O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Bidang Fekah T4 PAI KSSM.pptx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 61 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais recentes (20)

Anúncio

Bidang Fekah T4 PAI KSSM.pptx

 1. 1. PENDIDIKAN FIQH ISLAM TINGKATAN 4 HAJI DAN UMRAH
 2. 2. FOKUS MAKSUD SYARAT WAJIB HAJl EMAMPUAN RUKUN HAJI/ UMRAH HIKMAH HAJI [LL:LI1JI KAIFIAT HAJI TAMATTUK LARANGAN KETIKA IHRAM AMALAN SU NAT HAJI PERKARA WAJIB HAJI' l JENIS HAJI UMRAH t T l
 3. 3. HAJI DAN UMRAH HAJI UMRAH Mengunjungi Baitullah al Haram pada BULAN HAJI untuk mengerjakan ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Mengunjungi Baitullah al Haram pada BILA-BILA MASA untuk mengerjakan ibadah tertentu menurut sya rat-sya ratnya.
 4. 4. .."' r ,.:. ·:•., 4 ~ ,· •' $ NVATAKAN maksud haji.(2m) + " ' ± . : ,. Kepala ayat 4Maksud haji ialah mengunjungi Haji untuk mengerjakan ibadah syaratnya. Baitullah al Haram pada bulan ' '• tertentu menurut syarat NVATAKAN maksud umrah.(2m) Maksud umrah ialah mengunjungi Baitullah al Haram pada bila-bila masa untuk mengerjakan ibadah tertentu menurut syarat syaratnya.
 5. 5. 0 i3BM NYATAKAN empat syarat wajib haji.(4m) Empat syarat wajib haji; -Islam -Baligh -Berakal -Berkemampuan
 6. 6. 0 SYARAT WAJIB HAJI DAN UMRAH -Js1am -Baligp -Berakal -Berkemampuan (stito'ab) - J e r d e a "
 7. 7. NYATAKAN dua ciri berkemampuan untuk menunaikan haji dan umrah. (2m) Dua ciri berkemampuan untuk menunaikan ha dan umrah; -Cukup perbelanjaan pergi don balik. -Ada kenderaan pergi don balik. -Aman perjalanan pergdain• balk Sihat Aman pe ERGI I Cukup erbelaniaan N [nan D 01 03 05 tubuh badan Ada Cukup keperluan naf kah asas bagi orang yang di baw ah tanggungannya 02 04
 8. 8. NYATAKAN dua ciri berkemampuan untuk menunaikan haji khusus bagi perempuan.(2m) Dua ciri berkemampuan untuk menunaikan haji k t khusus bagi perempuan ialah; -Mendapat izin suami atau walinya. -Ditemani kumpulan oleh suami atau mahram atau perempuan yang boleh dipercayai. DITEMANI 1ZIN 02 01
 9. 9. ¢ 4 •• • $ ¢ t • .• .• ' --~-RU--K. UN HAJI DAN UMRArH------ UMRAH ••• ¢ 4 ••• NIAT mengerjakan haji NIAT mengerjakan umr WUQUF di Arafah TAWAF di Kaabah TAWAF di Kaabah SAIE SAIE BERGUNTING atau BERCUKUR rambut BERGUNTING atau BERCUKUR rambut TERTIB TERTIB
 10. 10. • • • $ ¢ t · .· .· ' RUKUN HAJI DAN UM RAH ••• ¢ 4 • •• Niat Wuquf Tawaf Saie Bergunting Tertib N i A WeNr To SCHOOL Bv TA
 11. 11. NYATAKAN empat rukun haji secara tertib.(4m) Empat rukun haji secara tertib ialah -Niat mengerjakan haji -Wuquf -Tawaf -Saie
 12. 12. NYATAKAN empat rukun haji selain wukuf. (4m) Empat rukun haji selain wukuf; -Niat mengerjakan haji -Tawaf -Saie -Bercukur
 13. 13. ¢ 4 •• • $ ¢ t • .• .• ' RUKUN HAJI DAN UMRAH WUQUF ialah berada di Arafah walaupun seketika ••• bzrm u l dari m uss as'nuZpnor Z u l u i n : so
 14. 14. TAHALLUL ialah MEMBEBASKAN diri daripada melakukan larangan yang terdapat semasa ihram. TAHALLUL AWAL Boleh dilaksanakan jemaah haji apabila r <( oleh telah Jemaah bercukur atau bergunting rambut selepas selesai Saie. cc • ---, <( > melaksanakan 2Z daripada 3 perkara berikut: l' • r (.9 <( co l 2 l h <( - (.9 ' <( co a. Melontar Jamrah Aqobah l • Tawaf dan Saie Bercukur atau bergunting b. c. l h l <( r <( I- r ~ TAHALLU LTSAN I Boleh dilakukan setelah menyempurnaban 3 perk' tersebut. . 4 /
 15. 15. PERKARA WAJIB HMRAH F . NIAT IHRAM PERKARA WAJIB HAJI DI eNIAT IHRAM DI MIQAT MIOAT BERMALAM (MABIT) DI MUZDALIFAH MELONTAR 7 ANAK i BATU DI JAMRAH KUBRA BERMALAM (MABIT) DI MINA g o MELONTAR 7 ANAK BATU DIKETIGA-TIGA JAMRAH MENJAUHI RANGAN IHRAM MENJAUHI LARANGAN IHRAM
 16. 16. BERMALAM LONTAR BERMALAM LONTAR IHRAM
 17. 17. NYATAKAN tiga perkara wajib haji. (3m) Tiga perkara wajib haji ialah -Niat ihram di miqat -Melontar 7 anak batu di Jamrah ketiga-tiga -Menjauhi larangan ihram
 18. 18. PERKARA WAJIB HAJI Berniat ihram di miqat ialah KETENTUAN TEMPAT ATAU MASA AT IHRAM DI MIQAT untu haji. berniat ihram d i i. .. JENIS-JENIS MIQAT MIQAT ZAMANI: Kctcntuan MASA bermula dari 1 s ZAMANIM Syawal hingga masuk waktu Subuh pada 10 Zulhijjah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - MI QAT MAKANI: Keten uan TEMPAT atau MAKANIT 7padan tempat untuk berniat ihram
 19. 19. E TEMPAT UNTUK MIQAT MAKANI BAGI PENDUDUK £ I I3II. I LUAR MAKKAH ZULHULAIFAH (BIR ALI) IITTITTIITT ANAZIL . . . I (TI) I I I ZIHTIHT TIKI7TT ZIT7TT]
 20. 20. PERKARA WAJIB HAJI BERMALAM (MABIT) DI MUZDALIFAH Berada di Muzdalifah selepas tengah malam 10 Zulhijah hingga sebelum terbit fajar. ELONTAR 7 ANAK BATU DI JAMRAH KUBRA Masa untuk melontar bermula selepas tengah malam 10 Zulhijjah.
 21. 21. PERKARA WAJIB HAJI Berada di Mina pada malam• malam Hari Tasyrik (11 hingga Zulhijjah). BERMALAM (MABIT) DI MINA 13 Jamrah SUGHRO, Jamrah WUSTO dan Jamrah KUBRA pada Hari TasyrikR. MELONTAR 7 NAK BATU DI KETIGA-TIGA JAMRAH Masuk waktu melontar adalah selepas azan S ubuh sehingga terbenam matahari 1 3 Zulhijjah. i a
 22. 22. PERKARA WAJIB HAJI MENJAUHI ,.'-. + -Memakai pakaian berjahit atau bercantum. -Menutup kepala. r o » LARANGAN IHRAM : I -Menutup mukRa. CANTIKAN yapu minyak rambut. cabut bulu atau rambut. « -Memakai sarung tangan. HUBUNGANSEKSUAL ANGI-WANGIAN -Ber angi-wangian sama ada pada pakaian, badan atau menghidunya. -Berkahwin, mengahinka atau akil untuk menerim nikah. -Melakukan perbuatan merangsang syahwat. -Persetubuhan suami isteri. ALAM SEKITAR -Memburu binatang burua -Memotong atau merosakl tumbuhan. .
 23. 23. PERKARA WAJIB UMRAH MENJAUHI LARANGAN IHRAM NIAT IHRAM DI MIQAT
 24. 24. NYATAKAN dua perkara wajib haji. (2m) Dua perkara wajib haji ialah -Niat ihram di miqat -Menjauhi larangan ihram
 25. 25. NYATAKAN dua larangan ketika (2m) ihram. Dua larangan ketika ihram ialah -Menyapu minyak ram but -Mencabut bulu a tau ram but NYATAKAN dua larangan khusus bagi lelaki.(2m) ketika ihram Dua ialah larangan ketika ihram bagi lelaki -Memakai pakaian berjahit -Menutup kepala
 26. 26. NYATAKAN dua larangan ketika ihram berkaitan a lam sekitar. (2m) Dua alam larangan ketika ihram berkaitan sekitar ialah -Mem buru binatang buruan -Merosakkan tum buhan
 27. 27. AMALAN DAN SUNAT HAJI UMRAH MANDI SU NAT IHRAM SOLAT SU NAT IHRAM 2 TALBIAH 3 4 SOLAT SUNATSELEPAS TAWAF MENGUTIP ANAK BATU MUZDALIFAH DI
 28. 28. I I I I PERSAMAAN HAI DENGAN I UMRAH ..... - ~ - ~ - ~ ~ - JELASKAN dua persamaan antara haji dan umrah.[2m] Persamaan antara haji dan umrah ialah; Aspek Perkara Wajib Haji dan Umrah -Larangan ihram -Miqat makani -Tawaf lfadah -Saie -Bercukur Rukun
 29. 29. I I I I PERBEZAAN HAJI DENGAN I UMRAH - - - ~ - - - - - - - - ~ - ~ ~ - TERANG KAN dua perbezaan antara haji dan Dua perbezaan antara haji dan umrah ialah; umrah.(4m) I I Aspek Waktu Haji Dilaksanakan Haji. Wajib Wuquf Umrah Dilaksanakan pada bila-bila masa. TIADA Wuquf TIADA melontar Jamrah pada bulan I I I Rukun Perkara Wajib Melontar 7 anak batu pada ketiga-tiga Bermalam jamrah di Muzdalifah TIADA bermalam di Muzdalifah TIADA bermalam di Mina I Bermalam Melontar 7 di Mina anak batu di TIADA melontar Jamrah Kubra Jamrah Kubra
 30. 30. I I I 3 JENIS HAJI: ADA IFRAD QIRAN Mengerjakan HAJI DAHULU, kemudian umrah pada tahun 'ng sama. Berniat mengerjakan haji dan umrah secara SERENTAK. Mengerjakan UMRAH DAHULU dalam bulan haji, kemudian mengerjakan haji pada tahun yang sama.
 31. 31. I I I JENIS HAJI: ADA 3 s E R E QIRAN T A K H A J IFRAD TAMATTUK M R A H
 32. 32. IIIII JENIS HAJI NYATAKAN dua jenis haji.{2m) Dua jenis haji ialah: -Haji lfrad -Haji Qiran JELASKAN dua jenis haji.{4m) Dua jenis -Haji lfrad kemudian haji ialah: iaitu mengerjakan HAJI DAHULU, umrah pada tahun yang sama. -Haji Qiran iaitu berniat mengerjakan haji dan umrah secara SERENTAK.
 33. 33. Jelaskan empat kaifiat melaksanakan haji Tamattuk. (4m) Empat kaifiat melaksanakan Tamattuk -Niat ihram Haji -Wuquf di Arafah -Bermalam di Muzdalifah -Bermalam di Mina haji
 34. 34. TERANGKAN dua Hikmah haji dari -Menghapuskan hikmah haji dari segi rohani.(4m) segi rohani ialah; dosa dan mendapat syurga KERANA pengorbanan harta dan tenaga melakukan perintah Allah. -Menzahiran ketaatan melaksanakan UNTUK mencapai rahmat Allah. perintah Allah -Menghapuskan dosa dan mendapat syurga KERANA PENGORBANAN HARTA DAN TENAGA MELAKUKAN PERI NTAH ALLAH. -Saling mengenali sesam umat Islam WALAUPUN BERBEZA BANGSA DAN NEGARA. l < - ( V') 0 z <( u r 0 -Menzahirkan ketaatan melaksanakan perintah Allah UNTUK MENCAPAI RAHMAT ALLAH. er
 35. 35. Jelaskan dua hikmah menunaikan haji.(2m) Dua hikmah haji ialah; -Menghapuskan dosa dan mendapat syurga. Islam. -Saling mengenali sesama -Menyemarakkan perkembangan -Meningkatkan taraf dakah Islam ke hidup umat Islam dengan menabung dalam Tabung Haji supaya dana umat Islam meningkat. seluruh alam. 1- l 0 -Meningkatkan dana umat Islam dan mewujudkan sumber pendapatan baharu. -Menzahiran ekuatan umat Islam o
 36. 36. KORBAN & AKI H
 37. 37. FOKUS SAH HUKUM BINATANG ALAN'AM PERKARASUNAT HIKMAH CARA PEMBAHAGIAN
 38. 38. Nyatakan maksud korban.(2m) Nyatakan maksud akikah.(2m) Maksud akikah ialah menyembelih Maksud korban ialah menyembelih binatang ternakan al-an'am pada 10 binatang ternakan An' am sempena kelahiran bayi al• Zulhijjah Tasyrik hingga akhir hari bertujuan mendekatkan diri Allah. kepada
 39. 39. HUKUM KORBAN SUNAT MUAKKAD WAJIB JIKA BERNAZAR HUKUMAKI H SUNAT MUAKKAD WAJIB JIKA BERNAZAR
 40. 40. Binatang ternakan al• An' am yang disyariatkan akikah Binatang ternakan al• An' am yang disyariatkan korban 1. 2 . 3 . 4 . 5 . 1. 2 . 3 . 4 . 5 .
 41. 41. Nyatakan al-An'am korban Dua jenis jenis yang binatang temakan disyariatkan binatang temakan al-An'am yang disyariatkan korban ialah -Unta -Kambing
 42. 42. Syarat sah korban Syarat sah akikah BERNIAT korban ketika menyembelih BERNIAT akikah ketika menyembelih Binatang Cukup Umur Binatang Cukup Umur Binatang bersifat al-An'am Binatang bersifat al-An'am Maso pelaksanaan ialah selepas Maso pelaksanaan ialah setelah bayi dilahirkan. solat Hori Raya Aidil Adha 10 Zulhijjah hingga terbenam matahari 13 Zulhijjah.
 43. 43. Perkara sunat korban Perkara sunat akikah Berdoa semasa menyembelih Berdoa semasa menyembelih Tidak kuku bercukur don memotong Menyembelih ketika matahari sedang naik pada pemulaan bulan Zulhijah hin gga selesai korban. (bagi orang yang korban) Melakukan sembelihan korban sendiri Dilakukan pada hari ketujuh selepas kelahiran Melaksanakan sembelihan segala sunat Tidak dipatah-patahkan tulang haiwan Membaca "Bismillahi berselawat Allahu Mencukur ram but bayi don memberikan nama yang baik Akbar" Nabi don ke atas BERDOA
 44. 44. PEMBAHAGIAN KORBAN DAGING I Disedekahkan kepada fakir miskin Dihadiahkan kepada sahabat handai termasuk orang kaya atau
 45. 45. askan duo perbezaan antara ibadah korban don akikah.[4m] Dua perbezaan ialah antara ibadah korban don akikah Korban Akikah [ Z7 I T 3 E I 3I.I.Ii7R.I.II%TI HIT%.1T7RHe;iJ7DI.IZIT3TI7%I%%TM GIG.IN {IRE7I3EI [ER.I.Ii] {3IT, [.3TIE277I L I%e % ] 3 diri kepada Allah. Pada 10 Zulhijah hingga akhir hari Pada hari ke 7 kelahiran (afdal) Tasyrik 13 Zulhijah atau sehingga baligh
 46. 46. HIKMAH KORBAN MENGAGUNGKAN SYIARISLAM HI AH MENGERATKAN PERSAUDARAAN KORBAN A YTEJII2JR WITHIl ISLAM EJ3RT9InR @3IT»7.
 47. 47. HIKMAH AKIKAH Mengheba hkan berita kelahiran Menyuburk an sifat pemurah SYUKUR BERIT A KELAHIRAN
 48. 48. Terangkan duo hikmah korban.[4m] Dua hikmah korban ialah - Mengagungkan syiar Islam yang merupakan tanda takwa bagi mendekatkan Menghayati se diri kepada Allah. - orbanan agung yang supaya telah dilakukai Ibrahim t e i i i i semangat terse Mengeratkan n semangat jihad. I - antara umat Islam i l l kerana solat s ha menghimpunkan seluruh umat Isl - Tanda bersyukur kepad Allah atas segala nikmat supaya rezeki yang diperoleh sentiasa diberkati. SYUKUR NABI IBRAHIM
 49. 49. SOLAT SUNAT DHUHA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . .. . . ·· . ·· . · . ) . . ·· . i· . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 50. 50. MAKSUD HUKUM KAIFIAT
 51. 51. APAKAH MAKSUD SOLAT SUNAT S o l a t DHUHA? (2m) sunat Dhuha bermaksud solat sunat yang pagi dilakukan pada waktu naik gelincir
 52. 52. NYATAKAN HUKUM SOLAT SUNAT DHUHA.(2m) Hukum solat sunat Dhuha adalah sunat muakkad.
 53. 53. JELASKAN KAIFIAT SOLAT DHUHA (4m) Kaifiat solat Dhuha; -Membaca lafaz niat solat sunat Dhuha: Usolli sunnatad Dhuha raka'taini lillahi taa'la "Sahaja aku solat sunat Dhuha 2 Rakaat kerana -Bilangan Rakaat: 2, 4, 6 atau 8 rakaat -Cara Pelaksanaan: afdal dilakukan sendirian. - Bacaan dalam solat : Allah Taala" -Rakaat Pertama surah Al-Fatihah dan Surah as-Syams -Rakaat Kedua surah Al-Fatihah dan surah ad-Dhuha
 54. 54. EKAT T AA T hikmah solat Dhuha. Terangkan (4m) Dua hikmah solat Dhuha ialah : - Mendekatkan diri kepada Allah agar - Membuktikan ketaatan kepada Allah untuk - Mendapat rahmat dan rezeki daripada Allah agar .
 55. 55. .................... . . .................. .. ................. .. ' ............... . . ................. ............... .. . . . . . . . ............ .. ............ . ........... . . . . . . . SOLAT SUNAT GERHANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l
 56. 56. APAKAH MAKSUD SOLAT (2m) SUNATGERHANA? ► S olat sunat Gerhana bermaksud solat sunat yang dilakukan matahari dengan ketika atau cara berlaku gerhana tertent u. gerhana bulan
 57. 57. Nyatakan hukum solat sunat Gerhana. (1m) Hukum solat sunat Gerhana adalah sunat muakkad.
 58. 58. Nyatakan dianjurkan amalan yang ketika gerhana. (2m) Dua amalan ketika gerhana ialah : - - - - - Solat sunat Gerhana Banyakkan istighfar Banyakkan berdoa Melafazkan takbir Memberi sedekah Penumbra Penumbra
 59. 59. KAIFIAT SO LAT SUNAT GERHANA -Membaca Lafaz niat solat Gerhana : Gerhana Bulan Sahaja aku Solat gerhana bulan dua rakaat menjacli imam/Makmum kerana Allah Taa'la Gerhana Matahari Sahaja aku Solat gerhana matahari dua rakaat menjacli imam/Makmum kerana Allah Taa'la -Bilangan Rakaat :2 dan clilakukan ketika berlaku gerhana. -Digalakkan dilakukan secara berjemaah. - Bacaan clalam solat Rakaat Pertama: al-Fatihah clan surah lain Rakaat Kedua : al-Fatihah clan surah lain
 60. 60. Terangkan dua (4m) hikmah solat Gerhana. Dua hikmah solat Gerhana ialah : - Menginsafi kekuasaan Allah terhadap penciptaan alam semesta agar - Memohon keampunan kepada Allah terhadap segala dosa yang dilakukan agar - Memberikan peringatan kepada manusia supaya - Memandu manusia mentauhidkan Allah agar - Mendapat ganjaran pahala melaksanakan ketaatan kepada Allah kerana

×