VBĐi 1700.signed.pdf

M

Cải cách hành chính

Người ký: PHÒNG NỘI VỤ
Email: noivu.tanphu@tphcm.gov.vn
Cơ quan: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ
MINH
Thời gian ký: 20.07.2023 17:41:00 +07:00
VBĐi 1700.signed.pdf
VBĐi 1700.signed.pdf
VBĐi 1700.signed.pdf

Recomendados

4103 - HD BHYT HS 2032-2024.pdf4103 - HD BHYT HS 2032-2024.pdf
4103 - HD BHYT HS 2032-2024.pdfMaiKhang3
16 visualizações11 slides
Tâp thể LĐTT.pdfTâp thể LĐTT.pdf
Tâp thể LĐTT.pdfMaiKhang3
2 visualizações5 slides
3260qd_signed.pdf3260qd_signed.pdf
3260qd_signed.pdfMaiKhang3
2 visualizações3 slides
moi Thư mời Stem.pdfmoi Thư mời Stem.pdf
moi Thư mời Stem.pdfMaiKhang3
5 visualizações1 slide
VBĐi 1712.pdfVBĐi 1712.pdf
VBĐi 1712.pdfMaiKhang3
8 visualizações2 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais de MaiKhang3(20)

VBĐi 1689.signed.pdfVBĐi 1689.signed.pdf
VBĐi 1689.signed.pdf
MaiKhang35 visualizações
XET DUYET LOP 5 NH 22-23 -LETHANHTONG_0001.pdfXET DUYET LOP 5 NH 22-23 -LETHANHTONG_0001.pdf
XET DUYET LOP 5 NH 22-23 -LETHANHTONG_0001.pdf
MaiKhang3224 visualizações
1 (1).pdf1 (1).pdf
1 (1).pdf
MaiKhang314 visualizações
1.pdf1.pdf
1.pdf
MaiKhang36 visualizações
1.pdf1.pdf
1.pdf
MaiKhang314 visualizações
Thu 26Thu 26
Thu 26
MaiKhang312 visualizações
QdQd
Qd
MaiKhang39 visualizações
Nd on tap khoi 4Nd on tap khoi 4
Nd on tap khoi 4
MaiKhang310 visualizações
LttLtt
Ltt
MaiKhang39 visualizações
42b2e727c24b3d15645a42b2e727c24b3d15645a
42b2e727c24b3d15645a
MaiKhang375 visualizações
D shocsinhvaolopD shocsinhvaolop
D shocsinhvaolop
MaiKhang362 visualizações
D sxetduyet hsD sxetduyet hs
D sxetduyet hs
MaiKhang340 visualizações
Danhsachvaolop6Danhsachvaolop6
Danhsachvaolop6
MaiKhang333 visualizações

Último(20)

3. Phân tích định tính.pdf3. Phân tích định tính.pdf
3. Phân tích định tính.pdf
Fred Hub5 visualizações
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
Fred Hub6 visualizações
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
Fred Hub7 visualizações

VBĐi 1700.signed.pdf

  • 1. Người ký: PHÒNG NỘI VỤ Email: noivu.tanphu@tphcm.gov.vn Cơ quan: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thời gian ký: 20.07.2023 17:41:00 +07:00