O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Integracja Android z
Facebookiem na
przykładzie aplikacji
Łowcy pociągów
AUTOR: MATEUSZ DOBROWOLSKI
POLITECHNIKA LUBELSKA
Co to jest Facebook i
Android?
Czas na integrację
 1. Konto developera
 2. Stworzenie nowej aplikacji
Facebook
 3. Wybranie platformy
 4. Wybranie na...
Stworzenie aplikacji
Kreator aplikacji Facebook
pod Android
Dodanie SDK do projektu
Android
 1. Dodanie repozytorium maven do
narzędzia Gradle
 2. compile 'com.facebook.android:fac...
Dodanie kluczy haszujących
 keytool -exportcert -alias androiddebugkey
-keystore
%HOMEPATH%.androiddebug.keystore |
opens...
Dodanie identyfikatora
aplikacji facebook
Dodanie uprawnień oraz
meta danych
Ostatni krok inicjaizacja
Facebook SDK w aplikacji
@Override
public void onCreate() {
super.onCreate();
FacebookSdk.sdkIni...
W jaki sposób komunikuje
się aplikacja Android z
Facebookiem?
1. REST API
2. FQL
3. GRAPH API
Stworzenie testowego
użytkownika
Przedstawienie aplikacji
LOGOWANIE ZA POMOCĄ
FACEBOOK
LoginButton loginButton = (LoginButton)
findViewById(R.id.login_button);
LoginManager.getInst...
LOGOWANIE ZA POMOCĄ
FACEBOOK CZ.2
loginButton.registerCallback(callbackManager, new
FacebookCallback<LoginResult>() {
@Ove...
Kolejny aspekt
bezpieczeństwa
 GraphRequest graphRequest =
GraphRequest.newMyFriendsRequest(AccessToken.getCurre
ntAccess...
GRAPH API W APLIKACJI
 GraphRequest – pojedyncze żądanie do
wysłane do platformy Facebook przez Graph
API
 GraphRequest....
WNIOSKI
 Wady:
- Dane użytkownika w rękach aplikacji
zintegrowanej z Facebookiem
 Zalety:
- Wykorzystanie dostępnych już...
BIBLIOGRAFIA
 https://developers.facebook.com/docs/
 https://developers.facebook.com/policy
 Micheal James Williams; Fa...
Integracja android z facebookiem na przykładzie aplikacji
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Integracja android z facebookiem na przykładzie aplikacji

Prezentacja na temat zintegrowania ze sobą dwóch największych gigantów i przedstawienie możliwości wykorzystania danych.

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Integracja android z facebookiem na przykładzie aplikacji

 1. 1. Integracja Android z Facebookiem na przykładzie aplikacji Łowcy pociągów AUTOR: MATEUSZ DOBROWOLSKI POLITECHNIKA LUBELSKA
 2. 2. Co to jest Facebook i Android?
 3. 3. Czas na integrację  1. Konto developera  2. Stworzenie nowej aplikacji Facebook  3. Wybranie platformy  4. Wybranie nazwy oraz kategorii programu
 4. 4. Stworzenie aplikacji
 5. 5. Kreator aplikacji Facebook pod Android
 6. 6. Dodanie SDK do projektu Android  1. Dodanie repozytorium maven do narzędzia Gradle  2. compile 'com.facebook.android:facebook- android-sdk:[4,5) – co spowoduje pobranie Facebook SDK z głównego repozytorium maven.
 7. 7. Dodanie kluczy haszujących  keytool -exportcert -alias androiddebugkey -keystore %HOMEPATH%.androiddebug.keystore | openssl sha1 -binary | openssl base64
 8. 8. Dodanie identyfikatora aplikacji facebook
 9. 9. Dodanie uprawnień oraz meta danych
 10. 10. Ostatni krok inicjaizacja Facebook SDK w aplikacji @Override public void onCreate() { super.onCreate(); FacebookSdk.sdkInitialize(getApplicationContext()); AppEventsLogger.activateApp(this); }
 11. 11. W jaki sposób komunikuje się aplikacja Android z Facebookiem? 1. REST API 2. FQL 3. GRAPH API
 12. 12. Stworzenie testowego użytkownika
 13. 13. Przedstawienie aplikacji
 14. 14. LOGOWANIE ZA POMOCĄ FACEBOOK LoginButton loginButton = (LoginButton) findViewById(R.id.login_button); LoginManager.getInstance().logInWithReadPermissions(thi s, Arrays.asList("public_profile", "email", "user_birthday", "user_friends")); LoginManager.getInstance().logInWithPublishPermissions( this, Arrays.asList("publish_actions"));
 15. 15. LOGOWANIE ZA POMOCĄ FACEBOOK CZ.2 loginButton.registerCallback(callbackManager, new FacebookCallback<LoginResult>() { @Override public void onSuccess(LoginResult loginResult) { } @Override public void onCancel() { } @Override public void onError(FacebookException error) { } }); }
 16. 16. Kolejny aspekt bezpieczeństwa  GraphRequest graphRequest = GraphRequest.newMyFriendsRequest(AccessToken.getCurre ntAccessToken(), new GraphRequest.GraphJSONArrayCallback() { …. });  {Response: responseCode: 200, graphObject: {"data":[],"summary":{"total_count":78}}, error: null}
 17. 17. GRAPH API W APLIKACJI  GraphRequest – pojedyncze żądanie do wysłane do platformy Facebook przez Graph API  GraphRequest.newPostRequest  GraphRequest.newUploadPhotoRequest  GraphRequest.newPlacesSearchRequest(acc essToken, location, 10000, 50, "Lublin", callback)
 18. 18. WNIOSKI  Wady: - Dane użytkownika w rękach aplikacji zintegrowanej z Facebookiem  Zalety: - Wykorzystanie dostępnych już danych do logowania - Zwiększenie zainteresowania naszą aplikacją
 19. 19. BIBLIOGRAFIA  https://developers.facebook.com/docs/  https://developers.facebook.com/policy  Micheal James Williams; Facebook Graph API. Tworzenie rozbudowanych rozwiązań we Flashu  Link projektu: https://drive.google.com/a/pollub.edu.pl/file/d/0B0b WHzhKiS5Xd1BHemFlSlNWaGs/view?usp=sharing

  Seja o primeiro a comentar

  Entre para ver os comentários

Prezentacja na temat zintegrowania ze sobą dwóch największych gigantów i przedstawienie możliwości wykorzystania danych.

Vistos

Vistos totais

195

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

0

Ações

Baixados

2

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×