DLL-ESP-Q1-WEEK 4.docx

Grades 1 to 12
Daily Lesson Log
School Dalipit East Bo. School Grade Level III
Teacher Ma. Catherine V. Mendoza Learning Area ESP
Teaching Dates
Time:
Week 4- (Setyembre 18-22, 2023)
7:15-7:45 am
Quarter 1st Quarter
DAY
LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES
Setyembre 18, 2023 Setyembre 19, 2023 Setyembre 20, 2023 Setyembre 21, 2023 Setyembre 22, 2023
I. LAYUNIN
A. Pamantayang
Pangnilalaman
Naipamamalas ang pag-
unawa sa kahalagahan
ng sariling kakayahan,
pagkakaroon ng tiwala,
pangangalaga at pag-iingat
sa sarili tungo sa kabutihan
at kaayusan ng pamilya at
pamayana
Naipamamalas ang pag-
unawa sa kahalagahan
ng sariling kakayahan,
pagkakaroon ng tiwala,
pangangalaga at pag-iingat
sa sarili tungo sa kabutihan
at kaayusan ng pamilya at
pamayana
Naipamamalas ang pag-
unawa sa kahalagahan
ng sariling kakayahan,
pagkakaroon ng tiwala,
pangangalaga at pag-iingat
sa sarili tungo sa kabutihan
at kaayusan ng pamilya at
pamayana
Naipamamalas ang pag-
unawa sa kahalagahan
ng sariling kakayahan,
pagkakaroon ng tiwala,
pangangalaga at pag-iingat
sa sarili tungo sa kabutihan
at kaayusan ng pamilya at
pamayanan
Naipamamalas ang pag-
unawa sa kahalagahan
ng sariling kakayahan,
pagkakaroon ng tiwala,
pangangalaga at pag-iingat
sa sarili tungo sa kabutihan
at kaayusan ng pamilya at
pamayanan
B. Pamantayan sa
Pagganap
Naipakikita ang natatanging
kakayahan sa iba’t ibang
pamamaraan
nang may tiwala, katapatan
at katatagan ng loob
Naipakikita ang
natatanging kakayahan sa
iba’t ibang pamamaraan
nang may tiwala,
katapatan at katatagan ng
loob
Naipakikita ang
natatanging kakayahan sa
iba’t ibang pamamaraan
nang may tiwala,
katapatan at katatagan ng
loob
Naipakikita ang
natatanging kakayahan sa
iba’t ibang amamaraan
nang may tiwala,
katapatan at katatagan ng
loob
Naipakikita ang
natatanging kakayahan sa
iba’t ibang pamamaraan
nang may tiwala,
katapatan at katatagan ng
loob
C. Mga Kasanayan sa
Pagkatuto
Nakatutukoy ng mga
damdamin na
nagpapamalas ng katatagan ng
kalooban EsP3PKP- Ic – 16
Nakatutukoy ng mga damdamin
na nagpapamalas ng katatagan
ng kalooban EsP3PKP- Ic – 16
Nakatutukoy ng mga damdamin
na nagpapamalas ng katatagan
ng kalooban EsP3PKP- Ic – 16
Nakatutukoy ng mga
damdamin na
nagpapamalas ng katatagan
ng kalooban EsP3PKP- Ic –
16
Nakatutukoy ng mga
damdamin na nagpapamalas
ng katatagan ng kalooban
EsP3PKP- Ic – 16
II. Nilalaman Pagpapamalas ng Katatagan
ng Loob
Pagpapamalas ng
Katatagan ng Loob
Pagpapamalas ng Katatagan ng
Loob
Pagpapamalas ng
Katatagan ng Loob
Pagpapamalas ng
Katatagan ng Loob
III. KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian
1. Mga Pahina sa Gabay
ng Guro
MELC pahina 70 MELC pahina 70 MELC pahina 70 MELC pahina 70 MELC pahina 70
2. Mga Pahina sa
Kagamitang Pang-mag-
aaral
ESP PIVOT
CALABARZON
pahina 19-23
ESP PIVOT
CALABARZON
pahina 10-23
ESP PIVOT
CALABARZON
pahina 19-23
ESP PIVOT
CALABARZON
pahina 19-23
ESP PIVOT
CALABARZON
pahina 19-23
3. Mga Pahina sa Teksbuk
4. Karagdagang Kagamitan
mula sa portal ng Learning
Resource
Edukasyon sa Pagpapakatao – Ikatlong
Baitang Alternative Delivery Mode
Unang Markahan – Modyul 4: Matatag
Ako, Kaya Ko! Ikalawang Edisyon,
2021
Edukasyon sa Pagpapakatao – Ikatlong
Baitang Alternative Delivery Mode
Unang Markahan – Modyul 4: Matatag
Ako, Kaya Ko! Ikalawang Edisyon, 2021
Edukasyon sa Pagpapakatao – Ikatlong
Baitang
Unang Markahan – Modyul 12: Sa Paggawa,
Matatag ang Kalooban Ko
Ikalawang Edisyon, 2021
Edukasyon sa Pagpapakatao – Ikatlong
Baitang
Unang Markahan – Modyul 12: Sa
Paggawa, Matatag ang Kalooban Ko
Ikalawang Edisyon, 2021
Edukasyon sa Pagpapakatao – Ikatlong
Baitang
Unang Markahan – Modyul 12: Sa
Paggawa, Matatag ang Kalooban Ko
Ikalawang Edisyon, 2021
B. Iba pang Kagamitang
Panturo
Powerpoint, charts,
telebisyon
Powerpoint, charts,
telebisyon
Powerpoint, charts,
telebisyon
Powerpoint, charts,
telebisyon
Powerpoint, charts,
telebisyon
IV. PAMAMARAAN
A. Balik-aral sa nakaraang
aralin at/o pagsisimula ng
bagong aralin.
b. Pagganyak o
Paghahabi sa layunin ng
aralin/Motivation
Ano Ang gagawin mo sa mga
ganitong sitwaston?
Sa panahong hindi mo alam
ang gagawin, ikaw ay
natatakot o naguguluhan,
lakasan mo ang iyong loob.
Basahin mo ang liriko o
titik ng awit sa ibaba.
Maaari mo ring panoorin
ang video mula sa
mga Youtube link na:
https://www.youtube.com/w
atch?
Matatag ba ang iyong
kalooban? Gaano katibay
ito? Ano-anong
halimbawa ang
makapagpapakita nito?
C. Paglalahad o Pag-uugnay
ng mga halimbawa sa
bagong aralin.
Ang pagkakaroon ng
matatag na kalooban ay
mahalaga sa isang batang
katulad mo. Bilang isang
bata, ano ang mga
palatandaan na taglay mo
ang ganitong katangian?
Pag-aralan ang susunod na
mga gawain upang mas
tatatag pa ang iyong
sarili.
Sagutan at talakayin
D. Pagtatalakay ng bagong
konsepto at paglalahad ng
bagong kasanayan #1
GROUP ACTIVITY
E. Pagtalakay ng bagong
konsepto at paglalahad ng
bagong kasanayan #2
Pagwawasto at pagtalakay ng sagot
ng bawat grupo.
Basahin sa klase ang natapos
na gawain
F. Paglinang sa Kabihasaan
tungo sa Formative
Assessment
(Independent Practice)
G. Paglalapat ng Aralin sa
pang-araw-araw na buhay
Pagwawasto ng gawain Pagwawasto ng gawain Pagwawasto ng natapos na
Gawain,
H. Paglalahat ng Aralin
Generalization
I. Pagtataya ng Aralin
Evaluation/Assessment
Prepared by:
J. Karagdagang gawain
para sa takdang-aralin at
remediation
V. MGA TALA
VI. Pagninilay
Level of Mastery:
MA. CATHERINE V. MENDOZA
Teacher III Noted:
EFRENIA H. JAVIER
Head Teacher III
1 de 5

Recomendados

DLl_ESP 3 -Q1 WK5.docx por
DLl_ESP 3 -Q1 WK5.docxDLl_ESP 3 -Q1 WK5.docx
DLl_ESP 3 -Q1 WK5.docxMelanieBddr
5 visualizações8 slides
ESP-DLL-W5Q1.docx por
ESP-DLL-W5Q1.docxESP-DLL-W5Q1.docx
ESP-DLL-W5Q1.docxRachelSescon
9 visualizações4 slides
DLL_ESP-2_Q1_W3.pdf por
DLL_ESP-2_Q1_W3.pdfDLL_ESP-2_Q1_W3.pdf
DLL_ESP-2_Q1_W3.pdfKrissaAnnEspinoFlore
61 visualizações7 slides
AP 7 DLL Quarter 2 Week 2 SY 18 19 por
AP 7 DLL Quarter 2 Week 2 SY 18 19AP 7 DLL Quarter 2 Week 2 SY 18 19
AP 7 DLL Quarter 2 Week 2 SY 18 19DIEGO Pomarca
7.5K visualizações7 slides
DLL_ESP 4_Q1_W4.docx por
DLL_ESP 4_Q1_W4.docxDLL_ESP 4_Q1_W4.docx
DLL_ESP 4_Q1_W4.docxMiaCarmelaNuguid
34 visualizações4 slides
Aralin 1 lakas ng loob ko por
Aralin 1 lakas ng loob koAralin 1 lakas ng loob ko
Aralin 1 lakas ng loob koEDITHA HONRADEZ
16.6K visualizações8 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a DLL-ESP-Q1-WEEK 4.docx

DLL ESP7 Q1 WK2.docx por
DLL ESP7 Q1 WK2.docxDLL ESP7 Q1 WK2.docx
DLL ESP7 Q1 WK2.docxAniceto Buniel
59 visualizações8 slides
DLL ESP7 Q1 WK2.docx por
DLL ESP7 Q1 WK2.docxDLL ESP7 Q1 WK2.docx
DLL ESP7 Q1 WK2.docxAniceto Buniel
26 visualizações8 slides
Esp7DailylESSON LOG.docx por
Esp7DailylESSON LOG.docxEsp7DailylESSON LOG.docx
Esp7DailylESSON LOG.docxPaulineMoralesPresen
66 visualizações5 slides
Detailed Lesson Plan - DLP - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan... por
Detailed Lesson Plan - DLP - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan...Detailed Lesson Plan - DLP - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan...
Detailed Lesson Plan - DLP - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan...Glenn Rivera
11.8K visualizações7 slides
DLL_ESP 1_Q1_W2.docx por
DLL_ESP 1_Q1_W2.docxDLL_ESP 1_Q1_W2.docx
DLL_ESP 1_Q1_W2.docxKrisnhaMarcialDeVera
42 visualizações6 slides
Dll esp 6 q4_w3 por
Dll esp 6 q4_w3Dll esp 6 q4_w3
Dll esp 6 q4_w3Kaleberium
106 visualizações5 slides

Similar a DLL-ESP-Q1-WEEK 4.docx(20)

DLL ESP7 Q1 WK2.docx por Aniceto Buniel
DLL ESP7 Q1 WK2.docxDLL ESP7 Q1 WK2.docx
DLL ESP7 Q1 WK2.docx
Aniceto Buniel59 visualizações
DLL ESP7 Q1 WK2.docx por Aniceto Buniel
DLL ESP7 Q1 WK2.docxDLL ESP7 Q1 WK2.docx
DLL ESP7 Q1 WK2.docx
Aniceto Buniel26 visualizações
Detailed Lesson Plan - DLP - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan... por Glenn Rivera
Detailed Lesson Plan - DLP - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan...Detailed Lesson Plan - DLP - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan...
Detailed Lesson Plan - DLP - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan...
Glenn Rivera11.8K visualizações
Dll esp 6 q4_w3 por Kaleberium
Dll esp 6 q4_w3Dll esp 6 q4_w3
Dll esp 6 q4_w3
Kaleberium106 visualizações
Es p grade 9 3rd quarter por Ludivert Solomon
Es p grade 9 3rd quarterEs p grade 9 3rd quarter
Es p grade 9 3rd quarter
Ludivert Solomon18.9K visualizações
ESP_DLL_W3_Q1docx.docx por EmmyLouLizadaCadil
ESP_DLL_W3_Q1docx.docxESP_DLL_W3_Q1docx.docx
ESP_DLL_W3_Q1docx.docx
EmmyLouLizadaCadil25 visualizações
DLL_ARALING PANLIPUNAN 4_Q3_W5.docx por Querubee Diolula
DLL_ARALING PANLIPUNAN 4_Q3_W5.docxDLL_ARALING PANLIPUNAN 4_Q3_W5.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 4_Q3_W5.docx
Querubee Diolula17 visualizações
DLL_MAPEH 4_Q3_W1.docx por dmanbehinddguitar
DLL_MAPEH 4_Q3_W1.docxDLL_MAPEH 4_Q3_W1.docx
DLL_MAPEH 4_Q3_W1.docx
dmanbehinddguitar40 visualizações
DLL_ARALING PANLIPUNAN 1_Q1_W3.docx por CaitlinRodriguez3
DLL_ARALING PANLIPUNAN 1_Q1_W3.docxDLL_ARALING PANLIPUNAN 1_Q1_W3.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 1_Q1_W3.docx
CaitlinRodriguez3105 visualizações
DLP ESPM10 Q3D32023.docx por LloydBenemerito1
DLP ESPM10 Q3D32023.docxDLP ESPM10 Q3D32023.docx
DLP ESPM10 Q3D32023.docx
LloydBenemerito128 visualizações
Grade 5 DLL ESP 5 Q1 Week 1.docx por VinArcilla
Grade 5 DLL ESP 5 Q1 Week 1.docxGrade 5 DLL ESP 5 Q1 Week 1.docx
Grade 5 DLL ESP 5 Q1 Week 1.docx
VinArcilla145 visualizações
DLL-G5-Q1-WK-1-SEPT.12-16 (1).docx por CristhelMacajeto2
DLL-G5-Q1-WK-1-SEPT.12-16 (1).docxDLL-G5-Q1-WK-1-SEPT.12-16 (1).docx
DLL-G5-Q1-WK-1-SEPT.12-16 (1).docx
CristhelMacajeto2150 visualizações
WLP-ESP8-WEEK5-LUMAGBAS.docx por AbegailJoyLumagbas1
WLP-ESP8-WEEK5-LUMAGBAS.docxWLP-ESP8-WEEK5-LUMAGBAS.docx
WLP-ESP8-WEEK5-LUMAGBAS.docx
AbegailJoyLumagbas119 visualizações
DLL_ESP 4_Q1_W1.docx por ROMELITOSARDIDO2
DLL_ESP 4_Q1_W1.docxDLL_ESP 4_Q1_W1.docx
DLL_ESP 4_Q1_W1.docx
ROMELITOSARDIDO29 visualizações
DLL_ESP 4_Q1_W1.docx por joanccalimlim
DLL_ESP 4_Q1_W1.docxDLL_ESP 4_Q1_W1.docx
DLL_ESP 4_Q1_W1.docx
joanccalimlim6 visualizações
ESP6 dll week 8 oct16-20.docx por HAZELESPINOSAGABON
ESP6 dll week 8 oct16-20.docxESP6 dll week 8 oct16-20.docx
ESP6 dll week 8 oct16-20.docx
HAZELESPINOSAGABON2 visualizações
W2_ESP7DAILY LESSON LOG.docx por PaulineMoralesPresen
W2_ESP7DAILY LESSON LOG.docxW2_ESP7DAILY LESSON LOG.docx
W2_ESP7DAILY LESSON LOG.docx
PaulineMoralesPresen59 visualizações

Mais de MaCatherineMendoza

DLL-ENGLISH-Q3-WEEK1.docx por
DLL-ENGLISH-Q3-WEEK1.docxDLL-ENGLISH-Q3-WEEK1.docx
DLL-ENGLISH-Q3-WEEK1.docxMaCatherineMendoza
7 visualizações6 slides
DLL-ARALING PANLIPUNAN-Q4-WEEK 1.pdf por
DLL-ARALING PANLIPUNAN-Q4-WEEK 1.pdfDLL-ARALING PANLIPUNAN-Q4-WEEK 1.pdf
DLL-ARALING PANLIPUNAN-Q4-WEEK 1.pdfMaCatherineMendoza
29 visualizações5 slides
SCIENCE quarter 4 week 1.pptx por
SCIENCE quarter 4 week 1.pptxSCIENCE quarter 4 week 1.pptx
SCIENCE quarter 4 week 1.pptxMaCatherineMendoza
27 visualizações19 slides
SCIENCE QUARTER 4 WEEK 3 DAY 5.pptx por
SCIENCE QUARTER 4 WEEK 3 DAY 5.pptxSCIENCE QUARTER 4 WEEK 3 DAY 5.pptx
SCIENCE QUARTER 4 WEEK 3 DAY 5.pptxMaCatherineMendoza
9 visualizações19 slides
AP QUARTER 4 WEEK 1 DAY 2.pptx por
AP QUARTER 4 WEEK 1 DAY 2.pptxAP QUARTER 4 WEEK 1 DAY 2.pptx
AP QUARTER 4 WEEK 1 DAY 2.pptxMaCatherineMendoza
17 visualizações14 slides
AP QUARTER 4 WEEK 1 DAY 1.pptx por
AP QUARTER 4 WEEK 1 DAY 1.pptxAP QUARTER 4 WEEK 1 DAY 1.pptx
AP QUARTER 4 WEEK 1 DAY 1.pptxMaCatherineMendoza
31 visualizações16 slides

Mais de MaCatherineMendoza(20)

DLL-ENGLISH-Q3-WEEK1.docx por MaCatherineMendoza
DLL-ENGLISH-Q3-WEEK1.docxDLL-ENGLISH-Q3-WEEK1.docx
DLL-ENGLISH-Q3-WEEK1.docx
MaCatherineMendoza7 visualizações
DLL-ARALING PANLIPUNAN-Q4-WEEK 1.pdf por MaCatherineMendoza
DLL-ARALING PANLIPUNAN-Q4-WEEK 1.pdfDLL-ARALING PANLIPUNAN-Q4-WEEK 1.pdf
DLL-ARALING PANLIPUNAN-Q4-WEEK 1.pdf
MaCatherineMendoza29 visualizações
SCIENCE quarter 4 week 1.pptx por MaCatherineMendoza
SCIENCE quarter 4 week 1.pptxSCIENCE quarter 4 week 1.pptx
SCIENCE quarter 4 week 1.pptx
MaCatherineMendoza27 visualizações
SCIENCE QUARTER 4 WEEK 3 DAY 5.pptx por MaCatherineMendoza
SCIENCE QUARTER 4 WEEK 3 DAY 5.pptxSCIENCE QUARTER 4 WEEK 3 DAY 5.pptx
SCIENCE QUARTER 4 WEEK 3 DAY 5.pptx
MaCatherineMendoza9 visualizações
AP QUARTER 4 WEEK 1 DAY 2.pptx por MaCatherineMendoza
AP QUARTER 4 WEEK 1 DAY 2.pptxAP QUARTER 4 WEEK 1 DAY 2.pptx
AP QUARTER 4 WEEK 1 DAY 2.pptx
MaCatherineMendoza17 visualizações
AP QUARTER 4 WEEK 1 DAY 1.pptx por MaCatherineMendoza
AP QUARTER 4 WEEK 1 DAY 1.pptxAP QUARTER 4 WEEK 1 DAY 1.pptx
AP QUARTER 4 WEEK 1 DAY 1.pptx
MaCatherineMendoza31 visualizações
DLL-MATHEMATICS-Q4-WEEK 3.pdf por MaCatherineMendoza
DLL-MATHEMATICS-Q4-WEEK 3.pdfDLL-MATHEMATICS-Q4-WEEK 3.pdf
DLL-MATHEMATICS-Q4-WEEK 3.pdf
MaCatherineMendoza121 visualizações
DLL-SCIENCE-Q4-WEEK 3.pdf por MaCatherineMendoza
DLL-SCIENCE-Q4-WEEK 3.pdfDLL-SCIENCE-Q4-WEEK 3.pdf
DLL-SCIENCE-Q4-WEEK 3.pdf
MaCatherineMendoza93 visualizações
DLL-ENGLISH-Q4-WEEK 3.pdf por MaCatherineMendoza
DLL-ENGLISH-Q4-WEEK 3.pdfDLL-ENGLISH-Q4-WEEK 3.pdf
DLL-ENGLISH-Q4-WEEK 3.pdf
MaCatherineMendoza308 visualizações
DLL-FILIPINO-Q4-WEEK 3.pdf por MaCatherineMendoza
DLL-FILIPINO-Q4-WEEK 3.pdfDLL-FILIPINO-Q4-WEEK 3.pdf
DLL-FILIPINO-Q4-WEEK 3.pdf
MaCatherineMendoza189 visualizações
numat debs.docx.pdf por MaCatherineMendoza
numat debs.docx.pdfnumat debs.docx.pdf
numat debs.docx.pdf
MaCatherineMendoza16 visualizações
AP QUARTER 4 WEEK 1 DAY 1 REGION 3.pptx por MaCatherineMendoza
AP QUARTER 4 WEEK 1 DAY 1 REGION 3.pptxAP QUARTER 4 WEEK 1 DAY 1 REGION 3.pptx
AP QUARTER 4 WEEK 1 DAY 1 REGION 3.pptx
MaCatherineMendoza17 visualizações
DLL-MATHEMATICS-Q4-WEEK 2.docx por MaCatherineMendoza
DLL-MATHEMATICS-Q4-WEEK 2.docxDLL-MATHEMATICS-Q4-WEEK 2.docx
DLL-MATHEMATICS-Q4-WEEK 2.docx
MaCatherineMendoza136 visualizações
DLL-MAPEH-Q3-WEEK 5.pdf por MaCatherineMendoza
DLL-MAPEH-Q3-WEEK 5.pdfDLL-MAPEH-Q3-WEEK 5.pdf
DLL-MAPEH-Q3-WEEK 5.pdf
MaCatherineMendoza13 visualizações
DLL-FILIPINO-Q3-WEEK 9.docx por MaCatherineMendoza
DLL-FILIPINO-Q3-WEEK 9.docxDLL-FILIPINO-Q3-WEEK 9.docx
DLL-FILIPINO-Q3-WEEK 9.docx
MaCatherineMendoza35 visualizações
DLL-ENGLISH-Q3-WEEK 4.pdf por MaCatherineMendoza
DLL-ENGLISH-Q3-WEEK 4.pdfDLL-ENGLISH-Q3-WEEK 4.pdf
DLL-ENGLISH-Q3-WEEK 4.pdf
MaCatherineMendoza52 visualizações
DLL-ESP-Q3-WEEK 4.docx por MaCatherineMendoza
DLL-ESP-Q3-WEEK 4.docxDLL-ESP-Q3-WEEK 4.docx
DLL-ESP-Q3-WEEK 4.docx
MaCatherineMendoza118 visualizações
SCHOOL ACTION PLAN IN learning and DEVELOPMENT.doc por MaCatherineMendoza
SCHOOL ACTION PLAN IN learning and DEVELOPMENT.docSCHOOL ACTION PLAN IN learning and DEVELOPMENT.doc
SCHOOL ACTION PLAN IN learning and DEVELOPMENT.doc
MaCatherineMendoza5.9K visualizações
DALIPIT EAST_SMEPA_1ST QUARTER final.pptx por MaCatherineMendoza
DALIPIT EAST_SMEPA_1ST QUARTER final.pptxDALIPIT EAST_SMEPA_1ST QUARTER final.pptx
DALIPIT EAST_SMEPA_1ST QUARTER final.pptx
MaCatherineMendoza32 visualizações

DLL-ESP-Q1-WEEK 4.docx

  • 1. Grades 1 to 12 Daily Lesson Log School Dalipit East Bo. School Grade Level III Teacher Ma. Catherine V. Mendoza Learning Area ESP Teaching Dates Time: Week 4- (Setyembre 18-22, 2023) 7:15-7:45 am Quarter 1st Quarter DAY LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES Setyembre 18, 2023 Setyembre 19, 2023 Setyembre 20, 2023 Setyembre 21, 2023 Setyembre 22, 2023 I. LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ang pag- unawa sa kahalagahan ng sariling kakayahan, pagkakaroon ng tiwala, pangangalaga at pag-iingat sa sarili tungo sa kabutihan at kaayusan ng pamilya at pamayana Naipamamalas ang pag- unawa sa kahalagahan ng sariling kakayahan, pagkakaroon ng tiwala, pangangalaga at pag-iingat sa sarili tungo sa kabutihan at kaayusan ng pamilya at pamayana Naipamamalas ang pag- unawa sa kahalagahan ng sariling kakayahan, pagkakaroon ng tiwala, pangangalaga at pag-iingat sa sarili tungo sa kabutihan at kaayusan ng pamilya at pamayana Naipamamalas ang pag- unawa sa kahalagahan ng sariling kakayahan, pagkakaroon ng tiwala, pangangalaga at pag-iingat sa sarili tungo sa kabutihan at kaayusan ng pamilya at pamayanan Naipamamalas ang pag- unawa sa kahalagahan ng sariling kakayahan, pagkakaroon ng tiwala, pangangalaga at pag-iingat sa sarili tungo sa kabutihan at kaayusan ng pamilya at pamayanan B. Pamantayan sa Pagganap Naipakikita ang natatanging kakayahan sa iba’t ibang pamamaraan nang may tiwala, katapatan at katatagan ng loob Naipakikita ang natatanging kakayahan sa iba’t ibang pamamaraan nang may tiwala, katapatan at katatagan ng loob Naipakikita ang natatanging kakayahan sa iba’t ibang pamamaraan nang may tiwala, katapatan at katatagan ng loob Naipakikita ang natatanging kakayahan sa iba’t ibang amamaraan nang may tiwala, katapatan at katatagan ng loob Naipakikita ang natatanging kakayahan sa iba’t ibang pamamaraan nang may tiwala, katapatan at katatagan ng loob C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto Nakatutukoy ng mga damdamin na nagpapamalas ng katatagan ng kalooban EsP3PKP- Ic – 16 Nakatutukoy ng mga damdamin na nagpapamalas ng katatagan ng kalooban EsP3PKP- Ic – 16 Nakatutukoy ng mga damdamin na nagpapamalas ng katatagan ng kalooban EsP3PKP- Ic – 16 Nakatutukoy ng mga damdamin na nagpapamalas ng katatagan ng kalooban EsP3PKP- Ic – 16 Nakatutukoy ng mga damdamin na nagpapamalas ng katatagan ng kalooban EsP3PKP- Ic – 16 II. Nilalaman Pagpapamalas ng Katatagan ng Loob Pagpapamalas ng Katatagan ng Loob Pagpapamalas ng Katatagan ng Loob Pagpapamalas ng Katatagan ng Loob Pagpapamalas ng Katatagan ng Loob III. KAGAMITANG PANTURO A. Sanggunian 1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro MELC pahina 70 MELC pahina 70 MELC pahina 70 MELC pahina 70 MELC pahina 70 2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang-mag- aaral ESP PIVOT CALABARZON pahina 19-23 ESP PIVOT CALABARZON pahina 10-23 ESP PIVOT CALABARZON pahina 19-23 ESP PIVOT CALABARZON pahina 19-23 ESP PIVOT CALABARZON pahina 19-23 3. Mga Pahina sa Teksbuk 4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resource Edukasyon sa Pagpapakatao – Ikatlong Baitang Alternative Delivery Mode Unang Markahan – Modyul 4: Matatag Ako, Kaya Ko! Ikalawang Edisyon, 2021 Edukasyon sa Pagpapakatao – Ikatlong Baitang Alternative Delivery Mode Unang Markahan – Modyul 4: Matatag Ako, Kaya Ko! Ikalawang Edisyon, 2021 Edukasyon sa Pagpapakatao – Ikatlong Baitang Unang Markahan – Modyul 12: Sa Paggawa, Matatag ang Kalooban Ko Ikalawang Edisyon, 2021 Edukasyon sa Pagpapakatao – Ikatlong Baitang Unang Markahan – Modyul 12: Sa Paggawa, Matatag ang Kalooban Ko Ikalawang Edisyon, 2021 Edukasyon sa Pagpapakatao – Ikatlong Baitang Unang Markahan – Modyul 12: Sa Paggawa, Matatag ang Kalooban Ko Ikalawang Edisyon, 2021 B. Iba pang Kagamitang Panturo Powerpoint, charts, telebisyon Powerpoint, charts, telebisyon Powerpoint, charts, telebisyon Powerpoint, charts, telebisyon Powerpoint, charts, telebisyon
  • 2. IV. PAMAMARAAN A. Balik-aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimula ng bagong aralin. b. Pagganyak o Paghahabi sa layunin ng aralin/Motivation Ano Ang gagawin mo sa mga ganitong sitwaston? Sa panahong hindi mo alam ang gagawin, ikaw ay natatakot o naguguluhan, lakasan mo ang iyong loob. Basahin mo ang liriko o titik ng awit sa ibaba. Maaari mo ring panoorin ang video mula sa mga Youtube link na: https://www.youtube.com/w atch? Matatag ba ang iyong kalooban? Gaano katibay ito? Ano-anong halimbawa ang makapagpapakita nito? C. Paglalahad o Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin. Ang pagkakaroon ng matatag na kalooban ay mahalaga sa isang batang katulad mo. Bilang isang bata, ano ang mga palatandaan na taglay mo ang ganitong katangian? Pag-aralan ang susunod na mga gawain upang mas tatatag pa ang iyong sarili. Sagutan at talakayin D. Pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #1 GROUP ACTIVITY E. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #2 Pagwawasto at pagtalakay ng sagot ng bawat grupo. Basahin sa klase ang natapos na gawain
  • 3. F. Paglinang sa Kabihasaan tungo sa Formative Assessment (Independent Practice) G. Paglalapat ng Aralin sa pang-araw-araw na buhay Pagwawasto ng gawain Pagwawasto ng gawain Pagwawasto ng natapos na Gawain, H. Paglalahat ng Aralin Generalization I. Pagtataya ng Aralin Evaluation/Assessment
  • 4. Prepared by: J. Karagdagang gawain para sa takdang-aralin at remediation V. MGA TALA VI. Pagninilay Level of Mastery:
  • 5. MA. CATHERINE V. MENDOZA Teacher III Noted: EFRENIA H. JAVIER Head Teacher III