Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Arviointi 13.10.22(20)

Anúncio

Arviointi 13.10.22

 1. Arviointi AMK-opettajan digipedan jatkokoulutus 2 op Etelä-Karjalan kesäyliopisto Webinaari 3/4: 13.10.2022 Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Twitter: @matleenalaakso Ohjeet: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html Kuvat: Elf-Moondance, pixabay.com
 2. Formatiivinen ja summatiivinen arviointi Erinomainen YouTube-kanava: Atjonen Puhuu Arvioinnista – APA Osa 1: www.youtube.com/watch?v=RAygO2UYVR4 Formatiivinen arviointi – istu vieressä • Oppimista tukevaa, kannustavaa ja laadun lisäämiseen pyrkivää arviointia. • Ei tehdä numeroin. • Edistää yhteistyötä kilpailun sijaan. • Itse- ja vertaisarviointi, portfolio- keskustelu, opitun reflektio ym. • Tehdään osana oman opetuksen parantamista katsellen, kysellen, kuunnellen. • Auttaa oppijaa ymmärtämään: – Mihin olen menossa? – Missä olen nyt? – Miten pääsen tästä tavoitetilaan? Summatiivinen arviointi – istu vastapäätä • Arvioinnin kohteena oleminen • Arvostelu • Numeroiden antaminen • Kynä-paperi-kokeet
 3. Arviointi ohjaa oppimista Ohjaa oppimisprosessia • Arviointikriteerit oltava selvillä tai sovittava yhdessä. • Tavoitteiden asettaminen ja selkeyttäminen antaa hyvän pohjan arvioinnille. • Arviointikriteerien ja periaatteiden tunteminen parantaa oppimisprosessia ja tuloksia. Arviointi on opiskelijoiden ja opettajien yhteistoimintaa • Itse- ja vertaisarviointi edistävät vastuuta ja autonomiaa. • Ketkä päättävät mitä ja miten arvioidaan? • Arviointitilanne on myös oppimistilanne.
 4. Miten arviointi voi vaikuttaa työskentelyyn? Aamulehden Sunnuntaivieras 18.9.2022. Tiina Keskinen: Oppilaat opettavat opettajaa. Artikkeli maksumuurin takana: nakoislehti.aamulehti.fi/fa9f2f43-904e-41e6-a343-8e09a5899efe/2
 5. Valitse yksi kurssisi ja pohdi, miten arviointi vaikuttaa opiskelijoiden oppimiseen ja työskentelyyn? Kuva: Kaboompics¨, CC0, pixabay.com
 6. Arviointi Arviointi on läpinäkyvää, jatkuvaa, monipuolista ja reflektio-osaamista kehittävää. Arviointikriteerit perustuvat opintojakson osaamistavoitteisiin. Kriteerit ja arvioinnin toteutusmuodot on kuvattu opintojaksokuvauksessa. Miten ilmenee suunnittelun ja tuotannon vaiheessa Miten ilmenee toteutuksen aikana Arvioinnin toteutus, kohteet ja muodostuminen löytyvät opintojaksokuvauksesta. Arviointi suoritetaan arviointikriteerien mukaisesti. Arviointia on mahdollista toteuttaa jatkuvasti monipuolisia arviointi- menetelmiä ja -työvälineitä käyttäen, mm. itse- ja vertaisarviointi sekä erilaiset automaattiset testit. Arviointia tapahtuu koko oppimisprosessin ajan ja sitä toteutetaan monipuolisia menetelmiä hyödyntäen. Opiskelija osallistuu itsearviointiin ja vertais- arviointiin verkkoalustan työvälineitä käyttäen. eAMK-laatukriteerit. Mari Varonen & Tuula Hohenthal, CC BY-SA https://aoe.fi/#/materiaali/120
 7. Monipuolisuutta arviointiin ja palautteeseen Kattavimman arviointituloksen saa yhdistämällä erilaisia menetelmiä • Itsearviointi, vertaisarviointi, suulliset tai ryhmäkokeet. • Kokeet missä saa käyttää lähteitä. • Osaamisen osoittaminen muutoin kuin kokeissa. Sähköisillä työkaluilla monipuolisuutta • Oppimista tukeva välitön palaute. • Automaattinen palaute. • Autenttinen/multimodaalinen materiaali. • Opettajan ääni- tai videomuotoinen palaute. • Oppijoiden omat/yhteiset tuotokset (esim. aiempien webinaarin työkalut) Kuva: 200degrees, Pixabay
 8. Vertaispalaute ja -arviointi • Oppijat tekevät sitä joka tapauksessa koko ajan. • Ihminen kehittyy vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja palautetta saamalla. • Opettajalla tilanteiden organisoijana tärkeä rooli. – Voidaan tehdä myös pienryhmittäin. – Voi antaa mahdollisuuden korjata työtä vertaispalautteen jälkeen. • Tärkeää, että on kriteerit, mistä näkökulmasta arvioidaan. – Arviointi ja palautteen antaminen vaatii ohjeistusta ja harjoittelua. – Perusopetuksessa aina oppimista tukevaa eli formatiivista. • Tärkeä työelämätaito. Kuva: Mohamed-hassan, pixabay.com
 9. Vertaispalautteen ja –arvioinnin etuja • Oppimisen omistajuus ja oppimaan oppimisen taidot. • Vertaisilta voi olla helpompi vastaanottaa palautetta. • Kehittää sosiaalisia taitoja ja edistää yhteistoiminnallisuutta. • Arviointikriteerit selkeyttävät tehtävän odotuksia ja omaa oppimista. • Oppiminen toisten onnistumisista ja epäonnistumisista. • Uudet näkökulmat monialaisissa opiskelijaryhmissä. • Vähentää opettajan kuormitusta, kun taito on opittu. • Arviointiosaaminen ja viestintätaidot kehittyvät. • Säännöllisyys. Haasteita • Motivointi, vaativuus, vaatii luottamuksellista ilmapiiriä, voi horjuttaa arvioinnin osuvuutta. Opi lisää prof. Päivi Atjosen videolta, mistä yllä muutama lainaus: youtu.be/7TE1QD9ybsc Kuva: Mohamed-hassan, pixabay.com
 10. Arviointi massakursseilla 1/2 Liisa Mustanoja, TUNIn TCL:n arvioinnin webinaarisarja 10.2.2022: www.tuni.fi/tlc/webinaaritallenteet • Pohdinta- tai analyysitehtävä kurssin alussa – Tehtävään palataan kurssin lopussa ja opittu tulee näkyväksi. • Luennot ja viikkotehtävät (hyv./hyl.) – Opettajalta kootusti suullisia kommentteja ja poimintoja seuraavalle luennolle. • Oma tuotos ja mahdollisesti sen vertaisarviointi – Vertaiselta arvosana tai mahdollisuus korjata työtä vertaispalautteen perusteella. – Opettajalta arvosana. Moodlessa voi olla arvosanakuvaukset, jotka kertovat oppijalle enemmän. – Esittely konferenssiesitelmien tyyliin. • Yksittäiset testit (hyv./hyl.) • Itsearviointi – Tavoitteiden pohdinta hyvä pohja arvioinnille. – Oppijan arvosanaehdotus perusteluineen.
 11. Arviointi massakursseilla 2/2 Liisa Mustanoja, TUNIn TCL:n arvioinnin webinaarisarja 10.2.2022: www.tuni.fi/tlc/webinaaritallenteet • Lopputentti – Tentinpalautusluento: mallivastaukset ja mahdollisuus kysyä – Lopuksi kokoava sähköposti opettajalta • Uutta kannattaa yleensä kokeilla ensisijassa pienissä opetusryhmissä. • Muista pitää työmäärä opintopisteiden rajoissa. • Opettajan avoimuus arvioinnin vaikeudesta voi avata tarpeellisia keskusteluita.
 12. Paras käytäntösi massakurssin arviointiin? Kuva: Kaboompics¨, CC0, pixabay.com
 13. Kollektiivinen ja henk.koht. arviointi opiskelijan kehittymisen tukena Elina Mäkinen, TUNIn TCL:n arvioinnin webinaarisarja 24.3.2022: www.tuni.fi/tlc/webinaaritallenteet Organisaatioteorian kurssilla 5 op (n. 25 opiskelijaa) opiskelijat kirjoittivat useita kaksisivuisia memoja artikkeleista. • Tarkat ohjeet rakenteesta ja sisällöstä sekä esimerkkimemoja. • Arviointi – Kollektiivisesti joka luennolla. – Henkilökohtaisesti muutaman kerran. Formatiivinen arviointi vahvisti • sisällöllistä osaamista, • akateemisen kirjoittamisen osaamista ja • itsearviointitaitoja.
 14. Pedagogisesti hyvä tentti Sanna Siirilän puheenvuoro DigiCampuksen webinaarissa 17.6.2021 Tallenne ja materiaalit: digicampus.fi/mod/page/view.php?id=82367 • Kysymykset keskeisistä osaamistavoitteista. • Hyödynnä kollegoita kysymysten muotoilussa. • Tentin jälkeen kysymysten tarkastelu ja kehittäminen. • Anna palautetta oppijoille. • Mitattiinko sitä mitä oli tarkoitus mitata? Essee • Oma pohdinta. • Oppijan ajatteluprosessi näkyväksi. • Haasteena rajaaminen. • Tiedollisten aukkojen peittely. • Suosii hyviä kirjoittajia. • Arviointikriteerit.
 15. Parempia monivalintatehtäviä Lähteenä mm. Sanna Siirilä, HY: EXAM opetuksen tukena, webinaari 14.2.2020 www.youtube.com/watch?v=9O4OvazKoq4&feature=youtu.be Hyvä kattavuus opiskeltavista teemoista. Tee kysymykset keskeisistä osaamistavoitteista. • Kysymys voi olla pitkä. Vastausvaihtoehdot napakoiksi. • Mikä vaihtoehto on eniten oikein? • 4-5 vaihtoehtoa. • Luotettavuutta lisää, että oppija perustelee vastauksensa. – Perustelu voi olla sisäänrakennettu vastausvaihtoehtoon. – 20 oikein/väärin kysymystä ja väärien vaihtoehtojen perustelu. • Mukaan itsearviointikysymys. Kuva: Mohamed_hassan, pixabay.com
 16. Webinaareja ja lähteitä • YouTube: Atjonen Puhuu Arvioinnista • Tampereen korkeakouluyhteisö – Arvioinnin webinaarisarja 2021-2022: www.tuni.fi/tlc/webinaaritallenteet (osa tallenteista julkisia) – TLC, Arviointi ja palaute: www.tuni.fi/tlc/suunnittelu/arvionti (kuva alla) • DigiCampuksen webinaarit ja tallenteet: digicampus.fi • Työkalut: www.matleenalaakso.fi/p/sahkoiset-kokeet.html
 17. Kyselyiden erilaisia käyttötapoja • Ilmoittautumis- tai palautelomake • Lähtötason kartoitus • Tutustuminen ja tavoitteet • Mielipidekyselyt ja äänestykset • Aktivointi ja osallistaminen • Yhteistyön ja osaamisen jakamisen tukeminen • Hauskuus, rentoutuminen, pelillisyys • Pistokkaat, sanakokeet, kurssikokeet • Harjoittelu ja oppimista tukeva välitön palaute • Muista myös oppijat kyselyiden tekijöinä
 18. Kyselyt sopivat osaksi monenlaisia materiaaleja ja menetelmiä • Oppimateriaalit – Kysymykset osana diaesitystä. – Harjoitukset, joista oppija saa välittömän palautteen. • Pakopelit (fyysiset tai virtuaaliset) • Skenaariot • Diaesitykset • Interaktiiviset videot • Tehtäväradat ym. • Kyselyn linkin jakamisen vaihtoehtoja lähiopetuksessa – Luo lyhytlinkki ja QR-koodi: urly.fi – bloochat.com – Kerää jaettavat linkit Padlettiin.
 19. Koe- tai kyselysovelluksia • Microsoft Forms • Moodle ja H5P – H5P toimii mm. itsearvioinnin tukena, mutta ei kokeena. • Mentimeter (yksikön hankkima lisenssi) – SSO-kirjautuminen tai Google sen mukaan kumpaan lisenssi yhdistetty. • Quizizz – Suositellaan varauksin, koska tietojensiirto perustuu Privacy Shieldiin. – Kirjautuminen LABin M365-tunnuksilla. • X-breikki
 20. Liikettä oppitunnille X-breikillä X-breikki on Liikkuvan koulun tekemä ja oppilaitosten hyödynnettävissä oleva liikunnallinen kyselytyökalu. • Linkit ohjeisiin ja ladattavaan mallipohjaan: www.matleenalaakso.fi/2016/02/x-breikki-liikuttaa.html
 21. Microsoft Forms Lomake: esim. ilmoittautumis- ja palautelomakkeet Kysely: kokeet, jotka voidaan pisteyttää automaattisesti tai jotka opettaja voi tarkastaa. • Suurin osa kysymystyypeistä on saavutettavia. • Tietovisa sopii sekä automaattisesti tarkastuviin harjoituksiin että kokeeksi. • Huomioi kielten kokeissa, että syventävää lukuohjelmaa ei saa pois käytöstä.
 22. Forms-kyselyn vastaukset Vastaukset kertyvät automaattisesti omalle välilehdelleen: • Koonti (kuva oikealla) • Tarkista vastaukset. – Kun oppijalta on edellytetty kirjautumista ja tietovisassa on käsin arvioitavia kohtia, annat pisteet ja mahdolliset kommentit tästä. • Avaa Excelissä näyttää vastaukset taulukkona. Tarkista yksittäisten oppijoiden vastaukset Avaa Excelissä
 23. Forms-kyselyt Teams-kokouksissa 1. Valitse kolmen pisteen kohdalta Lisää sovellus (jos ei näy, luo kokous Outlookin kautta tai yhteys pääkäyttäjään). 2. Lisää Forms. 3. Valitse minkä kuvan kolmesta kyselystä luot ja määritä asetukset. 4. Käynnistä kysely, opiskelijat näkevät sen chatin kautta.
 24. www.mentimeter.com Sovelluksella luodaan kysymyksiä sisältäviä diasarjoja. • Maksullisella versiolla pohjaksi voi tuoda esim. PowerPointit. • HUOM: Jos käytät samaa kyselyä useammalla ryhmällä, pohjalla näkyvät edellisen ryhmän vastaukset. Jos et halua tätä, tyhjennä ne tai kopioi kysely.
 25. quizizz.com/teachers • Monipuoliset monivalinnat, mukaan saa dioja. • Tee omia tai hyödynnä jaettuja kyselyitä. • Monta tapaa käyttää kyselyitä. • Maksutta viisi kysymystyyppiä ja diat 100 osallistujalle. • Peruskäyttö maksutonta opettajille. – Suosittelijan linkillä liittyen Super-lisenssi kuukaudeksi.
 26. Mitä koet, että sinun tulisi seuraavaksi oppia arvioinnista? Kuva: Elf-Moondance, pixabay.com
 27. 3. webinaarin oppimistehtävä Suunnittele itsellesi hyödyllinen oppimistehtävä arviointiin liittyen. Kirjoita oppimistehtävädokumenttiisi ensin tehtävänanto ja tee sitten tehtävä. Kuva: Elf-Moondance, pixabay.com
 28. Lisätietoja • CC-lisenssit: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain- välinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi lyhyesti: – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen. – Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0
Anúncio