Anúncio

Competency Checklist in FILIPINO 9 q1 w2.docx

22 de Mar de 2023
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Destaque(20)

Anúncio

Competency Checklist in FILIPINO 9 q1 w2.docx

  1. Competency Checklist in FILIPINO 9, UNANG MARKAHAN (Subject, Grade Level and Quarter) LIST OF COMPETENCIES (already printed per Grade per Subject per quarter) DURATION LEARNERS’ PERFORMANCE Remarks Mastered the Competencies Not Mastered the Competencies Teachers (notes of teachers for not achieving the competency or intervention to address the least mastered competency) School Heads and Other instructional Supervisors (feedback or agreement during their classroom visit) Naihahambing ang ilang piling pangyayari sa napanood na telenobela sa ilang piling kaganapan sa lipunang Asyano sa kasalukuyan: F9PD-Ia-b-39 Ikalawang Linggo Setyembre 12- 16, 2022 Setyembre 19- 23, 2022 MYRTLE: / FUCHSIA: / MAGENTA: / AUBURN: / APRICOT: / KABUUAN: MYRTLE: / FUCHSIA: / MAGENTA: / AUBURN: / APRICOT: / KABUUAN: Nasusuri ang maikling kuwento batay sa: - Paksa - Mga tauhan - Pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari - estilo sa pagsulat ng awtor - iba pa F9PS-Ia-b-41 Ikalawang Linggo Setyembre 12- 16, 2022 Setyembre 19- 23, 2022 MYRTLE: / FUCHSIA: / MAGENTA: / AUBURN: / APRICOT: / KABUUAN: MYRTLE: / FUCHSIA: / MAGENTA: / AUBURN: / APRICOT: / KABUUAN: Napagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa akda: F9PU-Ia-b-41 Ikalawang Linggo Setyembre 12- 16, 2022 Setyembre 19- 23, 2022 MYRTLE: / FUCHSIA: / MAGENTA: / AUBURN: / APRICOT: / KABUUAN: MYRTLE: / FUCHSIA: / MAGENTA: / AUBURN: / APRICOT: / KABUUAN: Prepared by: Name & Signature MAGDALENA P. MONIÑO Contact Number 09606714756 School TUBURAN NHS Position TEACHER 1 Email Address magdalena.monino@deped Division CEBU PROVINCE
Anúncio