PHIL-IRI GST Grade 4 Filipino.docx

GST G4

Pangalan: _____________________________________
Phil-IRI Pangkatang Pagtatasa sa Pagbasa, Baitang 4
Panuto: Basahin ang bawat kuwento. Pagkatapos, basahin ang mga tanong at isulat ang titik ng
tamang sagot sa sagutang papel.
Bilang ng mga salita: 116
A.
1. Saan nangyari ang kuwento? (Literal)
a. sa bukid b. sa gubat c. sa kalsada d. sa lansangan
2. Ano ang hinahanap ng aso? (Literal)
a. makakain b. makakasama c. mapapasyalan d. matutulugan
3. Anong ugali ang ipinakita ng aso? (Paghinuha)
a. madamot b. matakaw c. masipag d. mayabang
4. Bakit hindi makalabas ang aso sa lungga? (Paghinuha)
a. may harang ang labasan c. lubos na marami ang kinain niya
b. may bitbit pa siyang pagkain d. mali ang paraan ng paglabas niya
5. Bakit kaya hindi siya natulungan ng isa pang aso? (Inferential)
a. natakot sa kanya ang aso c. nainggit sa kanya ang isa pang aso
b. para matuto siya sa pangyayari d. hindi rin ito makakalabas sa lungga
Bilang ng mga salita: 122
B.
6. Sino ang naghahanap ng pusa? (Literal)
a. ang kuting b. si Muning c. si Nanay d. si Susan
7. Bakit niya hinahanap ang pusa? (Paghinuha)
a. ipapasyal niya ito c. pakakainin niya ito
b. paliliguan niya ito d. patutulugin niya ito
8. Saan niya nakita ang pusa? (Literal)
a. sa silid b. sa silong c. sa kahon d. sa kusina
9. Sino ang mga kasama ni Muning sa kahon? (Paghinuha)
a. mga anak nito c. mga nahuli nito
b. mga kalaro nito d. mga kaibigan nito
10. Ano ang isa pang magandang pamagat ng kuwento?? (Pagsusuri)
a. Nasaan si Muning? c. Ang Kahon ni Susan
b. Nasaan ang Kahon? d. Ang Pagkain ini Muning
Ang Aso sa Lungga
May isang asong gutom na gutom na naglalakad sa kalsada. Habang naglalakad,
ibinubulong niya sa sarili na kailangan niyang makakita ng isang lunggang puno ng
pagkain. Nang makakita siya ng lungga sa dulo ng kalsada, agad siyang pumasok dito.
Kumain siya hanggang mabusog. Pero kahit busog na siya, kumain pa rin at inubos ang
lahat ng pagkain sa loob ng lungga. Sa kanyang kabusugan, halos pumutok ang malaki
niyang tiyan. Nang lalabas na lamang siya, napansin niyang hindi na siya magkasya sa
labasan. Sumigaw siya upang humingi ng tulong. Dumating ang isa pang aso at nalaman
ang nangyari. Bago ito umalis, nagwika siya sa kasamang aso, “Hintayin mo na lang
umimpis ang tiyan mo.”
Si Muning!
Muning! Muning!
Hanap nang hanap si Susan kay Muning. Dala ni Susan ang lalagyan ng pagkain
ni Muning. May laman na ang lalagyan, pero wala si Muning. Wala siya sa kusina. Wala
rin siya sa silid. Nasaan kaya si Muning?
Bumaba ng bahay si Susan. Hinanap niya kung naroon si Muning. Ikot na siya
nang ikot, pero hindi pa rin niya nakita. Baka lumabas ito ng bahay.
Ngiyaw! Ngiyaw!
Hayun si Muning! Ngiyaw siya nang ngiyaw. Nasa loob siya ng kahon. May mga
kasama si Muning sa loob ng kahon.
Nakita ni Susan ang kasama ni Muning. Mga kuting ang kasama ni Muning sa
kahon! May puti, itim at magkahalong puti at itim na kulay ng kuting. Tuwang-tuwa si
Susan!
Grade 4 - Mahogany
Bilang ng mga salita: 122
(Bagong Filipino Saligang-Aklat II, Ibita et al, 1990)
C.
11. Saan naganap ang kuwento? (Literal)
a. sa bahay b. sa paaralan c. sa palengke d. sa simbahan
12. Ano ang katangiang ipinakita ni Brownie? (Paghinuha)
a. matapang b. masungit c. maharot d. malikot
13. Ano ang napatay ni Brownie? (Literal)
a. pesteng ipis c. dagang bahay
b. pusang bahay d. ligaw na manok
14. Bakit kaya bahagyang ginalaw ni Brownie ang buntot nang makita ang amo? (Paghinuha)
a. gusto niyang gisingin ang daga c. natakot siyang mapagalitan ng amo
b. nagulat siya sa kanyang ginawa d. upang ipakita sa amo ang kanyang ginawa
15. Bakit kaya sinulat ang kuwentong “Si Brownie”? (Pagsusuri)
a. Hatid nito ang isang balita. c. Gusto nitong magbigay ng aliw.
b. Nais nitong magbigay-aral. d. Nais nitong magbigay ng bagong kaalaman.
Bilang ng mga salita: 128
(Yaman ng Panitik 1, Resuma et al, 1987)
D.
16. Sino ang nakatatandang kapatid? (Literal)
a. Mina b. Lito c. Lita d. Tina
17. Bakit sumisigaw si Mina? (Paghinuha)
a. galit siya c. tinatakot niya si Lito
b. maingay kasi d. hindi marinig ang boses niya
18. Ano ang naramdaman ni Lito nang tinanong siya ni Mina nang pasigaw? (Paghinuha)
a. nagalit siya c. natakot siya
b. natuwa siya d. nagtampo siya
19. Bakit nadulas si Mina? (Literal)
a. madulas ang sahig c. natapakan niya ang balat ng saging
b. di niya nakita ang nilalakaran d. natapakan niya ang basang bahagi ng sahig
20. Ano ang isa pang magandang pamagat ng kuwento? (Pagsusuri)
a. Ang Basurahan c. Pulutin ang Saging
b. Ang Saging ni Lito d. Ang Sigaw ni Mina
Si Brownie
Si Brownie ay aking alagang aso. Ang aking aso ay masamang magalit. Minsan
ay may pumasok na malaking manok sa aming bakuran. Kaagad niya itong tinahulan.
Kung hindi lamang siya nakatali nang mahigpit, malamang na habulin niya ito. Nagulat
ang manok at tumakbo ito nang mabilis palabas ng bakuran.
Kagabi ay hindi ko naitali si Brownie. Panay ang ungol niya. Maya-maya ay may
tinahulan siya nang malakas. Biglang lumukso si Brownie sa kanyang tulugan at may
hinabol. Dali-dali kong sinilip ang aking alaga. May napatay siyang daga! Bahagya pa
niyang ginalaw ang kanyang buntot nang makita ako. Kaagad kong binitbit sa buntot ang
daga at ipinakita kay Tatay. Masayang hinimas ni Tatay si Brownie. “Talagang
maaasahan ang asong ito,” sabi niya.
Balat ng Saging
“Lito! Lito!” Si Mina ang sumisigaw. Kay lakas ng kanyang sigaw.
“Bakit, Ate? Ano iyon?” Ito naman ang tanong ni Lito. Lumapit siya kay Mina. Ayaw
niyang sumigaw pa ang kanyang ate.
“Balat ng saging ito, hindi ba? Sino ang nagtapon nito?” Galit si Mina. Galit siya sa
nagtapon ng balat ng saging.
“Ako, Ate,” sagot ni Lito. Mahina ang kanyang sagot. Mahina ang kanyang tinig.
“Sabi ko na nga ba. Huwag ka nang magtatapon dito, ha! Sa basurahan ka magtatapon.
Hayan ang basurahan natin. Hayan, natapakan ko ang balat ng saging. Nadulas ako.”
“E... hindi ko sinasadya, Ate. Talaga, hindi ko sinasadya. Hindi na ako magtatapon
ng balat ng saging kahit saan. Sa basurahan na ako magtatapon.”
“Mabuti. Mabuti kung gayon,” sabi ni Mina.

Recomendados

Philiri gst-passges filipino-english-ready-to-print-grade-iii-vi por
Philiri gst-passges filipino-english-ready-to-print-grade-iii-viPhiliri gst-passges filipino-english-ready-to-print-grade-iii-vi
Philiri gst-passges filipino-english-ready-to-print-grade-iii-viRose Darien Aloro
2.7K visualizações34 slides
PHIL IRI ALL PASSAGES-LOVE 19-20.docx por
PHIL IRI ALL PASSAGES-LOVE 19-20.docxPHIL IRI ALL PASSAGES-LOVE 19-20.docx
PHIL IRI ALL PASSAGES-LOVE 19-20.docxMarichouGargar
176 visualizações312 slides
Q1 M1 Pagsagot sa mga Tanong tungkol sa napakinggan.pptx por
Q1 M1 Pagsagot sa mga Tanong tungkol sa napakinggan.pptxQ1 M1 Pagsagot sa mga Tanong tungkol sa napakinggan.pptx
Q1 M1 Pagsagot sa mga Tanong tungkol sa napakinggan.pptxLorieleeMayPadilla2
21 visualizações57 slides
Bachelor of science in secondary education major in filipino ii por
Bachelor of science in secondary education major in filipino iiBachelor of science in secondary education major in filipino ii
Bachelor of science in secondary education major in filipino iiSaint Michael's College Of Laguna
1.3K visualizações13 slides
Reading for 2 nd q fil converted (3) - copy por
Reading for 2 nd q fil converted (3) - copyReading for 2 nd q fil converted (3) - copy
Reading for 2 nd q fil converted (3) - copyJezaLynGibaga2
397 visualizações58 slides
Reading for 2 nd q fil converted (3) - copy por
Reading for 2 nd q fil converted (3) - copyReading for 2 nd q fil converted (3) - copy
Reading for 2 nd q fil converted (3) - copyJezaLynGibaga2
341 visualizações58 slides

Mais conteúdo relacionado

Destaque

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd por
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
24.3K visualizações69 slides
Getting into the tech field. what next por
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
5.7K visualizações22 slides
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent por
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
6.4K visualizações99 slides
How to have difficult conversations por
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
5K visualizações19 slides
Introduction to Data Science por
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data ScienceChristy Abraham Joy
82.3K visualizações51 slides
Time Management & Productivity - Best Practices por
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
169.7K visualizações42 slides

Destaque(20)

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd por Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd24.3K visualizações
Getting into the tech field. what next por Tessa Mero
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero5.7K visualizações
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent por Lily Ray
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray6.4K visualizações
Introduction to Data Science por Christy Abraham Joy
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy82.3K visualizações
Time Management & Productivity - Best Practices por Vit Horky
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky169.7K visualizações
The six step guide to practical project management por MindGenius
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius36.6K visualizações
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... por RachelPearson36
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson3612.7K visualizações
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... por Applitools
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools55.5K visualizações
12 Ways to Increase Your Influence at Work por GetSmarter
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter401.7K visualizações
ChatGPT webinar slides por Alireza Esmikhani
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
Alireza Esmikhani30.4K visualizações
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... por DevGAMM Conference
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference3.6K visualizações
Barbie - Brand Strategy Presentation por Erica Santiago
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K visualizações
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well por Saba Software
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software25.2K visualizações
Introduction to C Programming Language por Simplilearn
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn8.4K visualizações
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr... por Palo Alto Software
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
Palo Alto Software88.4K visualizações
9 Tips for a Work-free Vacation por Weekdone.com
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K visualizações
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince por Empowered Presentations
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from PrinceI Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
Empowered Presentations142.9K visualizações
How to Map Your Future por SlideShop.com
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K visualizações

PHIL-IRI GST Grade 4 Filipino.docx

  • 1. Pangalan: _____________________________________ Phil-IRI Pangkatang Pagtatasa sa Pagbasa, Baitang 4 Panuto: Basahin ang bawat kuwento. Pagkatapos, basahin ang mga tanong at isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. Bilang ng mga salita: 116 A. 1. Saan nangyari ang kuwento? (Literal) a. sa bukid b. sa gubat c. sa kalsada d. sa lansangan 2. Ano ang hinahanap ng aso? (Literal) a. makakain b. makakasama c. mapapasyalan d. matutulugan 3. Anong ugali ang ipinakita ng aso? (Paghinuha) a. madamot b. matakaw c. masipag d. mayabang 4. Bakit hindi makalabas ang aso sa lungga? (Paghinuha) a. may harang ang labasan c. lubos na marami ang kinain niya b. may bitbit pa siyang pagkain d. mali ang paraan ng paglabas niya 5. Bakit kaya hindi siya natulungan ng isa pang aso? (Inferential) a. natakot sa kanya ang aso c. nainggit sa kanya ang isa pang aso b. para matuto siya sa pangyayari d. hindi rin ito makakalabas sa lungga Bilang ng mga salita: 122 B. 6. Sino ang naghahanap ng pusa? (Literal) a. ang kuting b. si Muning c. si Nanay d. si Susan 7. Bakit niya hinahanap ang pusa? (Paghinuha) a. ipapasyal niya ito c. pakakainin niya ito b. paliliguan niya ito d. patutulugin niya ito 8. Saan niya nakita ang pusa? (Literal) a. sa silid b. sa silong c. sa kahon d. sa kusina 9. Sino ang mga kasama ni Muning sa kahon? (Paghinuha) a. mga anak nito c. mga nahuli nito b. mga kalaro nito d. mga kaibigan nito 10. Ano ang isa pang magandang pamagat ng kuwento?? (Pagsusuri) a. Nasaan si Muning? c. Ang Kahon ni Susan b. Nasaan ang Kahon? d. Ang Pagkain ini Muning Ang Aso sa Lungga May isang asong gutom na gutom na naglalakad sa kalsada. Habang naglalakad, ibinubulong niya sa sarili na kailangan niyang makakita ng isang lunggang puno ng pagkain. Nang makakita siya ng lungga sa dulo ng kalsada, agad siyang pumasok dito. Kumain siya hanggang mabusog. Pero kahit busog na siya, kumain pa rin at inubos ang lahat ng pagkain sa loob ng lungga. Sa kanyang kabusugan, halos pumutok ang malaki niyang tiyan. Nang lalabas na lamang siya, napansin niyang hindi na siya magkasya sa labasan. Sumigaw siya upang humingi ng tulong. Dumating ang isa pang aso at nalaman ang nangyari. Bago ito umalis, nagwika siya sa kasamang aso, “Hintayin mo na lang umimpis ang tiyan mo.” Si Muning! Muning! Muning! Hanap nang hanap si Susan kay Muning. Dala ni Susan ang lalagyan ng pagkain ni Muning. May laman na ang lalagyan, pero wala si Muning. Wala siya sa kusina. Wala rin siya sa silid. Nasaan kaya si Muning? Bumaba ng bahay si Susan. Hinanap niya kung naroon si Muning. Ikot na siya nang ikot, pero hindi pa rin niya nakita. Baka lumabas ito ng bahay. Ngiyaw! Ngiyaw! Hayun si Muning! Ngiyaw siya nang ngiyaw. Nasa loob siya ng kahon. May mga kasama si Muning sa loob ng kahon. Nakita ni Susan ang kasama ni Muning. Mga kuting ang kasama ni Muning sa kahon! May puti, itim at magkahalong puti at itim na kulay ng kuting. Tuwang-tuwa si Susan! Grade 4 - Mahogany
  • 2. Bilang ng mga salita: 122 (Bagong Filipino Saligang-Aklat II, Ibita et al, 1990) C. 11. Saan naganap ang kuwento? (Literal) a. sa bahay b. sa paaralan c. sa palengke d. sa simbahan 12. Ano ang katangiang ipinakita ni Brownie? (Paghinuha) a. matapang b. masungit c. maharot d. malikot 13. Ano ang napatay ni Brownie? (Literal) a. pesteng ipis c. dagang bahay b. pusang bahay d. ligaw na manok 14. Bakit kaya bahagyang ginalaw ni Brownie ang buntot nang makita ang amo? (Paghinuha) a. gusto niyang gisingin ang daga c. natakot siyang mapagalitan ng amo b. nagulat siya sa kanyang ginawa d. upang ipakita sa amo ang kanyang ginawa 15. Bakit kaya sinulat ang kuwentong “Si Brownie”? (Pagsusuri) a. Hatid nito ang isang balita. c. Gusto nitong magbigay ng aliw. b. Nais nitong magbigay-aral. d. Nais nitong magbigay ng bagong kaalaman. Bilang ng mga salita: 128 (Yaman ng Panitik 1, Resuma et al, 1987) D. 16. Sino ang nakatatandang kapatid? (Literal) a. Mina b. Lito c. Lita d. Tina 17. Bakit sumisigaw si Mina? (Paghinuha) a. galit siya c. tinatakot niya si Lito b. maingay kasi d. hindi marinig ang boses niya 18. Ano ang naramdaman ni Lito nang tinanong siya ni Mina nang pasigaw? (Paghinuha) a. nagalit siya c. natakot siya b. natuwa siya d. nagtampo siya 19. Bakit nadulas si Mina? (Literal) a. madulas ang sahig c. natapakan niya ang balat ng saging b. di niya nakita ang nilalakaran d. natapakan niya ang basang bahagi ng sahig 20. Ano ang isa pang magandang pamagat ng kuwento? (Pagsusuri) a. Ang Basurahan c. Pulutin ang Saging b. Ang Saging ni Lito d. Ang Sigaw ni Mina Si Brownie Si Brownie ay aking alagang aso. Ang aking aso ay masamang magalit. Minsan ay may pumasok na malaking manok sa aming bakuran. Kaagad niya itong tinahulan. Kung hindi lamang siya nakatali nang mahigpit, malamang na habulin niya ito. Nagulat ang manok at tumakbo ito nang mabilis palabas ng bakuran. Kagabi ay hindi ko naitali si Brownie. Panay ang ungol niya. Maya-maya ay may tinahulan siya nang malakas. Biglang lumukso si Brownie sa kanyang tulugan at may hinabol. Dali-dali kong sinilip ang aking alaga. May napatay siyang daga! Bahagya pa niyang ginalaw ang kanyang buntot nang makita ako. Kaagad kong binitbit sa buntot ang daga at ipinakita kay Tatay. Masayang hinimas ni Tatay si Brownie. “Talagang maaasahan ang asong ito,” sabi niya. Balat ng Saging “Lito! Lito!” Si Mina ang sumisigaw. Kay lakas ng kanyang sigaw. “Bakit, Ate? Ano iyon?” Ito naman ang tanong ni Lito. Lumapit siya kay Mina. Ayaw niyang sumigaw pa ang kanyang ate. “Balat ng saging ito, hindi ba? Sino ang nagtapon nito?” Galit si Mina. Galit siya sa nagtapon ng balat ng saging. “Ako, Ate,” sagot ni Lito. Mahina ang kanyang sagot. Mahina ang kanyang tinig. “Sabi ko na nga ba. Huwag ka nang magtatapon dito, ha! Sa basurahan ka magtatapon. Hayan ang basurahan natin. Hayan, natapakan ko ang balat ng saging. Nadulas ako.” “E... hindi ko sinasadya, Ate. Talaga, hindi ko sinasadya. Hindi na ako magtatapon ng balat ng saging kahit saan. Sa basurahan na ako magtatapon.” “Mabuti. Mabuti kung gayon,” sabi ni Mina.