O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Új Színház Márta István pályázata, marketing stratégia fejezet, Budapest, 2011

1.488 visualizações

Publicada em

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Új Színház Márta István pályázata, marketing stratégia fejezet, Budapest, 2011

 1. 1. 51 AZ ÚJ SZÍNHÁZ MARKETING KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIÁJAI. Marketing és PR az Új SzínházbanAz Új Színház önkormányzati tulajdonú, államilag és önkormányzatilag dotált nonprofit kft- kéntműködik. Ezen kívül a saját bevételek növelése, elsősorban a jegyeladáson keresztül, elemi érdeke,létszükséglete a színháznak. A bevételek növelése nehéz feladat elé állítja a művészeti stábot és amarketingest is: egy időben szakmai és közönségsikert csak szerencsés esetben tudhat magáénakegy előadás.Míg egy átlagos, piaci alapokon működő, hasonló üzemméretű vállalatnál, átlagosan a teljesköltségvetés 10%-a marketing kiadásokra megy el, addig a színházban az e célra felhasználhatókeret lényegesen kisebb, rendelkezésre állása ad hoc.Színházunk- a közművelődést szolgáló tevékenységéből kifolyólag- sok média támogatóval bír,akikkel rendkívül kedvezményes együttműködési kapcsolatot ápolunk. Ezzel együtt, marketingköltségvetésünkből ritkán engedhetünk meg magunknak televíziós, outdoor megjelenéseket,kutatásokat, kampányokat. Az online jelenlét önmagában nem elégséges, ellenben egyre inkábbhozzátartozik a szükséges alapfeltételekhez a piaci érvényesülésben.Az Új Színház repertoárja lehetővé teszi a „rugalmasabb” fogyasztást: nem csak este kínálunkelőadásokat, hanem délelőtt gyerekelőadásokat, valamint alkalmanként hétvégi, délutáni, nyugdíjaselőadásokat tartunk. A színházunk előadásai, és közönségünk szempontjából versenytárs mindenmás színház, kiállítások, múzeumok, egyéb kulturális rendezvények, fesztiválok. A kulturálisprogramok igen bő választéka a jelenlegi gazdasági környezetben nagyon megosztja a kultúra-fogyasztókat, akiknek egyre kevesebb az e célra szánt kiadása. Sok kulturális és szabadidőstevékenységet kínáló szolgáltató verseng ugyanazért, az egyre kisebb tortán való osztozkodásért.A/ Jelen állapotAz intézmény magát a főváros három legjobb színházába sorolja a közepes befogadóképességűteátrumok közül. Az Új Színház nagyszínpadának hivatalos befogadó képessége 344 fő. A BubikIstván Stúdiószínpadon 80 fő, míg a Magyar László teremben cca.30 fő fér el kényelmesen.A színház az elmúlt évadban előadásait 87%-os átlag nézőtér telítettséggel játszotta.Vendégjátékokkal egy évben átlagosan 8-10 alkalommal szerepel más kőszínházakban, szabadtériszínpadokon, fesztiválokon illetve külföldön.
 2. 2. 52Célunk olyan előadások létrehozása, amit a szakmai színvonal megtartása mellett a nézők iskedvelnek. Családias légkör megalkotására törekszünk. A nézőkkel kialakított viszony közvetlen.A marketing tevékenység a színház életében inkább kiszolgáló tevékenység, aközönségszervezéssel szoros kapcsolatban áll, reflektál a napi, heti igényekre. A felmérésekeredménye alapján erősebb hangsúlyt fektetünk a nézőkkel való személyes kapcsolat építésére,valamint az on-line értékesítésre, információnyújtásra. Mivel a színház művészeti elképzeléseidominánsak, ezért a marketing munka során azon szempontok figyelembe vételével igyekszünk akülső kapcsolatokat, a média megjelenéseket kialakítani. A nézői visszajelzések alapján erősebbhangsúlyt kell fektetnünk a művészeti elgondolásnál a szereposztásra, mert ez a jegyvásárlásnáljelentős befolyásoló tényező.B/ Célcsoport2010-ben az MTA Politikai Tudományok Intézetének munkatársai készítettek egy kutatás aszínházunk látogatói összetételének mérésére 500 fős mintán. A kutatást kiértékelvemegállapítható, hogy a színházunk előadásai iránt érdeklődő kör rendkívül széles, és folyamatosanváltozó.………………NEM PUBLIKUS!C/ Marketing stratégiaAz Új Színház a főváros 13 kőszínháza közül közepes méretű, nyitott művész színházkéntműködik. Karakterisztikájában egy konzervatív, de folyamatosan megújulni képes, szélesspektrumú programkínálattal rendelkező színház.A támogatói és a nézői igények összehangolása mellett folyamatos kommunikációt tartunk fenn aszínházi léthez kötelezően kapcsolódó, és az előadások, irodalmi estek, más programok profiljáhoztartozó médiumokkal, partnerekkel.A fogyasztói célcsoport sokszínűsége, heterogenitása és a művészi igényesség érvényesítésére„húzó” marketing stratégiát alkalmazunk. Az egyes produkciókhoz „személyre szabottan”keressünk meg a célközönséget és a médiumokat, a történethez társítjuk a megjelenési felületeket,pl.: vígjátékhoz a szórakoztató oldalakon jelenünk meg, zenés műfajhoz az adekvát rádiósműsorokat, sajtóorgánumokat használjuk. Diákelőadásokkal megcélozzuk az iskolákat, vallásitémájú előadásunkról hírt adunk az egyházközösségeknek, irodalmi estjeink hirdetése megjelenikaz ÉS-ben, a Magyar Narancsban, irodalmi témájú rádióriportokban.
 3. 3. 53 Az együttműködő hirdetési felületeket lehetőség szerint mind megragadjuk, hogy elérjük a potenciális látogatókat. Megerősítettük az online kommunikáció területét, hat adminisztrátor látja el a közösségi portál felületeken az információtovábbítást. (Ők mind a színház különböző területeken dolgozó munkatársai, nem külsősök.) A jegyértékesítésre több akciót, promóciót indítunk. Marketing költés szempontjából az előnyösebb barter, illetve rendkívül kedvező média együttműködéseket választjuk. Költség hatékony megoldásokra törekszünk, például diák önkéntesek segítenek szórólapozni, programfüzeteket kávézókban, iskolákban, kollégiumokban elhelyezni. Nagyobb költési lehetőség esetén televíziós spotokkal, óriásplakáton, hosszabb tematikus kampányokat lehetne indítani. Mindemellett a marketing önálló feladatai közt szerepel a belső PR, a rendezvények szervezése és lebonyolítása.(Pl.: a magyar dráma napja, színházi világnap, előadás jubileum, premier buli stb.) D/ Promóciók …………………..NEM PUBLIKUS! E/ Sajtófigyelés Az Observer sajtófigyelő szolgáltatását alkalmazzuk sajtófigyelésre. Figyeljük a kritikákat, reflexiókat, de nem építünk feltétlenül rá. A kritikai megjelenések nem befolyásolják a művészek alkotó szabadságát a színházban. Külön sajtóosztály is működik a színházon belül, hiszen a hatalmas mennyiségű információt időben kell eljuttatni a sajtó képviselői felé, valamint ők szervezik a sajtótájékoztatókat, sajtóeseményeket az előadásainkhoz, és egyéb programjainkhoz. Az összegyűjtött anyagokat szelektálás nélkül helyezzük el a színház színész büféjében. F/ Corporate Social Responsibility/ társadalmi felelősség vállalás• Felvállalunk beavatói és közönségnevelő tevékenységet is.• A színház a fogyatékkal élőknek akadálymentes bejutást és kényelmes helyeket biztosít, hogy ők is előadásaink részesei lehessenek. Az ő kényelmüket szolgálja a mozgássérültek számára kialakított mosdó is.• A siketek és nagyothallók számára indukciós hurok működik a nagyszínpad nézőterén.• Együttműködést alakítottunk ki a főváros és a VI. kerületi Nagycsaládosok Szövetségével (NOÉ) Alkalmanként lehetőséget kapnak a NOÉ-regisztráltak meghatározott számú jegy felhasználásra, így segítve azt a közönség réteget, akik számára nem elérhető pl. 6 fő egyidejű színházlátogatása.
 4. 4. 54 (A társadalmi felelősség vállalás mellett a CSR gazdasági eredményességét jelzi, hogy egy ilyen alkalom után az egyik néző, saját gyülekezetük számára egy egész teltházas előadást rendelt meg.)• A „Virágos kert - Képek Assisi Szent Ferenc életéből” című színdarabunk vallási témáját tekintve számos plébániával, főiskolával, egyetemmel, vallási intézménnyel vettük fel a kapcsolatot, szórólapokat, programokat helyeztünk el a helyszíneken, és „külső szervezőkké” tettük az érintetteket.• 2012. év januárjában Csend-koncert címmel halláskárosultaknak szóló speciális, audiovizuális koncertnek adunk helyszínt a nagyszínpadon. G/ Árazás- kategóriák Pénztári jegyárazás Az alábbi táblázat az Új Színház jegyárait mutatja a 2010-2011-es évadban. Jegyárpolitikánknál a rugalmasságot, a flexibilitást, a naprakészséget tartjuk szem előtt. Alap helyárak Emelt helyárak Földszint 1-4. sor 3.200 3.500 Földszint 5-12. sor 2.600 2.900 Földszint 13-16. sor 2.300 2.600 I. emeleti páholy 3.200 3.500 I. emeleti oldal páholy 2.100 2.300 II. emeleti páholy 2.100 2.300 II. emeleti oldalkarzat 1.400 1.400 Új Színház jegyárak a 2010-2011-es évadban1 Az új bemutatók, mint legfrissebb termékek, emelt helyárral kerülnek bevezetésre, majd az idő múlásával alaphelyárassá nyilvánítjuk őket. Több fővárosi színház él azzal a gyakorlattal, hogy a hétvégi előadásait pár száz forinttal drágábbra pozícionálja, mi azért nem élünk ezzel a lehetőséggel, mert a szociológiai kutatás is alátámasztotta, hogy számos vidéki nézőnk van, akik csak hétvégén tudnak eljönni az előadásokra, számukra az utazás költsége is extra-költségként jelenik meg. Léteznek olyan speciális előadásaik, amelyeknél a nézőtér közepére palló épül, ilyenkor a helyek ára másképp alakul, érdemesebb a hátsó sorokba jegyet váltani, hogy az előadás egésze kényelmesen látható legyen. A stúdiószínpad jegyei nem helyreszólóak, a nézők érkezési sorrendben foglalhatják el helyeiket, így itt nincs árdifferenciálás: az elmúlt évadban a felnőtt 1 Forrás: www.ujszinhaz.hu letöltve 2011-03-28
 5. 5. 55előadások 2500 Ft-os jegyáron voltak látogathatóak, az ifjúsági és gyerekelőadások 1500 Ft-osilletve 1300 Ft-os jegyáron.A 2011-2012-es évad elején nem tervezünk jegyáremelést, mivel a fogyasztóink rendkívül ár-érzékenynek bizonyulnak.Az átlagos jegyár 2378 Ft, megállapítható hogy egy, a magyarországi viszonylatban közepes árújegyet forgalmazunk.Az Új Színház közvetlen konkurensei a fővárosi, hasonló méretű és profilú teátrumok, úgymint aKatona József Színház, az Örkény Színház, a Radnóti Színház vagy a nagyobb méretű, de hasonlócélközönségnek játszó Vígszínház. Megvizsgálva a versenytársak jegyárpolitikáját, elmondható,hogy az Új Színházi jegyek ára igazodik hozzájuk. A gazdasági válság és a korábban már kifejtettközönségigény változások, valamint a specifikus repertoár miatt ettől a trendtől eltérni nem igazánlehet. BérletárazásA klasszikus bérletrendszer 3 évad óta van jelen az Új Színházban is. Két típusú bérletet vezettünkbe: az egyik az „early bird” fogyasztókat célozta meg, akik főpróbát nézhettek, a másik prémiumközönségnek szólt, akik a zártkörű bemutatót követő első előadás megtekintését követően, aszínpadon koccinthattak az előadás közreműködőivel.Ezek a bérletek az évadok négy új, nagyszínpadi bemutatójához kötődtek, a különböző ülőhelykategóriák szerint 12 800 és 4 900 Ft közti árakkal.A 2011-2012-es évadtól szüneteltetjük a klasszikus bérletek árusítását, mert az eladási statisztikákazt mutatják, hogy a nézők egyre kevésbé tolerálják a kötöttségeket és sokkal jobban értékelik aszabadon választott előadásra és időpontra szóló szabadbérleteket, kedvezménykártyákat.KedvezménykártyákNegyedik olyan évadot kezdjük a színházban, amikor kedvezménykártya megvásárlásrabuzdítjuk hűséges nézőinket. A néző előnye a rugalmas felhasználhatóság, a színház előnye,hogy a bevétel előre befolyik. A kártyák hozzávetőleg 20% kedvezménnyel történő vásárlástjelentenek.A 2011-2012-es évad kedvezménykártyáiSzimpla (4 előadásra 1 főre)
 6. 6. 56Dupla (4 előadásra 2 főre)Egyszer kettecskén (1 előadásra 2 főre)Generáció (Diák, Pedagógus, Nyugdíjas) (4 előadásra 1 főre)Beavató Iskolai Bérlet (3 szabadon választott előadásra (adott listából lehet választani a jövőévadi terv alapján) + programok (egyéni igények alapján): épületjárás, kulisszajárás, nyíltpróba, teszt-nézés, beszélgetés az alkotókkal, drámafoglalkozás egy előadáshoz)„Szolid ár most!” – 2007 óta ez a pedagógusok számára igénybe vehető kedvezmény, amivelmeghatározott kontingensben, meghatározott helyekre 1000 Ft-os áron válthatnak jegyet.H./ Jegyvásárlás módjai, csatornái Az Új Színház jegyárusításra több csatornát használ, elsősorban az 1998-tól az elsőkéntszínházunkban bevezetett InterTicket rendszert. 2010-től a Jegymester és a Ticketportálhálózatára is felkerülnek színházjegyeink, így az országos online értékesítési piacot nagyrészben le tudjuk fedni. Könnyű nyomon követni a még eladható, és a még nem eladottjegyek számát, valamint pontosan tudni lehet, hogy hol, mikor és ki értékesített egy adottjegyet. A programok természetesen azt is kiszámolják, hogy mennyi a statisztikai bevétel, azeszmei bevétel és a valósan befolyt jegybevétel (áfával és anélkül is). A nyomon követéselőnye, hogy ha egy darabra nem kelt el elég jegy, akkor igénybe vehetőek a kommunikációseszközök, amelyekkel növelhető a nézettség. Ilyen esetekben a gyorsan mozgósítható médiapartnerek illetve az on-line felületeket tudjuk jól és aktívan használni. Az Új Színház jegyértékesítését a közönségszervezési osztályvezető irányítása alattkét közönségszervező és két váltópénztáros végzi. Míg a pénztárosok fő feladata az aktuálisegyéni jegyvásárlói igények kielégítése és az előadások előtti jegyforgalom lebonyolítása,addig a közönségszervezők az egyéni vásárlók toborzása mellett a csoportos jegyeladásban ésjegykoordinálásban vesznek részt. További jegyvásárlási csatornák között szerepel a hagyományos jegypénztári módszer,vagy a már említett legerősebb on-line jegyváltás. A szolgáltatási rendszer alternatívát kínál abankkártyás, a telefonos és az utalványos színházjegyvásárlásra is. Az egyéb kereskedelmihálózatokban használt eszközök is beférkőznek a színház világába. Megjelentek az üdülésicsekkek és a különböző féle ajándékutalványok, a cafetéria rendszerében használtfizetőeszközök. A hagyományos értékesítési csatornákon túl feltétlenül szükséges nyitni az új trendekfelé. A közösségi média (színház saját honlapja, IWIW, Facebook, közösségi vásárlás, stb)
 7. 7. 57eszközeinek használatával egyre több embert ültethetünk a közönség soraiba. Az új közösségiportálok lehetőséget nyújtanak arra is, hogy észrevétlenül reklámfelületté váljanak, ésszemélyesebb hangvételben szólítsák meg a hasonló érdeklődési körrel rendelkezőket. Az SMS-ben történő jegyváltásra megkezdődtek a tárgyalások adott szolgáltatókkal, ezzelis kényelmesebbé téve a nézők ezen „feladatát”. Javaslatként a pénztárban skype-on történőjegyfoglalást is lehetővé lehetne tenni. Erős a tendencia a kényelmi szolgáltatások irányába, de megjelenik a bizalmatlanság is avevők részéről, feltételezve a technikai problémák felmerülésének lehetőségét. Ennekmegoldása gyors feladatmegoldást kíván, amelyre folyamatosan reflektálunk.II. MarketingkommunikációA színház a fenti médiapartnerekkel hosszú távú kapcsolatban áll, szerződést egy teljes évadidőtartamára köt, rendkívül kedvező együttműködési feltételekkel.Médiapartnerek (2011/2012):Televízió:• m1-2, Duna TV• hírTVRádió:• Kossuth/Petőfi/Bartók rádió• Info Rádió• Klub RádióNyomtatott sajtó:• Magyar Nemzet• Magyar Hírlap• Fidelio• Népszabadság• Népszava• Magyar Narancs• Pesti Műsor• JelenkorOnline felületek:• Szinhaz.hu
 8. 8. 58• Port.hu• Litera.hu• 7ora7.hu• Libri.huA megjelenések kevésbé irányítottak, mint inkább a felkínált lehetőségekre alapozóak. Készültönálló korlát kampány is például az ESMA Zrt. segítségével, valamint a BKV 173E járatszámúbuszain vásároltunk megjelenési felületet. Jellemző, hogy új lehetőségekkel keresnek megbennünket ajánlkozó médiapartnerek. A színház elkötelezett amellett, hogy nem szerződik azelőadó művészeti profilhoz méltatlan hirdetési felülettel.Színházunk a meglévő médiapartneri kapcsolat rendszerével a következő kampánytervet veszialapul premierjeihez, amely módosul a színdarab célközönsége tükrében, és adott eszközhiányában. ………………NEM PUBLIKUS!A web-en megtekinthető színházi előadás egy új kezdeményezés, aminek előnye, hogy a nézőneknem kell otthonról kimozdulnia, nem kell felöltözni, nem kell költeni a színházba jutásért, jegyért,esetleg ottani fogyasztásért. Közönséget generál azokból, akik külföldön élnek, vagy távolihelyeken, a közlekedés okozta problémára egyfajta megoldás. Lehetőséget biztosít olyan kulturáliscsoportok bemutatkozására, akiknek máshol még nincs helyszínük. Mégis, a színházi élménytegészében nem pótolhatja, hiányzik belőle a készülődés, maga a közeg, a szocializált viselkedés,sőt a színház épület varázsa, az élő adás hangulata, a színész elérhető közelsége, a büfé hangulata,apró sajátosságok, akár a szünet végét jelentő csengetés.III. Az Új Színház honlapjaBár az off-line médiakapcsolatok szerteágazóak, de a pénzügyi megfontolásból és a jegyvásárlásiszokások megváltozása miatt – fogyasztói akarat –, az online jelenlét erősítése segíthet új nézőkbevonásában. Ezért 2011 nyarán megújítjuk a honlapunkat. Az Új Színház a hagyományos előadásinformációkon túl bő tájékoztatást nyújt mind a színészeinkről, az alkotókról, mobil filmecskétnézhetnek meg a látogatók egy nyílt nap történéseiről, saját híradó-programajánló készül egy-egy
 9. 9. 59premier darabhoz. Színesíti az oldalunkat egy-egy könyvajánló, számos színdarabhoz kötöttjátékkal, pályázattal tesszük interaktívvá a www.ujszinhaz.hu oldalt.A/ A honlap átalakítása 2011 nyarán • Igényes, nagy felbontású képek szerepelnek a content felső részében. A váltakozásuk ideje jól eltalált, a beállítások hangulatot közvetítenek. Tulajdonképpen ez működteti a honlapot. • Az előadások külön lapjai informatívak, a teljes adott felületeket tartalommal töltjük fel. Kommentek, kritikák is szerepelhetnek további tartalomként. A darabok oldalán megjelenő videók jó betekintést nyújtanak, a produkció megfelelő részeibe. Ezek többnyire a szinhaz.tv.hu felületről linkelve kerülnek át. A felugró beszélő szereplők- úgy nevezett kattancsok is színesítik a darab leírásokat, érdemes lenne játszani ezzel a lehetőséggel. Több esetben itt leíró anyagot hallunk, amit olvashatnánk is. A beszélő személyek színészek, ezáltal jobban megmozdíthatnánk ezeket a figurákat. Előadás: szereposztás, leírás, fotó, video, egyéb ajánló, jegyvásárlás, előadás időpontok • A honlap menürendszere átgondolt struktúra, de az egyben leugró ablak nem épp szerencsés, ezt most frissítjük. Az egyben lenyíló menüpontokhoz érdemes a kisebb egységeket egyben kezelni, hogy azért használhassunk kategóriákat, hogy könnyítsük a látogató dolgát. Így akarva-akaratlanul elolvas mindent, amivel lassítjuk, ha csak nem ez a cél. • A jegyvásárlás opciót több helyen tüntetjük fel, hogy ne menjen tovább a látogató, vagy esetleg máshol vásárolja meg a jegyet. Tulajdonképpen a honlap célja, hogy jegyvásárlást generáljon, ezért kiemeljük ezt a menü lehetőséget. A darabok adatlapjára is elhelyezünk ’jegyvásárlás’ linket. Ne veszítsen időt azzal, hogy meg kell keresnie a felhasználónak a menüpontot, ha már elhatározta magát. • A design-ban több apró grafikai motívumokkal kiemeljük a színház profilját. A pasztell tónusú kék szín adott, arculati szín. A színhasználat tekintetében a felhasználók személyes preferenciáikat kedvelik a honlapokon is.2 A színválasztás alapvetően nem befolyásoló, de az összhatás meghatározó a nézettség tekintetében Az alapszínből kiemelhetnék egy keretrendszerrel, vagy más grafikai eszközzel a honlap mondanivalóját. A tartalmakat a content-ben érdemes nem inverzben megjeleníteni, hanem találni olyan struktúrát, ahol világos alapon is feltűntethető az2 Rung András- Kiss Orchidea Edith: Felhasználóbarát honlapok (Gondolat Kiadó, Budapest, 2006),74. oldal
 10. 10. 60 információ. Akár virtuálisan régi budapesti újságok hirdetési cikkjeibe is foglalhatnánk ezeket a tartalmakat. Az emberi agy képként észleli első ránézésre a sötét alapon világos színnel írt szövegformázást. Ezért elsőre időbe telik, amire összerakja a teljes képet. Többek között ez formázási megoldást is megújítjuk, a honlap összképe egységesen, tisztábban lesz látogatható, használható. • Az oldal arányosságát erősítendő a nem az épp aktuális híreken túl, a legfrissebb információkkal töltjük fel a teljes rendelkezésre álló felületet. • Kiemelt, fő helyre helyezzük el a Facebook like opciót. Lehetőségeket rejt magában az, hogy egy gomb lenyomásával lájkolható lenne pl. Harpagon, mint egy mű szereplője, vagy bármelyik színész, értékes visszajelzés lenne, hogy ki melyik szereplőt ’kedveli’ a darabokból.B/ FacebookA Facebook portálon működtetett intézményi profil3 1636 felhasználó tetszését nyerte eleddig. Következetesen a hivatalos weblapcímet hagyva meg további információ elérésére azoldalt egyfajta hirdetőoszlopként használjuk fel ezt a felületet. A profilunk által kedveltintézmények között szerepelnek támogató, konkurens intézmény, ahogy mi is náluk.Napi szinten frissülő tartalmak a profil oldalán jelennek meg. Nyereményjátékra invitálófelhívásokat, műsorváltozást, repertoáron lévő darabokról szóló plusz információkat, képeket,videókat tartalmaznak a híreink. A közösségi oldalon a velünk szimpatizáló nézők megosztjákvéleményeiket a fal- posztokhoz kapcsolódóan. A kiírásokon a megadott linkek szintén aszínház hivatalos portáljára mutatnak.C/ YoutubeA Youtube videó megosztó oldalon darab részleteket, beharangozó videókat és eseményeketmegörökítő mozgóképeket találhatunk az Új Színházról. 416 különálló tartalmat kapcsol az’Új Színház’ kereső szóra a program, melyen már a második oldalon a konkurensintézmények anyagai is megjelennek kis arányban. A legmagasabb nézettsége a színházweboldalán is megtalálható A szív bűnei előadáshoz készült spotnak van, 2420megtekintéssel. Ezek a rövid videofilmek felkeltik az érdeklődést előadásaink iránt, olyanközönséget is elérve, akik még nem jártak az Új Színházban. Rövidek, zenések, színesek,informatívak, ismert színészeink szerepelnek bennük, így promotálják az előadásokat éstermészetesen a színházat. Megállapítható, hogy a magas, vagy magasabb nézettségű videók a3Forrás: http://www.facebook.com/home.php#!/ujszinhazl
 11. 11. 61színház weboldaláról is elérhetőek. Így az ide mutató linkkel emelik a tartalmak nézettségét,az előadásokhoz fűződő információ mennyiségét, valamint a potenciális jegyvásárlókérdeklődését. 4D/ BannerekMinden előadásunkhoz készül két-három különböző méretű banner. Ma már nincs akkorajelentősége ezeknek a látványelemekkel kombinált kommunikációs eszköznek, mint korábban. AzÚj Színház mégis használja őket, mert vannak olyan on-line oldalak, amelyek más reklámot nemtudnak elhelyezni, továbbá a PR-nak, sajtóhíreknek illetve a játékoknak adott web site-on erőskiegészítő eszközei.IV. A legújabb kommunikációs technikák beépítése, felhasználása…………………..NEM PUBLIKUS!V. Az Új Színház külső Public Relations-tevékenységeAz Új Színházban nagy hangsúlyt fektetünk a pr-tevékenységre. A credo szerint nyitottművészszínháznak valljuk az Új Színnházat, amely nem rendelkezik kifejezettencélcsoporttal. De ha mégis meg kellene határozni egy aktív célcsoportot, akkor a felsőfokúvégzettséggel rendelkező, középkorú hölgyek lennének, a jegyvásárlások tükrében. Az Új Színház ráfordítása éves szinten a pr-ra körülbelül 3,5 millió forint, ha nemszámítjuk bele a grafikai és nyomdai munkálatokat, hisz akkor jóval magasabb lenne ez azösszeg.A/ Médiakapcsolatok A média, mint összekötő kapocs van jelen a színház és a közönség között. Az elmúlt évekalatt sikerült kiegyensúlyozott, jó kapcsolatot kialakítanunk a sajtóval. Fontosnak tartjuk amindkét fél számára előnyös viszony kialakítását, fenntartását. A sajtótájékoztatók szervezésenem csak a premier darabokhoz kapcsolódik, de az évadnyitó információiról, a színházbelföldi és külföldi vendégjátékairól, befogadott produkciókról, irodalmi estekről istájékoztatjuk a médiumokat. A sajtópróba minden bemutató esetében megrendezésre kerül, és4 Forrás: http://www.youtube.com/results?search_query=%C3%BAj+sz%C3%ADnh%C3%A1z&aq=fl
 12. 12. 62egyéb különleges eseményekre is meghívást kapnak a sajtó képviselői. Ilyen különlegesesemény volt pl. a Keleti PU. című darab 50. előadása, ahol más meglepetések mellett aszínházigazgató kalauzként, MÁV sapkában, MÁV karszalaggal, MÁV lyukasztóval kezelte anézők jegyeit, vagy A fösvény 75. előadása, mikor minden néző egy csoki aranytallért kapotta jegye mellé. Igen emlékezetes este volt, amikor Jiří Menzel ugrott be az egyik főszereplőhelyett a Még egyszer hátulról című, saját rendezésű előadásba.A színház életének fontos része a sajtó kiszolgálása.B/ Bemutatókhoz, előadásokhoz kapcsolódó nyomdai anyagok, kiadványok, hirdetésekAz Új Színház számos állandó kiadvánnyal rendelkezik.Ilyen kiadvány a színház műsorfüzete, mely félévente, 6000 példányban jelenik meg,szeptember-január és február-május időszakra. A műsorfüzet bővebb leírásban tartalmazza azévad során megrendezésre kerülő előadásokat.Minden hónapban megjelentetjük a színházi előadásokat tartalmazó havi műsort,megkönnyítve a közönség tájékozódását.A 2010-2011-es évadban minden felületen 101 éves logót és arculati elemeket használtunk,ezzel is hangsúlyozva színházunk épületének 101.születésnapját. Az évfordulóra, DávidFerenc és Gajdó Tamás: Színház a Szerecsen utczában címmel jubileumi könyvet adtunk ki.Az épület és a benne megfordult társulatok életét összefoglaló, színes, értékes kor- ésszínháztörténeti kiadvány, mindenkinek ajánlva.A szisztematikusan megjelenő nyomdai anyagok mellett, minden előadásunkhoz önálló,szereposztással, ajánlóval készült színes szórólapokat is megjelentetünk, melyeket nem csak aszínházban, de alkalmanként kávézókban, múzeumokban, vagy akár plébániákon ismegtalálhatnak a nézők.
 13. 13. 63 Hirdetési felületként használjuk a színház portálját is, ahol óriásmolinón évadot, kisebbhomlokzati molinókon az aktuális új színdarabokról tájékoztatjuk a járókelőket. Imázserősítésként elindítottuk a színészeink egész alakos molinóinak kihelyezését az utcafronton..VI. SzponzorációSajnos, klasszikus szponzorációról ma már nincs szó, korábban a Volksbank támogattaszínházunk galériájának kiállításait. A jövőben nem csak szükséges ezt a vonalat újramegerősíteni, de a hatékonyság és az új kultúrpolitikai irányok miatt szükséges lépés. Amédiaszponzori szerződések barter megállapodásokon keresztül, zártkörű előadást vagyjegyeket, illetve megjelenési lehetőségeket tudnak biztosítani a médiatámogatóknak, ők ezértcserébe reklámfelületet adnak.VII. Ágazati kapcsolatokA/ KözönségkapcsolatokA hírlevél is a közönséggel való kapcsolattartás egyik eszköze. Az Új Színház is kihasználjaezt az eszközt, hírleveleinket e-mail formájában juttatjuk el átlag havi két alkalommal afogyasztók felé. A hírlevelek a színház életében bekövetkezett változásokról, programokról,játékokról, pályázatokról, és az Új Színház számára fontos ügyekről szólnak. A színházlehetőséget nyújt arra, hogy a nézők a honlapon és a helyszínen is, megadva nevüket, e-mailcímüket feliratkozzanak a hírleveles szolgáltatásra. A színházban egy személyes hangú, kiskártya kitöltésével lehet regisztrálni. A kitöltött kártyákat a színház előcsarnokábanelhelyezett gyűjtődobozba dobhatják be. Több ezres hírleveles adatbázisunk épült fel.B/ Promóciós rendezvények
 14. 14. 64A közönséggel való személyes kapcsolattartás az egyik, ha nem a legfontosabb feladatunk.Számos lehetőséget teremtünk a nézőkkel való közvetlen kommunikációra. Aközönségtalálkozókon lehetőség nyílik egy-egy előadás megtekintését követően, hogy anézők találkozhassanak az előadókkal, esetleg az alkotókkal is, és egy közvetlenbeszélgetéssel elmélyítsék adott darabhoz, alkotóhoz, színészhez való kötődésüket. Az ÚjSzínház a közvetlen kommunikáció egy speciális formáját kínálja, a Kulisszajárást, melysorán alkalmat kínál a színház, hogy a nézők megismerhessék az előadások háttérmunkáit, aműködési, technikai hátteret. A Kulisszajárást havonta egyszer rendezzük meg, melyet avezetés egy tagja vezet le. Lehetőséget szeretnék adni, hogy „szedjék szét” színházunkat,nézzék meg, hogyan működik, miből tevődik a csoda. Az évadnyitó rendezvények, színházi nyíltnapok mindig egyedi, különleges programokatés meglepetéseket ígérnek. Már bevett szokás, hogy a rendezvény ideje alatt zöldövezettényilvánítjuk az Új Színház utcáját, létrehozva a Színészrezervátumot. A programok humorralfűszerezve, burkoltan ismertetik meg az előadásainkat, promotálják az új évad premierjeit.Tavaly nagy érdeklődés kísérte a színészsimogatást, színes kavalkáddá vált a Manierdivatszalon és a színház színészeinek együttműködésével életre keltett divatbemutató. Sokanjöttek el a szatmárcsekei szilvalekvár főzésre is. A hattyú című darab kapcsán a Rómeo ésJúlia előadás kádjából pecázhattak színházi relikviákért a gyerekek, a Casanova előadáshozkapcsolódóan a főszereplő, Almási Sándor névjegyét, a szervezésünk telefonszámávalosztogatta a nézőknek. Aki ezeken a programokon részt vesz, az különleges élményekkelgazdagodik, illetve kedvezményes jegy- és bérletvásárlásra is lehetősége nyílik. Az előadásokhoz kapcsolt PR események meglepődést, de leginkább elégedettséget,többlet élményt nyújtanak a nézőinknek. Ilyen kis „akció” volt a Shakespeare: Szentivánéjiálom című színművének darabtemetése, ugyanis a nézőtéren ülők a színészek által dedikáltszamárfüleket kaptak és egy adott pillanatban a színpadon álló előadókkal együtt felcsatoltákazokat (mintegy négyszáz ember). Természetesen visszatérő rendezvényeink is vannak, a Muharay Elemér HagyományőrzőEgyesület néptánc gála, illetve a Kortárs Drámafesztivál és a Vidéki SzínházakTalálkozójának előadásainak nyújtunk helyszínt évről-évre. Rendszeresen sor kerül zeneieseményekre is színházunkban, pl. Palya Bea lemezbemutató koncertje, Ferenczy GyörgyPetőfi előadásának bemutatója. A rendezvényekkel, a sajátságos promóciókkal színesítjük arepertoárunkat, bővítve a színházlátogatók körét.
 15. 15. 65VIII. KedvezményekA színházlátogatás, mint tradicionális kikapcsolódás, a jelen gazdasági körülményekismeretében háttérbe szorult kiadási faktor egy család számára. Egyre kevesebben tehetikmeg, hogy rendszeresen színházba járjanak, bár az igényük megvan rá. Színházunk többkedvezményes konstrukciót kínál, ezzel segítve a kisebb fizető erővel rendelkezők számára isa színházlátogatást.Számos új bérlettípussal indítjuk a 2011-2012- es évadot. Ettől az évadtól minden bérletesünkautomatikusan Új Színház Pártoló Taggá válik, és ezzel élvezheti a Pártoló Tagsági pluszkedvezményeket.A vásárlást elérhetővé tettünk az interneten és a szervezési osztályon.Alkalmazható kedvezmények:Megnevezés Kedvezmény LeírásSzakmai jegy 600 Ft Titkárság által kiadhatóPedagógus kedvezmény 1000 Ft Meghatározott feltételek alapjánKísérőjegy 200 Ft Csoportokhoz kiadhatóPárnajegy 600 Ft Bizonyos előadásokhoz kiadhatóÁllójegy 100 Ft Koncertekhez kiadhatóPártolói kedvezmény 15% Pártolói kártyával igénybe vehetőCsoportkedvezmény 15% 20 fő feletti csoportoknakHungary Card kedvezmény 50% Kuponra kiadható kedvezményÉvadnyitó Fesztivál kedv. 15% Fesztiválkor adható kedvezményDiákkedvezmény 15%Népszabadság kedvezmény 10% Népszabadság kártyára kiadhatóFeldobox kedvezmény 10% Feldobox kártyára kiadható10, 20, 25, 30, 50 %-os kedvezmények Vezetői döntés alapján kiadhatóPártolói tagság előnyei: Hírlevél, melyből fontos információkhoz juthat Minden hónapban e-mailben elküldjük következő havi műsorunkat – mindenkinél előbbláthatja a következő hónap műsorát Kulisszajárás évente 3 alkalommal szeptember 21. – a Magyar Dráma Napja / január 21.-aMagyar Kultúra Napja / március 27. Színházi Világnap Közönségtalálkozókon való részvételi lehetőség
 16. 16. 66 Jegyelővételi jog - az Ön által megrendelt jegyeket sorban állás nélkül, a hírlevelünkbenmegküldött műsor alapján, a megjelölt napokon veheti át a színház szervezésén vagy ajegypénztárában. 15% kedvezmény a jegy árából, 20 fő fölött 25% kedvezmény Bepillanthat egy próbafolyamatba Egyedi kedvezmények, csak pártolóink számára!

×