Anúncio

Interaktiiviset verkkomateriaalit 7.3.23

E-Learning Expert and Trainer em Freelancer & Tampere Universities (TAMK & TAU)
7 de Mar de 2023
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Interaktiiviset verkkomateriaalit 7.3.23(20)

Anúncio

Interaktiiviset verkkomateriaalit 7.3.23

 1. Interaktiiviset verkkomateriaalit LOOK − Lukio-​opiskelijoiden opiskeluympäristöjen kehittäminen -hankkeen webinaarisarja 3/4: 7.3.2023 Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Twitter: @matleenalaakso Ohjeet: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.htm
 2. Ohjelma Tänään • Tervetuloa & ajatuksia edellisen webinaarin teemoista • Hyvää #JaaJotain-viikkoa! • Oppimateriaalien saavutettavuus • Monipuolisten interaktiivisten verkkomateriaalien luominen (esim. infograafit, videot, skenaariot tai pakopelit) – Yhteistä ideointia: oppimistehtävät ja oppimateriaalit – Työkaluna ThingLink – Tarvittaessa myös H5P (Image Hotspots & Interactive Video) • Klo 16.30 ohjaustunti (ei tallenneta) Seuraava webinaari • Videot opetuksessa ke 5.4 klo 14.30 Tutustu myös verkkolukion laatukäsikirjaan. Siellä on erinomaisia ohjeita ja yhteisiä linjauksia. Uusi päivitetty versio julkaistaan loppukeväästä 2023 mm. LOOK-hankkeen verkkosivulla.
 3. Materiaalit, tallenteet ja lisätiedot padlet.com/matlaakso/look2023
 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Mikä fiilis juuri nyt? Matleena Laakso, CC BY; kuvat pixabay.com
 5. Miten saat opiskelijat… Matleena Laakso, CC BY; kuvat pixabay.com …olemaan läsnä ja keskittymään? …osallistumaan?
 6. Miten luot verkkoon osallistumisen mahdollistavaa psykologista turvallisuutta?
 7. Avoin jakaminen Avointen oppimateriaalien kirjasto: aoe.fi • Opettajille, oppijoille ja kaikille kansalaisille. • Oppimateriaalit ovat löydettävissä finna.fi:sta. Tänään on #JaaJotain-viikko • Tavoitteena on, että mahdollisimman moni jakaa jotain oppisisältöjään avoimesti nettiin CC-lisensoituna. • jaajotain.wordpress.com creativecommons.fi Maailman käytetyin avoin lisenssi eli käyttölupa. Kansainvälinen ja epäkaupallinen hanke • Kun jaat materiaalejasi. • Kun haluat hyödyntää muiden jakamaa. Kuva: creativecommons.fi, CC BY Kuva: Anne Rongas, CC BY
 8. Tämä dia on muunnelma Tarmo Toikkasen tarmo.fi CC BY-SA -lisensoidusta teoksesta: Tekijänoikeudet ja Creative Commons datan avaajille: www.slideshare.net/tarmot/tekijanoikeudet-ja-creative-commons-datan-avaajalle Creative Commons -ehdot Yhdistelemällä neljää ehtoa, saadaan seuraavan dian lisenssit. Kerro tekijä ja lähde!
 9. Oppimateriaaleille sopivat parhaiten CC BY ja CC BY-SA -lisenssit Suosituksesta poikkeamiseen kannattaa olla mietitty perustelu Yleisin →
 10. Mitä on saavutettavuus? AVI: www.saavutettavuusvaatimukset.fi ”Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että mahdollisimman moni erilainen ihminen voi käyttää verkkosivuja ja mobiilisovelluksia mahdollisimman helposti. Saavutettavuus on ihmisten erilaisuuden ja moninaisuuden huomiointia verkkosivujen ja mobiilisovelluksien suunnittelussa ja toteutuksessa.” Katso myös • Celia: www.saavutettavasti.fi • Papunet: papunet.net/saavutettavuus
 11. Ohjeita erityistä tukea tarvitsevien oppijoiden inklusiiviseen verkko-opetukseen Earlin asiantuntijaryhmä, suom. Kati Sormunen: helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/326641/EARLI_SIG15_Ohjeita_erityisoppilaiden_verkkoopetukseen.pdf Erinomainen tutkimustietoon perustuva ohjeistus perusopetuksen opettajille ja muille koulutusalan ammattilaisille.
 12. Verkko-oppimisesta hyötyvät kaikki Earlin asiantuntijaryhmä, suom. Kati Sormunen: helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/326641/EARLI_SIG15_Ohjeita_erityisoppilaiden_verkkoopetukseen.pdf Verkko-oppiminen on hyödyllistä kaikille oppijoille, kun • opetusmenetelmät ovat monipuolisia, • oppimiselle on monenlaisia mahdollisuuksia, • oppija saa vaikuttaa opiskeluunsa, • oppijoita kannustetaan yhteistyöhön ja vertaisoppimiseen sekä • palaute oppimisesta on jatkuvaa ja kannustavaa.
 13. Verkko-oppimisen viisi haastetta Earlin asiantuntijaryhmä, suom. Kati Sormunen: helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/326641/EARLI_SIG15_Ohjeita_erityisoppilaiden_verkkoopetukseen.pdf 1. Verkkoyhteyden saatavuus ja esteettömyys 2. Sosiaaliset vuorovaikutustilanteet – Luo selkeät säännöt verkko-opetukseen ja muistuta oppilaita niistä säännöllisesti. – Tee selväksi, miten saa apua työskentelyyn. – Käytä pienryhmäkeskusteluja (vertaisoppiminen!) – Toteuta myös verkossa yhteisöllisyyttä lisääviä harjoituksia, pelejä ja leikkejä. 3. Uudenlaiset tukimuodot 4. Jatkuvan tuen varmistaminen kotona 5. Palaute ja arviointi: verkko-oppimisen ja akateemisen edistymisen mittaaminen.
 14. Ohjeet & esimerkit: bit.ly/thinglinkohjeet
 15. ThingLinkilla voi tehdä oppimateriaaleja tai laittaa opiskelijat tuottamaan verkkosisältöjä yksin tai yhdessä • Miten olet käyttänyt etä- tai verkko-opinnoissa tai muissa töissäsi? • Miten haluaisit käyttää? • Tunnetko sen mahdollisuudet?
 16. H5P-ohjeet ja esimerkit www.matleenalaakso.fi/p/h5p.html Oppilaitoksissa H5P-työkaluja käytetään useimmiten Moodlen kautta. Lumin selainversiolla voi maksutta luoda ja jakaa H5P-materiaaleja ja tehtäviä, joista oppija saa automaattisen palautteen.
 17. Opittua tähän mennessä Mistä innostuit? Mitä oivalsit? Mitä haluat kysyä? Kuvat: Geralt, Qimono & Suju, CC0, pixabay.com
 18. www.matleenalaakso.fi • Yli 360 bloggausta ja lisää tulossa. • Koulutusdiojen sivulla kymmeniä ohjeita verkon palveluista. – ThingLink ym. • Sähköisten kokeiden sivu: esimerkkikyselyitä ja ohjediat. • H5P-työkalujen sivu: videoita, ohjediat ja esimerkkien linkki. • Webinaarikoonti: maksuttomia webinaareja ja satoja tallenteita. • Tervetuloa: tulevia koulutuksiani.
 19. • CC-lisenssien suomenkielinen verkkosivusto: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain- välinen -lisenssi creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi lyhyesti: – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lisäät linkin tähän diasarjaan. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0
Anúncio