O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Page 1
United
For Communications
‫عام‬ ‫لألتصاالت‬ ٍ‫املتحد‬ ‫الشركة‬ ‫تأسشت‬9002‫لتعلو‬
‫فى‬ ‫العاملة‬ ‫الشركات‬ ‫تطُر‬ ‫مراحل‬ ‫مو‬ ‫جدِدة‬ ‫مرحلة‬ ‫بداِ...
‫للتصدى‬ ‫ّاألفساد‬ ‫للشسكات‬ ‫ّالكاملة‬ ‫الفعالة‬ ‫األمئة‬ ‫احللْل‬ ‫تْفري‬
‫تتنثل‬ ّ ‫املختلفة‬ ‫األمئة‬ ‫احلْادث‬ ً‫م...
Services
United
For Communications
‫السنرتاالت‬
‫حرلة‬ ‫عىل‬ ‫يطرة‬‫امس‬ ‫حلول‬ ‫اقوى‬ ‫كل‬ ‫نقدم‬‫املؤسسة‬ ‫داخل‬ ‫تصاالت‬‫الا‬
(‫نيك‬‫و‬‫ابانس‬ ‫مارلو‬)
‫ن...
‫عاديو‬ ‫تليفون‬‫م‬‫ا‬ ‫عدد‬
ٔ‫ٗثػبغ‬ ٔ‫غبغ‬ ُٗ‫ثذ‬ ُ٘‫ريٞف‬ ‫ػذد‬
َٔٝ‫اىقذ‬ ‫اىطْزراالد‬ ‫اّ٘اع‬ ‫ىجَٞغ‬
ٓ‫ٗاىجذٝذ‬
‫ثبّب...
‫مميزة‬ ‫تليفىن‬ ‫عدد‬
‫دجييتال‬ ‫تليفىن‬ ‫عدد‬
‫اللنسىل‬ ‫وحده‬
‫احلراري‬ ‫بالىرق‬ ‫تعنل‬ ‫اليت‬ ‫الفاكسات‬ ‫قسه‬.







‫العادي‬ ‫بالىرق‬ ‫تعنل‬ ‫اليت‬ ‫الفاكسات‬ ‫قسه‬




...
‫الليزر‬ ‫فاكسات‬ ‫قسه‬
.-‫اىيٞسر‬ ‫ثزقْٞخ‬ ‫ٝؼَو‬.
ً‫اىَطزخذ‬ ‫اى٘رق‬:ٛ‫اىؼبد‬ ‫اى٘رق‬(A4.)
-‫اىَزصو‬ ٌ‫رق‬ ‫اظٖبر‬ ‫خب...
ٌ‫املراقب‬ ٌ‫أنظن‬
‫أ‬‫ضرَرِات‬ ‫مو‬ ‫َضرَرة‬ ٍ‫االخري‬ ٌ‫األَن‬ ‫فى‬ ‫حّاتها‬ ‫فى‬ ٍ‫كبري‬ ٌّ‫أين‬ ٌ‫املراقب‬ ‫لكامريات‬ ...
‫الفنادق‬ ‫مراقبة‬
‫اخلارجه‬ ‫املرافبه‬
United For
Communications
‫والتشجًل‬ ‫العزض‬ ‫أجهزة‬DVR
DVR ‫الــ‬ ‫وأجهزه‬ ‫املراقبه‬ ‫النظمه‬ ‫املاركات‬ ‫افضل‬
Made in German
Made in China
Made in Korean
Made in Taiwan
Made in China
.
‫واالنصراف‬ ‫احلضىر‬ ‫أنظنه‬
United for communicatio
Newsletter Date
System Conventional:
Addressable System:
‫احلزيق‬ ‫إىذار‬ ‫أىظنه‬
United For
Communications
‫الشرقة‬ ‫ضد‬ ‫مصهع‬ َ‫ا‬ ‫حمل‬ َ‫ا‬ ‫مكتب‬ َ‫ا‬ ‫مهزال‬ ‫كاى‬ ‫سُاء‬ ‫مكانك‬ ‫امو‬
‫الشزقه‬ ‫إى...
‫األميًه‬ ‫البىابات‬
‫الصىتى‬ ‫االىرتكه‬ ‫ىظاو‬

URMET
COMAX



‫املزئى‬ ‫االىرتكه‬ ‫ىظاو‬
‫يف‬ ‫متلاملة‬ ‫حلىل‬ ‫الشزكة‬ ‫تىفز‬
ً‫م‬ ‫للل‬ ‫الصىتًة‬ ‫األىظنة‬:
‫تساااجت‬.
‫تسااانغ‬.
‫قاػاداتإلجاااػاد‬.
‫اتتد‬...
‫بزوجًلتىر‬ ‫شى‬ ‫الداتا‬ ‫أىظنه‬
‫تساااجت‬.
‫تسااانغ‬.
‫قاػاداتإلجاااػاد‬.
‫اتتد‬ ‫قاػاداتساؤ‬.
‫قاػاداتساهالباد‬.
...
United For
Communications
‫الشزكات‬
‫اىفرٗع‬
‫قٞر‬ ٘‫اث‬ ‫ٍْٞبء‬ ٔٝ‫االضنْذر‬ ‫ٍْٞبء‬ ‫دٍٞبط‬ ‫ٍْٞب‬
‫ثبىقبٕرح‬ ٓ‫االدار‬ ‫ثبىط٘ٝص‬ ‫ٍصْغ‬ ‫دٍٞبط‬ ‫...
 -ٓ‫اىَْ٘ر‬ ْٔٝ‫اىَذ‬ ٔ‫غرم‬
 -‫ىيَْظفبد‬ ‫اىسٕ٘ر‬ ٔ‫غرم‬
 -ِٝ‫ثيٍ٘بر‬ ‫ٍالثص‬
 -ٔٞ‫اىطج‬ ‫ٗاىْجبربد‬ ٔٝٗ‫ىالد‬ ٔٞ‫اىؼ...
-‫ٗاىجالضزٞل‬ ‫ىيَ٘اضٞر‬ ‫االٍو‬ ٔ‫غرم‬
-‫ٍٞذٝنبه‬ ٙ‫غز٘ر‬ ٔ‫غرم‬
-‫ضزٞو‬ ٌٝ‫ثرا‬ ٔ‫غرم‬
-ٔ‫اىَزنبٍي‬ ‫ىيحي٘ه‬ ِٞ‫فٞج‬ ‫ٍب...
‫ثج٘رضؼٞذ‬ ٔ‫ىيصراف‬ ٔ‫اىجرم‬ ٔ‫غرم‬
 ‫ىيذٕت‬ ‫حَع‬ ٔ‫غرم‬
 -‫ٗاىجْبء‬ ‫اىيزػٞذ‬ ٍٔٞ٘‫اىق‬ ٔ‫اىػرم‬
 ٔ‫اىْخي‬ ْٔ‫ادخ‬ ٔ...
 ‫ا‬ٔٞ‫االٍرٝن‬ ٓ‫ىطفبر‬
 -‫ثبىَْص٘رح‬ ‫ىيغبد‬ ٙ‫اى٘اد‬ ‫ٍذارش‬
 -‫ثبىَْص٘رح‬ ‫اىذىزب‬ ٔ‫جبٍؼ‬
 -ِ‫حط‬ ٍٔ‫اضب‬ ‫اىذمز٘...
ContaCt
Mob : 01206001014 – 01118455507
E-Mail :Unitedtch@gmail.com
154-Gisr Elsuiz Stin Fornt of Merry Land
Buildings
Www...
United for
Communications
توريد وتركيب ومعالجه جميع الشبكات
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

توريد وتركيب ومعالجه جميع الشبكات

123 visualizações

Publicada em


-تقوم الشركة المتحده
بتوريد وتركيب ومعالجه جميع الشبكات من (كبلات-دكدات-فسبليت- باتش بانيل-راكات- سوتشات-الخ
- بواسطة فريق فنى يعمل على اعلى مستوى مراعى ادق التفاصيل مستخدم احدث الاجهزة لاجراء الاختبارات عند التسليم
-تقوم الشركة بخدمة الربط بين مقرالشركات بعضها البعض سواء كابلات فايبر و وكابلات نحاسية والربط كذلك بين الشركات والسنترالات
للاستعلام
منال زين
01118455507 - 01206001014
صفحتنا على الفيس بوك :
https://www.facebook.com/United.Communication.Systems
Email : Unitedtch@gmail.com

Publicada em: Tecnologia
 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

توريد وتركيب ومعالجه جميع الشبكات

 1. 1. Page 1 United For Communications
 2. 2. ‫عام‬ ‫لألتصاالت‬ ٍ‫املتحد‬ ‫الشركة‬ ‫تأسشت‬9002‫لتعلو‬ ‫فى‬ ‫العاملة‬ ‫الشركات‬ ‫تطُر‬ ‫مراحل‬ ‫مو‬ ‫جدِدة‬ ‫مرحلة‬ ‫بداِة‬ ‫الشركات‬ ‫مشتُى‬ ‫على‬ ‫َذلك‬ ‫َاحلناِة‬ ‫االتصاالت‬ ‫جمال‬ ‫أخرى‬ ‫جًة‬ ‫مو‬ ‫َاألفراد‬ ‫جًة‬ ‫مو‬ ‫َاهلّئات‬
 3. 3. ‫للتصدى‬ ‫ّاألفساد‬ ‫للشسكات‬ ‫ّالكاملة‬ ‫الفعالة‬ ‫األمئة‬ ‫احللْل‬ ‫تْفري‬ ‫تتنثل‬ ّ ‫املختلفة‬ ‫األمئة‬ ‫احلْادث‬ ً‫م‬ ‫اليامجة‬ ‫للتَدٓدات‬ ‫احلسٓل‬ ‫ّإطفاء‬ ‫إىراز‬ ‫ّأىظنة‬ ُٔ‫ألتلفٔزْٓى‬ ‫املساقبة‬ ‫أىظنة‬ ‫تْفري‬ ‫فى‬ ‫ّأجَزة‬ ‫األمئة‬ ‫البْابات‬ ّ ‫السسقة‬ ‫ضد‬ ‫اإلىراز‬ ‫أىظنة‬ ‫ّكرلك‬ ‫بامليشات‬ ‫اخلاصة‬ ‫األىظنة‬ ‫إلَٔا‬ ‫ّٓضاف‬ ٌ‫املعاد‬ ً‫ع‬ ‫الكشف‬ ‫السقنٔة‬ ‫ّالسيرتاالت‬ ‫الداخلٔة‬ ‫اإلذاعة‬ ‫أىظنة‬ ‫فى‬ ‫تتنثل‬ ‫ّالتى‬ ‫للعاملني‬ ‫ّاالىصساف‬ ‫احلضْز‬ ‫ّأجَزة‬ ً‫م‬ ‫مستْى‬ ‫أعلى‬ ‫تكدٓه‬ ‫ٍى‬ ، ‫لإلتصاالت‬ ِ‫الشسكةاملتحد‬ ‫يف‬ ‫زؤٓتيا‬ ٌ‫إ‬ ‫عنل‬ ‫فسٓل‬ ‫خالل‬ ً‫م‬ ‫ّذلك‬ ‫ّالسسعة‬ ، ‫ّالدقة‬ ، ‫اخلدمات‬ ‫تكدٓه‬ ‫فى‬ ‫اجلْدة‬ ‫ّاإلبداع‬ ‫ّالتكئة‬ ‫الفئة‬ ‫ّاملَازة‬ ‫الْعى‬ ً‫م‬ ‫مستْى‬ ‫أعلى‬ ‫على‬ ّ ‫مدزب‬ ‫لٔبكى‬ ‫ّخربتيا‬ ‫مبَازتيا‬ ‫ىسمسَا‬ ‫لْحة‬ ‫إال‬ ٍْ ‫ما‬ ‫ليا‬ ‫باليسبة‬ ‫فاملشسّع‬ ‫معحبَٔا‬ ‫أعني‬ ‫أماو‬ ‫امسَا‬ ‫تْقٔع‬
 4. 4. Services United For Communications
 5. 5. ‫السنرتاالت‬ ‫حرلة‬ ‫عىل‬ ‫يطرة‬‫امس‬ ‫حلول‬ ‫اقوى‬ ‫كل‬ ‫نقدم‬‫املؤسسة‬ ‫داخل‬ ‫تصاالت‬‫الا‬ (‫نيك‬‫و‬‫ابانس‬ ‫مارلو‬) ‫نرتالات‬‫امس‬ ‫تلزمات‬‫مس‬ ‫مجيع‬ ‫بتوفري‬ ‫نقوم‬ ‫املتنوعة‬ ‫نيك‬‫و‬‫ابانس‬ ‫ات‬‫ر‬‫اصدا‬ ‫احدث‬ ‫مع‬ ‫الكبرية‬‫و‬ ‫امصغرية‬ ‫نرتالات‬‫امس‬ ‫سعات‬ ‫مجيع‬ ‫الصغريه‬ ‫الشيرتاالت‬ ‫تتيايتلا‬ ‫اتساهماداتسا‬ ‫تتشنااا‬ ‫اةاياتلا‬ ‫تسا‬ ‫اضفتاتسهنعالاننسكا‬ ‫ذهكايةاات‬ ‫ةنواتساؼاداشه‬ ‫تتا‬ ‫تساتتتالايتبلا‬‫ا‬ ‫الشيــتــــــــــــــزاالت‬ ‫الـــــ‬IP ‫ومن‬ ‫احلاسب‬ ‫باكت‬‫بش‬ ‫تصال‬‫ا‬ ‫اهجة‬‫و‬ ‫بوجود‬ ‫متزي‬‫ي‬ ‫امنوع‬ ‫ىذا‬ ‫باكت‬‫ش‬ ‫ات‬‫زي‬‫مم‬ ‫من‬ ‫تفادة‬‫الاس‬ ‫ميكننا‬ ‫اخلاصية‬ ‫ىذه‬ ‫خالل‬ ‫فرع‬ ‫من‬ ‫الرث‬ ‫يف‬ ‫ال‬‫رت‬‫ن‬‫س‬ ‫من‬ ‫الرث‬ ‫بط‬‫ر‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫املعلومات‬
 6. 6. ‫عاديو‬ ‫تليفون‬‫م‬‫ا‬ ‫عدد‬ ٔ‫ٗثػبغ‬ ٔ‫غبغ‬ ُٗ‫ثذ‬ ُ٘‫ريٞف‬ ‫ػذد‬ َٔٝ‫اىقذ‬ ‫اىطْزراالد‬ ‫اّ٘اع‬ ‫ىجَٞغ‬ ٓ‫ٗاىجذٝذ‬ ‫ثبّبضّ٘ٞل‬ ٍِ ‫اصذاراد‬ ‫احذس‬ ‫تلًفىىات‬ ‫بشاشه‬ ‫تليفونات‬ ‫السللى‬ ‫تلًفىىات‬
 7. 7. ‫مميزة‬ ‫تليفىن‬ ‫عدد‬ ‫دجييتال‬ ‫تليفىن‬ ‫عدد‬ ‫اللنسىل‬ ‫وحده‬
 8. 8. ‫احلراري‬ ‫بالىرق‬ ‫تعنل‬ ‫اليت‬ ‫الفاكسات‬ ‫قسه‬.        ‫العادي‬ ‫بالىرق‬ ‫تعنل‬ ‫اليت‬ ‫الفاكسات‬ ‫قسه‬        ANSWER MACHINE OPTION - 
 9. 9. ‫الليزر‬ ‫فاكسات‬ ‫قسه‬ .-‫اىيٞسر‬ ‫ثزقْٞخ‬ ‫ٝؼَو‬. ً‫اىَطزخذ‬ ‫اى٘رق‬:ٛ‫اىؼبد‬ ‫اى٘رق‬(A4.) -‫اىَزصو‬ ٌ‫رق‬ ‫اظٖبر‬ ‫خبصٞخ‬. -ِٝ‫رخس‬ ٜ‫ػي‬ ‫اىقذرح‬ ٔ‫ى‬ ‫اىفبمص‬050ٗ ‫صفحخ‬ ‫اى٘رق‬ ‫ّفبر‬ ‫حبىخ‬ ٜ‫ف‬ ‫رىل‬. -‫حفع‬ ‫اٍنبّٞخ‬099ٌ‫رق‬. -‫اىطرٝغ‬ ‫االضزذػبء‬ ‫خبصٞخ‬. -ٜ‫اى‬ ‫رصو‬ ً‫اىَ٘د‬ ‫ضرػخ‬...3‫ك‬.‫ثبٝذ‬‫ثبّٞخ‬. -ٜٕ ‫اىطجبػخ‬ ٜ‫ػي‬ ‫اىفبمص‬ ‫قذرح‬00‫ٗرقبد‬‫دقٞقخ‬(ٜ‫اى‬ ‫حبضت‬ ‫مطبثؼخ‬ ‫ٝؼَو‬.) .300X600 DPIٔ‫اىطجبػ‬ ٓ‫ج٘د‬-
 10. 10. ٌ‫املراقب‬ ٌ‫أنظن‬ ‫أ‬‫ضرَرِات‬ ‫مو‬ ‫َضرَرة‬ ٍ‫االخري‬ ٌ‫األَن‬ ‫فى‬ ‫حّاتها‬ ‫فى‬ ٍ‫كبري‬ ٌّ‫أين‬ ٌ‫املراقب‬ ‫لكامريات‬ ‫صبحت‬ ‫الكنالّات‬ ‫مو‬ ‫أنًا‬ ‫البعض‬ ‫ِظو‬ ‫كنا‬ ‫َلّشت‬ ‫احلّاة‬,‫املراقبة‬ ‫كامريات‬ ‫َأصبحت‬‫لها‬ ‫حتقق‬ َ‫أ‬ ‫مهزلك‬ ‫َمتابعة‬ ‫مراقبة‬ ‫ميكهك‬ ‫انة‬ ‫حّث‬ ‫اِضا‬ ‫َاجملًُد‬ ‫الُقت‬ ‫لها‬ ‫تُفر‬ َ ‫َاألماى‬ ‫األمو‬ ‫األنرتنت‬ ٌ‫شبك‬ ‫طرِق‬ ‫عو‬ ‫ختصك‬ ‫مهشأة‬ ‫أى‬ َ‫أ‬ ‫مكتبك‬ َ‫أ‬ ‫مصهع‬ ‫او‬ ‫منزلم‬ ‫ومتابعة‬ ‫مراقبة‬ ‫او‬ ‫ملتبم‬ ‫مصنعم‬ ‫ومتابعة‬ ‫مراقبة‬
 11. 11. ‫الفنادق‬ ‫مراقبة‬ ‫اخلارجه‬ ‫املرافبه‬
 12. 12. United For Communications ‫والتشجًل‬ ‫العزض‬ ‫أجهزة‬DVR
 13. 13. DVR ‫الــ‬ ‫وأجهزه‬ ‫املراقبه‬ ‫النظمه‬ ‫املاركات‬ ‫افضل‬ Made in German Made in China
 14. 14. Made in Korean
 15. 15. Made in Taiwan
 16. 16. Made in China
 17. 17. . ‫واالنصراف‬ ‫احلضىر‬ ‫أنظنه‬ United for communicatio
 18. 18. Newsletter Date System Conventional: Addressable System: ‫احلزيق‬ ‫إىذار‬ ‫أىظنه‬
 19. 19. United For Communications ‫الشرقة‬ ‫ضد‬ ‫مصهع‬ َ‫ا‬ ‫حمل‬ َ‫ا‬ ‫مكتب‬ َ‫ا‬ ‫مهزال‬ ‫كاى‬ ‫سُاء‬ ‫مكانك‬ ‫امو‬ ‫الشزقه‬ ‫إىذار‬ ‫ىظاو‬ .
 20. 20. ‫األميًه‬ ‫البىابات‬
 21. 21. ‫الصىتى‬ ‫االىرتكه‬ ‫ىظاو‬
 22. 22.  URMET COMAX    ‫املزئى‬ ‫االىرتكه‬ ‫ىظاو‬
 23. 23. ‫يف‬ ‫متلاملة‬ ‫حلىل‬ ‫الشزكة‬ ‫تىفز‬ ً‫م‬ ‫للل‬ ‫الصىتًة‬ ‫األىظنة‬: ‫تساااجت‬. ‫تسااانغ‬. ‫قاػاداتإلجاااػاد‬. ‫اتتد‬ ‫قاػاداتساؤ‬. ‫قاػاداتساهالباد‬. ‫تسذتالد‬.
 24. 24. ‫بزوجًلتىر‬ ‫شى‬ ‫الداتا‬ ‫أىظنه‬ ‫تساااجت‬. ‫تسااانغ‬. ‫قاػاداتإلجاااػاد‬. ‫اتتد‬ ‫قاػاداتساؤ‬. ‫قاػاداتساهالباد‬. ‫تسذتالد‬. ‫اتتد‬ ‫تنظاكاتساؤ‬
 25. 25. United For Communications
 26. 26. ‫الشزكات‬ ‫اىفرٗع‬ ‫قٞر‬ ٘‫اث‬ ‫ٍْٞبء‬ ٔٝ‫االضنْذر‬ ‫ٍْٞبء‬ ‫دٍٞبط‬ ‫ٍْٞب‬ ‫ثبىقبٕرح‬ ٓ‫االدار‬ ‫ثبىط٘ٝص‬ ‫ٍصْغ‬ ‫دٍٞبط‬ ‫ٍصْغ‬ ِٞٞ‫ثبىحرف‬ ‫ٍؼرض‬ ———————————————————— -‫ٗاىَقبٗالد‬ ٓ‫ىيزجبر‬ ٔٝ‫اىَصر‬ ٔ‫اىػرم‬ -ٔٞ‫اىنٖرثبئ‬ ‫ىالجٖسح‬ َٚ‫اىؼي‬ ‫اىَنزت‬ ‫افبق‬ ٔ‫غرم‬-‫ثيّ٘بٝو‬ ٔ‫غرم‬ -‫اىَزَٞسح‬ ٔ‫اىطجبػ‬ ‫دار‬ -ٔٝ‫اىجَٖ٘ر‬ ٓ‫جرٝذ‬
 27. 27.  -ٓ‫اىَْ٘ر‬ ْٔٝ‫اىَذ‬ ٔ‫غرم‬  -‫ىيَْظفبد‬ ‫اىسٕ٘ر‬ ٔ‫غرم‬  -ِٝ‫ثيٍ٘بر‬ ‫ٍالثص‬  -ٔٞ‫اىطج‬ ‫ٗاىْجبربد‬ ٔٝٗ‫ىالد‬ ٔٞ‫اىؼرث‬ ٔ‫اىػرم‬  -ٔٝ‫اىؼقبر‬ َْٔٞ‫ىالضزثَبرٗاىز‬ ‫رٞيٞذ‬ ٔ‫غرم‬  -ٔٞ‫اى٘رق‬ ‫ىيَْزجبد‬ ‫اىحَذ‬ ٔ‫غرم‬  -ّٚ‫اىؼَرا‬ ‫ىيزخطٞط‬ ٍٔ‫اىؼب‬ ٔ‫اىٖٞئ‬  -‫ىيصيت‬ ‫اىذىزو‬ ‫ٍصبّغ‬  -‫ىيَالثص‬ ٙ‫اىؼطنر‬ ‫ٍصْغ‬  -‫فْٞ٘ش‬ ‫ٍٞص‬ ‫ٍصْغ‬(ِٞ‫اىَْٖذض‬ ‫ٍحو‬—ٚ‫رٗمط‬ ‫ٍحو‬)  -‫اضزبٝيذ‬(ٚ‫رٗمط‬)  -‫ىيَالثص‬ ‫دٗىٞنب‬ ‫ث٘ىٞنب‬ ‫اىفرٗع‬  ‫ٕٞنو‬ ِْٞ‫حط‬ ‫ّصر‬ ْٔٝ‫ٍذ‬  ٔٝ‫اىحر‬ ‫ظ‬ ٓ‫اىجذٝذ‬ ‫ٍصر‬ ‫ٍ٘ه‬ ْْٔٞ‫ج‬ ِٞ‫اىَْٖذض‬  ‫ٍبٝرٗرمب‬ ‫ٍحالد‬  ‫ٕٞنو‬ ِْٞ‫جط‬ ٓ‫اىجذٝذ‬ ‫ٍصر‬
 28. 28. -‫ٗاىجالضزٞل‬ ‫ىيَ٘اضٞر‬ ‫االٍو‬ ٔ‫غرم‬ -‫ٍٞذٝنبه‬ ٙ‫غز٘ر‬ ٔ‫غرم‬ -‫ضزٞو‬ ٌٝ‫ثرا‬ ٔ‫غرم‬ -ٔ‫اىَزنبٍي‬ ‫ىيحي٘ه‬ ِٞ‫فٞج‬ ‫ٍبضزر‬ -ِٕٞ‫اىػب‬ ٔ‫ٍجَ٘ػ‬ -‫ىالمزرّٗٞبد‬ ٙ‫غ٘ر‬ ٔ‫غرم‬ -‫ثبك‬ ‫ربٝجر‬ ٔ‫غرم‬-‫ض٘ٝيَل‬ ٔ‫غرم‬ -‫اىْفط‬ ‫ىخط٘ط‬ ٔٞ‫اىؼرث‬ ٔ‫اىػرم‬ -‫ىيجالضزٞل‬ ‫اىجذر‬ ٔ‫غرم‬ -‫اىؼج٘ر‬ ٔ‫غرم‬—ٔٝٗ‫ىالد‬ -ُ‫آ‬ ٔ‫غرم‬&‫آٗد‬ -ٔٞ‫مبف‬ ‫ٍصر‬ -ٔٞ‫اىذاخي‬ ٓ‫ىيزجب‬ َٔٞ‫اىؼبى‬ ٔ‫اىػرم‬  ٔٞ‫اىطج‬ ‫ىيزجٖٞساد‬ ‫رل‬ ٚ‫ضٞرج‬  ‫ثبك‬ ‫اّزرّبغّٞ٘به‬ ٔ‫غرم‬  -ّٔٞ‫اىَؼذ‬ ‫ىيث٘رح‬ ٍٔ‫اىؼب‬ ٔ‫اىٖٞئ‬ 
 29. 29. ‫ثج٘رضؼٞذ‬ ٔ‫ىيصراف‬ ٔ‫اىجرم‬ ٔ‫غرم‬  ‫ىيذٕت‬ ‫حَع‬ ٔ‫غرم‬  -‫ٗاىجْبء‬ ‫اىيزػٞذ‬ ٍٔٞ٘‫اىق‬ ٔ‫اىػرم‬  ٔ‫اىْخي‬ ْٔ‫ادخ‬ ٔ‫غرم‬  ٔٞ‫اىَالح‬ ‫ىيز٘مٞالد‬ ٓ‫اىقْب‬ ٔ‫غرم‬ -——————————————— ‫والفيادق‬ ‫املطاعه‬ ‫قطاع‬ Auntie Annes ٌ‫ٍطبػ‬ ٔ‫ٍجَ٘ػ‬ (‫اىفـــرٗع‬) -ٔٝ‫االضنْذر‬ ‫مبرف٘ر‬-ٙ‫اىَؼبد‬ ‫مبرف٘ر‬ -ٔٝ‫االضنْذر‬ ‫ٍبرْٝب‬-ٚ‫ضٞز‬ ُ‫جبرد‬ ٓ‫االدار‬ -‫ٕيٞ٘ث٘ىٞص‬ ٙ‫ّبد‬-‫اىصٞذ‬ ٙ‫ّبد‬ -ٓ‫اىجسٝر‬ ٙ‫ّبد‬-‫ٕبٗش‬ ‫رٗٝبه‬ -‫امز٘ثر‬ ‫اىؼرة‬ ‫ٍ٘ه‬—‫ضزبرز‬ ٚ‫ضٞز‬ ———————————————
 30. 30.  ‫ا‬ٔٞ‫االٍرٝن‬ ٓ‫ىطفبر‬  -‫ثبىَْص٘رح‬ ‫ىيغبد‬ ٙ‫اى٘اد‬ ‫ٍذارش‬  -‫ثبىَْص٘رح‬ ‫اىذىزب‬ ٔ‫جبٍؼ‬  -ِ‫حط‬ ٍٔ‫اضب‬ ‫اىذمز٘ر‬ ٔٞ‫صٞذى‬  -‫د‬ ٓ‫ػٞبد‬.‫ػجٞذ‬ ٌ‫ٍن‬ ‫ثٖبء‬  -ٕٔ‫اىْس‬ ٚ‫ٍطزػف‬
 31. 31. ContaCt Mob : 01206001014 – 01118455507 E-Mail :Unitedtch@gmail.com 154-Gisr Elsuiz Stin Fornt of Merry Land Buildings Www.Unitedtch.com
 32. 32. United for Communications

×