Set 2

S

set soalan matematik upsr

SET 2
1. Antara nombor berikut, yang manakah apabila dibundarkan kepada puluh ribu terdekat
160 000.
A 165 235 C 164 799
B 166 999 D 167 876
2. Pecahan setara bagi
9
15
ialah
A
2
5
C
4
6
B
3
5
D
5
6
3. Antara berikut, yang manakah betul?
A
1
4
juta = 200 000 C
3
4
= 750 000
B
2
5
juta = 250 000 D
7
9
= 790 000
4. 240 tahun =
A 2 abad 4 tahun C 2 dekad 40 tahun
B 2 abad 40 tahun D 20 dekad 4 tahun
5. Rajah 1 di bawah menunjukkan sebuah segitiga sama sisi.
Antara berikut pernyataan yang manakah benar?
A Semua sudutnya adalah sudut tirus.
B Semua sudutnya adalah sudut cakah.
C Salah satu sudutnya adalah sudut tegak.
D Salah satu sudutnya adalah sudut cakah.
6. Tukarkan 4 750 ml kepada l
A 4
1
4
A 4
1
5
B 4
3
4
B 4
2
5
7. Rajah 2 di bawah menunjukkan jisim lima bungkus gula-gula di atas penimbang.
Berapakah jisim gula-gula tersebut?
A 670 g C 3600 g
B 760 g D 3800 g
8. Tambahkan 105 426, 150 000 dan 90 450.
A 255 426 C 354 786
C 345 876 D 355 246
9. Ada berapa
1
3
dalam
7
12
.
A
1
4
C
3
4
B 1
1
4
D 1
3
4
10 3.215 + 3.76 + 0.9
A 5.785 C 7.875
B 6.975 D 8.757
11 Rajah 3 di bawah menunjukkan gabungan beberapa segiempat yang sama besar. Hitung
peratus kawasan TIDAK berlorek daripada seluruh rajah.
A 35.7% C 52.5%
B 37.5% D 62.5%
12 100 RM732.50 =
A RM7 325 C RM73 250
B RM73 520 D RM732 500
13 Rajah di bawah menunjukkan perbualan antara Zaima dan Fakrul.
Zaima : Umur mak cik 63 tahun.
Fakrul : Umur saya 28 tahun lebih muda dari makcik.
Berapakah beza umur Zaima dan Fakrul dalam dekad dan tahun?
A 9 dekad 1 tahun C 3 dekad 5 tahun
B 6 dekad 3 tahun D 2 dekad 8 tahun
14
1
2
3
5 . Apakah nilai
A 1 C 3
B 2 D 5
15 3 6 200 g 4
A 4 kg 650 g D 4 kg 60 g
B 4 kg 65 g E 4 kg 50 g
16 Tambahkan 8 l 625 ml kepada 417 ml. Kemudian, tolak 3 l 590 ml daripada hasil
tambah itu.
A 5 l 452 ml C 9 l 420 ml
B 6 l 452 ml D 9 l 42 ml
17 Rajah 4 di bawah menunjukkan isi padu cecair di dalam dua buah jag, R dan S.
R S
Cecair dari jag S di tuang ke dalam jag R sehingga 1 000 ml. Berapakah baki cecair yang
tinggal dalam jag S?
A 400 C 600
B 500 D 100
18 Rajah 5 di bawah menunjukkan ssebuah bongkah kayu berbentuk kuboid. Bahagian
berlorek berbentuk kubus telah di potong
Kira isipadu, dalam cm3
, bongkah yang tinggal.
A 125 C 343
B 155 D 392
19 Rajah 6 di bawah menunjukkan dua batang pensel.
Hitung min panjang, dalam cm, pensel tersebut.
A 6.75 C 18
B 13.5 D 36
20 Puan Anor membeli 3 botol air cincau yang berisipadu 1.25 l. Dia menuangkan
minuman tersebut ke dalam 15 biji gelas. Berapakah isipadu minuman, dalam ml yang
terdapat di dalam gelas tersebut?
A 250 C. 275
B 350 D. 375
21. 4.68 km + 4 km 30 m + 200 m =
A. 5310 m C. 9180 m
B. 8910 m D. 9810 m
22. Rajah 7 terdiri daripada petak – petak segiempat sama yang sama besar.
Rajah 7
Berapakah bilangan petak yang perlu dilorekkan lagi untuk menjadikan bahagian
berlorek ialah 75 % ?
A. 9 C. 5
B. 6 D. 2
23. Rajah 8 menunjukkan harga sebuah jam dinding sebelum diskaun.
RM 350
Rajah 8
Aizat ada RM 500. Dia membeli jam itu dengan diskaun 35 %. Berapakah baki wang
Aizat selepas membayar jam dinding itu ?
A. RM 122.50 C. RM 272.50
B. RM 227.50 D. RM 312.50
24. Kedai Iskandar ada 984 biji telur. Dia menjual
1
4
daripada kesemua telur itu.
Berapakah telur yang tidak dijual ?
A. 246 C. 748
B. 738 D. 980
25. Rajah 9 menunjukkan isipadu air di dalam bekas M. Isipadu air di dalam bekas N tidak
ditunjukkan.
M N
3 ℓ
Air di dalam bekas M dan N dituang secara sama banyak ke dalam 6 biji botol. Isipadu
air di dalam setiap botol ialah 800 mℓ. Cari isipadu, dalam ℓ, air di dalam bekas N.
A. 1.8 ℓ C. 1.3 ℓ
B. 4.8 ℓ D. 38 ℓ
26.
K • M
10.45 km • 3.15 km
•
J • L
Rajah 10
Jumlah jarak dari pekan J ke pekan M ialah 20.3 km. Berapakah jarak, dalam km,
dari pekan K ke pekan M ?
A. 6.7 C. 9.85
B. 8.2 D. 9.98
27. Perimeter sebuah segiempat sama ialah 32 cm. Cari luas, dalam cm² ,segiempat sama
itu.
A. 32 C. 64
B. 54 D. 92
28. Husnina menggunakan 200 g gula untuk menyediakan 2 liter air sirap. Hitung jisim gula
yang digunakan untuk menyediakan 10 liter air sirap.
A. 1 kg C. 1.8 kg
B. 1.2 kg D. 2.5 kg
29. Rajah 11 menunjukkan satu kotak gula-gula berperisa rambutan , mangga dan epal.
480 biji gula-gula
Rajah 11
2
3
daripada gula–gula itu ialah gula-gula berperisa rambutan. 60 biji ialah gula-gula
berperisa mangga. Selebihnya ialah gula-gula berperisa epal. Berapakah pecahan
gula-gula berperisa epal di dalam kotak itu ?
A.
19
24
C.
1
3
B.
7
8
D.
5
24
30. Rajah 12 menunjukkan harga bagi tiga jenis barang.
RM 1200 RM 99 RM 78
Diskaun 10 % Diskaun 5 %
Suzy membeli ketiga-tiga barang tersebut dan membayar RM 1500. Berapakah wang
baki yang dia akan terima ?
A. RM 247. 95 C. RM 1 225. 05
B. RM 274.95 D. RM 1 252.05
31. Kumpulan nombor yang manakah mempunyai min 50 ?
A. 79 , 40 , 31 C. 48 , 50 , 61
B. 23 , 64 , 66 D. 83 , 32 , 38
32. Rajah 13 menunjukkan sebuah pepejal yang terdiri daripada sebuah kubus, K dan dua
buah kuboid , E dan F.
E 24 cm
K
5 cm F
18 cm
Panjang dan lebar bagi tapak ketiga-tiga kubus dan kuboid adalah sama. Hitung isipadu,
dalam cm³ , pepejal itu.
A. 785 C. 1 260
B. 1728 D. 1 620
33. Rajah 14 menunjukkan waktu Samirah mula membuat ulangkaji pada suatu petang.
Rajah 14
Dia mengulangkaji Sains untuk 55 minit dan kemudian Bahasa Malaysia selama
35 minit. Pada pukul berapakah dia habis mengulangkaji ?
A. Jam 0800 C. Jam 2000
B. Jam 0830 D. Jam 2030
34. Jadual 1 yang tidak lengkap menunjukkan bilangan murid dalam setiap kelas.
Kelas Bilangan lelaki Bilangan perempuan
6 Maju 22
6 Jaya 20 16
6 Usaha 19
Jumlah murid dalam tiga kelas itu ialah 118 orang. Murid lelaki dalam kelas 6 Usaha
ialah 4 orang lebih daripada murid perempuan dalam kelas yang sama. Berapakah
jumlah murid dalam kelas 6 Maju ?
A. 38 C. 53
B. 40 D. 65
35. Rajah 15 terdiri daripada segi empat sama yang sama saiz.
Perimeter kawasan yang berlorek ialah 16 cm. Hitung luas, dalam cm² seluruh rajah.
A. 9 C. 42
B. 12 D. 54
36. Rajah 16 menunjukkan harga jaket dan harga sebuah beg.
RM 200 RM 100
Faridah membeli kedua-dua barang itu. Dia membayar sejumlah RM 260 kepada
juruwang. Diskaun hanya diberikan kepada jaket. Cari peratus diskaun jaket itu.
A. 20 % C. 35 %
B. 30 % D. 40 %
A
.
J
a
m
0
8
0
0
C
.
J
a
m
2
0
A
.
J
a
m
0
8
0
0
C
.
J
a
m
2
0
A
.
J
a
m
0
8
0
0
C
.
J
a
m
2
0
A
.
J
a
m
0
8
0
0
C
.
J
a
m
A
.
J
a
m
0
8
0
0
C
.
J
a
m
2
0
A
.
J
a
m
0
8
0
0
C
.
J
a
m
2
37. Jadual 2 menunjukkan klasifikasi tahap Indeks Pencemaran Udara ( IPU ).
IPU Tahap pencemaran
0 - 50 Baik
51 - 100 Sederhana
101 - 200 Tidak sihat
201 - 300 Sangat tidak sihat
Melebihi 300 Berbahaya
Diberi tahap pencemaran di Sungai Petani pada 5 Oktober jam 0800 adalah tidak sihat.
Antara yang berikut, yang manakah IPU yang mungkin di Sungai Petani pada masa itu ?
A. 95 C. 237
B. 146 D. 402
38. Rajah 17 ialah carta pai yang menunjukkan peratusan manik di dalam sebuah beg
mengikut warna.
Jika terdapat 120 biji manik di dalam beg tersebut, antara pernyataan yang berikut, yang
manakah benar ?
A. Manik kuning 5 biji lebih daripada manik merah.
B. Terdapat 35 biji manik hijau.
C. Jumlah manik ungu dan merah sama dengan manik hijau.
D. Bilangan manik ungu ialah dua kali manik kuning.
39. Piktograf yang tidak lengkap dalam rajah 16 menunjukkan bilangan buku cerita yang di
baca.
W / / / / / / /
X / / / /
Y
Z / / / / / /
/ mewakili 5 buah buku cerita
Y membaca 50 % daripada jumlah ke semua buku yang di baca. Hitung bilangan buku
yang di baca oleh keempat – empat murid tersebut.
A. 110 B. 120 C. 160 D. 165
40. Rajah 18 ialah sebuah carta palang yang menunjukkan bilangan murid Tahun 6 dalam
empat buah kelas.
Tiga orang murid baru masuk ke Tahun 6. Hitung min murid di dalam satu kelas.
A. 34 C. 36
B. 35 D. 37
32 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5
6 Tekun
6 Usaha
6 Rajin
6 Jaya
SKEMA JAWAPAN
KERTAS 1 ( SET 2 )
1. C 21. B
2. B 22. B
3. C 23. C
4. B 24. A
5. A 25. C
6. D 26. B
7. B 27. C
8. C 28. A
9. D 29. D
10. C 30. A
11. B 31. A
12. D 32. B
13. D 33. A
14. C 34. B
15. A 35. B
16. D 36. A
17. D 37. B
18. B 38. C
19. A 39. B
20. A 40. B

Recomendados

02 modul matematik por
02 modul matematik02 modul matematik
02 modul matematikSyuk Mohd
3.8K visualizações100 slides
Set 1 por
Set 1Set 1
Set 1Syuk Mohd
222 visualizações16 slides
UPSR 2017 - Matematik - Perak por
UPSR 2017 - Matematik - PerakUPSR 2017 - Matematik - Perak
UPSR 2017 - Matematik - PerakIMSHA LEARNING
632 visualizações31 slides
Matematik tahun 6 2016 jpn kedah modul think thank set 1 k1-1 por
Matematik tahun 6 2016 jpn kedah modul think thank set 1 k1-1Matematik tahun 6 2016 jpn kedah modul think thank set 1 k1-1
Matematik tahun 6 2016 jpn kedah modul think thank set 1 k1-1parydave
1.9K visualizações16 slides
UPSR 2017 Matematik - Johor por
UPSR 2017 Matematik - Johor UPSR 2017 Matematik - Johor
UPSR 2017 Matematik - Johor IMSHA LEARNING
2.4K visualizações70 slides
Unit01 por
Unit01Unit01
Unit01mygaze
191 visualizações10 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Ujian Matematik UPSR por
Ujian Matematik UPSRUjian Matematik UPSR
Ujian Matematik UPSRMikaTuition
515 visualizações7 slides
Matematik 1-terengganu por
Matematik 1-terengganuMatematik 1-terengganu
Matematik 1-terengganuBala Ponnusamy
307 visualizações19 slides
Soalan mt k1 por
Soalan mt k1Soalan mt k1
Soalan mt k1Syahmi Zakaria
308 visualizações16 slides
015 mt krtas 1 pro pa 4_ogos1 por
015 mt krtas 1 pro pa 4_ogos1015 mt krtas 1 pro pa 4_ogos1
015 mt krtas 1 pro pa 4_ogos1Syahmi Zakaria
133 visualizações15 slides
001 latihtubi math upsr - kertas i por
001  latihtubi math upsr - kertas i001  latihtubi math upsr - kertas i
001 latihtubi math upsr - kertas ipinat1310
391 visualizações19 slides
Kertas 1 matematik UPSR por
Kertas 1 matematik  UPSRKertas 1 matematik  UPSR
Kertas 1 matematik UPSRdoroni balantis
227 visualizações8 slides

Mais procurados(20)

Ujian Matematik UPSR por MikaTuition
Ujian Matematik UPSRUjian Matematik UPSR
Ujian Matematik UPSR
MikaTuition515 visualizações
Matematik 1-terengganu por Bala Ponnusamy
Matematik 1-terengganuMatematik 1-terengganu
Matematik 1-terengganu
Bala Ponnusamy307 visualizações
Soalan mt k1 por Syahmi Zakaria
Soalan mt k1Soalan mt k1
Soalan mt k1
Syahmi Zakaria308 visualizações
015 mt krtas 1 pro pa 4_ogos1 por Syahmi Zakaria
015 mt krtas 1 pro pa 4_ogos1015 mt krtas 1 pro pa 4_ogos1
015 mt krtas 1 pro pa 4_ogos1
Syahmi Zakaria133 visualizações
001 latihtubi math upsr - kertas i por pinat1310
001  latihtubi math upsr - kertas i001  latihtubi math upsr - kertas i
001 latihtubi math upsr - kertas i
pinat1310391 visualizações
Kertas 1 matematik UPSR por doroni balantis
Kertas 1 matematik  UPSRKertas 1 matematik  UPSR
Kertas 1 matematik UPSR
doroni balantis227 visualizações
Kertas ramalan upsr 1 por Syahmi Zakaria
Kertas ramalan upsr 1Kertas ramalan upsr 1
Kertas ramalan upsr 1
Syahmi Zakaria2.8K visualizações
Matematik Trial Kelantan K2 2016 por Mohd Asrul Yahya
Matematik Trial Kelantan K2 2016Matematik Trial Kelantan K2 2016
Matematik Trial Kelantan K2 2016
Mohd Asrul Yahya594 visualizações
Pecahan 2 por share with me
Pecahan 2Pecahan 2
Pecahan 2
share with me516 visualizações
Kertas Ujian Matematik Kertas 1 Tahun 5 KSSR por ar-rifke.com
Kertas Ujian Matematik Kertas 1 Tahun 5 KSSRKertas Ujian Matematik Kertas 1 Tahun 5 KSSR
Kertas Ujian Matematik Kertas 1 Tahun 5 KSSR
ar-rifke.com33.2K visualizações
Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015 por Aziz Mamat
Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015
Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015
Aziz Mamat1.6K visualizações
Pra upsr 2 math jpd baram julai 2013 k1 por share with me
Pra upsr 2 math jpd baram julai 2013 k1Pra upsr 2 math jpd baram julai 2013 k1
Pra upsr 2 math jpd baram julai 2013 k1
share with me738 visualizações
UPSR: Latihan Peratus 02 por IMSHA LEARNING
UPSR: Latihan Peratus 02UPSR: Latihan Peratus 02
UPSR: Latihan Peratus 02
IMSHA LEARNING4.2K visualizações
Perwakilan data(2) por share with me
Perwakilan data(2)Perwakilan data(2)
Perwakilan data(2)
share with me3.7K visualizações
Kertas 1 perwakilan data por asyoe24 jaf
Kertas 1 perwakilan dataKertas 1 perwakilan data
Kertas 1 perwakilan data
asyoe24 jaf472 visualizações
Ujian akhir tahun 5 matematik k1 por sarah marissa
Ujian akhir tahun 5 matematik k1Ujian akhir tahun 5 matematik k1
Ujian akhir tahun 5 matematik k1
sarah marissa225 visualizações
Soalan pentaksiran akhir tahun 2 o12 t1 (converted) (1) por norizan simbok
Soalan pentaksiran akhir tahun 2 o12 t1 (converted) (1)Soalan pentaksiran akhir tahun 2 o12 t1 (converted) (1)
Soalan pentaksiran akhir tahun 2 o12 t1 (converted) (1)
norizan simbok1.3K visualizações
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01) por IMSHA LEARNING
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)
IMSHA LEARNING578 visualizações
Mt thn 4 kertas 1 por Nor Ashraf
Mt thn 4 kertas 1Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1
Nor Ashraf323 visualizações
Pat 2017-mt-t5-k1 por suni162702
Pat 2017-mt-t5-k1Pat 2017-mt-t5-k1
Pat 2017-mt-t5-k1
suni162702139 visualizações

Similar a Set 2

K1 julai2014 por
K1  julai2014K1  julai2014
K1 julai2014amierulkaramah
253 visualizações19 slides
Ujian diagnostik m3 t6 k1 por
Ujian diagnostik m3 t6 k1Ujian diagnostik m3 t6 k1
Ujian diagnostik m3 t6 k1penaabadi1979
99 visualizações15 slides
Soalan m3 2012 ubb1 k1 por
Soalan m3 2012 ubb1 k1Soalan m3 2012 ubb1 k1
Soalan m3 2012 ubb1 k1Siti Rohaizah Pehrin
228 visualizações14 slides
Soalan matematik tahun 5 kertas 1 2017 por
Soalan matematik tahun 5 kertas 1 2017Soalan matematik tahun 5 kertas 1 2017
Soalan matematik tahun 5 kertas 1 2017habibah yusoff
20K visualizações14 slides
M3 thn 3 pat 2016 por
M3 thn 3 pat 2016M3 thn 3 pat 2016
M3 thn 3 pat 2016Siti Rozita Misngat
154 visualizações16 slides
UPSR: Matematik Kertas 1 por
UPSR: Matematik Kertas 1UPSR: Matematik Kertas 1
UPSR: Matematik Kertas 1IMSHA LEARNING
157 visualizações14 slides

Similar a Set 2(20)

K1 julai2014 por amierulkaramah
K1  julai2014K1  julai2014
K1 julai2014
amierulkaramah253 visualizações
Ujian diagnostik m3 t6 k1 por penaabadi1979
Ujian diagnostik m3 t6 k1Ujian diagnostik m3 t6 k1
Ujian diagnostik m3 t6 k1
penaabadi197999 visualizações
Soalan matematik tahun 5 kertas 1 2017 por habibah yusoff
Soalan matematik tahun 5 kertas 1 2017Soalan matematik tahun 5 kertas 1 2017
Soalan matematik tahun 5 kertas 1 2017
habibah yusoff20K visualizações
UPSR: Matematik Kertas 1 por IMSHA LEARNING
UPSR: Matematik Kertas 1UPSR: Matematik Kertas 1
UPSR: Matematik Kertas 1
IMSHA LEARNING157 visualizações
Set 3 por share with me
Set 3Set 3
Set 3
share with me423 visualizações
Matematik Trial Kelantan K1 2016 por Mohd Asrul Yahya
Matematik Trial Kelantan K1 2016Matematik Trial Kelantan K1 2016
Matematik Trial Kelantan K1 2016
Mohd Asrul Yahya208 visualizações
Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017 por Azalea
Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017
Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017
Azalea174 visualizações
Kertas 1 thn 3 pat 2016 matematik por Sk Kuala Namadan
Kertas 1 thn 3 pat 2016 matematikKertas 1 thn 3 pat 2016 matematik
Kertas 1 thn 3 pat 2016 matematik
Sk Kuala Namadan499 visualizações
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR por ar-rifke.com
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSRKertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
ar-rifke.com32.1K visualizações
Pra upsr 2 math jpd baram julai 2013 k1 por share with me
Pra upsr 2 math jpd baram julai 2013 k1Pra upsr 2 math jpd baram julai 2013 k1
Pra upsr 2 math jpd baram julai 2013 k1
share with me478 visualizações
Soalan akhir tahun tahun 5 - matematik kertas 1 - 2015 por Ryno Hardie
Soalan akhir tahun  tahun 5 - matematik kertas 1 - 2015Soalan akhir tahun  tahun 5 - matematik kertas 1 - 2015
Soalan akhir tahun tahun 5 - matematik kertas 1 - 2015
Ryno Hardie634 visualizações
Maths y4 2021 por SehaShari
Maths y4 2021Maths y4 2021
Maths y4 2021
SehaShari16 visualizações
Kertas math thn 5(k1) por Francis Vedamuthu
Kertas math thn 5(k1)Kertas math thn 5(k1)
Kertas math thn 5(k1)
Francis Vedamuthu61 visualizações
Upsr 2012 maths 1 por AZUAD ozil
Upsr 2012 maths 1Upsr 2012 maths 1
Upsr 2012 maths 1
AZUAD ozil3.9K visualizações
Akram terengganu mt t6 2016 set 3 k1 soalan - jawapan - copy por cyta sopilin
Akram terengganu mt t6 2016 set 3 k1 soalan - jawapan - copyAkram terengganu mt t6 2016 set 3 k1 soalan - jawapan - copy
Akram terengganu mt t6 2016 set 3 k1 soalan - jawapan - copy
cyta sopilin47 visualizações
Mt tahun 5 k1 por krock171
Mt tahun 5 k1Mt tahun 5 k1
Mt tahun 5 k1
krock17116 visualizações
MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014 por Orait Boss
MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014
MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014
Orait Boss498 visualizações
Mt thn 4 kertas 1 por Wan Fairuz
Mt thn 4 kertas 1Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1
Wan Fairuz130 visualizações

Set 2

 • 1. SET 2 1. Antara nombor berikut, yang manakah apabila dibundarkan kepada puluh ribu terdekat 160 000. A 165 235 C 164 799 B 166 999 D 167 876 2. Pecahan setara bagi 9 15 ialah A 2 5 C 4 6 B 3 5 D 5 6 3. Antara berikut, yang manakah betul? A 1 4 juta = 200 000 C 3 4 = 750 000 B 2 5 juta = 250 000 D 7 9 = 790 000 4. 240 tahun = A 2 abad 4 tahun C 2 dekad 40 tahun B 2 abad 40 tahun D 20 dekad 4 tahun 5. Rajah 1 di bawah menunjukkan sebuah segitiga sama sisi. Antara berikut pernyataan yang manakah benar? A Semua sudutnya adalah sudut tirus. B Semua sudutnya adalah sudut cakah. C Salah satu sudutnya adalah sudut tegak. D Salah satu sudutnya adalah sudut cakah. 6. Tukarkan 4 750 ml kepada l A 4 1 4 A 4 1 5 B 4 3 4 B 4 2 5
 • 2. 7. Rajah 2 di bawah menunjukkan jisim lima bungkus gula-gula di atas penimbang. Berapakah jisim gula-gula tersebut? A 670 g C 3600 g B 760 g D 3800 g 8. Tambahkan 105 426, 150 000 dan 90 450. A 255 426 C 354 786 C 345 876 D 355 246 9. Ada berapa 1 3 dalam 7 12 . A 1 4 C 3 4 B 1 1 4 D 1 3 4 10 3.215 + 3.76 + 0.9 A 5.785 C 7.875 B 6.975 D 8.757 11 Rajah 3 di bawah menunjukkan gabungan beberapa segiempat yang sama besar. Hitung peratus kawasan TIDAK berlorek daripada seluruh rajah. A 35.7% C 52.5% B 37.5% D 62.5%
 • 3. 12 100 RM732.50 = A RM7 325 C RM73 250 B RM73 520 D RM732 500 13 Rajah di bawah menunjukkan perbualan antara Zaima dan Fakrul. Zaima : Umur mak cik 63 tahun. Fakrul : Umur saya 28 tahun lebih muda dari makcik. Berapakah beza umur Zaima dan Fakrul dalam dekad dan tahun? A 9 dekad 1 tahun C 3 dekad 5 tahun B 6 dekad 3 tahun D 2 dekad 8 tahun 14 1 2 3 5 . Apakah nilai A 1 C 3 B 2 D 5 15 3 6 200 g 4 A 4 kg 650 g D 4 kg 60 g B 4 kg 65 g E 4 kg 50 g 16 Tambahkan 8 l 625 ml kepada 417 ml. Kemudian, tolak 3 l 590 ml daripada hasil tambah itu. A 5 l 452 ml C 9 l 420 ml B 6 l 452 ml D 9 l 42 ml 17 Rajah 4 di bawah menunjukkan isi padu cecair di dalam dua buah jag, R dan S. R S Cecair dari jag S di tuang ke dalam jag R sehingga 1 000 ml. Berapakah baki cecair yang tinggal dalam jag S? A 400 C 600 B 500 D 100
 • 4. 18 Rajah 5 di bawah menunjukkan ssebuah bongkah kayu berbentuk kuboid. Bahagian berlorek berbentuk kubus telah di potong Kira isipadu, dalam cm3 , bongkah yang tinggal. A 125 C 343 B 155 D 392 19 Rajah 6 di bawah menunjukkan dua batang pensel. Hitung min panjang, dalam cm, pensel tersebut. A 6.75 C 18 B 13.5 D 36 20 Puan Anor membeli 3 botol air cincau yang berisipadu 1.25 l. Dia menuangkan minuman tersebut ke dalam 15 biji gelas. Berapakah isipadu minuman, dalam ml yang terdapat di dalam gelas tersebut? A 250 C. 275 B 350 D. 375 21. 4.68 km + 4 km 30 m + 200 m = A. 5310 m C. 9180 m B. 8910 m D. 9810 m 22. Rajah 7 terdiri daripada petak – petak segiempat sama yang sama besar. Rajah 7 Berapakah bilangan petak yang perlu dilorekkan lagi untuk menjadikan bahagian berlorek ialah 75 % ? A. 9 C. 5 B. 6 D. 2
 • 5. 23. Rajah 8 menunjukkan harga sebuah jam dinding sebelum diskaun. RM 350 Rajah 8 Aizat ada RM 500. Dia membeli jam itu dengan diskaun 35 %. Berapakah baki wang Aizat selepas membayar jam dinding itu ? A. RM 122.50 C. RM 272.50 B. RM 227.50 D. RM 312.50 24. Kedai Iskandar ada 984 biji telur. Dia menjual 1 4 daripada kesemua telur itu. Berapakah telur yang tidak dijual ? A. 246 C. 748 B. 738 D. 980 25. Rajah 9 menunjukkan isipadu air di dalam bekas M. Isipadu air di dalam bekas N tidak ditunjukkan. M N 3 ℓ Air di dalam bekas M dan N dituang secara sama banyak ke dalam 6 biji botol. Isipadu air di dalam setiap botol ialah 800 mℓ. Cari isipadu, dalam ℓ, air di dalam bekas N. A. 1.8 ℓ C. 1.3 ℓ B. 4.8 ℓ D. 38 ℓ
 • 6. 26. K • M 10.45 km • 3.15 km • J • L Rajah 10 Jumlah jarak dari pekan J ke pekan M ialah 20.3 km. Berapakah jarak, dalam km, dari pekan K ke pekan M ? A. 6.7 C. 9.85 B. 8.2 D. 9.98 27. Perimeter sebuah segiempat sama ialah 32 cm. Cari luas, dalam cm² ,segiempat sama itu. A. 32 C. 64 B. 54 D. 92 28. Husnina menggunakan 200 g gula untuk menyediakan 2 liter air sirap. Hitung jisim gula yang digunakan untuk menyediakan 10 liter air sirap. A. 1 kg C. 1.8 kg B. 1.2 kg D. 2.5 kg 29. Rajah 11 menunjukkan satu kotak gula-gula berperisa rambutan , mangga dan epal. 480 biji gula-gula Rajah 11 2 3 daripada gula–gula itu ialah gula-gula berperisa rambutan. 60 biji ialah gula-gula berperisa mangga. Selebihnya ialah gula-gula berperisa epal. Berapakah pecahan gula-gula berperisa epal di dalam kotak itu ? A. 19 24 C. 1 3 B. 7 8 D. 5 24
 • 7. 30. Rajah 12 menunjukkan harga bagi tiga jenis barang. RM 1200 RM 99 RM 78 Diskaun 10 % Diskaun 5 % Suzy membeli ketiga-tiga barang tersebut dan membayar RM 1500. Berapakah wang baki yang dia akan terima ? A. RM 247. 95 C. RM 1 225. 05 B. RM 274.95 D. RM 1 252.05 31. Kumpulan nombor yang manakah mempunyai min 50 ? A. 79 , 40 , 31 C. 48 , 50 , 61 B. 23 , 64 , 66 D. 83 , 32 , 38 32. Rajah 13 menunjukkan sebuah pepejal yang terdiri daripada sebuah kubus, K dan dua buah kuboid , E dan F. E 24 cm K 5 cm F 18 cm Panjang dan lebar bagi tapak ketiga-tiga kubus dan kuboid adalah sama. Hitung isipadu, dalam cm³ , pepejal itu. A. 785 C. 1 260 B. 1728 D. 1 620 33. Rajah 14 menunjukkan waktu Samirah mula membuat ulangkaji pada suatu petang. Rajah 14 Dia mengulangkaji Sains untuk 55 minit dan kemudian Bahasa Malaysia selama 35 minit. Pada pukul berapakah dia habis mengulangkaji ? A. Jam 0800 C. Jam 2000 B. Jam 0830 D. Jam 2030
 • 8. 34. Jadual 1 yang tidak lengkap menunjukkan bilangan murid dalam setiap kelas. Kelas Bilangan lelaki Bilangan perempuan 6 Maju 22 6 Jaya 20 16 6 Usaha 19 Jumlah murid dalam tiga kelas itu ialah 118 orang. Murid lelaki dalam kelas 6 Usaha ialah 4 orang lebih daripada murid perempuan dalam kelas yang sama. Berapakah jumlah murid dalam kelas 6 Maju ? A. 38 C. 53 B. 40 D. 65 35. Rajah 15 terdiri daripada segi empat sama yang sama saiz. Perimeter kawasan yang berlorek ialah 16 cm. Hitung luas, dalam cm² seluruh rajah. A. 9 C. 42 B. 12 D. 54 36. Rajah 16 menunjukkan harga jaket dan harga sebuah beg. RM 200 RM 100 Faridah membeli kedua-dua barang itu. Dia membayar sejumlah RM 260 kepada juruwang. Diskaun hanya diberikan kepada jaket. Cari peratus diskaun jaket itu. A. 20 % C. 35 % B. 30 % D. 40 % A . J a m 0 8 0 0 C . J a m 2 0 A . J a m 0 8 0 0 C . J a m 2 0 A . J a m 0 8 0 0 C . J a m 2 0 A . J a m 0 8 0 0 C . J a m A . J a m 0 8 0 0 C . J a m 2 0 A . J a m 0 8 0 0 C . J a m 2
 • 9. 37. Jadual 2 menunjukkan klasifikasi tahap Indeks Pencemaran Udara ( IPU ). IPU Tahap pencemaran 0 - 50 Baik 51 - 100 Sederhana 101 - 200 Tidak sihat 201 - 300 Sangat tidak sihat Melebihi 300 Berbahaya Diberi tahap pencemaran di Sungai Petani pada 5 Oktober jam 0800 adalah tidak sihat. Antara yang berikut, yang manakah IPU yang mungkin di Sungai Petani pada masa itu ? A. 95 C. 237 B. 146 D. 402 38. Rajah 17 ialah carta pai yang menunjukkan peratusan manik di dalam sebuah beg mengikut warna. Jika terdapat 120 biji manik di dalam beg tersebut, antara pernyataan yang berikut, yang manakah benar ? A. Manik kuning 5 biji lebih daripada manik merah. B. Terdapat 35 biji manik hijau. C. Jumlah manik ungu dan merah sama dengan manik hijau. D. Bilangan manik ungu ialah dua kali manik kuning. 39. Piktograf yang tidak lengkap dalam rajah 16 menunjukkan bilangan buku cerita yang di baca. W / / / / / / / X / / / / Y Z / / / / / / / mewakili 5 buah buku cerita Y membaca 50 % daripada jumlah ke semua buku yang di baca. Hitung bilangan buku yang di baca oleh keempat – empat murid tersebut. A. 110 B. 120 C. 160 D. 165
 • 10. 40. Rajah 18 ialah sebuah carta palang yang menunjukkan bilangan murid Tahun 6 dalam empat buah kelas. Tiga orang murid baru masuk ke Tahun 6. Hitung min murid di dalam satu kelas. A. 34 C. 36 B. 35 D. 37 32 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 6 Tekun 6 Usaha 6 Rajin 6 Jaya
 • 11. SKEMA JAWAPAN KERTAS 1 ( SET 2 ) 1. C 21. B 2. B 22. B 3. C 23. C 4. B 24. A 5. A 25. C 6. D 26. B 7. B 27. C 8. C 28. A 9. D 29. D 10. C 30. A 11. B 31. A 12. D 32. B 13. D 33. A 14. C 34. B 15. A 35. B 16. D 36. A 17. D 37. B 18. B 38. C 19. A 39. B 20. A 40. B