Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Pinagmulan ng Tao.pptx

  1. 1.Sinaunang Babylonia – May paniniwalang ang Diyos na si Marduk ang lumikha ng daigdig,kalangitan at tao mula sa kanyang pagkakagapi sa babaeng halimaw na si Tiamat.Ang pagkakahating ginawa ni Marduk Kay Tiamat ang nagbunsod ng paglikha ng daigdig at kalangitan.Samantala, matapos naman manaig sa asawa niyang si Kingu, ginamit ni Marduk ang dugo nito upang lumikhang tao.
  2. -ang mga tao ay nilikhang mga diyos na sina Tepeuat Gucamatz mula sa minasang mais. Ito ay matapos ang ilang nabigong pagtatangkang makagawa ng tao mula sa putik atkahoy.
  3. Nagmula diumano sa mga bahagi ng katawan ng kauna-unahang taong si Purusa ang mga taong nabibilang sa iba’tibang caste. Pinaniniwalaan sa Hinduism at Buddhism na ang paglikha ay patuloy at paulit ulitlamang. Ang isang nilalang ay ipinapanganak, mabubuhay, mawawala sa daigdig, at muling ipanganganak.
  4. Ang lahat ng nalikha ay nagmula kay Allah ang tangi at nag iisang Diyos ng mga Muslim. 5.Judaism atKristiyano  Ang pananaw nila ukol sa paglikha ay halos magkatulad. Lahat ay nilalang ng isang makapangyarihang Panginoon.
  5. Nagmula sa mga Diyos na sina Izanagi at Izanami. 7. China Ang pasimula ay sa isang tinatawag na cosmic egg. Mula sa Itlog na ito ipinanganak ang higanteng diyos na si Phan Ku o Pangu. Sa kanyang pagkamatay, umusbong ang tao mula sa mga pulgas ng kanyang katawan.
  6. Ang mgaTagalog ay may kuwento tungkol sa pag labas nina Malakas at Maganda mula sa isang nabiyak na kawayan. Sa Bisaya, ang Mito mula sa tinukang kawayan lumabas ang unang lalaki,si Sikalak, at ang unang babae si Sicavay. TagaCordillera, naniniwalang galing sila kay Kabunian.
  7. Genesis 1:1-31 ♥ Pinaniniwalaan na ang lahat ng nabubuhay sa daigdig ay nilalang Diyos. ♥ Mula sa Una hanggang sa Ikaanim na Araw Ginawa ng Diyos ang buong kalawakan , ang araw, buwan , mga hayop at ang sangkatauhan. ♥ Nagpahinga ang Diyos sa Ikapitong araw.
  8. NATURALISTIC EVOLUTION ♥ Para sa mga siyentistang nag-aaral sa daigdig at biyolohiya, sila ay naniniwala na ang mga nilalang ay nagmula sa one-celled organism. ♥ Ang pagbabago ng katangian ng isang nabubuhay na organismo sa loob ng mahabang henerasyon, kabilang na ang paglitaw ng panibagong
  9. 1. Australopithecus africanus 2. Australopithecus robustus 3. Australopithecus afarensis - si Lucy sa hadar hilagang ethiopia. May taas lamang na 4’.19 to 21years old. Bipedal, may kamay tulad ng sa tao, may utak na kasinlaki ng utak ng chimpanzee.
Anúncio