O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

рефрактометар

878 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação
 • ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ I love this site. It always finds me the best tutors in accordance with my needs. I have been using it since last year. The prices are not expensive compared to other sites. I am glad I discored this site:)
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

рефрактометар

 1. 1. Рефрактометар
 2. 2. Поим за рефрактометрија <ul><li>Рефрактометрија е метода која се засновува на мерење на индексот на прекаршување на испитуваната супстанца. </li></ul><ul><li>Индексот на прекршување претставува однос на брзината на движењето на светлината во вакуум и брзината на движење на светлината низ испитуваната супстанца. </li></ul>
 3. 3. Рефрактометар <ul><li>Инструментите кои се користат за мерење во рефрактометријата се викаат рефрактометри. </li></ul><ul><li>Има повеќе видови на рефрактометри но најпознат е Аббеовиот рефрактометарконструиран од Ернест Аббе во 1869. </li></ul>
 4. 4. Цел за која се користи рефрактометарот <ul><li>Рефрактометарот е оптички инструмент кој се користи за одредување на рефракција-индекс на одредена шема.Може да се користи за да се утврди идентитетот на непознати супстанции,за одредување на чистотата на даден примерок или за одредување на концентрацијата на супстанција растворена во друга. </li></ul>
 5. 5. Видови на рефрактометри <ul><li>Аббеов рефрактометар-се користи за мерење на течности во обсег од 1,3-1,7 со прецизност од +0,0002.Се состои од извор на светлина,стакло и огледало за да ги расветли двете правоаголни призми меѓу кои е ставена течноста која се истражува. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Пулфриковиот рефрактометар-исто се користи за мерења со обсег од1,3-1,7 но со поголема точност од +0,00002. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Имерзионовиот рефрактометар-се користи за мерења во опсег од 1,3-1,7 но со точност од +0,00004. </li></ul>
 8. 9. Изработиле: <ul><li>Марија Црцаровска </li></ul><ul><li>Елена Ќушковска </li></ul><ul><li>Христина Горгиевска </li></ul><ul><li>Марија Симјаносвка </li></ul><ul><li>Мартина Стојановска </li></ul><ul><li>II 2 </li></ul>

×