Avoin jakaminen 12.9.23

Matleena Laakso
Matleena LaaksoE-Learning Expert and Trainer em Freelancer & Tampere Universities (TAMK & TAU)
12.9.2023 | 1
Avoin jakaminen:
idea, käytännöt ja sivustot
Avointen oppimateriaalien hyödyntäminen ja jakaminen 3 op
Webinaari 12.9.2023 (1/6)
Matleena Laakso
Blogi: www.matleenalaakso.fi
TAMK: DigiPuffetti-hanke
Matleena Laakso
Bing AI:n esittely, lähteenä www.matleenalaakso.fi
DigiPuffetti –
DigiPedagogiikan
noutopöytä
DigiPuffetti on TAMKin TAOKin OPH-rahoitteinen
opetustoimen täydennyskoulutushanke.
Tulossa: XR uusien maailmojen avaajana 3 op
(lähitoteutus Tampereella 21.11. alkaen).
Muu opetusalan koulutustarjonta
• TAMKin pedagoginen täydennyskoulutus
• TAMKin OPH-täydennyskoulutushankkeet
• Matleenan koulutukset
Linkit näihin kaikkiin koulutuksen Padletissa sekä
www.matleenalaakso.fi/p/tervetuloa.html
Ohjelma klo 14.30-16.30
• Tervetuloa: koulutuksen aloitus
• Avoin jakaminen ja avoimet oppimateriaalit
• Creative Commons -lisenssit
• Mistä avointa materiaalia löytyy ja minne sitä voi jakaa?
Webinaarien jälkeen tarjolla ohjausta ☺.
Avointen oppimateriaalien
hyödyntäminen ja jakaminen 3 op
Koulutuksessa perehdytään avoimeen jakamiseen ja
oppimateriaalien jakamisen paikkoihin sekä
harjoitellaan oppimateriaalien tuottamista omiin,
yksikön, hankkeiden ja oppilaitosten tarpeisiin,
myös tekoälyä hyödyntäen.
Materiaaleja kannustetaan jakamaan avoimella
Creative Commons -lisenssillä myös julkisesti esim.
Aoe.fi-sivulla ja YouTubessa. Huomiota kiinnitetään
myös tekijänoikeuksiin ja saavutettavuuteen.
Kameran peukutus
Ruudunkaappauskuva Teams-webinaarista
Webinaarit klo 14.30-16.30
• Ti 12.9.2023: Avoin jakaminen: idea, käytännöt ja sivustot
• Ma 18.9.: UUSI TEEMA: Tekoäly & Adobe Express
(Oli: Luodaan infograafeja, digijulkaisuja ja kuvatarinoita)
• Ti 26.9.: Videoiden ja animaatioiden tekeminen, tekstittäminen
ja jakaminen
• To 5.10.: Verkkotehtävien luomisen sovellukset
• Ke 11.10.: Interaktiiviset kuvat ja videot sekä 360-sisällöt
• Ma 30.10.: Osallistujien tuotokset ja koulutuksen yhteenveto
Materiaalit, oppimistehtävät ja tallenteet
löydät koulutuksen Padletista!
12 viikkoa aikaa marraskuun loppuun:
10 suoritusta, joista kaksi kohta jo tehty ☺
• Esittäytyminen
• 12.9.2023: Avoin jakaminen: idea, käytännöt ja sivustot
• OPPIMISTEHTÄVÄ 1. Hyödynnä muiden jakamaa
• 18.9.: Tekoäly & Adobe Express
• 26.9.: Videoiden ja animaatioiden tekeminen, tekstittäminen ja
jakaminen
• OPPIMISTEHTÄVÄ 2. #JaaJotain
• 5.10.: Verkkotehtävien luomisen sovellukset
• 11.10.: Interaktiiviset kuvat ja videot sekä 360-sisällöt
• 30.10.: Osallistujien tuotokset ja koulutuksen yhteenveto
• OPPIMISTEHTÄVÄ 3. Avointen oppimateriaalien kirjastoon jako
Koulutuksen Padlet
Avoin jakaminen 12.9.23
Kuka olet?
Mikä sinua vetää puoleensa
avoimissa oppimateriaaleissa?
Kuva: Stephen Cruickshank, pixabay.com
Jakaminen on osa kulttuuriamme
”Sosiaalinen media on ennen muuta
tiedon jakamista, keskustelua ja
omaehtoista yhteisöllisyyttä.”
Harto Pönkä
harto.wordpress.com
”Koulutuksissa käymällä ei ikinä voida
saavuttaa samaa tietomäärää, kuin
aktiivisesti sosiaalista mediaa seuraamalla.”
Petteri Mikkonen
www.aikajaavaruus.fi
”Ihmiskunnan menestyminen tällä pallolla
on aina perustunut siihen, että
opimme toisiltamme ja välitämme
osaamistamme yli sukupolvien.”
Anne Rongas, Opeblogi (CC BY-SA)
opeblogi.blogspot.fi/2014/02/jaa-jotain-paivaa-viritellessa-jaajotain.html
Kuva: Scott Maxwell, CC BY-SA
Avoimen oppimisen historiaa
avointiede.fi/fi/ajankohtaista/avoimen-oppimisen-historiaa
• 1990-luvun lopulla moni yliopisto päätti avata kurssimateriaalit.
• 2002 UNESCOn foorumi, jonka tuloksena syntyi avoimien oppimateriaalien
käsite (OER, Open Educational Resources).
• Ymmärrys: oppimateriaalit ovat vain osa laajempaa oppimisen avaamista.
• 2010-luvun taitteessa korkeakoulujen avoimet MOOC-verkkokurssit.
• 2012 laadittiin UNESCOn Avoimien oppimateriaalien maailmankonferenssissa
Avoimien oppimateriaalien Pariisin julistus, missä painotettiin avoimuuden
roolia inklusiivisuuden ja globaalin tasa-arvon edistäjänä.
• 2010-luvulla korostunut avointen opetuskäytäntöjen käsite (OEP, Open
Educational Practices), joka sisältää myös ped.menetelmiä ja arviointijärjestelmiä.
• UNESCOn Avoimien oppimateriaalien suositus (2019).
UNESCOn Avoimien
oppimateriaalien suositus (2019)
Ilmari Jauhiainen (CC BY-SA):
avointiede.fi/fi/ajankohtaista/unescon-suositus-avoimista-oppimateriaaleista
Tavoitteena globaalisti kaikille oppijoille mahdollisuus korkealaatuiseen
ja elinikäiseen oppimiseen.
”Suosituksessa painotetaan viittä päämäärää:
1. Valmiuksien lisääminen
2. Tukikäytäntöjen kehittäminen
3. Laadun ja yhdenvertaisuuden varmistaminen
4. Taloudellisen kestävyyden edistäminen
5. Kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen.”
Suomen oppilaitosten askeleita
• Opetushallitus ja moni koulutuksen järjestäjä
suosittelee avointa jakamista,
esim. Tampereen kaupunki 2013 alk.
• Avoin jakaminen kehittämishankkeissa usein
rahoituksen ja työsuhteen edellytys.
• Avoimen oppimisen teemaviikot
– Suomessa 2013 alk. Jaa jotain –viikko:
jaajotain.wordpress.com
Kansainvälisesti: oeweek.oeglobal.org
• Korkea-aste:
– Avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaation
sivustolla laajasti suosituksia ja ohjeita opettajille,
tutkijoille ja organisaatioille: avointiede.fi
– Arenen ja Unifin yhteinen visio korkeakoulujen digitalisaatiolle.
• Avointen oppimateriaalien kirjasto CC-lisensoiduille materiaaleille (2019): aoe.fi
Kuva: Anne Rongas, CC BY
Ei vain oppilaitosten asia
Yksityishenkilöt
• Hyötykäyttöä ja/tai näkyvyyttä omille töille.
• Oman työllistymisen edistäminen.
Standardilisensseiksi CC BY ja CC0 –lisenssit
• Suomen julkishallinto (2014 alk.)
– Kataisen hallitusohjelma 2011: "Julkiset tietoaineistot saatetaan koneluettavassa
muodossa avoimesti saataville ja jatkokäytettäviksi.”
– Sipilän hallitusohjelma 2015: "Luodaan avoimella datalla ja tietovarantojen
paremmalla hyödyntämisellä edellytyksiä uusille liiketoimintaideoille.”
• Euroopan komissio (2014 suositus, 2019 päätös)
Yritykset
• Moni yritys jakaa jotain avoimesti edistääkseen tavoitteitaan ja/tai
houkutellakseen asiakkaita, joista osa päätyy myös ostamaan jotain.
Avoimen tieteen suosituksia
oppimisen avoimuudelle
avointiede.fi/fi/asiantuntijaryhmat/oppimisen-avoimuus
• Miten valitset työkalut ja hyvät käytännöt avointen oppimateriaalien
tekemiseen?
• Miten huomioit laadun avoimissa oppimateriaaleissa?
• Miten huomioit tekijänoikeuden julkaistessasi avoimia oppimateriaaleja?
• Miten huomioit saavutettavuuden avoimissa oppimateriaaleissa?
• Miten varmistat avoimen oppimisen luotettavuuden ja inklusiivisuuden?
• Miten oppimisen ja oppimateriaalien avoimuudesta voi meritoitua?
• Mitä oppimisen avoimuuden edistäjän on hyvä osata?
Vaikka Avoin tiede –sivusto katsoo asiaa
korkea-asteen näkökulmasta, siellä on
hyviä ajatuksia muillekin ☺
Avoin tiede: Suositus laadun
huomioimiseksi avoimissa materiaaleissa
avointiede.fi/fi/asiantuntijaryhmat/oppimisen-avoimuus/miten-huomioit-laadun-avoimissa-oppimateriaaleissa (CC BY)
• ”Sisältö. Laadukas avoin oppimateriaali on sisällöltään luotettavaa.
• Oppimis- ja opetusmenetelmät. Laadukas avoin oppimateriaali
mahdollistaa monenlaisia ja monipuolisia tapoja oppia ja opettaa.
• Käytettävyys ja saavutettavuus. Laadukas avoin oppimateriaali on
kaikille ja kaikissa tilanteissa mahdollisimman helposti käytettävissä.
• Löydettävyys ja jakaminen. Laadukas avoin oppimateriaali on helposti
löydettävissä ja käyttäjä tietää, millä ehdoilla hän voi levittää sitä eteenpäin.
• Elinkaari ja muokattavuus. Laadukasta avointa oppimateriaalia pidetään
yllä ja päivitetään säännöllisesti. Lisäksi materiaalin tekemisessä
hyödynnetään muita avoimia materiaaleja ja yhteiskehittämisen käytäntöjä.”
Tutustu laatukriteerien tarkempaan
esittelyyn lähteessä (kuva)!
classroomscreen.com
Lue lisää: www.matleenalaakso.fi/2019/02/classroomscreen.html
Millaisia tavoitteita ja toiveita
sinulla on tälle koulutukselle?
Kuva: Stephen Cruickshank, pixabay.com
Tavoitteita koulutukselle
Työkaluna Flinga Wall, linkki Padletissa
Avoin jakaminen 12.9.23
Creative Commons
creativecommons.fi
• Kun jaat materiaaleja tai haluat
hyödyntää muiden jakamaa.
• Maailman käytetyin avoin lisenssi
eli käyttölupa.
• Kansainvälinen.
• Epäkaupallinen.
• Tekijänoikeuslakia paljon
yksinkertaisempi ☺
Kuva: creativecommons.org/licenses, CC BY
CC-lisenssin edut
Ruudunkaappauskuva: creativecommons.fi, CC BY
Tämä dia on muunnelma Tarmo Toikkasen tarmo.fi CC BY-SA -lisensoidusta teoksesta: Tekijänoikeudet ja Creative Commons datan avaajille:
www.slideshare.net/tarmot/tekijanoikeudet-ja-creative-commons-datan-avaajalle
Creative Commons -ehdot
Yhdistelemällä neljää ehtoa, saadaan seuraavan dian lisenssit.
Kerro tekijä ja lähde!
Oppimateriaaleille sopivat parhaiten
CC BY ja CC BY-SA -lisenssit
Yleisin →
Oppimateriaaleille sopivat parhaiten
CC BY ja CC BY-SA -lisenssit
Suosituksesta poikkeamiseen kannattaa olla mietitty perustelu
Kuvaukset: avointiede.fi/fi/asiantuntijaryhmat/oppimisen-avoimuus/miten-huomioit-tekijanoikeuden-julkaistessasi-avoimia (CC BY)
”CC BY eli Nimeä (Attribution):
Tekijä antaa luvan muiden kopioida, välittää, levittää ja
esittää teostaan sekä siitä muokattua versiota, kunhan
tekijään ja teoksen lisenssiin viitataan linkittäen ja
mahdolliset muutokset selkeästi ilmoittaen.
Muokatut versiot eivät saa loukata alkuperäisen tekijän
työn ominaislaatua.
CC BY-SA eli Nimeä (ByAttribution) ja
JaaSamoin (ShareAlike):
Tekijä antaa luvan muiden kopioida, välittää, levittää ja
esittää teostaan sekä siitä muokattua versiota, kunhan
tekijään ja teoksen lisenssiin viitataan linkittäen ja
mahdolliset muutokset selkeästi ilmoittaen.
Jos muokkaaja julkistaa muokatun version, se tulee
julkistaa samalla lisenssillä. Muokatut versiot eivät saa
loukata alkuperäisen tekijän työn ominaislaatua.”
Julkaise avoimesti ja valitse lisenssi
creativecommons.org/choose/?lang=fi
CC-lisenssin näkyminen verkossa
Verkkoympäristöjä ja -sisältöjä tehtäessä ja jaettaessa usein
edellytetään valitsemaan ©-merkin ja eri CC-lisenssien väliltä.
• CC-lisenssin voi kertoa myös kuvana, kirjainlyhenteenä, tekstinä, koodina.
• CC-lisenssistä voi kertoa myös esim. otsikossa tai kansilehdellä.
• Jossain sovelluksissa oikeudet määritellään käyttöehdoissa.
• Usein palveluntarjoaja varaa itselleen laajemmat käyttöoikeudet.
Avointen oppimateriaalien kirjasto: aoe.fi
• Opettajille, oppijoille ja kaikille kansalaisille, kehittäjinä OKM, OPH ja CSC.
• Oppimateriaalit ovat löydettävissä myös museoiden, kirjastojen ja arkistojen
aineistoja kokoavasta palvelusta finna.fi
• Ulkomaisia OER-sivustoja: www.merlot.org/merlot, www.oercommons.org
ja discovery.x5gon.org
Kulttuuri- ja tiedeaineistoja: finna.fi
Avoimen tieteen koordinaatio –YT-kanava, Taru Kuhalampi: youtu.be/IGfa2vtl7fY (CC BY)
• Finna-luokkahuoneesta löydät valmiiksi koostettuja kokonaisuuksia
perus- ja toisen asteen opetukseen.
• Aineistoja tuottavat
– Kirjastot, arkistot ja museot. Kaikki materiaali ei ole CC-lisensoitua,
mutta voit rajata haun esim. avoimiin tai verkkoaineistoihin.
– Oppimateriaalia-kohdasta löydät Avointen oppimateriaalien kirjaston
aineistot, jotka on kaikki CC-lisensoitu.
Museoiden avoimet sisällöt
opimuseossa.fi/opimuseossa/museoiden-avoimet-sisallot
Suomen kaikki avoin data yhdestä
paikasta: www.avoindata.fi/fi
pixabay.com
• Tekijänoikeusvapaita kuvia, videoklippejä, musiikkia ym.
• Hakutulosten ensimmäisellä rivillä näytetään maksullisia Shutterstockin
kuvia palvelun rahoittamiseksi.
• Muita kuvapankkeja: unsplash.com, www.pexels.com, stocksnap.io
• Smithsonian: kuvia, 3D-malleja ym: www.si.edu/openaccess
Kuva: tookapic, pixabay.com, CC0
Minne muualle avointa materiaalia
voi jakaa/koota tai sitä löytää?
• YouTube (CC BY -lisenssi valittavissa)
• Blogi tai muu verkkosivusto
• Tiedostojenjakopalvelut: SlideShare, SpeakerDeck,..
• OneDrive, Google Drive, Dropbox (löydettävyys?)
• Padlet-muistitaulu, Pinterest,..
• Suoraan palvelusta, minne oppimateriaali on tehty
– Sähköiset koe- ja kyselytyökalut, Adobe Express, video- ja animaatiosovellukset,
ThingLink, Microsoft Sway, Google-sivustot,..
• H5P (jakaminen verkkoympäristöstä, AOE.fi kautta ym.)
• Avoimet oppikirjat ja oppimateriaalit
– opetus.tv, otavanopisto.muikkuverkko.fi
– Matematiikka: open.onedu.fi/ylakoulu/ylakoulun-matematiikka,
kisallioppiminen.fi, avoinoppikirja.fi
– Ulkomaisia lähteitä: libguides.laurea.fi/avoimetoppimateriaalit/oer
• Jne, jne, jne
Monta tapaa jakaa
• Lukion yhdeksällä äidinkielen opettajalla yhteiset ohjeet Moodlessa
(esim. lähdeviitteet tai referaatti-ohjeet).
• Ope kokoaa täydennyskoulutuksen vinkit Padletiin ja jakaa kollegoilleen.
• Quizletilla yli 300 ja Kahootilla 250 miljoonaa kyselyä
• Kuratointi: esim. oppimispelit: padlet.com/matlaakso/pelit
• Opetusalan blogit: opehommat.purot.net/blogit
• Opetusalan Facebook-ryhmät: opehommat.purot.net/facebookin-opeverkostot
• Yritysten ylläpitämät opettajayhteisöt:
– Emill-sovellus (Android, iOS): www.ilonait.fi/emill
– Freeed-opettajayhteisö: www.freeed.com
Oppimateriaalien ensisijainen jakopaikka: aoe.fi
Sinne voi linkittää materiaaleja sekä päivittää jakamaansa.
1. oppimis-
tehtävä
Kuva: Stephen Cruickshank, pixabay.com
Kerro ääneen tai jaa chattiin yksi
oppi tai oivallus tästä webinaarista.
Kuva: Stephen Cruickshank, pixabay.com
www.matleenalaakso.fi
• Yli 380 bloggausta ja lisää tulossa.
• Diojen ja ohjeiden sivulla runsaasti
materiaalia verkon palveluista.
• Sähköisten kokeiden sivu:
esimerkkikyselyitä ja ohjediat.
• H5P-työkalujen sivu:
videoita, ohjediat ja esimerkkien linkki.
• Webinaarikoonti: maksuttomia
webinaareja ja satoja tallenteita.
• Tervetuloa: tulevia koulutuksiani.
Tämä diasarja on lisensoitu Creative
Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0
• CC-lisenssien verkkosivusto: creativecommons.fi
• CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0
Kansainvälinen: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi
• Sinä saat käyttää, jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa,
myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu.
• Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja
lisäät linkin tähän diasarjaan.
• Jos teet diasarjasta oman version, se tulee lisäksi
jakaa tällä samalla lisenssillä.
• Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä:
www.matleenalaakso.fi
1 de 40

Recomendados

Avoin jakaminen 15.3.23 por
Avoin jakaminen 15.3.23Avoin jakaminen 15.3.23
Avoin jakaminen 15.3.23Matleena Laakso
47 visualizações41 slides
Avoimen jakamisen idea ja käytännöt 7.9.22 por
Avoimen jakamisen idea ja käytännöt 7.9.22Avoimen jakamisen idea ja käytännöt 7.9.22
Avoimen jakamisen idea ja käytännöt 7.9.22Matleena Laakso
66 visualizações38 slides
Avoimen jakamisen idea ja käytännöt 10.2.22 por
Avoimen jakamisen idea ja käytännöt 10.2.22Avoimen jakamisen idea ja käytännöt 10.2.22
Avoimen jakamisen idea ja käytännöt 10.2.22Matleena Laakso
216 visualizações38 slides
Innovatiivisuutta opetukseen VAKK 11.12.14 por
Innovatiivisuutta opetukseen VAKK 11.12.14 Innovatiivisuutta opetukseen VAKK 11.12.14
Innovatiivisuutta opetukseen VAKK 11.12.14 Matleena Laakso
478 visualizações57 slides
Avoimet materiaalit ja yhdessä tekeminen verkossa 17.4.21 por
Avoimet materiaalit ja yhdessä tekeminen verkossa 17.4.21 Avoimet materiaalit ja yhdessä tekeminen verkossa 17.4.21
Avoimet materiaalit ja yhdessä tekeminen verkossa 17.4.21 Matleena Laakso
73 visualizações44 slides
Osaaminen ja tietoaines verkkokoulutuksessa 7.5.21 por
Osaaminen ja tietoaines verkkokoulutuksessa 7.5.21Osaaminen ja tietoaines verkkokoulutuksessa 7.5.21
Osaaminen ja tietoaines verkkokoulutuksessa 7.5.21Matleena Laakso
133 visualizações49 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Avoin jakaminen 12.9.23

Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23 por
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Matleena Laakso
15 visualizações34 slides
Jakamisen kulttuuri por
Jakamisen kulttuuri Jakamisen kulttuuri
Jakamisen kulttuuri Matleena Laakso
239 visualizações37 slides
Avoimen jakamisen hyödyt ja käytännöt 29.4.21 por
Avoimen jakamisen hyödyt ja käytännöt 29.4.21 Avoimen jakamisen hyödyt ja käytännöt 29.4.21
Avoimen jakamisen hyödyt ja käytännöt 29.4.21 Matleena Laakso
359 visualizações22 slides
Digiä kansalaisopistoon por
Digiä kansalaisopistoonDigiä kansalaisopistoon
Digiä kansalaisopistoonMatleena Laakso
262 visualizações46 slides
Digitutoreiden päivä 20.4.17 por
Digitutoreiden päivä 20.4.17Digitutoreiden päivä 20.4.17
Digitutoreiden päivä 20.4.17Matleena Laakso
551 visualizações74 slides
Digitaalisuus osana opetusta 17.8.18 por
Digitaalisuus osana opetusta 17.8.18Digitaalisuus osana opetusta 17.8.18
Digitaalisuus osana opetusta 17.8.18Matleena Laakso
161 visualizações70 slides

Similar a Avoin jakaminen 12.9.23(20)

Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23 por Matleena Laakso
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Matleena Laakso15 visualizações
Jakamisen kulttuuri por Matleena Laakso
Jakamisen kulttuuri Jakamisen kulttuuri
Jakamisen kulttuuri
Matleena Laakso239 visualizações
Avoimen jakamisen hyödyt ja käytännöt 29.4.21 por Matleena Laakso
Avoimen jakamisen hyödyt ja käytännöt 29.4.21 Avoimen jakamisen hyödyt ja käytännöt 29.4.21
Avoimen jakamisen hyödyt ja käytännöt 29.4.21
Matleena Laakso359 visualizações
Digiä kansalaisopistoon por Matleena Laakso
Digiä kansalaisopistoonDigiä kansalaisopistoon
Digiä kansalaisopistoon
Matleena Laakso262 visualizações
Digitutoreiden päivä 20.4.17 por Matleena Laakso
Digitutoreiden päivä 20.4.17Digitutoreiden päivä 20.4.17
Digitutoreiden päivä 20.4.17
Matleena Laakso551 visualizações
Digitaalisuus osana opetusta 17.8.18 por Matleena Laakso
Digitaalisuus osana opetusta 17.8.18Digitaalisuus osana opetusta 17.8.18
Digitaalisuus osana opetusta 17.8.18
Matleena Laakso161 visualizações
TVT terveystiedon opetuksessa 30.1.23 por Matleena Laakso
TVT terveystiedon opetuksessa 30.1.23TVT terveystiedon opetuksessa 30.1.23
TVT terveystiedon opetuksessa 30.1.23
Matleena Laakso30 visualizações
Sosiaalisen median hyödyntäminen PBL-ongelmien rakentamisessa por Matleena Laakso
Sosiaalisen median hyödyntäminen PBL-ongelmien rakentamisessaSosiaalisen median hyödyntäminen PBL-ongelmien rakentamisessa
Sosiaalisen median hyödyntäminen PBL-ongelmien rakentamisessa
Matleena Laakso1.6K visualizações
Avoimen jakamisen idea ja sähköiset kyselyt 14.10.22 por Matleena Laakso
Avoimen jakamisen idea ja sähköiset kyselyt 14.10.22Avoimen jakamisen idea ja sähköiset kyselyt 14.10.22
Avoimen jakamisen idea ja sähköiset kyselyt 14.10.22
Matleena Laakso38 visualizações
Mobiilioppiminen ja some 15.12.14 por Matleena Laakso
Mobiilioppiminen ja some 15.12.14Mobiilioppiminen ja some 15.12.14
Mobiilioppiminen ja some 15.12.14
Matleena Laakso2.4K visualizações
Digitutoreiden aloituspäivä por Matleena Laakso
Digitutoreiden aloituspäiväDigitutoreiden aloituspäivä
Digitutoreiden aloituspäivä
Matleena Laakso776 visualizações
Verkon pedagogiset mahdollisuudet opetuksessa por Matleena Laakso
Verkon pedagogiset mahdollisuudet opetuksessaVerkon pedagogiset mahdollisuudet opetuksessa
Verkon pedagogiset mahdollisuudet opetuksessa
Matleena Laakso492 visualizações
Tvt-taitojen osaaja 1.4.16 por Matleena Laakso
Tvt-taitojen osaaja 1.4.16Tvt-taitojen osaaja 1.4.16
Tvt-taitojen osaaja 1.4.16
Matleena Laakso358 visualizações
Avoimuutta ja jakamista 7.2.15 por Matleena Laakso
Avoimuutta ja jakamista 7.2.15Avoimuutta ja jakamista 7.2.15
Avoimuutta ja jakamista 7.2.15
Matleena Laakso4K visualizações
Jakamisen kulttuuri por Matleena Laakso
Jakamisen kulttuuriJakamisen kulttuuri
Jakamisen kulttuuri
Matleena Laakso136 visualizações
Kirjastoseminaari 10.11.14 por Matleena Laakso
Kirjastoseminaari 10.11.14Kirjastoseminaari 10.11.14
Kirjastoseminaari 10.11.14
Matleena Laakso1.9K visualizações
Avoimet oppimateriaalit 5.10.23 por Matleena Laakso
Avoimet oppimateriaalit 5.10.23Avoimet oppimateriaalit 5.10.23
Avoimet oppimateriaalit 5.10.23
Matleena Laakso18 visualizações
Digioppimisen käytännöt ja välineet por Matleena Laakso
Digioppimisen käytännöt ja välineetDigioppimisen käytännöt ja välineet
Digioppimisen käytännöt ja välineet
Matleena Laakso491 visualizações
Sosiaalisen median käyttö aikuiskoulutuksessa por Eija Kalliala
Sosiaalisen median käyttö aikuiskoulutuksessaSosiaalisen median käyttö aikuiskoulutuksessa
Sosiaalisen median käyttö aikuiskoulutuksessa
Eija Kalliala1.8K visualizações
Sosiaalisen median alustat, työkalut ja sovellukset 2 op por Matleena Laakso
Sosiaalisen median alustat, työkalut ja sovellukset 2 opSosiaalisen median alustat, työkalut ja sovellukset 2 op
Sosiaalisen median alustat, työkalut ja sovellukset 2 op
Matleena Laakso2.1K visualizações

Mais de Matleena Laakso

Tekoälysovelluksia amkiin por
Tekoälysovelluksia amkiinTekoälysovelluksia amkiin
Tekoälysovelluksia amkiinMatleena Laakso
7 visualizações29 slides
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23 por
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Matleena Laakso
6 visualizações40 slides
Lähellä tai langoilla 29.11.23 por
Lähellä tai langoilla 29.11.23Lähellä tai langoilla 29.11.23
Lähellä tai langoilla 29.11.23Matleena Laakso
4 visualizações37 slides
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23 por
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Matleena Laakso
8 visualizações68 slides
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23 por
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23Matleena Laakso
11 visualizações68 slides
Innostavaa oppimista yhdessä digisti por
Innostavaa oppimista yhdessä digistiInnostavaa oppimista yhdessä digisti
Innostavaa oppimista yhdessä digistiMatleena Laakso
22 visualizações29 slides

Mais de Matleena Laakso(20)

Tekoälysovelluksia amkiin por Matleena Laakso
Tekoälysovelluksia amkiinTekoälysovelluksia amkiin
Tekoälysovelluksia amkiin
Matleena Laakso7 visualizações
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23 por Matleena Laakso
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Matleena Laakso6 visualizações
Lähellä tai langoilla 29.11.23 por Matleena Laakso
Lähellä tai langoilla 29.11.23Lähellä tai langoilla 29.11.23
Lähellä tai langoilla 29.11.23
Matleena Laakso4 visualizações
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Matleena Laakso8 visualizações
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23 por Matleena Laakso
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
Matleena Laakso11 visualizações
Innostavaa oppimista yhdessä digisti por Matleena Laakso
Innostavaa oppimista yhdessä digistiInnostavaa oppimista yhdessä digisti
Innostavaa oppimista yhdessä digisti
Matleena Laakso22 visualizações
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Matleena Laakso52 visualizações
Lähellä ja langoilla 14.11.23 por Matleena Laakso
Lähellä ja langoilla 14.11.23Lähellä ja langoilla 14.11.23
Lähellä ja langoilla 14.11.23
Matleena Laakso15 visualizações
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23 por Matleena Laakso
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
Matleena Laakso58 visualizações
Tekoäly arjen apuna 11.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly arjen apuna 11.11.23Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Matleena Laakso130 visualizações
Pedagogin digitystä 10.11.23 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 10.11.23Pedagogin digitystä 10.11.23
Pedagogin digitystä 10.11.23
Matleena Laakso13 visualizações
Tekoäly tuli 9.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly tuli 9.11.23Tekoäly tuli 9.11.23
Tekoäly tuli 9.11.23
Matleena Laakso35 visualizações
Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23
Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23
Matleena Laakso25 visualizações
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3. por Matleena Laakso
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.
Matleena Laakso8 visualizações
Tekoäly opetuksessa 3.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly opetuksessa 3.11.23Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Matleena Laakso17 visualizações
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23 por Matleena Laakso
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23
Matleena Laakso20 visualizações
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23 por Matleena Laakso
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
Matleena Laakso6 visualizações
Lähellä ja langoilla 31.10.23 por Matleena Laakso
Lähellä ja langoilla 31.10.23Lähellä ja langoilla 31.10.23
Lähellä ja langoilla 31.10.23
Matleena Laakso10 visualizações
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23 por Matleena Laakso
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23
Matleena Laakso6 visualizações
Videot opetuksessa 25.10.23 por Matleena Laakso
Videot opetuksessa 25.10.23Videot opetuksessa 25.10.23
Videot opetuksessa 25.10.23
Matleena Laakso15 visualizações

Avoin jakaminen 12.9.23

 • 1. 12.9.2023 | 1 Avoin jakaminen: idea, käytännöt ja sivustot Avointen oppimateriaalien hyödyntäminen ja jakaminen 3 op Webinaari 12.9.2023 (1/6) Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi TAMK: DigiPuffetti-hanke
 • 2. Matleena Laakso Bing AI:n esittely, lähteenä www.matleenalaakso.fi
 • 3. DigiPuffetti – DigiPedagogiikan noutopöytä DigiPuffetti on TAMKin TAOKin OPH-rahoitteinen opetustoimen täydennyskoulutushanke. Tulossa: XR uusien maailmojen avaajana 3 op (lähitoteutus Tampereella 21.11. alkaen). Muu opetusalan koulutustarjonta • TAMKin pedagoginen täydennyskoulutus • TAMKin OPH-täydennyskoulutushankkeet • Matleenan koulutukset Linkit näihin kaikkiin koulutuksen Padletissa sekä www.matleenalaakso.fi/p/tervetuloa.html
 • 4. Ohjelma klo 14.30-16.30 • Tervetuloa: koulutuksen aloitus • Avoin jakaminen ja avoimet oppimateriaalit • Creative Commons -lisenssit • Mistä avointa materiaalia löytyy ja minne sitä voi jakaa? Webinaarien jälkeen tarjolla ohjausta ☺.
 • 5. Avointen oppimateriaalien hyödyntäminen ja jakaminen 3 op Koulutuksessa perehdytään avoimeen jakamiseen ja oppimateriaalien jakamisen paikkoihin sekä harjoitellaan oppimateriaalien tuottamista omiin, yksikön, hankkeiden ja oppilaitosten tarpeisiin, myös tekoälyä hyödyntäen. Materiaaleja kannustetaan jakamaan avoimella Creative Commons -lisenssillä myös julkisesti esim. Aoe.fi-sivulla ja YouTubessa. Huomiota kiinnitetään myös tekijänoikeuksiin ja saavutettavuuteen.
 • 7. Webinaarit klo 14.30-16.30 • Ti 12.9.2023: Avoin jakaminen: idea, käytännöt ja sivustot • Ma 18.9.: UUSI TEEMA: Tekoäly & Adobe Express (Oli: Luodaan infograafeja, digijulkaisuja ja kuvatarinoita) • Ti 26.9.: Videoiden ja animaatioiden tekeminen, tekstittäminen ja jakaminen • To 5.10.: Verkkotehtävien luomisen sovellukset • Ke 11.10.: Interaktiiviset kuvat ja videot sekä 360-sisällöt • Ma 30.10.: Osallistujien tuotokset ja koulutuksen yhteenveto Materiaalit, oppimistehtävät ja tallenteet löydät koulutuksen Padletista!
 • 8. 12 viikkoa aikaa marraskuun loppuun: 10 suoritusta, joista kaksi kohta jo tehty ☺ • Esittäytyminen • 12.9.2023: Avoin jakaminen: idea, käytännöt ja sivustot • OPPIMISTEHTÄVÄ 1. Hyödynnä muiden jakamaa • 18.9.: Tekoäly & Adobe Express • 26.9.: Videoiden ja animaatioiden tekeminen, tekstittäminen ja jakaminen • OPPIMISTEHTÄVÄ 2. #JaaJotain • 5.10.: Verkkotehtävien luomisen sovellukset • 11.10.: Interaktiiviset kuvat ja videot sekä 360-sisällöt • 30.10.: Osallistujien tuotokset ja koulutuksen yhteenveto • OPPIMISTEHTÄVÄ 3. Avointen oppimateriaalien kirjastoon jako
 • 11. Kuka olet? Mikä sinua vetää puoleensa avoimissa oppimateriaaleissa? Kuva: Stephen Cruickshank, pixabay.com
 • 12. Jakaminen on osa kulttuuriamme ”Sosiaalinen media on ennen muuta tiedon jakamista, keskustelua ja omaehtoista yhteisöllisyyttä.” Harto Pönkä harto.wordpress.com ”Koulutuksissa käymällä ei ikinä voida saavuttaa samaa tietomäärää, kuin aktiivisesti sosiaalista mediaa seuraamalla.” Petteri Mikkonen www.aikajaavaruus.fi ”Ihmiskunnan menestyminen tällä pallolla on aina perustunut siihen, että opimme toisiltamme ja välitämme osaamistamme yli sukupolvien.” Anne Rongas, Opeblogi (CC BY-SA) opeblogi.blogspot.fi/2014/02/jaa-jotain-paivaa-viritellessa-jaajotain.html Kuva: Scott Maxwell, CC BY-SA
 • 13. Avoimen oppimisen historiaa avointiede.fi/fi/ajankohtaista/avoimen-oppimisen-historiaa • 1990-luvun lopulla moni yliopisto päätti avata kurssimateriaalit. • 2002 UNESCOn foorumi, jonka tuloksena syntyi avoimien oppimateriaalien käsite (OER, Open Educational Resources). • Ymmärrys: oppimateriaalit ovat vain osa laajempaa oppimisen avaamista. • 2010-luvun taitteessa korkeakoulujen avoimet MOOC-verkkokurssit. • 2012 laadittiin UNESCOn Avoimien oppimateriaalien maailmankonferenssissa Avoimien oppimateriaalien Pariisin julistus, missä painotettiin avoimuuden roolia inklusiivisuuden ja globaalin tasa-arvon edistäjänä. • 2010-luvulla korostunut avointen opetuskäytäntöjen käsite (OEP, Open Educational Practices), joka sisältää myös ped.menetelmiä ja arviointijärjestelmiä. • UNESCOn Avoimien oppimateriaalien suositus (2019).
 • 14. UNESCOn Avoimien oppimateriaalien suositus (2019) Ilmari Jauhiainen (CC BY-SA): avointiede.fi/fi/ajankohtaista/unescon-suositus-avoimista-oppimateriaaleista Tavoitteena globaalisti kaikille oppijoille mahdollisuus korkealaatuiseen ja elinikäiseen oppimiseen. ”Suosituksessa painotetaan viittä päämäärää: 1. Valmiuksien lisääminen 2. Tukikäytäntöjen kehittäminen 3. Laadun ja yhdenvertaisuuden varmistaminen 4. Taloudellisen kestävyyden edistäminen 5. Kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen.”
 • 15. Suomen oppilaitosten askeleita • Opetushallitus ja moni koulutuksen järjestäjä suosittelee avointa jakamista, esim. Tampereen kaupunki 2013 alk. • Avoin jakaminen kehittämishankkeissa usein rahoituksen ja työsuhteen edellytys. • Avoimen oppimisen teemaviikot – Suomessa 2013 alk. Jaa jotain –viikko: jaajotain.wordpress.com Kansainvälisesti: oeweek.oeglobal.org • Korkea-aste: – Avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaation sivustolla laajasti suosituksia ja ohjeita opettajille, tutkijoille ja organisaatioille: avointiede.fi – Arenen ja Unifin yhteinen visio korkeakoulujen digitalisaatiolle. • Avointen oppimateriaalien kirjasto CC-lisensoiduille materiaaleille (2019): aoe.fi Kuva: Anne Rongas, CC BY
 • 16. Ei vain oppilaitosten asia Yksityishenkilöt • Hyötykäyttöä ja/tai näkyvyyttä omille töille. • Oman työllistymisen edistäminen. Standardilisensseiksi CC BY ja CC0 –lisenssit • Suomen julkishallinto (2014 alk.) – Kataisen hallitusohjelma 2011: "Julkiset tietoaineistot saatetaan koneluettavassa muodossa avoimesti saataville ja jatkokäytettäviksi.” – Sipilän hallitusohjelma 2015: "Luodaan avoimella datalla ja tietovarantojen paremmalla hyödyntämisellä edellytyksiä uusille liiketoimintaideoille.” • Euroopan komissio (2014 suositus, 2019 päätös) Yritykset • Moni yritys jakaa jotain avoimesti edistääkseen tavoitteitaan ja/tai houkutellakseen asiakkaita, joista osa päätyy myös ostamaan jotain.
 • 17. Avoimen tieteen suosituksia oppimisen avoimuudelle avointiede.fi/fi/asiantuntijaryhmat/oppimisen-avoimuus • Miten valitset työkalut ja hyvät käytännöt avointen oppimateriaalien tekemiseen? • Miten huomioit laadun avoimissa oppimateriaaleissa? • Miten huomioit tekijänoikeuden julkaistessasi avoimia oppimateriaaleja? • Miten huomioit saavutettavuuden avoimissa oppimateriaaleissa? • Miten varmistat avoimen oppimisen luotettavuuden ja inklusiivisuuden? • Miten oppimisen ja oppimateriaalien avoimuudesta voi meritoitua? • Mitä oppimisen avoimuuden edistäjän on hyvä osata? Vaikka Avoin tiede –sivusto katsoo asiaa korkea-asteen näkökulmasta, siellä on hyviä ajatuksia muillekin ☺
 • 18. Avoin tiede: Suositus laadun huomioimiseksi avoimissa materiaaleissa avointiede.fi/fi/asiantuntijaryhmat/oppimisen-avoimuus/miten-huomioit-laadun-avoimissa-oppimateriaaleissa (CC BY) • ”Sisältö. Laadukas avoin oppimateriaali on sisällöltään luotettavaa. • Oppimis- ja opetusmenetelmät. Laadukas avoin oppimateriaali mahdollistaa monenlaisia ja monipuolisia tapoja oppia ja opettaa. • Käytettävyys ja saavutettavuus. Laadukas avoin oppimateriaali on kaikille ja kaikissa tilanteissa mahdollisimman helposti käytettävissä. • Löydettävyys ja jakaminen. Laadukas avoin oppimateriaali on helposti löydettävissä ja käyttäjä tietää, millä ehdoilla hän voi levittää sitä eteenpäin. • Elinkaari ja muokattavuus. Laadukasta avointa oppimateriaalia pidetään yllä ja päivitetään säännöllisesti. Lisäksi materiaalin tekemisessä hyödynnetään muita avoimia materiaaleja ja yhteiskehittämisen käytäntöjä.” Tutustu laatukriteerien tarkempaan esittelyyn lähteessä (kuva)!
 • 20. Millaisia tavoitteita ja toiveita sinulla on tälle koulutukselle? Kuva: Stephen Cruickshank, pixabay.com
 • 23. Creative Commons creativecommons.fi • Kun jaat materiaaleja tai haluat hyödyntää muiden jakamaa. • Maailman käytetyin avoin lisenssi eli käyttölupa. • Kansainvälinen. • Epäkaupallinen. • Tekijänoikeuslakia paljon yksinkertaisempi ☺ Kuva: creativecommons.org/licenses, CC BY
 • 25. Tämä dia on muunnelma Tarmo Toikkasen tarmo.fi CC BY-SA -lisensoidusta teoksesta: Tekijänoikeudet ja Creative Commons datan avaajille: www.slideshare.net/tarmot/tekijanoikeudet-ja-creative-commons-datan-avaajalle Creative Commons -ehdot Yhdistelemällä neljää ehtoa, saadaan seuraavan dian lisenssit. Kerro tekijä ja lähde!
 • 26. Oppimateriaaleille sopivat parhaiten CC BY ja CC BY-SA -lisenssit Yleisin →
 • 27. Oppimateriaaleille sopivat parhaiten CC BY ja CC BY-SA -lisenssit Suosituksesta poikkeamiseen kannattaa olla mietitty perustelu Kuvaukset: avointiede.fi/fi/asiantuntijaryhmat/oppimisen-avoimuus/miten-huomioit-tekijanoikeuden-julkaistessasi-avoimia (CC BY) ”CC BY eli Nimeä (Attribution): Tekijä antaa luvan muiden kopioida, välittää, levittää ja esittää teostaan sekä siitä muokattua versiota, kunhan tekijään ja teoksen lisenssiin viitataan linkittäen ja mahdolliset muutokset selkeästi ilmoittaen. Muokatut versiot eivät saa loukata alkuperäisen tekijän työn ominaislaatua. CC BY-SA eli Nimeä (ByAttribution) ja JaaSamoin (ShareAlike): Tekijä antaa luvan muiden kopioida, välittää, levittää ja esittää teostaan sekä siitä muokattua versiota, kunhan tekijään ja teoksen lisenssiin viitataan linkittäen ja mahdolliset muutokset selkeästi ilmoittaen. Jos muokkaaja julkistaa muokatun version, se tulee julkistaa samalla lisenssillä. Muokatut versiot eivät saa loukata alkuperäisen tekijän työn ominaislaatua.”
 • 28. Julkaise avoimesti ja valitse lisenssi creativecommons.org/choose/?lang=fi
 • 29. CC-lisenssin näkyminen verkossa Verkkoympäristöjä ja -sisältöjä tehtäessä ja jaettaessa usein edellytetään valitsemaan ©-merkin ja eri CC-lisenssien väliltä. • CC-lisenssin voi kertoa myös kuvana, kirjainlyhenteenä, tekstinä, koodina. • CC-lisenssistä voi kertoa myös esim. otsikossa tai kansilehdellä. • Jossain sovelluksissa oikeudet määritellään käyttöehdoissa. • Usein palveluntarjoaja varaa itselleen laajemmat käyttöoikeudet.
 • 30. Avointen oppimateriaalien kirjasto: aoe.fi • Opettajille, oppijoille ja kaikille kansalaisille, kehittäjinä OKM, OPH ja CSC. • Oppimateriaalit ovat löydettävissä myös museoiden, kirjastojen ja arkistojen aineistoja kokoavasta palvelusta finna.fi • Ulkomaisia OER-sivustoja: www.merlot.org/merlot, www.oercommons.org ja discovery.x5gon.org
 • 31. Kulttuuri- ja tiedeaineistoja: finna.fi Avoimen tieteen koordinaatio –YT-kanava, Taru Kuhalampi: youtu.be/IGfa2vtl7fY (CC BY) • Finna-luokkahuoneesta löydät valmiiksi koostettuja kokonaisuuksia perus- ja toisen asteen opetukseen. • Aineistoja tuottavat – Kirjastot, arkistot ja museot. Kaikki materiaali ei ole CC-lisensoitua, mutta voit rajata haun esim. avoimiin tai verkkoaineistoihin. – Oppimateriaalia-kohdasta löydät Avointen oppimateriaalien kirjaston aineistot, jotka on kaikki CC-lisensoitu.
 • 33. Suomen kaikki avoin data yhdestä paikasta: www.avoindata.fi/fi
 • 34. pixabay.com • Tekijänoikeusvapaita kuvia, videoklippejä, musiikkia ym. • Hakutulosten ensimmäisellä rivillä näytetään maksullisia Shutterstockin kuvia palvelun rahoittamiseksi. • Muita kuvapankkeja: unsplash.com, www.pexels.com, stocksnap.io • Smithsonian: kuvia, 3D-malleja ym: www.si.edu/openaccess Kuva: tookapic, pixabay.com, CC0
 • 35. Minne muualle avointa materiaalia voi jakaa/koota tai sitä löytää? • YouTube (CC BY -lisenssi valittavissa) • Blogi tai muu verkkosivusto • Tiedostojenjakopalvelut: SlideShare, SpeakerDeck,.. • OneDrive, Google Drive, Dropbox (löydettävyys?) • Padlet-muistitaulu, Pinterest,.. • Suoraan palvelusta, minne oppimateriaali on tehty – Sähköiset koe- ja kyselytyökalut, Adobe Express, video- ja animaatiosovellukset, ThingLink, Microsoft Sway, Google-sivustot,.. • H5P (jakaminen verkkoympäristöstä, AOE.fi kautta ym.) • Avoimet oppikirjat ja oppimateriaalit – opetus.tv, otavanopisto.muikkuverkko.fi – Matematiikka: open.onedu.fi/ylakoulu/ylakoulun-matematiikka, kisallioppiminen.fi, avoinoppikirja.fi – Ulkomaisia lähteitä: libguides.laurea.fi/avoimetoppimateriaalit/oer • Jne, jne, jne
 • 36. Monta tapaa jakaa • Lukion yhdeksällä äidinkielen opettajalla yhteiset ohjeet Moodlessa (esim. lähdeviitteet tai referaatti-ohjeet). • Ope kokoaa täydennyskoulutuksen vinkit Padletiin ja jakaa kollegoilleen. • Quizletilla yli 300 ja Kahootilla 250 miljoonaa kyselyä • Kuratointi: esim. oppimispelit: padlet.com/matlaakso/pelit • Opetusalan blogit: opehommat.purot.net/blogit • Opetusalan Facebook-ryhmät: opehommat.purot.net/facebookin-opeverkostot • Yritysten ylläpitämät opettajayhteisöt: – Emill-sovellus (Android, iOS): www.ilonait.fi/emill – Freeed-opettajayhteisö: www.freeed.com Oppimateriaalien ensisijainen jakopaikka: aoe.fi Sinne voi linkittää materiaaleja sekä päivittää jakamaansa.
 • 37. 1. oppimis- tehtävä Kuva: Stephen Cruickshank, pixabay.com
 • 38. Kerro ääneen tai jaa chattiin yksi oppi tai oivallus tästä webinaarista. Kuva: Stephen Cruickshank, pixabay.com
 • 39. www.matleenalaakso.fi • Yli 380 bloggausta ja lisää tulossa. • Diojen ja ohjeiden sivulla runsaasti materiaalia verkon palveluista. • Sähköisten kokeiden sivu: esimerkkikyselyitä ja ohjediat. • H5P-työkalujen sivu: videoita, ohjediat ja esimerkkien linkki. • Webinaarikoonti: maksuttomia webinaareja ja satoja tallenteita. • Tervetuloa: tulevia koulutuksiani.
 • 40. Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0 • CC-lisenssien verkkosivusto: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi • Sinä saat käyttää, jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. • Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lisäät linkin tähän diasarjaan. • Jos teet diasarjasta oman version, se tulee lisäksi jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi