O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Basic info 27 sidor,, Mind Co

2.754 visualizações

Publicada em

 • I also like the www.HelpWriting.net site. They helped me
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Was a little hesitant about using ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ at first, but am very happy that I did. The writer was able to write my paper by the deadline and it was very well written. So guys don’t hesitate to use it.
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • You can hardly find a student who enjoys writing a college papers. Among all the other tasks they get assigned in college, writing essays is one of the most difficult assignments. Fortunately for students, there are many offers nowadays which help to make this process easier. The best service which can help you is ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • You might get some help from ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ Success and best regards!
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • I can advise you this service - ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ Bought essay here. No problem.
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Basic info 27 sidor,, Mind Co

 1. 1. 1
 2. 2. INLEDNING Vad det egentligen handlar om? Här kommer svaret i all korthet - som en introduktion till det övriga informationsmaterialet.FOI, den svenska försvarsforsningen har sedan 60 år arbetat med en teknik som kan styra människans hjärna. Denfungerade under inledningsskedet med inplanterade elektroder, därefter miniatyriserade transmitters, injicerbarachips och sedan kom också nanoteknologin att utnyttjas som inplantat. Dessa har producerats av medicinföretag ochunder hela tiden använts inom sjukvården, bortom patienternas vetskap. Läkare inplanterar ofta dessa underoperationer, transmitters trycks upp genom näskanalerna, in i huvudet och även in i hjärnan. Tekniken fungerar medtvåvägsradiokommunikation. Den utsända vågländen går i retur med informationen och samtidigt kan den påverkaolika centra för experimentell forskning. Radiovågen förbinder människan med superdatorn där all information;biologiska värden, sinnesfunktioner, tänkande, tal, syn och allt vad man vill plocka ut strömmar in. Superdatornhar program som automatiskt registrerar allt om dina uppfattningar, hur du röstar, sexualitet, ekonomi, skolbetyg,psykisk läggning, social anpassning, relationer även i hemmet och även dina läkarbesök och behandlingar, somstatliga rapporter också styrker. Avsikten från inledningen var att ställa hela befolkningen under total kontrolloch numera används också sjukvårdens injektioner, uppblandade med hjärnchips. Vice generaldirektör Gunnel Gustavsson för Vetenskapsrådet skrev 2009 att den här tekniken används förmedicinsk forskning, inräknat hjärnexperiment och antydde att regeringen har legaliserat utnyttjandet avmänniskan. Socialstyrelsens generaldirektör skrev i ett brev att de inte har något ansvar för nanoteknologinsspridning in i människans hjärna. Jan Freese, som var Datainspektionens förste generaldirektör skrev i sin bok Denmaktfullkomliga oförmågan 1986 att biologiska chips var under utveckling för att inplanteras i våra hjärnor. NärSenator John Glenn tog upp den här saken i en utredning 1994 förklarade han att CIA, FBI, Försvarsdepartementet,Hälsodepartementet, Socialstyrelsen, the Drug administration, NASA med flera myndigheter utnyttjadehjärntekniken. Det är inte annat här och nu i Sverige. Det är myndigheternas övergrepp på folket och statensvansinnesdåd. Den här uppgörelsen är lika viktig som de mest avgörande slagen i mänsklighetens historia. Här uppstår idagens verklighet en lika avgörande drabbning som Tolkiens Sagan om ringen eller i Wagners Nibelungens Ring.Hjärntekniken och inplantaten är den nya tidens ring vilken ger obegränsad makt till sin innehavare. Här står vi ochmåste vi välja sida. Det handlar om livet, framtiden och under vilket samhällssystem vi skall leva. Ställ dig frågan ifalldu vill leva med statliga hjärnchips i din skalle – om inte – kom med i uppgörelsen. Det följande informationsmaterialet innehåller en kortfattad grundläggande kunskap om övergreppen,hjärnsystemen, utnyttjandet, utvecklingen av tekniken och hjärnsystemens betydelse för stormakternasutrikespolitik. Den börjar med en del korta förklaringar om en sida, till 2 sidor om stormakterna – 4 sidor citat från 23professorer och 9 sidor utdrag från 24 vetenskapliga rapporter. Informationsmaterialet som har producerats ärmenat att utmana staten i frågan om hur långt deras makt skall ha rätt att sträcka sig – skall vi leva medinplanterade hjärnchips eller inte. Det är frågan! 2
 3. 3. FÖR HJÄRNAN – UPP TILL DEBATTNär professor Göran Hermerén, som ordförande för EU-kommissionens etikråd i mars 2005, tillsammans med elvamedlemmar från olika EU-nationer undertecknade dokumentet Ethical aspects of ICT implants in the human bodybehandlades en ny utveckling i mänsklighetens historia. Ytterligare ett steg hade tagits i vår ständigt mer avanceradeteknologiska civilisation och i inledningen skrev man: ”Det nuvarande samhället konfronteras med förändringarsom har att göra med det antropologiska väsen människans innersta natur utgör...Hjärnkontroll utförs medkommunikationsteknologi vilken hämtar information från hjärnan och utvärderar den…Sålunda kan vi uppkopplasför att fortsättningsvis bli olikartat gestaltade...” Man tillade att det inte bara var några teorier utan ett pågåendeprojekt: ”Friheten att använda inplantat i kroppar, som frihetens princip, kan kollidera med potentiellt negativasociala effekter...” och man gav ord till det innersta och viktigaste i våra liv: ”ICT-inplantat påverkar hjärnan ochföljaktligen mänsklig värdighet liksom individuell självbestämmanderätt.” (ICT avser Information-Communication-Technology). Vid Vetenskapsrådets seminarium 2004 tog man upp hjärntekniken och förklarade: ”Det är inte braom tekniken används för att läsa eller påverka andras tankar, känslor och avsikter...Det är inte bra om sammateknik används för att kontrollera och styra oskyldiga människor.” Inplantat för kommunikation med hjärnan ochmanipulering av våra beteenden har utvecklats bakom militär sekretess. FOI skrev i sin deklaration 2009 ommänniskan som utnyttjad under hela livstiden. Under rubriken Människa-system-interaktion deklarerades:”Maximalt användningsvärde i system under hela livscykeln...Målet är att systemen utformas så att människanskognitiva potential, förmåga att uppfatta, förstå och sortera information, kan utnyttjas för maximalsystemeffekt. Vi har unika verktyg för modellering av mänskligt beteende.” EU:s etikråd ställde frågan till vilkenomfattning militären kommer missbruka hjärntekniken och fortsatte med hotbilden, ”Hur långt kan inplantaten geen individ, eller en grupp, speciella möjligheter vilka kan bli ett hot emot samhället? ” Det handlar om ett mänskligt, politiskt och teknologiskt ämne allmänheten och även de flesta politiker ochjournalister är helt ovetande om. Det har planerats sedan årtionden och utvecklats i det dolda. EU:s etikråd skrevatt det måste uppstå en debatt om hotet: ”En bred social och politisk debatt är nödvändig beträffande vilkatillämpningar som bör accepteras och legaliseras...” Man förklarade att hjärntekniken var en del av det nuvarandestatliga informationssamhällets idé och tillade att de själva ställde sig bakom ett individcentreratinformationssamhälle där teknikens inriktning har frihet och människans bästa som mål. Hjärntekniken och dessutnyttjande, möjligheter och med vilka värderingar den skall utvecklas tillhör en av de viktigaste mänskliga frågorna.Den utgör en angelägenhet för hela folket. Media, riksdagsledamöter och alla med ett socialt intresse kan på sinaolika sätt delta i att öppna upp debatten. Hotet med hjärnchips måste få publicitet och bli känt. EU-gruppennämnde: ”Hur gravt kan dessa inplantat uppstå som ett hot emot mänskligt självbestämmande, i synnerhet när definns inplanterade i våra hjärnor?...Hur allvarligt kan ICT-inplantat skapa oåterkalleliga följder i den mänskligakroppen och i psyket?” Ingen skall naturligtvis tvingas leva med tvångschips i hjärnan. För det öppna samhället,demokrati och mänskliga rättigheter måste en av de mest avgörande frågorna för människan komma upp tillallmän debatt. 3
 4. 4. DET HANDLAR OM HJÄRNBOJANTekniken med hjärna-datorinteraktion realiserades under 1940-talets första år.Vid samma tid började övergreppen av patienter på sjukhus internationellt.Karolinska 1946 och Sachsska barnsjukhuset 1948 är båda exempel som kan styrkas.FOA:s forskare P.M. Persson skrev att de första hjärnsystemen upprättades ca 1950.Science skrev 1956 att människor under dessa omständigheter inte var annat än slavar.Det kan bekräftas att man på häkten nedsövt intagna sedan ca 1970 för att inplantera transmitters.Mentalpatienter har inplanterats sedan 1950-talet på samma sätt.Tidiga forskningsrapporter talade om att flera dog då elektroder infördes med nya metoder.Redan 1959 varnade New York Times för ett farmakologiskt krig mellan USA och Sovjet.Det handlade om att man vid den tiden kunde uppblanda radiosubstanser med mediciner.Koppla upp människans hjärna till fjärrkontroll och manipulation – en ny sorts krigföring.På 1960-talet skapade Karolinska Institutet minitransmitters för att införas i havande kvinnors livmoder.Sveriges mest ledande läkare har under 40 års övergrepp deltagit i att inplantera patienter.Psykiatrin har som ett försvar förklarat offren som försökt komma ut med sin sak som sinnessjuka.På en etikkonferens sade forskare att de inte kunde undvika att skapa sjukdom och död för människor.Rikspolisstyrelsens chefsobducent har utfärdat ett yttrande som naturlig död när läkare mördat.The AAAS, utgivare av Science skrev: De få läkare i USA som önskar handla etiskt har dåliga möjligheter.Man publicerade boken The Breaking of Bodies and Minds om hjärnkontroll och psykiatriska övergrepp.Här skrev en generaldir att människor mot sin vilja eller utan vetskap tvingas delta i forskningsprojekt.1985 förklarade riksåklagaren att häktade som nedsövts och inplanterats utsatts för en legal åtgärd.Freivalds undertecknade som justitieminister att inplantat i hjärnan tillhörde en korrekt behandling.1997 krävde Senator John Glenn att läkare måste straffas för sina övergrepp på patienter.1998 skrev New York Times att kontrollen av djurexperimenten är bättre än de med människor.Svenska regeringen står bakom hjärnkontroll. Professor Hermerén kallade det för konstitutionell order.2005 deklarerade EU-kommissionens etikgrupp att mikrochips inplanterades i människor.Även att det måste bli förbjudet att styra andras vilja – och att tekniken måste komma upp till debatt.2009 deklarerade FOI i sin verksamhetsberättelse att inriktningen av hjärnsystemen avsåg att förändramänniskans kognitiva funktioner (tänkande,förstånd).Likaså att allvarliga skador tillhör det normala och att utnyttjandet är för hela livstiden. 4
 5. 5. FJÄRRKONTROLL AV HJÄRNANDet statliga hjärnprojektet är den allvarligaste frågan vi lever med.Med inplanterade chips och hjärnkontroll har vi inte längre några friheter eller mänskliga rättigheter.Radiokommunikation med hjärnan, beteendeteknologi och hjärnexperiment har utvecklats med statlig planering.Det finns ingen politisk utveckling som kan kallas mer totalitär.Det är naturligtvis den grövsta kränkningen av självklar mänsklig frihet.SOU 1972:47 skrev att en omänsklig polisstat riskerade uppstå ur den här utvecklingen.Med hjärnsystem förändras maktpositioner - militären och FOI blir starkare än demokratin.En utredning i USA:s Kongress nämnde att demokratin upphör med hjärnteknikens påverkan av människan.1967 skrev en ledande forskare att elektroder inplanterades vid alla större sjukhus internationellt.Hjärnprojektet har pågått sedan 50 år med avsikten att utvecklas emot människan, för makten.Det är den viktigaste och mest sekretessbelagda av alla politiskt-vetenskapliga utvecklingar.Sedan 40-50 år har det funnits en planerad politisk inriktning på regeringsnivå för hjärnkontroll.En ledande professor sa att människor under dessa omständigheter inte kunde kallas annat än slavar.Generaldirektör Stina Wahlström skrev 1989 att människor utnyttjas utan sin vetskap eller emot sin vilja.Tekniken kallas i ett skriftligt utlåtande av en svensk professor för radiohypnotisk intracerebral kontroll.Fjärrkontroll av hjärnan har utvecklats med elektroder, minitransmitters, chips och sedan 30 år bio-komponenter.De olika inplantaten sprids genom sjukvården; injiceras och inplanteras i patienter utan deras vetskap.Sachsska barnsjukhuset hade börjat inplacera elektroder i nyfödda barns hjärnor redan 1948.Häktade och intagna på psykiatriska kliniker har nedsövts och inplanterats under minst 40 år.Sedan övergreppen blev mer omfattande lät psykiatrin rubricera offren för hjärntekniken som mentalsjuka.Bl a därigenom har experimenten hållits i det dolda men SÄPO och FOI har också deltagit i att utveckla ett försvar.FOI skrev i sin programförklaring 2009 att människan skall utnyttjas under hela livstiden med inriktning påmanipulation av de kognitiva funktionerna (tanke, förstånd). Dessutom att verksamheten ofta innebär stoRpåfrestning med risk för allvarliga skador.Professor Göran Hermerén och EU-kommissionens etikråd förklarade i ett 30-sidigt dokument om hjärnkontroll2005 att manipulering av människans beteende och förändring av viljan måste bli absolut förbjudet. Man ställdefrågan om vilken social fara militären kunde utgöra.Det finns två alternativa informationssamhällen att ta ställning till. Det som nu utvecklas är planerat att inlemmahela befolkningen i hjärnsystem för beteendemanipulation, hjärnexperiment, dataregistrering ochsuperdatorkontroll. I det andra finns hjärntekniken för folkets ändamål med frivillighet som norm. ProfessorHermerén skrev att ämnet måste komma upp till debatt och det är en angelägenhet alla goda krafter måste bidratill för att rädda frihet, demokrati och mänskliga rättigheter från att gå under. 5
 6. 6. FAKTA OM SUPERDATORSYSTEMENFOI-FRA leder den utvecklingenDe kan med fjärrkontroll komma i kontakt med datorer, alla elektroniska konstruktioner och ävenmänniskors hjärnor för kontroll och manipulation.Professor Yoneji Masuda som utgav boken The Information Society (1980) skrev att ifall staten tar handom superdatorsystemen kan de styra människor och deras tillhörigheter att kränkningarna av demänskliga rättigheterna uppstår värre än i traditionella diktaturer.Man kan se vad en dator har på sin bildskärm eller vad en fax skickar iväg, skrev den statliga utredningenSOU 1987:74. I den omtalades också att man kunde konstatera vad två människor gör oavsett var de är, ihemmet eller på kontoret. Även att man kan konstatera vad en person läser eller tänker.Genom dessa system kan man följa åsikter och SOU 1987:31 skrev att orsaken till att ingen debattuppstått var därför att så få känner till övervakningssystemen.En annan statlig utredning förklarade att man automatiskt registrerar relationer i hemmet, människansbeteende och uppfattningar, även ifall människor är slösaktiga.SOU 1972:47 från justitiedepartementet såg uppkomsten av en omänsklig polisstat i följderna av den härutvecklingen. Nu är de själva företrädare för den. I den statliga utredningen skrev man att människorockså kan användas i forskningssyften med samma metoderVid en konferens på justitiedepartementet den 20 mars 1986 deklarerade en professor att dentraditionella etiken, att försökspersoner måste ge sitt tillstånd inte längre gällde. Det framgick också attsvenska människor har sämre skydd för sina mänskliga rättigheter och att forskare från hela världendärför kommer hit för att göra experiment med människor.Psykiatrin är statens försvar för den här saken och förklarar att de som tror sig vara utsatta ärsinnessjuka. Moderaterna anmäler de som kontaktar dem i den här frågan till SÄPO för vidare åtgärder.FOI skriver i sitt program för 2010 att människan skall utnyttjas under hela livstiden med inriktning påförändring av de kognitiva funktionerna (tänkande, förstånd).I SOU 1987:74 förklarades att det fanns datorsystem som inte behöver någon personal. Superdatorn kanprogrammeras till att registrera och själv finna ut sina mål. En svensk professor deklarerade 1996 attsuperdatorerna har ett självständigt tänkande.EU:s etikgrupp med professor Hermerén som ordförande skrev 2005: Man kan även se denna utvecklingsom ett hot emot mänsklig värdighet och särskilt till människokroppens integritet…Idén med ICT-inplantat ”under vår hud” med egenskaper att inte bara återställa utan även för att utöka mänskligaförmågor ger uppkomst till vetenskapliga visioner med hotfulla och/eller förtjänstfulla tillämpningar....Med mikrochipsinplantat är konstant övervakning en möjlighet…ICT-inplantat kan påverkanervsystemet, i synnerhet hjärnan och människans identitet som art liksom individuell självbestämm-anderätt…Sålunda kan vi uppkopplas för att fortsättningsvis bli olikartat gestaltade och från tid tillannan motta signaler för rörelser, vanor och kontakter, att bli konstaterade och avgränsade. 6
 7. 7. HUR HJÄRNCHIPS INVERKAR PÅ FOLKETS FRIHET OCHLIVKontroll av människans hjärna utgör den slutgiltiga och totala ofriheten.Genom hjärnsystem upprättas övervakning av tankar, biologi, hälsaoch beteende.Militära myndigheter och professorer får makt att förändra våra liv.Vi blir ofrivilliga och ovetande deltagare i forskning ochhjärnexperiment.Staten får en högre makt över våra liv än vad någon Stalin ellerSaddam haft.De inblandade institutionerna kan manipulera röstande och gör det.Den amerikanske Senatorn Sam J. Erwin menade att ingen demokratiexisterar där beteendeprogram ingriper i människans hjärnfunktioner.EU:s etikråd uttryckte: Kroppen kommer in under andras kontroll ochvad en människa förvänta sig efter att ha blivit försåld?Staten får ett högre värde än människan.Vi blir offer för andras vilja och värderingar.Privata företag, som t ex medicinbranschen kan utnyttja oss för sinaändamål.Dolda makthavare får en betydligt större makt än demokratiskt valda.Människan är inte längre fri. Statlig makt övertar personliga val.Utsortering av människor i sociala och medicinska program ärofrånkomliga.Säkerhetstjänster får möjlighet att neutralisera oönskade genom attinducera hjärtattacker eller hjärnblödningar som inte kan skiljas frånnaturliga dödsfall.Militära idéer kommer styra det demokratiska samhället (se FOI:sdeklaration 2010). 7
 8. 8. Människan blir en bricka i makthavarnas spel.En ledande amerikansk professor kallade människor under dessaomständigheter för slavar. En annan myntade begreppet den förstatligademänniskan.Vi blir oavlönade slavar och utnyttjade labbråttor för forskning ochhjärnexperiment både av statliga och privata intressenter.Slutgiltigt upphörande av demokrati, mänsklig rätt och att ägapersonlig frihet.Det innebär Homo Sapiens undergång för att ersättas med statligachipsskallar.HÄR FINNS CHANSEN – BEFRIA TEKNIKENVill du ha perfekt hälsa, sköna känslor, gott minne och leva i ett samhälle som grundas på non-violence,trygghet och vänliga människor. I såna finns alla möjligheter här. Det handlar om vilka värderingarhjärnsystemen skall utvecklas med. Ifall de skall vara för statens makt över befolkningen eller för folketsfrihet och välfärd. Allt som framgår nedan kan också dokumenteras från statliga skrivelser ochforskningsrapporter.Professor Yoneji Masuda skrev i The Information Society (1980) att om det var för befolkningens välhjärnsystemen skulle utvecklas, då kunde vi leva friska, aktiva och skapande upp till 90 eller mer.Redan på 1950-talet skrev New York Times att nu kunde mentalsjukdomar botas genom teknikensunderverk. Det är samma med blinda, döva och stumma, som kan kureras sedan 40-50 år.Med hjärnsystem för nöje och livserfarenheter kan vi koppla ihop oss med djur, flyga som en örn, varaen delfin eller ett lejon på jakt – uppleva deras liv identiskt med vad de själva gör. Den här teknikentangerar fantasivärlden.För rymdfärder kan vi koppla in oss till centraldatorn till en rymdfarkost, uppleva planeter som om vifärdades just förbi dem och vi kunde även sitta utanpå rymdfärjan och skåda in i helt nya världar. Dethar varit realiteter sedan 30 år. En annan möjlighet är att sitta på månen och skåda ner på jorden.Vi behöver inte längre TV-apparater utan kan koppla ihop oss med program, direkt in i hjärnan ochuppleva sändningar som om vi i en 3-dimensionell verklighet befann oss mitt inne i händelsernascentrum. Det har varit möjligt sedan 1980-talet.Vi behöver aldrig mer, unga eller gamla, drabbas av minnesproblem. Allt vad vi varit med om och lärtoss finns lättåtkomligt i oss själva genom superdatorn eller lagrade i externa minnen. Det ger livet enextra krydda. När vi är gamla och har gott om tid för minnen kan vi gå in i ungdomens händelser ochåteruppleva dem på samma sätt de en gång tog plats, som en exakt kopia av verkligheten. 8
 9. 9. Vi behöver inte frukta att drabbas av fysiska sjukdomar eller mentala störningar. Med den externakopplingen kommer alla biologiska och mentala förändringar som är negativa korrigeras på ett tididigtstadium. Det kan handla om depressioner, Alzheimer, allergier eller andra ohälsoproblem.Inga våldsmän eller mördare kommer finnas i det nya moderna samhället. Redan 1970 förklarades iboken Mankind 2000 utgiven av professorer och framtidsforskare, att ifall cybernetics skulle användasför positiva syften, kunde vi förvänta oss att endast möta gentlemen när vi gick ut på gatan. Allt somframgår här kan dessutom styrkas med en omfattande dokumentation.Det samhället skulle till stor del vara motsatsen till vårt nuvarande. Trygghet, hälsa, frihet ochoberoende vore självklarheter – från det perspektivet kunde vi också konstatera hur fel allt kan gå närstaten och inte människan sätts i centrum.EU-kommissionens etikgrupp föreslog 2005 att de positiva tillämpningarna med hjärntekniken måstekomma upp till debatt. Det är hög tid för det – den här tekniken skall inte utnyttjas av ett fåtal inom FOI-FRA och andra ledande statliga företrädare, utan måste bli en del av folkets hälsa och välfärd. 9
 10. 10. INFORMATIONSMATERIALFör alla som vill ha den bästa kunskap om hjärnsystemen, för artiklar, TV-debatter och alla andra sätt att öppna uppden dolda politiska utvecklingen till allmänhetens vetskap och därmed förändring, finns en omfattandedokumentation. Materialet är på svenska och engelska. På svenska finns boken Datorhjärnor som ger en bredkunskap om de flesta delarna av hjärnprogrammet (300 sidor), Regeringsskrivelserna är fem rapporter tillställdaolika regeringar under åren 2002 till 2007, (230 sidor), Hjärntexter är utdrag av statliga dokument, översatta artiklarfrån Science och New York Times, forskningsrapporter m.m. (120 sidor), Cybernetics finns i tre storlekar (40, 20, 10sidor) och FOI:s superdatorsystem är 15 sidor. På engelska finns The Brain Wall, med utdrag från de 30 bästaböckerna publicerade om hjärnkontroll och den sociala förändring det utgör (200 sidor). En annan är Frankenstein,som i likhet med Brain Wall grundas från utdrag, men här av 30 vetenskapliga och medicinska avhandlingar omfjärrkontroll av hjärnan (250 sidor). Documents baseras på utdrag av statliga dokument (amerikanska, ryska, svenska– alla översatta till engelska), offentliga skrivelser, några artiklar och böcker m.m. som alla ger en bredare förståelsetill hjärnprojektet i statlig verksamhet (150 sidor). Dessutom finns extrakt från New York Times (160 sidor) och vadde publicerat från 1948 till 2000 om fjärrkontroll av hjärnan, de sociala aspekterna, medicinska framgångarna ochdet politiska spelet i den viktigaste frågan mänskligheten konfronterats med. Men det finns också ytterligare bådeengelska och svenska artiklar mellan 10 till 50 sidor. På svenska finns också en bildbok (150 sidor) med politiskaaffischer, som ger uppgörelsen om hjärnan en extra krydda. Den här saken är inte mindre viktig än de mest avgörande slagen i mänsklighetens historia. Här besannasframtidsspekulationer, dystopier och gamla mardrömmar. Både Wagners Nibelungens Ring med Rhenguldet ochTolkiens Sagan om ringen möter här sina verkligheter. Dr Frankenstein är ledande forskare på FOI ochverksamheten går i dr Fausts sjuka anda där han sålt sig till djävulen. Här finns inkräktaren Sauron med den mesttotalitära makt någon haft i sin hand. Projektet pågår internationellt och är organiserat bakom försvarsforskningenssekretess. Här står stat emot människa och frihet mot tvång. Skall våra hjärnor och livet i sin helhet underställas enförmyndare eller inte? Vill vi låta statliga tvångschips övergå människans rätt till frihet. Kan statlig hjärnkontroll fåfortsätta att utvecklas? Vi kan vara den sista generationen med chans att förändra utvecklingen. I det här spelet kanvi se att kunskap är makt. Vi vinner inte med våld och auktoritet utan med information som vapen. Vem villacceptera att bli till maktens boskap? Skall vi leva med en hjärnboja, förstatligas som en professor kallade det iScience. Vill någon egentligen utsättas för FOI:s manipulering av sina kognitiva funktioner, beteendemodifieras ochmista rätten till den man är? Bli forskarnas byte, utsättas för ingrepp i sina biologiska funktioner, organ, kemi ochhjärnor. Vi är där nu! Det finns ingen tid att förlora. Om man inte vill acceptera att bli FOI:s hjärnstek måste på etteller annat sätt komma med i uppgörelsen. Den som också grundas på ett omintetgörande av de mänskligarättigheterna, tankefrihet och privatliv. För oss själva och alla andra människor, för friheten och livet måste vigemensamt ta alla chanser och använda alla medel. Alla måste vi bidra med sina egna förmågor. Här står vi inför enutmaning som kanhända bara uppkommer en gång per tusen år. Starta aktionen; sätt igång med debatten; in itidningar, ut på nätet, blogga på, demonstrera, informera och värva fler aktivister. Ut på gatorna, in i TV och låtoss undan för undan utveckla projektet tills vi segrat. Vi har rätten på vår sida. 10
 11. 11. FN:s deklarationom de Mänskliga RättigheternaArtikel 5:Ingen människaskall behöva utsättasför omänsklig eller förnedrandebehandling.I synnerhet skall ingenutan sitt godkännande behövabli utnyttjad för medicinskaeller vetenskapliga experiment.--------------Skall den här artikeln vara giltig eller inte?Ifall vi inte vill bli forskningsråttoreller utnyttjas i hjärnexperimentdå måste vi göra någotåt FOI:s hjärnsystem! 11
 12. 12. VAD HJÄRNSYSTEM INNEBÄR FÖRSTORMAKTSPOLITIKENNew York Times avslöjade den 9.2.1978 att CIA sedan 1954 haft hjärnprogram för att kunna få en person att mördaen amerikansk statstjänsteman eller en utländsk ledande politiker, som det förklarades i dokumentet.Beteendeprogrammet avsåg få en person att handla även emot sin egen självbevarelsedrift. När president Ford kom till makten gjordes en undersökning av CIA. I ett privat samtal, som sedanpublicerades i en mindre artikel i New York Times den 2.3.1975, förklarade han att CIA:s aktiviteter skulle chockeradet amerikanska folket om de kom ut till allmänheten, bl.a. mord utomlands fanns med i projekten. Ledandepolitiker var självfallet ofta deras mål. De brittiska datorforskarna Varner och Stone utgav 1970 The Data Bank Society. I den gav man informationom att Pentagon tog en superdator till Saigon 1970 för att det året neutralisera 33 000 sydvietnameser. Man kalladesuperdatorn för extermination machine. Den hade möjligheter att skapa hjärtattacker och hjärnblödningar medfjärrkontroll. Samma resurser finns hos FOI:s superdator som också kan utföra hjärnoperationer. Tio år senare publicerade den japanske professorn Yoneji Masuda boken The Information Society. Därvarnade han för superdatortekniken och en större skillnad mellan fattiga och rika länder. Att stormakterna skulleutnyttja satelliterna för militära ändamål. I boken beskrev han hotet med de nationella hjärnsystemen och varnadeför att kränkningarna av de mänskliga rättigheterna nu kunde uppstå värre än i traditionella diktaturer. En terrorist förstår inte att vad han säger i en mobiltelefon tas upp av NSA’s satelliter. De användersuperdatorer för att kontrollera informationen, skrev New York Times den 20.8.1998. Professor B.F. Skinner nämnde i en intervju i New York Times den 3.9.1971 att avsikten med hjärnsystemenvar att få in politiker under samma kontroll och manipulering som befolkningen. U.S. Air Force utgav 1996 rapporten Information Operations: A New War Fighting Capability. Där skrevs:Det mikroskopiska hjärnchipet har två funktioner: Först kopplar det upp individen till människa-dator-systemet...därefter ger chipet en datorgenererad mental visualisering efter önskan...Människa-datorsystem är enviktig del av det slutgiltiga teknologiska området...Genom att utnyttja människans kognitiva funktioner kaninformationen presentera just det som önskas. Den här sektionen är i två delar. Den första handlar ominformationen till och från hjärnan....Dessa satelliter kommer ge en fullständig bild av världen i varjeaspekt...Datormakt kommer fortsätta att växa och dubbleras var 18:e månad. Medlemmen i den ryska Duman Alexander Gurov lade den 30.11. 2000 fram ett lagförslag med nummer28/3: I praktiskt taget hela världen utvecklas metoder för dold påverkan av psyket vilket har uppstått som den mestbetydelsefulla teknologin i det 21:a århundradet...Med nuvarande vetenskap och förutbestämda programmeradeinformations- och psykologiska tekniker kan metoder skapas för att med fjärrkontroll påverka psyke och fysiologi aven person eller grupp av människor...Följderna av infraljud över 130 decibel kan få hjärtat att upphöra fungera. Dennis J. Kucinich (Dem-Ohio) gav ett lagförslag i Kongressen den 2.10. 2001. Han fokuserade på att USAmåste upphöra med sin inblandning i andra befolkningar med bl.a. rymdbaserade strålningsvapen: Genomanvändandet av landbaserade, havsbaserade och rymdbaserade system, för bestrålning av enskilda individer ellerattackerade befolkningar för ändamål av informationskrig, humörförändringar eller hjärnkontroll av dessa personereller befolkningar...med avsikt att inducera förstörelse för en utsatt befolkning...Dessa USA-system kan styra 12
 13. 13. beteenden eller neutralisera oönskade (som Kucinich också nämnde i lagförslaget) även bland svenska politiker ellerandra personer internationellt. Högervridningen i Europa med rasism, ökade sociala problem och mänskligdegeneration är en följd av de nationella militära hjärnsystemen med gemensam planering och inblandning av CIA,NSA, U.S. Air Force och Pentagon. De har sedan årtionden bestrålat jorden med frekvenserna 136-137-138-139 MHzför rymdbaserade hjärnsystem. Man kan lägga ut högre aggressivitetsskapande frekvenser över ett land eller annatområde på jorden att sociala problem snabbt uppstår. En enda satellit kan bestråla/övervaka hela Afrika och FrämreAsien. FOI:s ord om förändring av de kognitiva funktionerna med maximal systemeffekt är vad många svenskapolitiker utnyttjas för. Det kan få dem att välja fel, göra bort sig, ge fel budskap, bryta mot lagen, våldta, undvika attbetala i affärer o.s.v. eller vad som helst de styrs in till, att människor ger upp tron på det gemensamma och väljersjälviskhet som norm. FOI-SÄPO har en detaljerad information om varje enskild politikers (liksom befolkningen istort) beteende, biologi och tankar. Den dolda makten har också utvecklat metoder för att genom superdatorernastyra politiska organisationer, vilket dokument uppvisar. Det sker internationellt och ligger bakom de förändradebeteendena av vissa ledande politiker, i synnerhet de som står i opposition till FOI-FRA-SÄPO:s samhällsidé. Ordenfrån världens ledande professor i psykologi, B.F. Skinner 1971 om att även de politiska ledarna skall in ihjärnsystemen att de kan manipuleras, har fullföljts i Sverige sedan några årtionden. SOU 1972:47 varnade för en omänsklig administration i följderna av superdatortekniken. Alva Myrdal utgavSOU 1972:59 där hon menade att befolkningen skulle få svårt att undvika kontroll och manipulation av sina hjärnor. Stina Wahlström, f.d. generaldirektör för Datainspektionen förklarade 1990 att både demokrati ochmänskliga rättigheter gått under när människan mot sin vilja eller utan sin vetskap utnyttjas i forskningsprojekt. I december 2004 gav den franske parlamentsledamoten Claude Goasguen orden: Psykoteknologier ochmanipulation av människan som tidigare var science-fiction har nu blivit ett vetenskapligt område...Denna frågaborde granskas av europeiska myndigheter eftersom dessa tekniker inte är begränsade av några gränser. FOI:s Människa-System-Interaktion med Maximalt användningsvärde i system under helalivscykeln…..Målet är att systemen utformas så att människans kognitiva potential, det vill säga förmåga attuppfatta, förstå och sortera information, kan utnyttjas för maximal systemeffekt... gäller lika bra för politiker somför andra samhällsgrupper man vill styra in emot sina egna målinriktningar. EU-kommissionens etikråd med professor Göran Hermerén utgav den 16 mars 2005 dokumentet EthicalAspects of ICT-Implants in the Human Body. Där framfördes varningar och krav om debatt av vad som pågår: Detnuvarande samhället konfronteras med förändringar av människans antropologiska väsen...individer modifierasnu med inplanterade chips och smarta tags...Till vilken grad kan ICT-inplantat ge en individ eller en grupp speciellamöjligheter som blir till ett hot emot samhället?...Till vilken omfattning kan den här tekniken missbrukas avmilitären? FOI:s samverkan med Pentagon och andra länders militära forskningsdepartement, där alla harhjärntekniken som det viktigaste projektet, är det största hotet emot samhället och missbruket av människan. Derasförändring av människans beteende var vad professor Masuda avsåg med orden att kränkningarna av demänskliga rättigheterna kunde uppstå värre än i traditionella diktaturer. Men det är betydligt mer – hela livetskorsväg finns i den här frågan. Den här uppgörelsen är lika avgörande som de viktigaste slagen i mänsklighetenshistoria. Utgången kommer bero på om människans förstånd och vilja till frihet kan vara starkare än FOI:smaximala systemeffekt. Alla som kommer in i den här uppgörelsen blir också intressanta för FOI att kunnamanipulera med sina avancerade metoder till att förändra beteenden, som de förklarar resurserna. 13
 14. 14. FRÅN 23 PROFESSORER OM HJÄRNKONTROLLVi lever i en tid när tekniken gör allt djupare ingrepp i människans liv. Under ca 50 år har det funnits ettvetenskapligt-politiskt projekt avsett att inte bara omforma vår omgivning utan människan själv. Redan förett halvt århundrade sedan myntades uttrycket den förstatligade människan i tidskriften Science. Denverksamheten har i ökande omfattning utvecklats helt utan någon debatt i massmedia. Nu deklarerar FOI isin programförklaring att styrning med fjärrkontroll av människans kognitiva funktioner (förstånd, tanke)under hela livstiden tillhör deras målsättning. Under inledningen av projektet fanns det en viss debatt omämnet, som nu i stort sett dött ut. Här följer i alla fall en del klarlägganden från professorer om utvecklingenav hjärnkontroll och vad den innebär. Från dessa kan man inse hur länge det internationella hjärnprojektetpågått och att varje människa skall inlemmas i statliga hjärnkontrollsystem. Professorer som Gary Marx(USA) och Malcolm Varner (U.K.) antyder att Sverige gått längst i världen med kontroll av sin befolkning meddessa metoder. En svensk professor, Robert Eriksson, sa att de mänskliga rättigheterna är sämre i Sverige än iandra länder, att därför forskare från hela världen kommer hit för att utföra sina experiment med människor.Den här saken tillhör livets korsväg och innebär en transformation av begrepp som frihet, demokrati, detöppna samhället och i sitt djup orsaken till varför vi lever. Det måste självfallet uppstå en debatt attallmänheten blir medveten om vad som skett att inriktningen kan förändras. I den här frågan finns bådehimmel och helvete som alternativ beroende på vilken inriktning projekten skall utvecklas med. De av oss som har bidragit till den nya vetenskapen av cybernetics står i en moralisk position som inte ärangenäm. Vi har inlett en utveckling som överglänser teknologiska framsteg, på gott och ont...Vi äger inte ensvalet att förtrycka dessa tekniska möjligheter. Professor Norbert Wiener i boken Cybernetics, 1948 Dr Antoine Remond, som använder vår teknik i Paris visar att den här metoden av stimulering avhjärnan kan appliceras till människan utan hjälp av neurokirurg. Det betyder att vem som helst med de rättaverktygen kan utföra det emot en person i det dolda och utan några synbara tecken på att elektroder insatts.Kommer den här tekniken i händerna på hemliga säkerhetstjänster kan de få total kontroll över en person ochkunna förändra hennes uppfattningar extremt snabbt. Professor John Lilly vid ett samtal 1953, som publicerades i hans memoarer The Scientist 1978 Planer om att skapa ett liknande samhälle har kommit kommit från olika källor, genom skriftställaresom Samuel Butler i England, Edward Bellamy i USA och på sätt och vis Cyrano de Bergerac i Frankrike, för attnämna några få…Med obegränsad tro på kapaciteten hos en vetenskap för människans beteende till attförändra detta beteende, underordnar Skinner den naturliga människan för den socialt bearbetade, anpassadmed vetenskapliga metoder. Carl Rogers påståenden är helt korrekta, som han framställde saken: Ett av demest revolutionerande koncept som uppstått från vår kliniska forskning är det växande kunnandet om att deninnersta kärnan av människans natur, de djupaste lagren av personligheten – kan förstatligas. Professor Morris Vitelas, tidskriften Science, 16.12.1955 – artikeln The New Utopia Fria människor i ett fritt samhälle måste lära sig att förstå den osynliga attacken på mental integritetoch bekämpa den. Vi måste också inse vad som gör människan försvarslös till den påverkan...De tragiska faktaav politisk verklighet i vår tid gör det alltför klart att psykologiska tekniker kan hjärntvätta hela nationer ochreducera medborgarna till en sorts huvudlösa robotar...Vi skall inte tolerera de som använder goda värderingarbara för att lämna dem när de kommit till makten. Vi måste vara intoleranta till dessa övergrepp så länge somslaget om mental frihet eller död pågår. Professor Joost Meerloo i boken The Rape of the Mind, 1956 Den naturliga faran med kontroll av människans beteende är uppenbar. Det möjliga missbruket avvetenskaplig kunskap måste också granskas. Men vi kan inte undfly genom att förneka oss makten avbeteendeteknologin eller stoppa dess utveckling. Professor B.F. Skinner i tidskriften Science, 30.11. 1956 Det innebär att om det är nödvändigt att sätta upp en elitgrupp, som är fri, visar det också klart att den 14
 15. 15. stora allmänheten bara kan kallas för slavar...I alla fall, kan vi sedan skåda tillbaka på koncepten om mänskligfrihet, rätten att välja och normer av mänsklig individualitet som en historisk kuriositet vilken en gångexisterade som en kulturell tillfällighet av värderingar i en förvetenskaplig civilisation...Vi kan välja att användavår ökande kunskap till att förslava människor på sätt vi aldrig tidigare kunnat drömma om, avpersonifiera ochkontrollera dem på sätt så speciella att de sannolikt aldrig kommer att bli medvetna om sin förlust avpersonligheten. Professor Carl Rogers, Science 30.11.1956 Professor Delgado talade vid ett möte på den internationella läkarkongressen i Buenos Aires. Han sa atthans experiment bekräftade den obehagliga sanningen att rörelse, känsla och beteende kan styras medradiovågor att djur och människor kan kontrolleras som robotar. New York Times, 12.8.1959 Vid mitten av 1960-talet gick den tekniska högskolan KTH i Stockholm in i en tid av förändring... Detmesta av min yrkesutbildning hade jag fått genom FOA...I synnerhet skall man komma ihåg att en kurs isignalbehandling startade 1972. Den uppstod från vår forskning om analyser av hjärnvågor… Analyser avmedicinska data, i synnerhet av hjärnvågor kom snart att uppstå som huvudprojektet och engagerade hälftenav all personal...Arbetena utfördes i nära samarbete med anställda vid Karolinska sjukhuset...Det ledde ocksåtill teoretiska studier av modeller för att skapa hjärnvågsaktivitet. Professor Zetterberg i skriften A Brief History of TTT 1965-1990 När det handlar om teknologiska mardrömmar är det viktigt att man inser möjligheterna att folk kanförstå dem och förhindra missbruk från regeringar...Den befolkning som tillåter myndigheterna att inplanteraelektroder i sina hjärnor har förlorat slaget om friheten. Professor Carl Sagan 1970 i boken Lustgårdens drakar Hopplöst gäckade i sina försök att utveckla informationsintag har the U.S. Command i Saigon hängivitsig till de mest avancerade resurserna för ultrasofistikerad informationsbehandling. De har utvecklat vad som isjälva verket är en datoriserad avrättningsmaskin...USA:s militärkommando i Saigon utökar nu möjligheternamed datoriserade utvärderingar av individer...Detta år (1970) avses 33,000 vietnamesiska civila elimineras, somblivit uppspårade av datorn för att vara VietCong sympatisörer. Professor Malcolm Varner 1970 i boken The Data Bank Society Om vi behandlar tiden framför oss som vi redan har gjort med naturen, i en egocentrisk maktstyrd ochkortsynt anda, är vi inne i en epok av despotism och desperation – ett tyranni av en ny modernistisk typ. Sommed alla tyranner kommer den här också högljutt proklamera sin hederlighet och goda vilja...Men det här fårinte hända. Framtiden tillhör oss alla, inte bara en liten minoritets intressen. Professorerna Robert Jungk and Johan Galtung 1970 i boken Mankind 2000 Ett mycket andvändbart område för dessa tillämpningar är att studera livet före födseln. En transmitterkan inplanteras kirurgiskt i ett foster inne i kvinnans livmoder och barnet kommer senare att födas medöverföring och pågående kontroll. Professor Stuart Mackay 1970 i forskningsrapporten Multichannel Transmission and Fetal Studies Hjärnstimulering kan leda till befrielse från mänskligt lidande, till nya behandlingsmetoder förmedicinska och neurologiska sjukdomar, det kan förmodligen bidra till att bota en del mänskliga problem ochkan slutligen affektera människans förståelse och uppfattning av sig självt...Elektrisk stimulering av hjärnanöppnar upp nya möjligheter för utnyttjande och skada. Nya tekniker till att förstå hur hjärnan skapar beteendekan påverka våra liv på gott eller ont. Professor David Hamburg i New York Times, 15.11. 1970 Vi behöver ett program av psykokirurgi för politisk kontroll. Avsikten är fysisk kontroll av hjärnan ochpsyket. Alla som avviker från den givna normen kan korrigeras kirurgiskt. Individen må tro att den viktigasteverkligheten är hans egen existens, men det är bara hans personliga åsikt. Den saknar historiskt perspektiv. 15
 16. 16. Professor J.M. Delgado i USA:s Congress den 24.2. 1974 Inga experiment undgick att testas och inga befolkningsgrupper undslapp att bli till experimentellaforskningsråttor; män, kvinnor, barn, fängelsekunder, mentalpatienter, sexuella psykopater, schizofrena,åldringar och även dödligt sjuka cancerpatienter utnyttjades alla för CIA:s program om total kontroll av hjärnan. Professorn i juridik, Alan W. Scheflin, vid University of California i boken The Mind Manipulators, 1978 Informationsteknologin skulle också kunna användas inom ett land för att begränsa och kontrolleramedborgarnas privatliv och samhällsaktivitet. Den personliga integriteten skulle kunna kränkas ogenerat ochmänniskors självständiga sociala och politiska aktivitet undertryckas, vilket skulle göra Orwells skrämmanderobotiserade stat till en realitet. Professor Yoneji Masuda, 1980 i The Information Society Senare mottog jag de bifogade röntgenbilderna, som klart demonstrerar flera inplanteradetransmitters, en inne i hjärnan och två just under den. Professor Petter Lindström den 20.7. 1983 i en skrivelse om en som nedsövts på häktet i Stockholm Nyligen granskade jag en skallröntgenfilm daterad den 26.11.1981. De röntgenbilderna uppvisar ett parovanliga främmande föremål i skallen, sannolikt en sorts braintransmitters. Professor Ingemar Wickbom, 6.10.1983 – utlåtandet gäller en man som inplanterades på häktet ca 1975 Syftet med aktionsforskningen är att åstadkomma sociala förändringar – eller förhindra avmyndigheterna beslutade åtgärder. Det senare är fallet, om dessa åtgärder kolliderar med mål och värderingarhos forskaren och de grupper forskaren solidariserar sig med. Professor Göran Hermerén i boken Kunskapens pris, 1986 Vi måste söka oss till människors upplevelser av det som händer, kanske även deras åsikter ochvärderingar. Och det är klart att detta för oss in på områden som inte är oskyldiga...I grund och botten handlardet här om en politisk process. Det är en interaktion mellan medborgarna och de institutioner som samhälletbyggt upp, nämligen forskningsinstitutioner eller tillsynsmyndigheter...Det finns egentligen tre olika roller. Vihar de som gör forskningen, det är forskarna. Sedan har vi de forskningen utförs på. Det är subjekten ellermedborgarna. Därefter har vi den tredje gruppen, som vi kan kalla för grindvakterna. De som ser till att det såatt säga läggs upp spärrar på vägen, så att det inte går för tokigt. Professor Peter Westerholm i ett tal på justitiedepartementet 1986 Det finns ingenstans att fly eller gömma sig. En medborgares möjlighet att undgå övervakningen ärobefintlig. Det går inte att rymma från de kontrollerande ögonen och öronen från statens datamaskiner. Professor Gary Marx i rapporten Privacy and the Home 1989 Professor Jean-Pierre Changeux, ordförande för kommitteen och neurovetenskapare vid InstitutePasteur i Paris, sade att kunskapen om den mänskliga hjärnan säkert blir en av de mest ambitiösa och viktigaområdena i framtiden. Men neurovetenskapen utgör också en stor risk, sade han och menade att framgångarnagör omfattningen av invasion i privatlivet stor. Tillämpningarna kommer bli vanliga och kapabla att användaspå distans. Det kommer öppna upp missbruk som ingrepp i personlig frihet, kontroll av beteendet ochhjärntvätt. Dessa påståenden är långt från science-fiction utan ett allvarligt hot emot samhället. Tidskriften Natures artikel om professor J.P. Changeux den 16.1.1998 Det är ur demokratisk synpunkt önskvärt att forskarnas verksamhet granskas och att deras projektkritiseras både vad gäller syfte och metoder av folk utanför universitetsvärlden. Ifall de tyskarasbiologernas vetenskapligt ohållbara forskning om ’ariernas’ överlägsenhet hade utsatts för hård 16
 17. 17. mediekritik redan på 30-talet, skulle möjligen Hitlers utrotningsläger ha kunnat stoppats i tid. Exempletvisar övertydligt hur viktigt det är att kritisera inte bara vetenskapen som sådan utan också dess möjligapolitiska konsekvenser...Man kan också hålla med den i boken citerade vetenskapsjournalisten DanielGreenberg som i sin stridsskrift ’Science, Money and Politics’ (2001) hävdat att kritiken mot forskningensnarast borde skärpas och att mediernas representanter ännu inte förvärvat nog kunskaper och civil-kurage för att genomföra sitt granskande uppdrag när det gäller vetenskapliga projekt med vittgåendekonsekvenser för människans livsvillkor...Redaktören för ’Den mediala vetenskapen,’ Anders Ekström, haralldeles rätt när han i förordet till sin bok klagar över ’en påfallande brist på kritisk bevakning av detforskningspolitiska fältet’…Skall man våga ägna sig åt så brännbara ämnen bör man helst ha en ointagligoffentlig position... Litteraturprofessor Lars Lönnroth i Svenska Dagbladet den 20 juni 2005 Hjärna-datorinteraktion eller direkt hjärnkontroll utförs med kommunikationsteknologi vilkenhämtar information från hjärnan och utvärderar den...Inplantering av mikrochips för individuell och socialkontroll pågår…ICT-inplantat kan påverka nervsystemet och i synnerhet hjärnan och människans identitetsom art liksom individuell självbestämmanderätt...I sin utvärdering gör EGE den allmänna slutsatsen atticke-medicinska tillämpningar av inplantat är ett potentiellt hot emot mänsklig värdighet och detdemokratiska samhället…Användandet av fjärrkontroll för att ta kontroll av människors vilja måste bliabsolut förbjudet...Ansträngningar bör göras för att se till att dessa inplantat inte utnyttjas för att skapa ettklassamhälle...Det nuvarande samhället konfronteras med förändringar som har att göra med detantropologiska väsen människans innersta natur utgör...Nu modifieras individerna genom olikaelektroniska utvecklingar; chips och smarta kretsar under huden…Den obegränsade friheten för vissa kanutgöra en fara för andras hälsa och säkerhet...Som inom andra områden, friheten att använda inplantat ikroppar, som frihetens princip, kan kollidera med potentiellt negativa sociala effekter… Hur gravt kan dessainplantat uppstå som ett hot emot mänskligt självbestämmande, i synnerhet när de finns inplanterade ivåra hjärnor?...Hur allvarligt kan ICT-inplantat skapa oåterkalleliga följder i den mänskliga kroppen och ipsyket?...Upphör en mänsklig varelse att vara mänsklig i fall där vissa delar av hennes fysiska jag, isynnerhet hjärnan, är ersatt eller kompletterad av ICT-inplantat?...Hur långt kan inplantaten ge en individ,eller en grupp, speciella möjligheter vilka kan bli ett hot emot samhället?...Hur långt skall det accepterasatt människor kontrolleras med dessa tillämpningar av andra individer som utnyttjar denna potential?...Tillvilken omfattning kommer denna teknik missbrukas av militären?...Det fullkomliga reducerandet avkroppen till ett föremål utökar inte bara trenden, den som omnämnts, till att utnyttja tekniken som ettverktyg till att övervaka människan. Kroppen kommer in under andras kontroll och vad kan en människaförvänta sig efter att ha blivit försåld?...EGE poängterar att följande möjligheter skall förbjudas: ICT-inplantat utnyttjade för att skapa cyber-rasism...ICT-inplantat använda för att förändra identiteten, minnet,varseblivning, uppfattningsförmåga och uppfattning om andra. ICT-inplantat för att dominera andra...Enbred social och politisk debatt är nödvändig beträffande vilka tillämpningar som bör accepteras ochlegaliseras... Professor Göran Hermerén som ordförande för EU-kommissionens etikråd. Deklarationen avlämnad till Kommissionen den 16 mars 2005. 17
 18. 18. VAD TYCKS OM DEMOKRATIN?Under 50 år har en mer totalitär utveckling än gamla diktaturers idévärld skett med regeringarnas medverkan.Det handlar om inplanterade transmitters och nu biochips i människor för påverkan av deras hjärnfunktioner.De ledande läkarna blev företrädarna för idén, övergreppen och spred mentaliteten ut bland sina kolleger.Chefsläkaren vid Sachsska barnsjukhuset inplanterade elektroder i nyföddas hjärnor för experiment.Alla de stora sjukhusen utnyttjades av FOA för att under operationer inplacera transmitters i patienters huvuden.Genom dessa upprättas tvåvägsradiokommunikation mellan statens superdatorer och det centrala nervsystemet.Alla former av kontroll, forskning och hjärnexperiment kan därefter utföras med fjärrkontroll under en livstid.Vid etikkonferensen i Strängnäs 1978 förklarades att det inte gick att undvika sjukdom och död för offren.När övergreppen startade lät psykiatrikerna skriva in ämnet och dess följder som utslag av sinnessjukdom.FOA blev kunskapsbank, upprättade hjärnsystem, valde samarbetspartners och skapade värderingarna.Chefen på KTH utbildades av FOA och inledde ett hjärnprojekt med att förändra människors hjärnvågor.En ledande Uppsalaprofessor inplanterade elektroder i en patient för att se hur länge hjärnan skulle fungera medallt hårdare strypt blodcirkulation. Till slut sprack halspulsådern och kvinnan dog. (All dokumentation finns inklpolisundersökning, röntgenbilder och obduktionsutlåtanden).En av Sveriges ledande obducenter tog hand om fallet och skrev i dödsattesten att tuberkulos var dödsorsak. Bådebrusten halspulsåder och blodet försvann. Därefter avancerade han till Rikspolisstyrelsens chefsobducent.Redan på 1950-talet började psykiatrikerna nedsöva intagna och inplacera elektroder för hjärnexperiment.Sedan 40 år har samma övergrepp skett på häkten för att utnyttja kriminella i livsförstörande experiment.En framstående Stockholmsläkare vände sig emot massövergreppen och planerade delta i TV för att avslöja det.Hans hjärta upphörde att fungera fem dagar senare. Vid obduktionen skrevs att det inte fanns någon normal orsaktill dödsfallet. Det tillhör istället metoderna varför inget kommit ut om statens mest sekretesskyddade våldsidé.Vansinnesdåden har sin uppkomst i den här saken. Det försöker också många av offren komma ut med.Hjärntekniken utvecklas emot människan, för staten, med militära doktriner om våld och makt som rätt.De olika regeringarna har solidariserat sig med tvångsinplantat i hjärnan. Alva Myrdal skrev i SOU 1972:59 attbefolkningen skulle få svårt att klara sig undan kontroll av hjärnan och manipulerade beteenden.När regeringen gick med i det totalitära programmet blev mord en nödvändig lösning för att skydda hemligheten.Den statliga brottsligheten med hjärnprojektet har mer förödande följder för befolkningen än alla enskilda brott.Staten har nu uppblandat hjärnchips i injektioner och medicinpreparat, som inlemmar människan i FOI:s system.Demokrati, mänskliga rättigheter, det öppna samhället och personlig integritet har alla gått under medtvångschips i hjärnan. Det här är en politisk idé, sade professor Peter Westerholm i ett tal påjustitiedepartementet den 20.3.1986.Professor Hermerén, ordförande för EU:s etikråd uppmanade att ämnet måste komma under debatt. FOI har i sinsenaste verksamhetsberättelse skrivit att målsättningen med hjärnsystemen är att kontrollera människanskognitiva funktioner (tanke, förstånd) under hela livstiden.Vem ställer frivilligt upp på det? Är det inte medias ansvar att informera och hålla demokratin levande istället föratt medverka till okunskap och att göra statligt våld legitimt? Alla människor med vilja att försvara frihet ochrätten till den egna hjärnan måste delta i uppgörelsen - emot extrem maktfullkomlighet och sjuka militära idéer! 18
 19. 19. Från 24 vetenskapliga rapporterHOTET MOT MÄNNISKANS HJÄRNA – 9sidorDen viktigaste och även mest omfattande av alla vetenskapliga utvecklingar har skett helt bortom allmänhetenskännedom. Försvarsdepartementet och deras militärforskningsinstitution, FOI med bistånd av FRA har bakomsekretess utvecklat kontrollsystem för hjärnan. Hjärnchips uppblandas med mediciner och injiceras i människorpå sjukhusen. Tvåvägsradiokommunikation med hjärnan kallas också för bio-telemetri (biologiskfjärrmätning), hjärna-datorinteraktion eller som FOI benämner det, människa-system-interaktion. Denmetoden ligger till grund för medicinska experiment, hjärnforskning, beteendekontroll, övervakningsmetoder ochFOI har upprättat hjärnsystem för, som de skriver: manipulering av människans kognitiva funktioner (förstånd,tanke). Deras texter ligger i avslutet av den här dokumentationen. Hjärnsystem upprättats med superdatorer sommed lämpliga program kan utvärdera, sammanställa och presentera social, biologisk och mental information ommänniskan. Dessutom kan systemen förändra människans varande inräknat beteende och hjärnfunktioner.Tekniken skulle kunna tjäna människans hälsa och förstånd men har istället blivit till Försvarsdepartementetsmaktinstrument emot befolkningen. Alla dessa påståenden får närmare belysning i de följande 24 exemplen frånvetenskapliga källor. För att förstå tekniken, projektens natur och vad de innebär för människan eller hur länge utvecklingenpågått ger de följande texterna en faktadokumentation. Dessa är hämtade från medicinska forskningsrapporter,vetenskapliga texter och ett par avslutande statliga dokument. Även om de flesta avhandlingarna är från USA gesexempel av identiska hjärnprojekt i Sverige och andra EU-länder. Man skall också känna till att deradiofrekvenser som transmitteras in i människors hjärnor ligger inom ungefär samma spektra som en delmobilsystem, d.v.s. omkring 100-200 MHz. Forskningsrapporter tar upp deras sjukdomsskapande inverkan ochdet är sedan den här utvecklingen genomfördes svenska hjärnforskare menar att omfattandebefolkningskategorier lever med hjärnsjukdomar och beteendestörningar. De korta översatta citaten från forskarefinns som mer omfattande utdrag i rapporten ”Frankenstein” (250 sidor) med engelsk originaltext. För atthindra något att komma ut om utvecklingen och utnyttjandet av människor har psykiatrin sedan övergreppeninleddes, sinnessjukförklarat offren som försökt avslöja sin situation som experimentoffer. Man förklarar atttekniken inte existerar utan tillhör sinnessjuka villfarelser. Det påståendet ger även de ledande professorerna,läkare, socialstyrelsen och andra myndigheter. En metod till försvar för att inget skall komma ut om det mycketomfattande projektet som kränker mänskliga rättigheter och inleder den mest totalitära utveckling någonbefolkning utsatts för. Från exemplen kan det konstateras att man sedan flera årtionden kopplat upp människors hjärnor tillsuperdatorkontroll. Redan 1965 skrev en FOA-forskare att sjukvården i stor omfattning inplanteradetransmitters i patienters huvuden. KTH hade betydande experiment från 1970 med att förändra människanshjärnvågor Nu fungerar tekniken med injicerbara hjärnchips, superdatorer, beteendemodifiering och FOI harupprättat hjärnsystem för att utnyttja människor under hela deras livstid, som man förklarar det. I vissaavhandlingar framför man terapeutiska skäl för övergreppen, både ifråga om mentalsjuka och vanliga 19
 20. 20. sjukhuspatienter, men det förnekas av andra. Samtidigt kan man se att många sjukdomar kunnat botas under40-50 år utan att den vanliga människan fått någon fördel av det. Media har aldrig tagit upp det förhållandet,eller överhuvud taget den här teknologiska utvecklingen, i första hand av brist på kunskap och beroende på attprofessorerna inte önskar att det skall komma ut. Tekniken är inte avsedd för allmänhetens bästa, utan för enmindre makt- och kapitalstark grupps välstånd.Här följer korta utdrag ur vetenskapliga texter från 1948 till 2010:Professor Norbert Wiener i boken Cybernetics, 1948:Nu har tiden kommit att betrakta cybernetics, inte bara som ett framtidsprogram, utan som en existerandevetenskap…Dr. Rosenblueth höll ett möte i New York 1942 under överinseende av Josiah Macy Foundation därproblemet med centrala ingrepp i nervsystemet behandlades…Den som studerar hjärnan kan inte glömma psyketoch den som studerar psyket kan inte bortse från nervsystemet… De av oss som har deltagit i att utveckla den nyavetenskapen står i en moralisk position som inte är angenäm. Vi har bidragit till ett nytt vetenskapligt områdevilket innebär tekniska realiteter på gott och ont. Vi kan bara ge ut dessa till den värld som existerar i nuet, envärld med Belsen och Hiroshima. Vi har inte ens möjlighet att förtrycka dessa nya teknologiska utvecklingar.P.M. Persson, FOA, Avdelning 3, artikeln ” Biotelemetri” 1965:Telemetri, d.v.s. radioöverföring av mätdata utnyttjas främst när det är svårt eller omöjligt att överföramätvärden på annat sätt. I denna artikel beskrivs principen för mätdataöverföringen samt grunddragen i detelemetrisystem som utvecklats härför…Ordet telemetri kommer från grekiskan, tele som betyder fjärran ochmetri som betyder mäta. På svenska skulle därför telemetri kallas för fjärrmätning. Telemetri kan betecknas somläran om överföring av data som normalt sett inte är tillgängliga…Det äldsta och mest använda telemetrisystemetär FM/FM-systemet. Det arbetar med en dubbel frekvensmodulering. Systemet standardiserades redan omkring1950 i USA. En väsentlig del av bio-telemetrin omfattar överföringen av data. Detta sker huvudsakligen med hjälpav inopererade sändare. Tekniken har utvecklats mycket långt inom den medicinska forskningen.Dr J.M. Delgado, Yale University 1967 i avhandlingen ” Mans Intervention in IntracerebralFunctions” :Inplanterade elektroder i människor används nu vid alla stora sjukhus för diagnosticering och behandling av svårafall av epilepsi, ofrivilliga rörelser, organsmärta, ångest och andra sjukdomstillstånd. Närvaro av elektroder ihjärnan är inte skadlig eller ens otrevlig och patienterna lever ett fullt normalt liv i sina hem…Från denexperimentella synpunkten kräver beteendeundersökningar individuell frihet och för det ändamålet har manockså utvecklat fjärrkontroll av mediciner…Instinkter är genetiskt ärvda och bland de mest fasta mönster somfinns i hjärnan. Elektrisk stimulering kan i alla fall modifiera instinktivt beteende, som demonstrerats i våraexperiment…I följderna av den trenden har vi börjat påverka sinnets psykologiska reaktioner och vetenskapligaundersökningar har kommit fram till att: Vi kan experimentera med intracerebrala mekanismer ansvariga förutveckling och upprätthållande av specifika beteenden och mentala funktioner.Dr Stuart Mackay, var under ett år i mitten av 1950-talet på Karolinska institutet för attutveckla minitransmitters för människor. Texten är från hans bok ” Bio-Medical Telemetry” ,1968:Bland de många telemetriutvecklingar som används idag finns miniatyriserade radiotransmitters som kan sväljas,bäras externt eller kirurgiskt inplanteras i människa och djur…Människan har studerats, såväl som vatten- ochlandlevande djur o.s.v…I allmänhet har vi arbetat med frekvenser från ca 50 kHz till ett par hundra MHz...Carter 20
 21. 21. Collins producerade vid sin doktorsexamen vid Berkeley 1963 vad som sannolikt var världens minsta telemetri-transmitter. Dessa kretsar kunde inplaceras i en plastbubbla (2 mm i diameter and 1 mm tjock)… Biomedicinskadata har överförts genom praktiskt taget varje medium, luft, rymd, vatten och biologiska vävnader, med varierademodulerade energier, som elektromagnetiska vågor, ljus och ultraljud. Radiofrekvenser är det vanligaste användasambandet. Numera är det normalt att skicka data via satellit…Det finns fulländade och omedelbara metoder föratt snabbt skapa utvecklande sjukdomsförlopp.Professor Zetterberg, KTH, översättning av den engelska artikeln ” A Brief History of TTT1965-1990” :Vid mitten av 1960-talet gick den tekniska högskolan KTH i Stockholm in i en tid av förändring…Jag utsågs till denförste innehavaren av ordförandeposten i kommunikationsteori 1965 och senare det året kom Lars Kristianssonatt bli assisterande professor. Det här var en helt ny situation vid universiteten och det blev viktigt att upprätta ettutbildningsprogram. Det mesta av min yrkesutbildning hade jag fått genom FOA (försvarsforskningsinstitutionen iSverige) som utbildat mig i flera nya tekniska ämnen, som informationsteori. Ytterligare ett stort inflytande komfrån Norbert Wiener och S.O. Rice med flera beträffande den optiskt statistiska filtreringen och statistisk analys avdetektering och anpassning av system för radar…I synnerhet skall man komma ihåg att introduktionen av en kursi signalbehandling startade 1972. Den uppstod från vår forskning om analyser av hjärnvågor…Det var den främstamotivationen för våra undersökningar av EEG…Analyser av medicinska data, i synnerhet av hjärnvågor kom snartatt uppstå som huvudprojektet och engagerade hälften av all personal...Arbetena utfördes i nära samarbete medanställda vid Karolinska sjukhuset…Det ledde också till teoretiska studier av modeller för att skapahjärnvågsaktivitet…Ett annat omfattande projekt utgjorde signalbehandling beträffande kodning av tal och rörligabilder. Tal var en utmärkt ersättning för EEG när bidragen från STU upphörde och studenter deklarerade att deföredrog att studera kommunikation istället för att bli hjärnfysiologer…Den överraskande framgången ledde tillallmänna studier ifråga om klassificering av neurala samband.Texten är hämtad från artikeln ” The Use of Electronics in the Control of Human Behavior”av kriminologerna, dr. Barton Ingraham och dr. Gerald Smith publicerad i ” Crime andJustice” , 1972:Utvecklingen av system för information från sensorer inplanterade i eller på kroppen ger snart möjlighet tillobservation och kontroll av människans beteende utan egentlig fysisk kontakt. Genom den sortens fjärrkontroll-utvecklingar, uppstår möjlighet till övervakning 24-timmar om dygnet och kontroll av utvalt beteende. Denpotentiella vikten för kriminologi och straff med telemetrisystem har avgörande betydelse…Tekniken erbjuderförmåga att reglera beteenden med precision på en undermedveten nivå och därmed slippa undandra människandennes subjektiva uppfattning av frihet…Användandet av telemetrisystem som en metod att övervakamänniskan, att inhämta fysiologiska data från hans kropp och nervsystem och att stimulera hjärnan elektriskt pådistans, är från den nuvarande forskningen möjlig och användbar som en metod av kontroll…Om subjektet ärinplanterad med en radiotransmitter, kan den överföra en elektrisk signal vilken blockerar fortsatta handlingargenom att få honom att glömma bort vad han sysslar med eller att överge sina aktiviteter.Dr J.M. Delgado i boken “ Physical Control of the Mind” , 1969:Den fullständiga kontrollen av hela kroppen utgår från hjärnan. Den nya metoden har givit direktkontakt medcentra som reglerar det mesta av kroppens aktiviteter…I följderna har det uppstått nya faktorer eftersominplanterade elektroder har introducerat ett problem: Det är möjligt att inducera robotlika uppträdanden i djuroch människa genom styrning med cerebrala radiotransmitters…Faktum att stimulering av den temporala lobenkan inducera komplexa hallucinationer kan anses bekräftat och den sortens forskning representerar en avgörande 21
 22. 22. interaktion mellan neurofysiologi och psykoanalys…Miraklet att ge syn till de blinda och hörsel till de döva medelektroder har förverkligats genom att förbigå skadade sinnesreceptorer och direkt påverka nervsystemet.Professor Glenn Cartwright i forskningsrapporten ” Symbionic Technology” , 1983:Dessa fem områden har mycket gemensamt. Till största del behandlar de hjärnan direkt, tankeprocesserindividuellt och intellektuell aktivitet primärt…Det är verkligen lätt att se hur människor med försämrademinnesfunktioner skulle kunna ha nytta av små mind-proteser eller tilläggshjärnor med extra minnesutrymme.Sådana utvecklingar kommer bli ovärderliga, inte bara för äldre människor utan för oss alla…I framtiden kommerdet bli möjligt att lägga till fullständigt artificiella sinnen och ansluta dem direkt till hjärnan…Redan idag har detantytts att dessa utvecklingar stort kommer öka vår intellektuella kapacitet…Det är inte svårt att inse uppkomstenav tekniken. Mycket mer komplicerat att utvärdera effekterna tekniken kommer ha på samhället. Om vi kan börjamed det nu har vi också de bästa chanser att kunna utnyttja en av de rikaste källor någonsin skådad.Från forskningsrapporten ” Implant Telemetry Systems” av Thomas B. Fryer and HaroldSandlervid NASA Ames Research Center publicerad som en 23-sidor artikel i "Biotelemetry"1974:Möjligheterna att bygga elektroniska system som kunde bli totalt inplanterbara i kroppen blev en realitet genomtransistorn för 20 år sedan (d.v.s. 1954, egen notering). Sedan dess har antalet rapporter av sådana system fortsattatt växa år från år…Radiopiller för att sväljas, så kallade endoradiosonds, representerar några av de tidigastetillämpningarna med telemetri till området av biomedicin…Att avleda kroppens energi till inplantatet utgör denslutliga energikällan för inplanterbara elektroniska system…Sändning av data från människa och djur är denvanligaste tillämpningen med telemetri, men överföring till subjektet för kontroll är en annan vanlig form.James Meindl, 1980, professor vid Stanford University,från forskningsrapporten “ Biomedical Implantable Micro Electronics” :Inplanterbara instrument införda under kirurgi erbjuder en möjlighet till framgång i medicinsk forskning…Inplantatet låter mikrochipet komma in i ett unikt intimt samband med det biologiska systemet, för att därifrångöra annars otänkbara mätningar och påverkan…Inplantat används för terapeutiska ändamål för att ge kemisk,elektrisk och mekanisk stimuli avsedd att ha läkande effekt…För många människor blir livet mycket reduceratgenom förlust av normala funktioner. Hjärtfel, förlamning, kronisk smärta, förlust av en lem, dövhet, blindhetplågar många människor. Den effektiva och kompakta datoriserade kapaciteten av mikroelektronik ger möjligafantastiska nya tillämpningar för dessa funktionella brister.Dr Thomas Fryer, NASA, från artikeln ” Survey of Implantable Telemetry” publicerad i"Biotelemetry Patient Monitoring", nr 8/1981:Elektroniska system som kan inplanteras i människa och djur har nått framsteg under de senaste 20 åren frånenkla transistorutvecklingar till avancerade multifunktionella transmitters med integrerade kretsar som även kaninkorporera minnes- och logiska funktioner…Både för människa och djur utgör den vanligaste modellen av ettinplanterbart system att det kontrolleras från distans och är inbäddat under huden.Forskningsrapporten ” Need for Standardisation in Biotelemetry” av H.P. Kimmich,University of Nejmegen, Holland, 1978:För närvarande varierar frekvensfördelningen mellan olika länder stort. Våglängder avsedda för telemetri kan lättförändras av lokala myndigheter inom en kort period, som skett i Holland. Två av sju kanaler i 153 MHz-bandet, 22
 23. 23. avsedda för telemetri, kommer istället att användas för ett europeiskt mobiltelefonsystem…Som frekvensval förbiotelemetri skall man därför se till ”säkra” frekvenser i framtiden…Det är välkänt att frekvenser upp till 200 MHzföredras och används i många tillämpningar.KOMMENTAR: För att ge en idé om vilka frekvenser som transmitteras in i vårahjärnor kan vi från rapporten ovan se att han nämner 153 MHz och frekvenser upp till200 MHz. I dr Stuart Mackays forskningsrapport “Telemetry is Coming of Age” från 1983 sompublicerades i “Engineering in Medicine and Biology Magazine" i mars samma år fanns en tabellsom visade att USA använde frekvenserna 38-41 MHz, 88-108 MHz och 174-216 MHz. ISverige sägs frekvenserna 27MHz och 2450MHz vara avsedda för medicinsk ochvetenskaplig forskning. Det innebär att ungefär samma frekvensband sommobiltelefoner används för också transmitteras direkt in i våra hjärnor genom FOI:schips. Det finns forskare som menar att både Alzheimers och Parkinsons har sinexplosion av den orsaken. I den sista texten från EU-kommissionens etikråd kanman också läsa att det finns inga undersökningar om de sjukdomsskapandeeffekterna för människan.Forskningsrapporten “ Biotelemetry Based on Optical Transmission”H.P. Kimmich, Nejmegens universitet, Holland, 1983:Biotelemetri har utvecklat ett realistiskt alternativ till långvarig kontroll av fysiologiska variabler underverklighetstrogna omständigheter för datainsamling. Användandet av infrarött ljus är begränsat tillinomhustillämpningar men å den andra sidan öppnar infraröd telemetri upp nya möjligheter, inte kända förradiotelemetri, speciellt för kliniska applikationer…Ljus som bärare av fysiologiska värden från rörliga subjekt ochdjur föreslogs för 15 år sedan av Kimmich. Numera är alla sorter av ljus (synligt, infrarött och ultraviolett) användaför biotelemetri.Rapporten “ Telemetry on Man Without Attached Sensors”publicerad i "New York State Journal of Medicine" av dr William A. Shafer i november1967:Ett nytt system för biomedicinsk övervakning, ännu i de inledande stadierna ger löften för klinisk mätning…Systemet utnyttjar elektromagnetiska fält. Flera potentiella användningsområden för dessa metoder kan ses sommöjliga, inräknat långvarig kontrollövervakning av människan utan hudskador från inplanterade elektroder.KOMMENTAR: De få utvalda raderna av forskningsrapporten ovan är mycket viktigadärför att de ligger till grund för ett övervakningssystem introducerat i Sverige, heltbortom medias kännedom och de flesta riksdagsledamöters vetskap. Det harpresenterats i en statlig utredning om optisk-elektronisk övervakning SOU 1987:74,men beroende på förklaringsmodellerna och den omfattande texten fanns det fåsom insåg vad det handlade om. Här följer i alla fall några exempel av vad som togsupp, som att man kan se vad människor gör i sina hem eller vad en person läser påsitt kontor. Det uppstår genom att koda synsinnet eller använda elektromagnetiskafält på samma sätt som en videokamera. Men som rapporten ovan tog upp kantekniken ge samma egenskaper som den med elektroder i hjärnan. Det innebär attförändra hjärnfunktioner och beteenden, även om det inte nämndes i den statligautredningen. Här följer några citat från SOU 1987:74: I dag finns det avsevärt meravancerade metoder för att dolt samla och bearbeta information om medborgarna med hjälp 23
 24. 24. av optisk-elektronisk teknik…Utmärkande för all optisk-elektronisk utrustning som kanförmedla bildinformation om människor och händelser är att man i fysikalisk meningutnyttjar elektromagnetisk strålning inom olika våglängdsområden… Den snabba tekniskautvecklingen på det här området motiverar dock att det i lagen inte anges några gränser förvåglängdsområdena i nu berört hänseende...Används kraftfulla datorer, försedda medsärskilda bildbehandlingsprogram, tillsammans med optisk-elektronisk utrustning kanövervakningen bli lika effektiv som integritetskränkande… Det är sålunda ofrånkomligt att denenskilde inom vissa gränser måste finna sig i att bli utsatt för integritetskränkande intrångav hänsyn till samhällets intresse att skydda sig och medborgarna emot brott… Registreringkan komma att ske av material som den enskilde tar del av eller själv sänder via en datorsbildskärm eller en telexapparat m.m… Dold personövervakning kan medföra betydandeintegritetskränkningar… Även akustiska fenomen som mänskligt tal och andra ljud kanregistreras på optisk väg. Informationen kan med olika metoder – bl.a. med ADB-teknik –lagras, bearbetas och manipuleras samt oberoende av avståndet, spridas till en eller fleramottagare för presentation… Den enskildes förehavanden i privat och offentlig miljö kan tillstor del registreras och dokumenteras på optisk-elektronisk väg. Detta gäller också dekontakter den enskilde har med andra personer. Brev eller andra skriftliga meddelande somden enskilde tar del av exempelvis i sin privatbostad eller på sitt kontor kan registreras vidövervakningen. I inledningen av rapporten skrevs att flera myndigheter användesystemet trots att det inte var godkänt av riksdagen. De miljöpartister ochvänsterpartister som kritiserade vissa delar av SOU 1987:74 behandlade småsakeroch förstod aldrig vad det egentligen handlade om. De tog inte heller upp något avdet som nämnts i citaten ovan.Dr J.M. Delgado 1969 i avhandlingen “ Radiostimulation of the Brain in Primates andMan” , 1969:Det nya systemet beskrivet här baseras på inplantat under huden av ett litet instrument, utan batterier, som kanstimulera tre olika områden i hjärnan samtidigt med fjärrkontroll. Tillgänglig information visar från den biologiskaaspekten, att elektroder kan finnas inplanterade i hjärnan under en livstid…För att skåda in i framtiden, kan manförutsäga att fjärrstimulering av hjärnan kommer bli mycket vanlig.Forskningsrapporten “ Stereotaxic Implantion of Electrodes in the Human Brain” , av dr R.Heath 1975:Vid Tulane universitets institution för psykiatri och neurologi har vårt forskningsprogram sedan 1949 hafthjärnforskning relaterat till beteenden med elektroder i patienter. Dessa mätningar har givit värdefull diagnostiskinformation för terapeutiska tekniker…I de tidigaste patienterna, var bara ett litet antal elektroder (2 till 8)inplanterade i hjärnan…Från 1952, när metoderna förbättrades, kunde vi mer exakt och snabbt inplacera störreantal av elektroder.Forskningsrapporten “ Two-Way Transdermal Communication With the Brain” , 1975.Ett samarbetsprojekt mellan Yale University och Madrids medicinska högskola:Permanent inplantering av elektroder i hjärnan är en använd metod för undersökning av neurologiska funktioneroch elektrofysiologiska samband till beteenden. Vi känner till att uppfattningsförmåga, beslut, inlärning och andraaktiviteter sker i förbindelse till andra märkbara elektriska fenomen; vi känner till att elektrisk stimulering av 24
 25. 25. hjärnan kan inducera eller manipulera ett stort antal autonoma, somatiska och mentala manifestationer…Inplacerade elektroder används i patienter vid alla större medicinska centra i världen för diagnostiska ochterapeutiska ändamål. I allmänhet är elektroder inplanterade stereotaxiskt i utvalda cerebrala målområden…Denmest intressanta aspekten av stimoceivers är deras möjlighet att utföra samtidig stimulering och övervakning avhjärnfunktioner, på det sättet upprätta feed-back och beslutsprogram för påverkan med hjälp av datorer. Medden avancerade och miniatyriserade elektroniken blir det möjligt att komprimera den nödvändiga kretsen, som enliten dator i ett chip vilket är inplanterbart under huden. Därigenom blir det nya instrumentet kapabelt till attmotta, analysera and returnera information till hjärnan, upprätta artificiella förbindelser mellan cerebralaområden, utge funktionell feedback med program för stimulering betingat av förutbestämda hjärnvågsmönster.Tvåvägs-telemetriutforskning av hjärnan har följande möjligheter:1. Långvarig, djup EEG registrering för övervakning av fysiologiska, farmakologiska och psykologiska fenomen ifritt levande subjekt.2. Långvarig elektrisk stimulering av hjärnan för att influera autonoma, somatiska och beteenderelateradereaktioner och att avge information direkt till hjärnan genom att förbigå normala sinnesreceptorer.3. Kommunikation från hjärnan till dator och tillbaka till hjärnan för upprättandet av artificiella intracerebralaförbindelser och feedback4. Kliniska tillämpningar för människan med "on-demand" program med stimulering utlöst av förutbestämdaelektriska hjärnmönster.Den följande texten är hämtad från forskningsrapporten ” A Computer-Based BrainStimulation System for the Blind and Deaf” , av Michael Mladejovsky and Donald Eddington,University of Utah, 1976:Artificiell syn kan upprättas genom att förbigå ögat och optiska nerver och avge direkt elektrisk påverkan avhjärnan. Ändamålet med det systemet möjliggör för en blind person att se tillräckligt klart att kunna röra sigsäkert och att kunna läsa med god hastighet…Vår transmitter har utvecklats från en manuellt kontrolleradenkanals-stimulator…till det 64-kanals datoriserade stimuleringssystem beskrivet i den här avhandlingen.Artikeln “ Organically Induced Behavioral Change” publicerad i ” Southern California LawReview” 1977 (vol 50:215) av dr Richard Delgado:Elektronisk hjärnstimulering har använts till att förändra beteendestörningar genom direkt inblandning formad föratt inducera känslomässigt lugn till att ersätta våldsamt beteende…Den nuvarande utvecklingen av miniatyri-serade elektroniska konstruktioner kallade stimoceivers har ökat resurserna med dessa behandlingsmetoder.Dessa utvecklingar tillåter ögonblicklig radioöverföring till och från hjärnan…Människors aktiviteter, förflyttningaroch hjärnvågor kan övervakas automatiskt med datorer…Datorerna kan avge en belönande signal när subjektetutför godkända beteenden…den kan också skicka ut en motsatt signal, som kan förhindra oönskat beteende somvåld eller alkoholintag.Den följande texten är hämtad från boken ” Hand Book of Behavior Modification andBehavior Therapy”1977 – kapitlet ” Behavioral Modification: Ethical Issues and Future Trends” av dr LeonardKrasner: 25
 26. 26. Avsikten med det här kapitlet är att ge en överblick av de idéer och undersökningar som bör beaktas ifråga omutveckling av etik och värderingar, för de professionellt inblandade i beteendemodifikation…Ämnet innefattarkoncept av frihet, rättvisa, människans natur, vetenskap, mänskliga rättigheter och andra abstrakta men verkligaidéer och ideal…Problem med etik är inget nytt eller orsakat av beteendemodifikation men utvecklingen avbeteendemanipulering gav frågor som inte funnits tidigare. En gång uttryckte jag att sedan det nu skett, att vihade inlett beteendemodifikation, borde vi göra något (ospecificerat vad) innan det är för sent…Det här är ettväxande ämne som ständigt blir mer svårartat…När detta kapitel förbereds i mitten av 1970-talet, har saken fåtten stor betydelse därför att politiska, sociala och vetenskapliga faktorer gör det omöjligt och även oönskat, attskilja dessa från sitt sociala användande (och missbruk) till att ta det ut från sitt politiska och socialasammanhang…Ämnet innefattar filosofiska, sociala, politiska och religiösa värderingar liksom meningen ochändamålet av vetenskaplig forskning och frågan om livet självt…Det nya i den här situationen är att det plötsligt(eller succesivt beroende på hur man ser tiden) finns en grupp individer, självidentifierade sombeteendevetenskapare, hävdandes sin rätt att i det dolda förändra, kontrollera, influera och manipulera mänskligtbeteende…Beteendeforskaren borde inte fortsätta att gömma sig bakom myten om hälsans återställande…Öppenhet och hederlighet är i alla fall värden av gott beteende...Professionella beteendemanipulerare kommerfortsätta med sin inblandning i sociala, politiska och andra samhällinstitutioner liksom i yrkesmässigaorganisationer…Vi är verkligen medvetna om att det inte finns några enkla svar eller recept…I förbindelse medmänniskor är vi inblandade i en påverkande process som är allmänt utbredd men som inte är menad att bota ellerhjälpa de olyckligt lottade.Citaten nedan är från professorn i sociologi, Gary Marx, artikeln “ I ´ll Be WatchingYou” från 1984:De jättelika databankerna reser viktiga frågor om övervakning. Många grundläggande fakta om datoriseringen avkonton, bankaffärer, medicinska frågor, utbildning, skatter, välfärd, telefon och rättsdata är välkända. Menbakom den ökande informationen, som datorer ger har de förändrat den grundläggande naturen för övervakning.Registrerad kontroll är automatisk, breddad, fördjupad och av praktiska orsaker blir den livslång. Bitar avfragmenterad information som tidigare inte gav upphov till hot emot den personliga integriteten är nusammanställd…Det mycket sekretessbelagda NSA använder 2000 bemannade platser runtom i världen ochsatelliter, flygplan, fartyg registrerar all inkommande elektronisk information till Förenta Staterna. Telemetriutvecklingar sammankopplade med ett subjekt använder radiokommunikation till att överförainformation om plats, fysiologiskt tillstånd om bäraren och tillåter fullständig fjärrkontroll och registreringar.Dessa konstruktioner tillsammans med nya organisationsformer grundade på teorier om att inte synas spriderövervakningen i ett fängelse in till samhället…Datorn gör alla som kommer in i dess område till måltavlor för sinövervakning. De nya mjuka formerna av kontroll bidrar till att skapa ett samhälle där människan är underpermanent misstanke och övervakning. Alla betraktas som skyldiga tills motsatsen är bevisad. Den nya övervakningen är ofta svår att upptäcka, antingen därför att den är något annat än den verkarvara, eller som med snokande mikrovågsöverföringar, de ger ingen som helst indikation om övervakning. Den hörviskningar, penetrerar moln, fasader och fönster. Den ”ser” in i kroppen – och försöker skåda in i själen…Omfattande nya kategorier av människor och beteenden har kommit in i informationshanteringen för analyser.Som antalet kontrollerade människor ökar är det samma med antalet kontrollanter. Massövervakning har blivit enrealitet…Det finns ingen plats att gömma sig på eller rymma till. En medborgares möjlighet att undgå de snabbastatliga och privata datamaskinernas kontrollerande ögon och öron krymper.Texten är hämtad från University of Michigans erbjudande om forskning med “ PassiveMultichannel Recording and Stimulating Electrode Arrays, mars 1999: 26
 27. 27. Broschyren har utgivits för att ge intresserade forskare en introduktion till silikon substrat multikanal-sonderfabricerade vid University of Michigan och att illustrera de modeller som är tillgängliga genom the Center forNeural Communication Technology. Dessa utvecklingar konstrueras med silikon mikroproduktion ochfotolitografiska tekniker vilket ger stor frihet i ifråga om modellering för övervakning och stimulering av detcentrala nervsystemet. Den miniatyriserade storleken och avancerade tillämpningarna gör multikanaliseradinteraktion med vävnader på en nivå vilken närmar sig cellernas storlek…Det underliggande målet för allaprogram utförda vid Centret för Neurala Kommunikationstekniker är att göra multikanal kontroll och påverkanfrån sonder tillgängliga för alla forskare som vill utnyttja dessa till att mer effektivt kommunicera med hjärnan.Etiska aspekter av ICT-inplantat i människokroppen – deklarationen utgiven av EU-kommissionens etikråd med den svenske professorn i etik, Göran Hermerén somordförande, den 17 mars 2005:Hjärna-datorinteraktion eller direkt hjärnkontroll utförs med kommunikationsteknologi vilken hämtar informationfrån hjärnan och utvärderar den. Det finns också en inre teknologi med vilken information utifrån överförs förindividuella tillämpningar…Man kan även se denna utveckling som ett hot emot mänsklig värdighet och särskilt tillmänniskokroppens integritet…I vissa fall inplanteras redan nu mikrochips med möjlighet till individuell och socialkontroll…Exemplen visar att ICT-inplantat kan påverka nervsystemet och i synnerhet hjärnan och människansidentitet som art liksom individuell självbestämmanderätt…I sin värdering gör EGE den allmänna slutsatsen atticke-medicinska tillämpningar av inplantat är ett potentiellt hot emot mänsklig värdighet och det demokratiskasamhället…Användandet av fjärrkontroll för att ta kontroll av människors vilja måste bli absolut förbjudet…Detmåste betonas att det finns inga pålitliga forskningsundersökningar gällande långtidsaspekter för hälsanrelaterade till ICT-inplantat i människans kropp…ICT-inplantat kan användas för att öka fysisk och mentalkapacitet. Ansträngningar bör göras för att se till att dessa inplantat inte utnyttjas för att skapa ett klassamhälle…Sålunda kan vi uppkopplas för att fortsättningsvis bli olikartat gestaltade och från tid till annan motta signaler förrörelser, vanor och kontakter, att bli konstaterade och avgränsade…Den obegränsade friheten för vissa kan utgöraen fara för andras hälsa och säkerhet...Som inom andra områden, friheten att använda inplantat i kroppar, somfrihetens princip, kan kollidera med potentiellt negativa sociala effekter…En bred social och politisk debatt ärnödvändig beträffande vilka tillämpningar som bör accepteras och legaliseras…Från FOI:s verksamhetsberättelse 2010 – Människa-System-Interaktion:FOI:s institution för MSI bedriver forskning och metodutveckling för värdering av förhållandet mellan människa,maskin och system. Målet är att systemen utformas så att människans kognitiva potential, d.v.s. förmåga attuppfatta, förstå och sortera information kan utnyttjas för maximal systemeffekt…Maximalt användningsvärde isystem under hela livscykeln kräver att hänsyn tas till människans behov, möjligheter och begränsningar vidutveckling av teknik, system och metoder…Vårt arbete är fokuserat på samspelet mellan människa och tekniksamt de krav som arbetsuppgifter och omgivning ställer. Vi utvecklar och integrerar beteendevetenskaplig ochpsykofysisk kunskap kring mänskligt beteende i komplexa och påfrestande miljöer…Vi har unika verktyg förvärdering av mänskligt beteende och prestationer samt metodik för beskrivning och modellering av mänskligtbeteende…Vår erfarenhet och kunskap kring människan i militära system möjliggör unika bidrag till utvecklingenav civila system…Människan ingår som en naturlig komponent i de flesta moderna system…Verksamheten inomtotalförsvaret innebär ofta stora fysiska belastningar på människor med risk för allvarliga skador.KOMMENTAR: FOI har sedan hjärntekniken med fjärrkontroll startade på 1940-talet varit innovatör,kunskapsbank, utbildare och utsett de läkare, professorer, sjukhuschefer, politiker och andra man tagit in ihjärnprojektet. Med dessa samarbetsmän har man inlett en mer totalitär idé än vad några traditionelladiktaturer haft till sina möjligheter. Den här idén är politisk, sa professor Peter Westerholm i sitt tal på 27
 28. 28. Justitiedepartementet den 20 mars 1986 och vid samma konferens nämnde hans kollega, professor Bengt Pernowatt medicinsk etik i sin traditionella form, att en person ger sitt frivilliga deltagande i ett forskningsprojekt, intelängre existerar. En ledande amerikansk politiker gav i sin utredning omdömet att ingen demokrati existerar i detland där en människa eller grupp kan manipulera andras vilja. Generaldirektör Stina Wahlström skrev idatainspektionens årsbok 1989-1990 att Sverige genom att utnyttja ovetande människor kränker mänskligarättigheter och grunden för demokratin. Här distanserar t.ex. Fredrik Reinfeldt med FOI-FRA-SÄPO, bådeverklighetens monster, som Sydafrikas tidigare president dr Verwoerd eller fantasins dr Frankenstein, genom denapartheid, som uppstår från ett hjärnsjukt politiskt program inriktat på fåtalets välgång och utnyttjandet avmajoriteten.AVSLUT: Två av forskningsrapporterna som behandlats här tar upp det möjliga användandet av hjärn-teknikenför kriminologi. Båda dessa menar att man kan styra människor som robotar, att de t.ex. inte dricker, tar tillvåld och att får dem att upphöra med sina handlingar. Det finns en omfattande mängd artiklar, avhandlingar ochmedicinska forskningsresultat som styrker dessa tillämpningar. Dessutom bekräftar flera professorers utlåtandenoch andra undersökningar, att intagna på häkten i Sverige sedan årtionden har nedsövts och inplanterats medtransmitters, ofta i sina frontala hjärnor där högre mänskliga centra, som impulskontroll, förmåga till empati ochförståelsen av konsekvenserna från sina egna gärningar har reducerats genom hjärnskador från intrycktatransmitters. Missbruket finns överallt. Under 1950-talet skrev New York Times att telemetrisystem medhjärnan hade förmåga till att bota mentalsjukdomar. Något som inte fått någon användning trots att psykiatrinhär i Sverige använt tekniken under ett halvt århundrade. Tvärtom har man utnyttjat patienter för att skapa ensocial nyordning. Dr Krasner nämnde om missbruk och EU-kommissionens etikråd menade att den härutvecklingen var ett hot både emot människan och demokratin. Den måste upp till debatt. Ämnet tillhör livetsegen korsväg och är en av de viktigaste frågor mänskligheten någonsin konfronterats med. Ifall vi inte vill levamed statliga hjärnchips för kontroll och manipulering av våra hjärnor och kognitiva funktioner måste vi alla tavårt ansvar och våga protestera. Den här utvecklingen är inte mindre allvarlig än andra omänskliga idéer oavsett ifall vi ser tillupprättandet av koncentrationsläger i Tyskland på 1930-talet eller censuren bakom Stalins järnridå. Här harman gått ett steg längre och byggt in hjärnridån inne i människan och grundat den idén på att inget får kommafram om det dolda framtidsprojektet. Nu är det inte längre ekonomiska skillnader som skapar det nyaklasssamhället utan de med makt och ställning kan ge sig både bättre hälsa, mentalitet och intelligens. Här har videssutom mist alla mänskliga och, demokratiska rättigheter och blivit labbråttor för både militärforskningen ochmedicinföretagen. Ifrån den förändring som måste uppstå kommer något helt nytt att uppenbaras. För detmänskliga informationssamhällets inträde där teknologins framsteg inte inhägnas bakom gamla militärataggtrådsstängsel som nu också har inplanteras i våra hjärnor. 28
 29. 29. 29

×