Muzika popullore ne trevat shqiptare

Internet VloraAlb
Internet VloraAlbInternet Caffe Vlora

Muzika popullore ne trevat shqiptare

MUZIKA POPULLORE NE TREVAT
SHQIPTARE
Folklori muzikor
Muzika Popullore Shqiptare, përbënnjë ndër pasuritë më të çmuara të
vendit. Në përshkrimet e studjusve të huaj të ardhur në Shqipëri gjatë
shekujve XVIII-XIX është arritur përafërsishtnë konkluzionin se pasuria
kryesore e Shqipërisë është folklori muzikor, por ka edhe krom edhe naftë.
Folklori muzikor bën një jetë aktive edhe sot, ndërkohë që gjurmët e
lashtësisë së tij janë provuar që prej shekujve XIV-XIII p.e.s.Në objekte të
ndryshme arkeologjike – skulptura, basoreliefe,terrakota, etj. – janë
përfiguruar qartë vegla popullore,që përdorenderi në ditët tona, valltarë,
këngëtarë, kostume karakteristike, etj.
Folklori muzikor shqiptar është jashtëzakonisht i pasur , çka dhe shprehet
në ekzistencën e muzikës vokale që nga formanjëzërëshe e deri tek
shumëzërëshi; në muzikën me vegla popullore; muzikën me zë e vegla;
muzikën për shoqërimine valleve popullore, etj. Këtyre u shtohet dhe një
fond i madh veglash popullore të klasifikuara në katër grupet tashmë të
njohura si ideofone,membranofone,kordofone,areofone.
Folklori muzikor shqiptar e bën jetën e vet në një ndarje specifike,që lidhet
me format e të shprehurit muzikor dhe me tipet kryesore të instrumenteve
të përdorur. Lumi i Shkumbinit, që përshkon mes për mes Shqipërinë,
përvecse ndan dy dialektet kryesore të vendit në Gegë në Veri të
Shkumbinit dhe në Toskë në Jug të Shkumbinit, shërbenedhe si kufi
natyror për klasifikimin e tipologjisë së folklorit muzikor. Në veri të lumit
Shkumbin lokalizohet zona monodike e të shprehurit muzikor, e shoqëruar
kjo me shkallët modale (diatonike apo kromatike) sëbashku me vegla
muzikore specifike përkëtë zonë, si lahuta dhe çiftelia. Ndërkohë, për
trevat që shtrihen në jug të lumit Shkumbin është karakteristik fenomenii të
shprehurit muzikor në iso-polifoni(ang. Poliphonie with burdon) me
përdorimine shkallëve pentatonike si dhe të instrumenteve specifiksi gajde
dhe bicula (fyell i dyfishtë). Krahas muzikës fshatare pa shoqërim me vegla
(a capella), duke nisur nga fundi i shekullit të nëntëmbëdhjetë,lindi dhe u
kristalizua muzika popullore qytetare, që në Jug të Shqipërisë takohet
kyesisht në qytetet Korçe,Vlorë, Sarandë, Delvinë, Përmet,Leskovik,
Pogradec,me formacionin polifonik të Sazeve (të përbërë nga instrumente
të importuar si klarineta,violina dhe fizarmonika, si dhe nga vegla popullore
karakteristike si lahuta, dajre, fyell), ndërsa në Veri në qytetet Shkodër,
Durrës, Elbasan, Kavajë, etj., shoqëruar nga ansamble popullore monodike
ose monodi me shoqërim (të përbërë nga vegla të importuara si klarineta,
fizarmonika dhe violina, por edhe nga vegla të traditës popullore,si
kemanxhia, fyelli, etj).
Nisur nga roli i dorës së parë që ka në traditën shqiptare, folklori muzikor
studjohet si lëndë e veçantë në shkollat e mesme të përgjithëshme,në ato
artistike, si edhe në Akademinë e Arteve të Tiranës, ku formohenedhe
etnomuzikologëte ardhëshëm.
Regjistrimete folklorit muzikor shqiptar nisin që prej viteve 1900 e këtej.
Përpara viteve 1940 ato janë realizuar pranë shoqërive Odeon,Columbia,
Pathé, His master’s voice. Regjistrime më të vona takohen edhe në formën
e CD-ve, si CD me muzikë të “Familjes Lela”, prodhuar në Francë më 1992
nga Judigo; dy CD me muzikë toske të “Laver Bariut”, prodhuar
përkatësisht në Greqi dhe Angli, etj.
Aktivitetet kryesore folklorike shqiptare janë Festivali Folklorik Kombëtar,
mbajtur çdo pesë vjet, i cili ka filluar në vitin 1952 në qytetet Lezhë dhe
Tiranë, për të vijuar më pas në dy qytetet muze me arkitekturë mesjetare,
Gjirokastër dhe Berat; Festivali Kombëtari Këngës Popullore Qytetare në
Elbasan; Takimi i Rapsodëve Lahutarë në Lezhë; Takimi i Sazeve në
Korcë;Takimi i Grupeve Polifonike në Vlorë dhe Gjirokastër; Takimi i
Grupeve dhe Shoqërive Folklorike (NGO) në Sarandë.
Organizatat folklorike kryesore që veprojnë në Shqipëri, të krijuara
kryesisht pas viteve 1990 me qëllim mbështetjene folklorit dhe të traditave
popullore në përgjithësi,janë: Elena Gjika – Përmet, Demir Zyko – Skrapar,
Shoqëria Folklorike – Gramsh; Grupi Bilbili – Vlorë, Gjirokastër; Shoqata
Tirana – Tiranë, Kastrioti – Krujë, etj.
Institucioni i vetëm shkencor që merret me studimin e folklorit është Instituti
i Kulturës Popullore në Tiranë, i përbërë nga departamenti i
etnomuzikologjisë dhe etnokoreologjisëdhe nga departamenti i
etnografisë.IKP boton revistën periodike Kultura popullore.Pranë tij
gjendetnjë arkiv shumë i pasur me mbi 60000 ekzemplatë të mbledhur në
tërë Shqipërinë.
Disa nga librat më të rëndësishme mbi Folklorin Muzikor Shqiptar janë:
Gjurmime Folklorike i Ramadan Sokolit (Tiranë, 1981); Polifonialabe i
Spiro Shitunit (Tiranë, 1989);Polifonia dyzërëshe e Shqipërisë së Jugut i
Beniamin Krutës (Tiranë, 1989);Folklori muzikor shqiptar i Sokol Shupos
(Tiranë, 1997); Muzika me saze + CD i Vasil. S. Toles (Tiranë, 1997).
Muzika profesioniste
Paraqitet si një ndër traditat më të reja artistike shqiptare . Fillimet e saj i
përkasin viteve 1920-1930të shekullit XX, ndërsa zhvillimet më të
rëndësishme periudhës së mbas Luftës II Botërore e këtej. Sidoqoftë,nga
të dhënat e deritashme,studjuesi i njohur i traditave muzikore shqiptare,
Prof. Ramadan Sokoli, në librin e tij 16 shekuj (Tiranë; Eurorilindja, 1995)
argumenton së paku kontributet e dy figurave të shquara shqiptare në artit
kishtar mesjetar.
I pari prej tyre është Niketë Dardani, i njohur ndryshe si Niketa i
Ramesianës,lindur rreth vitit 340 në Ramesianë të Dardanisë. Personalitet
poliedrik, teolog,vjershëtor, muzikant, mik i afërt i Aurel Ambrason,N.
Dardani emërohetnë moshën26 vjecare Ipeshkëvi Ramesianës.Vepra e
tij më e njohur është himni Te Deum Laudamos, i përhapur në Europë më
525, dhe mbi të cilin kanë shkruar muzikë kompozitorë të tillë si G.B.Lulu,
G.F.Haendel, J.S.Bach, W.A.Mozart, F.Schubert, G.Verdi, G.Mahler, etj.
Muzikanti tjetër, Jan Kukuzeli, i lindur në qytetin bregdetartë Durrësit rreth
viteve 1078-1088,njihet si një ndër figurat më të mëdha të kishës bizantine
Arsimohetdhe afirmohet në Kostandinopojë,për t’u vendosur më pas në
kishën Laura e madhe në malin Athos, ku harton edhe veprën madhore të
jetës së tij, shkrimin neo-biznatin. Disa nga krijimet e tij kryesore janë
Himnet Aniksandri, Kënga e Kerubinëve, Psalmi 107,Polilei 117, të
pasqyruara pothuajse në të gjitha antologjitë e muzikës bizantine.
Në periudhën e Rilindjes Kombëtare jeta muzikore shqiptare pasurohet me
forma të reja, të cilat i drejtohen mjediseve të gjëra qytetare. Qendra të
rëndësishme kulturore e muzikore të kohës janë qyteti i Shkodrës në Veri
dhe ai i Korçes në Jug të vendit, ku krijohen formaconete para orkestrale
dhe korale laike. Sidoqoftë,përpjekjetmë serioze për krijimin e një arti
muzikor profesionisti gjejmë së pari tek kompozitori franceskan Pader
Martin Gjoka (1890-1940),i cili punoi përgjithësisht pranë kishës
franceskane të qytetit të Shkodrës, ku përvec muzikës fetare, kompozoi
disa vepra vokale dhe instrumentale, midis të cilave një sinfoni, pjesë
korale, pjesë për instrumente të ndryshëm, etj. Ndërkohë, Gjoka shquhet
edhe si veprimtar i muzikës, duke formuar e drejtuar formacione të
ndryshme instrumentale e vokale.
Brezi i parë i kompozitorëve shqiptarë të pas-Luftës II Botërore përbëhet
nga një grup muzikantësh, pjesa dërrmuese e të cilëve u formuan në
Konservatorin Cajkovski (ang. Tchaîkovski) të Moskës, ndërsa të të tjerët
pranë shkollave perëndimore.Dy veprat kryesore me të cilat themelohet
tradita muzikore profesioniste shqiptare janë Sinfonia (1956)e Çeks
Zadesë (1927-1997)dhe opera Mrika (1958)e Prenga Jakovës (1917-
1969),që të dy kompozitorë me origjinë nga Shkodra, dhe i pari i cilësuar
shpeshherë si babai i muzikës profesioniste shqiptare.
Gjatë viteve 1950-1990tradita e re muzikore shqiptare bëri hapa të
rëndësishëm përpara, duke ezauruar në një mënyrë apo një tjetër vonesën
e gjatë në kohë. Repertorimuzikor shqiptar plotësohetme të gjitha format e
gjinitë tradicionale, që nga ato të muzikës së dhomës e deri tek ato
skenike. Një rol përcaktues për këtë luajti ngritja për të parën herë në
Shqipëri e institucioneve të tilla të rëndësishme muzikore, si Filarmonia e
Shtetit, Teatri i Operas dhe Baletit, disa orkestra sinfonike dhe ansamble
korale në Tiranë dhe në qytete të tjera të vendit, si Shkodër, Korçe, Vlorë,
Elbasan, Durrës, si dhe krijimi i sistemittë plotë të edukimit muzikor.
Zhvillimet muzikore shqiptare të kohës pësuan një rritje të ndjeshme që
prej gjysmës së dytë të viteve 1960 me Koncertete Majit të Tiranës, të cilat
u mbajtën në mënyrë periodike nga viti 1967 deri më 1990 duke aktivizuar
muzikantë e trupa profesioniste dhe amatore. Përgjithësishtmuzika e kësaj
periudhe ka një orientim tradicional klasiko-romantik dhe një mbështetje të
fortë në folklorin muzikor shqiptar. Përvec Zadesë dhe Jakovës,disa nga
figurat kryesore të muzikës shqiptare të gjysmës së dytë të shekullit XX
janë Tish Daija (1926),Nikolla Zoraqi (1929-1991),Tonin Harapi (1928-
1991),Feim Ibrahimi (1935-1997),Shpëtim Kushta (1946),Thoma Gaqi
(1948),etj. Në kushtet e izolimit të vendit, muzika shqiptare e kësaj
periudhe, ashtu si të gjitha artet në përgjithësi,me përjashtim të
përpjekjeve të rastit, e pati të pamundur avancimin drejt zhvillimeve
bashkëkohore perëndimore.
Mbas viteve 1990 situata muzikore në Shqipërinjohu zhvillime krejtësisht
të reja, të cilat synuan integrimin e shpejtë në strukturat artistike europiane.
Një rol të rëndësishëm përkëtë luajti formimi i shoqatave muzikore, si
Shoqata e Muzikës së re Shqiptare (NAM, anëtare e Konferencës
Europiane të Muzikës së Re) dhe Shoqata Mbarëshqiptare e
Profesionistëve të Muzikës (seksioni shqiptar i ISCM), pranë të cilave është
grumbulluar pjesa dërrmuese e kompozitorëve dhe interpretesve të vendit,
dhe që aktualisht shërbejnë si tribuna kryesore të krijimtarisë së re
muzikore të kompozitorëve shqiptarë.
Institucionet muzikore më të rëndësishme në Shqipërijanë Teatri i Operas
dhe i Baletit, Anasambli i Këngëve dhe Valleve Popullore (që të dyja në
Tiranë), ku janë përqëndruar muzikantët e kërcimtarët më të mirë të vendit.
TOB, me seli në sheshin Skënderbej,ka një aktivitet permanent sezonal,
ku vendin më të rëdësishëm e zenë shfaqjet e repertorit klasik e romantik;
ndërsa AKVP,i përbërë nga grupi i valleve, i korit, orkestrës dhe solistëve,
përfaqësonnjë institucion muzikor profesionistfare specifik,repertori i të
cilit mbështetetkryesisht në përpunimin artistik të traditës muzikore e
koreografike popullore.
Formacionetorkestrale më të rëndësishme të vendit janë Orkestra
Sinfonike e Teatrit të Operas dhe Baletit, Orkestra Sinfonike e RTV,
Orkestra Sinfonike e Akademisë së Arteve dhe Orkestra e Dhomës e
drejtuar nga muzikanti Zhani Ciko - kjo e fundit, me një veprimtari të dendur
disavjeçare brenda dhe jashtë Shqipërisë,dhe shpesh herë laureate në
aktivitete europiane. Ndër dirigjentët kryesorë janë Ermir Krantja, Rifat
Teqja, Ferdinand Deda, Bujar Llapi. Repertorikoncertal i këtyre
formacioneve përfshinmuzikë që nga periudha barok e deri në shekullin
XX, por në përgjithësi ai anon për nga tradita klasiko-romantike dhe
krijimtaria e autorëve shqiptarë.
Sistemii edukimit muzikor në Shqipëri u themelua me hapjen për të parën
herë në vitin 1947 të Shkollës së Mesme Artistike “Jordan Misja”, që me
kalimin e kohës u shoqërua me disa shkolla të tjera të llojit në qytetet
kryesore të vendit, si Durrës, Shkodër, Elbasan, Korçe,Vlorë, Fier,
Gjirokastër, etj. Më 1962 hapet KoservatoriShtetëror i Tiranës, tashmë i
përfshirë si një Fakultet më vete në Akademisë e Arteve të Tiranës, ku
bëjnë pjesë gjithashtu dhe Fakulteti Dramatik dhe ai i Arteve Figurative.
Pranë shkollave të muzikës dhe Akademisë së Arteve ushtrojnë aktivitetin
e tyre mësimordhe koncertal orkestra sinfonike dhe formacione të tjera të
muzikës së dhomës sëbashkume koret. Midis këtyre të fundit, një aktivitet
intensiv, shpeshherë të vlerësuar me çmime ndërkombëtare,ka Kori i
Vajzave të Akademisë së Arteve, me dirigjent Milto Vakon. Po në Tiranë,
gjatë dekadës së fundit të shekullit të kaluar, nën drejtimin e mjeshtres së
korit Suzana Turku, është krijuar edhe kori tjetër i njohur i vendit, Pax Dei.
Aktivitetet kryesore të jetës së sotme muzikore shqiptare mbahen kryesisht
në Tiranë dhe pjesa dërrmuese e tyre realizohen nëpërmjetveprimtarisë së
shoqatave muzikore, përmes të cilave janë afirmuar emra të rinj
kompozitorësh,si AleksandërPeçi, Sokol Shupo, Vasil. S. Tole, Endri Sina,
etj., dhe ushtrojnë aktivitetin e tyre koncertal ansamblet e specilizuara për
interpretimin e muzikës së re, SPECTRUMdhe ASMUS. Në vitin 1992
kompozitori Feim Ibrahimi (i cili ishte dhe Presidenti i parë i Këshillit
Kombëtartë Muzikës Shqiptare - anëtar i Këshillit Ndërkombëtar të
Muzikës pranë UNESCO-s që në 1991),ideoi dhe krijoi festivalin Ditët e
Muzikës së Re Shqiptare. Pas vdekjes së kompozitorit NAM është ai që
vazhdoi traditën e këtij festivali i cili organizohet në të muajin maj të çdo viti
dhe prej vitit 1994 organizon edhe Festivalin e Interpretimit të Muzikës
Bashkëkohore “Nikolla Zoraqi”. Me inisiativën e Seksionit shqiptar të ISCM
qyteti i Tiranës pret në çdo sezon vjeshte muzikantë dhe artistë të huaj,
pjesëmarrës në veprimtarinë komplekse Vjeshta e Tiranës, inaguruar në
tetor 1994.Veprimtari të tjera permanente të fushes së interpretimit dhe
krijimtarisë muzikore janë Festivali i Romancës Shqiptare (organizuar që
nga viti 1994 nga Shoqata muzikore “Tonin Harapi”), Konkurset e
pianistëve të rinj (organizuar që nga viti 1993 nga Shoqata EPTA),etj.
Qendrat muzikore koncertale janë të shtrira në disa prej qyteteve kryesore
të vendit; në Tiranë ndodhen midis të tjerash Salla e Koncerteve e
Akademisë së Arteve, ajo e Qendrës Ndërkombëtare të Kulturës, Teatri
Rubairat, etj; në Shkodër salla e Teatrit Migjeni, në Korçë Salla e
Koncerteve e Shtëpisë së Kulturë; në Elbasan salla e Teatrit Skampa; në
Durrës, Salla e Koncerteve e Pallatit të Kulturës; etj.
Muzika e lehtë shqiptare
Bën pjesë edhe ajo në traditën e re artistike të formuar mbas Luftës II
Botërore,pavarësisht disa përpjekjeve të pjesëshmeqë zënë fill gjatë
viteve 1920-1930.Këngëtarëtdhe instrumentistët e muzikës së lehtë e
zhvillojnë veprimtarinë e tyre kryesisht pranë trupave të Teatrove të
Varieteve, pothuajse aktive në të gjitha qytetet kryesore të Shqipërisë.
Sidoqoftë,Tirana, si qendër kryesore kulturore e vendit, është njëherësh
edhe qyteti më i pasur i veprimtarive të muzikës së lehtë. Këtu zhvillohen
në mënyrë të rregullt dy aktivitetet kryesore të vitit, Festivali Kombëtari
Këngës në Radio-Televizion (themeluar në vitin 1962)dhe Festivali i
Pranverës - ky i fundit destinuar kryesisht për muzikantët e rinj, ndërsa të
dy sëbashku, të njohur si aktivitete ekskluzive të Radio-Televizionit
Shqiptar.
Mbas viteve 1990 kënga e lehtë shqiptare pësoizhvillime të rëndësishme si
rrjedhojë e hapjes së përgjithëshme kulturore të vendit ndaj shoqërisë
perëndimore.Me formimin e traditës bazë të llojit, të kryesuar nga emra
shumë popullorë për publikun shqiptar, si ai i këngëtares së shquar Vaçe
Zela, i kompozitorit Agim Prodani, i fizarmonicistit, kompozitorit dhe
aranzhatorit Agim Krajka.

Recomendados

Traditat dhe Zakonet shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore por
Traditat dhe Zakonet shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore Traditat dhe Zakonet shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore
Traditat dhe Zakonet shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore Mirsad
114.2K visualizações20 slides
Letersia dhe artet e tjera por
Letersia dhe artet e tjeraLetersia dhe artet e tjera
Letersia dhe artet e tjeraEGLI TAFA
22.3K visualizações9 slides
Ngrohja globale por
Ngrohja globaleNgrohja globale
Ngrohja globaleKristjana Llolli
51.3K visualizações8 slides
Projekti me instrumente muzike por
Projekti me instrumente muzikeProjekti me instrumente muzike
Projekti me instrumente muzikeS Gashi
30.9K visualizações10 slides
Te drejtat e femijeve por
Te drejtat e femijeveTe drejtat e femijeve
Te drejtat e femijeve22062002
41.1K visualizações12 slides
VESHJET POPULLORE SHQIPTARE por
VESHJET POPULLORE SHQIPTAREVESHJET POPULLORE SHQIPTARE
VESHJET POPULLORE SHQIPTAREroni45
36.8K visualizações42 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Projekt ne fizike por
Projekt ne fizikeProjekt ne fizike
Projekt ne fizikeDaniela Ela
26.4K visualizações6 slides
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare por
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat ShqipetareTrashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat ShqipetareKe Keiss
84.2K visualizações9 slides
Hebrenjtë në Shqipëri por
Hebrenjtë në ShqipëriHebrenjtë në Shqipëri
Hebrenjtë në ShqipëriDonikaLici
39.1K visualizações13 slides
Komunizmi ne Shqiperi por
Komunizmi ne ShqiperiKomunizmi ne Shqiperi
Komunizmi ne ShqiperiDenis Lezo
44.2K visualizações18 slides
Projekt Matematike por
Projekt MatematikeProjekt Matematike
Projekt MatematikeS Gashi
55.9K visualizações21 slides
Trashegimia natyrore e shqiperise por
Trashegimia natyrore e shqiperiseTrashegimia natyrore e shqiperise
Trashegimia natyrore e shqiperisemelissa cani
23.4K visualizações20 slides

Mais procurados(20)

Projekt ne fizike por Daniela Ela
Projekt ne fizikeProjekt ne fizike
Projekt ne fizike
Daniela Ela26.4K visualizações
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare por Ke Keiss
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat ShqipetareTrashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare
Ke Keiss84.2K visualizações
Hebrenjtë në Shqipëri por DonikaLici
Hebrenjtë në ShqipëriHebrenjtë në Shqipëri
Hebrenjtë në Shqipëri
DonikaLici39.1K visualizações
Komunizmi ne Shqiperi por Denis Lezo
Komunizmi ne ShqiperiKomunizmi ne Shqiperi
Komunizmi ne Shqiperi
Denis Lezo44.2K visualizações
Projekt Matematike por S Gashi
Projekt MatematikeProjekt Matematike
Projekt Matematike
S Gashi55.9K visualizações
Trashegimia natyrore e shqiperise por melissa cani
Trashegimia natyrore e shqiperiseTrashegimia natyrore e shqiperise
Trashegimia natyrore e shqiperise
melissa cani23.4K visualizações
Kimia ne jeten e perditshme por Orven Bregu
Kimia ne jeten e perditshme Kimia ne jeten e perditshme
Kimia ne jeten e perditshme
Orven Bregu86.6K visualizações
Lojerat olimpike ne bote dhe ne shqiperi por Alimerko Brunilda
Lojerat olimpike ne bote dhe ne shqiperiLojerat olimpike ne bote dhe ne shqiperi
Lojerat olimpike ne bote dhe ne shqiperi
Alimerko Brunilda27.2K visualizações
PROJEKT-Ndotja e Mjedisit por xhulia osmanllari
PROJEKT-Ndotja e MjedisitPROJEKT-Ndotja e Mjedisit
PROJEKT-Ndotja e Mjedisit
xhulia osmanllari206.6K visualizações
Metalet por EraldVula
MetaletMetalet
Metalet
EraldVula17.9K visualizações
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimi por Facebook
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimiElementet kimik ne trupin tone projekt kimi
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimi
Facebook76.5K visualizações
Cfare ishte Holokausti? por Valeria Baçi
Cfare ishte Holokausti?Cfare ishte Holokausti?
Cfare ishte Holokausti?
Valeria Baçi26.9K visualizações
Projekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor Hygo por Aldrin Pashku
Projekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor HygoProjekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor Hygo
Projekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor Hygo
Aldrin Pashku9.9K visualizações
Shqiperia -slide por Fre Nkly
Shqiperia -slideShqiperia -slide
Shqiperia -slide
Fre Nkly42.9K visualizações
MUZIKA DHE KOMPOZITORET SHQIPTARE !!!! por #MesueseAurela Elezaj
MUZIKA DHE KOMPOZITORET SHQIPTARE !!!!MUZIKA DHE KOMPOZITORET SHQIPTARE !!!!
MUZIKA DHE KOMPOZITORET SHQIPTARE !!!!
#MesueseAurela Elezaj17.7K visualizações
Shqiperia ne OKB por Durim Krasniqi
Shqiperia ne OKBShqiperia ne OKB
Shqiperia ne OKB
Durim Krasniqi10K visualizações
Gazeta e shkolles por Valeria Baçi
Gazeta e shkollesGazeta e shkolles
Gazeta e shkolles
Valeria Baçi148.2K visualizações
Rilindja kombetare shqiptare (1831 1912) por Kristjana Duni
Rilindja kombetare shqiptare (1831 1912)Rilindja kombetare shqiptare (1831 1912)
Rilindja kombetare shqiptare (1831 1912)
Kristjana Duni74.4K visualizações
Projekt ngrohja globale por Matilda Gremi
Projekt ngrohja globaleProjekt ngrohja globale
Projekt ngrohja globale
Matilda Gremi88.3K visualizações
Rajonet e Europes por Kejti Cela
Rajonet e EuropesRajonet e Europes
Rajonet e Europes
Kejti Cela51.5K visualizações

Destaque

Vallet shqiptare dhe baleti shqiptar por
Vallet shqiptare dhe baleti shqiptar Vallet shqiptare dhe baleti shqiptar
Vallet shqiptare dhe baleti shqiptar Xhoana Pepa
3.4K visualizações12 slides
Zakone dhe tradita por
Zakone dhe traditaZakone dhe tradita
Zakone dhe traditaLavoratore autonomo
20.8K visualizações11 slides
Muzika por
MuzikaMuzika
Muzikaewwa93
6.6K visualizações54 slides
Veshje popullore por
Veshje populloreVeshje popullore
Veshje populloreselda20
43.8K visualizações25 slides
Veshjet tradicionale te Shqiperise por
Veshjet tradicionale te ShqiperiseVeshjet tradicionale te Shqiperise
Veshjet tradicionale te ShqiperiseDiana Lamaj
40.8K visualizações80 slides
Muzika por
MuzikaMuzika
MuzikaMarina Bare
31K visualizações39 slides

Destaque(8)

Vallet shqiptare dhe baleti shqiptar por Xhoana Pepa
Vallet shqiptare dhe baleti shqiptar Vallet shqiptare dhe baleti shqiptar
Vallet shqiptare dhe baleti shqiptar
Xhoana Pepa3.4K visualizações
Zakone dhe tradita por Lavoratore autonomo
Zakone dhe traditaZakone dhe tradita
Zakone dhe tradita
Lavoratore autonomo20.8K visualizações
Muzika por ewwa93
MuzikaMuzika
Muzika
ewwa936.6K visualizações
Veshje popullore por selda20
Veshje populloreVeshje popullore
Veshje popullore
selda2043.8K visualizações
Veshjet tradicionale te Shqiperise por Diana Lamaj
Veshjet tradicionale te ShqiperiseVeshjet tradicionale te Shqiperise
Veshjet tradicionale te Shqiperise
Diana Lamaj40.8K visualizações
Muzika por Marina Bare
MuzikaMuzika
Muzika
Marina Bare31K visualizações
Projekt-Arte por Tina Shemaj
Projekt-ArteProjekt-Arte
Projekt-Arte
Tina Shemaj11.2K visualizações
Muzika dhe instrumentet por An An
Muzika dhe instrumentetMuzika dhe instrumentet
Muzika dhe instrumentet
An An83K visualizações

Similar a Muzika popullore ne trevat shqiptare

Festivali yne popullor por
Festivali yne popullorFestivali yne popullor
Festivali yne popullorKlarisa Klara
3.5K visualizações18 slides
Festivali i femijeve por
Festivali i femijeve Festivali i femijeve
Festivali i femijeve Rei El Hajdari
4.2K visualizações17 slides
Rexho mulliqi por
Rexho mulliqiRexho mulliqi
Rexho mulliqiErhan Luma
2K visualizações11 slides
Muzika por
MuzikaMuzika
MuzikaFlamur Guasi
3.3K visualizações14 slides
Udhetim neper Evrope: “ Njohja dhe promovimi I vlerave shpirterore dhe peisa... por
Udhetim neper Evrope: “ Njohja dhe promovimi I vlerave shpirterore dhe peisa...Udhetim neper Evrope: “ Njohja dhe promovimi I vlerave shpirterore dhe peisa...
Udhetim neper Evrope: “ Njohja dhe promovimi I vlerave shpirterore dhe peisa...Jetmira Sula
1.1K visualizações39 slides
Projekt muzike por
Projekt muzikeProjekt muzike
Projekt muzikevisjananurka
536 visualizações48 slides

Similar a Muzika popullore ne trevat shqiptare(20)

Festivali yne popullor por Klarisa Klara
Festivali yne popullorFestivali yne popullor
Festivali yne popullor
Klarisa Klara3.5K visualizações
Festivali i femijeve por Rei El Hajdari
Festivali i femijeve Festivali i femijeve
Festivali i femijeve
Rei El Hajdari4.2K visualizações
Rexho mulliqi por Erhan Luma
Rexho mulliqiRexho mulliqi
Rexho mulliqi
Erhan Luma2K visualizações
Muzika por Flamur Guasi
MuzikaMuzika
Muzika
Flamur Guasi3.3K visualizações
Udhetim neper Evrope: “ Njohja dhe promovimi I vlerave shpirterore dhe peisa... por Jetmira Sula
Udhetim neper Evrope: “ Njohja dhe promovimi I vlerave shpirterore dhe peisa...Udhetim neper Evrope: “ Njohja dhe promovimi I vlerave shpirterore dhe peisa...
Udhetim neper Evrope: “ Njohja dhe promovimi I vlerave shpirterore dhe peisa...
Jetmira Sula1.1K visualizações
Projekt muzike por visjananurka
Projekt muzikeProjekt muzike
Projekt muzike
visjananurka536 visualizações
Muzik - Kompozitori Shqiptar Cesk Zadeja por Erdi Dibra
Muzik - Kompozitori Shqiptar Cesk ZadejaMuzik - Kompozitori Shqiptar Cesk Zadeja
Muzik - Kompozitori Shqiptar Cesk Zadeja
Erdi Dibra1.4K visualizações
Koment vepre (1) por pjetri
Koment vepre (1)Koment vepre (1)
Koment vepre (1)
pjetri1.5K visualizações
110 vjet ma pare ka le dijetari at donat kurti por Marjan DODAJ
110 vjet ma pare ka le dijetari  at donat kurti110 vjet ma pare ka le dijetari  at donat kurti
110 vjet ma pare ka le dijetari at donat kurti
Marjan DODAJ1.1K visualizações
110 VJET MA PARE KA LE DIJETARI AT DONAT KURTI Shkruan nga Fritz RADOVANI por Marjan DODAJ
 110 VJET MA PARE KA LE DIJETARI AT DONAT KURTI Shkruan nga Fritz RADOVANI 110 VJET MA PARE KA LE DIJETARI AT DONAT KURTI Shkruan nga Fritz RADOVANI
110 VJET MA PARE KA LE DIJETARI AT DONAT KURTI Shkruan nga Fritz RADOVANI
Marjan DODAJ1.1K visualizações
Guida turistike, Fier por Lili Liljana
Guida turistike, FierGuida turistike, Fier
Guida turistike, Fier
Lili Liljana7.6K visualizações
Gjergj Fishta por OrgesaIbri
Gjergj FishtaGjergj Fishta
Gjergj Fishta
OrgesaIbri1K visualizações
Projekt histori por Genti Germizi
Projekt historiProjekt histori
Projekt histori
Genti Germizi4.2K visualizações
Muzika-Tadicionale - Gentrit Mulaku por gentritmulaku
Muzika-Tadicionale - Gentrit MulakuMuzika-Tadicionale - Gentrit Mulaku
Muzika-Tadicionale - Gentrit Mulaku
gentritmulaku89 visualizações
Piktore te shquar shqiptare por #MesueseAurela Elezaj
Piktore te shquar shqiptare Piktore te shquar shqiptare
Piktore te shquar shqiptare
#MesueseAurela Elezaj12.1K visualizações
Vace zela 1 por fames design
Vace zela 1Vace zela 1
Vace zela 1
fames design740 visualizações
Shqiperia pj5 e fundit por EGLI TAFA
Shqiperia pj5 e funditShqiperia pj5 e fundit
Shqiperia pj5 e fundit
EGLI TAFA717 visualizações
Kompozitoret shqiptare por Kristina Xani
Kompozitoret shqiptare Kompozitoret shqiptare
Kompozitoret shqiptare
Kristina Xani19.5K visualizações
Shkrimtare te shquar shkrimtar por Denis Celaj
Shkrimtare te shquar shkrimtarShkrimtare te shquar shkrimtar
Shkrimtare te shquar shkrimtar
Denis Celaj1.4K visualizações

Mais de Internet VloraAlb

Matrica por
MatricaMatrica
MatricaInternet VloraAlb
7.3K visualizações5 slides
Lufta e drejtë dhe lufta partizane por
Lufta e drejtë dhe lufta partizaneLufta e drejtë dhe lufta partizane
Lufta e drejtë dhe lufta partizaneInternet VloraAlb
378 visualizações5 slides
Ndotja akustike por
Ndotja akustike Ndotja akustike
Ndotja akustike Internet VloraAlb
5.1K visualizações10 slides
Schulsystem in Albanien por
Schulsystem in AlbanienSchulsystem in Albanien
Schulsystem in AlbanienInternet VloraAlb
534 visualizações9 slides
Ndotja e ujit ne Azi por
Ndotja e ujit ne AziNdotja e ujit ne Azi
Ndotja e ujit ne AziInternet VloraAlb
1.5K visualizações7 slides
Parisi por
Parisi Parisi
Parisi Internet VloraAlb
477 visualizações10 slides

Mais de Internet VloraAlb(20)

Lufta e drejtë dhe lufta partizane por Internet VloraAlb
Lufta e drejtë dhe lufta partizaneLufta e drejtë dhe lufta partizane
Lufta e drejtë dhe lufta partizane
Internet VloraAlb378 visualizações
Ndotja akustike por Internet VloraAlb
Ndotja akustike Ndotja akustike
Ndotja akustike
Internet VloraAlb5.1K visualizações
Schulsystem in Albanien por Internet VloraAlb
Schulsystem in AlbanienSchulsystem in Albanien
Schulsystem in Albanien
Internet VloraAlb534 visualizações
Ndotja e ujit ne Azi por Internet VloraAlb
Ndotja e ujit ne AziNdotja e ujit ne Azi
Ndotja e ujit ne Azi
Internet VloraAlb1.5K visualizações
Te gjithe njesoj por Internet VloraAlb
Te gjithe njesojTe gjithe njesoj
Te gjithe njesoj
Internet VloraAlb174 visualizações
Te drejtat e femijeve por Internet VloraAlb
Te drejtat e femijeveTe drejtat e femijeve
Te drejtat e femijeve
Internet VloraAlb4.3K visualizações
Sot dita nderkombetare e luftes kunder sides por Internet VloraAlb
Sot dita nderkombetare e luftes kunder sidesSot dita nderkombetare e luftes kunder sides
Sot dita nderkombetare e luftes kunder sides
Internet VloraAlb277 visualizações
Në shqipëri mbi 50 mijë fëmijë të punësuar por Internet VloraAlb
Në shqipëri mbi 50 mijë fëmijë të punësuarNë shqipëri mbi 50 mijë fëmijë të punësuar
Në shqipëri mbi 50 mijë fëmijë të punësuar
Internet VloraAlb289 visualizações
Dita Ndërkombëtare e gjuhës amtare por Internet VloraAlb
Dita Ndërkombëtare e gjuhës amtareDita Ndërkombëtare e gjuhës amtare
Dita Ndërkombëtare e gjuhës amtare
Internet VloraAlb1.2K visualizações
Mbrojtja e mjedisit por Internet VloraAlb
Mbrojtja e mjedisitMbrojtja e mjedisit
Mbrojtja e mjedisit
Internet VloraAlb7.8K visualizações
Nderim për dëshmorët e kombit por Internet VloraAlb
Nderim për dëshmorët e kombitNderim për dëshmorët e kombit
Nderim për dëshmorët e kombit
Internet VloraAlb377 visualizações
Krenaria jone kombetare gjergj kastrioti por Internet VloraAlb
Krenaria jone kombetare gjergj kastriotiKrenaria jone kombetare gjergj kastrioti
Krenaria jone kombetare gjergj kastrioti
Internet VloraAlb201 visualizações
Kongresi i manastirit por Internet VloraAlb
Kongresi i manastiritKongresi i manastirit
Kongresi i manastirit
Internet VloraAlb1.2K visualizações

Muzika popullore ne trevat shqiptare

 • 1. MUZIKA POPULLORE NE TREVAT SHQIPTARE Folklori muzikor Muzika Popullore Shqiptare, përbënnjë ndër pasuritë më të çmuara të vendit. Në përshkrimet e studjusve të huaj të ardhur në Shqipëri gjatë shekujve XVIII-XIX është arritur përafërsishtnë konkluzionin se pasuria kryesore e Shqipërisë është folklori muzikor, por ka edhe krom edhe naftë. Folklori muzikor bën një jetë aktive edhe sot, ndërkohë që gjurmët e lashtësisë së tij janë provuar që prej shekujve XIV-XIII p.e.s.Në objekte të ndryshme arkeologjike – skulptura, basoreliefe,terrakota, etj. – janë përfiguruar qartë vegla popullore,që përdorenderi në ditët tona, valltarë, këngëtarë, kostume karakteristike, etj. Folklori muzikor shqiptar është jashtëzakonisht i pasur , çka dhe shprehet në ekzistencën e muzikës vokale që nga formanjëzërëshe e deri tek shumëzërëshi; në muzikën me vegla popullore; muzikën me zë e vegla; muzikën për shoqërimine valleve popullore, etj. Këtyre u shtohet dhe një fond i madh veglash popullore të klasifikuara në katër grupet tashmë të njohura si ideofone,membranofone,kordofone,areofone. Folklori muzikor shqiptar e bën jetën e vet në një ndarje specifike,që lidhet me format e të shprehurit muzikor dhe me tipet kryesore të instrumenteve të përdorur. Lumi i Shkumbinit, që përshkon mes për mes Shqipërinë, përvecse ndan dy dialektet kryesore të vendit në Gegë në Veri të Shkumbinit dhe në Toskë në Jug të Shkumbinit, shërbenedhe si kufi natyror për klasifikimin e tipologjisë së folklorit muzikor. Në veri të lumit Shkumbin lokalizohet zona monodike e të shprehurit muzikor, e shoqëruar kjo me shkallët modale (diatonike apo kromatike) sëbashku me vegla muzikore specifike përkëtë zonë, si lahuta dhe çiftelia. Ndërkohë, për trevat që shtrihen në jug të lumit Shkumbin është karakteristik fenomenii të shprehurit muzikor në iso-polifoni(ang. Poliphonie with burdon) me përdorimine shkallëve pentatonike si dhe të instrumenteve specifiksi gajde dhe bicula (fyell i dyfishtë). Krahas muzikës fshatare pa shoqërim me vegla (a capella), duke nisur nga fundi i shekullit të nëntëmbëdhjetë,lindi dhe u kristalizua muzika popullore qytetare, që në Jug të Shqipërisë takohet kyesisht në qytetet Korçe,Vlorë, Sarandë, Delvinë, Përmet,Leskovik, Pogradec,me formacionin polifonik të Sazeve (të përbërë nga instrumente
 • 2. të importuar si klarineta,violina dhe fizarmonika, si dhe nga vegla popullore karakteristike si lahuta, dajre, fyell), ndërsa në Veri në qytetet Shkodër, Durrës, Elbasan, Kavajë, etj., shoqëruar nga ansamble popullore monodike ose monodi me shoqërim (të përbërë nga vegla të importuara si klarineta, fizarmonika dhe violina, por edhe nga vegla të traditës popullore,si kemanxhia, fyelli, etj). Nisur nga roli i dorës së parë që ka në traditën shqiptare, folklori muzikor studjohet si lëndë e veçantë në shkollat e mesme të përgjithëshme,në ato artistike, si edhe në Akademinë e Arteve të Tiranës, ku formohenedhe etnomuzikologëte ardhëshëm. Regjistrimete folklorit muzikor shqiptar nisin që prej viteve 1900 e këtej. Përpara viteve 1940 ato janë realizuar pranë shoqërive Odeon,Columbia, Pathé, His master’s voice. Regjistrime më të vona takohen edhe në formën e CD-ve, si CD me muzikë të “Familjes Lela”, prodhuar në Francë më 1992 nga Judigo; dy CD me muzikë toske të “Laver Bariut”, prodhuar përkatësisht në Greqi dhe Angli, etj. Aktivitetet kryesore folklorike shqiptare janë Festivali Folklorik Kombëtar, mbajtur çdo pesë vjet, i cili ka filluar në vitin 1952 në qytetet Lezhë dhe Tiranë, për të vijuar më pas në dy qytetet muze me arkitekturë mesjetare, Gjirokastër dhe Berat; Festivali Kombëtari Këngës Popullore Qytetare në Elbasan; Takimi i Rapsodëve Lahutarë në Lezhë; Takimi i Sazeve në Korcë;Takimi i Grupeve Polifonike në Vlorë dhe Gjirokastër; Takimi i Grupeve dhe Shoqërive Folklorike (NGO) në Sarandë. Organizatat folklorike kryesore që veprojnë në Shqipëri, të krijuara kryesisht pas viteve 1990 me qëllim mbështetjene folklorit dhe të traditave popullore në përgjithësi,janë: Elena Gjika – Përmet, Demir Zyko – Skrapar, Shoqëria Folklorike – Gramsh; Grupi Bilbili – Vlorë, Gjirokastër; Shoqata Tirana – Tiranë, Kastrioti – Krujë, etj. Institucioni i vetëm shkencor që merret me studimin e folklorit është Instituti i Kulturës Popullore në Tiranë, i përbërë nga departamenti i etnomuzikologjisë dhe etnokoreologjisëdhe nga departamenti i etnografisë.IKP boton revistën periodike Kultura popullore.Pranë tij gjendetnjë arkiv shumë i pasur me mbi 60000 ekzemplatë të mbledhur në tërë Shqipërinë. Disa nga librat më të rëndësishme mbi Folklorin Muzikor Shqiptar janë: Gjurmime Folklorike i Ramadan Sokolit (Tiranë, 1981); Polifonialabe i Spiro Shitunit (Tiranë, 1989);Polifonia dyzërëshe e Shqipërisë së Jugut i
 • 3. Beniamin Krutës (Tiranë, 1989);Folklori muzikor shqiptar i Sokol Shupos (Tiranë, 1997); Muzika me saze + CD i Vasil. S. Toles (Tiranë, 1997). Muzika profesioniste Paraqitet si një ndër traditat më të reja artistike shqiptare . Fillimet e saj i përkasin viteve 1920-1930të shekullit XX, ndërsa zhvillimet më të rëndësishme periudhës së mbas Luftës II Botërore e këtej. Sidoqoftë,nga të dhënat e deritashme,studjuesi i njohur i traditave muzikore shqiptare, Prof. Ramadan Sokoli, në librin e tij 16 shekuj (Tiranë; Eurorilindja, 1995) argumenton së paku kontributet e dy figurave të shquara shqiptare në artit kishtar mesjetar. I pari prej tyre është Niketë Dardani, i njohur ndryshe si Niketa i Ramesianës,lindur rreth vitit 340 në Ramesianë të Dardanisë. Personalitet poliedrik, teolog,vjershëtor, muzikant, mik i afërt i Aurel Ambrason,N. Dardani emërohetnë moshën26 vjecare Ipeshkëvi Ramesianës.Vepra e tij më e njohur është himni Te Deum Laudamos, i përhapur në Europë më 525, dhe mbi të cilin kanë shkruar muzikë kompozitorë të tillë si G.B.Lulu, G.F.Haendel, J.S.Bach, W.A.Mozart, F.Schubert, G.Verdi, G.Mahler, etj. Muzikanti tjetër, Jan Kukuzeli, i lindur në qytetin bregdetartë Durrësit rreth viteve 1078-1088,njihet si një ndër figurat më të mëdha të kishës bizantine Arsimohetdhe afirmohet në Kostandinopojë,për t’u vendosur më pas në kishën Laura e madhe në malin Athos, ku harton edhe veprën madhore të jetës së tij, shkrimin neo-biznatin. Disa nga krijimet e tij kryesore janë Himnet Aniksandri, Kënga e Kerubinëve, Psalmi 107,Polilei 117, të pasqyruara pothuajse në të gjitha antologjitë e muzikës bizantine. Në periudhën e Rilindjes Kombëtare jeta muzikore shqiptare pasurohet me forma të reja, të cilat i drejtohen mjediseve të gjëra qytetare. Qendra të rëndësishme kulturore e muzikore të kohës janë qyteti i Shkodrës në Veri dhe ai i Korçes në Jug të vendit, ku krijohen formaconete para orkestrale dhe korale laike. Sidoqoftë,përpjekjetmë serioze për krijimin e një arti muzikor profesionisti gjejmë së pari tek kompozitori franceskan Pader Martin Gjoka (1890-1940),i cili punoi përgjithësisht pranë kishës franceskane të qytetit të Shkodrës, ku përvec muzikës fetare, kompozoi disa vepra vokale dhe instrumentale, midis të cilave një sinfoni, pjesë korale, pjesë për instrumente të ndryshëm, etj. Ndërkohë, Gjoka shquhet edhe si veprimtar i muzikës, duke formuar e drejtuar formacione të ndryshme instrumentale e vokale.
 • 4. Brezi i parë i kompozitorëve shqiptarë të pas-Luftës II Botërore përbëhet nga një grup muzikantësh, pjesa dërrmuese e të cilëve u formuan në Konservatorin Cajkovski (ang. Tchaîkovski) të Moskës, ndërsa të të tjerët pranë shkollave perëndimore.Dy veprat kryesore me të cilat themelohet tradita muzikore profesioniste shqiptare janë Sinfonia (1956)e Çeks Zadesë (1927-1997)dhe opera Mrika (1958)e Prenga Jakovës (1917- 1969),që të dy kompozitorë me origjinë nga Shkodra, dhe i pari i cilësuar shpeshherë si babai i muzikës profesioniste shqiptare. Gjatë viteve 1950-1990tradita e re muzikore shqiptare bëri hapa të rëndësishëm përpara, duke ezauruar në një mënyrë apo një tjetër vonesën e gjatë në kohë. Repertorimuzikor shqiptar plotësohetme të gjitha format e gjinitë tradicionale, që nga ato të muzikës së dhomës e deri tek ato skenike. Një rol përcaktues për këtë luajti ngritja për të parën herë në Shqipëri e institucioneve të tilla të rëndësishme muzikore, si Filarmonia e Shtetit, Teatri i Operas dhe Baletit, disa orkestra sinfonike dhe ansamble korale në Tiranë dhe në qytete të tjera të vendit, si Shkodër, Korçe, Vlorë, Elbasan, Durrës, si dhe krijimi i sistemittë plotë të edukimit muzikor. Zhvillimet muzikore shqiptare të kohës pësuan një rritje të ndjeshme që prej gjysmës së dytë të viteve 1960 me Koncertete Majit të Tiranës, të cilat u mbajtën në mënyrë periodike nga viti 1967 deri më 1990 duke aktivizuar muzikantë e trupa profesioniste dhe amatore. Përgjithësishtmuzika e kësaj periudhe ka një orientim tradicional klasiko-romantik dhe një mbështetje të fortë në folklorin muzikor shqiptar. Përvec Zadesë dhe Jakovës,disa nga figurat kryesore të muzikës shqiptare të gjysmës së dytë të shekullit XX janë Tish Daija (1926),Nikolla Zoraqi (1929-1991),Tonin Harapi (1928- 1991),Feim Ibrahimi (1935-1997),Shpëtim Kushta (1946),Thoma Gaqi (1948),etj. Në kushtet e izolimit të vendit, muzika shqiptare e kësaj periudhe, ashtu si të gjitha artet në përgjithësi,me përjashtim të përpjekjeve të rastit, e pati të pamundur avancimin drejt zhvillimeve bashkëkohore perëndimore. Mbas viteve 1990 situata muzikore në Shqipërinjohu zhvillime krejtësisht të reja, të cilat synuan integrimin e shpejtë në strukturat artistike europiane. Një rol të rëndësishëm përkëtë luajti formimi i shoqatave muzikore, si Shoqata e Muzikës së re Shqiptare (NAM, anëtare e Konferencës Europiane të Muzikës së Re) dhe Shoqata Mbarëshqiptare e Profesionistëve të Muzikës (seksioni shqiptar i ISCM), pranë të cilave është grumbulluar pjesa dërrmuese e kompozitorëve dhe interpretesve të vendit, dhe që aktualisht shërbejnë si tribuna kryesore të krijimtarisë së re muzikore të kompozitorëve shqiptarë.
 • 5. Institucionet muzikore më të rëndësishme në Shqipërijanë Teatri i Operas dhe i Baletit, Anasambli i Këngëve dhe Valleve Popullore (që të dyja në Tiranë), ku janë përqëndruar muzikantët e kërcimtarët më të mirë të vendit. TOB, me seli në sheshin Skënderbej,ka një aktivitet permanent sezonal, ku vendin më të rëdësishëm e zenë shfaqjet e repertorit klasik e romantik; ndërsa AKVP,i përbërë nga grupi i valleve, i korit, orkestrës dhe solistëve, përfaqësonnjë institucion muzikor profesionistfare specifik,repertori i të cilit mbështetetkryesisht në përpunimin artistik të traditës muzikore e koreografike popullore. Formacionetorkestrale më të rëndësishme të vendit janë Orkestra Sinfonike e Teatrit të Operas dhe Baletit, Orkestra Sinfonike e RTV, Orkestra Sinfonike e Akademisë së Arteve dhe Orkestra e Dhomës e drejtuar nga muzikanti Zhani Ciko - kjo e fundit, me një veprimtari të dendur disavjeçare brenda dhe jashtë Shqipërisë,dhe shpesh herë laureate në aktivitete europiane. Ndër dirigjentët kryesorë janë Ermir Krantja, Rifat Teqja, Ferdinand Deda, Bujar Llapi. Repertorikoncertal i këtyre formacioneve përfshinmuzikë që nga periudha barok e deri në shekullin XX, por në përgjithësi ai anon për nga tradita klasiko-romantike dhe krijimtaria e autorëve shqiptarë. Sistemii edukimit muzikor në Shqipëri u themelua me hapjen për të parën herë në vitin 1947 të Shkollës së Mesme Artistike “Jordan Misja”, që me kalimin e kohës u shoqërua me disa shkolla të tjera të llojit në qytetet kryesore të vendit, si Durrës, Shkodër, Elbasan, Korçe,Vlorë, Fier, Gjirokastër, etj. Më 1962 hapet KoservatoriShtetëror i Tiranës, tashmë i përfshirë si një Fakultet më vete në Akademisë e Arteve të Tiranës, ku bëjnë pjesë gjithashtu dhe Fakulteti Dramatik dhe ai i Arteve Figurative. Pranë shkollave të muzikës dhe Akademisë së Arteve ushtrojnë aktivitetin e tyre mësimordhe koncertal orkestra sinfonike dhe formacione të tjera të muzikës së dhomës sëbashkume koret. Midis këtyre të fundit, një aktivitet intensiv, shpeshherë të vlerësuar me çmime ndërkombëtare,ka Kori i Vajzave të Akademisë së Arteve, me dirigjent Milto Vakon. Po në Tiranë, gjatë dekadës së fundit të shekullit të kaluar, nën drejtimin e mjeshtres së korit Suzana Turku, është krijuar edhe kori tjetër i njohur i vendit, Pax Dei. Aktivitetet kryesore të jetës së sotme muzikore shqiptare mbahen kryesisht në Tiranë dhe pjesa dërrmuese e tyre realizohen nëpërmjetveprimtarisë së shoqatave muzikore, përmes të cilave janë afirmuar emra të rinj kompozitorësh,si AleksandërPeçi, Sokol Shupo, Vasil. S. Tole, Endri Sina, etj., dhe ushtrojnë aktivitetin e tyre koncertal ansamblet e specilizuara për interpretimin e muzikës së re, SPECTRUMdhe ASMUS. Në vitin 1992
 • 6. kompozitori Feim Ibrahimi (i cili ishte dhe Presidenti i parë i Këshillit Kombëtartë Muzikës Shqiptare - anëtar i Këshillit Ndërkombëtar të Muzikës pranë UNESCO-s që në 1991),ideoi dhe krijoi festivalin Ditët e Muzikës së Re Shqiptare. Pas vdekjes së kompozitorit NAM është ai që vazhdoi traditën e këtij festivali i cili organizohet në të muajin maj të çdo viti dhe prej vitit 1994 organizon edhe Festivalin e Interpretimit të Muzikës Bashkëkohore “Nikolla Zoraqi”. Me inisiativën e Seksionit shqiptar të ISCM qyteti i Tiranës pret në çdo sezon vjeshte muzikantë dhe artistë të huaj, pjesëmarrës në veprimtarinë komplekse Vjeshta e Tiranës, inaguruar në tetor 1994.Veprimtari të tjera permanente të fushes së interpretimit dhe krijimtarisë muzikore janë Festivali i Romancës Shqiptare (organizuar që nga viti 1994 nga Shoqata muzikore “Tonin Harapi”), Konkurset e pianistëve të rinj (organizuar që nga viti 1993 nga Shoqata EPTA),etj. Qendrat muzikore koncertale janë të shtrira në disa prej qyteteve kryesore të vendit; në Tiranë ndodhen midis të tjerash Salla e Koncerteve e Akademisë së Arteve, ajo e Qendrës Ndërkombëtare të Kulturës, Teatri Rubairat, etj; në Shkodër salla e Teatrit Migjeni, në Korçë Salla e Koncerteve e Shtëpisë së Kulturë; në Elbasan salla e Teatrit Skampa; në Durrës, Salla e Koncerteve e Pallatit të Kulturës; etj. Muzika e lehtë shqiptare Bën pjesë edhe ajo në traditën e re artistike të formuar mbas Luftës II Botërore,pavarësisht disa përpjekjeve të pjesëshmeqë zënë fill gjatë viteve 1920-1930.Këngëtarëtdhe instrumentistët e muzikës së lehtë e zhvillojnë veprimtarinë e tyre kryesisht pranë trupave të Teatrove të Varieteve, pothuajse aktive në të gjitha qytetet kryesore të Shqipërisë. Sidoqoftë,Tirana, si qendër kryesore kulturore e vendit, është njëherësh edhe qyteti më i pasur i veprimtarive të muzikës së lehtë. Këtu zhvillohen në mënyrë të rregullt dy aktivitetet kryesore të vitit, Festivali Kombëtari Këngës në Radio-Televizion (themeluar në vitin 1962)dhe Festivali i Pranverës - ky i fundit destinuar kryesisht për muzikantët e rinj, ndërsa të dy sëbashku, të njohur si aktivitete ekskluzive të Radio-Televizionit Shqiptar. Mbas viteve 1990 kënga e lehtë shqiptare pësoizhvillime të rëndësishme si rrjedhojë e hapjes së përgjithëshme kulturore të vendit ndaj shoqërisë perëndimore.Me formimin e traditës bazë të llojit, të kryesuar nga emra shumë popullorë për publikun shqiptar, si ai i këngëtares së shquar Vaçe Zela, i kompozitorit Agim Prodani, i fizarmonicistit, kompozitorit dhe aranzhatorit Agim Krajka.