O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Projektverktygsdagen 2012

Maria Björk berättar om Lantmäteriet förändringsresa - stärka projektmognaden på Lantmäteriet.

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Projektverktygsdagen 2012

 1. 1. Lantmäteriets förändringsresa med PPS och Antura Projects Projektverktygsdagen 29 maj 2012 Maria Björk, Lantmäteriet Monica Petersson, Tieto
 2. 2. © 2010 Tieto Corporation Syfte Bidra till insikt om effektiv portföljstyrning samt hur detta kan implementeras, genom att beskriva PPS modellens portföljhanteringsprocess samt hur Lantmäteriet har infört modellen i kombination med verktyget Antura Projects.
 3. 3. Vi är samhällsbyggare Vi bidrar till • en hållbar användning av Sveriges mark och vatten. • ett tryggt ägande av fastigheter.
 4. 4. Fakta • Vi omsätter cirka 2 miljarder kronor per år. • En fjärdedel av intäkterna kommer från statliga anslag. • Stora enskilda kunder är Naturvårdsverket, Försvarsmakten, bankerna och Trafikverket. • Vi är 2 100 medarbetare på ca 70-tal orter i landet. Vi har fyra divisioner och ett antal övergripande stödfunktioner. • Vår kunskap är efterfrågad även utanför Sverige. • Utvecklingsverksamheten omfattar ca 158 MSEK/år Avgifter
 5. 5. Organisation
 6. 6. Utvecklingsenheten Lantmäteriet Utveckling Utvecklings- planering Arkitektur Portfölj- styrning Analys Besluts- genomgångar Uppdrags- tjänster Kompetens center Modeller Metoder Projekt- verktyg Projekt- stöd
 7. 7. 1996 2003 2009 2010 2012 ►Projektstyrningmodell ►Metodstöd ►Enkel uppföljning Projektkontor IT ►Lupp (RUP) ►Projektportfölj “Lista av projekt” ►Riskhantering, kvalitetssäkring, K/I-kalkyler ►Egen organisationsenhet Metodstöd/Projektkontor LM - Ekonomi ►Projektverktyg ►Utbildning ►Nytt projektverktyg ►Ansvar för utvecklingsplanen ►Ansvar för Enterprise Arkitektur ►Projektet VISP Lantmäteriet Utveckling ►Ny projektmodell PPS ►Beslutsgenomgångar ►Nyttovärdering, kalkyl ►Ansvar för Portföljen ►Nyttorealisering ►LM3 (PM3)
 8. 8. Vårt stöd
 9. 9. Visionen Modernt, Enkelt, Användarvänligt och Flexibelt MEAF
 10. 10. C o p y ri g h t 2 0 1 1 Ti e t o P P S Portfölj – helhet, strategi, långsiktighet, kontinuitet Program – leda och koordinera mot effektmål Verksamhet Process – Roller - Färdigheter – Dokumentmallar Process – Roller - Färdigheter – Dokumentmallar PPS ger stöd för styrning på olika nivåer Projekt – leda och styra - mot projektmål Processer – Roller - Färdigheter – Dokumentmallar Projekt – leda och styra - mot effektmål
 11. 11. C o p y ri g h t 2 0 1 1 Ti e t o P P S PPS OnLine - hela modellen, svenska och engelska
 12. 12. C o p y ri g h t 2 0 1 1 Ti e t o P P S Varje roll har flera vägar till lämpligt stöd
 13. 13. C o p y ri g h t 2 0 1 1 Ti e t o P P S
 14. 14. C o p y ri g h t 2 0 1 1 Ti e t o P P S
 15. 15. Hur portföljstyrningsprocessen tillämpas under året, tre fall Januari December Årlig verksamhetsplanering, taktisk nivå Under året inkomna nya idéer, operativ nivå •Statusrapportering •Förändringar •Prioritering •Strategiska mål •Utvecklingsplan •Arkitektur Roadmap •Budgetförutsättningar •Portföljdirektiv •Pågående satsningar och idéer •Nya behov/krav inkommer som idébeskrivningar Initiativ som är startade
 16. 16. G Portföljstyrningen kopplat till verksamhetsplanering & förvaltningsstyrning Mar Portföljstyrning Prioritera initiativ inför budgetarbete (Beredningsgrupp VU) Välja initiativ (Beredningsgrupp VU) Balansera genomförandeplan (Beredningsgrupp VU) Verksamhetsplanering En första utvärdering och kategorisering av initiativ (Utvecklingsenhet) Förvaltningsstyrning Behovsinventering för förvaltning genomförs Förklaring: Samtliga förvaltnings- planer och SLA preliminärt klara Jan Maj JunJul Aug Sep Okt Nov Dec Apr Feb Ta fram anvisningar för portfölj (Utvecklingsdirektör) Samtliga förvaltningsplaner och SLA beslutade 3-årig utvecklings- planering (Beredningsgrupp VU) 3-årig utvecklings- planering (division och koncernenhet) Identifiera initiativ (division och koncernenhet) Grov budgetering för Lantmäteriet Godkänna portfölj och genomförandeplan, (Beredningsgrupp VU) Omprioritera och Kvalitetssäkra prioriterade initiativ (Beredningsgrupp VU) Grov budgetering per division och koncernenhet Ta fram VP- anvisningar Prioritering inom respektive objektfamilj
 17. 17. Antura Projects och PPS OnLine 2012
 18. 18. Pågående arbete portfölj • E-delegationens ramverk – mognadsmätning genomförd • Fortsätta att integrera nyttovärdering och nyttorealisering • Nyttorealiseringsansvariga • Resurshantering
 19. 19. Erfarenheter • Modernt, Enkelt, Användarvänligt, och Flexibelt -MEAF • Ledningens engagemang och en tydlig nytta • God projektmognad och stabila processer • Integration med modell och affärssystem • Intressenthantering och utbildning • Få anpassningar – enkel förvaltning
 20. 20. © 2010 Tieto Corporation tieto.se/pps
 21. 21. Tack! Projektverktygsdagen 29 maj 2012 Maria Björk Chef Lantmäteriet Utveckling Lantmäteriet maria.bjork@lm.se Monica Petersson Senior Consultant, PPS Tieto monica.petersson@tieto.com

  Seja o primeiro a comentar

  Entre para ver os comentários

Maria Björk berättar om Lantmäteriet förändringsresa - stärka projektmognaden på Lantmäteriet.

Vistos

Vistos totais

494

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

7

Ações

Baixados

7

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×