Anúncio

Antropometija 21a (1).pptx

21 de Mar de 2023
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Destaque(20)

Anúncio

Antropometija 21a (1).pptx

 1. ANTROPOMETRIJA Znanost koja se bavi mjerenjem ljudskog tijela i njegovih proporcija
 2. Malo o povijesti  spoznaja o proporcijama ljudskog tijela privlačila je filozofe, umjetnike, teoretičare i arhitekte od pamtivijeka  Vitruvius (I. st. pr.n.e. – Rim) ukazao na “zakonitosti” građe tijela…“ u ljudskom tijelu centralna točka je pupak” – težište tijela  Vitruvijev-om čovjeku se mogu opisati kvadrat i kružnica (Leonardo da Vinci 1490)  središte kružnice je pupak, a kvadrata 10-tak centimetara niže  zanimljivost: tekst je pisan zrcalno
 3.  Eucklid, zvali su ga još i Euclid iz Aleksandrije, živo je od 325 godine do 265 godine prije nove ere.  poznato je da je Euklid napisao matematičko djelo "Elementi" u 13 knjiga, to je djelo po broju izdanja i prijevoda na drugom mjestu, odmah iza Biblije (Kruzak d.o.o., Grgić-Hudoletnjak Maja)  u srednjem vijeku Dionysius, svećenik iz Furne pisao je o veličini ljudskog tijela da je “ devet glava visoko”  Cennini, 15.st. pisao da je “dužina” čovjeka jednaka njegovoj širini kada ispruži ruke  Gibson i Bonomi sredinom 19.st. rekonstruirali Vitruvijevog čovjeka
 4.  Charles-Edouard Jeanneret-Gris, poznat pod imenom Le Corbusier rođen je u Švicarskoj 1887 a umro je u Parizu 1965 arhitekt, slikar dizajner, pisac, predstavnik moderne  na osnovu tzv. “zlatnog presjeka” napisao knjigu kojom se pozabavio proporcijama zasnovanim na teorijama starogrčkog matematičara iz Atene, Euklida  također sastavio svoj tzv. “modulator”  postao poznat u svijetu arhitekture s projektom zgrade Lige naroda u Genevi 1927  najpoznatije djelo je Villa Savoye, sa bratićem Pierre Jeanneret, iz 1931, Poissy, kraj Pariza
 5.  razdoblje gotike, Leonardo iz Pise zvan Filius Bonaccio (1170.-1250.), Bonaccijev sin, skraćeno izgovaramo Fibonaccio),  kao dječak počeo je primjenjivati sustav od 9 simbola, indijsko računanje (1-9)  knjiga “Liber abaci” središnja uloga u prelasku na arapski decimalni sustav, uvedena je 0 (0-10) CCLCVI + DCL + MLXXX +MDCCCVII ???? 266 + 650 + 1080 + 1807 3803
 6.  Fibonaccijev niz pfi (phi, φ) zlatni rez ili „Božanskim omjerom”  2, 3, 5, 8, te podijelimo li svaki slijedeći broj s njemu prethodnim, dobit ćemo uvijek broj približan broju 1,618 (3/2=1,5; 5/3=1,66; 8/5=1,6).  broj 1,618 jest broj pfi.  odnosi mjera kod biljaka,životinja i ljudi, sa zapanjujućom preciznošću se približava broju pfi
 7. 1. u košnici, uvijek je manji broj mužjaka pčela nego ženki pčela, podijela broj ženki sa brojem mužjaka pčela, uvijek bi dobili broj…..pfi 2. nautilus u svojoj konstrukciji ima spirale 3. kada bi izračunali odnos svakog spiralnog promjera prema slijedećem dobili bi broj pfi 4. izmjerimo li dužinu čovjeka od vrha glave do poda, zatim to podijelimo s dužinom od pupka do poda, dobijamo broj pfi
 8.  u razdoblju renesanse, fra Luka Pacioli (1445.- 1518.) piše knjigu “De divina proportione” (Božanski razmjer), u kojoj za taj razmjer veže božanske osobine
 9.  djelo je ilustrirao Leonardo da Vinci crtežima pet Platonovih tijela (zemlja, voda, zrak, vatra, svemir), sectio aurea, lat. ZLATNI REZ
 10. Zlatni rez  Zlatni rez (φ) je matematičko-strukturalni pojam kojeg se najčešće veže za umjetnost, prirodu i znanost  to je način podjele neke vrijednosti s faktorom od približno 1.618  zlatni rez je kompozicijski zakon u kojem je cjelina u istom omjeru prema većem dijelu kao što je veći dio prema manjem
 11.  omjer, ili proporcija, određena brojem Phi bila je poznata već Egipćanima i antičkim Grcima  renesansnim umjetnicima taj je omjer poznat pod nazivom "Božanska proporcija", Zlatni rez, ili Zlatni omjer.  baš kao što je broj pi (П) omjer opsega i polumjera kruga, tako je i broj Phi (φ) (omjer duljine segmenata linije podijeljene na sljedeći način:  A/B = B/C  A = 1.6108... * B  B = 1,6108... * C  A dijeli B u omjeru jednakom u kojem B dijeli C, i taj omjer je zlatni rez
 12. Zašto su Phi i zlatni broj toliko važni  na prvi pogled Phi je broj, koji osim što ima neka zanimljiva svojstva, ne govori ništa posebno više  broj Phi ili zlatni omjer koji on čini pojavljuje se svuda oko nas  u prirodi, kod biljaka pri rasporedu listova na stabljici, i latica na cvjetovima, kod rasporeda sjemenki na biljkama poput suncokreta, na češerima crnogorice  kod životinja i čovjeka, kod omjera pojedinih dijelova tijela (ruku, nogu, glave...), proporcija lica, ritma otkucaja srca, u strukturi DNA...
 13.  dužina članaka prstiju ljudske ruke odgovara omjeru zlatnog reza  također i omjer dužine dlana i podlaktice, odgovara tom omjeru:
 14.  čovjek je od pamtivjeka koristio zlatni omjer i Fibonaccijeve brojeve u arhitekturi  veličanstvene i do danas neponovljene piramide koje su gradili Egipćani građene su po omjeru zlatnog reza:  Partenon
 15.  CN toranj u Torontu  visina na kojoj se nalazi nivo za gledanje je 342 metra, što u odnosu na visinu cijelog tornja od 553.33 metra čini točno 1.61803 tj zlatni broj:
 16. Viadukt Millao  najviši viadukt na svijetu  dovršen 2004 iznad rijeke Tarn  dio A71
 17. Antropometrijski postupci  prosuditi dobivene podatke mjerenja ljudskog tijela i njegovih proporcija, odnosno odgovoriti na pitanje: čemu mogu poslužiti podaci dobiveni antropometrijom  podaci se primjenjuju u brojnim područjima:  u sportu i sportskoj medicini,  pedijatriji i školskoj medicini za praćenje rasta djece,  ergonomiji i industriji,  za procjenu stanja uhranjenosti,  u svrhu znanstvenih istraživanja morfoloških osobitosti tijela,  praćenje oporavka u procesu rehabilitacije
 18. Postupak mjerenja  služimo se metričkim sustavom – osnovnim mjernim jedinicama metričkog sustava  greške koje mogu proizaći su vezane za:  pogreška mjerioca,  i/ili pogreška instrumenta
 19.  da bi pogreška mjerenja bili što manja, antropometrijska mjerenja treba provoditi:  uvijek u isto doba,  uvijek istim instrumentima,  uvijek isti ispitivač (mjerioc),  uvijek istom tehnikom
 20. Tehnika mjerenja  istovjetnost tehnike (postupka) mjerenja propisana je prema International Biological Program – IBP  uključuje 39 mjera  omogućuje usporedbu rezultata mjerenja, zastupa multidisciplinarni pristup i standardizaciju metoda istraživanja i metodologije mjerenja  IBP predviđa da se mjerenja na simetričnim dijelovima tijela provode na lijevoj strani tijela
 21. IBP lista mjera masa tijela dužina ruke dubina prsnog koša širina usta visina (dužina) tijela dužina nadlaktice opseg prsnog koša debljina usnica sjedeća visina dužina podlaktice dužina noge (s.i.a.s.) visina nosa bikondilarna širina bedrene kosti bikondilarna širina nadlaktičnekosti širina zdjelice širina nosa širina skočnog zgloba širina zapešća dužina glave kožni nabor nadlaktice visina tibiale širina šake visina glave kožni nabor na leđima dužina potkoljenice opseg nadlaktice širina glave kožni nabor na trbuhu dužina stopala opseg nadlaktice 2 širina donje čeljusti suprasternalna visina opseg natkoljenice biakromijalni raspon širina lica opseg glave opseg potkoljenice širina prsnog koša morfološka visina lica
 22.  da bi mjerenje bilo standardizirano, dovoljno je jednokratno provesti mjerenje antropometrijskih dimenzija s obvezom da se mjerenja kožnih nabora i transverzalnih dimenzija skeleta provode po tri puta  pogreške mjerenja moguće je smanjiti:  izborom iskusnih pouzdanih mjerilaca  korištenjem kvalitetnih mjernih instrumenata  višestruki ponavljanjem pojedine mjere  organizacijom mjerenja
 23. Antropometrijski instrumentarij  Osnovni antropometrijski instrumentarij čine:  VAGA  ANTROPOMETAR  PELVIMETAR  KEFALOMETAR  KLIZNI ŠESTAR - KALIPER  ŠESTAR ZA MJERENJA KOŽNIH NABORA  CENTIMETRASKA VRPCA
 24. Vaga  služi za mjerenje tjelesne mase, a može biti:  tzv. medicinska decimalna vaga s pomičnim utegom, preciznost skale iznosi 0,1kg  digitalna vaga, preciznost skale iznosi 0,1kg
 25. Antropometar  sastoji se od 4 dijela  u cijelosti se koristi za mjerenje:  visine tijela  raspon ruku  dužina noge  raspon skale: 210 cm  ako se koristi kao skraćeni antropometar:  mjerenje manjih dužinskih dimenzija i raspona  raspon skale: 95 cm  Preciznost: 0,1 cm
 26.  Antropometar – primjer mjerenja
 27. Pelvimetar  mjeri neke transverzalne mjere:  biakromijalni raspon  bikristalni raspon  bitrohanterični raspon  širina prsnog koša  dva zaobljena kraka spojena vodoravnom prečkom sa skalom  raspon skale: 60 cm  preciznost: 0,1 cm
 28. Kefalometar  po građi isti kao i pelvimetar ali je manjih dimenzija  služi za mjerenje manjih dužina i širina:  dužina glave  širina glave  dijametar koljena  raspon skale: 30 cm  preciznost: 0,1 cm
 29. Klizni šestar  instrument oštrih završetaka za mjerenje manjih dužina:  dijametar lakta  širina ručnog zgloba  širina šake  klizni šestar po Martinu ima mjernu skalu raspona 20 cm  preciznost 0,1 cm
 30. Kaliper  instrument za mjerenje kožnih nabora  omogućuje hvatanje duplikature kože, te mjerenje kožnih nabora uvijek pod istim tlakom  postoji više tipova kalipera:  Lafayett-ov kaliper- tlak 10 g/mm², skala 60 mm, s preciznošću + 0,5% pune skale  kaliper tipa”škare”- tlak 20 g/mm², skala 60 mm, preciznost 1 mm, interpolacijom 0,5 mm  kaliper tipa John Bull- tlak 10 g/mm², skala više od 40 mm, preciznost 0,2 mm
 31. Centimetarska vrpca  služi za mjerenje opsega:  opseg glave  opseg prsnog koša  opseg trbuha  preporuča se upotreba metalne, no može i plastificirana vrpca  skala iznosi: 150 ili 200 cm  preciznost: 0,1 cm
 32. Antropometrijske točke  određivanje antropometrijskih točaka provodi se u tzv. “standardnom” položaju tijela  uspravan položaj  ruke ispružene uz tijelo  glava u položaju tzv.”frankfurtske horizontale”  antropometrijske točke određujemo  inspekcijom  palpacijom  označavanje dermografskom olovkom  dijelimo ih na tzv. “fiksne” i “virtualne” antropometrijske točke
 33. Antropometrijske točke - Davisov protokol Prikaz mjerenja širine zdjelice Prikaz mjerenja širine koljenog zgloba Prikaz mjerenja širine skočnog zgloba
 34. Antropometrijske točke - Davisov protokol Prikaz mjerenja vertikalnog razmaka između velikog trohantera i ASIS-a Prikaz mjerenja pune dužine noge
 35. Prosuđivanje morfoloških antropometrijskih mjera  mjere dimenzija tijela prosuđuju se na temelju normativa ili standarda  mogu biti dobivene pomoću dvije metode  transverzalne – zahtjeva veliki uzorak, brzo se dobivaju podaci, npr sve OŠ u Hrvatskoj  longitudinalne – dovoljan je i manji uzorak, daje uvid u dinamiku rasta i razvoja  u odraslih se često u prosuđivanju najčešće mjerenih dimenzija (visine i mase), koristi metoda indeksa  indeks tjelesne mase služi nam da bi utvrdili napredak u programima vježbanja rekreativaca i sedentarnih osoba
 36. Somatotip  utvrđivanjem sastava tijela – somatotip, dobije se odnos masne i nemasne komponente u ukupnoj masi tijela – evaluacija programa vježbanja  preporuča se metoda Jacksona i Pollocka (1985), kojom se mjerenjem triju kožnih nabore utvrdi, na temelju tabela dobivenih pomoću regresijskih jednadžbi, postotak masti u organizmu  koristi se i metoda bioelektrične impedancije
 37. Podjela somatotipa  primjenjuje se metoda Heath-a i Carter-a (1967),  temelji se na Sheldonovoj klasifikaciji tipova,  imamo tri vrste somatotipa:  endomorfna komponenta – pokazuje izraženost potkožnog masnog tkiva (7-1-1),  mezomorfna komponenta – pokazuje razvijenost muskoloskeletnog sustava (1-7-1),  ektomorfna komponenta – pokazuje izraženost linearnosti tijela (1-1-7),  pozicije određenog somatotipa unose se u karakterističan grafikon – somatograf.
 38. Indeks tjelesne mase - BMI  najpoznatiji primjer korištenja antropometrijskih mjera jest Quetlet-ov (1870) indeks ili indeks tjelesne mase (Body mass indeks): tjelesna masa/tjelesna visina²  služi za brzu ali okvirnu procjenu BMI-a  za očitavanja indeksa koristi se nomogram
 39.  prema Di Giorlamo, 1986., dana je tablica rezultata dobivenih primjenom BMI-a VRIJEDNOSTI INDEKSA MUŠKARCI ŽENE INTERPRETACIJA 25 30 31-40 >40 27 30 31-40 >40 GORNJA GRANICA UMJERENAPRETILOST IZRAZITA PRETILOST PATOLOŠKA PRETILOST
 40.  puno točnija i za izračun nešto složenija jednadžba izračuna optimalne tjelesne mase izračunava se na osnovu tabela prema Jacksonu i Pollocku  u izračun se osim visine i težine uzimaju i BMI, kožni nabori  prsnog koša i pazuha  nadlaktice  leđa i trbuha  suprailiokristalni  natkoljenice  te opsezi  kukova  gluteusa  natkoljenice  nadlaktice i podlaktice
Anúncio