O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

YK Global Compact -raportti, Maintpartner, heinäkuu 2019

227 visualizações

Publicada em

Uudistettu vuosittainen sitoumuksemme YK:n Global Compact -vastuullisuustyöhön heinäkuulta 2019

Publicada em: Serviços
  • Login to see the comments

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

YK Global Compact -raportti, Maintpartner, heinäkuu 2019

  1. 1. YK Global Compact -selonteko 2.7.2019
  2. 2. Jatkuvan tuen ilmaus 2.7.2019 Vahvistan Maintpartner Group Oy:n jatkavan YK:n Global Compact -aloitteen kymmenen periaatteen tukemista. Periaatteet koskevat ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä ja korruption vastaista toimintaa. Tässä vuosittaisessa selonteossa kuvaamme toimenpiteitä, joilla jatkamme Global Compact -aloitteen ja -periaatteiden integroimista liiketoimintastrategiaamme, kulttuuriimme ja päivittäiseen toimintaamme. Lisäksi olemme sitoutuneet kertomaan nämä tiedot sidosryhmillemme ensisijaisten viestintäkanaviemme välityksellä. Pasi Tolppanen, CEO, Maintpartner Group Oy
  3. 3. 1. IHMISOIKEUDET ARVIOINTI, POLITIIKKA JA TAVOITTEET Maintpartner kunnioittaa ja tukee ihmisoikeuksia YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeusjulistuksen mukaisesti. Tuemme kaikkien työntekijöidemme oikeudenmukaista ja tasapuolista kohtelua. Eettiset periaatteemme (Code of Conduct) määrittävät jokaisen työntekijän vastuullisen käyttäytymisen standardit. Niissä käsitellään esimerkiksi lupausten pitämistä, kunnioitusta, ammattiylpeyttä, viestintää ja eturistiriitoja. Olemme sitoutuneet henkilötietojen suojelemiseen ja tietosuojalainsäädännön (GDPR) noudattamiseen. Vaadimme myös alihankkijoitamme ja toimittajiamme noudattamaan näitä periaatteita. Se on edellytys hyväksyttäväksi toimittajaksi pääsylle. TOTEUTUS • Kohtelemme ihmisiä tasa-arvoisesti, kunnioitamme työntekijöitämme emmekä koskaan hyväksy esimerkiksi minkäänlaista syrjintää tai häirintää. Toimittajiemme ja alihankkijoidemme on noudatettava samoja periaatteita, ja tarkistamme niiden noudattamisen. • Työntekijämme voivat ilmoittaa mahdollisista väärinkäytöksistä esimiehilleen tai Maintpartnerin johdolle. • Intranetissämme on sovellus, jossa palautetta voi jättää. Meillä on myös menettely, jolla saatu palaute käsitellään. • Eettisten periaatteidemme verkko-oppimiskurssi työntekijöille on saatavilla intranetissä, ja se on osa Maintpartnerin perehdyttämisohjelmaa. • Olemme kartoittaneet tietojenkäsittelymenetelmämme ymmärtääksemme varmasti, millaisia ​​henkilötietoja me prosessoimme, niiden keräämisen lailliset perusteet, sekä miten kerättyjä tietoja tallennetaan ja suojataan. Olemme päivittäneet tietosuojaselosteemme ja siihen liittyvät sisäiset ohjeet vastaavasti. TULOSTEN MITTAUS Teemme vuosittain henkilöstökyselyn, jossa arvioidaan ihmisoikeuksien, esimerkiksi tasa-arvon, toteutumista. Jos virheellistä toimintaa ilmenee, henkilöstöhallinto yhdessä esimiesten ja työntekijöiden edustajien kanssa ryhtyy tiukkoihin korjaustoimenpiteisiin. Toimia seurataan järjestelmällisesti.
  4. 4. 2. TYÖVOIMA ARVIOINTI, POLITIIKKA JA TAVOITTEET Noudatamme kaikkea voimassaolevaa työlainsäädäntöä ja muita määräyksiä maissa, joissa toimimme. Odotamme myös, että toimittajat, alihankkijat ja muut liikekumppanimme tekevät samoin. Se on edellytys hyväksyttäväksi toimittajaksi pääsylle. Politiikka on määritelty eettisissä periaatteissamme, jotka on julkaistu myös kotisivuillamme. Työterveys ja -turvallisuus ovat meille ensisijaisen tärkeitä. TOTEUTUS • Noudatamme työehtosopimuksia ja yhteistoimintalakia. • Olemme perustaneet Maintpartnerin eurooppalaisen yritysneuvoston (European Works Council), joka on työnantajan ja työntekijöiden välinen vuoropuhelukanava asioissa, jotka koskevat eri toimintamaiden henkilöitä. • Edistämme työterveyttä, -turvallisuutta ja työkykyä ehkäisevillä toimenpiteillä sekä aktiivisella riskien ja sairauspoissaolojen hallinnalla. Kunnioitamme eri ikäryhmien ammatillista osaamista ja jaamme sitä keskenämme. • Varmistamme turvalliset työolot tekemällä säännöllisiä havainnointikierroksia ja tunnistamalla läheltä piti -tilanteet. Analysoimme tehdyt turvallisuutta ennakoivasti parantavat toimenpiteet sekä tapaturmat uusien tapaturmien ehkäisemiseksi. Teemme myös ennakoivasti havaintoja kehityskohteiden kartoittamiseksi. • Kehitämme jatkuvasti työympäristöä ja annamme työntekijöillemme työturvallisuuskoulutusta. • Intranetissämme on sovellus, jolla ilmoitetaan turvallisuuteen, ympäristöön ja laatuun liittyvät poikkeamat. Niiden korjaamiseen on olemassa vakiintunut menettelytapa. • E-oppimisympäristössämme on kaikille työntekijöillemme useita kursseja turvallisuudesta ja ympäristöstä. TULOSTEN MITTAUS Teemme henkilöstön tyytyväisyyskyselyjä vuosittain. Seuraamme turvallisuuspoikkeamien ja läheltä piti -ilmoitusten määriä sekä sairauspoissaoloprosentteja, jotka ovat kehittyneet suotuisasti viime vuosina.
  5. 5. 3. YMPÄRISTÖ ARVIOINTI, POLITIIKKA JA TAVOITTEET Maintpartner toimii teollisessa palveluliiketoiminnassa eikä valmista tuotteita. Siksi suora ympäristövaikutuksemme on suhteellisen pieni. Tavoitteemme on minimoida ympäristövaikutuksemme ja rasittaa mahdollisimman vähän ympäristöä. Autamme myös asiakkaitamme vähentämään ympäristövaikutuksiaan. Vaadimme myös alihankkijoitamme ja toimittajiamme noudattamaan näitä periaatteita. Se on edellytys hyväksyttäväksi toimittajaksi pääsylle. TOTEUTUS • Pienennämme työmme ympäristövaikutuksia parantamalla toimintaamme. Kuormitamme ympäristöä mahdollisimman vähän esimerkiksi vähentämällä omien ja asiakkaidemme luonnonvarojen, kuten energian ja raaka-aineiden, käyttöä. • Kiinnitämme erityistä huomiota energiatehokkuuteen liittyviin asioihin ja hyödynnämme henkilöstömme tekemiä kehitysehdotuksia muuntamalla ne konkreettisiksi toimiksi asiakkaidemme hyödyksi. • Hajautettuna organisaationa vältämme tarpeettomia matkoja ja vähennämme siten ympäristövaikutuksia. TULOSTEN MITTAUS Seuraamme ympäristöön liittyvien poikkeamien lukumäärää ja analysoimme toimipisteidemme ympäristönäkökohtia. Seuraamme energiaan ja ympäristöön liittyviä kehitysehdotuksia.
  6. 6. 4. KORRUPTION VASTAINEN TOIMINTA ARVIOINTI, POLITIIKKA JA TAVOITTEET Emme osallistu korruptioon, kiristykseen tai lahjontaan, ja olemme sitoutuneet niiden torjumiseen. Emme salli minkäänlaista lahjontaa tai muita laittomia maksuja asiakkaiden, toimittajien, alihankkijoiden ja muiden liikekumppaneiden kanssa toimiessamme. Toimimme päättäväisesti lahjonnan, korruption ja talousrikollisuuden estämiseksi. Emme hyväksy vieraanvaraisuutta, lahjoja, palkallisia sivutöitä tai muita etuja, jotka saattavat vaikuttaa tai joiden kautta pyritään vaikuttamaan meihin. Seuraamme omaa toimintaamme tunnistaaksemme mahdolliset ristiriidat etukäteen ja estääksemme niiden kehityksen. Vaadimme myös alihankkijoitamme ja toimittajiamme noudattamaan näitä periaatteita. Se on edellytys hyväksyttäväksi toimittajaksi pääsylle. TOTEUTUS • Olemme laatineet eettiset ohjeet (Code of Conduct), joihin sisältyy nollatoleranssi korruptiolle. • Vaatimuksemme toimittajille ja alihankkijoille sisältävät myös korruption vastaisen ja eettisen käyttäytymisen vaatimukset. TULOSTEN MITTAUS Raportointijakson aikana Maintpartnerilla ei ole tullut ilmi korruption vastaisen toiminnan rikkomuksia.

×