O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Office & Facilities
Office & Facilities
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 42 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Quem viu também gostou (20)

Anúncio

O&F 2013

 1. 1. JAARGANG 21 NUMMER 1 CWS Voortrekkersrol in de sanitaire dienstverlening Sedus Hahebo Vakbeurs Facilitair
 2. 2. Inhoudsopgave Voorwoord Van de hoofdredactie Thuiswerk wordt wel eens de arbeidsrevolutie van de 21e eeuw genoemd. Volgens cijfers Uitgave van CBS werkt ongeveer vijftig procent van de hoogopgeleiden minimaal een uur per week Buzzfacts Publishers & Mediagroup B.V. thuis, waarbij het gemiddelde op ruim zes uur ligt. Is deze trend nastrevenswaardig en onom- keerbaar? Daarover zijn de meningen verdeeld. In de media zijn lange tijd vooral de positieve Kerkenbos 10-33 6546 BB Nijmegen effecten van thuiswerken belicht. Het zou efficiënt zijn en vanwege minder woon- werkverkeer Postbus 155, 6500 AD Nijmegen bovendien ook nog goed voor het milieu.  De tegenaanval lijkt echter ingezet. Yahoo’s CEO Telefoon: 024 - 372 29 00 Marissa Mayer haalde onlangs het nieuws door een uitgelekte vertrouwelijke memo naar de werknemers waarin ze een ultimatum stelt: vanaf juni is thuiswerken taboe en moet iedereen Fax: 024 - 388 60 17 weer gewoon naar kantoor komen, anders word je ontslagen. Mayer noemt het in de memo essentieel dat iedereen naar kantoor komt, zo meldt Business Insider, die de hele memo heeft Hoofdredactie gepubliceerd. “De beste beslissingen en inzichten komen uit de wandelgangen en discussies Martin Bos in de kantine, door mensen te ontmoeten, en door met je team te vergaderen”, schrijft Mayer. “Snelheid en kwaliteit gaan vaak verloren wanneer we vanuit huis werken.” Bij het lezen van het memorandum wordt het echter niet duidelijk waar Mayer haar uitgesproken mening op Redactie baseert. En dat is precies de factor die de discussie over thuiswerken onzuiver maakt. Er is Martin Bos, Marieke van Dam, Joris Kroezen, tot nu toe weinig wetenschappelijk onderzoek verricht naar het verband tussen thuiswerken en productiviteit. De gegevens die wel voorhanden zijn komen vaak voort uit enquêtes Joris Stortelder binnen bedrijven of onder ervaringsdeskundigen op internet en niet uit wetenschappelijk onderzoek. Projectmanager Ralph Brinkman In 2012 gaf TNO een eerste voorzet voor een op wetenschappelijke feiten gebaseerde kijk op thuiswerken. Om de effecten van HNW inzichtelijk te maken bracht TNO experts op het terrein van HNW bijeen. Wetenschappelijke onderzoekers en ervaringsdeskundigen van TNO, CFPB, Media-adviseurs Erasmus RSM, Rabobank en IBM deelden hun kennis in een tweetal werksessies. Voorlopige Mark Muis, Leo Schaeffer conclusies: volledig thuiswerken lijkt op korte termijn gunstig voor de productiviteit, maar de productiviteit neemt ook weer af en wordt minder dan bij ‘niet thuiswerken’. Dit komt doordat de binding met het bedrijf en de mate van samenwerking met collega’s sterk verminderen. Sales manager Gedeeltelijk thuiswerken geeft wel een blijvend positief effect op de productiviteit omdat de Mark Muis binding en samenwerking behouden blijven. Kortom, de werkelijkheid is niet zo zwart-wit als de adepten van het thuiswerken en de Marissa Mayers van deze wereld het zich voorstellen. We moeten niet onze oren laten hangen naar degenen die het luidst roepen, maar eens beginnen Vormgeving met op een wetenschappelijke wijze de feiten te verzamelen en met elkaar te verbinden. Dries van Zuylen, Sandra Elzinga, Anouk Smeets Martin Bos Hoofdredacteur Office & Facilities Abonnementenservice Ralph Tijssen, telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 12.00 uur onder nummer 024-3722902 16 22 36 en per e-mail via: abonnementen@bp-m.nl Copyrights Het auteursrecht van dit magazine en op de daarin verschenen artikelen wordt door de uit- gever voorbehouden. Het verlenen van toestem- ming tot publicatie in dit magazine houdt in dat de auteur de uitgever, met uitsluiting van ieder ander, onherroepelijk machtigt de bij of krachtens de Auteurswet door derden verschuldigde vergo- CWS Sedus Hahebo eding voor kopiëren te innen en dat de auteur alle overige rechten overdraagt aan de uitgever. Niets uit deze uitgave mag worden overge- nomen, vermenigvuldigd of gekopieerd zonder En verder... uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. Column 5, 41 Vakbeurs Facilitair 10 Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Nieuws 7, 8, 9, 14, 21, 31, 32, 35, 38, 40 Coffeecorner 29 Pritt 25 Bolidt 39 Bankgegevens Rabobank Rekeningnr: 1700.97.811 IBAN: NL91RABO0170097811 BIC: RABONL2U ISSN: 2211-484X editie 1 - 2013 Office Facilities 3.
 3. 3. Column Met de carnaval weer volop confetti gestrooid? Misschien een wat vreemde titel voor een artikel, maar toch niet Het begint in een bedrijf al na een interne meeting. Veel gegevens geheel onterecht. Onlangs konden we weer eens in de krant lezen hoe worden uitgewisseld, er worden druk notities gemaakt, misschien enkele onvoorzichtig er wordt omgegaan met persoonsgegevens. Tijdens de papiervliegtuigjes gevouwen, en dan gaat iedereen weer aan het werk. Thanksgiving Day Parade in New York werd, zoals we in het verleden Ooit eens de proef op de som genomen om na zo´n bijeenkomst eens in vaker op tv zagen, flink met confetti gestrooid. Allemaal mooi, totdat een die ruimte te kijken wat er allemaal aan vertrouwelijke gegevens is blijven oplettende toeschouwer op de confetti van stroken vernietigd papier rondslingeren? Of wat dacht u van vergeten originelen op en rond de keek en daarop persoonlijke gegevens aantrof. Het werd helemaal ‘fraai’ kopieermachine. We kennen allemaal wel de situatie dat je veel haast hebt, toen daarna bleek dat de confetti was aangeleverd door een politiebu- afgeleid wordt door een voorbijlopende collega, daarna de kopietjes snel reau. Uiteraard leverde dit strooien met gegevens veel publi­ iteit in c meeneemt naar de werkplek, maar het origineel vergeet mee te nemen. de krant op en haalde het zelfs het journaal. U denkt nu misschien En daar kan van alles opstaan, nietwaar? dat dit voorval ver van uw bed gebeurde en dat het bij u allemaal wel Al eens ‘s avonds voordat u naar huis gaat gekeken in de prullenbak naast meevalt met eventueel misbruik. Maar dan vergist u zich enorm. de centrale kopieermachine of rondom de werkplek van de directiesecre- taresse? En dan spreken we nu alleen maar van gegevens op papier! Wat dacht u van al die andere zogenaamde datadragers zoals cd´s, diskettes, usb-sticks enzovoorts. Allemaal handige hulpmiddelen, met soms enorme opslagcapaciteit, die vol staan met gegevens over uw verkoop, uitge­ breide gegevens van uw klanten, uw prachtige PowerPoint presentaties over de toekomstvisie van uw bedrijf en uw voorbereidingen voor het aankomende jaar. Het is echt niet moeilijk om dit vakblad compleet te vullen met praktische voorbeelden, die elke minuut, elk uur, elke dag, week in week uit gewoon bij u plaatsvinden. Dus hoezo ver van uw bed? Let daarom op hoe de omgang met vertrouwelijke gegevens in uw bedrijf al dan niet geregeld wordt. Niet omdat u dat sinds kort zelfs wettelijk verplicht bent om te doen, maar gewoon uit piëteit. Zorg dat uw collega´s van hoog tot laag zich bewust worden van het interne vertrouwen, dat zij verkrijgen door de uitgebreide interne informatiestroom, en ook van de verantwoordelijkheid die eenieder daarvoor behoort te nemen. Tot slot een simpele tip: hoe korter de afstand tussen de werkplek en de datavernietiger is, hoe meer zekerheid er wordt geboden. In bijna elke bedrijf of organisatie wordt voor het vernietigen van vertrouwelijke gegevens als basis de daarvoor geldende DIN-norm gehanteerd. Deze norm is er al tientallen jaren en was destijds geba- seerd op de destijds enige informatiedrager, namelijk papier. Omdat er nu veel meer datadragers zijn, is de nieuwe DIN-norm 66399 geïn- troduceerd. Hier worden alle huidige informatiedragers benoemd en een advies gegeven hoe deze, afhankelijk van de grootte van vertrouwelijkheid, te vernietigen. Wilt u daar meer over weten dan kunt u o.a. informatie vinden op: www.hsm.eu/din-nl Hanspeter Zeller Area Sales Manager Benelux van HSM • www.hsm.eu editie 1 - 2013 Office Facilities 5.
 4. 4. Nieuws De toekomst van de Nederlandse kantorenmarkt Door verschillende belanghebbenden uit de kantorenmarkt samen te brengen organiseerde Steel- case Solutions onlangs een lunchdebat waarin werd gedebatteerd over de ontwikkelingen in de Nederlandse kantorenmarkt. Het debat werd geleid door dagvoorzitter Gerben van Dijk, program- mamanager bestaande bouw bij SBR en expert op het gebied van leegstand en herbestemming van vastgoed. Opvallende uitspraken Een ander belangrijk punt is dat gebouwen niet meer ontwikkeld moeten Tijdens het debat werden er een aantal zeer opvallende uitspraken worden als losse beleggingsobjecten maar als ontmoetingsplaatsen gedaan. Zo is het volgens de belanghebbenden niet ondenkbaar dat het waarin de behoeften van de mens centraal staan. In deze ontmoetings- huidige aanbod van 50 miljoen vierkante meter kantooroppervlakte de plaatsen en in de directe omgeving zal een verdere integratie ontstaan komende jaren zal gaan afnemen met 30 tot 40 miljoen vierkante meter. tussen werk en ons privéleven. Om te kunnen voldoen aan onze snel De belangrijkste reden hiervoor zijn de technologische innovatie en het wisselende behoeften zullen we ook kort cyclische moeten gaan bouwen. kort cyclisch consumeren van de mens. Belangrijk is dat dit op een verantwoorde manier gaat gebeuren. We zullen grondstoffen moeten gaan gebruiken die duurzaam zijn en van een hoog- Nederlandse kantoorgebouwen zullen eenvoudig moeten kunnen waardige kwaliteit. Hierdoor is het namelijk eenvoudiger en verantwoord inspelen op de snel veranderende behoefte van de mens. Om dit te kun- om grondstoffen te gaan hergebruiken. Gebouwen zouden moeten gaan nen realiseren zullen er een aantal zaken moeten veranderen. Zo zullen we vallen onder de Nederlandse verpakkingswet. afscheid gaan nemen van onze eigendommen en daarvoor in de plaats gaan betalen voor prestatie. Een voordeel van kort cyclisch consumeren Rol van de overheid op prestatie basis is dat de kwaliteit van de producten beter zal worden. Een derde belangrijk punt is volgens het panel de rol die de overheid zal Immers de producent blijft verantwoordelijk voor zijn product. De pro- moeten gaan spelen. Overheden en andere grondbezitters mogen alleen ducent heeft er dus nu baat bij dat de producten eenvoudig hergebruikt nog maar bouwgrond verkopen aan projectontwikkelaars en gebouwei- kunnen worden of als grondstof kunnen dienen voor een nieuw ander genaren die korte en lange termijn verplichtingen aangaan met de locatie product. en kantoorgebouw(en). Het uitgangspunt van deze verplichtingen moet zijn dat er geen nadelige gevolgen mogen ontstaan voor mens en milieu. editie 1 - 2013 Office Facilities 7.
 5. 5. Nieuws Ahrend splitst verkooporganisatie in Benelux en Internationaal Met het doel om verdere internationale expansie vorm te geven wordt Robin Goemans (1977) als Managing Director Benelux per 1 april 2013. de verkooporganisatie bij Koninklijke Ahrend NV opgesplitst in de thu- Peter-Paul Hendrikx is tot op heden Managing Director voor Ahrend in ismarkt Benelux en Internationaal. Hiertoe zijn twee nieuwe directeuren Nederland. Robin Goemans komt over van Veenman (Xerox Company) benoemd. In het kader hiervan maakt Ahrend de benoemingen bekend waar hij sinds 2008 Director Sales, Operations Service was. van Peter-Paul Hendrikx (1967) als Managing Director International en Dantuma werkt samen met Samsung Dantuma, leverancier op het gebied van documentautomatisering, partij als Dantuma. Dat is voor ons een bevestiging dat wij op de goede biedt voortaan ook Samsung printers aan. Het  betreft de Samsung weg zijn.” Hofleverancier Dantuma is een bedrijf met meer dan honderd B2B-lijn van printers multifunctionals. “Wij zijn verheugd dat onze jaar ervaring, dat is uitgegroeid  tot een merkonafhankelijke leverancier B2B-lijn van printers en multifunctionals, inclusief de nieuwe A3-lijn voor document- en afdrukbeheer. Dantuma biedt een breed levering- multifunctionals, in het portfolio van Dantuma is opgenomen,” vertelt sprogramma en serviceconcepten. De 115 medewerkers van Dantuma Rens Evers, Country Director IT van Samsung Nederland.  “De gebruiks- ondersteunen organisaties in heel Nederland met oplossingen om vriendelijkheid, prijs-kwaliteitverhouding en betrouwbaarheid van onze documentstromen optimaal in te richten. printoplossingen worden nu óók onderkend door een gerenommeerde Office Depot doet bod op OfficeMax Office Depot wil de Amerikaanse branchegenoot OfficeMax overnemen Klanten zullen volgens beide partijen profiteren van het verbeterde aan- voor 1,2 miljard dollar in eigen aandelen. Er zou dan een concern ontstaan bod via verschillende distributiekanalen en geografische markten. Beide met een omzet van 18 miljard dollar. OfficeMax en Office Depot kondigen bedrijven zijn samen goed voor een omzet van 18 miljard dollar. Ook de de ondertekening aan van een definitieve fusie-overeenkomst.   Beide financiële slagkracht wordt verbeterd met een operationele performance partijen omschrijven het als een fusie van gelijken. De transactie, die op de lange termijn en aanzienlijke schaa - en synergievoordelen, menen unaniem is goedgekeurd door de raden van bestuur van beide bedrijven, beide partijen. Naar verwachting wordt de transactie afgerond voor het zal naar eigen zeggen een sterkere en efficiëntere global aanbieder creëren eind van dit jaar, afhankelijk van de goedkeuring van aandeelhouders van die de concurrentie in de snel veranderende office-industrie aankan. beide ondernemingen en wettelijke regels. OfficeExpo uitgesteld Ondanks het feit dat de doelgroep enthousiast reageerde op het initiatief Fennema ligt dit voornamelijk aan de economische crisis, waardoor bed- OfficeExpo, die gepland stond voor 12 tot en met 14 maart 2013, heeft rijven moeilijk te bewegen zijn om te investeren in nieuwe initiatieven als de organisatie besloten het evenement uit te stellen. ‘Bedrijven waren deze. ‘Alleen met positieve reacties kunnen we geen beurs organiseren. enthousiast toen wij in het voorjaar 2012 ons plan lanceerden. Men gaf Er waren aanmeldingen binnen, maar te weinig om te besluiten om de aan dat er wel degelijk een behoefte bestond. Maar uiteindelijk moeten organisatie door te laten gaan. We zijn er inmiddels wel van overtuigd dat er toch stands worden verkocht’, vertelt beursorganisator Henk Fennema. het een mooi concept is. Daarom laten we het zeker niet los. Zodra een Er zijn veel activiteiten ontplooid om de doelgroep te interesseren voor nieuwe datum bekend is, zullen we de markt uitvoerig informeren’, aldus deelname, maar dit heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Volgens Henk Fennema.
 6. 6. BührmannUbbens wordt distributeur Innobind BührmannUbbens gaat het nieuwe, innovatieve inbindsysteem Innobind BührmannUbbens ziet grote mogelijkheden voor Innobind als alter- in de Benelux distribueren. Hiertoe werd door Jeroen Prang van natief voor de huidige inbindsystemen die gebruik maken van plastic, BührmannUbbens en Arthur Anderegg van Innobind BV op Paperworld metaal of lijm. “Het product sluit goed aan bij onze huidige aanpak. 2013 het contract getekend. Het contact bevat niet alleen de distributie Niet alleen omdat wij brede en diepgaande kennis hebben van papier van de machine zelf, maar ook de bijbehorende papieren supplies. in het breedste zin van het woord, maar ook omdat het goed past in Innobind BV is een nieuw Nederlands bedrijf dat op de afgelopen ons duurzame assortiment”, aldus Jeroen Prang. Hiervoor hebben Paperworld onder grote belangstelling haar compleet papiergebaseerde BührmannUbbens en Innobind samen een lijn van FSC en OFFI label inbindsysteem presenteerde. De Innobind Office is een professioneel gecertificeerde covers ontwikkeld. Daarmee kunnen klanten in kleur kantoorapparaat waarmee speciale tabs in het papier worden gestanst. en print een eigen unieke uitstraling geven aan hun documenten. Vervolgens kan op eenvoudige wijze het papier in elkaar geklikt worden Het Innobind inbindsysteem ontving de afgelopen maanden diverse tot een stevig boekwerk. In een mum van tijd heeft men een represen- prijzen en certificaten, waaronder drie Benelux Office Awards. In de tatief en volledig recyclebaar ingebonden document, waar geen nietjes, categorieën Office Equipment en SOHO Products werd Innobind tot het ringen of lijm aan te pas komen. Bijkomend voordeel is dat naderhand, beste product uitgeroepen. Bovendien kreeg de No Staples campagne vrij gemakkelijk, pagina’s toegevoegd of verwijderd kunnen worden. de stempel “Best Marketing Campaign”. Hamelin investeert in een duurzame ELBA opberg- en presentatiemappen fabriek De Franse multinational Groupe Hamelin heeft een miljoenen investering groeidoelstellingen voor de komende jaren, waarbij de Europese markten, gedaan om een nieuwe ELBA opberg- en presentatiemappen fabriek te waaronder de Benelux, centraal staan. Deze nieuwe fabriek toont het bouwen in Frankrijk. De ELBA fabriek zal de productie en distributie van vertrouwen van Groupe Hamelin in het merk ELBA, ook in tijden waarin de het succesvolle ELBA elastomappen, presentatiemappen en verzamel- archiveringsmarkt onder druk staat.”. boxen assortiment in Europa verzorgen en zal ongeveer 75 nieuwe banen creëren. Momenteel worden de Europese klanten bevoorraad door de Modern, intelligent gebouw productiefaciliteiten in Wellingborough (UK). De locatie voor de nieuwe Tijdens het bouwproces heeft Hamelin de modernste duurzame fabriek in Demouville, in de buurt van de stad Caen, is ideaal gelegen ten bouwstandaarden gehanteerd. De nieuwe fabriek voldoet aan strenge opzichte van Hamelin’s belangrijkste Europese afzetmarkten. Het complex duurzaamheidseisen. Bianca Pouw, trade marketing manager Hamelin bestaat uit 13.000 m2. Het omvat een productiegebouw van 8.300 m2 b.v.: “Besluiten tot deze duurzame investering is een dilemma waar veel en een verpakkingsgebouw en warehouse van 4.000 m2 en 700 m2 aan bedrijven en organisaties mee te maken hebben: blijven we doorgaan kantoren en ondersteunende gebouwen. op de oude weg of investeren we in duurzaamheid, zodat we straks een Bert Janssen, general manager Hamelin b.v.: “Groupe Hamelin investeert lagere milieubelasting én lagere kosten hebben? Hamelin heeft voor het ook in deze moeilijke economische tijden in groei. We hebben ambitieuze laatste gekozen om haar ecologische voetafdruk te verkleinen.” De Bruynzeel-divisie van de Constructor Group fuseert met Qubiqa Storage Solutions -het Nordplan merk De Constructor Group en Qubiqa heeft op 10 januari bekend gemaakt en efficiëntie en die bedrijven en mensen willen”, zegt Igor La Vos, direc­ - dat ze een overeenkomst hebben gesloten waarbij de Bruynzeel-divisie teur van Bruynzeel Storage Systems. “Met Qubiqa Storage Solutions van de Constructor Group - bekend als Constructor in Denemarken, wordt de designlijn, ontworpen door Jacob Jensen aan het portfolio van Noorwegen en Zweden en als Bruynzeel Storage Systems in vele andere Bruynzeel toegevoegd.” landen - fuseert met Qubiqa Storage Solutions - het merk Nordplan. De “Het is altijd al onze visie geweest om veilige, efficiënte en bovenal intel- nieuwe organisatie zal verdergaan onder de naam Bruynzeel Storage ligente opslagoplossingen te bieden. De fusie met de Bruynzeel-divisie Systems. versnelt die visie en geeft ons toegang tot de productietechnologieën, “De fusie met Qubiqa Storage Solutions versterkt ons streven om kennis en middelen die we nodig hebben om te groeien en te vernieuwen”, opslagoplossingen te vervaardigen die uitblinken in kwaliteit, innovatie aldus Morten E Andersen, directeur van Qubiqa Storage Solutions. editie 1 - 2013 Office Facilities 9.
 7. 7. Beurzen Vakbeurs Facilitair 2013 Traditiegetrouw is het nieuwe facilitaire jaar afgetrapt tijdens de Vakbeurs Facilitair in Den Bosch. Dit jaar waren de Brabanthallen het toneel van de vijftiende editie van hét vakevenement in de facilitaire sector. Office Facilities voegde zich in de bezoekersstroom om zich te laten informeren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van facilitair management en gebouwbeheer. Koning Winter had het naar zijn zin tijdens de afgelopen editie van seurs, securitymanagers en architecten. Opvallend was het percentage Vakbeurs Facilitair. Ondanks spekgladde wegen, hagelbuien en een bezoekers met eindbeslissingsbevoegdheid, deze maakten bijna een striemende wind wisten toch duizenden mensen de weg te vinden naar derde van het totaal aantal beursgangers uit. Als vanouds was ook in ’s werelds grootste facilitaire beurs. De zes hallen van de Brabanthallen 2013 de grootste groep bezoekers afkomstig uit het bedrijfsleven, waren het decor van ongeveer 400 stands waarvan het aanbod elk maar het percentage vertegenwoordigers afkomstig uit de zorg en denkbaar terrein van facilitair beheer bestreek: van afvalstoffenbeheer onderwijsinstellingen werd dit jaar weer groter. Het bezoekersaantal tot werving en selectie. Ook binnen de diverse facilitaire takken van van ruim 18.000 lag, mogelijk door de gure weersomstandigheden, sport was het aanbod divers. Zo waren op het gebied van kantoormeu- ongeveer 10 procent lager als gedurende de voorgaande twee edities. bilair bijvoorbeeld onder meer Ahrend Inrichten, Office Depot, Markant Toch kun je gerust stellen dat Vakbeurs Facilitair wederom een beurs Nederland, Hahebo, Palmberg en Overtoom aanwezig. was van de grote getallen. Volgens berekeningen van de organisatie waren de bezoekende organisaties goed voor een werknemersbestand Bezoekers van 3 miljoen personeelsleden en een gezamenlijke omzet van ruim 10 Een beurs die een zodanig gevarieerd aanbod heeft als Vakbeurs miljard euro. Daarmee blijft Vakbeurs Facilitair voor het bedrijfsleven Facilitair trekt uiteraard ook een gemêleerd gezelschap bezoekers dé beurs om zich te profileren naar de economische sleutelgroep van waaronder directeuren, sectorhoofden, facilitair managers, arboadvi- facilitair managers en andere beslissers. 10. Office Facilities editie 1 - 2013
 8. 8. FGNoviteitenprijs Bezoekersprofiel 2013 Ook tijdens deze editie konden bezoekers weer kennismaken met Bezoekers: Vakbeurs Facilitair werd dit jaar door 18011 mensen tientallen nieuwe producten en diensten. Dit jaar was er voor het bezocht. Dat is een daling ten opzichte van 2011 en 2012 toen het eerst een Noviteitenpaviljoen ingericht waar de deelnemers aan de aantal bezoekers respectievelijk 20.549 en 20.517 bedroeg. Donderdag FGNoviteitenprijs uitleg gaven over hun vernieuwende producten. was, zoals gewoonlijk, de best bezochte dag met 7707 bezoekers. Het Sinds 2011 wordt deze prijs uitgereikt als stimulans voor innovaties bin- percentage mannelijke bezoekers was dit jaar opvallend hoog met nen de facilitaire branche. Dit jaar was de prijs voor het eerst opgedeeld 75.24% tegenover 53% in 2012. in zes categorieën: Mens, Werkplek, Fysieke werkomgeving, Technische werkomgeving, Veilige werkomgeving en Gebouwbeheer. Er werd Sector: Iets meer dan de helft van de bezoekers was afkomstig uit het voor het eerst een volstrekt open inschrijving gehanteerd, wat leidde bedrijfsleven (52.37%) Het aandeel overheidsfunctionarissen (10.22%), tot een verdubbeling van het aantal inschrijvingen. De FlexWasteDispo was iets kleiner vergeleken met 2012, terwijl het percentage bezoekers van Metos kwam als glorieuze winnaar uit de bus. Door dit innovatieve afkomstig uit zorgsector (11.40%) en onderwijs (8.54%) was gestegen sorteersysteem voor organisch afval wordt het aantal handelingen in ten opzichte van vorig jaar. de keuken fors teruggebracht. Het volume van voedselafval wordt daar- door met maar liefst tachtig procent gereduceerd.  Het systeem trans- Functie: Bijna een derde (32. 41%) van de bezoekers omschreef zichzelf porteert de voedselresten door middel van vacuümtechniek en brengt als eindbeslisser, ten opzichte van 2012 was de groep met eindbeslis- de CO2-emissie drastisch terug. Daarmee is dit product een juweel van singsbevoegdheid met 2% gestegen, 32.94% omschreef zich als maatschappelijk verantwoord ondernemen. Juryvoorzitter Frans Jozef medebeslisser, 25.19% als adviserend en 9.46% als mede-adviserend. van der Heijden verwoordde de meerwaarde van het sorteersysteem Het hogere aantal eindbeslissers werd vertolkt in een groter aantal als volgt: “In de Rendisk Flex WasteDispo heeft de jury een milieuvrien- bezoekers van directieniveau (2013: 27.10%, 2012: 22.64%). Uitgesplitst delijke, efficiënte en hygiënische combinatie van meer verzamelpunten in functie omschreef 23.45% zichzelf als medewerker, 17.78% als facilitair (…) in één afvoersysteem aangetroffen. Door leidingen van slechts manager, 5.76 als sectorhoofd en 25.90% kruiste het hokje anders aan. 50mm worden alle voedselresten naar een centraal opslagpunt in het gebouw getransporteerd en daar vacuüm opgeslagen voor definitieve Organisatiegrootte: Het percentage vertegenwoordigers van grote afvoer.” bedrijven, met meer dan 250 werknemers, is geslonken ten opzichte van vorig jaar (2013: 41.41%, 2012: 47.75%). Opvallend is de stijging van het aantal vertegenwoordigers van kleine bedrijven, met minder dan 10 werknemers (2013: 22.91% 2012: 20.27%) Interesse: Uiteraard was het aantal interessegebieden van de bezoekers divers en groot. Koplopers waren duurzaamheid/milieu (8%), inrichting (7.5%) en onderhoud (6%). editie 1 - 2013 Office Facilities 11.
 9. 9. Beurzen Hoe beoordeelden deelnemers Vakbeurs Facilitair? Office Facilities peilde de meningen. Lenny Martens-Thiesen, Marketing Executive Sales optimaal ontzorgen. Door voor de klant niet alleen de kostprijs Benelux, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland maar ook de indirecte kosten van zijn benodigdheden in kaart te brengen, kunnen we klanten helpen om processen efficiënter in te Over Office Depot richten en diens totaalkosten te reduceren. Uiteraard hebben we Office Depot is een totaalleverancier van kantoorbenodigdheden. verder ook onze eigen en exclusieve merken gepresenteerd op de Van papier tot kantoormeubilair, van archiefmaterialen tot facilitaire beurs. producten, van computersupplies tot drukwerk. Was het voor jullie een geslaagde beurs? Welke producten of diensten hebben jullie gepresen- We volgen nu de leads op en het is dus nog afwachten wat hier teerd op de Vakbeurs Facilitair? uitkomt. Het was wel rustiger dan andere jaren en er liepen veel Wij hebben de focus gelegd op voorlichting omtrent het concept andere bezoekers rond dan DMU’s. van Total Cost of Ownership (TCO). Via TCO kunnen we onze klanten Toon Mampaey, Commercieel Directeur van expressief en past in iedere werkomgeving. Verder introduceerde RH BeneluxSBSeating de nieuwe RH Mereo op de beurs. De RH Mereo geeft een optimale steun in iedere zithouding, past als een maatkostuum en volgt elke Over Scandinavian Business Seating zithouding waarbij een rechte rug gewaarborgd blijft. Bovendien is Scandinavian Business Seating is een toonaangevend internationaal de RH Mereo zeer snel intuïtief in te stellen omdat de stoel voorzien bedrijf op het gebied van design en productie van bureaustoelen. is van logische en duidelijke voelbare instelknoppen. Het bedrijf is ontstaan in 2007 uit een fusie van de bekende merken HÅG, RH en RBM. Scandinavian Business Seating ontwikkelt en Was het voor jullie een geslaagde beurs? produceert kwalitatieve, milieuverantwoorde ergonomische zitop- “Facilitair 2013” was voor ons opnieuw een geslaagde beurs. Vakbeurs lossingen met een functioneel Scandinavisch design. Facilitair vormt voor ons het perfecte platform om nieuwe producten te lanceren en onze klanten te ontmoeten. Door de lancering van de Welke producten hebben jullie gepresenteerd op de twee collecties was dit voor ons een vliegende start van het nieuwe Vakbeurs Facilitair? jaar. Facilitair is een belangrijke beurs in deze industrie en we heb- We hebben tijdens de beurs twee baanbrekende stoelencollecties ben dan ook bijna al onze dealers gesproken. Daarnaast hebben we gelanceerd, namelijk HÅG SoFi en RH Mereo. De SoFi is de nieuwste een aantal geïnteresseerde prospects ontmoet. De reacties op zowel telg in onze HÅG familie en is de ultieme stoel voor ‘Het Nieuwe onze stand, met de natuurlijke Scandinavische uitstraling , als onze Werken’. Aantrekkelijk, innemend, inspirerend, onze HÅG SoFi producten waren heel positief. collectie heeft het allemaal! Het design varieert van ingetogen tot Jos Coopmans, Commercieel Directeur Nitesco de stand was illustratief voor het perfecte resultaat dat wij met onze opdrachtgevers nastreven: duurzame oplossingen die een sterke Over Nitesco technische en visuele impact creëren.“ Nitesco legt zich toe op het totaalonderhoud van natuursteen en levert duurzame oplossingen die een sterke visuele impact Was het voor jullie een geslaagde beurs? creëren. Nitesco realiseert maatwerkprojecten voor bedrijven en We zijn bijzonder trots op de vele complimenten die we over de particulieren, op een werkwijze die in het teken staat van techni- stand hebben gekregen, maar uiteindelijk rekenen we ons zelf af sche expertise en servicebesef. op het aantal leads die uit de beursdeelname zijn voortgekomen. Die beoordelen wij als zeer positief en we zijn enthousiast over onze Welke producten hebben jullie gepresenteerd op de zakelijke kansen voor het komende jaar. Meer dan de helft van ons Vakbeurs Facilitair? bezoek is goed voorbereid en met concrete onderhoudsplannen Voor ons was de Vakbeurs Facilitair een uitermate geschikt podium naar de Vakbeurs gekomen. De bezoekers waren veelal beslissings- om onze naamsbekendheid te vergroten en ons compleet pakket bevoegd, ofwel nauw betrokken bij de advisering van onderhouds- van dienstverlening in natuursteenzorg bij de beursbezoekers en renovatiebeslissingen. onder de aandacht te brengen. Onze vloer- en gevelpresentatie op 12. Office Facilities editie 1 - 2013
 10. 10. Deister logo.pdf 07-12-2012 16:05:52 Deister logo.pdf 07-12-2012 16:03:10 Deelnemers Vakbeurs Facilitair Autobar holland Health2Work Ahrend Inrichten Forbo Flooring Saval Hahebo, Watercompany DB The Facility Group De Arend www.autobar.nl www.health2work.nl www.ahrend.com www.forbo.com www.saval.nl Dé Opkoper www.watercompany.nl www.db.nl www.de-arend.com 2.004 3.008 3.052 3.053 4.020 www.hahebo.nl 1.061 3.036 1.021 3.062 Vandeputte Medical Boels Verhuur Wereldwijd de kwaliteit Santino Black, SAB Catering  Miko Coffee Combico Office Depot Bruynzeel Storage Systems www.vdpmedical.com www.boels.nl van smaak by Van Houtum www.sabcatering.nl www.mikocoffee.com www.combico.nl www.officedepot.nl www.bruynzeel-storage.nl 1.064 4.006 www.bravilor.com www.santinoblack.nl 3.037 1.003 1.104 1.041 3.030 5.028 Durable logo.pdf 07-12-2012 16:17:17 Casala Durable Nederland Wewo Europe Alvero Deister Electronic J.J. Darboven Scandinavian Business www.casala.com www.durable.nl www.wewo.nl Kantoormeubelverhuur www.deister.com www.darboven.nl Seating Benelux 1.092 1.128 www.alvero.nl 1.109 www.sbseating.com 1.074 3.035 editie 1 - 2013 Office Facilities 13.
 11. 11. Nieuws Slimme bureaustoelen komen samen in de Cloud BMA Ergonomics, producent van hoogwaardige bureaustoelen, intro- alle Axia® Smart Chairs. Facility managers en Arbo-medewerkers krijgen duceerde vorig jaar de AXIA® Smart Chair. Deze slimme bureaustoel via een overzichtelijk dashboard direct inzicht in het gebruik van alle registreert via sensoren de zithouding en geeft direct feedback over stoelen. Zo zorgen ze voor een optimaal gebruik van de stoelen, hebben het zitgedrag. Zo coacht de stoel z’n gebruiker bewuster te zitten, wat ze exact inzicht in de bezetting van (flexibele) werkplekken en werken bijdraagt aan minder rug- en nekklachten en aan een grotere fitheid. ze actief aan een optimale zithouding van gebruikers. Met de nieuwe Axia® Smart Cloud introduceert BMA Ergonomics naar eigen zeggen nu een revolutie in de wereld van kantoormeubelen. BMA Ergonomics demonstreerde de AXIA® Smart Cloud tijdens de Deze slimme internetapplicatie verzamelt razendsnel de gegevens van Vakbeurs Facilitair op 16, 17 en 18 januari 2013 in Den Bosch. Humanscale introduceert drie nieuwe producten op Vakbeurs Facilitair Op Vakbeurs Facilitair 2013 heeft Humanscale een drietal nieuwe Humanscale, de vooraanstaande leverancier van ergonomische producten geïntroduceerd: de elegante bureaulamp Element Disc, de oplossingen, heeft op Vakbeurs Facilitair Element Disc, een uitb- zeer functionele monitorhouder M/Flex en tevens is voor het eerst reiding van de fameuze Element verlichtingslijn gepresenteerd: in Nederland de innovatieve bureaustoel Diffrient World Chair “Element Disc genereert breed uitwaaierend, warmwit licht met gepresenteerd. slechts één schaduw”, aldus Henk Smit, Country Manager van Humanscale. “De energiebesparende aanwezigheidssensor schakelt de lichtbron automatisch aan en uit.” Element Disc maakt gebruik van de zogenaamde Thin Film LED Technology™, waardoor verblinding wordt voorkomen. Schaalbare monitorhouder Ook nieuw is M/Flex, een schaalbaar systeem voor het bevestigen van beeldschermen dat is gebaseerd op de veelvuldig onderscheiden en zeer succesvolle M2 en M8 monitorarmen. Smit: “M/Flex staat voor ultieme flexibiliteit en uitwisselbaarheid. Het product faciliteert tot zes beeldschermen op één post en zelfs tot twaalf monitoren indien gebruik wordt gemaakt van twee posten.” Innovatieve bureaustoel Bovendien heeft Humanscale de preview van de zeer innovatieve bureaustoel Diffrient World Chair getoond: “In de complexe, con- tinue veranderende en vooral flexibele werkomgeving waarin de hedendaagse kantoorwerker zich bevindt, wordt nauwelijks nog de tijd genomen om een bureaustoel goed in te stellen”, stelt Smit, “De Diffrient World Chair is een bureaustoel met veel gebruiksgemak. Eigenlijk hoeft alleen de hoogte versteld te worden. Biomechanica en de wetten van de fysica regelen de meeste andere instellingen automatisch”. De met een Red Dot: Best of the Best onderscheiden bureaustoel wordt later dit jaar leverbaar in de Benelux. Diffrient World Chair 14. Office Facilities editie 1 - 2013
 12. 12. Sanitair CWS Voortrekkersrol in de sanitaire dienstverlening Slapen, eten, positieve aandacht en een prettige stoelgang: het zijn allemaal basisbehoeften die onze dag kunnen maken of breken. Als er één indruk is die in positieve of negatieve zin blijft hangen na een bezoek aan een gezellig bruin café, rommelige Franse camping, drukbezocht congres of een prestigieus kantoor, dan is het wel de staat van het toilet. Serviceorganisatie CWS Nederland B.V. stelt zich ten doel de meest innovatieve en duurzame serviceorganisatie in de markt te zijn op het gebied van sanitaire De nieuwe handdoekautomaat DUO, dubbele zekerheid met minder inspanning hygiëne en schoonloopmatten.  Office Facili- cier van professionele sanitaire hygiëne oplossingen en textielservices, ties vraagt aan Sales Marketing Directeur Rob met meer dan 50.000 werknemers en vestigingen in 18 Europese landen Boele hoe CWS dat bewerkstelligt. en China. Van eenmanszaak tot het torentje van Rutte  Voor de oorsprong van CWS Rob Boele is werkzaam voor de Nederlandse tak van het moederbedrijf. moeten we met de virtuele tijd- CWS Nederland B.V. levert onder meer handdoekautomaten, dispens- machine 64 jaar teruggaan in de ers, luchtverfrissers, zeepschuimautomaten, toiletpapiervoorzieningen tijd en wel naar West-Duitsland. en sensorkranen. De doelgroep van CWS is divers aldus Rob Boele: “In Onze oosterburen krabbelen Nederland zijn we marktleider voor de zakelijke markt. We hebben ruim op dat moment langzaam 16.000 klanten, variërend van een bedrijfje met drie werknemers tot de overeind na de tweede werel- grootst mogelijke ondernemingen en instanties. Van de 100 grootste doorlog. De puinhopen van organisaties maken er maar liefst 91 gebruik van onze dienstverlening. het verleden worden geruimd Dan moet je denken aan ondernemingen als ABN Amro, Tata Steel, DSM, en de eerste contouren van de NUON, Essent, maar ook bijvoorbeeld aan het ministerie van Algemene naoorlogse democratie en het Zaken en de Tweede Kamer. Ook premier Rutte kan na een verwoed Wirtschaftswunder worden zicht- debat zijn handen met onze producten wassen aangezien we ook de baar. Het is een tijd die gemaakt sanitaire voorzieningen van het Torentje verzorgen.“ lijkt te zijn voor ondernemers die de schouders eronder wil- Hoogwaardig sanitair straalt af op je imago   Rob Boele len zetten. Ondernemers zoals Waarom kiezen klanten eigenlijk voor CWS? “We onderscheiden ons in Conrad Wolfgang Schnyder. In drie aspecten. We willen de kwalitatief meest hoogstaande, duurzame en 1954 richt hij ‘CWS Washroomservice’ op. Hij kan dan in zijn stoutste innovatieve serviceorganisatie zijn in de sanitaire dienstverlening en de dromen nog niet bedenken dat zijn Washroomservice binnen enkele leverantie van schoonloopmatten. We bieden de klanten en de gebruik- decennia zal uitgroeien tot een internationaal toonaangevende leveran- ers van onze klanten een hygiënische en zeer comfortabele toiletgang 16. Office Facilities editie 1 - 2013
 13. 13. aan waarbij de toiletbeleving optimaal is.” Boele legt uit dat het belang instrueren we het personeel over het gebruik van de apparatuur. van hoogwaardige sanitaire voorzieningen niet valt te onderschatten: Sinds kort wordt aan de binnenkant van de klep van iedere hand- “Iedereen kent wel de situatie dat je ergens de toiletruimte betreedt en doekautomaat een QR code geplaatst die kan worden geactiveerd het liefst direct weer wil omdraaien. Andersom geldt ook dat een toilet door een smartphone. Na activatie van de code wordt automatisch een dat er keurig uitziet en waar je gebruik maakt van sanitair van hoge instructiefilmpje opgestart waar in slow motion wordt getoond hoe de kwaliteit positief afstraalt op het imago van een organisatie.” handdoekrol dient te worden verwisseld. Daar hebben schoonmaak- bedrijven veel baat bij, zeker in de vakantieperiode als er vaak wordt Hoogstaande service  gewerkt met tijdelijke krachten. Die hoeven niet meer persoonlijk CWS gaat prat op een hoogstaande dienstverlening. “Wij nemen de worden geïnstrueerd wat tijd en geld scheelt.” zorg voor de hele toiletruimte uit handen van de klant”, verduidelijkt Rob Boele. “Wij geven een op maat gesneden advies over de te plaatsen Duurzaam biologisch katoen  apparatuur en zorgen voor montage en demontage van voorzieningen. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel van CWS volgens Boele. “We We komen volgens een vast schema bij de klant langs om rollen, toilet- zijn de eerste in Nederland die handdoekrollen leveren die bestaan papier, zeep en dameshygiëneboxen te wisselen en luchtverfrissers te uit 100% bio-katoen. Katoen is vergeleken bij papier een aantoonbaar voorzien van nieuwe vloeistof. Daarnaast hebben we een gratis 24-uurs betere handdoekvoorziening op het gebied van comfort en duurzaam- service via welke klanten telefonisch of per mail melding kunnen maken heid, terwijl het in vergelijking met luchtdrogers veel hygiënischer is. van storingen of andere problemen. Onze technische hulpdienst is dan Het nadeel van katoen in de milieuketen ligt in de teeltwijze van katoen. binnen een dag ter plaatse om de problemen te verhelpen. Uiteraard Door met organisch geteeld bio-katoen te gaan werken wordt Rob Boele reikt cheque uit aan Simavi editie 1 - 2013 Office Facilities 17.
 14. 14. Sanitair volledig zijn ingeburgerd. Die vanzelfsprekendheid van innovatie is de kracht van CWS.” Digitale (r)evolutie  “CWS is verder volop bezig om de sanitaire dienstverlening het digitale tijdperk in te katapulteren”, aldus Boele. “Denk bijvoorbeeld aan onze vooruitstrevende Paradise Dry NT Screen. Deze automaat is wereldwijd de eerste handdoekautomaat met geïntegreerd beeldscherm. Ook rusten we onze handdoekautomaten uit met een intelligente sensor. De sensor geeft via een gateway aan de klant door welke automaten leeg of bijna leeg zijn, of er een storing is en wat er op welk moment wordt verbruikt. Die informatie kunnen facilitymanagers of schoonmaakbedri- jven gebruiken om hun mensen effectief aan te sturen en veel beter met hun resources om te gaan. Met minder mensen kun je zo een betere dienstverlening bereiken naar je klanten toe.” e- Experience  De vernieuwingsdrift van CWS uit zich volgens Rob Boele niet alleen in een nieuwe generatie producten maar ook in de digitalisering van de dienstverlening. “Sinds 1 januari zijn we overgestapt op digitale facturering wat een enorme impact heeft op het papierverbruik van onze klanten en van onszelf. Onlangs hebben we ook onze online MKB desk gelanceerd (www.cws-mkbdesk.nl). Op deze site richten we ons specifiek op de behoeften van het midden- en kleinbedrijf. Behalve gerichte informatievoorziening bieden we onze klanten bijvoorbeeld gunstige partnerdeals aan zoals acht tot tien cent korting op een liter benzine bij alle BP stations in Nederland.”   De grootste digitale stap van CWS volgt in de tweede helft van dit jaar als het online Customer Portal wordt geïntroduceerd. De klant heeft vanaf dan 24/7 inzage in de staat van aanwezige sanitaire voorzieningen, het serviceschema en de facturering. Tevens kan de klant wijzigingen in contracten verwerken, eventuele opmerkingen plaatsen, storingen aangeven en zien welke acties er zijn ondernomen na meldingen van hun kant. Boele: “Ons Customer Portal is een uitstekend instrument om er aanzienlijk minder milieuschade aangericht, wat vervolgens ook onze klanten secuur te informeren en onze dienstverlening op maat te te zien is op de handdoekrol waarin een groene draad is ingeweven snijden.” waarop 100% bio-katoen staat. Hierdoor zien gebruikers direct dat de organisatie die hier gebruik van maakt een bewuste keuze gemaakt Non touch experience  heeft voor duurzaamheid.“ Een ander paradepaardje van CWS is hygiëne. Boele: “Een toiletruimte kan een broedplaats voor de verspreiding van ziektekiemen en bacte- Voortrekkersrol  riën zijn. We streven er naar om een volledige non touch toiletgang te Innovatie is een andere pijler van CWS: “In ons werkveld hebben we kunnen bieden, zodat bacteriën geen kans krijgen zich te verspreiden altijd voorop gelopen op het gebied van innovatie en trendy design. Een via bijvoorbeeld spoelknoppen en deurklinken. Momenteel biedt CWS mooi voorbeeld is de retractable handdoekautomaat die wij als eerste onder meer non touch zeepautomaten, sensorkranen en handdoeka- hebben geïntroduceerd. Het vuile gedeelte van een handdoek wordt utomaten aan. Eind dit jaar voltooien we de hygiënische non touch hierbij na gebruik automatisch tot aan het laatste stuk handdoekrol in cirkel met de introductie van hygiënische deurkrukken.” de machine teruggetrokken. Een recente innovatie is de introductie van onze duo-handdoekautomaat. De duo-handdoekautomaat is een Ontwikkelingsprojecten  geschakelde automaat. Dat betekent dat als een automaat leeg is, het In de westerse wereld vinden we hygiënische omstandigheden vanzelf- vuile gedeelte automatisch in de machine wordt getrokken en het sprekend, maar voor een groot deel van de mensheid is een gezonde tweede gedeelte van de automaat geactiveerd wordt, zodat je altijd een leefomgeving nog een verre droom. Maar liefst 2.5 miljard mensen handdoek ter beschikking hebt. Dit zijn sanitaire voorzieningen die nu hebben nog steeds geen toegang tot de meest basale sanitaire voor- 18. Office Facilities editie 1 - 2013
 15. 15. zieningen. Miljoenen mensen, met name kinderen, ouden van dagen Wij zorgen in de Westerse wereld voor de optimalisatie van sanitaire en zwangere vrouwen, overlijden jaarlijks aan de gevolgen van ziekten voorzieningen en van toiletgang en zij doen dat in de Derde Wereld en die samenhangen met gebrekkig sanitair. Sinds 2009 werkt CWS zeer die twee specialiteiten passen heel goed bij elkaar”, vertelt de bevlogen nauw samen met Simavi, een internationale gezondheidsorganisatie Rob Boele. die vindt dat iedereen recht heeft op een goede gezondheid.  Simavi helpt om drinkwatervoorzieningen en sanitaire basisvoorzieningen aan CWS is graag je partner  te leggen zodat de hygiëne wordt verbeterd. “Wij adopteren ieder jaar Op het einde van het gesprek vat Rob Boele de kracht van CWS nog eens samen met Simavi een project. We staan op het punt die samenwerking kort samen: “Sanitaire voorzieningen maken ongeveer een half procent met drie jaar te verlengen. Het laatste project dat we hebben gesteund van de totale huisvestingskosten van een organisatie uit. De vraag daar- is in Bangladesh. Er komen geen westerse bedrijven aan te pas die bij is of je de keuze maakt om te kiezen voor innovatie, duurzaamheid voorzieningen uit de grond stampen, maar alles wordt aangelegd en en hygiëne of dat je de sanitaire voorzieningen tot sluitpost van je onderhouden met behulp van de lokale bevolking. Het enige wat Simavi begroting maakt. Wil je dat eerste dan is CWS graag je partner.”  doet is de projecten financieren en uitleg geven over het onderhoud. Impressie CWS e-Xperience editie 1 - 2013 Office Facilities 19.
 16. 16. Rubriek Rubriek
 17. 17. Nieuws MVO bij Autobar Holland gaat verder dan duurzame koffie’ De aandacht voor maatschappelijk verantwoord Vandaag de dag vinden werknemers het bijna vanzelfsprekend dat er wordt gekozen voor een duurzame koffievoorziening op het werk. ondernemen groeit onverminderd door. Zowel Tegelijkertijd stimuleert de overheid duurzaam ondernemen in het bedrijfsleven. Steeds meer bedrijven en instellingen vragen dan ook in het MKB als bij grote bedrijven wordt MVO om duurzame koffie en andere producten voorzien van keurmerken als steeds meer geïntegreerd in de bedrijfsvoer- Fairtrade, UTZ en BIO. ing. Autobar Holland constateert een stijgende Duurzame producten Standaard wordt bij Autobar Holland al meer dan 60% van alle koffie vraag naar duurzame koffie en thee voor op het duurzaam ingekocht. Daarnaast heeft Autobar Holland onder eigen merk werk. een assortiment volledig gecertificeerde koffie en andere producten. De doelstelling is dat in 2015 minimaal 75% van alle koffie duurzaam wordt geproduceerd in de eigen koffiebranderij van Autobar Holland: ICS. Duurzame automaten De koffieautomaten zijn inmiddels uitgerust met een slimme temper- atuurregeling, LED verlichting en zuinige energie spaarstanden. Verder maakt Autobar Holland alleen nog maar gebruik van milieuvriendelijk verpakkingsmateriaal en wordt al meer dan 90% van het retourmateri- aal, zoals automaten en koelunits, hergebruikt. In de visie van Autobar Holland gaat maatschappelijk verantwoord ondernemen verder dan energiebesparing en het leveren van duurzame producten. Als partner van MVO Nederland zet Autobar Holland voort- durend nieuwe stappen en heeft het bedrijf duurzaam ondernemen verankerd in alle bedrijfsprocessen. Van inkoop en productie tot per- soneelsbeleid en marketing. Denk bijvoorbeeld aan het bevorderen van MVO bij klanten, waarbij Autobar Holland haar kennis ter beschikking stelt om dit te realiseren. editie 1 - 2013 Office Facilities 21.
 18. 18. Interieur Sedus geeft de kantooromgeving een nieuwe dimensie Als je aan een willekeurige werknemer vraagt Sedus is al generaties lang een begrip in kantoormeubelland. Lange tijd is de Duitse onderneming vooral gespecialiseerd geweest in het aanbod waar hij graag verblijft dan zullen weinigen de van hoogwaardige bureaustoelen. In 2002 volgt een ommezwaai als eigen werkplek noemen. Over het algemeen Sedus fuseert met kantoormeubelenfabrikant Gesika Büromöbelwerk. Vanaf dat moment richt Sedus zich op vrijwel elk facet van kantoorin- heeft een kantoor eenmaal een vrij koele, richting. Bernhard Kallup maakt duidelijk dat die koerswijziging grote gevolgen heeft gehad. “Voor ons was de vraag: waar willen we heen, onpersoonlijke uitstraling. Bernhard Kallup, wat wordt de meerwaarde van het vernieuwde Sedus? In samenwer- CEO van Sedus Stoll BV, bespreekt hoe Sedus de king met talrijke wetenschappers en specialisten zoals trendwatchers, neurologen, sociologen, ergonomen en zelf specialisten op het gebied wat kille kantooromgeving een warme impuls van slaappatronen hebben we uitgebreid onderzoek gedaan naar de voorwaarden waar een ideale kantooromgeving aan moet voldoen. Een geeft door de implementatie van een integraal belangrijke conclusie die we hebben getrokken is dat niet de producten inrichtingsconcept: Place 2.5. in het middelpunt van de aandacht moeten staan, maar dat de behoef- ten van de kantoorwerkers onze leidraad is voor de ontwikkeling van de kantooromgeving van de 21e eeuw.” Places Sedus heeft het sociologische principe van ‘Places’, ofwel de plekken waar ons leven zich afspeelt, als uitgangspunt genomen voor de ontwikkeling van nieuwe kantoorconcepten. Wat houden deze ‘Places’ nu eigenlijk in? Kallup: “De ‘First Place’ is onze eigen woonomgeving. Van oudsher is dit de plek waar we ons terugtrekken uit de beslom- meringen van het werk. Door flexibeler werkpatronen en de digitale revolutie, waardoor we in principe 24/7 bereikbaar zijn, is de scheiding tussen thuis en kantoor de laatste jaren echter diffuser geworden. De ‘Second Place’ is onze werkplek. Traditioneel wordt de inrichting van onze werkomgeving vooral bepaald door functionaliteit en spelen onze emotionele behoeftes daarbij nauwelijks een rol. ‘Third Places’ zoeken we daarentegen op om onze accu op te laden. Denk aan sfeervolle loungebars, zinnenprikkelende musea, weldadig groene parken of ont- spannende thermen. Dit zijn de plekken die onze zintuigen en daarmee onze verbeeldingskracht stimuleren.“ Place 2.5 Sedus breekt volgens Kallup met het traditionele idee van een strikte scheiding tussen een zakelijke werkomgeving en stimulerende vrije- tijdsplekken. ”Mensen krijgen hun beste ideeën op plekken waar ze zich prettig voelen. Helaas rekent volgens wetenschappelijk onderzoek slechts 7 procent van de mensen de eigen werkplek tot een ruimte waar ze zich ten volle kunnen ontplooien. Bij Sedus zien we het als een uitdaging om het kantoor te transformeren tot een plek waar mensen zich thuis voelen. We introduceren daarom de zintuigelijke stimulansen van Third Places in de kantoorwereld van de Second Place. Dit integrale inrichtingsconcept noemen wij Place 2.5, ofwel: de nieuwe Bernhard Kallup, CEO van Sedus Stoll BV emotionele cultuur van het kantoor. Het mes snijdt hierbij aan twee 22. Office Facilities editie 1 - 2013
 19. 19. territory kanten. Uit onderzoek van het Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft zoveel mogelijk gespreid, zodat werknemers automatisch in beweging und Organisation (IAO) in Stuttgart blijkt dat de productiviteit van komen. Een ander belangrijk wapen in de strijd tegen rug- en nekklachten werknemers met 36 procent kan toenemen als werknemers zich is de ontwikkeling van ergonomisch verantwoord meubilair; een tak gestimuleerd voelen door een prettige werkomgeving.” van sport waarin Sedus voorop loopt. Afgelopen oktober presenteerde Sedus tijdens Orgatec de nieuwste loot aan de ergonomische tak: de Viswall, sopha en territory ‘swing up’, een bureaustoel die in mei 2013 op de markt wordt gebracht. Hoe ziet Place 2.5 er uit? Bernhard Kallup: “Het is een plek waar ken- “De ‘swing up’ is echt een grote stap voorwaarts”, stelt de enthousiaste niswerkers zeer productief en met veel plezier werken. Voorop staat Bernhard Kallup. We hebben deze innovatieve bureaustoel ontworpen dat we onze producten altijd ontwikkelen vanuit de behoeften die in samenwerking met de Technische Universiteit van München. Het is onze klanten aangeven. Uiteraard hangt dit samen met intelligente een bureaustoel met ongekende bewegingsopties die op een natuur- functionaliteit, efficiënt oppervlaktegebruik en geoptimaliseerde werk- lijke wijze het bewegingsgedrag van de gebruiker bevorderen. Door de processen. Maar zoals gezegd is dat niet voldoende: onze comfortabele unieke similar-swing-mechaniek krijgt de zittingschaal een zijwaartse sofa’s, modulaire zitmeubelen en multifunctionele scheidingswanden flexibiliteit, zodat het bekken ook opzij kan hellen. De nieuwe zitting- zorgen ervoor dat er een aangename, afwisselende en stimulerende kinematica verleent het lichaam alle bewegingsvrijheid en benut tevens werkomgeving wordt geschapen waar werknemers zich als een vis in het natuurlijke lichaams- het water voelen. Een mooi voorbeeld is de Sedus viswall waarmee je gevoel om zichzelf te in een handomdraai een ruimte geheel of gedeeltelijk kunt afschermen stabiliseren. Je zit hierdoor zodat deze multifunctioneel kan worden benut. Dankzij de draaibaar- ontspannen in een volstrekt heid van de gestoffeerde vleugels kunnen de viswalls geheel naar wens swing up natuurlijke houding. Dat is transparant, open of als volledige afscherming worden gebruikt. Door de basis voor een gezond de puntig toelopende uiteinden van de bodemplaten kunnen de modu- lichaam dat een creatieve les in een rij worden opgesteld, maar ook in verschillende richtingen geest ondersteunt. Deze wijzend en verspringend worden geplaatst. Een ander voorbeeld is synergie tussen ontspan- de Sedus sopha, ons stijlvolle en comfortabele gestoffeerde meubel- ning en inspanning is wat systeem. De sopha is modulair opgebouwd en kan worden ingezet de producten van Sedus zo als fauteuil, bank of als een ruimtevormend element dat aanzet tot uniek maakt.” interactie buiten de persoonlijke werkplek. Een derde voorbeeld is het modulaire ‘territory’ opbergsysteem dat we in maart 2013 introduceren. De ‘territory’ functioneert als storagesysteem, maar ook als scheidings- wand en kan bijvoorbeeld worden gecombineerd met verlichting en akoestische oplossingen. Het is een toepassing zoals je die van Sedus Sedus Stoll concern mag verwachten: stijlvol, verbazingwekkend eenvoudig en met enorm Jaarcijfers 2011 veel toepassingsmogelijkheden.” Omzet in EUR: 159,2 milj. Exportaandeel: 39,2% Swing up Medewerkers: 876 Een ander speerpunt van Sedus is innovatie op het gebied van ergonomie. Dochtermaatschappijen: Acht Europese dochtermaatschapjien Urenlang stilzitten in een verkeerde houding is immers de belangrijkste Directe export: Wereldwijd in meer dan 50 landen aanjager van volksziekte nummer 1: rugpijn. Sedus helpt de bewegings- Producten: Bureauzitmeubilair, conferentie- en seminarmeubilair, armoede te bestrijden door de realisatie van een intelligente indeling projectmeubilair voor ontvangstruimten, kantines, pauzeruimten, van het kantooroppervlak. Hierdoor worden veel bezochte locaties grote ruimten editie 1 - 2013 Office Facilities 23.
 20. 20. Facilities De duurzaamheidsstrategie van Henkel en Pritt Meer bereiken met minder ‘Excellence is our passion’, is het credo van Henkel. Het bedrijf is sinds de oprichting in 1876 uitgegroeid tot een wereldwijd opererende onderneming met aansprekende merken als Pritt, Persil en Schwarzkopf. Eén van de terreinen waarop Henkel excelleert is duurzaamheid. De multinational wordt overladen met prijzen en certificaten en staat bekend als een voorbeeld op het gebied van duurzaam ondernemen. Wat is de duurzaamheidsfilosofie van Henkel? En hoe uit zich dat concreet in de producten die het merk Pritt in de markt zet? Office Facilities bespreekt het met Lodi Kuin, Brand Manager Benelux van Pritt. September 2012: Voor het zesde opeenvolgende jaar wordt Henkel Groen is doen uitgeroepen tot leider in zijn sector in de Dow Jones Sustainability Index Henkel streeft volgens Lodi Kuin al tientallen jaren naar een goede (DJSI World) en Dow Jones Sustainability Index Europe (DJSI Europe), balans tussen economisch succes, bescherming van het milieu en twee toonaangevende indexen voor duurzaamheid. De rangschikking maatschappelijke verantwoordelijkheid. “We moeten het met zijn allen is gebaseerd op een grondige analyse van de economische, ecologische doen met deze aarde, dus we moeten er zuinig op zijn. In 1991heeft en sociale prestaties van het bedrijf, waarbij wordt gekeken naar indi- Henkel dan ook als een van de eerste bedrijven het Business Charter for catoren zoals corporate governance, risicobeheer, branding, efficiënte Sustainable Development ondertekent. We hebben in de loop van de omgang met grondstoffen, normen voor de toeleveringsketens en arbe- jaren een wereldwijde reputatie op het gebied van duurzame bedrijfs­ idspraktijken. Een half jaar daarvoor, in maart 2012, schaart Henkel zich voering opgebouwd. Dat zegt veel over onze innovatiedrang en ons voor het vijfde jaar op rij in de lijst van World‘s Most Ethical Companies gevoel van verantwoordelijkheid voor een wereld waarvan ook onze van het Etisphere Institute en tijdens het laatste World Economic Forum kinderen en kleinkinderen nog moeten kunnen genieten. Belangrijk is in het Zwitserse Davos behaalt Henkel de zeventiende plaats in de lijst dat het besef van duurzaam handelen aanwezig is in elke geleding van van 100 meest duurzame ondernemingen ter wereld. Waarom wordt de ons bedrijf: van de directie tot de werkvloer. Bij ons heerst het principe: duurzaamheidsstrategie van Henkel zo hoog gewaardeerd? Lodi Kuin groen is doen.” zet de feiten voor ons op een rijtje. editie 1 - 2013 Office Facilities 25.
 21. 21. Facilities Duurzaamheid bij Henkel Onze populaire Pritt Refill Correctie Roller is verbeterd en wordt nu Wat wordt er bij Henkel onder duurzaamheid verstaan? Lodi Kuin: grotendeels gemaakt van gerecycled plastic. Daarnaast heeft de roller “Voor ons betekent duurzaamheid dat ieder mens recht heeft op een een verbeterde correctieband van premium kwaliteit die perfect afdekt goed leven zonder dat we de hulpbronnen van de planeet uitputten. en is deze nog gebruiksvriendelijker dankzij het nieuwe ergonomische Op dit moment verbruiken we wereldwijd meer grondstoffen dan de design. Kortom: de Pritt Refill Correctie Roller is een mooi voorbeeld van aarde kan dragen. De groeiende wereldbevolking en veranderende ons principe Smart by Nature.” consumptiepatronen zullen de druk op de hulpbronnen alleen maar doen toenemen. De grote uitdaging voor de komende generaties Biomaterial Award is hoe we deze enorme opgave omzetten in een positieve impuls. Bij Kuin vervolgt: “De Pritt ECOmfort Correctie Roller is een ander ecologisch Henkel en Pritt vertalen we dat als: ‘meer bereiken met minder’. Onze paradepaardje van ons. De ECOmfort is voor 89 procent gebaseerd op duurzaamheidsstrategie houdt in dat we onze klanten, consumenten, natuurlijke grondstoffen en oplosmiddelvrij. Bij een productie van gemeenschappen en ons bedrijf meer waarde willen bezorgen – tegen een miljoen ECOmfort rollers zal er ruim 21.000 liter aardolie worden een verminderde ecologische voetafdruk. Innovatief en slim denken bespaard en zal de uitstoot van broeikasgas zodanig verminderen dat zijn van essentieel belang bij het volgen van deze strategie.” het gelijk staat aan de aanplant van meer dan duizend bomen! We zijn er trots op dat de ECOmfort vanwege het duurzame karakter is bekroond Duurzaamheid bij Pritt met de Biomaterial Award.” Tot zover de algemene duurzaamheidsstrategie van Henkel. Nu over naar het onderdeel van de onderneming dat we in de kantorenwereld Werken aan een duurzame toekomst misschien wel het beste kennen door het dagelijkse plakken, lijmen De duurzaamheidsstrategie van Henkel en Pritt is er allereerst op gericht en corrigeren: Pritt. Kan Lodi Kuin concrete voorbeelden noemen van om de eigen producten en het productieprocessen ‘groen’ te maken. duurzame producten die door Pritt in de markt zijn gezet? “Natuurlijk. Maar daar stopt de betrokkenheid niet volgens Lodi Kuin: “We willen Iedereen kent wel onze Pritt Stick, al tientallen jaren lang dé manier om ook onze leveranciers en het gebruik van onze producten door klanten je papier, karton en foto’s vast te lijmen. Juist door het verduurzamen en consumenten meenemen in ons duurzaamheidsbeleid. Eén van de van zo’n alledaags product kun je een groot verschil maken. En dat manieren waarop we dat doen is door middel van het ontwikkelen van is precies wat we hebben gedaan. Al in 1991 zijn we begonnen met producten die productieprocessen aanzienlijk efficiënter maken dan onderzoek naar duurzame alternatieven voor de traditionele Pritt Stick. het geval is bij conventionele oplossingen. Onze oplossingen ontstaan Vervolgens hebben we lijmstiften op basis van gemodificeerd zetmeel uit een samenspel tussen Henkel, klanten, fabrikanten van apparatuur ontwikkeld. Zetmeel is een duurzame grondstof, heeft uitstekende klee- en grondstoffenleveranciers. Zo werken we samen aan een duurzame feigenschappen en heeft als economisch voordeel dat we het bij een toekomst.“ veel groter aantal leveranciers kunnen betrekken. Uiteindelijk hebben we in 2000 de op aardolie gebaseerde producten geheel vervangen en zijn we sindsdien wereldwijd de enige producent die lijmstoffen op basis van zetmeel produceert.” Lodi Kuin vertelt enthousiast over de nieuwste telg van de Pritt stick: “De nieuwste uitgave van de Pritt Orginal is niet alleen tot drie keer sterker dan andere sticks, maar bevat met 86 procent ook het hoogste aandeel van duurzame ingrediënten in de actieve lijm massa. Zo kun je gerust het label ‘meest efficiënt en meest duurzaam’ op de Pritt Original plakken.” Smart by Nature Het sticky gehalte van Pritt reikt verder dan de Pritt Original. Hoe duurzaam zijn de andere producten die jullie op de markt brengen? “We willen absoluut een voortrekkersrol spelen en dat zie je terug in ons assortiment. De navulbare rollers van Pritt bevatten bijvoorbeeld 65 procent minder plastic dan vergelijk- bare rollers van andere producenten. 26. Office Facilities editie 1 - 2013
 22. 22. Coffeecorner Nestlé Professional presenteert NESCAFÉ Milano Lounge NESCAFÉ Milano Lounge biedt koffieliefhebbers de keuze uit honderden koffievariaties. Via het innovatieve touchscreen kunnen koffiedrink- ers zelf eenvoudig hun favoriete kop koffie samenstellen. NESCAFÉ Milano Lounge is een revolutionair koffieconcept voor liefhebbers die een premium kwaliteit koffie willen serveren met het grootste gemak en het minste onder- houd. Dit innovatieve concept is vanaf maart beschikbaar. Totaal koffieconcept In 2011 lanceerde  Nestlé Professional het succesvolle NESCAFÉ Milano concept gericht op horecalocaties. Dit jaar breidt Nestlé Professional het concept uit met NESCAFÉ Milano Lounge. NESCAFÉ Milano Lounge biedt veeleisende koffieliefhebbers een keuze uit alle mogelijke koffievariaties, gemaakt van een uitzonderlijke kwaliteit ingrediënten. De automaat biedt koffiedrinkers de mogelijkheid om geheel naar wens zelf een kop koffie samen te stellen. Wilt u een beetje meer melk in een cappuccino? Zo gevraagd, zo gedaan. Eenvoudig en snel onderhoud De voordelen van NESCAFÉ Milano Lounge: Doordat de koffie direct in de kop bereid wordt, is het onderhoud van de - Kwalitatief hoogwaardige ingrediënten (koffie, melk en chocolade) machine zeer snel en eenvoudig. De binnenkant van de machine blijft - Ruime keuze uit alle mogelijke koffievariaties droog, dus langdurig dagelijks onderhoud is niet nodig. Even afnemen - Eenvoudige self-service machine met een doekje en doorspoelen is voldoende om ervoor te zorgen dat de - Door het touchscreen makkelijk te bedienen machine perfect blijft werken en excellente koffie serveert. - Zeer eenvoudig schoon te houden - Eindeloze promotiemogelijkheden op het touchscreen Innovatief design - Eenvoudig en op afstand verkrijgbare managementinformatie Daarnaast biedt het touchscreen vele branding mogelijkheden voor bed- rijven, zoals het tonen van promoties of video’s. Via een draadloze verbind- ing is op afstand informatie te verkrijgen over de verkochte dranken en Voor wie? de voorkeur van gebruikers. Het ingebouwde analyse-systeem zorgt er - Zorginstellingen ook voor dat u op afstand kunt controleren of de machine startklaar is en - Ondernemers goed is gevuld met ingrediënten, zodat de NESCAFÉ Milano Lounge altijd - Horeca optimaal presteert. - Hotels editie 1 - 2013 Office Facilities 29.
 23. 23. Nieuws Philips en Ecophon presenteren het kantoor van de toekomst met een lichtgevend, akoestisch plafond Philips en Saint-Gobain Ecophon kondigen de introductie in 2013 aan van de Soundlight Comfort Ceiling-innovatie voor kantoren. Dit innovatieve akoestische plafond met ingesloten LED-verlichting houdt het geluid en de verlichting van kantoortuinen op een optimaal niveau voor het comfort van de medewerkers. Dit is de tweede innovatie in de samenwerking tussen Philips, de wereld- “Ecophon verbetert voortdurend de toegevoegde waarde van haar wijde marktleider in verlichting, en Ecophon, een wereldwijd actieve oplossingen voor het scheppen van een gezonde werkomgeving in kan- leverancier van akoestisch systemen voor het scheppen van gezonde toren die betere communicatie en een beter concentratie mogelijk maakt’’, binnenomgevingen. Philips en Ecophon hebben eerder al de Soundlight zegt Gert-Jan van Doormalen, President en Algemeen Directeur van de Comfort Unit geïntroduceerd, een vrijhangend akoestisch plafondpaneel Ecophon Group. “In installaties met traditionele modulaire systeempla- met ingesloten LED-verlichting. fonds bestaan akoestiek en verlichting naast elkaar als twee verschillende   systemen. Akoestische prestaties in combinatie met LED-verlichting is Indien ingeschakeld, verschijnt het Soundlight Comfort Ceiling als een uniek en biedt nieuwe mogelijkheden voor architecten en vormgevers, gelijkmatig verlicht oppervlak van licht dat het hele plafond omvat of uit maar bovenal komt het tegemoet aan de behoeften van mensen die eilanden van licht bestaat; dit voorkomt een rommelig plafond en wekt de moeten werken in een steeds veeleisender kantooromgeving.” indruk van een grotere ruimte en een rustige sfeer. De regelbaarheid en   kwaliteit van de LED-verlichting in de Soundlight Comfort Ceiling schept De lay-out en het formaat van de beschikbare kantoorruimte is aan een comfortabele visuele sfeer met minder verblinding, en dat leidt tot verandering onderhevig, aangezien ondernemingen hun kantoorruimten minder vermoeidheid aan het einde van de werkdag. opnieuw inrichten om moderne werkstijlen te laten weerspiegelen en   ook de vastgoedkosten te verlagen. Het hedendaagse personeel is steeds De state-of-the-art LED-technologie die wordt gebruikt in de plafondin- mobieler en ondernemingen passen zich hierop aan met flexibele kan- novatie overtreft de conventionele verlichting en biedt superieure toortuinconfiguraties in kleinere ruimten. Kantoren kunnen dus drukke energiebesparingen. De oplossing omvat tevens sensors en instelbare en rumoerige werkplekken zijn. Onderzoeken tonen aan dat storend regelsystemen die de verlichtingsniveaus wijzigen afhankelijk van de rumoer afkomstig van besprekingen en telefoongesprekken volgens de daglichttoetreding en de aanwezigheid van mensen in het kantoor. Dit medewerkers de belangrijkste omgevingsstoring was die hun concen- helpt tevens het energieverbruik te verminderen en de energiekosten te tratie op de werkplek beïnvloedde. verlagen.   “Het verbeteren van de levens van mensen is de kern van onze missie bij Philips, en onderzoek heeft aangetoond dat goede verlichting en minder lawaai direct bijdragen aan het welzijn van medewerkers”, zegt Menno Kleingeld, Vicepresident en Algemeen Directeur Kantoorverlichting EMEA. “De samenwerking met Ecophon stelt ons in staat onze respectievelijke ervaringen op deze gebieden te bundelen, wat resulteert in indrukwek- kende en zinvolle innovatie voor kantoren.”   De Soundlight Comfort Ceiling levert de geluidsabsorptie die nodig is voor het verzekeren van spraakverstaanbaarheid over korte afstanden, en reduceert tegelijk de totale afstand waarover het geluid zich voortplant. Dit is een belangrijk voordeel aangezien meer dan 50% van het kantoor- werk nog altijd betrekking heeft op taken die individuele aandacht en concentratie vereisen.   editie 1 - 2013 Office Facilities 31.
 24. 24. Nieuws Peeze koffie introduceert nieuw Officeconcept Een hot topic op kantoor. Hoe smaakt de koffie? Thuis een mooi appa- raatje staan waarbij de aroma van verse bonen je tegemoet komt, maar op kantoor mag het geen naam hebben. Probleem is: het mag niet te veel tijd kosten en te veel rompslomp zijn. Er moet immers gewerkt worden, maar moet de koffie dan zo smaken? Koffiebranderij Peeze heeft hier een oplossing voor bedacht. Met het Peeze Officeconcept wordt de facilitair manager volledig ontzorgt. Plaatsing van de machine, onderhoud en service worden voor een vast bedrag per maand uit handen genomen. En al vanaf €0,21 per kop kunnen alle medewerk- ers en klanten genieten van een heerlijke versgemalen bonenkoffie. De saaie hoek wordt meteen opgefleurd door het frisse design van de koffiemachine. Tijdens de Testweken krijgen alle collega’s een week lang de mogelijkheid om de koffie zelf te beoordelen. Aanmelden kan via: www.peeze.nl/peeze-proefactie-op-het-werk Platform Duurzame Huisvesting lanceert Greenlease Menukaart Het Platform Duurzame Huisvesting heeft samen met Vastgoed­ gezamenlijk aanvullende afspraken maken over wederzijdse inspan- management Nederland en Jones Lang LaSalle de Greenlease ningen tijdens de huurperiode. Het gaat erom dat het voor zowel Menukaart gelanceerd. De menukaart is een online tool om eigenaren huurder als verhuurder aantrekkelijk is om een zo duurzaam mogelijk en huurders te stimuleren om duurzaamheidsdoelen in de huur­ gebouw te realiseren door duurzame ontwikkeling, duurzaam gebruik bepalingen vast te leggen. en duurzaam beheer. De Greenlease Menukaart geeft hiervoor het meest concrete handvat dat op dit moment in de markt bestaat. Het instrument is aangeboden aan de Vereniging Raad van Onroerende Zaken (ROZ). Aart Hordijk, directeur van ROZ ontving de Yvette Watson, voorzitter van de kenniskring Duurzaam van FMN, eerste Greenlease Menukaart. Hordijk heeft toegezegd de Menukaart is blij met het nieuwe instrument: “Ik ben er van overtuigd dat de op te nemen als vaste bijlage bij de standaard huurovereenkomsten Greenlease Menukaart veel facility managers helpt bij het maken van ROZ. De Greenlease Menukaart is een logisch vervolg op de in van concrete duurzaamheidsafspraken met vastgoedeigenaren. november 2011 gepresenteerde Leidraad Green Lease. En wat mij betreft hoef je niet te wachten tot de aanvang van een nieuwe huurperiode. Ga in gesprek met de verhuurder. De Greenlease De aanleiding voor de menukaart is het knelpunt van de zogenaamde Menukaart is ook een waardevol instrument om binnen een lopende split incentive: de vastgoedeigenaar draait op voor de kosten van ver- overeenkomst de afspraken aan te scherpen en aan te vullen.” duurzaming en de huurder profiteert van bijvoorbeeld minder ener- gielasten. Met een Greenlease kunnen eigenaar en huurder vooraf en 32. Office Facilities editie 1 - 2013

×