Anúncio
Wij Gildebroeders 2015
Wij Gildebroeders 2015
Wij Gildebroeders 2015
Wij Gildebroeders 2015
Anúncio
Wij Gildebroeders 2015
Wij Gildebroeders 2015
Wij Gildebroeders 2015
Wij Gildebroeders 2015
Wij Gildebroeders 2015
Anúncio
Wij Gildebroeders 2015
Wij Gildebroeders 2015
Wij Gildebroeders 2015
Próximos SlideShares
Het wijkkrantje editie 4 oktober Het wijkkrantje editie 4 oktober
Carregando em ... 3
1 de 12
Anúncio

Wij Gildebroeders 2015

 1. WIJ GILDEBROEDERS Koninklijke erepenning Gilde Vorstenbosch krijgt Koninklijke erepenning toegekend Gildebroeder van 2013 Gilde zuster Lindsey Vogels Gildekoning 2014 Hein Nooijen In Memoriam Jan van Hoof Martien van Asseldonk Melkbusactie 2015 Worldmapping, Malawi Lindsey Vogels
 2. Inhoudsopgave     Voorwoord                                       Maarten Hoefs                           blz      3   Stukje door gildekoning 2014        Hein Nooijen                               blz      4   Gildebroeder van het jaar 2013    Lindsey Vogels                           blz      4    Melkbusactie                                   Simon Smits/Gerrit Somers       blz      5    Ledenlijst                                                                                              blz     6   Uitslagen wedstrijden 2014                                                                blz      7   -    Gildedagen + Hogeschuts competities                                      blz      7   -    Kruisboogschieten                                                                        blz      8   -    Geweerschieten                                                                           blz      8   -    Jeu de boules                                                                               blz      8     Van de beschermheer                  Jan van der Linden                  blz      9     Koninklijke Erepenning                 Pers bericht                                blz      9     Wist u dat…                                                                                       blz   10     In memoriam                                                                                     blz   10     Activiteiten 2015                                                                               blz   11                     Uitgave:    januari 2015                               32e jaargang               Redactie:     Marc Somers                                  Frans van Nistelrooij                                  Maarten Derks 2
 3. Voorwoord       Een nieuw gildejaar 2015 !     Wezijnonsjubileumjaarinverbandmetons375-jarigbestaanbegonnen met een gezellige en sfeervolle teeravond. Ook de leuke dag met elkaar op 25 mei herinneren we ons nog goed. Inmiddels alweer een paar maanden geleden.     Er is door ons allen weer hard gewerkt om er in 2014 een geslaagd gildejaar van de maken. We kregen te maken met de nieuwe APV regels van de gemeente. De verplichte certificering van onze schietaccommodatie bracht wat extra inspanningen met zich mee. Ja, en dan die extra ledenvergadering op 15 december…….   Middels het uitreiken van de Koninklijke Erepenning door de burgemeester aan ons gilde is er heel veel waardering uitgesproken voor datgene wat wij al jarenlang met z’n allen ondernemen en onderhouden.   Zoals bekend zullen we op 11 januari a.s. een receptie organiseren ter gelegenheid van het uitreiken van die Erepenning en ter afsluiting van ons jubileumjaar.     Tijdens de najaarsvergadering heb ik jullie aangegeven dat ik ga stoppen met de functie als hoofdman en als bestuurslid. Ik ga er vanuit dat we met elkaar geschikte opvolging vinden zodat er constructief verder gewerkt kan worden aan belangrijke taken binnen ons mooie gilde maar ook naar buiten toe.     In juni 2015 gaan we samen met de fanfare het “Swingende Muziekspektakel Vorstenbosch” organiseren. De diverse werkgroepen zijn ondertussen gestart. Jullie inbreng de komende maanden hierin wordt ook verwacht en is belangrijk. Het is goed om te laten zien dat wij als gilde samen met andere verenigingen een goed evenement kunnen neerzetten in Vorstenbosch.    We beginnen dit gildejaar natuurlijk met de viering van onze teerdag. Eerst de H. Mis, de lunch en de receptie op 11 januari. Op zaterdag 17 januari de teeravond. We sluiten het jubileumjaar dan feestelijk af.   Ik wens jullie een heel fijn gildejaar en heel veel geluk en gezondheid toe in 2015 !   Groeten   Maarten     3
 4. Gildekoning 2014     Beste gildeleden,     weer een stukje schrijven oei dat is niks voor mij, maar ik doe mijn best.   Ja het was weer hemelvaart mooi de tuin ge­ schoevelt, stoep geveegd zodat als je koning wordt het er toch mooi opstaat als ze avonds een glaasje komen drinken.   Leden die het nog nooit gelukt is moet je eens proberen en dan het vrouwke laten zeggen da hede ge goed gedaan ge kunt weer kunning worden .   En dat dan in zo,n bijzonder jaar het jaar dat we vieren dat we 375 bestaan.   Wel is waar geen gildedag georganiseerd maar wel tal van andere bijzonderdere gildeactiviteiten prachtig zo’n jaar. En nu aan het begin van een nieuw jaar met een nieuwe koning? Doe allemaal mee als ik het kan kun iedereen het.   Ik doe mee.   ( ik zal de tuin niet doen!)   succes   groeten Hein       Gildebroeder/zuster 2013 Ik herinner het me nog als de dag van gisteren. Ineens word je naam genoemd, en ben jij gilde­ broeder(zuster) van het jaar. Ik wist niet waar ik het aan had te danken, want waarom word ik het als het zoveel anderen kunnen worden dacht ik. De meeste kennen mij van Opa Frans Vogels, die mij als klein meisje heeft meegenomen naar het gilde. Sindsdien ben ik er zo vaak mogelijk op donderdagen om te oefenen en ga ik maar al te graag mee naar de gildedagen en uitstap­ jes. Ik heb het schildje met trots gedragen. Iedereen mocht zien hoe trots ik was, dat jullie mij hadden gekozen als gildezuster van het jaar! Het bijzon­ derste vond ik nog wel dat ik gildezuster van het jaar was in dit bijzondere jaar. Zo’n jubileum vieren we niet elk jaar met z’n alle. Met gildeda­ gen en uitstapjes was ik dan ook degene die met een lach op mijn gezicht met het schild de straat op ging. Ik hoop dat ik de komende jaren voor het gilde nog vele prijzen binnen kan slepen op gildeda­ gen. Ik vond het een eer dat ik tot gildezuster van het jaar ben benoemd, en zal dit voor altijd onthouden! Bedankt allemaal ! Groetjes, Lindsey Vogels 4
 5. Melkbus 2015 Komende zomer ga ik 8-23 augustus naar Malawi toe.   Dit is een plaats in Afrika waar veel  armoede is. Ik ga samen met andere vrijwilligers bij Worldmapping een bijdrage leveren aan de samenleving daar. Worldmapping Worldmapping is een organisatie speciaal voor jongeren die iets willen doen voor andere. Ze werken in landen waar over het algemeen nog veel armoede is en mensen nog een lange weg te gaan hebben naar een comfortabel leven. Worldmapping wil een bijdrage aan deze ontwikkeling leveren samen met vrijwilligers. Ze betalen overal een eerlijke prijs, werken zoveel mogelijk met lokale mensen en ondersteunen met de expedities ontwikkelingsprojecten en organisaties ter plaatse. Ze leveren ter plaatse een bijdrage op het gebied van onderwijs, zorg, armoede, hiv/aids voorlichting, medische ondersteuning en verbetering van leefomstandigheden. Malawi Malawi wordt ook wel het ‘warme hart van Afrika’ genoemd. Het klimaat is tropisch, de natuur weelderig en de bevolking hartelijk. Wie een nacht kampeert aan Lake Malawi is moeilijk over te halen deze magische plek ooit nog te verlaten, je voelt je meteen thuis. Maar Malawi is ook één van de armste landen van de wereld. Buiten de grote steden zijn elektriciteit en stromend water uitzonderlijk. Veel mensen kunnen niet lezen en schrijven en zijn afhankelijk van landbouw om het hoofd boven water te houden. Tijdens mijn expeditie ga ik de mensen in Malawi een beetje proberen te helpen door activiteiten te ondernemen. Ik help bijvoorbeeld een ouderloos gezin om hun huisje op te knappen, oudere vrouwen hun maïs te oogsten en een toilet aan te leggen voor mensen in de buurt. Daarnaast leer ik ook tijdens mijn expeditie van Malawi’s bevolking, hoe het is om daar te leven. Ik kom in aanraking met armoede en zie met hoeveel veerkracht en passie ze daar elke dag tegen de armoede vechten. Natuurlijk ga ik nog veel meer activiteiten ondernemen, waaronder op verschillende plekken voorlichting aan kinderen geven over HIV/Aids. Met de kinderen een leuke middag hebben is ook erg belangrijk, zo kunnen ze weer even lekker kind zijn. Daarnaast ga ik met ze mee naar de kerk, om te laten zien dat we als vrijwilligers respect hebben voor deze mensen. Na al deze drukke dagen van werken hebben we even tijd nodig om bij te komen van alle dingen die we hebben gezien en meegemaakt. We mogen 2 dagen even ontspannen voordat weteruggaannaarNederland.Ditdoenwedoor nog een boottocht te maken en op een strand te slapen en ’s avonds van de bevolking daar afscheid te nemen. Zo hebben wij een leuke avond, maar ook de mensen die daar leven. Waar gaat het geld naartoe? Geld wat ik inzamel gaat voor een deel naar de organisatie die moet zorgen dat ik daar veilig naar toe kan reizen, verblijf heb (tentjes) en kan eten/drinken zonder dat ik er ziek van word!   Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat het geld naar lokale partners daar gaat. Worldmapping betaalt een eerlijke prijs aan de mensen ­ daar, zodat zij er ook een beetje mee kunnen verdienen.  Daarnaast werkt Worldmapping samen met het land zelf. Wijbetalenookmeeaande‘krottenwijken’zodat zij ook kunnen gaan werken en hierdoor een inkomen hebben. Er moeten ook materialen aangeschaft worden waarmee wij kunnen werken, zodat we er niet voor niets zijn! Ik betaal daarnaast zelf nog een deel om daar te kunnen komen, waardoor ik de mensen uiteindelijk kan helpen. Want daar ga ik natuurlijk uiteindelijk voor. Ik ben hartstikke blij met alle mensen die me helpen om dit mogelijk te kunnen maken. Ik houd daarom ook voor en tijdens mijn expeditie een weblog bij zodat iedereen bij kan houden wat ik allemaal doe, en wat ik uiteindelijk allemaal heb gedaan in Malawi. De link naar mijn weblog is: http://blog.worldmapping.nl/lindseyvogels/   5
 6. Ledenlijst 2015 nr. Titel Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon Geboren Lid Mail 1 Hoofdman Maarten Hoefs Heiveld 56 5476 LS Vorstenbosch 292106 12/6/1970 1979 maartenhoefs@home.nl 2 Dekenschrijver/vendl. Marc Somers Torenstraat 26a 5473 EL H-Dinther 294960 3/7/1972 1981 mmhjsomers@gmail.com 3 Dekenrentmeester Antoon vRoosmalen Mr.Loeffenplein 14 5476 KX Vorstenbosch 342398 28/8/1946 1961 avroosmalen@ziggo.nl 4 Tw.Hoofman-Tamb Johnnie v/d Heijden Heiveld 32 5476 LS Vorstenbosch 368278 5/8/1981 1988 johnnieheijden@gmail.com 5 LidOverheid Theo v/d Heijden Broekkant 22 5476 KS Vorstenbosch 340410 7/2/1954 2004 theonicola@home.nl 6 LidOverh-Tamboer Hein Nooijen Voortweg 17 5406 VG Uden 376481 9/3/1977 1984 nooijentegelwerken@12move.nl 7 LidOverh-Erelid Jan v/d Broek Akkerweg 6 5476 VT Vorstenbosch 367554 11/5/1945 59/62-71 janvandenbroek@live.nl 8 Beschermheer Jan v/d Linden Julianastraat 1 5388 ER Nistelrodee 0412-611296 18/6/1945 1997 jevdlinden@home.nl 9 Ere Hoofdman Jan v Grunsven Eggerlaan 16 5476 KL Vorstenbosch 350474 30/7/1945 1959 janvangrunsven@hetnet.nl 10 Erelid Bert Hoefs De Helling 2b 5476 KD Vorstenbosch 351026 18/11/1943 1959 berthoefs@kpnplanet.nl 11 Erelid Gerrit Somers Kerkstraat 33 5476 KA Vorstenbosch 367477 4/10/1945 1960 gafsomers@ziggo.nl 12 Erelid-Archievaris Jo v/d Berg Heuvel 5 5476 KG Vorstenbosch 363696 20/11/1937 55/66-72 joenels@ziggo.nl 13 Erelid Ruud Dekkers Geldropseweg 170 5613 LN Eindhoven 040-2947500 27/1/1922 1970 14 Erelid Henk Groothuijse Volkelseweg 30 -C206 5405 NA Uden 337500 21/4/1939 1990 15 Erelid Ton Vorstenbosch Brandsestraat 10 5388 TR Nistelrode 0412-612361 14/8/1941 1990 16 Erelid Toine Gresel Slot Hillenradelaan 43 6432 JJ Hoensbroek 045-5285017 13/12/1953 1993 a.gresel@ziggo.nl 17 Standaardrijder Cor Geenen Oude Veghelsedijk43a 5476 KE Vorstenbosch 350962 18/8/1953 1986 tinekegeenen@hotmail.com 18 Vaandrik Adriaan v/d Heijden Schoolstraat 51 5476 KJ Vorstenbosch 362631 25/5/1942 54/68-71 19 Vendellier Wim Wijdeven Snelleloop 16 5384 WG Heesch 0412-453719 20/2/1961 1973 wim.muike@home.nl 20 Vendellier Twan v Roosmalen Binnenveld 53 5476 LZ Vorstenbosch 06-51105522 25/11/1970 1982 twanvanroosmalen@ziggo.nl 21 Vendellier Peter v/d Broek Akkerweg 8 5476 VT Vorstenbosch 06-49123748 4/3/1971 1982 peter.van.den.broek@home.nl 22 Vendellier Stefan v/d Broek Heiveld 17 5476 LS Vorstenbosch 06-53948668 21/2/1974 1985 kellyvanbakel@hotmail.com 23 Vendellier Peter v/d Sanden Raktweg 2 5406 TV Uden 262815 29/9/1977 1992 peter.vd.sanden@home.nl 24 Vendellier Paul Heerkens Eggerlaan 20 5476 KL Vorstenbosch 06-51216302 13/11/1981 1994 the__game81@hotmail.com 25 Vendellier Harm v/d Wetering Kerkstraat 38 5476 KC Vorstenbosch 362378 1/5/1988 1989 harmvandewetering@gmail.com 26 Tamboer Maarten Ketelaars Hekkenweg 1 5473 XN H-Dinther 343038 14/7/1961 1978 ketelaars29@zonnet.nl 27 Tamboer Dennie v/d Heijden Bosveld 333 5403 AJ Uden 06-50957507 27/12/1984 1989 dennie_cindy@hotmail.com 28 Tamboer Mieke v/d Heijden Heiveld 32 5476 LS Vorstenbosch 368278 21/8/1985 2004 johnnie.mieke@tamboerke.nl 29 Tamboer Maarten Derks Kievietdonk 65 5467 AS Veghel 06-52184561 30/9/1985 1996 mail.mderks@gmail.com 30 Tamboer Jelle v/d Wetering Beukenlaan 30 5409 AS Odiliapeel 06-20180770 13/3/1991 1998 jelle.vdwetering@hotmail.com 31 Tamboer Anke v/d Wetering Beukenlaan 30 5409 AS Odiliapeel 343554 25/10/1995 2006 anke_wetering@hotmail.com 32 Tamboer Lindsey Vogels Binnenveld 51 5476 LZ Vorstenbosch 229015 13/10/1998 2006 lit.vogels@home.nl 33 Tamboer Koen Wonders Kampweg 18 5476 VC Vorstenbosch 229921 2/5/2002 2011 s.wonders@kpnplanet.nl 34 Bazuinblazen Frans Vogels Streepkant 14 5476 KP Vorstenbosch 362535 27/1/1948 70/83-92 fc.vogels@12move.nl 35 Bazuinblazen Bert v/d Wetering Kerkstraat 38 5476 KC Vorstenbosch 362378 28/8/1957 1972 bertmarion@ziggo.nl 36 Bazuinblazen Willie v/d Heijden Steepkant 4 5476 KP Vorstenbosch 350726 20/10/1955 1985 heijno@hetnet.nl 37 Bazuinblazen Ad Donkers Kapelstraat 17 5476 KV Vorstenbosch 378045 13/12/1958 1997 ad@addonkers.nl 38 Bazuinblazen Toine v Asseldonk OudeVeghelsedijk 17 5476 KE Vorstenbosch 341120 6/3/1959 2002 toinevanasseldonk@home.nl 39 Bazuinblazen Maarten v Berkel Molenakkers 9 5476 LH Vorstenbosch 375137 3/11/1959 2002 mjmvberkel@home.nl 40 Bazuinblazen Maarten v/d Pas De Helling 25 5476 KD Vorstenbosch 366853 16/11/1960 2002 maartenvdpas@hetnet.nl 41 Bazuinblazen Eric v/d Heuvel Groteheide 12 5388 VT Nistelrode 229826 17/3/1963 1992 eric.en.ine@gmail.com 42 Bazuinblazen Piet Timmers Bedafseweg 8a 5476 WZ Vorstenbosch 363875 8/6/1942 2003 Piet-timmers@versatel.nl 43 Bazuinblazen Bert v/d Pas Schoolstraat 53 5476 KJ Vorstenbosch 350894 16/1/1934 2007 bertentonnyvdpas@ziggo.nl 44 Lid Bert de Laat Hert.Johannastr.26-k23 5461 BL Veghel 370699 28/6/1926 1955 45 Lid Martien Ketelaars Hazelberg 1 5461 LB H-Dinther 365866 21/10/1936 1998 marjo@okkidesign.nl 46 Lid Simon Smits Schoolstraat 12 5476 KK Vorstenbosch 364866 25/6/1938 1979 simon.smits@home.nl 47 Lid Toon Aarts Vorstenbosseweg 17 5473 NG H-Dinther 364613 25/8/1938 1992 toontje.aarts@gmail.com 48 Lid Martien v Grunsven Peelstraat 3 5476 LD Vorstenbosch 378878 29/9/1938 56/60-78 grunsven38@hetnet.nl 49 Lid Adri v Houtum Hondstraat 4 5476 KT Vorstenbosch 365278 12/12/1939 2001 a.van.houtum5@kpnplanet.nl 50 Lid Antoon Daandels Kampweg 17 5476 VB Vorstenbosch 365588 26/10/1940 2002 a.a.daandels@outlook.com 51 Lid Lambert v/d Wijst Kattenberg 2 5476 KR Vorstenbosch 366681 29/8/1941 1985 52 Lid Gerrit Nooijen Rietdijk 4 5476 VS Vorstenbosch 367338 6/6/1942 1958 gerritnooijen4@gmail.com 53 Lid Jan Verhofstad Liebregtsplein 43 5476 KM Vorstenbosch 343847 27/7/1945 1974 j.verhofstad@home.nl 54 Lid Mari Lucius Kruisstraat 2 5473 XP H-Dinther 06-20993448 8/11/1945 1997 mari.lucius@gmail.com 55 Lid Pieter Witte Heuvel 8 5476 KG Vorstenbosch 362642 7/6/1947 2000 pieterenriek@gmail.com 56 Lid Frans Geenen Broekkant 6 5476 KS Vorstenbosch 362531 13/1/1951 1992 57 Lid Marion v/d Wetering Kerkstraat 38 5476 KC Vorstenbosch 362378 31/8/1962 2004 bertmarion@ziggo.nl 58 Lid Henry v/d Wetering Beukenlaan 30 5409 AS Odiliapeel 343554 3/7/1963 1998 hjm.wetering@telfort.nl 59 Lid Theo v/d Berg Roestenburgseweg 7 5476 VZ Vorstenbosch 341726 10/10/1968 1979 vdbergtheo@home.nl 60 Lid Rens Verstegen Oudeveghelsedijk 12 5476 KE Vorstenbosch 06-51229481 27/5/1977 1992 rens@verstegenelektro.nl 61 Lid Patricia Steenbakkers Eggerlaan 20 5476 KL Vorstenbosch 06-40391907 31/12/1981 2011 patricia_st@hotmail.com 62 Lid Frans v Nistelrooij Bosven 73 5464 MA Veghel 06-24903791 6/6/1982 1998 frans@batch.nl 63 Lid Lynn v/d Heijden Heiveld 32 5476 LS Vorstenbosch 368278 10/8/2009 2009 johnnie.mieke@tamboerke.nl 64 Lid Bram Somers Torenstraat 26a 5473 EL H-Dinther 294960 31/7/2006 2010 esther.marc@hotmail.com 65 Adspirant Lid Suze v/d Heijden Heiveld 32 5476 LS Vorstenbosch 368278 8/7/2012 2012 johnnie.mieke@tamboerke.nl 6
 7. Prijzen behaald in 2014, in totaal: 20 stuks   Gildedag van de Kring Maasland te Maren-Kessel (20 juli)   Trommen klasse Jeugd Groot:          1e prijs: Lindsey Vogels   Trombegeleiding Vendelen groep   1e prijs: Maarten Derks   Standaardrijden:                                2e prijs: Cor Geenen   Gildedag “Hoge Schuts” Heeswijk (18 mei):   Vendelen klasse A                             1e prijs: Marc Somers   Vendelen klasse C                             1e prijs: Harm vd Wetering   Trommen Klasse A                             1e prijs: Jelle van de Wetering   Bazuinblazen Klasse A :                     1e prijs: Maarten van de Pas   Vrije gildendag te Beugen(15 juni)   Bazuinblazen Groep senoren :          1e prijs: Bazuinblazen Klasse A :                     1e prijs:  Eric van de Heuvel Bazuinblazen Ereklasse :                    1e prijs:  Bert vdPas   Trommen klasse Jeugd Groot:          1e prijs: Lindsey Vogels Trommen Klasse A                              2e prijs: Jelle van de Wetering Trommen Klasse U                              1e prijs: Johnnie van der Heijden   Kruisboog viertal                                1e prijs:Hein Nooijen,Bert Hoefs,PetervdBroek,HenryvdWetering Kruisboog Personeel                          2e prijs: Peter vdBroek   Hoge Schuts competities:   Jeu de Boules         2e team:            1e prijs: Gerrit Somers, Bert Hoefs en Adri van Houtum                                                                           (met reserves: Adriaan vdHeijden en Lambert vdWijst)                                  3e team:            2e prijs: Betsie vdBroek, Mien van Asseldonk, Martina vdHeuvel   Geweer:   Klasse A:                           2e prijs: Paul Heerkens                     Kruisboog: Klasse 60+                       1e prijs: Bert Hoefs                       Klasse B                          2e prijs: Peter vdBroek                                                             3e prijs: Hein Nooijen   Onderlinge competities:   Geweerschieten:                              1e prijs: Paul Heerkens                                                               Jeu de Boules:                                  1e prijs: Paul Heerkens   Kruisboog:                                         1e prijs: Pieter Witte 7
 8. Voornaam: Achternaam: Jo vd Berg 8 x 9 5 9 6 x 8 8 x x x 7 8.5 8 76.5 x x x 76.5 5 Jan v Grunsven x x x 8 x x x x x x x x x x x 8 x x x 8 8 Paul Heerkens x x 10 10 10 9 9 x 10 10 10 10 8 8.5 10 114.5 x x x 114.5 1 Willy vd Heijden x x x x x 7.5 x x x x x x x x x 7.5 x x x 7.5 9 Bert Hoefs x x 6 3.5 5.5 4.5 x 7 x x 8 6 5 5 x 50.5 x x x 50.5 6 Antoon v Roosmalen x 7 5 3.5 5.5 x x x x x 5 5 4 4 x 39 x x x 39 7 Marc Somers 9 10 8 6 8 7.5 8 x x 8 6.5 9 9 7 9 105 x x 6 99 2 Bert vd Wetering 10 9 x 9 x 10 10 10 x x 9 8 10 10 x 95 x x x 95 3 Lambert vd Wijst 7 8 7 7 7 4.5 7 9 9 9 6.5 7 6 6 x 100 x 4.5 6 89.5 4 EIND TOTAAL Plaats18-Sep 25-Sep 9-Oct SUB TOTAAL Minpunten Totaallijst Onderlinge Schietcompetitie 2014 Gilde St. Antonius Abt Vorstenbosch x = niet geschoten, - = geen score Datum: 3-Apr 10-Apr 17-Apr 24-Apr 1-May 15-May 22-May 26-Jun 3-Jul 28-Aug 4-Sep 11-Sep 50.0% 1460 14690 14690 730 Aantal Totaal Totaal Gewon. Wed- Voor Tegen wedstr. strijd Punten Punten Punten 1e Plaats9 Paul Heerkens Vorstenbosch69.6% 56 657 468 39 189 2e Plaats8 Jan van de Grunsven Vorstenbosch64.3% 28 319 251 18 68 3e Plaats6 Cor Geenen Vorstenbosch63.8% 47 517 465 30 52 4e Plaats7 Frans Geenen Vorstenbosch63.6% 66 741 603 42 138 5e Plaats11 Theo van de Heijden Vorstenbosch61.7% 60 665 570 37 95 6e Plaats16 Martien Ketelaars Vorstenbosch58.2% 55 613 480 32 133 7e Plaats19 Gerrit Nooijen Vorstenbosch56.5% 62 626 622 35 4 8e Plaats23 Gerrit Somers Vorstenbosch55.8% 104 1080 1024 58 56 9e Plaats22 Simon Smits Vorstenbosch55.0% 40 417 396 22 21 10e Plaats38 Rona van de Camp Vorstenbosch54.4% 79 800 775 43 25 11e Plaats21 Antoon van Roosmalen Vorstenbosch53.3% 75 767 763 40 4 12e Plaats29 Bert van de Wetering Vorstenbosch52.6% 38 403 385 20 18 13e Plaats27 Frans Vogels Vorstenbosch50.0% 44 452 462 22 -10 14e Plaats14 Adri van Houtum Vorstenbosch49.1% 53 539 530 26 9 15e Plaats4 Jan van de Broek Vorstenbosch48.6% 72 678 719 35 -41 16e Plaats25 Piet Timmers Vorstenbosch45.5% 55 531 580 25 -49 17e Plaats28 Lambert van de Wijst Vorstenbosch41.8% 79 747 810 33 -63 18e Plaats31 Marion van de Wetering Vorstenbosch41.5% 41 376 446 17 -70 19e Plaats12 Bert Hoefs Vorstenbosch41.2% 68 634 715 28 -81 20e Plaats17 Mari Lucius Vorstenbosch39.0% 59 543 627 23 -84 21e Plaats10 Adriaan van de Heijden Vorstenbosch38.9% 54 510 597 21 -87 22e Plaats37 Betsie van de Broek Vorstenbosch32.4% 34 303 363 11 -60 23e Plaats40 Marie van de Heuvel Vorstenbosch32.1% 28 257 304 9 -47 24e Plaats30 Henry van de Wetering Vorstenbosch27.9% 43 371 470 12 -99 5 Antoon Daandels Vorstenbosch100.0% 1 13 11 1 2 42 Jo Ketelaars Vorstenbosch100.0% 1 13 4 1 9 1 Toon van Aarts Vorstenbosch52.2% 23 250 234 12 16 33 Jelle van de Wetering Vorstenbosch50.0% 2 25 18 1 7 34 Mieke van de Heijden Vorstenbosch50.0% 2 14 20 1 -6 43 Patricia Steenbakkers Vorstenbosch50.0% 14 144 134 7 10 20 Hein Nooijen Vorstenbosch45.5% 22 209 228 10 -19 41 Martina van de Heuvel Vorstenbosch41.2% 17 160 180 7 -20 15 Maarten Ketelaars Vorstenbosch40.0% 20 180 215 8 -35 24 Marc Somers Vorstenbosch28.6% 7 57 82 2 -25 3 Jo van de Berg Vorstenbosch22.2% 9 66 113 2 -47 13 Maarten Hoefs Vorstenbosch0.0% 2 13 26 0 -13 Eindeindslag Jeu de Boules Competitie Vorstenbosch Individueel 2013 / 2014 Gecontroleerd 4-11-2014 Einduitslagen Winst - percentage Eind - totaal min- plus score Inschrijf - nummer Naam Jeu de Bouler(ster) Klassering Minder dan 25 wedstrijden 14/4 17/4 24/4 1/5 15/5 22/5 5/6 12/6 19/6 26/6 3/7 17/7 Gem Min- Min- Min- gesch. Pl. Naam Schut(s)ter Punt Punt Punt 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 12e wedst. 1 Pieter Witte 131 14 12 0 157 15 14 15 0 15 14 14 12 15 14 15 14 11 14.27 2 Peter v/d Broek 126 13 13 0 152 13 14 15 14 13 14 0 14 15 13 13 14 11 13.82 3 antoon v roosmalen 112 10 8 0 130 11 13 12 12 14 0 13 14 10 12 8 11 11 11.82 4 Bert Hoefs 112 9 0 0 121 14 9 10 14 13 12 0 13 13 13 0 10 10 12.10 5 Jan v Grunsven 112 0 0 0 112 12 12 9 0 0 12 12 14 12 15 14 0 9 12.44 6 Henrie vd Wetering 95 0 0 0 95 0 14 12 14 15 13 0 12 0 0 0 15 7 13.57 7 Lamber v/d Wijst 90 0 0 0 90 13 8 12 8 11 10 0 0 0 10 9 9 9 10.00 8 Bert v d Wetering 62 0 0 0 62 9 0 10 0 10 9 0 0 12 12 0 0 6 10.33 9 Mari Lucius 54 0 0 0 54 11 13 0 11 9 0 0 10 0 0 0 0 5 10.80 10 Jan v/d Broek 43 0 0 0 43 6 6 0 0 0 0 0 0 7 6 10 8 6 7.17 11 Jo v/d Berg 36 0 0 0 36 0 0 14 13 7 2 0 0 0 0 0 0 4 9.00 12 Paul Heerkens 12 0 0 0 12 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 1 12.00 13 Martien Ketelaars 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.00 kruisboog onderling 2014 zomer Totaal Minus 3 Wed - strijden Aan - tal Wed - strijden 3e 2e 1e Totaal Minus 3 Wed - strijden Uitslagen interne competities   8
 9. Koninklijke Erepenning Op maandag 15 december reikte burgemeester Marieke Moorman een KoninklijkeErepenninguitaanhetgilde St. Antonius Abt uit Vorstenbosch. Dit jaar viert het gilde haar 375-jarig bestaan. Ter afsluiting van dit jubileumjaar en naar aanleiding van de toekenning van de Koninklijke Erepenning zal er op zondag 11 januari een receptie gehouden worden. Het St. Antonius Abt gilde is een zeer actieve en een bloeiende vereniging in het dorp Vorstenbosch, telt 65 leden en is aangesloten bij gildenkringen de “Hoge Schuts” en Kring Maasland. Het gilde geeft opluistering bij officiële gelegenheden in het dorp en in de gemeente. Vanaf 1992 beschikt het gilde over een eigen accommodatie genaamd “'t Gildebergske”.   Het Vorstenbosche gilde was succesvol in het organiseren van diverse activiteiten, zoals gilden­ kringdagen en het Europees Schutterstreffen in 2006. Ook organiseert het gilde jaarlijks het grootse jeu de boules kampioenschap van Vorstenbosch.  Van de beschermheer 2014 is voor mij en mijn gezin een bewogen jaar geweest. Gezondheidsproblemen waren de aanleiding hiertoe. Enige dagen na het Koningsschieten viel ik thuis op de overloop ongelukkig en brak mijn linkerenkel. Ik raakte met mijn linkerbeen de deurstijl. Het gevolg was een enkeloperatie en een lange revalidatietijd. Nu, in december 2014, als ik dit stukje schrijf, loop ik nog met een rollator en mag ik terug naar de neuroloog. Bij korte stukjes lopen, heb ik voldoende steun aan een stok. Een paar maanden na de enkelbreuk bleek tijdens een medisch onderzoek naar botontkal­ king, dat er een tumor in mijn linker nier zat. Een operatie, waarbij de zieke nier verwijderd moest worden, volgde medio oktober jl. in het Radboud UMC te Nijmegen. Na 18 dagen verblijf in het ziekenhuis en 12 kilo lichter, mocht ik weer naar huis om verder te herstellen en aan te sterken. Een goed bericht van de behandelende specialist was, dat het kankergezwel helemaal verwijderd was en er geen verdere nazorg nodig bleek. Een delegatie van de overheid is enige malen op ziekenbezoek geweest. Dit hebben we heel gezellig gevonden. Verder heb ik meerdere malen telefonisch contact gehad met de hoofdman en de deken-rentmeester. Op deze wijze bleef ik op de hoogte van het wel en wee binnen het gilde. Medio november kon ik de draad thuis weer opnemen. Ik heb de uitvaartdienst van onze gildebroeder Martien van Asseldonk bij kunnen wonen. Mee gaan naar het kerkhof was nog te moeilijk voor mij. Op 15 december j.l. heb ik de buitengewone ledenvergadering bij kunnen wonen en heb ik getuige mogen zijn van de eervolle uitreiking van de koninklijke Erepenning. Voor ons gilde is deze Koninklijke erkenning een geweldige stimulans om met nog meer inzet en voldoening onze gilde activiteiten voort te zetten. Als ik dit schrijf is het december 2014. Ik kijk terug op een jaar met vele en grote zorgen maar ik ben er nog en kan weer vooruit zien op een hopelijk mooi nieuwjaar. Voor dit nieuwe jaar 2015 wens ik, mede namens Liesbeth, u en de uwen een zalig, gezond en gelukkig nieuwjaar toe. Ik kijk uit naar het nieuwe Gildejaar en hoop, om meer dan in 2014, samen met Liesbeth in uw midden te kunnen zijn. Jan van der Linden Uw Beschermheer van Gilde Sint Antonius Abt - Vorstenbosch December 2014 9
 10. Wist u dat...   -    Het al weer 2015 is.   -    We ons 375 jarig jubileum er bijna op hebben zitten   -    We een skon penning hebben ontvangen uit hande van Burgemeester Moorman.   -    Hein Nooijen gildekoning geworden is voor de 2e keer.   -    Paul Heerkens zich voor de 2e keer tot schutterskoning geschoten heeft.   -    We afgelopen jaar een twintig-tal schilden gewonnen hebben.   -    We de jeu-de-boules uitwisseling met Nistelrode wederom gewonnen hebben.   -    Lindsey Vogels terecht Gildenbroeder van het jaar (2013) geworden was.   -    Martien van Grunsven en Jan Verhofstad afgelopen jaar 40 jaar waren   -    Harm vd Wetering en Dennie vd Heijden 25 jaar lid van ons gilde waren.   -    Jo en Els vd Berg zeer blij waren met de vendelhulde bij hun 50 jarig huwelijksfeest. Martien van Asseldonk Op 7 november overleed Martien van Asseldonk in leeftijd van 75 jaar. Jan van Hoof Op 21 mei overleed ere-lid Jan van Hoof op 70-jarige leeftijd.   In Memoriam We hebben dit jaar afscheid genomen van 2 waardevolle leden: 10
 11. Activiteiten 2015 Januari          -    Zo 11 jan Heilige Mis en Receptie tgv Koninklijke Erepenning                         -    Za 17 jan Teeravond                         -    Zo 18 jan 3e kruisboogwedstrijd Maren-Kessel   Februari         -    Zo 1 feb Rommelmarkt                         -    Zo 8 feb 4e Kruisboogwedstrijd Nistelrode                         -    Zo 22 feb 5e Kruisboogwedstrijd Vorstenbosch   Maart             -    Zo 8 mrt Kruisboog reservedatum                         -    Do 12 mrt Voorjaarsledenvergadering Hoge Schuts te Erp                         -    Zo 15 mrt Vleesschieten te Maren-Kessel                         -    Do 26 mrt Voorjaarsledenvergadering ‘t-Gildebergske                         -    Za 28 mrt 1e Schietwedstrijd-geweer te Erp   April                -    Za 4 apr 2e Schietwedstrijd-geweer te Rosmalen                         -    Zo 12 apr Kaderdag gilde Sint Joris te Oss.                         -    Ma 13 apr Commissievergadering Hoge Schuts te Erp                         -    Za 18 apr 2e Schietwedstrijd-geweer te Maren-Kessel Mei                 -    Za 2 mei 3e Schietwedstrijd-geweer te Rosmalen                         -    Wo 6 mei 1e jeu de boules competitie Hoge Schuts Nuland                         -    Zo 10 mei Heilige Mis in Sint Jan Den Bosch                         -    Za 16 mei Koningsschieten                         -    Do 21 mei 2e jeu de boules competitie Hoge Schuts Uden                         -    Za 23 mei 4e Schietwedstrijd-geweer te Nistelrode                         -    Zo 31 mei Hoge Schuts Gildendag Erp Juni                -    Za 6 jun 5e Schietwedstrijd-geweer te Vorstenbosch                         -    Ma 8 jun 3e jeu de boules competitie Hoge Schuts Oss                         -    Za 20 jun 6e Schietwedstrijd-geweer te Dinther                         -    Di 23 jun 4e jeu de boules competitie Hoge Schuts Veghel                         -    Do 25 jun Jeu de boules uitwisseling in Vorstenbosch Juli                  -    Zo 5 jul Kring Maasland Gildendag Berlicum                         -    Wo 8 jul 5e jeu de boules competitie Hoge Schuts Dinther                         -    Za 11 jul 7e Schietwedstrijd-geweer te Heeswijk                         -    Do 16 jul reserve 1e jeu de boules competitie Hoge Schuts Dinther                         -    Za 25 jul 8e Schietwedstrijd-geweer te Nuland Augustus        -    Za 22 aug: Jeu de boules toernooi Vorstenbosch September     -    Za 12 sep 9e Schietwedstrijd-geweer te Geffen Oktober          -    Zo 11 okt 10e Schietwedstrijd-geweer te Berlicum                         -    Zo 18 okt Vleesschieten te Erp                         -    Do 29 okt Najaarsledenvergadering Hoge Schuts te Oss   November      -   Vr 13 nov Ledenvergadering Kring Maasland Vught                         -    Zo 15 nov Sint intocht                         -    Zo 22 nov 1e Kruisboogwedstrijd te Heeswijk   December      -    Zo 13 dec 2e kruisboogwedstrijd Erp                         -    Zo 20 dec Kruisboog reservedatum                         -    Zo 27 - 29 dec Buurtschappen jeu de boules toernooi                         -    Do 31 dec oliebollen 11
 12. Copy aanleveren Voor gildebroeders of -zusters die copy willen aanleveren voor volgende editie(nieuwsbrief):   Je mag een mail sturen naar:                      wijgildebroeders4@2smic.com      Het onderwerp van de mail wordt titel van je copy, de tekst gewoon in de mail wordt het aangeleverde tekstdocument voor de copy.   Een afbeelding kan naar hetzelfde mailadres gestuurd worden als extra losse mail, met naam van de foto in onderwerp en foto als bijlage toegevoegd. Clubblad nieuwe stijl     Je hebt nu eerste versie gekregen van clubblad "Wij Gildebroeders" nieuwe stijl. Graag horen we wat jullie ervan vinden. Ook dingen die jullie anders zouden willen zien zijn welkom!   Voor de komende versie staan de onderstaande onderwerpen in de planning: - Verslag van Teerdag 2015 met afsluiting feestjaar rond 375 Jaar bestaan - 25 jaar Ere lid Ton Vorstenbosch - 25 jaar drieluik in de kerk    
Anúncio