Ainetiimien vetäjät 28.8.23

Matleena Laakso
Matleena LaaksoE-Learning Expert and Trainer em Freelancer & Tampere Universities (TAMK & TAU)
http://osake.eeventti.fi
Pirkanmaan lukioiden
ainetiimien vetäjien tapaaminen
osake.eeventti.fi
ainetiimit.blogspot.com
Verkkotapaaminen 28.8.2023
Katariina Ratia ja Matleena Laakso
1
Tampereen seudun
kasvatus- ja opetusalan
osaamisen kehittämisen palvelu
Osake
Palvelupäällikkö Katariina Ratia
p. 044 4314213
katariina.ratia@lempaala.fi
Ohjelma 28.8. klo 14-16
1. Mikä on Osake?
2. Lukioiden ainetiimitoiminta
1. Yleistä
2. Uutta ainetiimitoiminnassa
3. Vetäjän tehtävät
4. Tapaamiset, tiedottaminen ja blogi
5. Sopimukset ja palkkiot
6. Ajankohtaisia teemoja ainetiimeihin
3. Muuta
1. Muita tapahtumia
2. Kysymyksiä & keskustelua
3
1. Mikä on Osake?
4
Mikä on Osake?
• Tampereen kaupunkiseudun kasvatus- ja opetusalan henkilöstön
osaamisen strateginen ja tarvelähtöinen kehittäminen.
• Kohderyhmä varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä
lukiotoiminnan koko henkilöstö (työnantajasta riippumatta).
• Lähtökohtana tuottaa ja skaalata kasvatus- ja opetusalan osaamisen
kehittämisen palveluita teemoihin, joihin kuntien olisi joka tapauksessa
reagoitava. Näin voidaan kehittää palvelujen seudullista
– tasa-arvoista saatavuutta
– laatua
– kustannustehokkuutta
sekä tukea kuntien osaamisen hallintaa, ennakointia ja johtamista.
5
Osakkeen tausta
6
• Osake-toimintamalli sai alkunsa vuonna
2010 tehdyssä strategisessa selvityksessä,
jossa tarkasteltiin millaisissa teemoissa
seudullinen yhteistyö tuottaisi lisäarvoa.
• Yhteistyötä seudulla käynnisteltiin
valtakunnallisen Osaava-ohjelman (2010-
2016) puitteissa.
• Tärkeässä roolissa oli Tampereen
kaupunkiseudun kuntayhtymä, joka
edelleen lisäsi rakennetta seudulliselle
yhteistyölle.
• Nykyinen Osake-toimintamalli käynnistyi
kesällä 2016, ja on siitä lähtien organisoitu
vastuukuntamallilla
– Tampere 6/2016-12/2018
– Lempäälä 1/2019-12/2023
– Tampere 1/2024-
Seudullinen sopimus
• Osaketta ohjaavat ja rahoittavat kunnat ovat tehneet sopimuksen
seudullisen kasvatus- ja opetusalan osaamisen kehittämispalvelusta.
• Toimintamallia ohjaavat ja rahoittavat Tampereen kaupunkiseudun
kunnat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere,
Vesilahti ja Ylöjärvi.
• Toiminnassa mukana muutkin Pirkanmaan kunnat sekä yksityisiä
palveluntuottajia
– maksavat prosesseihin osallistumisesta kiinteät kulut sisältävän
omakustannushinnan (100€/ktp)
– mukanaolo ei vähennä kaupunkiseudun kuntien palveluita (palveluita
tuotetaan ko. resurssin verran enemmän).
7
8
KOULUTUSTOIMINTO
Osaamisen kehittäminen koulutuksilla.
TIEDON- JA MATERIAALINTUOTANTO
Osaamisen kehittäminen tietoa tuottamalla
Oma oppimateriaalituotanto.
KEHITTÄMIS- JA HANKETOIMINTO
Osaamisen kehittäminen hanketoiminnalla
Rahoituksen kanavoiminen seudullisiin tarpeisiin.
YHTEISTYÖTOIMINTO
Osaamisen kehittäminen yhteistyön ja yhdessä
tekemisen alustana toimimalla.
Osakkeen perustehtävä ja roolit
9
Tutustu koulutustarjontaan:
eeventti.fi/koulutukset/osake
Ja välitä tietoa!
2. Lukioiden ainetiimitoiminta
10
Lukioiden ainetiimitoimintaa
Pirkanmaalla yli 20 vuotta
• Toiminta alkoi Tampereen lukioiden toimintana.
• Ainetiimeistä tuli seutukunnallista 2000-luvun alussa.
• PAOK-hankkeissa 2009-2014 toiminta laajeni maakunnalliseksi.
• Hankevuosien jälkeen vuoteen 2018 asti
toimintaa rahoitti Tampereen lukiokoulutus.
• Vuoden 2019 alusta lukioiden
ainetiimitoiminta siirtyi Osakkeelle.
11
Lukioiden ainetiimit
• Pirkanmaan lukioiden ainetiimejä on 24.
• Ainetiimitoiminta palvelee kunkin aineen opettajien
täydennyskoulutusta ja tarjoaa vertaistukea.
– Erityisesti pienten kuntien lukiot.
• Ainetiimit valitsevat joukostaan vetäjän lukuvuosittain.
• Tieto uudesta vetäjästä ilmoitetaan omalle rehtorille ja
ainetiimien koordinaattorille hyvissä ajoin keväällä.
• Ainetiimin vetäjän palkkiosta sovitaan oman rehtorin
kanssa ja sen maksaa oma koulu.
12
Uutta syksyllä 2023
Ryhmätasovastaavien kolme ainetiimiä
• Ryhmänohjauksen merkitys kannustavan oppimisympäristön ja
luottamuksen syntymisessä sekä lukiolaisen hyvinvoinnissa on
suuri.
• Tarjolla vertaistukea ja uusia hyviä käytänteitä ryhmänohjaukseen.
• Pääsee vaikuttamaan ryhmänohjauksen kehittymiseen alueellisesti.
Puhuttaisiinko ryhmätasovastaavien ainetiimeistä seuraavasti?
Tarvitaanko vuosilukua otsikkotasolla? Tapaamisen kuvaukseen
sen voi aina hyvin lisätä.
• Ykkösten ryhmänohjaajat
• Kakkosten ryhmänohjaajat
• Kolmos-nelosten ryhmänohjaajat
13
Ideoita ainetiimien
tapaamisiin
• Integroidut opintojaksot
o Esitelkää hyviä toteutustapoja
o Ideoikaa yhdessä
• Korkeakouluyhteistyö
o Mitä kaikkea on toteutettu?
o Mitä toiveita on?
o Korkeakoulut ottavat mielellään myös
vieraaksi.
o Yhteyshenkilöt Tuulikki Harsia (yliopisto),
Anja Salo (TAMK)
o Facebook: Tampereen korkeakoulujen ja
toisen asteen opettajien yhteistyöverkosto
• Työelämäyhteistyö
o Miten sitä voisi toteuttaa?
o Vierailkaa oman alan yrityksessä!
• Laaja-alaisen osaamisen arviointi
o Miten sitä toteutetaan teidän oppiaineessa?
Kuva: Visit Tampere / Laura Vanzo
Tehtävä ainetiimeille
Kerätkää oppiaineen ajankohtainen tilanne:
Mitä integroituja opintojaksoja ja korkeakouluyhteistyötä
on toteutettu jo ja mitä on tulossa?
Linkki kyselyyn QR-koodina, chatissa ja
tänä iltana 28.8.23 julkaistavassa
bloggauksessa:
ainetiimit.blogspot.com
Ainetiimin vetäjän tehtävät
• Kutsuu tiimin koolle kaksi kertaa lukuvuodessa, n. 4 h koulutukseen.
Tiimi voi sopia myös muunlaisesta aikataulutuksesta. Vetäjä sopii
tapaamispaikan rehtorinsa kanssa ja koulu tarjoaa kahvituksen.
• Ilmoittaa tapaamisen Matleenalle, joka huolehtii tapaamisen Osakkeen
koulutuskalenteriin Eeventtiin: eeventti.fi/koulutukset/osake
ja ainetiimien tapahtumakalenteriin:
ainetiimit.blogspot.com/p/tapahtumakalenteri.html
• Sopii tapaamisen aiheen etukäteen. Tapaamiseen voidaan kutsua myös
ulkopuolisia asiantuntijoita tai kouluttajia. Osake maksaa ulkopuolisten
kouluttajien kulut. Ainetiimin vetäjä huolehtii kouluttajan sopimuksen
täyttämisestä ja toimittamisesta Katariinalle.
• Seuraa oman aineen pedagogista ja muuta kehitystä sekä YTL:n ajankohtaista
tiedottamista ja tiedottaa siitä omalle aineryhmälleen lukuvuoden aikana.
• Huolehtii, että hän itse, joku tiimin jäsenistä tai ulkopuolinen kouluttaja
kirjoittaa tapaamisesta ainetiimien yhteiseen blogiin ainetiimit.blogspot.com
16
Tapaamisesta ilmoittaminen
Lue lisää: ainetiimit.blogspot.com/p/ohjeita-tiimien-vetajille.html
Tiedot Matleenalle (matleena.laakso.@outlook.com)
• Mikä ainetiimi, päivä, aloitus- ja lopetusaika, osoite, ohjelma?
• Halutessasi viim. ilm.päivä.
– Jos et muuta toivo, se on muutama päivä ennen tapaamista.
• Erikoisruokavalio kysytään, ellet muuta toivo.
→ Eeventti & Ainetiimien blogi
→ Viestitä ainetiimillesi
Ainetiimin s-postilista
• Milloin ainetiimin s-postilista on päivitetty?
• Saithan sen edeltäjältäsi?
17
Blogi: ainetiimit.blogspot.com
• Tiedottaminen
• Osaamisen jakaminen
• Toiminnan dokumentointi
• Blogissa julkaiseminen:
– Blogin s-postiosoitteen saat
Matleenalta tai näet tallenteelta
(kuvat liitteeksi, voi lisätä linkkejä)
– TAI kirjoittajan oikeuksin:
kerro Google-tilisi sähköposti
matleena.laakso@outlook.com tai
nyt chattiin niin saat kutsun, joka on
voimassa muutaman päivän.
– TAI Matleenan kautta.
18
Sopimukset ja palkkiot
Ulkopuoliset kouluttajat:
• Osake maksaa ulkopuolisten kouluttajien kulut
• Käytettävissä oleva kouluttajapalkkio 800 €/
kalenterivuosi/tiimi.
– Summaan tulee sisällyttää palkkiot ja mahdolliset
sivukulut tai alv sekä matkustuskulut.
Lue lisää sopimuksista ja palkkioista:
ainetiimit.blogspot.com/p/ohjeita-tiimien-vetajille.html
19
Sopimukset ja palkkiot
• Ulkopuolisten kouluttajien kanssa tehdään maksutavasta
huolimatta aina toimeksiantosopimus ennen laskutusta tai
palkkion maksamista.
• Myös pelkistä matkakuluista tulee tehdä toimeksiantosopimus
– mikäli korvataan vain matkakulut, verokorttia ei tarvita.
• Täytetty toimeksiantosopimus kouluttajan allekirjoituksella
(allekirjoitus kohtaan ”toimeksisaaja”) sekä tarvittaessa
verokortti skannataan Osakkeen palvelupäällikölle Katariina
Ratialle (etunimi.sukunimi@lempaala.fi). Myös
vapaamuotoinen sähköinen allekirjoitus hyväksytään.
• Palkkio voidaan maksaa joko verokortilla tai laskutuksen
kautta.
20
Maksaminen laskutuksen kautta
• Käytetään silloin kun kouluttajalle maksetaan palveluna eli hän tekee
työn oman firmansa kautta.
• Toimeksiantosopimus tulee olla Katariinalla ennen laskun toimittamista.
– Toimeksiantosopimukseen ei tarvitse kirjata pankkitietoja.
– Y-tunnus on pakollinen.
– Ensimmäisellä laskutuskerralla tulee toimittaa YEL-todistus.
– Ensimmäisellä laskutuskerralla tarkistetaan myös
tieto ennakkoperintärekisteriin kuulumisesta. Mikäli voimassaolevissa
rekisteröinneissä ei ole merkintää, tarvitaan myös todistus
ennakkoperintärekisteriin kuulumisesta.
• Kouluttaja laskuttaa Lempäälän kuntaa verkkolaskutuksen kautta.
• Ainetiimin vetäjä toimittaa kouluttajalle linkin Lempäälän kunnan
sähköiseen laskutusosoitteeseen:
osake.eeventti.fi/yhteystiedot/laskutusosoite
• HUOM! Lasku tulee osoittaa Lempäälän kunnalle ja siihen tulee aina
merkitä tilausviite 19340108 (Katariina Ratia, Osake).
21
Maksaminen verokortilla
• Tätä tapaa käytetään, mikäli kouluttajalle maksetaan
koulutuksen palkkio palkkana. Kun maksetaan verokortilla,
toimeksiantosopimus toimii samalla myös palkkiolaskuna, ja
liitteeksi tarvitaan aina verokortti.
• Ilman henkilötunnusta maksaminen palkkajärjestelmässä ei
ole mahdollista. Muutkin tiedot toimeksiantosopimukseen
tulee kirjoittaa selkeästi ja huolella.
• Kouluttaja ei tarvitse laskutusosoitetta, vaan hän lähettää itse
tai pyytää kouluttajaa skannaamaan Katariinalle
toimeksiantosopimuksen, joka toimii myös palkkiolaskuna
sekä verokortin.
22
Sopimukset ja palkkiot lyhyesti
1. Täytä tai pyydä kouluttajaa täyttämään
toimeksiantosopimus huolella.
2. Kysy kummalla tavalla palkkio maksetaan,
verokortilla vai laskutuksen kautta.
3. Ohjeista kouluttaja kyseisen. tavan mukaisesti.
4. Huolehdi että Osakkeen Katariina saa kaiken
tarpeellisen tiedon ja materiaalin.
23
Kun tulee kysyttävää
• ainetiimit.blogspot.com →
Ohjeita tiimien vetäjille –sivu
• Facebook: Ainetiimien vetäjien ryhmä
– Tärkeimmät asiat viestimme teille s-postitse.
Katariina Ratia: hankinnat, talous ja Osake yleisesti
Matleena Laakso: ilmoittautumiset ja blogi
24
3 Muuta
25
Muita tapahtumia
• TAMK: OPH-rahoitteisia opetusalan täydennys-
koulutuksia verkossa ja XR lähinä TAMKissa:
– www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/tamk-
koulutustarjonta/taokin-pedagoginen-taydennyskoulutus
– www.matleenalaakso.fi/p/tervetuloa.html
• Tekoäly
– Hyviä lähteitä mm. webinaareja ja Facebook-ryhmiä:
padlet.com/matlaakso/ai
– Hyödynnä esim. opintojaksojen integroinnissa!
26
Keskustelua & kysymyksiä?
Jaettavia kokemuksia?
PS. Vinkkaathan ainetiimitoiminnasta
lukiosi uusille opettajille ja
pidät toimintaa esillä kokouksissanne!
27
28
Kiitos!
29
osake.eeventti.fi
Twitter @OsakePalvelu
Facebook @tampereenseudunosake
Instagram @tampereen_seudun_osake
Ainetiimit: ainetiimit.blogspot.com
Palvelupäällikkö Katariina Ratia
Osake-kokonaisuus
p. 044 4314213
katariina.ratia@lempaala.fi
1 de 29

Recomendados

Ainetiimien vetäjien tapaaminen 8.9.22 por
Ainetiimien vetäjien tapaaminen 8.9.22Ainetiimien vetäjien tapaaminen 8.9.22
Ainetiimien vetäjien tapaaminen 8.9.22Matleena Laakso
624 visualizações24 slides
Ainetiimien vetäjät 2.9.20 por
Ainetiimien vetäjät 2.9.20Ainetiimien vetäjät 2.9.20
Ainetiimien vetäjät 2.9.20Matleena Laakso
577 visualizações14 slides
Ainetiimien vetäjien tapaaminen 6.8.21 por
Ainetiimien vetäjien tapaaminen 6.8.21 Ainetiimien vetäjien tapaaminen 6.8.21
Ainetiimien vetäjien tapaaminen 6.8.21 Matleena Laakso
664 visualizações19 slides
OppilasAgentti toiminnan esittely por
OppilasAgentti toiminnan esittelyOppilasAgentti toiminnan esittely
OppilasAgentti toiminnan esittelyOppilasAgentti
68 visualizações17 slides
eAMK webinaari: Digistarttikokeilut – miten sujui? por
eAMK webinaari: Digistarttikokeilut – miten sujui?eAMK webinaari: Digistarttikokeilut – miten sujui?
eAMK webinaari: Digistarttikokeilut – miten sujui?eamkhanke
307 visualizações34 slides
Oppilasagentti webinaari koulut ja rehtorit por
Oppilasagentti webinaari koulut ja rehtoritOppilasagentti webinaari koulut ja rehtorit
Oppilasagentti webinaari koulut ja rehtoritRiikka Marttinen
3.1K visualizações11 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Ainetiimien vetäjät 28.8.23

Kirjaamisosaaminen vahvistuu! Terveiset Kansa-koulu II -hankkeesta 17.6.2019. por
Kirjaamisosaaminen vahvistuu! Terveiset Kansa-koulu II -hankkeesta 17.6.2019.Kirjaamisosaaminen vahvistuu! Terveiset Kansa-koulu II -hankkeesta 17.6.2019.
Kirjaamisosaaminen vahvistuu! Terveiset Kansa-koulu II -hankkeesta 17.6.2019.THL
345 visualizações15 slides
Kansa-koulu-hanke - Maarit Hiltunen-Toura por
Kansa-koulu-hanke - Maarit Hiltunen-TouraKansa-koulu-hanke - Maarit Hiltunen-Toura
Kansa-koulu-hanke - Maarit Hiltunen-TouraKansa-koulu
1.8K visualizações18 slides
Pirilän neuvottelukunta 15092017 por
Pirilän neuvottelukunta 15092017Pirilän neuvottelukunta 15092017
Pirilän neuvottelukunta 15092017Antti Vainiokangas
96 visualizações12 slides
Harjoitteluun ulkomaille -info 13.12.2022.pdf por
Harjoitteluun ulkomaille -info 13.12.2022.pdfHarjoitteluun ulkomaille -info 13.12.2022.pdf
Harjoitteluun ulkomaille -info 13.12.2022.pdfRekry - Turun yliopiston työelämäpalvelut
83 visualizações30 slides
Riikka Rantanen: Lastensuojelun dokumentointi ja sen kehittäminen osana Kansa... por
Riikka Rantanen: Lastensuojelun dokumentointi ja sen kehittäminen osana Kansa...Riikka Rantanen: Lastensuojelun dokumentointi ja sen kehittäminen osana Kansa...
Riikka Rantanen: Lastensuojelun dokumentointi ja sen kehittäminen osana Kansa...Lastensuojelun Keskusliitto
804 visualizações19 slides
Talous tutuksi -koulutus 1/2020: PISA-tutkimuksesta yrittäjyyskasvatukseen por
Talous tutuksi -koulutus 1/2020: PISA-tutkimuksesta yrittäjyyskasvatukseenTalous tutuksi -koulutus 1/2020: PISA-tutkimuksesta yrittäjyyskasvatukseen
Talous tutuksi -koulutus 1/2020: PISA-tutkimuksesta yrittäjyyskasvatukseenFinanssiala ry - Finance Finland
1.3K visualizações54 slides

Similar a Ainetiimien vetäjät 28.8.23(20)

Kirjaamisosaaminen vahvistuu! Terveiset Kansa-koulu II -hankkeesta 17.6.2019. por THL
Kirjaamisosaaminen vahvistuu! Terveiset Kansa-koulu II -hankkeesta 17.6.2019.Kirjaamisosaaminen vahvistuu! Terveiset Kansa-koulu II -hankkeesta 17.6.2019.
Kirjaamisosaaminen vahvistuu! Terveiset Kansa-koulu II -hankkeesta 17.6.2019.
THL345 visualizações
Kansa-koulu-hanke - Maarit Hiltunen-Toura por Kansa-koulu
Kansa-koulu-hanke - Maarit Hiltunen-TouraKansa-koulu-hanke - Maarit Hiltunen-Toura
Kansa-koulu-hanke - Maarit Hiltunen-Toura
Kansa-koulu1.8K visualizações
Pirilän neuvottelukunta 15092017 por Antti Vainiokangas
Pirilän neuvottelukunta 15092017Pirilän neuvottelukunta 15092017
Pirilän neuvottelukunta 15092017
Antti Vainiokangas96 visualizações
Riikka Rantanen: Lastensuojelun dokumentointi ja sen kehittäminen osana Kansa... por Lastensuojelun Keskusliitto
Riikka Rantanen: Lastensuojelun dokumentointi ja sen kehittäminen osana Kansa...Riikka Rantanen: Lastensuojelun dokumentointi ja sen kehittäminen osana Kansa...
Riikka Rantanen: Lastensuojelun dokumentointi ja sen kehittäminen osana Kansa...
Lastensuojelun Keskusliitto804 visualizações
Talous tutuksi -koulutus 1/2020: PISA-tutkimuksesta yrittäjyyskasvatukseen por Finanssiala ry - Finance Finland
Talous tutuksi -koulutus 1/2020: PISA-tutkimuksesta yrittäjyyskasvatukseenTalous tutuksi -koulutus 1/2020: PISA-tutkimuksesta yrittäjyyskasvatukseen
Talous tutuksi -koulutus 1/2020: PISA-tutkimuksesta yrittäjyyskasvatukseen
Finanssiala ry - Finance Finland1.3K visualizações
Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutuksen uudistukset 2017 03-27 por Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutuksen uudistukset 2017 03-27Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutuksen uudistukset 2017 03-27
Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutuksen uudistukset 2017 03-27
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus787 visualizações
#VNKHack Brief tiimeille por Kokeileva Suomi
#VNKHack Brief tiimeille#VNKHack Brief tiimeille
#VNKHack Brief tiimeille
Kokeileva Suomi145 visualizações
Kansa-koulun II hanke kirjaamisvalmentajien tukena por THL
Kansa-koulun II hanke kirjaamisvalmentajien tukenaKansa-koulun II hanke kirjaamisvalmentajien tukena
Kansa-koulun II hanke kirjaamisvalmentajien tukena
THL449 visualizações
Päihdepäivät 2018, seminaari 21: Köntti ja Hurri por EHYT
Päihdepäivät 2018, seminaari 21: Köntti ja HurriPäihdepäivät 2018, seminaari 21: Köntti ja Hurri
Päihdepäivät 2018, seminaari 21: Köntti ja Hurri
EHYT 106 visualizações
Mobiilioppimisen pedagogiikkaa por Matleena Laakso
Mobiilioppimisen pedagogiikkaaMobiilioppimisen pedagogiikkaa
Mobiilioppimisen pedagogiikkaa
Matleena Laakso3.1K visualizações
Pirkanmaan toisen asteen tvt-suunnitelma ITK2014 por Riikka Lehto (Vanninen)
Pirkanmaan toisen asteen tvt-suunnitelma ITK2014Pirkanmaan toisen asteen tvt-suunnitelma ITK2014
Pirkanmaan toisen asteen tvt-suunnitelma ITK2014
Riikka Lehto (Vanninen)676 visualizações
Miten oppisopimus toimii käytännössä? Kansalaisinfo Pikkuparlamentti 7.10.2014 por Keuda oppisopimuskeskus
Miten oppisopimus toimii käytännössä? Kansalaisinfo Pikkuparlamentti 7.10.2014Miten oppisopimus toimii käytännössä? Kansalaisinfo Pikkuparlamentti 7.10.2014
Miten oppisopimus toimii käytännössä? Kansalaisinfo Pikkuparlamentti 7.10.2014
Keuda oppisopimuskeskus450 visualizações
Pirkanmaan toisen asteen tvt suunnitelma 2013-2016 por Riikka Lehto (Vanninen)
Pirkanmaan toisen asteen tvt suunnitelma 2013-2016Pirkanmaan toisen asteen tvt suunnitelma 2013-2016
Pirkanmaan toisen asteen tvt suunnitelma 2013-2016
Riikka Lehto (Vanninen)2.8K visualizações
Avustushaku digitaaliseen nuorisotyöhön por Verke
Avustushaku digitaaliseen nuorisotyöhönAvustushaku digitaaliseen nuorisotyöhön
Avustushaku digitaaliseen nuorisotyöhön
Verke196 visualizações
Koulutuksen ohjausjärjestelmä ja tietosuoja por Ok-jarmo
Koulutuksen ohjausjärjestelmä ja tietosuojaKoulutuksen ohjausjärjestelmä ja tietosuoja
Koulutuksen ohjausjärjestelmä ja tietosuoja
Ok-jarmo220 visualizações
2.2.2016 TyhyverkostoX -hankkeen esittely ja toteutus Pohjois-Karjalassa por Työterveyslaitos
2.2.2016 TyhyverkostoX -hankkeen esittely ja toteutus Pohjois-Karjalassa2.2.2016 TyhyverkostoX -hankkeen esittely ja toteutus Pohjois-Karjalassa
2.2.2016 TyhyverkostoX -hankkeen esittely ja toteutus Pohjois-Karjalassa
Työterveyslaitos365 visualizações
Ristiinopiskelijan opintopolku, Case: EduFutura Jyväskylä -yhteiset kesäopinnot por eamkhanke
Ristiinopiskelijan opintopolku, Case: EduFutura Jyväskylä -yhteiset kesäopinnotRistiinopiskelijan opintopolku, Case: EduFutura Jyväskylä -yhteiset kesäopinnot
Ristiinopiskelijan opintopolku, Case: EduFutura Jyväskylä -yhteiset kesäopinnot
eamkhanke176 visualizações

Mais de Matleena Laakso

Tekoälysovelluksia amkiin por
Tekoälysovelluksia amkiinTekoälysovelluksia amkiin
Tekoälysovelluksia amkiinMatleena Laakso
7 visualizações29 slides
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23 por
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Matleena Laakso
6 visualizações40 slides
Lähellä tai langoilla 29.11.23 por
Lähellä tai langoilla 29.11.23Lähellä tai langoilla 29.11.23
Lähellä tai langoilla 29.11.23Matleena Laakso
4 visualizações37 slides
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23 por
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Matleena Laakso
8 visualizações68 slides
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23 por
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23Matleena Laakso
11 visualizações68 slides
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23 por
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Matleena Laakso
15 visualizações34 slides

Mais de Matleena Laakso(20)

Tekoälysovelluksia amkiin por Matleena Laakso
Tekoälysovelluksia amkiinTekoälysovelluksia amkiin
Tekoälysovelluksia amkiin
Matleena Laakso7 visualizações
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23 por Matleena Laakso
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Sähköiset kokeet ja kyselyt 30.11.23
Matleena Laakso6 visualizações
Lähellä tai langoilla 29.11.23 por Matleena Laakso
Lähellä tai langoilla 29.11.23Lähellä tai langoilla 29.11.23
Lähellä tai langoilla 29.11.23
Matleena Laakso4 visualizações
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Matleena Laakso8 visualizações
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23 por Matleena Laakso
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
XR uusien maailmojen avaajana 21.11.23
Matleena Laakso11 visualizações
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23 por Matleena Laakso
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Omien oppimateriaalien avoin jakaminen 20.11.23
Matleena Laakso15 visualizações
Innostavaa oppimista yhdessä digisti por Matleena Laakso
Innostavaa oppimista yhdessä digistiInnostavaa oppimista yhdessä digisti
Innostavaa oppimista yhdessä digisti
Matleena Laakso22 visualizações
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Matleena Laakso52 visualizações
Lähellä ja langoilla 14.11.23 por Matleena Laakso
Lähellä ja langoilla 14.11.23Lähellä ja langoilla 14.11.23
Lähellä ja langoilla 14.11.23
Matleena Laakso15 visualizações
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23 por Matleena Laakso
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
Mitä tekoäly on - tekoäly ja tiedon luotettavuus 13.11.23
Matleena Laakso58 visualizações
Tekoäly arjen apuna 11.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly arjen apuna 11.11.23Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Matleena Laakso130 visualizações
Pedagogin digitystä 10.11.23 por Matleena Laakso
Pedagogin digitystä 10.11.23Pedagogin digitystä 10.11.23
Pedagogin digitystä 10.11.23
Matleena Laakso13 visualizações
Tekoäly tuli 9.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly tuli 9.11.23Tekoäly tuli 9.11.23
Tekoäly tuli 9.11.23
Matleena Laakso35 visualizações
Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23
Tekoäly ja ChatGPT 7.11.23
Matleena Laakso25 visualizações
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3. por Matleena Laakso
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.
Innostava verkkoläsnäolo, osa 3.
Matleena Laakso8 visualizações
Tekoäly opetuksessa 3.11.23 por Matleena Laakso
Tekoäly opetuksessa 3.11.23Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Tekoäly opetuksessa 3.11.23
Matleena Laakso17 visualizações
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23 por Matleena Laakso
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23
Hybridiopetus – hyödyt irti ja haasteet hallintaan 3.11.23
Matleena Laakso20 visualizações
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23 por Matleena Laakso
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
Aktivointi, verkkosisällöt ja tekoäly 1.11.23
Matleena Laakso6 visualizações
Lähellä ja langoilla 31.10.23 por Matleena Laakso
Lähellä ja langoilla 31.10.23Lähellä ja langoilla 31.10.23
Lähellä ja langoilla 31.10.23
Matleena Laakso10 visualizações
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23 por Matleena Laakso
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23
Videoeditointia Adobe Expressillä 31.10.23
Matleena Laakso6 visualizações

Ainetiimien vetäjät 28.8.23

 • 1. http://osake.eeventti.fi Pirkanmaan lukioiden ainetiimien vetäjien tapaaminen osake.eeventti.fi ainetiimit.blogspot.com Verkkotapaaminen 28.8.2023 Katariina Ratia ja Matleena Laakso 1
 • 2. Tampereen seudun kasvatus- ja opetusalan osaamisen kehittämisen palvelu Osake Palvelupäällikkö Katariina Ratia p. 044 4314213 katariina.ratia@lempaala.fi
 • 3. Ohjelma 28.8. klo 14-16 1. Mikä on Osake? 2. Lukioiden ainetiimitoiminta 1. Yleistä 2. Uutta ainetiimitoiminnassa 3. Vetäjän tehtävät 4. Tapaamiset, tiedottaminen ja blogi 5. Sopimukset ja palkkiot 6. Ajankohtaisia teemoja ainetiimeihin 3. Muuta 1. Muita tapahtumia 2. Kysymyksiä & keskustelua 3
 • 4. 1. Mikä on Osake? 4
 • 5. Mikä on Osake? • Tampereen kaupunkiseudun kasvatus- ja opetusalan henkilöstön osaamisen strateginen ja tarvelähtöinen kehittäminen. • Kohderyhmä varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä lukiotoiminnan koko henkilöstö (työnantajasta riippumatta). • Lähtökohtana tuottaa ja skaalata kasvatus- ja opetusalan osaamisen kehittämisen palveluita teemoihin, joihin kuntien olisi joka tapauksessa reagoitava. Näin voidaan kehittää palvelujen seudullista – tasa-arvoista saatavuutta – laatua – kustannustehokkuutta sekä tukea kuntien osaamisen hallintaa, ennakointia ja johtamista. 5
 • 6. Osakkeen tausta 6 • Osake-toimintamalli sai alkunsa vuonna 2010 tehdyssä strategisessa selvityksessä, jossa tarkasteltiin millaisissa teemoissa seudullinen yhteistyö tuottaisi lisäarvoa. • Yhteistyötä seudulla käynnisteltiin valtakunnallisen Osaava-ohjelman (2010- 2016) puitteissa. • Tärkeässä roolissa oli Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, joka edelleen lisäsi rakennetta seudulliselle yhteistyölle. • Nykyinen Osake-toimintamalli käynnistyi kesällä 2016, ja on siitä lähtien organisoitu vastuukuntamallilla – Tampere 6/2016-12/2018 – Lempäälä 1/2019-12/2023 – Tampere 1/2024-
 • 7. Seudullinen sopimus • Osaketta ohjaavat ja rahoittavat kunnat ovat tehneet sopimuksen seudullisen kasvatus- ja opetusalan osaamisen kehittämispalvelusta. • Toimintamallia ohjaavat ja rahoittavat Tampereen kaupunkiseudun kunnat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi. • Toiminnassa mukana muutkin Pirkanmaan kunnat sekä yksityisiä palveluntuottajia – maksavat prosesseihin osallistumisesta kiinteät kulut sisältävän omakustannushinnan (100€/ktp) – mukanaolo ei vähennä kaupunkiseudun kuntien palveluita (palveluita tuotetaan ko. resurssin verran enemmän). 7
 • 8. 8 KOULUTUSTOIMINTO Osaamisen kehittäminen koulutuksilla. TIEDON- JA MATERIAALINTUOTANTO Osaamisen kehittäminen tietoa tuottamalla Oma oppimateriaalituotanto. KEHITTÄMIS- JA HANKETOIMINTO Osaamisen kehittäminen hanketoiminnalla Rahoituksen kanavoiminen seudullisiin tarpeisiin. YHTEISTYÖTOIMINTO Osaamisen kehittäminen yhteistyön ja yhdessä tekemisen alustana toimimalla. Osakkeen perustehtävä ja roolit
 • 11. Lukioiden ainetiimitoimintaa Pirkanmaalla yli 20 vuotta • Toiminta alkoi Tampereen lukioiden toimintana. • Ainetiimeistä tuli seutukunnallista 2000-luvun alussa. • PAOK-hankkeissa 2009-2014 toiminta laajeni maakunnalliseksi. • Hankevuosien jälkeen vuoteen 2018 asti toimintaa rahoitti Tampereen lukiokoulutus. • Vuoden 2019 alusta lukioiden ainetiimitoiminta siirtyi Osakkeelle. 11
 • 12. Lukioiden ainetiimit • Pirkanmaan lukioiden ainetiimejä on 24. • Ainetiimitoiminta palvelee kunkin aineen opettajien täydennyskoulutusta ja tarjoaa vertaistukea. – Erityisesti pienten kuntien lukiot. • Ainetiimit valitsevat joukostaan vetäjän lukuvuosittain. • Tieto uudesta vetäjästä ilmoitetaan omalle rehtorille ja ainetiimien koordinaattorille hyvissä ajoin keväällä. • Ainetiimin vetäjän palkkiosta sovitaan oman rehtorin kanssa ja sen maksaa oma koulu. 12
 • 13. Uutta syksyllä 2023 Ryhmätasovastaavien kolme ainetiimiä • Ryhmänohjauksen merkitys kannustavan oppimisympäristön ja luottamuksen syntymisessä sekä lukiolaisen hyvinvoinnissa on suuri. • Tarjolla vertaistukea ja uusia hyviä käytänteitä ryhmänohjaukseen. • Pääsee vaikuttamaan ryhmänohjauksen kehittymiseen alueellisesti. Puhuttaisiinko ryhmätasovastaavien ainetiimeistä seuraavasti? Tarvitaanko vuosilukua otsikkotasolla? Tapaamisen kuvaukseen sen voi aina hyvin lisätä. • Ykkösten ryhmänohjaajat • Kakkosten ryhmänohjaajat • Kolmos-nelosten ryhmänohjaajat 13
 • 14. Ideoita ainetiimien tapaamisiin • Integroidut opintojaksot o Esitelkää hyviä toteutustapoja o Ideoikaa yhdessä • Korkeakouluyhteistyö o Mitä kaikkea on toteutettu? o Mitä toiveita on? o Korkeakoulut ottavat mielellään myös vieraaksi. o Yhteyshenkilöt Tuulikki Harsia (yliopisto), Anja Salo (TAMK) o Facebook: Tampereen korkeakoulujen ja toisen asteen opettajien yhteistyöverkosto • Työelämäyhteistyö o Miten sitä voisi toteuttaa? o Vierailkaa oman alan yrityksessä! • Laaja-alaisen osaamisen arviointi o Miten sitä toteutetaan teidän oppiaineessa? Kuva: Visit Tampere / Laura Vanzo
 • 15. Tehtävä ainetiimeille Kerätkää oppiaineen ajankohtainen tilanne: Mitä integroituja opintojaksoja ja korkeakouluyhteistyötä on toteutettu jo ja mitä on tulossa? Linkki kyselyyn QR-koodina, chatissa ja tänä iltana 28.8.23 julkaistavassa bloggauksessa: ainetiimit.blogspot.com
 • 16. Ainetiimin vetäjän tehtävät • Kutsuu tiimin koolle kaksi kertaa lukuvuodessa, n. 4 h koulutukseen. Tiimi voi sopia myös muunlaisesta aikataulutuksesta. Vetäjä sopii tapaamispaikan rehtorinsa kanssa ja koulu tarjoaa kahvituksen. • Ilmoittaa tapaamisen Matleenalle, joka huolehtii tapaamisen Osakkeen koulutuskalenteriin Eeventtiin: eeventti.fi/koulutukset/osake ja ainetiimien tapahtumakalenteriin: ainetiimit.blogspot.com/p/tapahtumakalenteri.html • Sopii tapaamisen aiheen etukäteen. Tapaamiseen voidaan kutsua myös ulkopuolisia asiantuntijoita tai kouluttajia. Osake maksaa ulkopuolisten kouluttajien kulut. Ainetiimin vetäjä huolehtii kouluttajan sopimuksen täyttämisestä ja toimittamisesta Katariinalle. • Seuraa oman aineen pedagogista ja muuta kehitystä sekä YTL:n ajankohtaista tiedottamista ja tiedottaa siitä omalle aineryhmälleen lukuvuoden aikana. • Huolehtii, että hän itse, joku tiimin jäsenistä tai ulkopuolinen kouluttaja kirjoittaa tapaamisesta ainetiimien yhteiseen blogiin ainetiimit.blogspot.com 16
 • 17. Tapaamisesta ilmoittaminen Lue lisää: ainetiimit.blogspot.com/p/ohjeita-tiimien-vetajille.html Tiedot Matleenalle (matleena.laakso.@outlook.com) • Mikä ainetiimi, päivä, aloitus- ja lopetusaika, osoite, ohjelma? • Halutessasi viim. ilm.päivä. – Jos et muuta toivo, se on muutama päivä ennen tapaamista. • Erikoisruokavalio kysytään, ellet muuta toivo. → Eeventti & Ainetiimien blogi → Viestitä ainetiimillesi Ainetiimin s-postilista • Milloin ainetiimin s-postilista on päivitetty? • Saithan sen edeltäjältäsi? 17
 • 18. Blogi: ainetiimit.blogspot.com • Tiedottaminen • Osaamisen jakaminen • Toiminnan dokumentointi • Blogissa julkaiseminen: – Blogin s-postiosoitteen saat Matleenalta tai näet tallenteelta (kuvat liitteeksi, voi lisätä linkkejä) – TAI kirjoittajan oikeuksin: kerro Google-tilisi sähköposti matleena.laakso@outlook.com tai nyt chattiin niin saat kutsun, joka on voimassa muutaman päivän. – TAI Matleenan kautta. 18
 • 19. Sopimukset ja palkkiot Ulkopuoliset kouluttajat: • Osake maksaa ulkopuolisten kouluttajien kulut • Käytettävissä oleva kouluttajapalkkio 800 €/ kalenterivuosi/tiimi. – Summaan tulee sisällyttää palkkiot ja mahdolliset sivukulut tai alv sekä matkustuskulut. Lue lisää sopimuksista ja palkkioista: ainetiimit.blogspot.com/p/ohjeita-tiimien-vetajille.html 19
 • 20. Sopimukset ja palkkiot • Ulkopuolisten kouluttajien kanssa tehdään maksutavasta huolimatta aina toimeksiantosopimus ennen laskutusta tai palkkion maksamista. • Myös pelkistä matkakuluista tulee tehdä toimeksiantosopimus – mikäli korvataan vain matkakulut, verokorttia ei tarvita. • Täytetty toimeksiantosopimus kouluttajan allekirjoituksella (allekirjoitus kohtaan ”toimeksisaaja”) sekä tarvittaessa verokortti skannataan Osakkeen palvelupäällikölle Katariina Ratialle (etunimi.sukunimi@lempaala.fi). Myös vapaamuotoinen sähköinen allekirjoitus hyväksytään. • Palkkio voidaan maksaa joko verokortilla tai laskutuksen kautta. 20
 • 21. Maksaminen laskutuksen kautta • Käytetään silloin kun kouluttajalle maksetaan palveluna eli hän tekee työn oman firmansa kautta. • Toimeksiantosopimus tulee olla Katariinalla ennen laskun toimittamista. – Toimeksiantosopimukseen ei tarvitse kirjata pankkitietoja. – Y-tunnus on pakollinen. – Ensimmäisellä laskutuskerralla tulee toimittaa YEL-todistus. – Ensimmäisellä laskutuskerralla tarkistetaan myös tieto ennakkoperintärekisteriin kuulumisesta. Mikäli voimassaolevissa rekisteröinneissä ei ole merkintää, tarvitaan myös todistus ennakkoperintärekisteriin kuulumisesta. • Kouluttaja laskuttaa Lempäälän kuntaa verkkolaskutuksen kautta. • Ainetiimin vetäjä toimittaa kouluttajalle linkin Lempäälän kunnan sähköiseen laskutusosoitteeseen: osake.eeventti.fi/yhteystiedot/laskutusosoite • HUOM! Lasku tulee osoittaa Lempäälän kunnalle ja siihen tulee aina merkitä tilausviite 19340108 (Katariina Ratia, Osake). 21
 • 22. Maksaminen verokortilla • Tätä tapaa käytetään, mikäli kouluttajalle maksetaan koulutuksen palkkio palkkana. Kun maksetaan verokortilla, toimeksiantosopimus toimii samalla myös palkkiolaskuna, ja liitteeksi tarvitaan aina verokortti. • Ilman henkilötunnusta maksaminen palkkajärjestelmässä ei ole mahdollista. Muutkin tiedot toimeksiantosopimukseen tulee kirjoittaa selkeästi ja huolella. • Kouluttaja ei tarvitse laskutusosoitetta, vaan hän lähettää itse tai pyytää kouluttajaa skannaamaan Katariinalle toimeksiantosopimuksen, joka toimii myös palkkiolaskuna sekä verokortin. 22
 • 23. Sopimukset ja palkkiot lyhyesti 1. Täytä tai pyydä kouluttajaa täyttämään toimeksiantosopimus huolella. 2. Kysy kummalla tavalla palkkio maksetaan, verokortilla vai laskutuksen kautta. 3. Ohjeista kouluttaja kyseisen. tavan mukaisesti. 4. Huolehdi että Osakkeen Katariina saa kaiken tarpeellisen tiedon ja materiaalin. 23
 • 24. Kun tulee kysyttävää • ainetiimit.blogspot.com → Ohjeita tiimien vetäjille –sivu • Facebook: Ainetiimien vetäjien ryhmä – Tärkeimmät asiat viestimme teille s-postitse. Katariina Ratia: hankinnat, talous ja Osake yleisesti Matleena Laakso: ilmoittautumiset ja blogi 24
 • 26. Muita tapahtumia • TAMK: OPH-rahoitteisia opetusalan täydennys- koulutuksia verkossa ja XR lähinä TAMKissa: – www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/tamk- koulutustarjonta/taokin-pedagoginen-taydennyskoulutus – www.matleenalaakso.fi/p/tervetuloa.html • Tekoäly – Hyviä lähteitä mm. webinaareja ja Facebook-ryhmiä: padlet.com/matlaakso/ai – Hyödynnä esim. opintojaksojen integroinnissa! 26
 • 27. Keskustelua & kysymyksiä? Jaettavia kokemuksia? PS. Vinkkaathan ainetiimitoiminnasta lukiosi uusille opettajille ja pidät toimintaa esillä kokouksissanne! 27
 • 29. 29 osake.eeventti.fi Twitter @OsakePalvelu Facebook @tampereenseudunosake Instagram @tampereen_seudun_osake Ainetiimit: ainetiimit.blogspot.com Palvelupäällikkö Katariina Ratia Osake-kokonaisuus p. 044 4314213 katariina.ratia@lempaala.fi