O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
I ett globalt perspektiv ökar alltjämt
miljöbelastningen. Även om mycket ser ut att gå i
fel riktning, finns det samtidigt...
Traditionellt förknippas olyckor framförallt med
förlust av liv och egendom. På senare tid har
även miljöproblem i samband...
Miljöbalken skall, bland annat, garantera att goda
förutsättningar råder för att människors hälsa och miljö
skyddas mot sk...
Ett konkret miljöproblem i räddningstjänstens
operativa verksamhet, och vid övning, utgör
gifter i rök och släckvatten. Vi...
Ibland används olika typer av skumvätskor vid
brandbekämpning. Dessa vätskor kan ha negativa
effekter på miljön, framföral...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Miljö yrkesrollen

3.673 visualizações

Publicada em

Miljö

Publicada em: Educação
  • Login to see the comments

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Miljö yrkesrollen

  1. 1. I ett globalt perspektiv ökar alltjämt miljöbelastningen. Även om mycket ser ut att gå i fel riktning, finns det samtidigt tecken på att miljömedvetenheten ökar i många länder. Ett stigande antal enskilda människor, företag och kommuner engagerar sig just nu i kampen för konkreta miljöförbättringar. En viktig faktor bakom det ökande miljöintresset och engagemanget är diskussionerna om de globala klimatförändringarna. De flesta forskare är idag eniga om att den pågående miljöförstöringen är den enskilt viktigaste faktorn bakom de långsiktiga, negativa, klimatförändringar vi står inför. För att på sikt kunna bromsa eller rent av förhindra dessa klimatförändringar måste vi ta miljöhänsyn i alla våra handlingar. Även räddningstjänsten kan och bör spela en aktiv roll i vår strävan att minska miljöförstöringen och därmed säkerställa en god livsmiljö på hela planeten. MILJÖ MILJÖ MILJÖ
  2. 2. Traditionellt förknippas olyckor framförallt med förlust av liv och egendom. På senare tid har även miljöproblem i samband med olyckor uppmärksammats. Vid nästan alla räddnings- insatser uppstår någon form av negativ påverkan på miljön. Det här innebär att det ingår i räddningstjänstens uppgifter att skapa sig en uppfattning om vilka miljöhänsyn man bör ta, både i förebyggande och operativ verksamhet. Grunden för detta är en förståelse för och kunskap om grundläggande miljöbegrepp, miljökonsekvenserna av räddningstjänstens verksamhet och rådande miljölagstiftning.
  3. 3. Miljöbalken skall, bland annat, garantera att goda förutsättningar råder för att människors hälsa och miljö skyddas mot skador och olägenheter orsakade av föroreningar eller annan påverkan. Värdefulla natur- och kulturmiljöer skall skyddas och vårdas och den biologiska mångfalden bevaras. Miljöbalken föreskriver också att det är den som agerar som måste ha tillräcklig kunskap om hur miljön och människors hälsa påverkas av de utförda handlingarna. Den som handlar på ett sätt som orsakar eller riskerar att orsaka miljöstörning ska stå för kostnaderna för de förebyggande eller avhjälpande åtgärder som vidtas.
  4. 4. Ett konkret miljöproblem i räddningstjänstens operativa verksamhet, och vid övning, utgör gifter i rök och släckvatten. Vid bränder frigörs många giftiga ämnen som kan påverka människans hormonsystem samt förgifta djur och miljö. Dessa ämnen kan även transporteras med släckvattnet ut i naturen och till grundvattnet. PCB, DDT och bromerade flamskyddsmedel är vanligt förekommande vid bränder. Dioxiner, som är mycket giftiga, uppstår vid nästan alla bränder och vid förbränning av material som innehåller PVC. Polyaromatiska kolväten, som i naturen är mycket svårnedbrytbara, uppstår också vid all förbränning. Även olika tungmetaller, som till exempel kan ge nervskador, frigörs vid bränder.
  5. 5. Ibland används olika typer av skumvätskor vid brandbekämpning. Dessa vätskor kan ha negativa effekter på miljön, framförallt på grund av att de innehåller tensider och fluor- tensider. Tensider är akut toxiska medan fluortensider dessutom är svårnedbrytbara och kan vara bioackumulerande.

×