Anúncio

вимоги до сучасного менеджера освітнього закладу

12 de May de 2017
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a вимоги до сучасного менеджера освітнього закладу(20)

Anúncio

Último(20)

Anúncio

вимоги до сучасного менеджера освітнього закладу

 1. Вимоги до сучасного менеджера освітнього закладу
 2.  Менеджер – це керівник-професіонал, який забезпечує найбільш ефективну діяльність організації чи підприємства при мінімально допустимих матеріально-економічних витратах. Його діяльність, «менеджмент», – це вміння досягати визначених цілей, використовуючи працю, інтелект, мотиви поведінки інших людей. 1. Сутність понять "менеджер", "лідер".
 3. Лідер – особистість, що користується визнанням та авторитетом в групі і за якою група визнає право приймати рішення про дії у важливих ситуаціях, бути організатором діяльності групи і регулювати відносини в ній.
 4. Порівняльна характеристика керівників і лідерів: Менеджер Лідер Адміністратор Інноватор Доручає Надихає Працює за цілями інших Працює за власними цілями План – основа дій Бачення – основа дій Покладається на систему Покладається на людей Використовує аргументи Використовує емоції Контролює Довіряє Підтримує рух Дає імпульс рухові Професіонал Ентузіаст Приймає рішення Перетворює рішення на реальність Робить справу правильно Робить правильну справу Його поважають Його обожнюють
 5. Висновок  Поняття лідер і менеджер у певній мірі можна вважати тотожними, зазначає В. С. Демчук. Проте перше з них є більш містким. Воно охоплює якості менеджера та лідера. Менеджер, якому притаманні якості лідера, може успішно здійснювати вплив на персонал з метою запровадження змін в ЗНЗ, виведення його на вищий, якісно новий рівень.
 6. 2. Типи менеджерів/керівників . Адміністратор Філантроп Програмний менеджер Системний розв’язувач проблем Тип шкільного керівництва Організуючий, адміністративний Переважно організуючий, адміністративний Освітній Яскраво виражений освітній Головна мета Добре керована в адміністративному плані школа Позитивне шкільне оточення, гарні стосунки, успішна команда Максимальна підтримка команди під час вибору ефективних навчальних планів Найкраща освіта, забезпечення навчального досвіду учнів Головні сфери уваги Повсякденна робота, практичні питання Взаємини між різними групами у школі Навчальні плани, компетентність учителів, цілі освіти, оцінювання результатів Всі сфери роботи й механізми, які сприяють досягненню цілей Стратегії Стратегії, що базуються на використанні влади Стратегії, вибір яких визначаються “позитивним шкільним кліматом” Обмежений набір перевірених та апробованих дій Вибір стратегій на базі цілей та змісту областей особливої уваги Прийняття рішень Автократичне, непослідовне, без зворотного зв’язку Із залученням шкільного колективу, з урахуванням особливостей шкільного клімату Із регулярним оцінюванням цього процесу Із урахуванням обставин Ступінь ефективності Граничний Низький Достатній Високий
 7. 3. Основні стилі менеджменту. Стиль керівництва - система принципів, норм, методів і прийомів впливу на підлеглих з метою ефективного здійснення управлінської діяльності та досягнення поставлених цілей.
 8.  Авторитарний стиль (його характеризують жорсткі методи управління, визначення стратегії діяльності групи, обмеження ініціативи й можливості обговорення прийнятих рішень, одноосібне прийняття рішення);  Демократичний стиль (основні його ознаки – колегіальність, заохочення ініціативи, за реалізацію завдань відповідають всі);  Ліберальний стиль (в основі його – відмова від прямого керування, справи в групі йдуть самі по собі).
 9. 4. Управлінська культура керівника ЗНЗ/ДНЗ. Компоненти управлінської культури Види управлінської культури Когнітивно- операційний Особистісний Мотиваційно- ціннісний - Політичний - Правовий - Адміністративний - Менеджерський - Організаційний - Соціально- психологічний - Інформаційний - Комунікативний - економічний Рівні
 10. 5. Узагальнена модель сучасного менеджера/керівника.
 11. 6. Особливості взаємодії менеджерів/керівників і персоналу освітнього закладу. Керівник визначає дії, які дають змогу підлеглому досягти високих результатів при виконанні роботи Підлеглий отримує необхідну інформацію, що підвищує його впевненість у досягненні бажаного результату Керівник пояснює співробітнику особливості ролі, яку йому належить виконати Керівник розробляє заходи, що сприяють підвищенню цінності результатів праці в очах підлеглого Керівник визначає адекватну потребам працівника винагороду, яку він отримає за умови виконання завдання Керівник вивчає потреби підлеглих Підлеглий демонструє інтенсивніші зусилля і мотивацію Результати праці відповідають планам організації
Anúncio