O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
1
อ่านหนังสือดี
กับ วินนี่ เดอะ ปุ๊
ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
(วินนี่ เดอะ ปุ๊)
2
หัวข้อพูดคุย
ประสบการณ์อ่านหนังสือวัยเด็ก
แนวทางคัดเลือกหนังสือดี
แนะนาหนังสือดีบางเล่ม
3
สามก๊ก
4
สามก๊ก ฉบับนายทุน
5
มิติการเรียนรู้
อ่าน – คิด – พูด - เขียน
6
หนังสือเล่มโปรด
7
นักวิชาการเล่นสนุกกับหมีพูห์
8
นักวิชาการเล่นสนุกกับหมีพูห์ (ต่อ)
9
THE STORY OF
CIVILIZATION
10
รายชื่อเล่มต่างๆ
11
การคัดเลือกหนังสือดี
1. จากงานวิจัยคัดเลือกหนังสือดี
 สารานุกรมแนะนาหนังสือดี 100 เล่ม
ที่คนไทยควรอ่าน (2542)
 สารานุ...
12
2. จากผลงานนักเขียนชั้นนา
 นักเขียนอมตะ
 ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์
 หนังสือรางวัลซีไรท์
การคัดเลือกหนังสือดี (ต่อ)
13
3. หนังสือรางวัลประกวดต่าง ๆ
 หนังสือดีเด่น งานสัปดาห์หนังสือ
 นายอินทร์อะวอร์ด
 วรรณกรรมแว่นแก้ว / เซเว่น
บุ๊กอะวอร...
14
 บ้านหนังสือในหัวใจ (ไพลิน รุ้งรัตน์)
 อ่านหนังสือเล่มนี้เถอะ..ที่รัก (ไพลิน รุ้งรัตน์)
 วรรณกรรมจากแสตมป์ (วินนี่ เ...
15
16
คุณลักษณะของหนังสือดี
1. อ่านสนุก  ให้ความเพลิดเพลิน
2. เขียนดี  มีวรรณศิลป์
(เค้าโครง/การนาเสนอ/ตัวละคร/ฉาก/ภาษา)
3....
17
สรุปหนังสือคัดเลือก 124 เล่ม
คัดเลือกโดย ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ (วินนี่ เดอะ ปุ๊)
- สารคดี บันเทิงคดี (นวนิยาย เรื่...
18
การจัดหมวดหนังสือดี
1. วรรณกรรมเยาวชน – ไทย และต่างประเทศ
2. สารคดี – ปรัชญา ศาสนา ศิลปะ
3. นักเขียนคัดสรร
- มรว. คึกฤท...
19
การจัดหมวดหนังสือดี (ต่อ)
5. วรรณกรรมซีไรต์ และ ซีรอง
6. แนวที่น่าสนใจ
- แนวประวัติศาสตร์
- แนวสืบสวน
- แนววิทยาศาสตร์
...
20
วรรณกรรมเยาวชนไทย
21
วรรณกรรมเยาวชน
คลาสสิค
22
วรรณกรรมเยาวชน
คลาสสิค
23
วรรณกรรมเยาวชนคลาสสิค (แนวแฟนตาซี)
24
25
26
วรรณกรรมเยาวชนต่างประเทศ
27
สารคดีแนวปรัชญา
28
สารคดีด้านศิลปะ / วรรณกรรม
29
นักเขียนอมตะ
30
นักเขียนอมตะ (ต่อ)
31
ผลงาน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
32
วรรณกรรมซีไรต์: กวีนิพนธ์
33
วรรณกรรมซีไรต์: นวนิยาย
34
วรรณกรรมซีไรต์: เรื่องสั้น
35
วรรณกรรมซีไรต์ แบบเบาๆ
36
วรรณกรรมซีไรต์ และซีรอง
37
หนังสือแนวประวัติศาสตร์
38
หนังสือแนวสืบสวน สอบสวน
39
วรรณกรรมอมตะ
40
วรรณกรรมอมตะ (ต่อ)
41
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

อ่านหนังสือดีกับวินนี่ เดอะ ปุ๊

1.126 visualizações

Publicada em

ไฟล์ประกอบการบรรยาย กิจกรรม Maruey Book Review ตอน “อ่านหนังสือดี กับ วินนี่ เดอะ ปุ๊” โดย ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ณ ห้องสมุดมารวย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ทำการใหม่ ชั้น B

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

อ่านหนังสือดีกับวินนี่ เดอะ ปุ๊

 1. 1. 1 อ่านหนังสือดี กับ วินนี่ เดอะ ปุ๊ ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ (วินนี่ เดอะ ปุ๊)
 2. 2. 2 หัวข้อพูดคุย ประสบการณ์อ่านหนังสือวัยเด็ก แนวทางคัดเลือกหนังสือดี แนะนาหนังสือดีบางเล่ม
 3. 3. 3 สามก๊ก
 4. 4. 4 สามก๊ก ฉบับนายทุน
 5. 5. 5 มิติการเรียนรู้ อ่าน – คิด – พูด - เขียน
 6. 6. 6 หนังสือเล่มโปรด
 7. 7. 7 นักวิชาการเล่นสนุกกับหมีพูห์
 8. 8. 8 นักวิชาการเล่นสนุกกับหมีพูห์ (ต่อ)
 9. 9. 9 THE STORY OF CIVILIZATION
 10. 10. 10 รายชื่อเล่มต่างๆ
 11. 11. 11 การคัดเลือกหนังสือดี 1. จากงานวิจัยคัดเลือกหนังสือดี  สารานุกรมแนะนาหนังสือดี 100 เล่ม ที่คนไทยควรอ่าน (2542)  สารานุกรม แนะนาหนังสือดี 100 ชื่อเรื่อง ที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่าน (2544)  ปริทัศน์หนังสือดีวิทยาศาสตร์ 88 เล่ม (2545)  500 เล่มหนังสือดีสาหรับเด็กและเยาวชน (2542)
 12. 12. 12 2. จากผลงานนักเขียนชั้นนา  นักเขียนอมตะ  ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์  หนังสือรางวัลซีไรท์ การคัดเลือกหนังสือดี (ต่อ)
 13. 13. 13 3. หนังสือรางวัลประกวดต่าง ๆ  หนังสือดีเด่น งานสัปดาห์หนังสือ  นายอินทร์อะวอร์ด  วรรณกรรมแว่นแก้ว / เซเว่น บุ๊กอะวอร์ด / รางวัลมูลนิธิเด็ก / รางวัลรักลูกอะวอร์ด ฯลฯ การคัดเลือกหนังสือดี (ต่อ)
 14. 14. 14  บ้านหนังสือในหัวใจ (ไพลิน รุ้งรัตน์)  อ่านหนังสือเล่มนี้เถอะ..ที่รัก (ไพลิน รุ้งรัตน์)  วรรณกรรมจากแสตมป์ (วินนี่ เดอะ ปุ๊)  สัตว์น่ารักจากหนังสือยอดนิยม (วินนี่ เดอะ ปุ๊)  คุยเรื่องการเรียนรู้และหนังสือ (วินนี่ เดอะ ปุ๊) หนังสือแนะนาหนังสือดี
 15. 15. 15
 16. 16. 16 คุณลักษณะของหนังสือดี 1. อ่านสนุก  ให้ความเพลิดเพลิน 2. เขียนดี  มีวรรณศิลป์ (เค้าโครง/การนาเสนอ/ตัวละคร/ฉาก/ภาษา) 3. มีคุณค่า  พัฒนาอารมณ์  พัฒนาความคิด (ความรู้ ความเข้าใจ จินตนาการ)
 17. 17. 17 สรุปหนังสือคัดเลือก 124 เล่ม คัดเลือกโดย ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ (วินนี่ เดอะ ปุ๊) - สารคดี บันเทิงคดี (นวนิยาย เรื่องสั้น กวีนิพนธ์) - หนังสือไทย 98 เล่ม ต่างประเทศ 26 เล่ม - วรรณกรรมเยาวชน 23 เล่ม - วรรณกรรมเยาวชนนานาชาติ 17 เล่ม - หนังสือไทยอายุมากกว่า 40 ปี = 15 เล่ม 11- 40 ปี = 31 เล่ม 1- 10 ปี = 52 เล่ม
 18. 18. 18 การจัดหมวดหนังสือดี 1. วรรณกรรมเยาวชน – ไทย และต่างประเทศ 2. สารคดี – ปรัชญา ศาสนา ศิลปะ 3. นักเขียนคัดสรร - มรว. คึกฤทธิ์ ปราโมช - ชมัยภร แสงกระจ่าง - วินทร์ เลียววาริณ 4. นักเขียนอมตะของไทย
 19. 19. 19 การจัดหมวดหนังสือดี (ต่อ) 5. วรรณกรรมซีไรต์ และ ซีรอง 6. แนวที่น่าสนใจ - แนวประวัติศาสตร์ - แนวสืบสวน - แนววิทยาศาสตร์ 7. วรรณกรรมคลาสสิค
 20. 20. 20 วรรณกรรมเยาวชนไทย
 21. 21. 21 วรรณกรรมเยาวชน คลาสสิค
 22. 22. 22 วรรณกรรมเยาวชน คลาสสิค
 23. 23. 23 วรรณกรรมเยาวชนคลาสสิค (แนวแฟนตาซี)
 24. 24. 24
 25. 25. 25
 26. 26. 26 วรรณกรรมเยาวชนต่างประเทศ
 27. 27. 27 สารคดีแนวปรัชญา
 28. 28. 28 สารคดีด้านศิลปะ / วรรณกรรม
 29. 29. 29 นักเขียนอมตะ
 30. 30. 30 นักเขียนอมตะ (ต่อ)
 31. 31. 31 ผลงาน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
 32. 32. 32 วรรณกรรมซีไรต์: กวีนิพนธ์
 33. 33. 33 วรรณกรรมซีไรต์: นวนิยาย
 34. 34. 34 วรรณกรรมซีไรต์: เรื่องสั้น
 35. 35. 35 วรรณกรรมซีไรต์ แบบเบาๆ
 36. 36. 36 วรรณกรรมซีไรต์ และซีรอง
 37. 37. 37 หนังสือแนวประวัติศาสตร์
 38. 38. 38 หนังสือแนวสืบสวน สอบสวน
 39. 39. 39 วรรณกรรมอมตะ
 40. 40. 40 วรรณกรรมอมตะ (ต่อ)
 41. 41. 41

×