Aktivointi ja osallistaminen hybridi ja verkkoluennoilla 

Matleena Laakso
Matleena LaaksoE-Learning Expert and Trainer em Freelancer & Tampere Universities (TAMK & TAU)
Aktivointi ja osallistaminen
hybridi- ja verkkoluennoilla
Tampereen yliopisto
Webinaari 18.11. ja 15.12.2021
Matleena Laakso
Blogi: www.matleenalaakso.fi
Twitter: @matleenalaakso
Diat: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html
Kuva: Alexandra Koch CC0 pixabay.com
Marraskuun työpajat toteutetaan
uudestaan joulu- ja tammikuussa
Aktivointi ja osallistaminen lähi-, hybridi- ja etäopetuksessa
• Ma 15.11. klo 14-16 ja sama uudestaan 13.12. klo 9-11 sekä tammi-22
• intra.tuni.fi/fi/content/event/31306
Aktivointi ja osallistaminen hybridi- ja verkkoluennoilla
• To 18.11. klo 9-11 ja sama uudestaan ke 15.12. klo 9-11 sekä tammi-22
• intra.tuni.fi/content/event/31307
Kuva: Alexandra_Koch, CC0, pixabay.com
Työpajan kuvaus
Työpaja on suunniteltu tukemaan erityisesti luento-opetusta,
mutta opittua voi hyödyntää muussakin opetuksessa.
• Työpajassa tutustutaan erilaisiin tapoihin aloittaa luento orientoitumalla
teemaan.
• Verkon sovelluksista esillä ovat mm. yhteisöllinen Answergarden-sanapilvi,
Flingan peruskäyttö (Wall ja Whiteboard) sekä kyselyistä Quizizz, millä voi
luoda mm. monivalintakyselyitä ja liittää halutessaan mukaan diojakin.
• Saat vinkkejä myös opitun reflektioon.
Työpajojen yhteinen Padlet: padlet.com/matlaakso/TUNIaktivointi
Hybridiopetuksen Padlet: padlet.com/matlaakso/hybridi
Microsoft Forms
Formsilla voit luoda kahdenlaisia kyselyitä:
• Lomake: esim. ilmoittautumis- ja palaute-
lomakkeet, mielipidekyselyt
• Tietovisa: kokeet ja harjoitukset, jotka
voidaan pisteyttää automaattisesti tai jotka
opettaja voi tarkastaa
Striimaus vai hybridiluento?
Kuva: Mohammed Hassan, CC0, pixabay.com
Kolmenlaisia osallistujia:
lähi- ja etäosallistujat sekä tallenteen katsojat
Kuva: Mohammed Hassan, CC0, pixabay.com
Vuorovaikutus ja pelisäännöt
Vuorovaikutus
• Tutustuta, orientoi teemaan, suunnittele etukäteen
• Kerro/sovi pelisäännöt: luottamuksellisuus, dialogisuus,..
• Tarjoa monipuolisia mahdollisuuksia vuorovaikutukseen:
reaktiot, chat, keskustelu, pienryhmät, äänestys,..
• Hyödynnä verkon työkaluja – etenkin hybriditilanteissa
• Ilmaise osallistumista myös ilmein ja elein
Kamera ja mikrofoni
• Ainakin opettajalla aina kamera päällä!
• Katso kameraan ☺
• Isommassa ryhmässä mikrofoni kiinni, kun ei puhu.
Tallenne verkkoluennot
• Kauanko katsottavissa?
Kuva: Sayyidsembilanenam, CC0, pixabay.com
Ethän piilota chattia
jakaessasi materiaaleja?
www.matleenalaakso.fi/2020/12/miten-esitan-teamsissa-dioja.html
ja Zoomissa
Kun esität dioja yhtä näyttöä käyttäen,
valitse lukunäkymä (ei käytössä Maceissä)
ja jaa ikkuna.
10
sekuntia
22
sekuntia
Kuva: Studio-72, CC0, pixabay.com
Etäosallistuja osana oppimisyhteisöä
”Sosiaaliseen turvallisuuteen kuuluvat osallisuuteen,
osallistumiseen ja vuorovaikutukseen liittyvät asiat.
Jokaisella ihmisellä on perustarve
kuulua joukkoon ja olla osa yhteisöä.”
www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/sosiaalinen-turvallisuus
Kuva: OpenClipart, Pixabay
Yhteisöllisyyden kehitysportaat
verkko-oppimisympäristössä
Minna Lakkala: core.ac.uk/download/pdf/339407282.pdf
Ratkaisujen ja tuotosten pitkäjänteinen
yhdessä kehittäminen
– pääpaino tiedonrakentamisen käytännöissä
Keskustelu ja vuorovaikutus oppijoiden kesken
– pääpaino kommunikaatiotaidoissa
Ideoiden ja tuotosten jakaminen ja
kommunikointi – pääpaino oppisisällöissä ja tiedon
esittämistaidoissa
Kommunikaatio opettajan ja oppijoiden välillä
– pääpaino oppisisällöissä
Ei yhteisöllisyyttä, verkkoympäristö materiaalin
välityskanavana – pääpaino oppisisällöissä
Tutustuminen & orientaatio
Omat taustakuvat Jokainen valitsee aloitusryhmänsä
Esittäydy esineen kautta Katso kuvaa, mitä näet?
Etäkahvit & rupattelutuokio
• Ennen varsinaista aloitusta.
• Voi käyttää ensikosketuksena
videoneuvottelusovellukseen
tai epävirallisena ohjausaikana
ja kyselytuntina.
• Hybridiopetuksessa etäkahvit
etäosallistujille.
• Etäopetuksessa pitkät kahvi- ja
lounastauot teemahuoneineen
• Digijatkot
Kuva: PetraSolajova, CC0, pixabay.com
Kuka olet?
Mikä toi sinut tänne?
Kuva: Geralt, pixabay.com
Kaksi kotipaikkaasi?
Kuva: Geralt, pixabay.com
Sovelluksia luentojen aktivointiin
• Teamsin/Zoomin työkalut
• Sanapilvet
• Bingo ohjaamassa huomiota
• Muistitaulut, valkotaulut,
ajatuskartat
• Yhteisölliset muistiinpanot
• Erilaiset kyselyt ja tietovisat
Aktivoi luentosi –opas:
www.matleenalaakso.fi/2020/10/aktivoi-
luentosi-opas.html
TUNIn oppimisympäristöjä ja
opetuksen digityökaluja
Kuva (ei CC-lisensoitu): www.tuni.fi/tlc/suunnittelu/digipedagogiikka/oppimisymparistot-tyokalut
Sovelluksiin kirjautuminen
Käytä ensisijassa edellisen dian sovelluksia, joiden tietoturva-
ja -suoja on kunnossa.
• Voit myös käyttää sovelluksia, minne ei kirjauduta eikä luovuteta tietoja.
• Voit myös käyttää sovelluksia, joihin itse kirjaudut ja viet omia materiaaleja.
– Älä kirjaudu ulkopuolisiin palveluihin korkeakoulun käyttäjätunnuksilla ja
salasanalla.
– Huomioi käyttöehdot – ja niiden muutokset!
• Et voi päättää kirjautumisesta tai tietojen luovuttamisesta toisten puolesta.
– Jos käytät verkon palveluja niin, että palveluun tallentuu henkilötietoja (esim.
nimilista, sähköpostit, kirjautuminen), tarkista missä palvelun data ja
palvelimet sijaitsevat. Jos ne sijaitsevat EU:n ulkopuolella, sinun on pyydettävä
opiskelijoilta/kollegoilta lupa palvelun käyttöön - ja tarjottava vaihtoehto.
Suosituksia ja ohjeita sovellusten valintaan: www.tuni.fi/it-
palvelut/kasikirja/2706/11962
Ohjelmistolistaus: intra.tuni.fi/content?search_type=software
classroomscreen.com
Ei edellytä kirjautumista. Bloggaus ja ohjevideo: www.matleenalaakso.fi/2019/02/classroomscreen.html
Sanapilvet
Sanapilviä voi käyttää monin opetuksessa,
kokouksissa, kehittämistyössä ja esityksissä.
Kaksi hyvää sovellusta, jotka toimivat
kirjautumatta selaimella, myös mobiililaitteilla.
• AnswerGarden, kun haluat että ryhmä
luo yhteisen sanapilven.
• WordArt, kun haluat, että jokainen oppija
tai pienryhmä luo oman sanapilven ja voi
määritellä sen muodon, värit, fontin ym.
answergarden.ch
Luo uusi vastauspuutarha ja kirjoita kysymys tai otsikko (TOPIC).
Kaikki muut valinnat ovat vapaaehtoisia. Edes kirjautumista ei tarvita.
Valitse lopuksi CREATE. Päivitä selain nähdäksesi kaikki vastaukset.
Työskentely-ympäristöjen linkkien
jakaminen lähi- ja etäosallistujille
Ovatko linkit ennalta tiedossa? Tarvitaanko niitä luennon jälkeen?
Toimivatko ne tallenteen katsojille?
• Muutaman linkin voi jakaa dioissa lyhennettynä ja QR-koodina.
• Teams/Zoom chat – onko lähiosallistujillakin avoinna?
• Linkit Flingaan (Wall) tai Padletiin.
• Linkit sähköiseen oppimisympäristöön.
• Kirjautumatta toimiva bloochat.com, jonka viestit näkyvät 24 h.
Keskityn ja pysähdyn,
olen täysillä läsnä.
Suuntaan
tarkkaavaisuuteni
keskustelukumppaneihin
enkä itseeni.
Osallistun keskusteluun
symmetrisesti, puhun ja
kuuntelen suurin piirtein
yhtä paljon.
Puheeni sävy on pohtiva,
sen sijaan että kerron
valmiin käsitykseni
asiasta.
Arvioin yhteistä ajattelua
kokonaisuutena ja
kerron muille, mitä olen
siinä erityisesti
oivaltanut.
Tuen kehkeytyvää
yhteistä oppimista
jatkamalla keskusteluun
tuoduista ajattelun
iduista.
Huomaan tarpeen ja
paikan välisynteesien
tekemiselle.
Olen keskustelussa
rento, hyväksyvä ja
vilpitön.
Osallistun
vastavuoroisesti ja
osoitan pienillä teoilla
välittäväni jokaisesta.
Kuuntelen jokaista
sanatarkasti loppuun
asti ja pidän
kuunnellessa oman
mielipiteeni syrjässä.
Kysyn toiselta hänen
ajattelustaan avoimesti
ja aloitan silloin
kysymyssanalla.
Tiedustelen usein lisää
siitä, mitä toinen juuri
sanoi.
Hoksaan toista
kuunnellessani ns.
kuumat sanat, jotka ovat
tärkeitä avata.
Harjoittelen synteesin
kutomista ja sitä
tehdessäni huomioin
kaikkien osallistujien
ajattelua.
Annan tietoisesti vuoron
toiselle, joka vetäytyy tai
harkitsee asioita
kauemmin.
Puhun lyhyesti ja
kompaktisti, pari virkettä
kerrallaan.
Aarnio, H., Ruhalahti, S., Michelsson, R. & Mäki-Hakola, H. (2020)
Bingo pohjautuu H. Aarnion (2012)
kehittämiin dialogimenetelmiin.
Dialogi oppimisen palveluksessa -bingo
Luo oma bingo
Ei edellytä kirjautumista,
maksutta 30 osallistujalle:
myfreebingocards.com/bingo-card-
generator
1. Lisää vaihtoehdot, valitse teema
ja koko
2. Valitse NEXT STEP ja ota
selaimesta linkki talteen.
Linkin kautta voit myöhemmin
muokata bingoa.
3. Valitse 30 CARDS FOR FREE
4. Jaa linkki oppijoille
Kahdenlaisia Flinga-sessioita
Suomalainen sovellus osallistujien aktivointiin, osallistamiseen ja yhteistyöhön
• Campus-lisenssi: edu.flinga.fi
• Kielivalinta sivun alaosta (suomi/englanti)
• Lue lisää: www.matleenalaakso.fi/2020/04/flinga.html
Whiteboard:
Suosituksena
max 30
osallistujaa.
Wall:
Viestit ruudukkona
tai allekkain.
Suosituksena
max 150
osallistujaa.
Flinga Whiteboard
Värien hyödyntäminen
Värien käyttö on suositeltavaa ja usein myös hyödyllistä.
Saavutettavuuden vuoksi pelkkää väriä ei tulisi käyttää tiedon
esittämiseen.
• Eri tavoin värisokeita on 6-7 % väestöstä.
• Flinga ei ole kaikilta osin saavutettava.
? Kysymys
! Kommentti
+ Hyödyt
E p ä i l y
IDEA
- Haasteet
Sinisellä kommentit etäopetuksesta
Keltaisella kommentit lähiopetuksesta
Flingan värit Color Oracle
-sovelluksella katsottuna
Flingan alkuperäiset värit Deuteranopia eli vihersokeus (yleinen)
Protanopia Mustavalkoinen Tritanopia
(harvinainen) (erittäin harvinainen) (erittäin harvinainen)
Sähköiset kyselyt ja kokeet
www.matleenalaakso.fi/p/sahkoiset-kokeet.html (vastaajamäärät ilmaisversiolla)
Mielipidekyselyt, harjoitukset, kokeet, aktivointi ja pelillisyys:
• Microsoft Forms: lomake tai tietovisa
• Blooket: monivalintavisat, mihin pelillisyyttä 11 pelimoodeilla (60)
• Quizlet: sanaston ja termien opettelu, kuvan ja tekstin yhdistämistehtävät
sekä pienryhmien Quizlet live, josta juuri julkaistu myös yksilökisa etänä
pelattavaksi (livessä 40).
• Kahoot: nopeus ja kilpailu (100 / korkea-aste lähteestä riippuen 10-100)
• Liikkuvan koulun X-breikki (kuva)
Kyselyyn mahdollista yhdistää myös
omia tai sovelluksella tehtyjä dioja
• Quizizz: Viisi kysymystyyppiä sekä
mahdollisuus lisätä dioja (100)
• Nearpod: monipuoliset sisällöt (40)
• Mentimeter (2000+)
quizizz.com
• Tee oma kysely, hyödynnä jaettuja kyselyitä tai kysymyspankkia.
• Käytä luennolla tai anna luentojen välissä harjoiteltavaksi.
• Tulokset tallentuvat automaattisesti.
Quizizz Lesson
Voit luoda erilaisia teksti- ja kuvapohjaisia dioja, joiden lomaan lisäät
kysymyksiä. Diat voit tuoda myös PDF:nä PowerPointista tai Google Slidesta.
Liikkuvan koulun X-breikki
Liikunnallinen kyselytyökalu tietovisoihin ja mielipidekyselyihin.
• Linkit ohjeisiin ja ladattavaan PowerPoint-mallipohjaan:
www.matleenalaakso.fi/2016/02/x-breikki-liikuttaa.html
Pyydä oppijoita reflektoimaan
oppimaansa ja työskentelyään
• Mitkä asiat edistävät oppimistasi? Mitkä vaikeuttavat?
• Mitä etäopiskelu tällä hetkellä sujuu?
• Mitä pitäisi muuttaa työskentelyssä, jotta se tukisi paremmin oppimistasi?
• Mikä olisi hyvä koekysymys päivän teemasta?
• Mikä oli yllättävien oppimasi asia?
• Miten ryhmä tukee oppimistasi?
• Mistä haluat kiittää ryhmää?
• Mitä viet mukanasi?
• Mitä sait omaan työhösi?
Kuva: Manfredsteger, CC0, pixabay.com
1. 2. 3.
4. 5. 6.
7. 8. 9.
Millaisilla kengillä jatkat matkaa?
Matleena Laakso, CC BY; kuvat pixabay.com
Asteikkokysymys
1. Miten arvioit omaa osaamistasi vuorovaikutuksen ja
osallistamisen edistäjänä luennoilla (asteikolla 1-10)?
Asteikkokysymys
1. Miten arvioit omaa osaamistasi vuorovaikutuksen ja
osallistamisen edistäjänä luennoilla (asteikolla 1-10)?
2. Mitä pitäisi tapahtua, että voisit antaa itsellesi
yhden numeron enemmän?
www.matleenalaakso.fi
• Yli 330 bloggausta ja lisää tulossa.
• Koulutusdiojen sivulla noin 30 päivittyvää
diasarjaa verkon palveluista. Diojen perässä
bloggauksia esimerkkeineen ja videoineen.
• Sähköisten kokeiden sivu:
esimerkkikyselyitä ja ohjediat.
• H5P-työkalujen sivu:
video, ohjediat ja linkki esimerkkeihin.
• Webinaarikoonti:
linkkien takana myös satoja tallenteita.
Lisätietoja
• CC-lisenssit: creativecommons.fi
• CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain-
välinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi
lyhyesti:
– Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen
on sallittu.
– Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen.
– Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä.
• Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä:
www.matleenalaakso.fi
Tämä diasarja on lisensoitu Creative
Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0
1 de 38

Recomendados

Aktivoivia opetusmenetelmiä por
Aktivoivia opetusmenetelmiäAktivoivia opetusmenetelmiä
Aktivoivia opetusmenetelmiäAnu Ylitalo
57.4K visualizações74 slides
Vuorovaikutuksen aktivointi digivälineillä 16.4.2020 por
Vuorovaikutuksen aktivointi digivälineillä 16.4.2020Vuorovaikutuksen aktivointi digivälineillä 16.4.2020
Vuorovaikutuksen aktivointi digivälineillä 16.4.2020Matleena Laakso
1.2K visualizações47 slides
Oppimissopimus -työkalu oppimisen tueksi por
Oppimissopimus -työkalu oppimisen tueksiOppimissopimus -työkalu oppimisen tueksi
Oppimissopimus -työkalu oppimisen tueksiVille Keranen
20.4K visualizações8 slides
Verkko opetuksen osallistavat työkalut por
Verkko opetuksen osallistavat työkalutVerkko opetuksen osallistavat työkalut
Verkko opetuksen osallistavat työkalutMatleena Laakso
448 visualizações41 slides
Tehokasta tekstiä ruudulle - verkkokirjoittamisen perusteet por
Tehokasta tekstiä ruudulle - verkkokirjoittamisen perusteetTehokasta tekstiä ruudulle - verkkokirjoittamisen perusteet
Tehokasta tekstiä ruudulle - verkkokirjoittamisen perusteetKatleena Kortesuo
3.5K visualizações104 slides
Verkkokurssin pedagoginen käsikirjoitus por
Verkkokurssin pedagoginen käsikirjoitusVerkkokurssin pedagoginen käsikirjoitus
Verkkokurssin pedagoginen käsikirjoitusMatleena Laakso
1.7K visualizações23 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Keskustelu ja kuuntelu sosiaalisessa mediassa por
Keskustelu ja kuuntelu sosiaalisessa mediassaKeskustelu ja kuuntelu sosiaalisessa mediassa
Keskustelu ja kuuntelu sosiaalisessa mediassaMiia Kosonen
757 visualizações20 slides
Opiskelijan aktivointi luennolla por
Opiskelijan aktivointi luennollaOpiskelijan aktivointi luennolla
Opiskelijan aktivointi luennollaKirsiViitanen
1.1K visualizações3 slides
Oppimisen ja opiskelun ohjaaminen verkossa por
Oppimisen ja opiskelun ohjaaminen verkossaOppimisen ja opiskelun ohjaaminen verkossa
Oppimisen ja opiskelun ohjaaminen verkossaKirsiViitanen
1.4K visualizações24 slides
ITGS Introduction to Internal Assessment Project por
ITGS Introduction to Internal Assessment ProjectITGS Introduction to Internal Assessment Project
ITGS Introduction to Internal Assessment Projectitgstextbook
18.2K visualizações18 slides
eAMK webinaari: Vertaisarviointi verkko-opintojaksoilla por
eAMK webinaari: Vertaisarviointi verkko-opintojaksoillaeAMK webinaari: Vertaisarviointi verkko-opintojaksoilla
eAMK webinaari: Vertaisarviointi verkko-opintojaksoillaeamkhanke
327 visualizações29 slides
Oppimisen muotoilu: Kokonaisvaltaisia oppimiskokemuksia järjestelmällisellä m... por
Oppimisen muotoilu: Kokonaisvaltaisia oppimiskokemuksia järjestelmällisellä m...Oppimisen muotoilu: Kokonaisvaltaisia oppimiskokemuksia järjestelmällisellä m...
Oppimisen muotoilu: Kokonaisvaltaisia oppimiskokemuksia järjestelmällisellä m...Akseli Huhtanen
547 visualizações35 slides

Mais procurados(20)

Keskustelu ja kuuntelu sosiaalisessa mediassa por Miia Kosonen
Keskustelu ja kuuntelu sosiaalisessa mediassaKeskustelu ja kuuntelu sosiaalisessa mediassa
Keskustelu ja kuuntelu sosiaalisessa mediassa
Miia Kosonen757 visualizações
Opiskelijan aktivointi luennolla por KirsiViitanen
Opiskelijan aktivointi luennollaOpiskelijan aktivointi luennolla
Opiskelijan aktivointi luennolla
KirsiViitanen1.1K visualizações
Oppimisen ja opiskelun ohjaaminen verkossa por KirsiViitanen
Oppimisen ja opiskelun ohjaaminen verkossaOppimisen ja opiskelun ohjaaminen verkossa
Oppimisen ja opiskelun ohjaaminen verkossa
KirsiViitanen1.4K visualizações
ITGS Introduction to Internal Assessment Project por itgstextbook
ITGS Introduction to Internal Assessment ProjectITGS Introduction to Internal Assessment Project
ITGS Introduction to Internal Assessment Project
itgstextbook18.2K visualizações
eAMK webinaari: Vertaisarviointi verkko-opintojaksoilla por eamkhanke
eAMK webinaari: Vertaisarviointi verkko-opintojaksoillaeAMK webinaari: Vertaisarviointi verkko-opintojaksoilla
eAMK webinaari: Vertaisarviointi verkko-opintojaksoilla
eamkhanke327 visualizações
Oppimisen muotoilu: Kokonaisvaltaisia oppimiskokemuksia järjestelmällisellä m... por Akseli Huhtanen
Oppimisen muotoilu: Kokonaisvaltaisia oppimiskokemuksia järjestelmällisellä m...Oppimisen muotoilu: Kokonaisvaltaisia oppimiskokemuksia järjestelmällisellä m...
Oppimisen muotoilu: Kokonaisvaltaisia oppimiskokemuksia järjestelmällisellä m...
Akseli Huhtanen547 visualizações
Verkkokurssin rakentajan 10 askelta por Matleena Laakso
Verkkokurssin rakentajan 10 askeltaVerkkokurssin rakentajan 10 askelta
Verkkokurssin rakentajan 10 askelta
Matleena Laakso5.7K visualizações
Muistio: Palaveri, neuvottelu vai kokous? por Joonas Jokinen
Muistio: Palaveri, neuvottelu vai kokous?Muistio: Palaveri, neuvottelu vai kokous?
Muistio: Palaveri, neuvottelu vai kokous?
Joonas Jokinen9.6K visualizações
Carpe Diem - tiimimuotoista oppimisen designia por Ilona Laakkonen
Carpe Diem - tiimimuotoista oppimisen designiaCarpe Diem - tiimimuotoista oppimisen designia
Carpe Diem - tiimimuotoista oppimisen designia
Ilona Laakkonen1K visualizações
Yhteisöllinen oppiminen ja pedagogiset mallit por Harto Pönkä
Yhteisöllinen oppiminen ja pedagogiset mallitYhteisöllinen oppiminen ja pedagogiset mallit
Yhteisöllinen oppiminen ja pedagogiset mallit
Harto Pönkä4.2K visualizações
Etäopetuksen pedagogiikka, tietosuoja ja pelisäännöt por Harto Pönkä
Etäopetuksen pedagogiikka, tietosuoja ja pelisäännötEtäopetuksen pedagogiikka, tietosuoja ja pelisäännöt
Etäopetuksen pedagogiikka, tietosuoja ja pelisäännöt
Harto Pönkä431 visualizações
Ses bilgisi konu por Yiğitcan BALCI
Ses bilgisi konuSes bilgisi konu
Ses bilgisi konu
Yiğitcan BALCI3.8K visualizações
opetusmenetelmat por Henriikka Lius
opetusmenetelmat opetusmenetelmat
opetusmenetelmat
Henriikka Lius3.1K visualizações
SenioriVerkko-projektin viestintäsuunnitelma por SenioriVerkko
SenioriVerkko-projektin viestintäsuunnitelmaSenioriVerkko-projektin viestintäsuunnitelma
SenioriVerkko-projektin viestintäsuunnitelma
SenioriVerkko1.9K visualizações
Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut por Harto Pönkä
Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisutOpetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut
Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut
Harto Pönkä13.2K visualizações
Oppimateriaalia verkosta! por Matleena Laakso
Oppimateriaalia verkosta!Oppimateriaalia verkosta!
Oppimateriaalia verkosta!
Matleena Laakso35.9K visualizações
Vuorovaikutuksen aktivointi digivälineillä por Matleena Laakso
Vuorovaikutuksen aktivointi digivälineilläVuorovaikutuksen aktivointi digivälineillä
Vuorovaikutuksen aktivointi digivälineillä
Matleena Laakso3.7K visualizações
Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19 por Matleena Laakso
Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19
Verkkokurssien pedagoginen suunnittelu 7.11.19
Matleena Laakso525 visualizações
Vuorovaikutus ja ryhmäytyminen etätoiminnassa por Harto Pönkä
Vuorovaikutus ja ryhmäytyminen etätoiminnassaVuorovaikutus ja ryhmäytyminen etätoiminnassa
Vuorovaikutus ja ryhmäytyminen etätoiminnassa
Harto Pönkä4.4K visualizações
Asiakasymmärrys por Satu Miettinen
AsiakasymmärrysAsiakasymmärrys
Asiakasymmärrys
Satu Miettinen2.9K visualizações

Similar a Aktivointi ja osallistaminen hybridi ja verkkoluennoilla 

Opiskelijoiden osallistaminen 27.10.22.pdf por
Opiskelijoiden osallistaminen 27.10.22.pdfOpiskelijoiden osallistaminen 27.10.22.pdf
Opiskelijoiden osallistaminen 27.10.22.pdfMatleena Laakso
111 visualizações50 slides
Digitaalisuus osana opetusta 17.8.18 por
Digitaalisuus osana opetusta 17.8.18Digitaalisuus osana opetusta 17.8.18
Digitaalisuus osana opetusta 17.8.18Matleena Laakso
161 visualizações70 slides
Lähellä ja langoilla 14.3.22 por
Lähellä ja langoilla 14.3.22Lähellä ja langoilla 14.3.22
Lähellä ja langoilla 14.3.22Matleena Laakso
179 visualizações27 slides
Vuorovaikutus ja työskentely hybriditilanteissa por
Vuorovaikutus ja työskentely hybriditilanteissaVuorovaikutus ja työskentely hybriditilanteissa
Vuorovaikutus ja työskentely hybriditilanteissaMatleena Laakso
72 visualizações48 slides
Digikouluttajan työkalut 20.8.21 por
Digikouluttajan työkalut 20.8.21Digikouluttajan työkalut 20.8.21
Digikouluttajan työkalut 20.8.21Matleena Laakso
205 visualizações36 slides
Aktivointi ja vuorovaikutus 16.12.20 por
Aktivointi ja vuorovaikutus 16.12.20Aktivointi ja vuorovaikutus 16.12.20
Aktivointi ja vuorovaikutus 16.12.20Matleena Laakso
417 visualizações39 slides

Similar a Aktivointi ja osallistaminen hybridi ja verkkoluennoilla (20)

Opiskelijoiden osallistaminen 27.10.22.pdf por Matleena Laakso
Opiskelijoiden osallistaminen 27.10.22.pdfOpiskelijoiden osallistaminen 27.10.22.pdf
Opiskelijoiden osallistaminen 27.10.22.pdf
Matleena Laakso111 visualizações
Digitaalisuus osana opetusta 17.8.18 por Matleena Laakso
Digitaalisuus osana opetusta 17.8.18Digitaalisuus osana opetusta 17.8.18
Digitaalisuus osana opetusta 17.8.18
Matleena Laakso161 visualizações
Lähellä ja langoilla 14.3.22 por Matleena Laakso
Lähellä ja langoilla 14.3.22Lähellä ja langoilla 14.3.22
Lähellä ja langoilla 14.3.22
Matleena Laakso179 visualizações
Vuorovaikutus ja työskentely hybriditilanteissa por Matleena Laakso
Vuorovaikutus ja työskentely hybriditilanteissaVuorovaikutus ja työskentely hybriditilanteissa
Vuorovaikutus ja työskentely hybriditilanteissa
Matleena Laakso72 visualizações
Digikouluttajan työkalut 20.8.21 por Matleena Laakso
Digikouluttajan työkalut 20.8.21Digikouluttajan työkalut 20.8.21
Digikouluttajan työkalut 20.8.21
Matleena Laakso205 visualizações
Aktivointi ja vuorovaikutus 16.12.20 por Matleena Laakso
Aktivointi ja vuorovaikutus 16.12.20Aktivointi ja vuorovaikutus 16.12.20
Aktivointi ja vuorovaikutus 16.12.20
Matleena Laakso417 visualizações
Digikouluttajan työkalut 16.3.22 por Matleena Laakso
Digikouluttajan työkalut 16.3.22Digikouluttajan työkalut 16.3.22
Digikouluttajan työkalut 16.3.22
Matleena Laakso151 visualizações
Innostavaa oppimista yhdessä digisti por Matleena Laakso
Innostavaa oppimista yhdessä digistiInnostavaa oppimista yhdessä digisti
Innostavaa oppimista yhdessä digisti
Matleena Laakso26 visualizações
Pedagogin digitystä 7.2.22 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 7.2.22Pedagogin digitystä 7.2.22
Pedagogin digitystä 7.2.22
Matleena Laakso167 visualizações
Etäopetuksen suunnittelu ja toteutus 9.10.20 por Matleena Laakso
Etäopetuksen suunnittelu ja toteutus 9.10.20Etäopetuksen suunnittelu ja toteutus 9.10.20
Etäopetuksen suunnittelu ja toteutus 9.10.20
Matleena Laakso169 visualizações
Aktivointi ja osallistaminen 1.11.22 por Matleena Laakso
Aktivointi ja osallistaminen 1.11.22Aktivointi ja osallistaminen 1.11.22
Aktivointi ja osallistaminen 1.11.22
Matleena Laakso82 visualizações
Aktivointi ja osallistaminen 4.10.21 por Matleena Laakso
Aktivointi ja osallistaminen 4.10.21Aktivointi ja osallistaminen 4.10.21
Aktivointi ja osallistaminen 4.10.21
Matleena Laakso161 visualizações
Digityövälineet koulutuksen tukena 5.5.22 .pdf por Matleena Laakso
Digityövälineet koulutuksen tukena 5.5.22 .pdfDigityövälineet koulutuksen tukena 5.5.22 .pdf
Digityövälineet koulutuksen tukena 5.5.22 .pdf
Matleena Laakso104 visualizações
Ohjauksellisuus ja oppimistehtävät 31.1.20 por Matleena Laakso
Ohjauksellisuus ja oppimistehtävät 31.1.20Ohjauksellisuus ja oppimistehtävät 31.1.20
Ohjauksellisuus ja oppimistehtävät 31.1.20
Matleena Laakso106 visualizações
Osallistujien aktivointi 2.2.21 por Matleena Laakso
Osallistujien aktivointi 2.2.21Osallistujien aktivointi 2.2.21
Osallistujien aktivointi 2.2.21
Matleena Laakso542 visualizações
Osallistava vuorovaikutus verkkotapaamisissa 16.11.20 por Matleena Laakso
Osallistava vuorovaikutus verkkotapaamisissa 16.11.20Osallistava vuorovaikutus verkkotapaamisissa 16.11.20
Osallistava vuorovaikutus verkkotapaamisissa 16.11.20
Matleena Laakso78 visualizações
Opiskelijoiden osallistaminen 10.10.23 por Matleena Laakso
Opiskelijoiden osallistaminen 10.10.23Opiskelijoiden osallistaminen 10.10.23
Opiskelijoiden osallistaminen 10.10.23
Matleena Laakso22 visualizações
Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen 21.4.21 por Matleena Laakso
Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen 21.4.21Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen 21.4.21
Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen 21.4.21
Matleena Laakso243 visualizações
Pedagogin digitystä 1.2.23 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 1.2.23Pedagogin digitystä 1.2.23
Pedagogin digitystä 1.2.23
Matleena Laakso46 visualizações
Avoimet materiaalit ja yhdessä tekeminen verkossa 17.4.21 por Matleena Laakso
Avoimet materiaalit ja yhdessä tekeminen verkossa 17.4.21 Avoimet materiaalit ja yhdessä tekeminen verkossa 17.4.21
Avoimet materiaalit ja yhdessä tekeminen verkossa 17.4.21
Matleena Laakso73 visualizações

Mais de Matleena Laakso

Tekoälysovelluksia amkiin por
Tekoälysovelluksia amkiinTekoälysovelluksia amkiin
Tekoälysovelluksia amkiinMatleena Laakso
7 visualizações29 slides
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23 por
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Matleena Laakso
6 visualizações40 slides
Lähellä tai langoilla 29.11.23 por
Lähellä tai langoilla 29.11.23Lähellä tai langoilla 29.11.23
Lähellä tai langoilla 29.11.23Matleena Laakso
4 visualizações37 slides
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23 por
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Matleena Laakso
8 visualizações68 slides
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23 por
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23Matleena Laakso
11 visualizações68 slides
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23 por
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Matleena Laakso
15 visualizações34 slides

Mais de Matleena Laakso(20)

Tekoälysovelluksia amkiin por Matleena Laakso
Tekoälysovelluksia amkiinTekoälysovelluksia amkiin
Tekoälysovelluksia amkiin
Matleena Laakso7 visualizações
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23 por Matleena Laakso
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Matleena Laakso6 visualizações
Lähellä tai langoilla 29.11.23 por Matleena Laakso
Lähellä tai langoilla 29.11.23Lähellä tai langoilla 29.11.23
Lähellä tai langoilla 29.11.23
Matleena Laakso4 visualizações
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Matleena Laakso8 visualizações
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23 por Matleena Laakso
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
Matleena Laakso11 visualizações
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23 por Matleena Laakso
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Matleena Laakso15 visualizações
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Matleena Laakso59 visualizações
Lähellä ja langoilla 14.11.23 por Matleena Laakso
Lähellä ja langoilla 14.11.23Lähellä ja langoilla 14.11.23
Lähellä ja langoilla 14.11.23
Matleena Laakso15 visualizações
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23 por Matleena Laakso
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
Matleena Laakso62 visualizações
Tekoäly arjen apuna 11.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly arjen apuna 11.11.23Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Matleena Laakso132 visualizações
Pedagogin digitystä 10.11.23 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 10.11.23Pedagogin digitystä 10.11.23
Pedagogin digitystä 10.11.23
Matleena Laakso13 visualizações
Tekoäly tuli 9.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly tuli 9.11.23Tekoäly tuli 9.11.23
Tekoäly tuli 9.11.23
Matleena Laakso37 visualizações
Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23
Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23
Matleena Laakso26 visualizações
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3. por Matleena Laakso
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.
Matleena Laakso8 visualizações
Tekoäly opetuksessa 3.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly opetuksessa 3.11.23Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Matleena Laakso18 visualizações
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23 por Matleena Laakso
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23
Matleena Laakso20 visualizações
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23 por Matleena Laakso
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
Matleena Laakso6 visualizações
Lähellä ja langoilla 31.10.23 por Matleena Laakso
Lähellä ja langoilla 31.10.23Lähellä ja langoilla 31.10.23
Lähellä ja langoilla 31.10.23
Matleena Laakso11 visualizações
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23 por Matleena Laakso
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23
Matleena Laakso6 visualizações
Videot opetuksessa 25.10.23 por Matleena Laakso
Videot opetuksessa 25.10.23Videot opetuksessa 25.10.23
Videot opetuksessa 25.10.23
Matleena Laakso15 visualizações

Aktivointi ja osallistaminen hybridi ja verkkoluennoilla 

 • 1. Aktivointi ja osallistaminen hybridi- ja verkkoluennoilla Tampereen yliopisto Webinaari 18.11. ja 15.12.2021 Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Twitter: @matleenalaakso Diat: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.html Kuva: Alexandra Koch CC0 pixabay.com
 • 2. Marraskuun työpajat toteutetaan uudestaan joulu- ja tammikuussa Aktivointi ja osallistaminen lähi-, hybridi- ja etäopetuksessa • Ma 15.11. klo 14-16 ja sama uudestaan 13.12. klo 9-11 sekä tammi-22 • intra.tuni.fi/fi/content/event/31306 Aktivointi ja osallistaminen hybridi- ja verkkoluennoilla • To 18.11. klo 9-11 ja sama uudestaan ke 15.12. klo 9-11 sekä tammi-22 • intra.tuni.fi/content/event/31307 Kuva: Alexandra_Koch, CC0, pixabay.com
 • 3. Työpajan kuvaus Työpaja on suunniteltu tukemaan erityisesti luento-opetusta, mutta opittua voi hyödyntää muussakin opetuksessa. • Työpajassa tutustutaan erilaisiin tapoihin aloittaa luento orientoitumalla teemaan. • Verkon sovelluksista esillä ovat mm. yhteisöllinen Answergarden-sanapilvi, Flingan peruskäyttö (Wall ja Whiteboard) sekä kyselyistä Quizizz, millä voi luoda mm. monivalintakyselyitä ja liittää halutessaan mukaan diojakin. • Saat vinkkejä myös opitun reflektioon. Työpajojen yhteinen Padlet: padlet.com/matlaakso/TUNIaktivointi Hybridiopetuksen Padlet: padlet.com/matlaakso/hybridi
 • 4. Microsoft Forms Formsilla voit luoda kahdenlaisia kyselyitä: • Lomake: esim. ilmoittautumis- ja palaute- lomakkeet, mielipidekyselyt • Tietovisa: kokeet ja harjoitukset, jotka voidaan pisteyttää automaattisesti tai jotka opettaja voi tarkastaa
 • 5. Striimaus vai hybridiluento? Kuva: Mohammed Hassan, CC0, pixabay.com
 • 6. Kolmenlaisia osallistujia: lähi- ja etäosallistujat sekä tallenteen katsojat Kuva: Mohammed Hassan, CC0, pixabay.com
 • 7. Vuorovaikutus ja pelisäännöt Vuorovaikutus • Tutustuta, orientoi teemaan, suunnittele etukäteen • Kerro/sovi pelisäännöt: luottamuksellisuus, dialogisuus,.. • Tarjoa monipuolisia mahdollisuuksia vuorovaikutukseen: reaktiot, chat, keskustelu, pienryhmät, äänestys,.. • Hyödynnä verkon työkaluja – etenkin hybriditilanteissa • Ilmaise osallistumista myös ilmein ja elein Kamera ja mikrofoni • Ainakin opettajalla aina kamera päällä! • Katso kameraan ☺ • Isommassa ryhmässä mikrofoni kiinni, kun ei puhu. Tallenne verkkoluennot • Kauanko katsottavissa? Kuva: Sayyidsembilanenam, CC0, pixabay.com
 • 8. Ethän piilota chattia jakaessasi materiaaleja? www.matleenalaakso.fi/2020/12/miten-esitan-teamsissa-dioja.html ja Zoomissa Kun esität dioja yhtä näyttöä käyttäen, valitse lukunäkymä (ei käytössä Maceissä) ja jaa ikkuna.
 • 10. Etäosallistuja osana oppimisyhteisöä ”Sosiaaliseen turvallisuuteen kuuluvat osallisuuteen, osallistumiseen ja vuorovaikutukseen liittyvät asiat. Jokaisella ihmisellä on perustarve kuulua joukkoon ja olla osa yhteisöä.” www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/sosiaalinen-turvallisuus Kuva: OpenClipart, Pixabay
 • 11. Yhteisöllisyyden kehitysportaat verkko-oppimisympäristössä Minna Lakkala: core.ac.uk/download/pdf/339407282.pdf Ratkaisujen ja tuotosten pitkäjänteinen yhdessä kehittäminen – pääpaino tiedonrakentamisen käytännöissä Keskustelu ja vuorovaikutus oppijoiden kesken – pääpaino kommunikaatiotaidoissa Ideoiden ja tuotosten jakaminen ja kommunikointi – pääpaino oppisisällöissä ja tiedon esittämistaidoissa Kommunikaatio opettajan ja oppijoiden välillä – pääpaino oppisisällöissä Ei yhteisöllisyyttä, verkkoympäristö materiaalin välityskanavana – pääpaino oppisisällöissä
 • 12. Tutustuminen & orientaatio Omat taustakuvat Jokainen valitsee aloitusryhmänsä Esittäydy esineen kautta Katso kuvaa, mitä näet?
 • 13. Etäkahvit & rupattelutuokio • Ennen varsinaista aloitusta. • Voi käyttää ensikosketuksena videoneuvottelusovellukseen tai epävirallisena ohjausaikana ja kyselytuntina. • Hybridiopetuksessa etäkahvit etäosallistujille. • Etäopetuksessa pitkät kahvi- ja lounastauot teemahuoneineen • Digijatkot Kuva: PetraSolajova, CC0, pixabay.com
 • 14. Kuka olet? Mikä toi sinut tänne? Kuva: Geralt, pixabay.com
 • 16. Sovelluksia luentojen aktivointiin • Teamsin/Zoomin työkalut • Sanapilvet • Bingo ohjaamassa huomiota • Muistitaulut, valkotaulut, ajatuskartat • Yhteisölliset muistiinpanot • Erilaiset kyselyt ja tietovisat Aktivoi luentosi –opas: www.matleenalaakso.fi/2020/10/aktivoi- luentosi-opas.html
 • 17. TUNIn oppimisympäristöjä ja opetuksen digityökaluja Kuva (ei CC-lisensoitu): www.tuni.fi/tlc/suunnittelu/digipedagogiikka/oppimisymparistot-tyokalut
 • 18. Sovelluksiin kirjautuminen Käytä ensisijassa edellisen dian sovelluksia, joiden tietoturva- ja -suoja on kunnossa. • Voit myös käyttää sovelluksia, minne ei kirjauduta eikä luovuteta tietoja. • Voit myös käyttää sovelluksia, joihin itse kirjaudut ja viet omia materiaaleja. – Älä kirjaudu ulkopuolisiin palveluihin korkeakoulun käyttäjätunnuksilla ja salasanalla. – Huomioi käyttöehdot – ja niiden muutokset! • Et voi päättää kirjautumisesta tai tietojen luovuttamisesta toisten puolesta. – Jos käytät verkon palveluja niin, että palveluun tallentuu henkilötietoja (esim. nimilista, sähköpostit, kirjautuminen), tarkista missä palvelun data ja palvelimet sijaitsevat. Jos ne sijaitsevat EU:n ulkopuolella, sinun on pyydettävä opiskelijoilta/kollegoilta lupa palvelun käyttöön - ja tarjottava vaihtoehto. Suosituksia ja ohjeita sovellusten valintaan: www.tuni.fi/it- palvelut/kasikirja/2706/11962 Ohjelmistolistaus: intra.tuni.fi/content?search_type=software
 • 19. classroomscreen.com Ei edellytä kirjautumista. Bloggaus ja ohjevideo: www.matleenalaakso.fi/2019/02/classroomscreen.html
 • 20. Sanapilvet Sanapilviä voi käyttää monin opetuksessa, kokouksissa, kehittämistyössä ja esityksissä. Kaksi hyvää sovellusta, jotka toimivat kirjautumatta selaimella, myös mobiililaitteilla. • AnswerGarden, kun haluat että ryhmä luo yhteisen sanapilven. • WordArt, kun haluat, että jokainen oppija tai pienryhmä luo oman sanapilven ja voi määritellä sen muodon, värit, fontin ym.
 • 21. answergarden.ch Luo uusi vastauspuutarha ja kirjoita kysymys tai otsikko (TOPIC). Kaikki muut valinnat ovat vapaaehtoisia. Edes kirjautumista ei tarvita. Valitse lopuksi CREATE. Päivitä selain nähdäksesi kaikki vastaukset.
 • 22. Työskentely-ympäristöjen linkkien jakaminen lähi- ja etäosallistujille Ovatko linkit ennalta tiedossa? Tarvitaanko niitä luennon jälkeen? Toimivatko ne tallenteen katsojille? • Muutaman linkin voi jakaa dioissa lyhennettynä ja QR-koodina. • Teams/Zoom chat – onko lähiosallistujillakin avoinna? • Linkit Flingaan (Wall) tai Padletiin. • Linkit sähköiseen oppimisympäristöön. • Kirjautumatta toimiva bloochat.com, jonka viestit näkyvät 24 h.
 • 23. Keskityn ja pysähdyn, olen täysillä läsnä. Suuntaan tarkkaavaisuuteni keskustelukumppaneihin enkä itseeni. Osallistun keskusteluun symmetrisesti, puhun ja kuuntelen suurin piirtein yhtä paljon. Puheeni sävy on pohtiva, sen sijaan että kerron valmiin käsitykseni asiasta. Arvioin yhteistä ajattelua kokonaisuutena ja kerron muille, mitä olen siinä erityisesti oivaltanut. Tuen kehkeytyvää yhteistä oppimista jatkamalla keskusteluun tuoduista ajattelun iduista. Huomaan tarpeen ja paikan välisynteesien tekemiselle. Olen keskustelussa rento, hyväksyvä ja vilpitön. Osallistun vastavuoroisesti ja osoitan pienillä teoilla välittäväni jokaisesta. Kuuntelen jokaista sanatarkasti loppuun asti ja pidän kuunnellessa oman mielipiteeni syrjässä. Kysyn toiselta hänen ajattelustaan avoimesti ja aloitan silloin kysymyssanalla. Tiedustelen usein lisää siitä, mitä toinen juuri sanoi. Hoksaan toista kuunnellessani ns. kuumat sanat, jotka ovat tärkeitä avata. Harjoittelen synteesin kutomista ja sitä tehdessäni huomioin kaikkien osallistujien ajattelua. Annan tietoisesti vuoron toiselle, joka vetäytyy tai harkitsee asioita kauemmin. Puhun lyhyesti ja kompaktisti, pari virkettä kerrallaan. Aarnio, H., Ruhalahti, S., Michelsson, R. & Mäki-Hakola, H. (2020) Bingo pohjautuu H. Aarnion (2012) kehittämiin dialogimenetelmiin. Dialogi oppimisen palveluksessa -bingo
 • 24. Luo oma bingo Ei edellytä kirjautumista, maksutta 30 osallistujalle: myfreebingocards.com/bingo-card- generator 1. Lisää vaihtoehdot, valitse teema ja koko 2. Valitse NEXT STEP ja ota selaimesta linkki talteen. Linkin kautta voit myöhemmin muokata bingoa. 3. Valitse 30 CARDS FOR FREE 4. Jaa linkki oppijoille
 • 25. Kahdenlaisia Flinga-sessioita Suomalainen sovellus osallistujien aktivointiin, osallistamiseen ja yhteistyöhön • Campus-lisenssi: edu.flinga.fi • Kielivalinta sivun alaosta (suomi/englanti) • Lue lisää: www.matleenalaakso.fi/2020/04/flinga.html Whiteboard: Suosituksena max 30 osallistujaa. Wall: Viestit ruudukkona tai allekkain. Suosituksena max 150 osallistujaa.
 • 27. Värien hyödyntäminen Värien käyttö on suositeltavaa ja usein myös hyödyllistä. Saavutettavuuden vuoksi pelkkää väriä ei tulisi käyttää tiedon esittämiseen. • Eri tavoin värisokeita on 6-7 % väestöstä. • Flinga ei ole kaikilta osin saavutettava. ? Kysymys ! Kommentti + Hyödyt E p ä i l y IDEA - Haasteet Sinisellä kommentit etäopetuksesta Keltaisella kommentit lähiopetuksesta
 • 28. Flingan värit Color Oracle -sovelluksella katsottuna Flingan alkuperäiset värit Deuteranopia eli vihersokeus (yleinen) Protanopia Mustavalkoinen Tritanopia (harvinainen) (erittäin harvinainen) (erittäin harvinainen)
 • 29. Sähköiset kyselyt ja kokeet www.matleenalaakso.fi/p/sahkoiset-kokeet.html (vastaajamäärät ilmaisversiolla) Mielipidekyselyt, harjoitukset, kokeet, aktivointi ja pelillisyys: • Microsoft Forms: lomake tai tietovisa • Blooket: monivalintavisat, mihin pelillisyyttä 11 pelimoodeilla (60) • Quizlet: sanaston ja termien opettelu, kuvan ja tekstin yhdistämistehtävät sekä pienryhmien Quizlet live, josta juuri julkaistu myös yksilökisa etänä pelattavaksi (livessä 40). • Kahoot: nopeus ja kilpailu (100 / korkea-aste lähteestä riippuen 10-100) • Liikkuvan koulun X-breikki (kuva) Kyselyyn mahdollista yhdistää myös omia tai sovelluksella tehtyjä dioja • Quizizz: Viisi kysymystyyppiä sekä mahdollisuus lisätä dioja (100) • Nearpod: monipuoliset sisällöt (40) • Mentimeter (2000+)
 • 30. quizizz.com • Tee oma kysely, hyödynnä jaettuja kyselyitä tai kysymyspankkia. • Käytä luennolla tai anna luentojen välissä harjoiteltavaksi. • Tulokset tallentuvat automaattisesti.
 • 31. Quizizz Lesson Voit luoda erilaisia teksti- ja kuvapohjaisia dioja, joiden lomaan lisäät kysymyksiä. Diat voit tuoda myös PDF:nä PowerPointista tai Google Slidesta.
 • 32. Liikkuvan koulun X-breikki Liikunnallinen kyselytyökalu tietovisoihin ja mielipidekyselyihin. • Linkit ohjeisiin ja ladattavaan PowerPoint-mallipohjaan: www.matleenalaakso.fi/2016/02/x-breikki-liikuttaa.html
 • 33. Pyydä oppijoita reflektoimaan oppimaansa ja työskentelyään • Mitkä asiat edistävät oppimistasi? Mitkä vaikeuttavat? • Mitä etäopiskelu tällä hetkellä sujuu? • Mitä pitäisi muuttaa työskentelyssä, jotta se tukisi paremmin oppimistasi? • Mikä olisi hyvä koekysymys päivän teemasta? • Mikä oli yllättävien oppimasi asia? • Miten ryhmä tukee oppimistasi? • Mistä haluat kiittää ryhmää? • Mitä viet mukanasi? • Mitä sait omaan työhösi? Kuva: Manfredsteger, CC0, pixabay.com
 • 34. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Millaisilla kengillä jatkat matkaa? Matleena Laakso, CC BY; kuvat pixabay.com
 • 35. Asteikkokysymys 1. Miten arvioit omaa osaamistasi vuorovaikutuksen ja osallistamisen edistäjänä luennoilla (asteikolla 1-10)?
 • 36. Asteikkokysymys 1. Miten arvioit omaa osaamistasi vuorovaikutuksen ja osallistamisen edistäjänä luennoilla (asteikolla 1-10)? 2. Mitä pitäisi tapahtua, että voisit antaa itsellesi yhden numeron enemmän?
 • 37. www.matleenalaakso.fi • Yli 330 bloggausta ja lisää tulossa. • Koulutusdiojen sivulla noin 30 päivittyvää diasarjaa verkon palveluista. Diojen perässä bloggauksia esimerkkeineen ja videoineen. • Sähköisten kokeiden sivu: esimerkkikyselyitä ja ohjediat. • H5P-työkalujen sivu: video, ohjediat ja linkki esimerkkeihin. • Webinaarikoonti: linkkien takana myös satoja tallenteita.
 • 38. Lisätietoja • CC-lisenssit: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain- välinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi lyhyesti: – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen. – Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0