O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Olympijský park Letná Sochi 2014: Postoj veřejnosti

Výzkum agentury Médea Research o postojích české veřejnosti k projektu Olympijský park Letná Sochi 2014.

 • Entre para ver os comentários

Olympijský park Letná Sochi 2014: Postoj veřejnosti

 1. 1. Olympijský park Sochi – Letná 2014 Postoj veřejnosti ÚNOR 2014
 2. 2. Metodika a definice cílových skupin
 3. 3. METODIKA OKRUH POPIS Metodika sběru dat CATI Typologie výzkumu Kvantitativní šetření Cíl výzkumu Analýza trhu Velikost vzorku Definice cílové skupiny Zjistit postoj české veřejnosti a Praţáků k Olympijskému parku Sochi na Letné v Praze 1000 respondentů Primární CS: Reprezentativní populace ČR 18+ Sekundární CS: Praţáci18+ Délka dotazníku max. 5 minut Metodika výběru respondentů Kombinace kvótního a náhodného výběru (kvóty na pohlaví, věk, vzdělání, region a velikost místa bydliště - reprezentativní vzorek) Období sběru dat 11.2.-17.2.2014
 4. 4. PRIMÁRNÍ CÍLOVÁ SKUPINA VÝZKUMU Populace ČR 18+ Pohlaví Reprezentativní výběr dle: Věku Analýza trhu Muţ 49% Ţena 51% Pohlaví Vzdělání Regionu Velikosti místa bydliště 56 let a více 32% Věk 36 55 let 36% 18 35 let 32% Vysokošk olské 13% SŠ s maturito u 34% Vzdělání Region Základní 15% Morava 35% SŠ bez maturity 38% Praha 12% Čechy 53%
 5. 5. SEKUNDÁRNÍ CÍLOVÁ SKUPINA VÝZKUMU Praţáci 18+ Pohlaví Ţena 49% Muţ 51% Analýza trhu Věk 56 let a více 39% 18 35 let 21% 36 55 let 40% Vzdělání Vysokošk olské 28% SŠ s maturito u 39% Region Základní 7% SŠ bez maturity 26% Praha 100%
 6. 6. Hlavní závěry
 7. 7. HLAVNÍ ZÁVĚRY O existenci Olympijského parku na Letné ví 76 % Čechů, častěji jsou to starší muţi s vyšším vzděláním. Praţáci mají o Olympijském parku vyšší povědomí, celých 91 % ví o jeho zřízení. Přestoţe 39 % české populace hodnotí zřízení Olympijského parku na Letné pozitivně, cenu 80 milionů korun za jeho zřízení povaţuje za nepřiměřenou 41 % Čechů. Olympijský park dosud navštívila 2 % české populace. Navštívit park plánuje 9 % Čechů –> 1 % jej plánuje navštívit znovu a 8 % poprvé. Návštěvnost Praţáků je vyšší, Olympijský park navštívilo jiţ 9 %. Celkem 32 % Praţáků se park navštívit chystá -> 5 % jej plánuje navštívit znovu a 27 % ho plánuje navštívit poprvé.
 8. 8. Výsledky výzkumu
 9. 9. POVĚDOMÍ O OLYMPIJSKÉM PARKU O EXISTENCI OLYMPIJSKÉHO PARKU NA LETNÉ VÍ TŘI ČTVRTINY ČESKÉ POPULACE Otázka: V rámci právě probíhajících zimních olympijských her byl v Praze na Letenské pláni otevřen Olympijský park Soči – Letná 2014. Víte o tom, že existuje? Populace ČR 24% Pražáci Ano 76% Ne 9% Ano 91% Ne N = 1001/123
 10. 10. POVĚDOMÍ O OLYMPIJSKÉM PARKU – DEMOGRAFIE - POPULACE ČR O EXISTENCI OLYMPIJSKÉHO PARKU VĚDÍ ČASTĚJI STARŠÍ MUŢI Z PRAHY S VYŠŠÍM VZDĚLÁNÍM V rámci právě probíhajících zimních olympijských her byl v Praze na Letenské pláni otevřen Olympijský park Soči – Letná 2014. Víte o tom, že existuje? 100% 20% 28% 30% 80% 24% 18% 9% 26% 26% 40% 27% 19% 13% 27% 29% 22% 14% 60% 40% 80% 72% 70% 76% 82% 91% 74% 74% 60% 73% 81% 87% 73% 71% 78% 86% 20% Ano Věk Region Vzdělání Velikost obce nad 100000 20000 aţ 100000 5000 aţ 20000 do 5000 Vysokoškolské SŠ s maturitou SŠ bez maturity Základní Morava Čechy bez Prahy Praha 56 a více Pohlaví 36 aţ 55 Ţena Ne 18 aţ 35 Muţ 0%
 11. 11. HODNOCENÍ ZŘÍZENÍ OLYMPIJSKÉHO PARKU 39 % ČESKÉ POPULACE HODNOTÍ ZŘÍZENÍ OLYMPIJSKÉHO PARKU NA LETNÉ POZITIVNĚ Otázka: Uveďte prosím, jak hodnotíte zřízení Olympijského parku Soči – Letná 2014 v Praze? Populace ČR Pražáci 100% 100% 15% 24% 60% 23% Spíše pozitivně 9% 5% 24% 19% 80% Velmi pozitivně Pozitivně 44 % Spíše pozitivně 25% 60% Ani pozitivně - ani negativně Spíše negativně 40% 0% Pozitivně 39 % 80% 20% Velmi pozitivně Negativně 14 % 40% Velmi negativně 20% Nezná Olympijský park 0% Ani pozitivně - ani negativně 25% Spíše negativně Negativně 22 % 13% 8% 9% Velmi negativně Nezná Olympijský park N = 1001/123
 12. 12. HODNOCENÍ CENY OLYMPIJSKÉHO PARKU CENU 80 MILIONŮ KORUN ZA ZŘÍZENÍ OLYMPIJSKÉHO PARKU VNÍMÁ JAKO NEPŘIMĚŘENOU 41 % ČECHŮ Otázka: Olympijský park Soči – Letná 2014 je tvořen mimo jiné sportovišti pro bruslení, lední hokej, běžecké lyžování, biatlon, curling a snowboarding. Kromě toho, že si můžete jednotlivé sporty vyzkoušet, je zde bohatý doprovodný program a olympijské přenosy. Zřízení pražského olympijského parku stálo přibližně 80 milionů korun. Přijde Vám tato částka za olympijský park přiměřená? Populace ČR 100% 80% 5% 18% Rozhodně přiměřená Pražáci Přiměřená cena 23 % 100% 7% Přiměřená cena Rozhodně přiměřená Spíše přiměřená 80% 27% Spíše přiměřená Nedokáţu posoudit 60% 10% Nedokáţu posoudit 23% Spíše nepřiměřená 34 % 12% 60% 40% 20% 21% Rozhodně nepřiměřená 20% 24% 0% Spíše nepřiměřená Nezná Olympijský park Nepřiměřená cena 40% 41 % 20% 0% 24% 9% Nepřiměřená cena 47 % Rozhodně nepřiměřená Nezná Olympijský park N = 1001/123
 13. 13. NÁVŠTĚVNOST OLYMPIJSKÉHO PARKU OLYMPIJSKÝ PARK DOSUD NAVŠTÍVILA 2 % ČESKÉ POPULACE Otázka: Navštívil/a jste, případně chystáte se navštívit pražský Olympijský park Soči – Letná 2014? Populace ČR 100% 1% 8% 80% 60% 66% 40% 24% 0% 100% Olympijský park jsem jiţ navštívil/a, a chystám se ho navštívit znovu Olympijský park jsem jiţ navštívil/a, a znovu se ho navštívit nechystám Olympijský park jsem ještě nenavštívi/a, ale chystám se ho navštívit Olympijský park jsem ještě nenavštívil/a a nechystám se ho navštívit 20% Pražáci Navštívilo 2% 80% 5% 4% 27% Olympijský park jsem jiţ navštívil/a, a chystám se ho navštívit znovu 60% Nenavštívilo 40% 9% Olympijský park jsem jiţ navštívil/a, a znovu se ho navštívit nechystám Olympijský park jsem ještě nenavštívi/a, ale chystám se ho navštívit Navštívilo 98 % 55% 20% Nezná Olympijský park Olympijský park jsem ještě nenavštívil/a a nechystám se ho navštívit Nenavštívilo Nezná Olympijský park 0% 9% N = 1001/123 91 %
 14. 14. Děkujeme za pozornost a těšíme se na spolupráci. MÉDEA RESEARCH, k.s. Mikuleckého 1311/8 147 00 Praha 4 Tel.: +420 241 004 500 www.medea.cz

×