Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

PERANCANGAN PROGRAM DAN AKTIVITI KBAT (BINA UPAYA).pptx

  1. ELEMEN KBAT DALAM BINA UPAYA PEMANDU KBAT ELEMEN BINA UPAYA SK LAHAD DATU II
  2. KBAT DALAM BINA UPAYA • Bina upaya merupakan aktiviti yang mengukuhkan pengetahuan, keupayaan, kemahiran dan tingkah laku individu ke arah mencapai misi dan matlamat organisasi dengan cekap dan mampan. • Membolehkan guru untuk memberikan perkhidmatan terbaik ke arah mencapai keberhasilan murid yang berfikir aras tinggi.
  3. OBJEKTIF UTAMA KBAT DALAM BINA UPAYA: Membantu keyakinan diri guru untuk melaksanakan KBAT dalam PDP Membentuk sikap positif guru untuk melaksanakan KBAT Mewujudkan nilai cipta guru semasa melaksanakan KBAT Meningkatkan keterampilan guru untuk kemajuan kerjaya Meningkatkan produktiviti guru dalam melaksanakan KBAT
  4. PERANCANGAN PROGRAM DAN AKTIVITI: 1. Bimbingan dan Permentoran 2. Pembudayaan ilmu melalui pembacaan digital 3. Aktiviti komuniti pembelajaran profesionalisme
  5. - SEKIAN -
Anúncio