O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Kurs1a

98 visualizações

Publicada em

Vad innehåller kursen

Publicada em: Educação
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Kurs1a

  1. 1. lagstiftning skydd mot olyckor farliga ämnen säkerhet S-ABCDE losstagning olycksförlopp brandförloppakut omhändertagande organisationmiljö skyddsutrustning utsläpp spridningsläckmekanismer
  2. 2. Den här delkursen handlar om yrkesrollen, om hur … och vad man …, för att …
  3. 3. Fundera över … Har du tänkt på att …
  4. 4.  beskriva de regler som är aktuella för arbete med skydd mot olyckor,  beskriva de regler som är aktuella för arbetarskydd och säkerhet,  redogöra för kemiska och fysikaliska faktorer som styr olycks- och brandförlopp,  förklara släckmekanismer och släckmedels olika egenskaper och användningsområden,  förklara betydelsen av personlig skyddsutrustning,  förklara metoder och tekniker vid brand för att hindra eller begränsa fortsatta skador på människor egendom och miljö,  hantera verktyg för losstagning på ett korrekt och säkert sätt,  förklara vilka fysiska och psykiska krav som ställs i yrkesrollen, med hänsyn till arbetsmiljön,  beskriva räddningstjänstens organisation på skadeplats vid en olycka med farliga ämnen,  identifiera ämne vid en olycka med farligt ämne,  förklara olyckors effekter på människa och miljö,  beskriva hur olika utsläpp kan sprida sig i miljön och hur man kan begränsa spridning,  ange den lagstiftning som inverkar på området miljö,  använda metoder vid systematiskt akut omhändertagande enligt S-ABCDE,  beskriva vanligt förekommande materiel som används vid systematiskt akut omhändertagande,  ange den lagstiftning som inverkar på området akut omhändertagande. Det här är delkursens mål Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

×