O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Edoradca - fundusze unijne w woj. pomorskim

494 visualizações

Publicada em

Prowadzisz działalność w woj. pomorskim? Szukasz finansowania inwestycji lub prac badawczo rozwojowych? Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat Funduszy Unijnych dostępnych w obecnej perspektywie!

Publicada em: Economia e finanças
 • Writing a good research paper isn't easy and it's the fruit of hard work. For help you can check writing expert. Check out, please ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ I think they are the best
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Edoradca - fundusze unijne w woj. pomorskim

 1. 1. EKSPERCI W DOTACJACH WEBCAST: Fundusze UE na projekty inwestycyjne i B+R w woj. pomorskim 25.01.2016 r.
 2. 2. PROWADZĄCY TOMASZ GRABOWSKI Prezes Zarządu GRZEGORZ TOPÓR Manager ds. Kluczowych Klientów www.edoradca.pl
 3. 3. Założenia programowe woj. pomorskiego1 Projekty inwestycyjne i B+R w woj. pomorskim2 Projekty inwestycyjne w programach krajowych3  Poddziałanie 2.2.1. Inwestycje profilowane  Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje  Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne  Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek  PROW – Inwestycje dotyczące przetwórstwa produktów 4  Poddziałanie 1.1.1 Szybka Ścieżka  Poddziałanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Projekty B+R w programach krajowych PLAN PREZENTACJI www.edoradca.pl
 4. 4. Założenia programowe woj. pomorskiego MODUŁ I www.edoradca.pl
 5. 5. Średnie przedsiębiorstwa: -10% Duże przedsiębiorstwa: -20% MAPA POMOCY REGIONALNEJ www.edoradca.pl
 6. 6. Budżet programu: 1,86 MLD € PRZEDSIĘBIORSTWA 174,6 mln € 220PRZEDSIĘBIORSTW dzięki wsparciu wykreuje innowacyjne produkty lub usługi 600PRZEDSIĘBIORCÓW skorzysta z usług w zakresie doradztwa specjalistycznego 500PRZEDSIĘBIORCÓW zostanie wspartych w zakresie rozwoju eksportu RPO POMORSKIE www.edoradca.pl
 7. 7. TECHNOLOGIE OFF-SHORE I PORTOWO-LOGISTYCZNE TECHNOLOGIE INTERAKTYWNE W ŚRODOWISKU NASYCONYM INFORMACYJNIE TECHNOLOGIE EKOEFEKTYWNE W PRODUKCJI, PRZESYLE, DYSTRYBUCJI I ZUŻYCIU ENERGII I PALIW ORAZ W BUDOWNICTWIE TECHNOLOGIE MEDYCZNE W ZAKRESIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH I OKRESU STARZENIA SIĘ RPO POMORSKIE www.edoradca.pl
 8. 8. Projekty inwestycyjne i B+R w woj. pomorskim MODUŁ II www.edoradca.pl
 9. 9. Poddziałanie 2.2.1. Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne Dla kogo: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Wsparciem będą objęte inwestycje w przedsiębiorstwach służące: • Nabyciu nowych środków trwałych • Wprowadzeniu na rynek nowych produktów/usług • Poszerzaniu rynków zbytu lub oferty produktów/usług Koszty Kwalifikowalne: Koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe • zakup maszyn i urządzeń, • zakup nieruchomości, • budowa, rozbudowa zakładu (wymagane pozwolenie na budowę) • Istnieje możliwość zakupu używanego środka trwałego Koszty zakupy wartości niematerialnych i prawnych Dostępne środki: 63 mln PLN Wielkość projektu: maksymalna kwota projektu 2 mln PLN maksymalna kwota dotacji 1,1 mln PLN Nabór konkursowy: 01.02.2016 do 15.03.2016 RPO POMORSKIE projekty inwestycyjne www.edoradca.pl
 10. 10.  Ukierunkowanie na zdobywanie nowych rynków, w tym na wzrost aktywności eksportowej  Innowacyjność  Wzrost zatrudnienia – nowe miejsca pracy  Nowe technologie, wdrożenie wyników prac B+R  Pozytywny wpływ na ochronę środowiska, przykładowo redukcja chłonności procesów produkcyjnych  Projekt jest realizowany w partnerstwie  Zgodność z Porozumieniem na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu Czynniki sukcesu projektu:  Partnerskie, w tym realizowane w ramach współpracy sieciowej między przedsiębiorstwami  Ukierunkowane na zdobywanie nowych rynków, w tym na wzrost aktywności eksportowej Preferowane typy projektów: RPO POMORSKIE projekty inwestycyjne www.edoradca.pl
 11. 11. Wsparcie skierowane dla przedsiębiorstw w zakresie: 1) opracowanie lub zlecenie opracowania rozwiązań technicznych, technologicznych i/lub organizacyjnych zakończone wdrożeniem do etapu pierwszej produkcji, 2) wsparcie procesu zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa dla własnych rozwiązań technicznych, 3) budowa, rozbudowa, przebudowa, zakup wyposażenia laboratoriów /działów B+R w przedsiębiorstwach, 4) nabycie wyników prac B+R, praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą, 5) projekty badawczo-wdrożeniowe, zmierzające do komercjalizacji wyników, realizowane przez instytucje B+R we współpracy z przedsiębiorcami. Dostępne środki: 101,1 mln PLN Intensywność wsparcia: do 80% koszty wynagrodzeń do 55% koszty środków trwałych Nabór konkursowy: 04.05.2016 do 15.06.2016 Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne Dla kogo: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa w ewentualnych partnerstwach RPO POMORSKIE projekty badawczo-rozwojowe www.edoradca.pl
 12. 12. Projekty inwestycyjne w programach krajowych  Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne  Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek  PROW – Inwestycje dotyczące przetwórstwa produktów MODUŁ III www.edoradca.pl
 13. 13. CEL KONKURSU: • Zakup i wdrożenie nowej technologii stosowanej na świecie nie dłużej niż 5 lat oraz • Uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług POIR 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne DLA KOGO: Mikro, - małe i średnie przedsiębiorstwa INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA: Premia technologiczna przeznaczona na spłatę części kapitału kredytu technologicznego. NABÓR WNIOSKÓW: Nabór wniosków: lipiec-wrzesień 2016 Budżet: 500 mln PLN www.edoradca.pl
 14. 14. CEL: Wdrożenie wyników prowadzonych lub zleconych prac B+R, rozwiązań chronionych poprzez inwestycję prowadzące do wprowadzenia na rynek innowacyjnego produktu. Koszty kwalifikowane: • zakup nieruchomości zabudowanej + grunt do 10%, • zakup usług budowlanych • zakup środków trwałych, • zakup wartości niematerialnych i prawnych, • zakup usług doradczych. Niezbędne dokumenty: • wyniki prowadzonych lub zleconych badań, • patent lub zgłoszenie patentowe, • potwierdzenie finansowania, • procedura OOŚ (zaświadczenie NATURA 2000, decyzja środowiskowa). WDROŻENIE INNOWACJI www.edoradca.pl
 15. 15. POIR 3.2.1 Badania na rynek CEL: Wdrożenie wyników prowadzonych lub zleconych badań i uruchomienie wytwarzania innowacyjnych w skali Europy produktów Ogłoszenie konkursu: 27 kwiecień 2016 Nabór wniosków: 1 czerwiec 2016 – 31 sierpień 2016 Alokacja: 1 mld PLN Intensywność wsparcia: Minimalna wartość inwestycji: 10 mln PLN Maksymalne dofinansowanie: 20 mln PLM www.edoradca.pl
 16. 16. Najważniejsze kryteria konkursów:  innowacyjność technologii  innowacyjność produktu/usługi  eksport  potencjał rynkowy produktu/usługi KRYTERIA www.edoradca.pl
 17. 17. Kosztami kwalifikującymi się do dofinansowania są:  budowa, modernizacja lub przebudowa budynków produkcyjnych lub magazynowych i budowli stanowiących infrastrukturę zakładów przetwórstwa,  zakup maszyn i urządzeń lub infrastruktury służącej ochronie środowiska;  zakup (wraz z instalacją) lub leasing zakończony przeniesieniem prawa własności:  maszyn lub urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania produktów do sprzedaży,  zakup oprogramowania  wdrożenie procedury certyfikowanych systemów zarządzania jakością;  opłaty za patenty i licencje. PROW – INWESTYCJE DOTYCZĄCE PRZETWÓRSTWA PRODUKTÓW Pomoc na inwestycje w przetwórstwo/ marketing i rozwój produktów rolnych Dla kogo: mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych Intensywność wsparcia: do 50% kosztów inwestycji Maksymalny poziom dofinansowania: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa: 3 mln PLN Związki Grup Producentów Rolnych: do 15 mln PLN Nabór konkursowy: listopad 2016 www.edoradca.pl
 18. 18. budowlana; energetyczna (w tym OZE); stolarka otworowa; ICT; obróbka metali; branża drzewna i meblowa; medyczna; mechaniczna; tworzyw sztucznych; przemysł włókienniczy; branża oświetleniowa; spożywcza (cukierniczo-piekarnicza) i wiele innych Doświadczenie w różnorodnych branżach - wytwarzanie bioaktywnego wypełniacza mas polimerowych - wytwarzanie energooszczędnych drzwi stalowych - innowacyjny drut i elementy zbrojeniowe - innowacyjne okna PCV - bezściekowe cynkowanie elementów - innowacyjne wiertarki czterowrzecionowe - wytwarzanie ognioodpornych sejfów meble łazienkowe pokryte innowacyjna elastyczną powłoką - jednostki pływające z niezatapialnych materiałów - technologia produkcji pączków z udziałem ciasta parzonego - wytwarzanie chleba o przedłużonej trwałości Przykłady produktów/ technologii Doświadczenie i wsparcie EDORADCA w projektach inwestycyjnych www.edoradca.pl
 19. 19. Projekty B+R w programach krajowych  Poddziałanie 1.1.1 Szybka Ścieżka  Poddziałanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw MODUŁ IV www.edoradca.pl
 20. 20. Wsparcie na B+R BADANIA PRZEMYSŁOWE Mikro/małe – 80% Średnie – 75% Duże – 65% Jednostki naukowe – 100 % PRACE ROZWOJOWE Mikro/małe – 60% Średnie – 50% Duże – 40% Jednostki naukowe – do 100% EFEKTY BADAŃ produkty/ usługi/ technologie Zgłoszenia patentowe Prototypy Dokumentacja techniczna Licencje TYPY PROJEKTÓW - Programy B+R prowadzone przez konsorcja naukowo- przemysłowe (przedsiębiorstwa + jednostki naukowe) - Wsparcie projektów B+R przedsiębiorstw (badania własne, podwykonawstwo, zakup badań) BADANIA I ROZWÓJ www.edoradca.pl
 21. 21. Koszty projektu podlegające współfinansowaniu:  (W) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu oraz osób zarządzających projektem  (Op.) Koszty operacyjne aparatura badawcza (leasing, amortyzacja, wynajem) zakup WNiP, dzierżawa gruntu, amortyzacja budynków, surowce i materiały, sprzęt laboratoryjny, komponenty zainstalowane w prototypie  (E) usługi badawcze  (O) koszty ogólne – koszty rozliczane ryczałtem: wynajem biura, media, koszty księgowe, prawne, zarzadzanie projektem, delegacje BADANIA I ROZWÓJ www.edoradca.pl
 22. 22. POIR 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa CEL KONKURSU: Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych lub prac rozwojowych prowadzące do opracowania innowacyjnego produktu lub technologii, Nabór wniosków: • MŚP : 04.04.2016 do 29.07.2016 • MŚP* : III kwartał 2016 • Duże przedsiębiorstwa: IV kwartał 2016 Budżet: • MŚP: 750 mln PLN • MŚP*: 750 mln PLN • Duże przedsiębiorstwa: 1 mld PLN Min. wartość projektu: 2 mln PLN (MSP) lub 12 mln PLN (firmy duże) Maksymalne dofinansowanie: 20 mln EUR. *Konkurs przeznaczony dla MŚP realizujących projekty w regionach słabiej rozwiniętych. Najważniejsze kryteria oceny: • Zespół badawczy wnioskodawcy zapewnia prawidłową realizację projektu, • Innowacyjność rezultatów projektu, • zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu, • Opłacalność wdrożenia. Intensywność wsparcia: www.edoradca.pl
 23. 23. CEL KONKURSU: Wsparcie obejmuje tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług. Dla kogo: mikro, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa Pierwszy nabór wniosków: 1 marzec 2016 – 29 kwiecień 2016 Drugi nabór wniosków: 1 wrzesień 2016 – 31 październik 2016 Intensywność wsparcia: Minimalna wartość projektu: 2 mln PLN Maksymalna wartość projektu: 50 mln PLN POIR 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw www.edoradca.pl BUDŻET Pierwszy nabór wniosków: 1 mld PLN Drugi nabór wniosków: 460 mln PLN
 24. 24. HARMONOGRAM DOTACJI
 25. 25. Dziękujemy za uwagę Kontakt do Działu Doradztwa Europejskiego: GRZEGORZ TOPÓR Manager ds. Kluczowych Klientów T: +48 730 005 963 E: grzegorz.topor@edoradca.pl DAWID PIASKOWSKI Kierownik Działu Doradztwa Europejskiego JAKUB GŁÓD Manager ds. Kluczowych Klientów T: +48 601 880 647 E: dawid.piaskowski@edoradca.pl T: +48 730 003 496 E: jakub.glod@edoradca.pl KONTAKT www.edoradca.pl

×