Anúncio

Practicum IV.ppt

7 de Jan de 2023
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Último(20)

Anúncio

Practicum IV.ppt

  1. LA DISGLÒSSIA. Cas clínic i intervenció logopèdica. DISGLÒSSIA Trastorn de l'articulació de paraules deguts a la malformació o a la disfunció d'algun òrgan orofacial. Nen de set anys nascut el 27 de maig del 2006 que va arribar del Marroc amb tres anys i mig. Derivat pel pediatre per rotacisme. OBJECTIUS D’INTERVENCIÓ  Millorar la tonicitat orofacial general equilibrant els músculs relacionats amb la producció de la parla. Corregir el rotacisme. Aconseguir produir el so de les consonants ròtiques vibrants i bategants.  Aconseguir una deglució funcional i segura. Crear nous hàbits de conducta i generalització d’aquests. 2 sessions setmanals de 45 minuts durant 3 mesos. DIAGNÒSTIC ORTODÒNTIC DIAGNÒSTIC LOGOPÈDIC  Cavitat bucal petita.  Dificultat en el creixement de les incisives superiors. Òrgans Buco-fonatoris:  Hipotonia general, sobre tot labial, lingual i masseters.  Llengua baixa i avançada en repòs  Protussió lingual en repòs.  Arruguetes hipertròfiques. Rotacisme:  Rotacisme en travades.  Substitució de la [r] per la [d] en intervocàliques i inici de paraula. Març  Inconscient de la posició lingual en repòs; llengua molt hipotònica; deixa restes de menjar en la cavitat oral després de la deglució.  Incapacitat d’emetre el so /r/ Abril Conscient de la posició lingual en repòs; millora en la tonicitat lingual i en la deglució; el so /r/ bategant quasi assolit. Discussió: El plantejament de com abordar la rehabilitació d’una hipotonia lingual es pot plantejar des de diferents òptiques segons quina es cregui que és la prioritat. Tot i que en la majoria de casos és aconsellable una rehabilitació simultània de masticació, succió, deglució etc... degut a que en el cas plantejat no hi ha una pertorbació important de la deglució, tot i que també es fa aquest treball, es fa incís en la rehabilitació TMF. Així, augmentant la tonicitat lingual i de la resta d’òrgans perifèrics, es podran restablir posteriorment la resta de funcions. Conclusió: La teràpia miofuncional (TMF)és clau en la rehabilitació d’una disglòssia. S’equilibra la tonicitat dels òrgans implicats en la parla i així es contribueix al creixement harmònic de les estructures òssies, i a millorar les al·locucions i les deglucions atípiques. BIBLIOGRAFIA Zambrana. Nídia. Funciones orofaciales en logopedia y ortopedia maxilar en la rehabilitación orofacial. Barcelona. Masson S.A.; 1998 EVOLUCIÓ 0 20 40 60 80 100 MARÇ ABRIL MAIG PRESENTACIÓ DEL CAS -Al presentar un patró muscular hipotens, s’incrementarà el to muscular mitjançant el treball amb teràpia miofuncional (TMF) així s’adquirirà també la vibració i la força lingual i corregir el rotacisme. -Normalització de la respiració nasal, adquirir bons hàbits posturals i adquirir consciència de quin és la posició lingual en repòs correcte. -Treballar l’acte deglutori amb diferents textures líquides i sòlides per crear nous hàbits de conducta i la generalització d’aquests. PLA DE TRACTAMENT TEMPORALITZACIÓ EVOLUCIÓ deglució tonicitat rotacisme funcional disfuncional
Anúncio