O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

20150702 oss conf 2015

331 visualizações

Publicada em

Publicada em: Dados e análise
 • Seja o primeiro a comentar

20150702 oss conf 2015

 1. 1. Novinky v linkovaných geoúdajoch & dopyt trhu a ponuka vzdelávania v oblasti geoinformatiky v Európe www.sazp.sk Martin Tuchyňa, Petr Kubíček OSSConf 2015, 02.07.2015, Žilinská Univerzita, Žilina, SK
 2. 2. Prehľad • Linkované geoúdaje • Motivácia • Skúsenosť • Výstupy • GI-N2K • Prehľad • Book of Knowledge • Analýza dopytu a ponuky • VirLaBoK Wiki • CZ&SK Dopady
 3. 3. Linkované geoúdaje /Motivácia • Zlepšenie služieb verejného sektora • Podporiť opätovné využitie • Odskúšať nové prístupy a technológie Motivation by fear Illustration by Frits Ahlefeldt-Laurvig, HikingArtist.com CC BY-ND 2.0
 4. 4. • INSPIRE Pozitíva: • Legislatívna podpora • Podpora štandardov Limity: • Komplexnosť modelov • Možnosti zdieľania Linkované geoúdaje /Motivácia
 5. 5. • Linked Open Data Cloud Pozitíva: • Vysoká interoperabilita • Možnosti prepojení Limity: • Množstvo dát • Dostupnosť nástrojov a skúseností Linkované geoúdaje /Motivácia
 6. 6. • Prepojenie INSPIRE a Linke Data Linkované geoúdaje /Motivácia
 7. 7. • Vybrané údaje: INSPIRE • Chránené územia • Land Cover • Biogeografické regióny • Distribúcia druhov Ostatné • Contaminated sites / environmental burdens • Metaúdaje: • SK INSPIRE CS-W • Metaúdaje k OGC WxS APIs vyhľadateľné prostredníctvom Google Linkované geoúdaje /Skúsenosť • Možnosti prepojení Plánované prepojenia • Geonames <>SK Protected sites • Geonames <>SK Contaminated sites Potencionálne prepojenia • EEA Natura 2000 Standard Data Flow reporting <>SK Protected sites • WISE-SoE Reporting: Lakes Water Quality <>SK Contaminated sites
 8. 8. • Transformácia cez: Nové slovníky / Vocabularies • SmOD INSPIRE vocabularies • Contaminated sites / environmental burdens vocabulary Linkované geoúdaje /Skúsenosť
 9. 9. • Architektúra Linkované geoúdaje /Skúsenosť
 10. 10. Publikačná platforma • Open Data Node Linkované geoúdaje /Skúsenosť
 11. 11. Výstupy: Údaje • Prepojené RDF údaje • RDF Dumps • GeoSparql API • Vizualizácie • SEFARAD Demo • Payola Demo
 12. 12. Výstupy: Metaúdaje • Vyhľadanie OGC WxS APIs • Publikácia cez CS-W (GeoNetwork) • Publikácia cez Sparql endpoint (TripleGeoCSW)
 13. 13. GI-N2K Prehľad • Hlavné ciele projektu • Analýza dopytu trhu a ponuky akademického sektora • EU Revízia Body of Knowledge (BoK) • Tvorba VIRLABOK
 14. 14. GI-N2K Book of Knowledge • Metodický materiál klasifikujúci subdomény v oblasti GeoInformatiky vytvorený v roku 2006 (the University Consortium for Geographic Information Science (UCGIS)) • Prijatý konsenzus na ontológii definujúcej špecifické profesné subdomény (referenčný rámec prevažne pre Americký kontinent) • Obmedzenia pre využitie v Európskom kontexte
 15. 15. GI-N2K Analýza dopytu a ponuky • Na základe prieskumu v 26 krajinách Európy • Ciele analýzy • Overiť povedomie a využitie Book of Knowledge (BoK) Dopyt: Ponuka: • Medzery vo vzdelávaní, predovšetkým v kompetenciách: Web, Mobilný sektor, Programovanie, Organizačné a inštitucionálne aspekty, aspekty dizajnu, analytické metódy a spracovanie údajov
 16. 16. GI-N2K Analýza dopytu a ponuky • Ciele analýzy • Medzery v BoK – cez 50 oblastí Dopyt: Ponuka:
 17. 17. GI-N2K VirLaBoK Wiki • Nástroj na prezeranie a editáciu obsahu BoK • Grafické & Textové rozhranie
 18. 18. GI-N2K CZ&SK Dopady • Participácia na prieskume dopytu a ponuky • Možnosť asociovaného partnerstva • Príležitosť testovania VirLaBok • Aplikácia výsledkov v praxi
 19. 19. • Webstránky projektu SmartOpenData: http://www.smartopendata.eu/ • Webstránky projektových aktivít SAŽP: http://smartopendata.sazp.sk/ • Webstránky projektu COMSODE: http://www.comsode.eu/ • Webstránky projektu GI-N2K: http://www.gi-n2k.eu/ martin.tuchyna@sazp.sk kubicek@geogr.muni.cz Kontakty

×