O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Let’s discover what
people say…
Do you think before you
speak or do you blurt things
out?
What is the greatest thing
someo...
Agree or Disagree??
Everybody wants to
hear positive things.
Why do you think so?
Come to think about this??
How can negative
words change a
person?
WE WERE CREATED TO BLESS
Lesson 6 - Post Encounter
The Power of the Tongue
1. The True Believer
Always Blesses
POWER IN THE WORDS WE
SPEAK
“ Ikaw ba’y tagapangaral?
Ipangaral mo ang salita ng
Diyos. Ikaw ba’y
tagapaglingkod, gamitin ...
POWER IN THE WORDS WE
SPEAK
… lahat ng bagay sa
pamamagitan ni Jesu-Cristo.
Sa kanya ang
kapangyarihan at
karangalan
magpa...
Pahayag 16:13-14“At nakita kong
lumalabas sa bunganga ng dragon,at
ng halimaw,at ng bulaang propeta ang
tatlong karumaldum...
YOUR WORDS…
- Put to work the angelic armies. They are
empowered when you speak the Word of
God.
Negative Words…
- Empower...
Awit 34:12-13
“Ang buhay ay masaya at mahabang
buhay.Di ba ninyo gustong inyong
maranasan,Salitang mahalay at
pagsisinunga...
YOU ARE THE
GREATEST
PROPHET OF
YOUR LIFE
Kawikaan 18:21
“Ang buhay at kamatayan ay sa
dila nakasalalay.Makinabang ng
bung...
The words we speak have the
power to determine who we
will become and what we will
do.
Confess what you
need to be, not
what you think you
are…
When going through battles in our
own life we can conquer by
speaking God’s Word
2. Exalt God
“Sa pagpuri sa Panginoon,ay bayaang
magsigawan Na taglay ang matatalim na
sundang sa mga kamay, Upang yaong m...
2. Exalt God
at ang mga pangunahin ay kadenang yaring
bakal.Sang-ayon sa utos ng Diyos mga
bansa’y magdurusa; Ang tatangga...
“When we exalt God with our mouths, the
Word of God becomes sharper and more
powerful in our hands. We have the authority
...
God speaks and things change!!!
3. The three-fold Blessing
of God
Genesis 1:28
“at sila’y pinagpala.Wika
niya,Magpakarami kayo at punuin
ng inyong mga supling ang buong
daigdig,at pamahala...
a. BE FRUITFUL
Fruitful – Life of Holiness
Roma 6:22
“Ngunit ngayong pinalaya na
kayo mula sa kasalanan at
mga alipin na n...
b. MULTIPLY
God wants us to multiply in our:
1. Spiritual life
2. Physical life
3. Social life
4. Financial Life
c. HAVE DOMINION
God wants His children to climb
to positions of privilege
4. God Wants To Bless
Us in order to be a
Blessing to others
Genesis 12:1-3
“Sinabi ni Yahweh kay Abram:Lisanin
mo ang iyong bayan,tahanan ng iyong
ama at mga kamag-anak at pumunta ka...
Genesis 12:1-3
Ang sa iyo’y magpapala ay aking
pagpapalain,Ngunit kapag sinumpa
ka aking susumpain.Ang lahat ng
mga bansa ...
God speaks not according to
what He sees, but according to
what He wants to see.
Blessing = (Beraka – Hebrew)
Giving of the power of the goodness and
favor of God.
The blessing is TRANSMITTED verbally.
Normally, the BLESSING was
transmitted through the
spoken word, and for the
Hebrews, in the spoken word
was the power to a...
Each blessing spoken to someone spells out
a desire for the favor of God to be upon that
person.`
Encouragement motivates ...
James 3: 6, 9, 10
6 Ang dila ay isang ngang apoy,
isang daigdig ng kasamaang
nakakahawa sa ating buong
katawan.Mula sa imp...
9 Ito ang ginagamit natin sa
pagpupuri sa ating Panginoon at
Ama, at ito rin ang ginagamit natin
sa pagalimura sa tao na n...
10 Sa iisang bibig nanggagaling
ang pagpupuri’t
pagalimura.Hindi ito dapat
mangyari,mga kapatid.
James 3: 6, 9, 10
Complainers speak about the way things
are. People of faith speak about the way
things will be!!!
Don’t let a drowning man...
5. The Power of God-
given Blessing
Jeremias 29:11
“Ako lamang ang nakakaalam
ng mga panukalang inihahanda
ko para sa ikakabuti ninyo,at
para dulutan kayo ng ...
God cannot change
what has come out of
His lips. His word
remains firm in the
heavens for He fulfills
everything He has
pr...
Deuteronomio 28:1-3
“Kapag dininig ninyo ang tinig ni Yahweh
at sinunod ang kanyang Kautusan,
ibabantog niya kayo sa gitna...
The blessings are conditional to
our obedience to the Word.
Roma 10:8
“Ngunit ito ang sinasabi niya,Malapit
sa iyo ang salita,nasa iyong mga labi
at nasa iyong puso.”
Since the beginning of time, God
has purposed in His heart to bless
His children.
So, how do we bless?
6. Prayers that bless…
a. Ask God to bless you
b. Ask God to bless your
marriage & your family
c. Ask God to bless your
spouse.
d. Ask God to ble...
BLESSING YOUR DISCIPLES
Bilang 6:23-26
“Sabihin mo kay Aaron at sa kanyang
mga anak na ito ang sasabihin nila sa
pagbebend...
Juan 17:15-17
“Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila
sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa
masama.Hindi sila makasanl...
God wants to bless us with fruit,
multiplication and authority.
It’s in our hands to accept the challenge of
being the cha...
WE WERE CREATED
TO BLESS!!!
PINAGPALA UPANG MAGING PAGPAPALA (MATERIALS FROM PTR RUBEN RUBIO)
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

PINAGPALA UPANG MAGING PAGPAPALA (MATERIALS FROM PTR RUBEN RUBIO)

550 visualizações

Publicada em

WE ARE THE GREATEST PROPHET OF OUR LIVES...SPEAK BLESSING TO YOUR LIFE AND THOSE AROUND YOU.WE ARE BLESSED TO BE A BLESSING TO OTHERS TOO.

Publicada em: Estilo de vida
 • Login to see the comments

PINAGPALA UPANG MAGING PAGPAPALA (MATERIALS FROM PTR RUBEN RUBIO)

 1. 1. Let’s discover what people say… Do you think before you speak or do you blurt things out? What is the greatest thing someone has said about you or to you? Why are words important to people?
 2. 2. Agree or Disagree?? Everybody wants to hear positive things. Why do you think so?
 3. 3. Come to think about this?? How can negative words change a person?
 4. 4. WE WERE CREATED TO BLESS Lesson 6 - Post Encounter The Power of the Tongue
 5. 5. 1. The True Believer Always Blesses
 6. 6. POWER IN THE WORDS WE SPEAK “ Ikaw ba’y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba’y tagapaglingkod, gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang siya’y papurihan sa - 1 Pedro 4:11
 7. 7. POWER IN THE WORDS WE SPEAK … lahat ng bagay sa pamamagitan ni Jesu-Cristo. Sa kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman! Amen” - 1 Pedro 4:11
 8. 8. Pahayag 16:13-14“At nakita kong lumalabas sa bunganga ng dragon,at ng halimaw,at ng bulaang propeta ang tatlong karumaldumal na espiritung anyong palaka.Ito’y mga demonyong gumagawa ng kababalaghan.Nililibot nila ang lahat ng hari sa buong daigdig upang tipunin para sa labanan sa dakilang Araw ng Diyos nna Makapangyarihan sa lahat.”
 9. 9. YOUR WORDS… - Put to work the angelic armies. They are empowered when you speak the Word of God. Negative Words… - Empower demonic spirits
 10. 10. Awit 34:12-13 “Ang buhay ay masaya at mahabang buhay.Di ba ninyo gustong inyong maranasan,Salitang mahalay at pagsisinungaling.Ay dapat iwasan at h’wag banggitin!”
 11. 11. YOU ARE THE GREATEST PROPHET OF YOUR LIFE Kawikaan 18:21 “Ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay.Makinabang ng bunga nito ang dito ay nagmamahal.”
 12. 12. The words we speak have the power to determine who we will become and what we will do.
 13. 13. Confess what you need to be, not what you think you are…
 14. 14. When going through battles in our own life we can conquer by speaking God’s Word
 15. 15. 2. Exalt God “Sa pagpuri sa Panginoon,ay bayaang magsigawan Na taglay ang matatalim na sundang sa mga kamay, Upang yaong mga bansang nagmalabis ay gantihan, At bigyan ang mamamayan ng parusang kailangan. Sa ganito ang kanilang mga hari’y papangawan, Awit 149:6-9
 16. 16. 2. Exalt God at ang mga pangunahin ay kadenang yaring bakal.Sang-ayon sa utos ng Diyos mga bansa’y magdurusa; Ang tatanggap ng tagumpay ay ang mga hirang niya Purihin si Yahweh !” Awit 149:6-9
 17. 17. “When we exalt God with our mouths, the Word of God becomes sharper and more powerful in our hands. We have the authority of calling upon the presence of God to take control of the nations, knowing that the people who have opposed the gospel will be broken by the power of the spirit.”
 18. 18. God speaks and things change!!! 3. The three-fold Blessing of God
 19. 19. Genesis 1:28 “at sila’y pinagpala.Wika niya,Magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig,at pamahalaan ito.Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa mga ibon,at sa lahat ng maiilap na hayop,maging malalaki o maliliit.”
 20. 20. a. BE FRUITFUL Fruitful – Life of Holiness Roma 6:22 “Ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at mga alipin na ng Diyos,ang natamo ninyo’y kabanalan at ang kauuwia’y buhay na walang hanggan.”
 21. 21. b. MULTIPLY God wants us to multiply in our: 1. Spiritual life 2. Physical life 3. Social life 4. Financial Life
 22. 22. c. HAVE DOMINION God wants His children to climb to positions of privilege
 23. 23. 4. God Wants To Bless Us in order to be a Blessing to others
 24. 24. Genesis 12:1-3 “Sinabi ni Yahweh kay Abram:Lisanin mo ang iyong bayan,tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak at pumunta ka sa bayang ituturo ko sayo.Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin kong isang malaking bansa.Pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami.
 25. 25. Genesis 12:1-3 Ang sa iyo’y magpapala ay aking pagpapalain,Ngunit kapag sinumpa ka aking susumpain.Ang lahat ng mga bansa pihong ako’y hihimukin,Na,tulad mong pinagpala,sila’y pagpalain din.”
 26. 26. God speaks not according to what He sees, but according to what He wants to see.
 27. 27. Blessing = (Beraka – Hebrew) Giving of the power of the goodness and favor of God. The blessing is TRANSMITTED verbally.
 28. 28. Normally, the BLESSING was transmitted through the spoken word, and for the Hebrews, in the spoken word was the power to attract good or to activate evil.
 29. 29. Each blessing spoken to someone spells out a desire for the favor of God to be upon that person.` Encouragement motivates people to success. Complaining does the opposite…
 30. 30. James 3: 6, 9, 10 6 Ang dila ay isang ngang apoy, isang daigdig ng kasamaang nakakahawa sa ating buong katawan.Mula sa impiyerno ang apoy nito at pinag-aapoy ang lahat sa buhay ng tao .
 31. 31. 9 Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama, at ito rin ang ginagamit natin sa pagalimura sa tao na nilalang na kalarawan ng Diyos. James 3: 6, 9, 10
 32. 32. 10 Sa iisang bibig nanggagaling ang pagpupuri’t pagalimura.Hindi ito dapat mangyari,mga kapatid. James 3: 6, 9, 10
 33. 33. Complainers speak about the way things are. People of faith speak about the way things will be!!! Don’t let a drowning man give you swimming lessons. Know what God says about you and speak blessing not only over others, but over yourself also.
 34. 34. 5. The Power of God- given Blessing
 35. 35. Jeremias 29:11 “Ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inihahanda ko para sa ikakabuti ninyo,at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap.”
 36. 36. God cannot change what has come out of His lips. His word remains firm in the heavens for He fulfills everything He has promised to his children.
 37. 37. Deuteronomio 28:1-3 “Kapag dininig ninyo ang tinig ni Yahweh at sinunod ang kanyang Kautusan, ibabantog niya kayo sa gitna ng mga bansa.Magaganap nga sa inyo ang mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang kanyang mga utos.Kayo’y pagpapalain niya sa loob at labas ng inyong mga bayan.”
 38. 38. The blessings are conditional to our obedience to the Word.
 39. 39. Roma 10:8 “Ngunit ito ang sinasabi niya,Malapit sa iyo ang salita,nasa iyong mga labi at nasa iyong puso.”
 40. 40. Since the beginning of time, God has purposed in His heart to bless His children.
 41. 41. So, how do we bless?
 42. 42. 6. Prayers that bless…
 43. 43. a. Ask God to bless you b. Ask God to bless your marriage & your family c. Ask God to bless your spouse. d. Ask God to bless your children. e. Ask God to bless your disciples.
 44. 44. BLESSING YOUR DISCIPLES Bilang 6:23-26 “Sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbebendisyon nila sa mga Israelita:Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh:Nawa’y kahabagan ka niya at subaybayan:Lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan”
 45. 45. Juan 17:15-17 “Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama.Hindi sila makasanlibutan, tulad kong hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan; ang salita mo’y katotohanan.”
 46. 46. God wants to bless us with fruit, multiplication and authority. It’s in our hands to accept the challenge of being the channel of blessing spiritually, emotionally, physically and financially.
 47. 47. WE WERE CREATED TO BLESS!!!

×