Anúncio

مهدیس_گوشه_مشق_جلسه‌ی_سیزدهم_قسمت_دوم.pptx

7 de Feb de 2023
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Destaque(20)

Anúncio

مهدیس_گوشه_مشق_جلسه‌ی_سیزدهم_قسمت_دوم.pptx

 1. ‌‫‌های‬‫ش‬‫رو‬ ‫‌نویسی‬‫غ‬‫تبلی‬ ‌‫در‬ ‫اینستاگرام‬ ‫مهدیس‌گوشه‬
 2. ‫اینستاگرام؟‬‫چرا‬ ‌‫حضور‌بیش‌از‬ 24 ‌‫میلیون‬ ‫کاربر‌ایرانی‌در‌اینستاگ‬ ‫رام‬
 3. ‫اینستاگرام؟‬‫چرا‬ ‌‫حضور‌بیش‌از‬ 24 ‌‫میلیون‬ ‫کاربر‌ایرانی‌در‌اینستاگ‬ ‫رام‬ ‌‫‌انگیز‬‫ت‬‫‌های‌شگف‬‫ت‬‫قابلی‬ ‌‫اینستاگرام‌برای‌فروش‌و‬ ‫تبلیغات‬
 4. ‫اینستاگرام؟‬‫چرا‬ ‌‫حضور‌بیش‌از‬ 24 ‌‫میلیون‬ ‫کاربر‌ایرانی‌در‌اینستاگ‬ ‫رام‬ ‌‫‌انگیز‬‫ت‬‫‌های‌شگف‬‫ت‬‫قابلی‬ ‌‫اینستاگرام‌برای‌فروش‌و‬ ‫تبلیغات‬ ‌‫حضور‌فعال‌رقبا‌در‬ ‫اینستاگرام‬
 5. ‌‫دو‬ ‌‫حقیقت‌مهم‌در‌مورد‌مخاطب‌اینستاگرام‬ ‫که‌قبل‌از‌تبلیغ‌باید‌بدانید‬ :
 6. 1 . ‫‌چرخد‬‫ی‬‫مخاطب‌با‌هدف‌سرگرم‌شدن‌در‌اینستاگرام‌م‬ .
 7. 2 . ‫‌توجه‌مخاطب‌در‌این‌فضا‌کم‌است‬،‫به‌دلیل‌تنوع‌و‌حجم‌اطالعات‬ .
 8. ‫اینستاگرام‬ ‫در‬‫تبلیغ‬ ‫اهداف‬ : ‫فالوئر‬‫جذب‬ 1 ‫مستقیم‬‫فروش‬ 2
 9. ‫فالوئر‬ ‫جذب‬‫برای‬ ‫روش‬‫سه‬ : 1 ‫آموزش‬ ‫سرایی‬‫داستان‬ 2 ‫نویس‬‫تبلیغ‬‫های‬‫فرمول‬ ‫ی‬ 3
 10. ‫آموزش‬ ‫از‬‫استفاده‬ : ‫تیتر‌جذاب‬ 1 ‌‫‌های‬‫ش‬‫نشان‌دادن‌بخشی‌از‌آموز‬ ‫پیج‬ 2 ‫معرفی‌پیج‬ 3 ‫دعوت‌به‌اقدام‬ 4
 11. ‫سرایی‬‫داستان‬ ‫از‬‫استفاده‬ : ‫جذاب‬‫داستانی‬‫تیتر‬ ‫کننده‬‫ترغیب‬‫داستان‬ ‫اقدام‬‫به‬‫دعوت‬ ‫پیج‬‫معرفی‬
 12. ‫نه‬ ‫طوری‬‫این‬‫البته‬ !
 13. ‫نویسی‬‫تبلیغ‬‫فرمول‬‫از‬‫استفاده‬ : BAB Before ‫قبل‌از‌استفاده‌از‌خدمات‌و‌محصول‬ After ‫بعد‌از‌استفاده‌از‌خدمات‌و‌محصول‬ Bridge ‫‌ی‌رسیدن‌به‌شرایط‌عالی‬‫ه‬‫پل‌نحو‬
 14. ‫فروش‬‫برای‬ ‫روش‬‫سه‬ : 1 ‫عکس‬‫از‬‫استفاده‬ ‫راضی‬‫افراد‬‫نظرات‬ 2 ‫عملکرد‬‫دادن‬‫نشان‬ ‫محصول‬ 3
 15. ‫عکس‬‫از‬‫استفاده‬ : Photos ‫ویترینی‬ ‫عکس‬ ‫مدلینگ‬
 16. ‫ویترینی‬ ‫عکس‬ ‫دربارۀ‬ ‫نکته‬‫چند‬ : 1 ‌‫‌ی‌بصری‌در‌این‬‫ه‬‫جلو‬ ‌‫نوع‬ ‌‌‫‌ها‬‫س‬‫عک‬ ‫بسیار‌مهم‌است‬ . ‌‫‌های‌متفاوت‬‫گ‬‫با‌ست‌کردن‌رن‬ ‌‫‌خرید‌را‬،‫‌تان‌با‌هم‬‫ت‬‫محصوال‬ ‫‌تر‌کنید‬‫ت‬‫راح‬ . 3 ‌‫‌های‌متنوع‌محصول‌را‬‫ی‬‫‌بند‬‫گ‬‫رن‬ ‫‌ها‌نشان‌دهید‬‫س‬‫در‌این‌عک‬ . 2
 17. ‫مدلینگ‬‫عکس‬‫اهمیت‬ :
 18. ‫راضی‬‫نظرات‬ ‫از‬‫استفاده‬ : ‫فقط‌اسکرین‌شات‌کافی‌نیس‬ ‫ت‬ . ‌‫ً‌استفاده‬‫ا‬‫از‌ویدیو‌افراد‌راضی‌حتم‬ ‫کنید‬ . ‌‫تکنیک‌قبل‌و‌بعد‌هم‌بسیار‬ ‫تأثیرگذار‌است‬ .
 19. ‫محصول‬ ‫عملکرد‬ ‫دادن‬ ‫نشان‬ : ‫باشد‬‫ویدیو‬‫شکل‬‫به‬‫است‬‫بهتر‬ . ‫کنید‬‫استفاده‬‫فاب‬‫تکینک‬‫از‬ . ‫باشید‬‫داشته‬‫اقدام‬‫به‬‫دعوت‬ .
 20. ‫نویسی‬‫کپشن‬ ‫مورد‬ ‫در‬‫مهم‬ ‫نکتۀ‬‫چهار‬ : ‌‫یک‌دعوت‌به‌اقدام‌در‌ابتدا‌و‌یک‬ ‌‫دعوت‌به‌اقدام‌دیگر‌در‌انتها‬ ‫بگذارید‬ . ‫بین‌خطوط‌فضای‌خالی‌و‌سفی‬ ‌‫د‬ ‫قرار‌دهید‬ . ‌‫برای‌ایجاد‌تعامل‌سؤال‌طرح‬ ‫کنید‬ . ‌‫بهتر‌است‌از‌لحن‌عامیانه‌استفاده‬ ‫کنید‬ .
 21. ‫نویسی‬‫بایو‬ : 1 ‌‫عکس‌پروفایل‌معرف‌خودتان‌یا‬ ‫لگوی‌برندتان‌باشد‬ . ‫دعوت‌به‌اقدام‌داشته‌باشید‬ . 3 ‫چه‌کسی‌هستید؟‌چه‌مشکلی‌از‬ ‫‌کنید؟‬‫ی‬‫مخاطب‌حل‌م‬ 2 ‫‌لینک‌سایت‌را‬،‫اگر‌سایت‌دارید‬ ‫قرار‌دهید‬ . 4
 22. ‫ارتباطی‬‫های‬‫راه‬ : ‫سایت‬ : Mahdisgousheh.ir ‫اینستاگرام‬ : @mahdis_gousheh
 23. ‫پرفروغ‬‫روزهای‬‫امید‬‫به‬
Anúncio