Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a 111019 sundsvall42 offentliga data(20)

Anúncio

111019 sundsvall42 offentliga data

 1. Sundsvall 42 Erfarenheter runt offentliga data Denna rapport är konfidentiell och avsedd enbart för den klient till vilken den är adresserad 2011-10-20 1
 2. Enligt mitt eget cloud så är trenden att det ”kommer nya tjänster kring information i molnet”  2011-10-20 2
 3. ...men för att den ”stora förskjutningen” ska inträffa behöver någon utveckla alla dessa tjänster som ska dyka upp VAD, VAR & HUR? 2011-10-20 3
 4. Vi går mot ett eSamhället med ett ekosystem som kommer att erbjuda stöd till individen för gränsöverskridande processer NYTTJARE ? Vilken information och  Sänkt tröskel för innovation men har tjänster skapar fokus på effektivisering för effektivisering organisationer och invånare ? Hur hittar vi bland api:er EKOSYSTEMET  Ett livskraftigt ekosystem med tydliga och kan de involveras roller där myndigheterna i andra tjänster. tillhandahåller ett antal bastjänster Roller! ? Vilken information INFORMATIONSÄGARE  Informationsägaren mäts på hur efterfrågas egentligen deras information nyttjas – inte vilka tjänster de tillhandahåller 2011-10-20 4
 5. Det har börjat hända en hel del runt offentliga data men vi har ännu inte sett den verkliga nyttan Vad krävs i detta steg för att IT-ministerns vision om ett ”digitalt växthus” ska bli sant? Datakällor och Plattform för innovation och api:er invånarnytta 2011-10-20 5
 6. eDelegationen har presenterat 3 enkla aktiviteter för de som vill komma igång och ta första steget  Steg 1: Inventera vilken data du har  Steg 2: Kontrollera mot checklistor - Är materialet fritt från sekretessreglerade uppgifter? - Är materialet fritt från personuppgifter? - Kan din myndighet tillgängliggöra det för fri användning?  Steg 3: Om Ja, publicera på hemsida i det format det finns i nu 2011-10-20 6
 7. För de som vill gå längre finns det 5 steg för att skapa största möjlighet för innovation och förädling Fokus är dock väldigt introvert med inriktning av publicering på Vilken aktör svara för ”sin webbplats” framtidssäkringen och moderniseringen av api:er Som länkad data Genom ett API Öppet format/standard Maskinläsbar strukturerad Löser egentligen inte form frågorna Vad och Var! I många I det format den fall skapas värdet Är verkligen Hur den svåra? befinner sig i just nu först när datamängden är relativt heltäckande 2011-10-20 7
 8. Det är viktigt att se över sin strategi och position i ekosystemet runt sin eventuella tjänst för att förstå de kommande kraven UTMANINGAR  Hur bygger och säkrar jag min tjänst mot de underliggande leverantörerna Presentation  Hur sätter jag upp en betalmodell som jag kan tjäna pengar på För att lösa dessa  utmaningar måste vi hittar mitt data Hur ser jag till att någon  Pivoterat data vågaHur tar jag betalt av de som konsumerar börja göra – och samverka!  Hur beskriver jag mitt data Rådata  Hur säkerställer jag att det inte används på sätt som jag inte önskar 2011-10-20 8
 9. Vår ambition med Offentligadata.se är att möjliggöra samverkan för att katalysera innovation och invånarnytta Erbjuda en Samlingsplats samlingsplats både i molnet och på marken Erbjuda en Semantik infrastruktur för och api:er tjänster Stimulera till öppna Samverkan källkodsprojekt för samverkan 2011-10-20 9
 10. För att underlätta de första stegen utan behovet att stora IT- investeringar har vi tagit fram konceptet OffentligaData.se  Möjliggör att publicera sitt data på en skalbar ! Frikopplat från IT-stöd och tillgänglig plattform… så att fokus kan läggas på effektivisering  … som dessutom tillhandahåller api:er enligt standarden Open Data Format… !  …och om önskvärt möjliggör att ta betalt En samlad plats där för inledande innovation kan få grogrund nyttjandet av informationen tex. genom premiumerbjudande… ! Vi kan mäta vilken  …där vi genom vårt ”Community” stimulerar information som till återanvändbarhet av kod och kontoller efterfrågas 2011-10-20 10
 11. Tack för er uppmärksamhet! 2011-10-20 11
Anúncio