O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 20 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (19)

Semelhante a LA POESIA TROBADORESCA (20)

Anúncio

LA POESIA TROBADORESCA

 1. 1. La poesia tobadoresca Miguel Angel Palacios Ruben Espinar
 2. 2. index 1. La societat medieval. 1.1. Rei, clergues,cavallers. 1.2. Artesans i pagesos. 1.3. Com es diferencien. 2. Model d'home i dona a l'edat medieval. 3. Poesia trobadoresca: on apareix i perquè. 3,1 Poema de Ponç d'Ortofà 4. Concepte d'amor cortès. 5. Tipus de poesies i trobadors. 6. Conclusió. 7. Bibliografia
 3. 3. 1.La societat medievaL. Hi havia dos grups en la societat medieval: Els privilegiats. Els no privilegiats.
 4. 4. Els privilegiats vivien dins del castell i treballaven. Els no privilegiats vivien en cabanes o en barraques, i treballaven en el camp que les donava en rei. On vivien?
 5. 5. reíreí cLerocLero cavaLLercavaLLer Privileguiats
 6. 6. ArtesAns PAguesos No privilegiats On traballaven? Casa propia dels artesans En el camp
 7. 7. Com es diferenCiAven?Com es diferenCiAven?.. PrivilegiAts no PrivilegiAts
 8. 8. PrivilegiAts 1. Per la manera de vestí. 2. Pel comportament . Per la roba, les joies, el comportament.
 9. 9. nono PrivilegiAtsPrivilegiAts Per la roba , que practicament estaPer la roba , que practicament esta rompuda , i molt veilla.rompuda , i molt veilla. No tenen practicamen higene.No tenen practicamen higene. No duen joies, ni objectes molt valiosos.No duen joies, ni objectes molt valiosos.
 10. 10. 2. model d'home i donA A l'edAd medievAl. EL model d'home en la edat medieval havia de tenir el següent: Fort, valent, gentil, servi pel Rei i perFort, valent, gentil, servi pel Rei i per al seu poble, i este enamoratal seu poble, i este enamorat d'alguna dama.d'alguna dama.
 11. 11. DONA EL model de dona en la edat medieval havia de tenir el següent: Una dama havia de tenir tots el valorsUna dama havia de tenir tots el valors de la cultura cortesana, com: se bella,de la cultura cortesana, com: se bella, a de tenir una manera de actua i dea de tenir una manera de actua i de parla delicada , a de se elegant iparla delicada , a de se elegant i educadaeducada.
 12. 12. 3. POesiA trObADOrescA: ON APAreix i Perque. Apareix a Occitana Va aparèixer a Occitània per què era un lloc on es respirava pau i tranquil·litat, ja que no hi havia casi guerres, i tenien temps per expressar els seus sentiments de forma escrita.
 13. 13. POemA Tant he perdut el meu saber que a penes sé on sóc, ni sé d'on vinc ni on vaig, ni que em faig el dia i la nit; i sóc de tal manera que no vetllo ni puc dormir, ni em plau viure ni morir, ni el mal ni el bé no m'agraden. (Adaptació) Si ai perdut mon saber qu'a penas sai on m'estau, ni sai d'on ven ni on vau, ni que·m fau le jorn ni·l ser; e soi d'aital captinensa que no velh ni posc dormir, ni·m plai viure ni morir, ni mal ni be no m'agensa En occitá En catalá Ponç d'Ortafà
 14. 14. cONcePte D'AmOr cOrtès El concepte d'amor cortès era el següent: Era un amor literari,és a dir que s'expressava en forma escrita i llavors un joglar el recitava. I mai carnal.
 15. 15. Hi havia un jurament de fidelitat on la dama li oferia protecció al trobador i el trobador li oferia fidelitat i amor a la dama.
 16. 16. Tipus de poesies i Trobadors Un sirventés Cançoneta lleu i plana, lleugereta, no gens ufana, faré sobre el meu Marquès, el traïdor de Mataplana que és farcit i ple d'engany. Ah, Marquès, Marquès, Marquès, d'engany sou farcit i ple! Autor: Guillem de Berguedà. És una poesia d'atac i de crítica a alguna persona.
 17. 17. Un poema d'amor Autor:Ponç d'Ortafà Tant he perdut el meu saber que a penes sé on sóc, ni sé d'on vinc ni on vaig, ni que em faig el dia i la nit; i sóc de tal manera que no vetllo ni puc dormir, ni em plau viure ni morir, ni el mal ni el bé no m'agraden Es un poema que es fa per poder expressar l'amor cap a alguna persona.
 18. 18. Un plany Autor:Guillem de Berguedà Consirós canto, planyo i ploro pel dolor que m'ha pres i s'ha emparat del meu cor per la mort de Mon Marquès, En Ponç, el noble de Mataplana, que era franc, liberal i cortès i amb tots els bons capteniments, i tingut per un dels millors que hi hagué de S. Martí de Tours. És un poema que es fa quan una persona coneguda o un amic mor.
 19. 19. ConClusió En la societat medieval hi havia dos grups, el privilegiats i els no privilegiats.  La poesia torbadora va aparèixer a Occitània, per poder expressa els sentiments de forma literària.  Hi Havia diferents tipus de poesies, com el plany, d'amor, sirventes...etc., cada una expressava diferents sentiments.  Hi el model d'home en aquell temps, era un home fort, fidel, gentil, etc.  I un model de dona era aquella dona que tengues tots el valors de la cultura cortesana
 20. 20. bibliografia Homs,Lluís/Rosell,Josep. Nou Estímul (Llibre) Els trobadors.Trobadors catalans -XTEC (Internet)

×