κοινωνικά προβλήματα.pptx

κοινωνικά προβλήματα
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
α) επηρεάζουν μεγάλο μέρος του κοινωνικού συνόλου (π.χ. ανεργία) και όχι
μεμονωμένα άτομα
β) παραβιάζουν κοινωνικές αξίες (π.χ. ρατσισμός: αξία ισότητας) και όχι
ατομικές ιδεολογίες
γ) η αιτία τους είναι κοινωνική (π.χ. εισαγωγή τεχνολογίας) και όχι ατομική
(π.χ. επιλογή επαγγέλματος)
δ) τα μέτρα για την αντιμετώπισή ους είναι κοινωνικά (π.χ. επιδότηση
ανέργων) και όχι ατομικά
κοινωνικά προβλήματα.pptx
κοινωνικά προβλήματα.pptx
σημαντικά κοινωνικά προβλήματα:
κοινωνικά προβλήματα.pptx
ανεργία
φτώχεια
κοινωνικά προβλήματα.pptx
κοινωνικά προβλήματα.pptx
κοινωνικά προβλήματα.pptx
κοινωνικά προβλήματα.pptx
κοινωνικά προβλήματα.pptx
κοινωνικά προβλήματα.pptx
αιτίες κοινωνικών προβλημάτων
α) κοινωνική ανισότητα Π.χ. Όταν δεν υπάρχει ισότητα ευκαιριών, μεγάλο
μέρος του κοινωνικού συνόλου δεν απολαμβάνει τα ίδια αγαθά και υπηρεσίες
που απολαμβάνουν οι υπόλοιποι και οδηγείται στη φτώχεια.
β) κοινωνική μεταβολή Π.χ. Λόγω της εκβιομηχάνισης πολλά επαγγέλματα
οδηγήθηκαν σε κρίση, με συνέπεια την ανεργία.
γ) κοινωνικές αντιλήψεις Π.χ. Ο ρατσισμός οφείλεται σε κοινωνικές
αντιλήψεις διαφορετικότητας σχετικά με φύλο, εθνικότητα,θρησκεία κλπ.
 Περιορίζονται σημαντικά οι ευκαιρίες και οι επιλογές μεγάλων τμημάτων του
πληθυσμού.
Για παράδειγμα, η φτώχεια δεν σημαίνει μόνο αδυναμία αγοράς κάποιων
καταναλωτικών αγαθών (αυτοκίνητο, τηλεόραση κτλ.). Σημαίνει περιορισμένες
ευκαιρίες για εκπαίδευση, περιορισμένη δυνατότητα επιλογής γιατρού και
νοσοκομείου, μεγαλύτερη προσπάθεια για να κάνει κάποιος καριέρα, αδυναμία
επηρεασμού στη λήψη αποφάσεων, καθώς οι φτωχοί έχουν μικρή κοινωνική και
πολιτική δύναμη
 Το ένα κοινωνικό πρόβλημα προκαλεί το άλλο. Για παράδειγμα, η φτώχεια μπορεί να
οδηγήσει σε υψηλή εγκληματικότητα, πολιτική απάθεια, περιθωριοποίηση μεγάλου
μέρους του πληθυσμού.
συνέπειες κοινωνικών προβλημάτων:
α) στο άτομο (π.χ. ανεργία μειωμένη ατομική ποιότητα ζωής)
β) στην κοινωνία (π.χ. ανεργία επιπτώσεις στην κρατική οικονομία)
 περιορίζονται σημαντικά οι ευκαιρίες και οι επιλογές μεγάλων
τμημάτων του πληθυσμού.
αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων
Μπορεί να γίνει με δύο διαφορετικές προσεγγίσεις:
α) με αλλαγή νοοτροπίας των ατόμων (ατομοκεντρική
προσέγγιση) Π.χ. η ενημέρωση και η παιδεία στο θέμα της
καταπολέμησης των ναρκωτικών μπορεί να οδηγήσει σε
μείωση του κοινωνικού προβλήματος
β) με αλλαγή στην κοινωνική οργάνωση (κοινωνιοκεντρική
προσέγγιση) Π.χ. η επαγγελματική κατάρτιση των ανέργων
μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της ανεργίας.
Για να υπάρξει σωστή αντιμετώπιση των κοινωνικών
προβλημάτων, απαιτείται:
α) Συνδυασμός ατομοκεντρικής και κοινωνιοκεντρικής
προσέγγισης Π.χ. Για να υπάρχουν λιγότερα τροχαία
ατυχήματα απαιτείται και το κράτος να παρέχει καλύτερες
συνθήκες οδικής κυκλοφορίας αλλά και να είναι περισσότερο
υπεύθυνοι οι πολίτες.
β) Συνεργασία επιστημόνων διαφορετικών κλάδων
Π.χ. για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της βίας
χρειάζεται συνδρομή των κοινωνιολόγων, για να
οργανωθεί καλύτερα η κοινωνία, και των
αρχιτεκτόνων, για να σχεδιαστούν καλύτερα οι
μεγαλουπόλεις.
γ) Συντονισμός ενεργειών κρατικών και ιδιωτικών φορέων
Π.χ. για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της φτώχειας
στον Τρίτο Κόσμο χρειάζεται τόσο η συνδρομή κρατικών
φορέων και διεθνών οργανισμών (π.χ. Unicef) όσο και η
συνεργασία των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, που
μπορεί να συνεισφέρουν σε τομείς που κρατικοί φορείς
αδυνατούν.
α) Μέτρα ρύθμισης των αλλαγών που προκαλούν οι
αλλαγές στην οικονομία και την κοινωνία. Πρόκειται για
μέτρα οικονομικά (επιδόματα στους άνεργους,
επιδοτήσεις για επιχειρηματική δραστηριότητα στα νέα
δεδομένα), εκπαιδευτικά (εκπαίδευση του πληθυσμού
ώστε να ανταποκριθούν στις αλλαγές) κτλ.
β) Μέτρα για την καταπολέμηση της κοινωνικής
ανισότητας. Πρόκειται για μέτρα σε όλα τα
επίπεδα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, τα
οποία αποσκοπούν στη διεύρυνση των ευκαιριών
του πληθυσμού για συμμετοχή στην εργασία, την
εκπαίδευση κτλ.
γ) Μέτρα προληπτικά και κατασταλτικά.
Προληπτικά είναι τα μέτρα κοινωνικής πολιτικής,
ενώ κατασταλτικά τα αστυνομικά και δικαστικά
μέτρα.
κοινωνικά προβλήματα.pptx
1 de 25

Recomendados

5.3-5.4 Κοινωνικά προβλήματα - Αντιμετώπιση por
5.3-5.4 Κοινωνικά προβλήματα - Αντιμετώπιση5.3-5.4 Κοινωνικά προβλήματα - Αντιμετώπιση
5.3-5.4 Κοινωνικά προβλήματα - ΑντιμετώπισηΝίκος Θεοτοκάτος
27.6K visualizações8 slides
6.3 Το πρόβλημα της φτώχειας por
6.3 Το πρόβλημα της φτώχειας6.3 Το πρόβλημα της φτώχειας
6.3 Το πρόβλημα της φτώχειαςΝίκος Θεοτοκάτος
2.3K visualizações1 slide
3.1-3.3 Κοινωνική θέση - Κοινωνικοί κανόνες por
3.1-3.3 Κοινωνική θέση - Κοινωνικοί κανόνες3.1-3.3 Κοινωνική θέση - Κοινωνικοί κανόνες
3.1-3.3 Κοινωνική θέση - Κοινωνικοί κανόνεςΝίκος Θεοτοκάτος
3.9K visualizações7 slides
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 8.4.3 ΑΡΧΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΕΚΜΑΘΗΣΗ) por
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 8.4.3 ΑΡΧΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΕΚΜΑΘΗΣΗ)ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 8.4.3 ΑΡΧΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΕΚΜΑΘΗΣΗ)
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 8.4.3 ΑΡΧΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΕΚΜΑΘΗΣΗ)Νίκος Θεοτοκάτος
6.5K visualizações7 slides
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - 9.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ por
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - 9.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - 9.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - 9.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΝίκος Θεοτοκάτος
3.5K visualizações1 slide
7. Το άτομο και η Πολιτεία. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου, σελ. 5... por
7. Το άτομο και η Πολιτεία. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου, σελ. 5...7. Το άτομο και η Πολιτεία. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου, σελ. 5...
7. Το άτομο και η Πολιτεία. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου, σελ. 5...Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
2.9K visualizações59 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

6. Κοινωνικά προβλήματα. Β΄ μέρος. Τροχαία ατυχήματα, κυκλοφοριακή αγωγή - Αθ... por
6. Κοινωνικά προβλήματα. Β΄ μέρος. Τροχαία ατυχήματα, κυκλοφοριακή αγωγή - Αθ...6. Κοινωνικά προβλήματα. Β΄ μέρος. Τροχαία ατυχήματα, κυκλοφοριακή αγωγή - Αθ...
6. Κοινωνικά προβλήματα. Β΄ μέρος. Τροχαία ατυχήματα, κυκλοφοριακή αγωγή - Αθ...Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
1.8K visualizações37 slides
3.4 κοινωνικη διαστρωματωση κινητικοτητα por
3.4 κοινωνικη διαστρωματωση κινητικοτητα3.4 κοινωνικη διαστρωματωση κινητικοτητα
3.4 κοινωνικη διαστρωματωση κινητικοτηταΕλενη Ζαχου
7.1K visualizações16 slides
6. Κοινωνικά προβλήματα. Α΄ μέρος. Προσδιορισμός - Συνέπειες - Αίτια και Αντι... por
6. Κοινωνικά προβλήματα. Α΄ μέρος. Προσδιορισμός - Συνέπειες - Αίτια και Αντι...6. Κοινωνικά προβλήματα. Α΄ μέρος. Προσδιορισμός - Συνέπειες - Αίτια και Αντι...
6. Κοινωνικά προβλήματα. Α΄ μέρος. Προσδιορισμός - Συνέπειες - Αίτια και Αντι...Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
2.9K visualizações62 slides
4. Κοινωνικοί Θεσμοί. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου por
4. Κοινωνικοί Θεσμοί. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου4. Κοινωνικοί Θεσμοί. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου
4. Κοινωνικοί Θεσμοί. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ ΓυμνασίουΤσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
18.6K visualizações44 slides
11.1 Διοίκηση του Κράτους por
11.1 Διοίκηση του Κράτους11.1 Διοίκηση του Κράτους
11.1 Διοίκηση του ΚράτουςΝίκος Θεοτοκάτος
1.9K visualizações6 slides
12.1 Δικαιώματα και υποχρεώσεις por
12.1 Δικαιώματα και υποχρεώσεις12.1 Δικαιώματα και υποχρεώσεις
12.1 Δικαιώματα και υποχρεώσειςΝίκος Θεοτοκάτος
3.7K visualizações10 slides

Mais procurados(20)

3.4 κοινωνικη διαστρωματωση κινητικοτητα por Ελενη Ζαχου
3.4 κοινωνικη διαστρωματωση κινητικοτητα3.4 κοινωνικη διαστρωματωση κινητικοτητα
3.4 κοινωνικη διαστρωματωση κινητικοτητα
Ελενη Ζαχου7.1K visualizações
Ανθρώπινα δικαιώματα por chavalesnick
Ανθρώπινα δικαιώματαΑνθρώπινα δικαιώματα
Ανθρώπινα δικαιώματα
chavalesnick6.7K visualizações
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: por Γιώργος Σκαλτσάς
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:
Γιώργος Σκαλτσάς18.9K visualizações
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - 9.3 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ por Νίκος Θεοτοκάτος
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - 9.3 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - 9.3 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - 9.3 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Νίκος Θεοτοκάτος3.5K visualizações
Η Φτώχεια : Διδακτικό σενάριο (Αρχικό) por d tampouris
Η Φτώχεια : Διδακτικό σενάριο (Αρχικό)Η Φτώχεια : Διδακτικό σενάριο (Αρχικό)
Η Φτώχεια : Διδακτικό σενάριο (Αρχικό)
d tampouris986 visualizações
8.2 το πολιτευμα της ελλαδας por Ελενη Ζαχου
8.2 το πολιτευμα της ελλαδας8.2 το πολιτευμα της ελλαδας
8.2 το πολιτευμα της ελλαδας
Ελενη Ζαχου2.5K visualizações
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ por gskoubaflos
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
gskoubaflos9.2K visualizações

Similar a κοινωνικά προβλήματα.pptx

6.1-6.2 Κοινωνικά προβλήματα por
6.1-6.2 Κοινωνικά προβλήματα6.1-6.2 Κοινωνικά προβλήματα
6.1-6.2 Κοινωνικά προβλήματαΝίκος Θεοτοκάτος
399 visualizações1 slide
Κοινωνκά Προβλήματα por
Κοινωνκά ΠροβλήματαΚοινωνκά Προβλήματα
Κοινωνκά ΠροβλήματαMary Lyr
3.1K visualizações14 slides
Κοινωνικές Επιστήμες - Τράπεζα Θεμάτων - Κεφάλαιο 3: Βασικές προσεγγίσεις στη... por
Κοινωνικές Επιστήμες - Τράπεζα Θεμάτων - Κεφάλαιο 3: Βασικές προσεγγίσεις στη...Κοινωνικές Επιστήμες - Τράπεζα Θεμάτων - Κεφάλαιο 3: Βασικές προσεγγίσεις στη...
Κοινωνικές Επιστήμες - Τράπεζα Θεμάτων - Κεφάλαιο 3: Βασικές προσεγγίσεις στη...mkazakou
2.1K visualizações6 slides
Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία por
Εισαγωγή στην ΚοινωνιολογίαΕισαγωγή στην Κοινωνιολογία
Εισαγωγή στην ΚοινωνιολογίαXristina Drosou
15.1K visualizações17 slides
Κοινωνικά Προβλήματα -Πολιτική Παιδεία Α Λυκείου por
Κοινωνικά Προβλήματα -Πολιτική Παιδεία Α ΛυκείουΚοινωνικά Προβλήματα -Πολιτική Παιδεία Α Λυκείου
Κοινωνικά Προβλήματα -Πολιτική Παιδεία Α ΛυκείουDigilon
396 visualizações22 slides
ΚΟΙΝΑ por
ΚΟΙΝΑΚΟΙΝΑ
ΚΟΙΝΑEleni Kots
438 visualizações4 slides

Similar a κοινωνικά προβλήματα.pptx(20)

Κοινωνκά Προβλήματα por Mary Lyr
Κοινωνκά ΠροβλήματαΚοινωνκά Προβλήματα
Κοινωνκά Προβλήματα
Mary Lyr3.1K visualizações
Κοινωνικές Επιστήμες - Τράπεζα Θεμάτων - Κεφάλαιο 3: Βασικές προσεγγίσεις στη... por mkazakou
Κοινωνικές Επιστήμες - Τράπεζα Θεμάτων - Κεφάλαιο 3: Βασικές προσεγγίσεις στη...Κοινωνικές Επιστήμες - Τράπεζα Θεμάτων - Κεφάλαιο 3: Βασικές προσεγγίσεις στη...
Κοινωνικές Επιστήμες - Τράπεζα Θεμάτων - Κεφάλαιο 3: Βασικές προσεγγίσεις στη...
mkazakou2.1K visualizações
Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία por Xristina Drosou
Εισαγωγή στην ΚοινωνιολογίαΕισαγωγή στην Κοινωνιολογία
Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία
Xristina Drosou15.1K visualizações
Κοινωνικά Προβλήματα -Πολιτική Παιδεία Α Λυκείου por Digilon
Κοινωνικά Προβλήματα -Πολιτική Παιδεία Α ΛυκείουΚοινωνικά Προβλήματα -Πολιτική Παιδεία Α Λυκείου
Κοινωνικά Προβλήματα -Πολιτική Παιδεία Α Λυκείου
Digilon396 visualizações
ΚΟΙΝΑ por Eleni Kots
ΚΟΙΝΑΚΟΙΝΑ
ΚΟΙΝΑ
Eleni Kots438 visualizações
τραπεζα θεματων 3ο por Georgia Kazakou
τραπεζα θεματων 3οτραπεζα θεματων 3ο
τραπεζα θεματων 3ο
Georgia Kazakou4.5K visualizações
Κοινά por chavalesnick
ΚοινάΚοινά
Κοινά
chavalesnick4.6K visualizações
θεσμοί por nikosas
θεσμοίθεσμοί
θεσμοί
nikosas507 visualizações
Ekdikites mais 68 por Iliopoulou Anthi
Ekdikites mais 68Ekdikites mais 68
Ekdikites mais 68
Iliopoulou Anthi368 visualizações
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ por Eleni Kots
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
Eleni Kots11.6K visualizações
Εισήγηση για προσυνέδριο κοινωνικής οικονομίας por Syros Koskovolis
Εισήγηση για προσυνέδριο κοινωνικής οικονομίαςΕισήγηση για προσυνέδριο κοινωνικής οικονομίας
Εισήγηση για προσυνέδριο κοινωνικής οικονομίας
Syros Koskovolis159 visualizações
Πολιτικη παιδεια σκοπός-στόχοι.pptx por Roula Michalopoulou
Πολιτικη παιδεια σκοπός-στόχοι.pptxΠολιτικη παιδεια σκοπός-στόχοι.pptx
Πολιτικη παιδεια σκοπός-στόχοι.pptx
Roula Michalopoulou53 visualizações
Πολιτική Παιδεία Α' - Τράπεζα θεμάτων - Κεφάλαιο 6: Κοινωνικοποίηση και πολιτ... por mkazakou
Πολιτική Παιδεία Α' - Τράπεζα θεμάτων - Κεφάλαιο 6: Κοινωνικοποίηση και πολιτ...Πολιτική Παιδεία Α' - Τράπεζα θεμάτων - Κεφάλαιο 6: Κοινωνικοποίηση και πολιτ...
Πολιτική Παιδεία Α' - Τράπεζα θεμάτων - Κεφάλαιο 6: Κοινωνικοποίηση και πολιτ...
mkazakou28.8K visualizações
Πολιτική Παιδεία Α - Τράπεζα Θεμάτων - Κεφάλαιο 1: Η κοινωνία, η πολιτεία και... por mkazakou
Πολιτική Παιδεία Α - Τράπεζα Θεμάτων - Κεφάλαιο 1: Η κοινωνία, η πολιτεία και...Πολιτική Παιδεία Α - Τράπεζα Θεμάτων - Κεφάλαιο 1: Η κοινωνία, η πολιτεία και...
Πολιτική Παιδεία Α - Τράπεζα Θεμάτων - Κεφάλαιο 1: Η κοινωνία, η πολιτεία και...
mkazakou27.4K visualizações
6.2 αίτια και αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων por altsavo
6.2 αίτια και αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων6.2 αίτια και αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων
6.2 αίτια και αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων
altsavo8.7K visualizações
3η παδ κοινωνικες επιδρασεις των μμε por Eleni Foudoulaki
3η παδ κοινωνικες επιδρασεις των μμε3η παδ κοινωνικες επιδρασεις των μμε
3η παδ κοινωνικες επιδρασεις των μμε
Eleni Foudoulaki2K visualizações
ΜΑΘΗΜΑ 8ο: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ por Νίκος Θεοτοκάτος
ΜΑΘΗΜΑ 8ο: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣΜΑΘΗΜΑ 8ο: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΜΑΘΗΜΑ 8ο: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
Νίκος Θεοτοκάτος529 visualizações

Mais de MariaLekka2

Ηλεκτρονικο εγκλημα.pptx por
Ηλεκτρονικο εγκλημα.pptxΗλεκτρονικο εγκλημα.pptx
Ηλεκτρονικο εγκλημα.pptxMariaLekka2
15 visualizações28 slides
ανισότητες στην εκπαιδευση.pptx por
ανισότητες στην εκπαιδευση.pptxανισότητες στην εκπαιδευση.pptx
ανισότητες στην εκπαιδευση.pptxMariaLekka2
3 visualizações23 slides
ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ.pptx por
ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ.pptxΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ.pptx
ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ.pptxMariaLekka2
5 visualizações48 slides
57015478.ppt por
57015478.ppt57015478.ppt
57015478.pptMariaLekka2
1 visão22 slides
ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ.pptx por
ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ.pptxΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ.pptx
ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ.pptxMariaLekka2
17 visualizações55 slides
Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.pptx por
Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.pptxΟικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.pptx
Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.pptxMariaLekka2
6 visualizações47 slides

Mais de MariaLekka2(10)

Ηλεκτρονικο εγκλημα.pptx por MariaLekka2
Ηλεκτρονικο εγκλημα.pptxΗλεκτρονικο εγκλημα.pptx
Ηλεκτρονικο εγκλημα.pptx
MariaLekka215 visualizações
ανισότητες στην εκπαιδευση.pptx por MariaLekka2
ανισότητες στην εκπαιδευση.pptxανισότητες στην εκπαιδευση.pptx
ανισότητες στην εκπαιδευση.pptx
MariaLekka23 visualizações
ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ.pptx por MariaLekka2
ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ.pptxΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ.pptx
ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ.pptx
MariaLekka25 visualizações
ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ.pptx por MariaLekka2
ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ.pptxΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ.pptx
ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ.pptx
MariaLekka217 visualizações
Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.pptx por MariaLekka2
Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.pptxΟικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.pptx
Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.pptx
MariaLekka26 visualizações
ΚΕΦ 3.pptx por MariaLekka2
ΚΕΦ 3.pptxΚΕΦ 3.pptx
ΚΕΦ 3.pptx
MariaLekka26 visualizações
0_2_kanones_nomoi-converted.pptx por MariaLekka2
0_2_kanones_nomoi-converted.pptx0_2_kanones_nomoi-converted.pptx
0_2_kanones_nomoi-converted.pptx
MariaLekka27 visualizações
ΘΕΣΜΟΙ (2).pptx por MariaLekka2
ΘΕΣΜΟΙ (2).pptxΘΕΣΜΟΙ (2).pptx
ΘΕΣΜΟΙ (2).pptx
MariaLekka224 visualizações
περιπτωσεις κοινωνικης απομόνωσης.pptx por MariaLekka2
περιπτωσεις κοινωνικης απομόνωσης.pptxπεριπτωσεις κοινωνικης απομόνωσης.pptx
περιπτωσεις κοινωνικης απομόνωσης.pptx
MariaLekka219 visualizações

κοινωνικά προβλήματα.pptx

 • 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ α) επηρεάζουν μεγάλο μέρος του κοινωνικού συνόλου (π.χ. ανεργία) και όχι μεμονωμένα άτομα β) παραβιάζουν κοινωνικές αξίες (π.χ. ρατσισμός: αξία ισότητας) και όχι ατομικές ιδεολογίες γ) η αιτία τους είναι κοινωνική (π.χ. εισαγωγή τεχνολογίας) και όχι ατομική (π.χ. επιλογή επαγγέλματος) δ) τα μέτρα για την αντιμετώπισή ους είναι κοινωνικά (π.χ. επιδότηση ανέργων) και όχι ατομικά
 • 15. αιτίες κοινωνικών προβλημάτων α) κοινωνική ανισότητα Π.χ. Όταν δεν υπάρχει ισότητα ευκαιριών, μεγάλο μέρος του κοινωνικού συνόλου δεν απολαμβάνει τα ίδια αγαθά και υπηρεσίες που απολαμβάνουν οι υπόλοιποι και οδηγείται στη φτώχεια. β) κοινωνική μεταβολή Π.χ. Λόγω της εκβιομηχάνισης πολλά επαγγέλματα οδηγήθηκαν σε κρίση, με συνέπεια την ανεργία. γ) κοινωνικές αντιλήψεις Π.χ. Ο ρατσισμός οφείλεται σε κοινωνικές αντιλήψεις διαφορετικότητας σχετικά με φύλο, εθνικότητα,θρησκεία κλπ.
 • 16.  Περιορίζονται σημαντικά οι ευκαιρίες και οι επιλογές μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού. Για παράδειγμα, η φτώχεια δεν σημαίνει μόνο αδυναμία αγοράς κάποιων καταναλωτικών αγαθών (αυτοκίνητο, τηλεόραση κτλ.). Σημαίνει περιορισμένες ευκαιρίες για εκπαίδευση, περιορισμένη δυνατότητα επιλογής γιατρού και νοσοκομείου, μεγαλύτερη προσπάθεια για να κάνει κάποιος καριέρα, αδυναμία επηρεασμού στη λήψη αποφάσεων, καθώς οι φτωχοί έχουν μικρή κοινωνική και πολιτική δύναμη  Το ένα κοινωνικό πρόβλημα προκαλεί το άλλο. Για παράδειγμα, η φτώχεια μπορεί να οδηγήσει σε υψηλή εγκληματικότητα, πολιτική απάθεια, περιθωριοποίηση μεγάλου μέρους του πληθυσμού.
 • 17. συνέπειες κοινωνικών προβλημάτων: α) στο άτομο (π.χ. ανεργία μειωμένη ατομική ποιότητα ζωής) β) στην κοινωνία (π.χ. ανεργία επιπτώσεις στην κρατική οικονομία)  περιορίζονται σημαντικά οι ευκαιρίες και οι επιλογές μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού.
 • 18. αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων Μπορεί να γίνει με δύο διαφορετικές προσεγγίσεις: α) με αλλαγή νοοτροπίας των ατόμων (ατομοκεντρική προσέγγιση) Π.χ. η ενημέρωση και η παιδεία στο θέμα της καταπολέμησης των ναρκωτικών μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του κοινωνικού προβλήματος β) με αλλαγή στην κοινωνική οργάνωση (κοινωνιοκεντρική προσέγγιση) Π.χ. η επαγγελματική κατάρτιση των ανέργων μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της ανεργίας.
 • 19. Για να υπάρξει σωστή αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων, απαιτείται: α) Συνδυασμός ατομοκεντρικής και κοινωνιοκεντρικής προσέγγισης Π.χ. Για να υπάρχουν λιγότερα τροχαία ατυχήματα απαιτείται και το κράτος να παρέχει καλύτερες συνθήκες οδικής κυκλοφορίας αλλά και να είναι περισσότερο υπεύθυνοι οι πολίτες.
 • 20. β) Συνεργασία επιστημόνων διαφορετικών κλάδων Π.χ. για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της βίας χρειάζεται συνδρομή των κοινωνιολόγων, για να οργανωθεί καλύτερα η κοινωνία, και των αρχιτεκτόνων, για να σχεδιαστούν καλύτερα οι μεγαλουπόλεις.
 • 21. γ) Συντονισμός ενεργειών κρατικών και ιδιωτικών φορέων Π.χ. για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της φτώχειας στον Τρίτο Κόσμο χρειάζεται τόσο η συνδρομή κρατικών φορέων και διεθνών οργανισμών (π.χ. Unicef) όσο και η συνεργασία των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, που μπορεί να συνεισφέρουν σε τομείς που κρατικοί φορείς αδυνατούν.
 • 22. α) Μέτρα ρύθμισης των αλλαγών που προκαλούν οι αλλαγές στην οικονομία και την κοινωνία. Πρόκειται για μέτρα οικονομικά (επιδόματα στους άνεργους, επιδοτήσεις για επιχειρηματική δραστηριότητα στα νέα δεδομένα), εκπαιδευτικά (εκπαίδευση του πληθυσμού ώστε να ανταποκριθούν στις αλλαγές) κτλ.
 • 23. β) Μέτρα για την καταπολέμηση της κοινωνικής ανισότητας. Πρόκειται για μέτρα σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, τα οποία αποσκοπούν στη διεύρυνση των ευκαιριών του πληθυσμού για συμμετοχή στην εργασία, την εκπαίδευση κτλ.
 • 24. γ) Μέτρα προληπτικά και κατασταλτικά. Προληπτικά είναι τα μέτρα κοινωνικής πολιτικής, ενώ κατασταλτικά τα αστυνομικά και δικαστικά μέτρα.