O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

PKF Consult - Właściwi Ludzie, Właściwe rozwiązania

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
1
Accountants &
business advisers
+
Właściwi Ludzie
Właściwe Rozwiązania
Konsulting
Podatki
Rynek
Kapitałowy
Szkolenia
Rac...
2 Właściwi Ludzie, Właściwe Rozwiązania
WPROWADZENIE
FAKTY I LICZBY
MISJA I WARTOŚCI
NASZ ROZWÓJ
PKF INTERNATIONAL
FORMUŁA...
3www.pkfpolska.pl
WPROWADZENIE
Mam przyjemność przedstawić Państwu naszą firmę,
a także usługi, jakie od ponad 20 lat świa...
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Folder PKF Consult
Folder PKF Consult
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 32 Anúncio

PKF Consult - Właściwi Ludzie, Właściwe rozwiązania

Baixar para ler offline

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte
schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte
schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Anúncio
Anúncio

PKF Consult - Właściwi Ludzie, Właściwe rozwiązania

 1. 1. 1 Accountants & business advisers + Właściwi Ludzie Właściwe Rozwiązania Konsulting Podatki Rynek Kapitałowy Szkolenia Rachunkowość Audyt Partnerstwo Publiczno- -Prywatne Formuła Business Zarządzanie Procesami
 2. 2. 2 Właściwi Ludzie, Właściwe Rozwiązania WPROWADZENIE FAKTY I LICZBY MISJA I WARTOŚCI NASZ ROZWÓJ PKF INTERNATIONAL FORMUŁA BUSINESS AUDYT KONSULTING PODATKI RACHUNKOWOŚĆ PPP RYNEK KAPITAŁOWY SZKOLENIA ZARZĄDZANIE PROCESAMI KONTAKTY 3 4 5 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 32 + Formuła Business+ Podatki Partnerstwo Publiczno- -Prywatne Szkolenia Audyt Rynek Kapitałowy Rachunkowość Zarządzanie Procesami Konsulting
 3. 3. 3www.pkfpolska.pl WPROWADZENIE Mam przyjemność przedstawić Państwu naszą firmę, a także usługi, jakie od ponad 20 lat świadczymy na rynku pol- skim. Głównym celem naszych działań jest wspomaganie firm rynku gospodarczego poprzez dostarczanie profesjonalnej, dostosowanej do potrzeb indywidualnego Klienta informacji finansowej i zarządczej. Realizując zadania audytorskie dbamy o  Państwa czas, wiarygodność, bezpieczeństwo, rozwój i kapitał, które są istot- nymi składnikami sukcesu firmy. Wartość usług audytorskich wzbogacamy o wnioski dotyczące ryzyka procesów bizneso- wych, które pozwalają usprawnić procesy zarządzania. Pomagamy naszym Klientom rozwiązywać ich problemy biznesowe. Pokazujemy jak usprawnić działalność według naj- lepszych światowych wzorców, a także jak dostosować ją do wymogów prawnych aby uzyskać przewagę konkurencyjną. Doradztwo gospodarcze wspomaga wszelkiego rodzaju transakcje, a nasi eksperci przekształcają wizję w fakty. Doradcy podatkowi optymalizują koszty podatkowe transakcji oraz reprezentują Państwa w sporach podatkowych. Certyfikowani księgowi oszczędzają czas dostarczając informacje finansowe i zarządcze. Globalny zasięg sieci PKF International, której jesteśmy członkiem, pozwala nam obsługiwać Klientów bez względu na miejsce, w  którym działają. Międzynarodowe doświadczenie ekspertów oraz rozległa baza kontaktów z  firmami członkowskimi z  całego świata są wsparciem kreującym wartość dodaną dla naszych Klientów. W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę ocze- kiwań naszych Klientów. Warto nam zaufać. Głęboko wierzę, że nasze drogi się zejdą. EWA JAKUBCZYK-CAŁY Partner Zarządzający PKF Consult ewa.jakubczyk@pkfpolska.pl
 4. 4. 4 Właściwi Ludzie, Właściwe Rozwiązania PKF INTERNATIONAL DRÓG. MY ZNAJDUJEMY DLA CIEBIE TĘ WŁAŚCIWĄ BIUR KRAJÓW TYSIĘCY EKSPERTÓW** POZYCJA WŚRÓD SIECI FIRM AUDYTORSKICH NA ŚWIECIE** MILIARD DOLARÓW PRZYCHODU** KONTYNENTÓW 1000 440 125 12 15 1 5 FAKTY I LICZBY SPOSOBÓW NA REALIZACJĘ WSPÓLNEGO CELU LATA NA RYNKU BIUR POZYCJA WŚRÓD FIRM AUDYTORSKICH* POZYCJA WŚRÓD NAJLEPSZYCH FIRM, BADAJĄCYCH SPÓŁKI GIEŁDOWE* POZYCJA WŚRÓD NAJBARDZIEJ AKTYWNYCH AUDYTORÓW NA GIEŁDZIE* POZYCJA WŚRÓD NAJBARDZIEJ AKTYWNYCH AUDYTORÓW NA RYNKU NEWCONNECT* 1000 23 7 5 4 2 1 PKF POLSKA WCZORAJ Rozpoczęliśmy działalność w  zakresie doradztwa gospodarczego i  audytu finansowego ponad 20 lat temu w  małym warszawskim biurze pod nazwą AiE Consult. Był to czas transformacji gospodarczej w  Polsce. Nasz minimalny wkład w  to wielkie dzieło owocował wdrażaniem w przedsiębiorstwach praktycznych rozwiązań, wynikających bezpośrednio z  pakietów ustaw tworzących wolnorynkową gospodarkę i rynek kapitałowy. NASZE BIURA Naszym wielkim atutem jest to, że jesteśmy blisko. Nasze biura znajdują się w największych miastach w Polsce. Działa- my w Gdańsku, Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Opolu, Katowi- cach i Poznaniu. Nasze biura mieszczą się zawsze w centrach miast, tam gdzie obecny jest wielki biznes. Jesteśmy zawsze “pod ręką”, gotowi do kontaktu i współpracy. DZIŚ PKF to jedna z  największych firm audytorsko- ‑konsultingowych w Polsce i jedna z wiodących sieci audyto- rów i  konsultantów w  świecie. Nasze zespoły eksperckie: audytorów, doradców podatkowych, analityków finansowych, certyfikowanych doradców ASO i  księgowych funkcjonują w  lokalnych biurach w  Polsce. Ich cel to kompleksowe wspomaganie wdrażania skutecznych strategii biznesowych oraz wzmacnianie konkurencyjności, innowacyjności i wiarygo- dności przedsiębiorstw. * Źródło: XIV Ranking najlepszych firm audytorskich, „Rzeczpospolita”, Gazeta Giełdy „Parkiet”, 30 marca 2015. ** Źródło: International Accounting Bulletin, February 2016.
 5. 5. 5www.pkfpolska.pl KOMPETENCJE Kompetencje to wiedza i  doświadczenie. W  naszym zespole zatrudnieni są audytorzy, analitycy finansowi, doradcy podatkowi, certyfikowani księgowi oraz certyfikowani doradcy ASO. Ich kwalifikacje, potwierdzone egzaminami państwowymi, wzbogacone są doświadczeniem ponad 20-letniej działalności PKF w  Polsce i  50-letniej w  świecie. Wprowadzone programy permanentnej edukacji zespołu oraz selektywny dobór zespołów projektowych dopasowanych do specyfiki branży zapewniają profesjonalizm świadczonych przez nas usług. Dbamy o to, aby zatrudnieni u nas pracownicy byli najlepsi. Z dumą możemy powiedzieć, że tak właśnie jest. ETYKA Wierzymy, że dobrze wykonana usługa to za mało. Liczy się jeszcze wiarygodność, poufność i indywidualne podejście do Klienta. Nadrzędną zasadą regulującą nasz stosunek do wykonywanej pracy jest działanie stojące w zgodzie nie tylko z kanonami środowiskowej rzetelności, ale przede wszystkim ogólnoludzkiej powinności. Wierzymy, że etyka w biznesie stanowi fundament w budowie prestiżu firmy oraz ważne narzędzie jej rozwoju. Wielokrotnie byliśmy nagradzani za wierność wyznawanym przez nas zasadom. Od początku funkcjonowania naszej firmy dbamy o jej wewnętrzną spójność, którą da się osiągnąć tylko wtedy, kiedy dobro Klienta stawia się na pierwszym miejscu. JAKOŚĆ Kluczem do osiągnięcia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług jest kompleksowość z jaką podchodzimy do rozwiązania każdego problemu. Bazujemy na wiedzy i doświadczeniu specjalistów z zakresu finansów, podatków, rachunkowości i rewizji. Nasi eksperci opierają się na wypracowanych standardach i metodologii realizacji usług. Organizacja i zarządzanie projektami ukierunkowane są na spełnienie wymogów jakościowych na wszystkich etapach realizowanych usług. Staranność i  właściwa komunikacja przynoszą wymierne rezultaty. Zadowolenie Klientów, wysokie miejsca PKF w  rankingach publikowanych przez znaczące media w Polsce to powody do satysfakcji z dobrze spełnionych obowiązków. NASZE WARTOŚCI NASZA MISJA Dostarczenie rzetelnej, profesjonalnej informacji pozwalającej na obniżenie ryzyka gospodarczego i finansowego. MISJA I WARTOŚCI
 6. 6. 6 Właściwi Ludzie, Właściwe Rozwiązania DORADCY PODATKOWI to zespół doradców podatkowych specjalizujących się w stra- tegiach optymalizacji podatkowej transakcji gospodarczych, w tym: fuzji, przejęć, opcji menedżerskich, a także w realizacji dokumentacji cen transferowych dla grup kapitałowych. AUDYTORZY to zespół ponad 20 menedżerów zarządzających realizacją i  jakością usług audytorskich, współpracujący z  około 60 biegłymi rewidentami, aplikantami i asystentami, tworząc 150 osobowy zespół audytorski. CERTYFIKOWANI KSIĘGOWI to zespół licencjonowanych księgowych, którzy pod przewod- nictwem audytora zarządzają zespołami profesjonalnych księ- gowych realizujących usługi z zakresu rachunkowości finanso- wej i zarządczej oraz kadr i płac. PKF W POLSCE NASZE ATUTY • Wysokie kompetencje pracowników • Kompleksowe podejście do zagadnień i rozwiązań • Współpraca pomiędzy ekspertami różnych dziedzin • Dogodna lokalizacja biur w całej Polsce • Długoletnie doświadczenie na rynku polskim • Szybkość i profesjonalizm w dostarczaniu rzetelnej informacji finansowej NASZ ZESPÓŁ Łącznie zespół pracowników będący do Państwa dyspozycji to ponad 150 osób zatrudnionych na umowę o pracę, oraz prawie 200 ekspertów wspierających realizację projektów. Czasami specyfika konkretnego Klienta lub projektu wy- maga zawierania aliansów wzmacniających kompleksowość usługi. Współpracujemy w tym zakresie z kancelariami praw- nymi, biurami maklerskimi, ekspertami różnych branż i  seg- mentów gospodarki. NASI EKSPERCI ANALITYCY FINANSOWI to zespół finansistów, certyfikowanych doradców ASO oraz rzeczoznawców majątkowych z  bogatym doświadczeniem w zakresie prywatyzacji, corporate finance, wycen instrumen- tów finansowych, kontrolingu finansowego, zarządzania. DORADCY RYNKU KAPITAŁOWEGO to zespół doradców, który pomaga odnaleźć właściwą i  naj­ bardziej optymalną drogę po kapitał. Wskazujemy możliwości jego zdobycia i podpowiadamy, jak pozyskać go najszybciej. SPECJALIŚCI Z ZAKRESU PPP to zespół ekspertów z  zakresu Partnerstwa Publiczno- Prywatnego, który dzięki wykorzystaniu swojego doświadcze- nia zapewni zarówno partnerowi publicznemu, jak i prywatne- mu, uzyskanie najwyższego możliwego wskaźnika korzyści z realizacji projektów PPP. NASZE USŁUGI W każdym przypadku nasze działanie ukierunkowane jest na dostarczenie wartości dodanej dla Klienta.
 7. 7. 7www.pkfpolska.pl LINIE BIZNESOWE to podejmowanie razem wyzwań, w których cel biznesowy naszych Klientów, staje się naszym celem, a  problemy trudne znajdują proste i transparentne rozwiązania. KONSULTING to coś więcej niż potwierdzenie prawidłowości i rzetelności sprawozdań finansowych. Audyt to również dostarczenie informacji, które stanowią bazę dla potrzeb decyzji bizne- sowych oraz pozwolą na eliminację ryzyka i optymalizację procesów zarządzania. AUDYT to dostarczanie map po labiryntach i meandrach przepisów podatkowych, których celem jest bezpieczeństwo i optyma- lizowanie kosztów transakcji. PODATKI to transformacja danych z zakresu finansów, kadr i płac w in- formacje zarządcze, na których opierają się sukcesy bizneso- we. Zapewniamy poufność, oszczędzamy czas. RACHUNKOWOŚĆ to rozwój wiedzy i kompetencji zawodowych pracowników, przekładający się na skuteczną realizację celów firmy. Profesjonalna kadra na wszystkich poziomach organizacji to klucz do sukcesu. SZKOLENIA to dedykowany indywidualnie dla Ciebie doradca biznesowy, któremu powiesz jaki masz problem, a  on przedstawi Ci dopasowane dla Ciebie rozwiązanie, niezależnie jakiego obszaru działalności będzie on dotyczył. FORMUŁA BUSINESS+ to paliwo dla rozwoju firmy. Pomagamy znaleźć możliwości jego zdobycia i wykorzystania. Z naszymi Klientami pracuje- my nad rozwojem ich biznesu. RYNEK KAPITAŁOWY to efektywna i  skuteczna metoda realizacji inwestycji pu- blicznych. Wiemy jak zapewnić zamknięcie finansowe pro- jektu. Zapewniamy najbardziej optymalne rozwiązania wyko- rzystujące zasadę value for money. PPP to sposób na „zwinne” dostosowywanie procesów biznesowych do zmieniających się realiów rynku. Standaryzujemy ścieżki decyzyjne, poprawiamy efektywność. Dostarczamy narzędzie informatyczne - platformę PKF Agility. ZARZĄDZANIE PROCESAMI
 8. 8. 8 Właściwi Ludzie, Właściwe Rozwiązania NASZ ROZWÓJ NASZA RECEPTA NA SUKCES Stawiamy na kompetencje, etykę i jakość. Jesteśmy obecni w największych miastach w Polsce. Oferujemy kompleksowe rozwiązania. Działamy rzetelnie, szybko i profesjonalnie. Naszym największym sukcesem jest zaufanie jakim ob- darzają nas Klienci. Pozyskujemy wciąż nowych partnerów biznesowych pozostając równocześnie partnerem dotych- czasowych. To dowód, że wciąż zwiększamy nasze kompe- tencje dopasowując się do wymogów rynku. Średniorocznie liczba naszych Klientów to około 600 pod- miotów gospodarczych różnych branż przemysłu i usług. Sza- nujemy i cenimy możliwość wspomagania interesów każdego Klienta. To nasi Klienci sprawili, że już w 2008 roku zostali- śmy zauważeni jako firma o wysokiej dynamice przychodów uzyskując tytuł „Diament Forbesa”. Jakość naszych usług na rynku kapitałowym zaowocowała przyznaniem tytułów Gieł- dy Papierów Wartościowych: „Lidera Rynku Pierwotnego” oraz „Firmy partnerskiej GPW dla MSP”. Uzyskujemy wyma- gane akredytacje dla realizacji naszych usług, takie jak wpi- sy Krajowej Rady Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, czy też akredytacje do realizacji szkoleń obligatoryjnych dotyczących rewizji i rachunkowości dla biegłych rewidentów. Otrzymuje- my nagrody za naszą działalność konsultingową: „Doradz- two Europejskie 2006” oraz tytuły „Autoryzowanego Doradcy NewConnect” i „Autoryzowanego Doradcy Catalyst”. Wysoką jakość naszych usług uhonorował Bank Światowy przyzna- jąc nam akredytację na badanie ich grantów u beneficjentów. Uzyskujemy wysokie pozycje w rankingach firm audytorskich wydawanych przez Gazetę Giełdy „Parkiet” i ”Rzeczpospo- litą”. W rankingu z 30.03.2015 r. zajęliśmy 5 miejsce w ze- stawieniu ogólnym, miejsce 2 pod względem aktywności na giełdzie, miejsce 4 w zakresie obsługi spółek giełdowych oraz miejsce 1 pod względem aktywności na rynku NewConnect. Cieszą nas też wygrane przez naszych doradców podatko- wych sprawy w postępowaniach podatkowych. Zawsze pamiętamy, że rankingi i nagrody, to wtórny efekt realizacji naszego celu – zadowolenia Klienta.
 9. 9. 9www.pkfpolska.pl KARIERA PKF Consult jest autoryzowanym pracodawcą ACCA. Pracownicy naszej firmy są głównym filarem jej sukcesu. Dla nas każdy zadowolony pracownik to usatysfakcjonowa- ny Klient. Cenimy zaangażowanie i rozwój wśród zatrudnio- nych osób, dlatego oferujemy możliwości podnoszenia ich kwalifikacji i rozwoju umiejętności. Tworzymy taką atmosferę miejsca pracy, w której każdy może się rozwijać i zdobywać nowe doświadczenia. Sprzyjamy osiąganiu satysfakcji z wy- konywanej pracy oraz pomagamy w świadomym planowaniu ścieżek karier. Wierzymy, że swoboda doskonalenia zawodowego, bez- pieczne i przyjemne miejsce pracy oraz benefity są podsta- wą satysfakcji pracowników. Wiemy, że firmę tworzą ludzie i to od nich zależy sukces, dlatego chcemy być przyjaznym pracodawcą: przyciągającym, zatrzymującym i motywującym swoich pracowników. Jacy są nasi pracownicy: • Zmotywowani • Komunikatywni • Lubiący pracę w zespole • Żądni wyzwań • Dynamiczni • Dobrze zorganizowani • Chcący się rozwijać • Z pasją do rachunkowości, finansów, audytu i podatków Co znajdziesz w PKF: • Stabilne zatrudnienie • Możliwości rozwoju • Ciekawe projekty • Fajną atmosferę • Szkolenia • Świadczenia medyczne • Karty sportowe • Dodatkowe świadczenia Siłą PKF jest zespół. Dołącz do nas, może to właśnie Ciebie szukamy? rekrutacja@pkfpolska.pl
 10. 10. 10 Właściwi Ludzie, Właściwe Rozwiązania PKF INTERNATIONAL CO TO JEST PKF INTERNATIONAL? PKF International to międzynarodowa sieć niezależnych, ściśle powiązanych ze sobą firm doradczych świadczących usługi w zakresie: • Audytu • Konsultingu • IT • Szkoleń AMERYKA PÓŁNOCNA Łącznie w USA i Kanadzie PKF posiada ponad 80 oddziałów, co czyni ją jedną z największych firm doradczych na tym kontynencie. AMERYKA POŁUDNIOWA I ŚRODKOWA PKF znajduje się we wszystkich krajach Ameryki Południowej i Środkowej oraz w Meksyku. AFRYKA Filie PKF mają swoje siedziby od Algierii aż po RPA. Od krajów Maghrebu przez francuskojęzyczną część Afryki, po jej południową część. • Doradztwa Podatkowego • Rachunkowości • Zarządzania • Finansów DLACZEGO PKF INTERNATIONAL? Firmy członkowskie PKF z całego świata oferują szeroki zakres doradztwa biznesowego i  usług księgowych, które spełniają potrzeby Klientów indywidualnych na ich lokalnych rynkach. Kiedy korzystasz z  pomocy PKF, możesz mieć pew- ność, że prace będą prowadzone przez profesjonalistów z międzynarodowym doświadczeniem, co zapewnia ciągłość prowadzonych projektów niezależnie od uwarunkowań geo- graficznych. 10 Właściwi Ludzie, Właściwe Rozwiązania
 11. 11. 11www.pkfpolska.pl BLISKI I DALEKI WSCHÓD PKF jest silnie reprezentowane w krajach azjatyckich od Chin i Japonii, poprzez Indie aż po ZEA i kraje Morza Śródziemnego. AUSTRALIA I OCEANIA Firmy członkowskie PKF obecne są w Australii, Nowej Zelandii i kilku innych państwach z tego rejonu. EUROPA PKF International posiada firmy członkowskie w każdym kraju UE, jak również w większości krajów Europy Środkowej i Wschodniej. miliard dolarów przychodu miejsce w rankingu największych sieci firm audytorskich na świecie tysięcy ekspertów 1 15 12 PKF NA MAPIE ŚWIATA* * Źródło: International Accounting Bulletin, February 2016 11www.pkfpolska.pl PKF DIAMOND DLA PKF POLSKA W  listopadzie 2015 roku otrzymaliśmy od PKF International nagrodę PKF Diamond za całokształt działalności w  Polsce, silną pozycję na rynku audytorskim oraz dotychczasowy wkład w rozwój sieci PKF International. Rada PKF International po raz pierwszy nagrodziła firmę członkowską takim wyróżnieniem.
 12. 12. 12 Właściwi Ludzie, Właściwe Rozwiązania FORMUŁA BUSINESS UNIKALNE ROZWIĄZANIA – KOMPONUJEMY JE POD NIESTANDARDOWE SYTUACJE +
 13. 13. 13www.pkfpolska.pl Recesja gospodarcza powoduje konieczność przepro- wadzania restrukturyzacji, ale to też wielka szansa na roz- wój, skok do przodu. Wszystkim, którzy poszukują szans w bieżącej działalności gospodarczej oferujemy komplekso- we usługi w Formuła Business , szyte na jego miarę i do- pasowane do indywidualnych potrzeb. Formuła Business to dedykowany dla Ciebie dorad- ca biznesowy, któremu powiesz, jaki masz problem, a  on przedstawi Ci dopasowane dla Ciebie rozwiązanie, niezależ- nie jakiego obszaru działalności będzie on dotyczył. Formuła Business to dostępność dedykowanego dla Ciebie doradcy, wzajemne zaufanie, profesjonalna współ- praca, kompleksowa wiedza ekspercka, Twoje wsparcie rozwoju konkurencyjności firmy. Formuła Business to połączenie w  postaci dedyko- wanego dla Ciebie doradcy, produktów obejmujących eks- percką wiedzę i doświadczenie ekspertów PKF z obszarów: podatków, rachunkowości, finansów, pozyskiwania kapitału, analiz rynkowych, oceny wiarygodności kredytowej, due di- ligence, wycen majątku, optymalizacji podatkowych i wielu innych. Dążymy do tego, aby nasi Klienci prowadzili swoją dzia- łalność wiedząc, że zawsze i w każdej kwestii mogą liczyć na swojego doradcę biznesowego PKF. NASZE USŁUGI • Unikalne połączenie wszystkich usług PKF, doświadczenia oraz eksperckiej wiedzy w postaci dedykowanego dla Ciebie doradcy, który dopasuje do Twoich indywidualnych potrzeb rozwiązania z zakresu podatków, rachunkowości, finansów i outsourcingu usług • Zarządzanie ryzykiem • Usługi compliance kierowane głównie do Rad Nadzorczych, Zarządów oraz Wspólników / Akcjonariuszy Spółek • Corporate Governance, w tym m.in.: dostosowanie regulaminów, wdrażanie mechanizmów nadzoru korporacyjnego, zapewnienie spełnienia obowiązków informacyjnych MARIUSZ KUCIŃSKI mariusz.kucinski@pkfpolska.pl + + + + Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z wieloma ryzykami. Twój indywidualny doradca zapewni wsparcie w podjęciu właściwej decyzji.
 14. 14. 14 Właściwi Ludzie, Właściwe Rozwiązania AUDYT ZAUFANIE – BUDUJE SIĘ NA BAZIE WIARYGODNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA
 15. 15. 15www.pkfpolska.pl MIROSŁAWA CIENKOWSKA miroslawa.cienkowska@pkfpolska.pl NASZE USŁUGI • Badania i przeglądy jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych, w tym sporządzonych według wymogów obowiązujących emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego • Prospekty emisyjne • Przekształcenia sprawozdań finansowych sporządzonych według standardów polskich na inne wymogi np.: MSSF, US GAAP, standardy niemieckie • Audyt wykorzystania środków pomocowych i dotacji • Due diligence finansowe • Badanie planów połączeń, planów podziałów oraz planów przekształceń spółek prawa handlowego • Audyt wewnętrzny • Ocena systemu zarządzania ryzykiem TFI • Usługi compliance Nasza branża wymaga specyficznych umiejętności. Każdy Klient traktowany jest przez nas indywidualnie, przez co jesteśmy w stanie zidentyfikować najistotniejsze obszary i  procesy biznesowe. Pozwala to na dogłębną analizę ryzyka z  jakim ma on do czynienia i  odpowiednią reakcję na jego minimalizację. Korzystając z  globalnej wiedzy PKF i  wysokich kwalifikacji naszych pracowników świadczymy usługi w oparciu o zasady najwyższej jakości, przejrzystości i uczciwości. Nasze kompetencje potwierdzają największe instytucje finansowe na rynku polskim i zagranicznym. Jako jedni z nie- licznych możemy pochwalić się akredytacją Banku Świato- wego oraz tytułami Giełdy Papierów Wartościowych w War- szawie: „Lidera Rynku Pierwotnego” oraz „Firmy Partnerskiej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”. Od kilku lat zajmujemy pierwsze miejsca w  rankingach firm audytorskich świadczących usługi dla spółek giełdo- wych. Nieprzerwanie od ponad 10 lat plasujemy się w pierw- szej dziesiątce największych firm audytorskich w publikowa- nych rankingach. Wdrożyliśmy procedury zapewniania jakości zgodne nie tylko z krajowymi, ale i międzynarodowymi standardami rewizji. Budujemy dobre, długoterminowe relacje z Klientami. Dzieli- my się wiedzą, zdobytym doświadczeniem oraz posiadanymi zasobami. Z CZEGO JESTEŚMY DUMNI Interesariusze sprawozdań finansowych oczekują wiarygodnej i szybkiej informacji. My jesteśmy od zaspokojenia ich potrzeb.
 16. 16. 16 Właściwi Ludzie, Właściwe Rozwiązania KONSULTING STRATEGICZNY RUCH – PRZEKSZTAŁCAMY TWOJE WIZJE W FAKTY
 17. 17. 17www.pkfpolska.pl Nasz zespół analityków finansowych, rzeczoznawców majątkowych i  certyfikowanych doradców ASO posiada doświadczenie w  realizacji projektów szeroko rozumia- nego corporate finance. Zmieniamy wizję w  fakty, poma- gając zwiększyć konkurencyjność i  dopasowanie Klienta do wymogów i  trendów rynkowych. Obsługujemy akwi- zycje, budując strategie wzrostu, wspieramy w  proce- sach restrukturyzacyjnych. Podejmujemy wyzwania razem z  Wami; od budowy koncepcji po realizację i  asystowanie w procesach monitorujących. Realizujemy skutecznie projekty doradcze dla: • Ministra Skarbu Państwa, • Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., • Polskich Kolei Państwowych S.A., • Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, • Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., • Grupy Bumar, • Saturn TFI, • Grupy BPS S.A. i wielu innych Klientów. Od wielu lat plasujemy się w czołówce najlepszych firm doradczych w Polsce. NASZE USŁUGI • Wycena podmiotów gospodarczych • Wycena aktywów niematerialnych • Wycena wierzytelności • Wycena pochodnych instrumentów finansowych • Wycena aktywów rzeczowych • Doradztwo przy emisji papierów wartościowych • Doradztwo przy fuzjach i przejęciach • Doradztwo restrukturyzacyjne • Analizy ekonomiczno-finansowe • Analizy rynkowe Z CZEGO JESTEŚMY DUMNI JAN CAŁY jan.caly@pkfpolska.pl Pomagamy odnieść sukces, sobie zostawiamy satysfakcję z dobrze wykonanego zadania.
 18. 18. 18 Właściwi Ludzie, Właściwe Rozwiązania PODATKI WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE – ZNAJDUJEMY JE DLA CIEBIE
 19. 19. 19www.pkfpolska.pl Zdajemy sobie sprawę, jak wiele trudności napotykają przedsiębiorcy na swej codziennej drodze biznesowej. Nie ułatwiają tego ciągłe zmiany przepisów prawa, szczególnie podatkowego oraz niejasności co do jego stosowania. Wy- chodząc naprzeciw pojawiającym się problemom staramy się znaleźć tzw. „złoty środek”. W  labiryncie uwarunkowań podatkowych zawsze znaj- dujemy właściwą drogę. Jakość świadczonych przez nas usług gwarantuje znaczące zminimalizowanie ryzyka podję- cia niebezpiecznych z podatkowego punktu widzenia decyzji, a przecież od decyzji i działania wszystko się zaczyna. Pragniemy, aby nasi Klienci prowadzili swoje przedsię- wzięcia gospodarcze w skupieniu nad rozwojem gospodar- czym, a  nie nad sporami fiskalnymi i  niepewnością jutra, dlatego dokładamy wszelkich starań do rozwoju naszych kompetencji i zadowolenia Klientów. AGNIESZKA CHAMERA agnieszka.chamera@pkfpolska.pl NASZE USŁUGI • Stały nadzór podatkowy • Audyt / due diligence - podatkowe oraz prawne • Sporządzanie dokumentacji cen transferowych • Optymalizacja podatkowa • Reprezentacja w kontaktach z organami skarbowymi • Obsługa transakcji gospodarczych • Bieżące doradztwo podatkowe z zakresu:Z CZEGO JESTEŚMY DUMNI Nasze dotychczasowe sukcesy mobilizują nas do dal- szego działania i rozwoju. Do najważniejszych z nich należą: • Stale wzrastająca liczba zadowolonych Klientów i zaufanie, którym jesteśmy obdarzani, • Zespół ambitnych i kompetentnych doradców Do grona naszych Klientów należą m. in.: – Iglotex S.A., – Seco/Warwick S.A., – Toyota Boshoku Europe NV, – Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., – M.C.M. Klosterfrau Healthcare Sp. z o.o. – Podatku dochodowego osób prawnych i fizycznych – Opodatkowania osób zagranicznych – Podatku VAT – Ubezpieczeń społecznych – Podatków lokalnych Podatki są jak labirynt, w którym łatwo zgubić drogę. Naszym zadaniem jest dostarczyć Ci do niego mapę.
 20. 20. 20 Właściwi Ludzie, Właściwe Rozwiązania RACHUNKOWOŚĆ CYFRY I LICZBY – DLA CIEBIE ZMIENIAMY JE W INFORMACJĘ ZARZĄDCZĄ
 21. 21. 21www.pkfpolska.pl W nowoczesnym zarządzaniu biznesem przedsiębiorstwa coraz częściej korzystają z outsourcingu w obszarze komplek- sowej obsługi księgowej oraz kadrowo-płacowej. Pozwala to Klientom skupić uwagę na kluczowych działaniach swojego biznesu i pozbyć się czasochłonnych oraz wymagających spe- cjalistycznej wiedzy prac związanych z rachunkowością firmy. Profesjonalne i  rzetelne usługi księgowe przynoszą korzyści w postaci obniżenia kosztów własnych związanych z oprogra- mowaniem finansowo-księgowym, rekrutacją, utrzymaniem i szkoleniem pracowników działu księgowego. Naszą aspiracją jest, aby mieli w nas Państwo profesjo- nalnego partnera biznesowego, z którym mogą Państwo na bieżąco omawiać wyniki finansowe, ryzyka księgowe oraz po- datkowe, a także możliwości optymalizacji kosztowej i podat- kowej. Nasi doradcy przygotują dla Ciebie analizę danych ra- chunkowych w formie zindywidualizowanej informacji będącej impulsem do podejmowania właściwych decyzji zarządczych. EWA JAKUBCZYK-CAŁY ewa.jakubczyk@pkfpolska.pl NASZE USŁUGI • Obsługa księgowa według krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości • Nadzór nad prowadzeniem ksiąg • Rachunkowość zarządcza • Obsługa podatkowa • Kadry • Płace • Doradztwo w zakresie funkcjonowania systemu rachunkowości • Procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu • Usługa adresu rejestrowego • Usługa administracyjna • Sprawozdawczość finansowa • Konsolidacja sprawozdań finansowych Z CZEGO JESTEŚMY DUMNI • Rosnące portfolio Klientów wzbogacone o międzynaro- dowe korporacje. • Zespół profesjonalistów i ekspertów komunikujących się w języku polskim, angielskim i niemieckim. • Zmodernizowana i  nowoczesna baza informatyczno- ‑programowa, zapewniająca Klientom bezpośredni do- stęp do informacji finansowej i zarządczej. • Wysoka efektywność wykonywanych prac w  związku z  implementacją nowoczesnych rozwiązań technolo- gicznych (m.in. transferów danych). W ramach świadczonych przez nas usług oferujemy więcej niż zwykłe biuro księgowe – zmieniamy cyfry i liczby w informację zarządczą.
 22. 22. 22 Właściwi Ludzie, Właściwe Rozwiązania PPP FINANSOWE ZAMKNIĘCIE PROJEKTU – WIEMY JAK JE DLA CIEBIE ZAPEWNIĆ
 23. 23. 23www.pkfpolska.pl MAŁGORZATA GODLEWSKA malgorzata.godlewska@pkfpolska.pl Nasi eksperci z  zakresu Partnerstwa Publiczno-Prywat- nego (PPP) gwarantują zarówno partnerowi publicznemu, jak i partnerowi prywatnemu osiągnięcie efektu synergii ze wza- jemnej współpracy dzięki wykorzystaniu swojego międzynaro- dowego doświadczenia, w tym znajomości dobrych praktyk w zakresie skutecznej realizacji projektów PPP. Wspieramy naszych Klientów od momentu opracowania pomysłu na PPP służąc naszą wiedzą, doświadczeniem, za- angażowaniem oraz pasją, aby kompetencje naszego zespołu przekuć na sukces naszych Klientów. NASZE USŁUGI Z CZEGO JESTEŚMY DUMNI • Rosnące portfolio zadowolonych Klientów. • Zespół międzynarodowych profesjonalistów i  eksper- tów posiadających doświadczenie zarówno w zakresie realizacji infrastrukturalnych projektów PPP na budowy autostrad, portów, przepraw promowych, stadionów czy parkingów podziemnych, jak i w zakresie projektów PPP na wymianę oświetlenia ulic, zarządzanie wybudowaną infrastrukturą, czy usługi pasażerskie przewozu ludności. • Wdrożone procedury zapewnienia jakości na najwyż- szym poziomie oraz efektywność pracy zespołu dzięki posiadanym najnowszym rozwiązaniom informatycznym do zarządzania projektami. • Mamy know how jak uczynić projekt PPP bankowalnym tj. jak zapewnić mu zamknięcie finansowe. • Posiadamy wiedzę nie tylko z  zakresu zamówień pu- blicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, koncesji na roboty budowlane i usługi czy finansów publicznych, ale także w zakresie podatków CIT/VAT/PIT/PCC od nie- ruchomości, jak i prawa bilansowego po stronie spółek kapitałowych i  osobowych, jak i  po stronie jednostek sektora finansów publicznych. PPP to efektywna i skuteczna metoda realizacji inwestycji publicznych. Zapewniamy optymalne rozwiązania wykorzystujące zasadę value for money. • Identyfikacja możliwych wariantów realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych • Analizy ekonomiczno-finansowe opłacalności przedsięwzięcia w formule PPP oraz analizy potencjalnych ryzyk • Badanie rynku inwestorskiego • Doradztwo prawno-finansowe i techniczne od momentu wszczęcia procedury dotyczącej wyboru partnera prywatnego, poprzez negocjacje, po podpisanie umowy i pozyskanie zamknięcia finansowego dla inwestycji po rozliczenia projektu PPP • Szkolenia z zakresu przygotowania i realizacji oraz rozliczania przedsięwzięć w formule PPP
 24. 24. 24 Właściwi Ludzie, Właściwe Rozwiązania RYNEK KAPITAŁOWY KAPITAŁ JEST PALIWEM DLA ROZWOJU FIRMY
 25. 25. 25www.pkfpolska.pl KRZYSZTOF CIESIELSKI krzysztof.ciesielski@pkfpolska.pl Wiemy z  doświadczenia, że każda firma jest inna i  dla każdej optymalna droga po kapitał jest wyjątkowa. PKF jako doświadczony doradca wspiera swoich Klientów na co dzień dzięki czemu wspólnie odnajdujemy tę najlepszą. Razem z Klientami pokonujemy wszelkie trudności, aż do osiągnięcia celu. Mając odpowiednią wiedzę i doświadczenie na rynku ka- pitałowym jesteśmy w stanie doradzać Klientom bez względu na rolę, w której występują oni w trakcie transakcji. Zawsze proponujemy najbardziej skuteczną strategię związaną z po- zyskaniem kapitału. Zajmujemy się planowaniem transakcji w sposób kompleksowy, a nasze rozwiązania pozwalają spoj- rzeć na przedmiot transakcji w nowym świetle i dokonać jego obiektywnej oceny. Zachowanie takiego sposobu procedowa- nia pomaga zmniejszyć ryzyko zarówno po stronie biorcy, jak również dawcy kapitału, bez względu na przedmiot transakcji. Na przestrzeni lat zaufało nam wielu usatysfakcjonowa- nych Klientów. NASZE USŁUGI Z CZEGO JESTEŚMY DUMNI Wskazujemy możliwości zdobycia kapitału i drogę do jego szybkiego wykorzystania. Doradztwo i wsparcie w obszarach: • IPO • NewConnect • Obligacje i Catalyst • Rating kredytowy • Dialog z inwestorami prywatnymi • Komunikacja na rynku kapitałowym • Na co dzień wspieramy zarówno duże korporacje, jak i małe przedsiębiorstwa. • Do grona naszych Klientów zaliczają się spółki prywatne jak również publiczne w tym te, których walory notowa- ne są na rynku podstawowym Giełdy Papierów Warto- ściowych w Warszawie oraz w alternatywnym systemie obrotu NewConnect. • Jesteśmy Autoryzowanym Doradcą rynków NewCon- nect i  Catalyst na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. • Od wielu lat uczestniczymy w Programach Partnerskich Giełdy Papierów Wartościowych w  Warszawie. Jeste- śmy „Firmą Partnerską GPW dla MSP” oraz „Liderem Rynku Pierwotnego”.
 26. 26. 26 Właściwi Ludzie, Właściwe Rozwiązania SZKOLENIA WIEDZA – ROZWIJAMY TWOJE KOMPETENCJE
 27. 27. 27www.pkfpolska.pl Nasze priorytety to najwyższa jakość usług szkoleniowych, dostosowanie programów nauczania do potrzeb Klientów i wy- korzystanie w nich najnowszych rozwiązań nauki i potrzeb ryn- ku. Każde oferowane przez nas szkolenie ma na celu zapewnie- nieefektywnegorozwojuwiedzyi kompetencjijegouczestników. Nasi trenerzy to przede wszystkim praktycy, posiadający bogate doświadczenie w  biznesie, gdzie zdobywali wiedzę w swoich dziedzinach. Nasi eksperci są autorami książek i pub- likacji, które stanowią normy zawodowe w  zakresie rachun- kowości, finansów i podatków, a także posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć. MAŁGORZATA BUF-JABŁOŃSKA malgorzata.jablonska@pkfpolska.pl NASZE USŁUGI • Szkolenia otwarte dla przedsiębiorstw w następujących segmentach tematycznych: – Finanse – Rachunkowość – polskie i międzynarodowe standardy – Prawo i podatki – Rynek kapitałowy – Zarządzanie – Nieruchomości – Budownictwo – Partnerstwo publiczno-prywatne – Zamówienia publiczne – Fundusze unijne na lata 2014-2020 • Konferencje tematyczne dotyczące rynku kapitałowego i Corporate Governance • Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów w ramach obowiązkowego doskonalenia zawodowego, z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej, również w formie e-learningu • Specjalistyczne szkolenia dla prawników z zakresu finansów i rachunkowości • Szkolenia na indywidualne zamówienie, dopasowane do potrzeb odbiorcy we wszystkich segmentach tematycznych realizowanych w ramach szkoleń otwartych Z CZEGO JESTEŚMY DUMNI • W  okresie naszej działalności zorganizowaliśmy ponad 600 szkoleń dla 13 262 słuchaczy. Czas jaki poświęcili nasi specjaliści na prowadzenie zajęć to prawie 6400 godzin. • Dowodem uznania dla naszych projektów szkoleniowych jest Medal Europejski dla usług szkoleniowych z zakresu rachunkowości przyznany przez Komitet Integracji Euro- pejskiej i Business Centre Club. • Od 17 lat szkolimy biegłych rewidentów z  zakresu ra- chunkowości i  rewizji finansowej. Przeprowadzane na tych szkoleniach wizytacje przedstawicieli KIBR mówią o „wzorcowym i zgodnym z wymogami uchwały KRBR realizowaniu programu", a także o wysokich kompeten- cjach wykładowców i wyczerpujących autorskich mate- riałach szkoleniowych. • Od wielu lat współpracujemy z  różnymi instytucja- mi (GPW, SEG, PID, IRiP, Gazeta Giełdy „Parkiet”, SII, PTWP, TaxFin i  inne) uczestnicząc w  procesie upo- wszechniania wiedzy o  rynku kapitałowym, Corporate Governance oraz międzynarodowej sprawozdawczości finansowej, wśród przedstawicieli polskiego biznesu. Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności firmy na rynku.
 28. 28. 28 Właściwi Ludzie, Właściwe Rozwiązania ZARZĄDZANIE PROCESAMI AUTOMATYZUJEMY POWTARZALNE CZYNNOŚCI
 29. 29. 29www.pkfpolska.pl Wszyscy żyjemy dziś w świecie wszechobecnej informa- cji, w którym kluczową przewagą konkurencyjną nowoczes- nego przedsiębiorstwa staje się umiejętność jej przetworze- nia w jak najkrótszym czasie. Aby to było możliwe konieczne jest wsparcie funkcjonowania procesów wewnętrznych przy pomocy narzędzi wspierających pracę grupową i skuteczną wymianę informacji pomiędzy członkami danej organizacji. PKF jako lider zarządzania informacją, rozumiejąc potrze- by zmieniającego się rynku stworzył dla Ciebie rozwiązanie z obszaru elektronicznego obiegu dokumentów i zarządzania procesami biznesowymi (workflow), które automatyzuje klu- czowe procesy w organizacji. Platforma PKF Agility daje się łatwo dostosować do indy- widualnych wymagań obowiązujących w Twojej firmie. Wes- przemy Cię także swoją wiedzą w zakresie budowania efek- tywnych procesów biznesowych. W ramach platformy PKF Agility oferujemy bogate repozytorium gotowych procesów biznesowych stworzonych w oparciu o wiele lat doświadczeń PKF w Polsce i na świecie. Platforma PKF Agility łączy się z dowolnym systemem kla- sy ERP, a standardowo jest w pełni zintegrowana z systemem ERP Microsoft Navision, co pozwala znacząco skrócić czas potrzebny na uruchomienie rozwiązania w Twojej organizacji. Współpracując z  nami bez przeszkód skupisz się na głównej działalności Twojej firmy. pkfagility@pkfpolska.pl KORZYŚCI Z WDROŻENIA: • Usprawnienie przepływu informacji i ograniczenie ilości czasu potrzebnego na przeprowadzenie zmian w organizacji • Płynne i szybkie wdrażanie zmian w procesach biznesowych i organizacji • Zastąpienie formularzy papierowych ich elektronicznymi odpowiednikami oraz prostsze i szybsze ich wypełnianie • Śledzenie historii zmian i akceptacji dokumentów oraz pomiar efektywności procesów na każdym etapie • Zmniejszenie kosztów operacyjnych poprzez eliminację obiegu dokumentów papierowych • Standaryzacja dokumentów w firmie • Niskie koszty wdrożenia oraz brak konieczności budowy infrastruktury • Wykorzystanie platformy IBM BPM będącej w ścisłej czołówce tej klasy systemów (wg Gartner i Forrester) Elektroniczny obieg dokumentów - dostarczamy licencję i wsparcie zarządzania organizacją.
 30. 30. 30 Właściwi Ludzie, Właściwe Rozwiązania System obiegu informacji – workflow – systematyzuje proces przepływu informacji w przedsiębiorstwie oraz wspie- ra zarządzanie procesami, które stanowią podstawę jego funkcjonowania. W  ramach elektronicznego obiegu doku- mentów dla zdefiniowanego w danym procesie biznesowym dokumentu realizowany jest proces jego obsługi - akceptacji. Na każdym etapie procesu istnieje także możliwość monito- rowania i raportowania postępu realizacji procesu co pozwa- la na lepszą kontrolę i wzrost skuteczności jego realizacji. JEDNO REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW Platforma PKF Agility porządkuje sposób dostępu do dokumentacji przechowywanej w firmie. Każdy uprawniony użytkownik posiada dostęp do potrzebnych do pracy doku- mentów, a  każda informacja jest opatrzona odpowiednimi znacznikami i jest łatwa do wyszukania. DOSKONALENIE ORGANIZACJI I  DOSTOSOWY- WANIE JEJ DO ZMIENIAJĄCEGO SIĘ OTOCZENIA Istotną cechą systemu PKF Agility jest elastyczność pro- jektowania procesów i dostosowywania ich praktycznie do do- wolnej organizacji. Każdy proces jest dokładnie opomiarowany i w poszczególnych krokach możliwe jest zmierzenie jego efek- tywności oraz wskazanie obszarów do usprawnienia i poprawy. NAJLEPSZA DOSTĘPNA TECHNOLOGIA Platforma PKF Agility została stworzona w oparciu o jedną z najlepszych dostępnych na rynku technologii do zarządzania procesami biznesowymi. Oprogramowanie BPM firmy IBM to wg badania firmy Gartner z 2015 roku jeden z wiodących sys- temów klasy BPM na świecie. Wraz z wieloletnim doświadcze- niem firmy PKF w Polsce i na świecie stanowi to doskonałe po- łączenie gwarantujące stabilność i bezpieczeństwo wdrożenia. PROCESY OBSŁUGIWANE PRZEZ PLATFORMĘ PKF AGILITY: Zarządzanie kapitałem ludzkim: • Proces zatrudnienia nowego pracownika • Obsługa wniosków urlopowych • Obsługa delegacji • Zarządzanie badaniami okresowymi i szkoleniami BHP • Rozwiązanie umowy i rozliczenie pracownika (karta obiegowa) Zarządzanie obiegiem dokumentów: • Proces akceptacyjny dokumentu kosztowego • Proces obiegu dowolnego dokumentu w firmie • Proces obiegu sprawy pracowniczej Wsparcie procesów administracyjnych i zakupowych: • Proces zapotrzebowania na zasoby i materiały • Proces obsługi zamówień centralnych • Proces akceptacji dokumentów zakupowych SPÓJNY SYSTEM INFORMACYJNY PLATFORMA PKF AGILITY TO:
 31. 31. 31www.pkfpolska.pl Formuła Business+ Podatki Partnerstwo Publiczno- -Prywatne Szkolenia Audyt Rynek Kapitałowy Rachunkowość Zarządzanie Procesami Konsulting
 32. 32. 32 Właściwi Ludzie, Właściwe Rozwiązania KONTAKTY WARSZAWA ŁÓDŹ GDAŃSK WROCŁAW POZNAŃ KATOWICE OPOLE ul. Orzycka 6 lok. 1B 02-695 Warszawa tel.: 22 560 76 50 fax: 22 560 76 63 ul. Dowborczyków 30/34 90-019 Łódź tel.: 42 637 10 11 fax: 42 637 31 72 ul. Szymanowskiego 4 80-266 Gdańsk tel.: 58 321 73 31 fax: 58 741 54 02 Al. Armii Krajowej 12/5 50-541 Wrocław tel/fax: 71 367 00 04 ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 406 61-441 Poznań tel.: 61 668 68 62 fax: 61 668 68 60 ul. Kościuszki 43 40-048 Katowice tel/fax: 32 253 66 69 tel.: 32 253 84 98 ul. Kołłątaja 11 45-064 Opole tel/fax: 77 454 73 08 audyt.warszawa@pkfpolska.pl podatki.warszawa@pkfpolska.pl konsulting.warszawa@pkfpolska.pl rachunkowosc.warszawa@pkfpolska.pl szkolenia.warszawa@pkfpolska.pl ppp@pkfpolska.pl audyt.lodz@pkfpolska.pl podatki.lodz@pkfpolska.pl konsulting.lodz@pkfpolska.pl rachunkowosc.lodz@pkfpolska.pl szkolenia.lodz@pkfpolska.pl ppp@pkfpolska.pl audyt.gdansk@pkfpolska.pl podatki.gdansk@pkfpolska.pl konsulting.gdansk@pkfpolska.pl rachunkowosc.gdansk@pkfpolska.pl szkolenia.gdansk@pkfpolska.pl ppp@pkfpolska.pl audyt.wroclaw@pkfpolska.pl podatki.wroclaw@pkfpolska.pl konsulting.wroclaw@pkfpolska.pl rachunkowosc.wroclaw@pkfpolska.pl szkolenia.wroclaw@pkfpolska.pl ppp@pkfpolska.pl audyt.poznan@pkfpolska.pl podatki.poznan@pkfpolska.pl konsulting.poznan@pkfpolska.pl rachunkowosc.poznan@pkfpolska.pl szkolenia.poznan@pkfpolska.pl ppp@pkfpolska.pl audyt.katowice@pkfpolska.pl podatki.katowice@pkfpolska.pl konsulting.katowice@pkfpolska.pl rachunkowosc.katowice@pkfpolska.pl szkolenia.katowice@pkfpolska.pl ppp@pkfpolska.pl audyt.opole@pkfpolska.pl podatki.opole@pkfpolska.pl konsulting.opole@pkfpolska.pl rachunkowosc.opole@pkfpolska.pl szkolenia.opole@pkfpolska.pl ppp@pkfpolska.pl PKF Consult Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. jest firmą członkowską PKF International Limited sieci firm niezależnych pod względem prawnym i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania działań przez jakąkolwiek inną firmę członkowską lub firmy członkowskie.

×