O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Організація інклюзивної форми навчання

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 41 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Quem viu também gostou (20)

Anúncio

Semelhante a Організація інклюзивної форми навчання (20)

Mais de MARO51 (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Організація інклюзивної форми навчання

 1. 1. Організація інклюзивної форми навчання у загальноосвітніх навчальних закладах Львівської області 25 листопада 2015 року Львів Департамент освіти і науки облдержадміністрації Львівська обласна психолого – медико – педагогічна консультація
 2. 2.  В Україні, як і в усьому світі, спостерігається тенденція до зростання кількості дітей з психофізичними порушеннями. Загальна чисельність дітей з інвалідністю збільшується щорічно на 0,5% і станом на початок року становить 167 059 осіб або 2,0% від усього дитячого населення країни.  Одним з пріоритетних напрямів державної політики в галузі освіти є сприяння у реалізації прав на рівний доступ до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами, чисельність яких, нажаль, зростає і складає (за даними ПМПК) понад 11% дитячого населення України.  З ратифікацією у 2009 році Конвенції про права інвалідів, зокрема в системі освіти, в Україні розпочато системну роботу щодо особливостей доступу до освіти дітей з особливими освітніми потребами, зокрема дітей з інвалідністю.
 3. 3.  Визнання Україною Конвенції ООН «Про права дитини» та Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захист і розвиток дітей посилило увагу до проблем дітей з особливими освітніми потребами, зумовило необхідність розробки цілеспрямованих дій держави для створення найсприятливіших умов для забезпечення їхньої самоактуалізації, активної участі в системі сучасних суспільних відносин.  Кожна дитина «має вести повноцінне й достойне життя в умовах, які забезпечують її гідність, сприяють почуттю впевненості в собі та полегшують її активну участь у житті суспільства» (із Конвенції ООН про права дитини), а «батьки мають право вибирати навчальні заклади та форми навчання для неповнолітніх дітей» (ст.29 Закону України «Про загальну середню освіту»).
 4. 4. Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, яка ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами, зокрема дитини з особливостями психофізичного розвитку в умовах загальноосвітнього закладу. Інклюзивне навчання - це процес створення освітнього середовища, яке б відповідало потребам і можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей її психічного розвитку. Інклюзивна школа – це навчальний заклад, який забезпечує інклюзивну освіту як систему освітніх послуг, зокрема: адаптує навчальні програми та план, фізичне середовище, методи та форми навчання, використовує ресурси громади, залучає батьків, співпрацює з фахівцями для надання спеціальних послуг відповідно до різних освітніх потреб дітей, створює сприятливий психолого-педагогічний клімат у шкільному середовищі.
 5. 5.  Інклюзивна форма навчання є однією з форм організації навчально – виховного процесу і впроваджується для забезпечення рівного доступу дітей з психофізичними порушеннями до якісної освіти, їх соціалізації.  Мета:  залучення дітей з психофізичними порушеннями в освітній процес;  створення умов для особистісного розвитку дітей з особливими освітніми потребами;  соціалізація дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей з інвалідністю у сучасному суспільстві;  вміння перетворювати свої недоліки в достоїнства;  зміна ставлення сучасного суспільства до людей з обмеженими можливостями.
 6. 6. Основні завдання інклюзивного навчання  Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами на здобуття загальної середньої освіти в умовах загальноосвітніх навчальних закладів у комплексному поєднанні з корекційно – реабілітаційними заходами.  Різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування інтересів і потреб.  Збереження і зміцнення морального і фізичного здоров'я вихованців.  Виховання в учнів любові до праці, здійснення їхньої допрофесійної підготовки, забезпечення умов для життєвого і професійного самовизначення.  Виховання школярів як культурної і моральної людини з етичним становленням до навколишнього світу і самої себе.  Надання у процесі навчання й виховання кваліфікованої психолого-медико- педагогічної допомоги з урахуванням стану здоров'я, особливостей психофізіологічного розвитку вихованців.
 7. 7. Принципи інклюзивної освіти 1. Задоволення індивідуальних освітніх потреб кожної дитини. 2. Рівний доступ до навчання у загальноосвітніх навчальних закладах та отримання якісної освіти кожною дитиною. 3. Кожна людина має право на спілкування і на те, щоб бути почутою. 4. Адаптація системи до потреб дитини, а не навпаки. 5. Справжня освіта може здійснюватися тільки в контексті реальних взаємостосунків. 6. Залучення батьків до навчального процесу. 7. Командний підхід у навчанні та вихованні дітей, що передбачає залучення педагогів, батьків і спеціалістів. 8. Складність завдань повинна відповідати здібностям дитини. 9. Подолання потенційних бар'єрів у навчанні.
 8. 8. Всесвітня декларація прав людини (1948р.) Декларація прав дитини (1959р.) «Конвенція про права дитини» (ООН, 1989р.) Всесвітня декларація «Освіта для всіх» (1990р.) Стандартні правила ООН щодо зрівняння можливостей інвалідів (1993р.) Саламанська Декларація і Рамки дій з освіти осіб з особливими потребами (1994р.) Міжнародні документи щодо інклюзивної освіти
 9. 9. Нормативно-законодавча база України з питань інклюзивної освіти:  Конституція України  Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року  Закон України «Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї», ухвалений Верховною Радою України 16.12.2009р.  Закон України «Про освіту» (1991р., 1996р.)  Закон України «Про загальну середню освіту» (1999р.)  Закон України «Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання» від 05.06.2014р. №1324-VII, який набрав чинності 01.01.2015р.  Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (1991р.)  Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» (2000р.)  Закон України «Про охорону дитинства» (2001р.)  Закон України «Про соціальні послуги» (2003р.)  Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» (2006р.)
 10. 10.  Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 року № 1686 «Про затвердження Державної типової програми реабілітації інвалідів».  Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 р. №635 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. №346 і від 14 червня 2000 р. №963»  Постанова Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. №872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»  Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 р. № 917 «Деякі питання встановлення лікарсько-консультативними комісіями інвалідності дітям».  Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 08.10.2007 № 623 «Про затвердження форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда та порядку їх складання».  Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.10.2010 № 912 «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання»
 11. 11.  Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.06.2013 № 768 «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів».  Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.07.2013 №1034 «Про затвердження заходів щодо впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2015 року»  Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.04.2014 № 504 «Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів II ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку ».  Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.01.2014 № 80 «Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа)».  Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 18.05.2012р. № 1/9-384 «Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»
 12. 12.  Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.07.2012р. №1/9-529 «Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання»  Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.09.2012р. №1/9-675 «Щодо посадових обов’язків асистента вчителя»  Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28.09.2012р. №1/9-694 «Щодо введення посади вихователя (асистента вчителя) у загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивним навчанням»  Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02.01.2013р. №1/9-1 «Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання»  Лист Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 р. № 1/9-533 «Про організаційно- методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами».  Лист Міністерства освіти і науки України від 13.08.2014р. №1/9-414 «Про забезпечення безперешкодного доступу до навчальних закладів»  Спільний наказ МОН України та МОЗ України від 06.02.2015р. №104/52 «Про затвердження порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»
 13. 13. Категорії дітей, які мають право навчатися за інклюзивною формою навчання в загальноосвітніх навчальних закладах  З порушеннями слуху (глухі, зі зниженим слухом);  З порушеннями зору (сліпі, зі зниженим зором);  З порушеннями мовлення;  З порушенням інтелектуального розвитку (із затримкою психічного розвитку, розумово відсталі);  З порушеннями опорно – рухового апарату;  З комплексними порушеннями психофізичного розвитку (з порушеннями слуху у поєднанні із розумовою відсталістю; з порушеннями зору у поєднанні із розумовою відсталістю; ДЦП у поєднанні із розумовою відсталістю тощо);  Діти з розладами спектру аутизму;  З психоневрологічними захворюваннями.
 14. 14.  У 2000 році в Україні розпочато ініційований Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» та підтриманий Міністерством освіти і науки освітній експеримент, у межах якого діти з особливими освітніми потребами отримали можливість навчатися в загальноосвітніх навчальних закладах.  В області прийнято ряд нормативних документів, зокрема:  Обласну Програму запровадження та розвитку інклюзивної (інтегрованої) форми навчання у закладах освіти Львівщини як складову Програми розвитку освіти Львівщини на 2013-2016 роки, яка затверджена рішенням колегії департаменту освіти і науки ЛОДА від 05.04.2013р  Заходи щодо реалізації завдань Програми запровадження та розвитку інклюзивної (інтегрованої) форми навчання у закладах освіти Львівщини до 2016 року.
 15. 15. № з/п Назва адміністративно-територіальної одиниці Кількість ЗНЗ Кількість ЗНЗ, в яких впроваджується інклюзивне навчання 2013 2014 2015 1 м. Львів 130 3 4 9 2 м. Борислав 10 3 3 2 3 м. Дрогобич 19 - - - 4 м. Моршин 1 1 1 1 5 м. Новий Розділ 5 1 1 1 6 м. Самбір 9 - - - 7 м. Стрий 13 - 1 1 8 м. Трускавець 3 - - - 9 м. Червоноград 15 - - - 10 Бродівський район 53 1 1 1 11 Буський район 44 1 6 6 12 Городоцький район 51 1 1 1 13 Дрогобицький район 61 - - - 14 Жидачівський район 75 - - - 15 Жовківський район 74 2 2 1 16 Золочівський район 53 1 2 3 17 Кам’янка-Бузький район 38 1 1 2 18 Миколаївський район 36 - - - 19 Мостиський район 55 1 1 1 20 Перемишлянський район 57 2 1 2 21 Пустомитівський район 66 4 4 1 22 Радехівський район 43 - - - 23 Самбірський район 64 - - - 24 Сколівський район 54 2 1 3 25 Сокальський район 67 5 5 5 26 Старосамбірський район 87 1 1 1 27 Стрийський район 54 1 1 1 28 Турківський район 50 - - 1 29 Яворівський район Інформація про кількість ЗНЗ Львівської області, в яких впроваджено інклюзивне навчання у 2013-2015 рр.
 16. 16. Кількість загальноосвітніх навчальних закладів, в яких організована інклюзивна форма навчання 2013 2014 2015 0 10 20 30 40 50 1 31 37 44 2013 2014 2015
 17. 17. Інформація щодо охоплення учнів з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням в загальноосвітніх школах Львівської області упродовж 2013-2015рр. № з/п Рік ЗагальнакількістьучнівзООП, якінавчаютьсяуЗОШ наінклюзивнійформінавчання Зних:кількістьдітейзінвалідністю Кількістьзагальноосвітніхнавчальних закладівзінклюзивнимнавчанням Кількістькласів зінклюзивнимнавчанням Кількістьштатниходиниць асистентавчителя Кількістьасистентіввчителя Кількість дітей з особливими освітніми потребами, охоплених інклюзивним навчанням (види порушень) Всього з тяжки ми поруш . мови з поруш. слуху, з них: з поруш. зору, з них: з поруш. опорно - рухово го апарат у з поруш. інтелек туальн ого розвит ку з затрим кою психічн ого розвит ку з синдр омом Дауна з розлад ами аутичн ого спектру з склад ними поруш енням и інш і глухі зізниженимслухом сліпі зізниженимзором 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2013 р. 73 57 31 59 23,25 32 73 1 1 18 1 2 19 6 19 3 2 1 - 2 2014 р. 89 70 37 67 30,75 44 89 1 1 21 1 4 25 11 17 3 3 2 - 3 2015 р. 101 82 44 79 36,25 60 101 2 1 21 1 4 27 14 21 3 4 3 -
 18. 18. 2013/2014н.р. 2014/2015н.р. 2015/2016н.р. 0 20 40 60 80 100 120 Загальна к-ть учнів, які навчаються у ЗОШ на інклюзивінй формі навчання З них: з інваліднстю К-ть ЗНЗ з інклюзивним навчанням К-ть класів з інклюзивним навчанням К-ть штатних одиниць асистента вчителя К-ть асистентів вчителя 73 57 31 59 23,25 32 89 70 37 67 30,75 44 101 82 44 79 36,25 60 Зведенаінформація про організацію інклюзивної форми навчання узагальноосвітніх навчальних закладах Львівської області упродовж 2013-2015рр. 2013/2014н.р. 2014/2015н.р. 2015/2016н.р.
 19. 19. № з/п Назва міста ЗагальнакількістьучнівзООП, якінавчаютьсяуЗОШ наінклюзивнійформінавчання Зних:кількістьдітейз інвалідністю Кількістьзагальноосвітніх навчальнихзакладівз інклюзивнимнавчанням Кількістькласів зінклюзивнимнавчанням Кількістьштатниходиниць асистентавчителя Кількістьасистентіввчителя Кількість дітей з особливими освітніми потребами, охоплених інклюзивним навчанням (види порушень) Всього з тяжким и поруш. мови з поруш. слуху, з них: з поруш. зору, з них: з поруш. опорно- рухового апарату з поруш. інтелекту ального розвитку з затримко ю психічног о розвитку з синдромо м Дауна з розладами аутичного спектру з складни ми поруше ннями інші глухі зі знижени мслухом сліпі зі знижени мзором 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 Бродівський район 1 1 1 1 1 1 1 1 2 Буський район 8 2 6 6 3 6 8 4 3 1 3 м. Борислав 3 - 2 3 1 2 3 3 4 Городоцький район 1 1 1 1 0,5 1 1 1 5 м. Дрогобич - - - - - - - 6 Дрогобицький район - - - - - - - 7 Жовківський район 1 1 1 1 0,5 1 1 1 8 Жидачівський район - - - - - - - 9 Золочівський район 5 5 3 5 2,5 5 5 3 1 1 10 Кам’янка-Бузький р-н 5 3 2 5 1,75 3 5 3 2 11 Миколаївський район - - - - - - - 12 м. Моршин 3 2 1 2 0,5 1 3 2 1 13 Мостиський район 1 1 1 1 1 1 1 1 14 м. Новий Розділ 1 1 1 1 - - 1 1 15 Перемишлянський р-н 2 2 2 2 - 1 2 1 1 16 Пустомитівський р-н 1 1 1 1 - - 1 1 17 Радехівський район - - - - - - - 18 м. Самбір - - - - - - - 19 Самбірський район - - - - - - - 20 Сколівський район 5 4 3 3 1,5 3 5 1 2 1 1 21 Сокальський район 5 5 5 5 2,5 5 5 4 1 22 Старосамбірський р-н 1 1 1 1 0,5 1 1 1 23 м. Стрий 1 1 1 1 1 1 1 1 24 Стрийський район 1 1 1 1 0,5 1 1 1 25 м. Трускавець - - - - - - - Інформація щодо охоплення учнів з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням в загальноосвітніх школах у розрізі районів та міст обласного значення (станом на 05.10.2015р.)
 20. 20. 8 учнів: Буський р-н по 5 учнів: Золочівський р-н, Кам’янка- Бузький р-н, Сколівський р-н, Сокальський р-н по 3 учні: м. Борислав, м. Моршин 2 учні: Перемишлянський р-н 1 учень: м. Новий Розділ, м. Стрий, Бродівський р-н, Городоцький р-н, Жовківський р-н, Мостиський р-н, Пустомитівський р-н, Старосамбірський р-н, Стрийський р-н, Турківський р-н, Яворівський р-н
 21. 21. Знижений слух 5 11% Сліпота 1 2% Знижений зір, 3, 6% Порушення ОРА 11 24% Порушення інтелектуальнго розвитку 10 21% Затримка психічного розвитку 12 26% Розлади спектру аутизму 3 6% Складні порушення 2 4% КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ З ПСИХОФІЗИЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ, ОХОПЛЕНІ ІНКЛЮЗИВНИМ НАВЧАННЯМ В ЗНЗ У РОЗРІЗІ РАЙОНІВ СТАНОМ НА 05.10.2015Р. Всього: 47 дітей з особливими освітніми потребами З них: 34 дітей з інвалідністю
 22. 22. Інформація щодо охоплення учнів з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням в загальноосвітніх навчальних закладах м. Львова (станом на 05.10.2015р.) № з/ п Назва району (міста) ЗагальнакількістьучнівзООП, якінавчаютьсяуЗОШ наінклюзивнійформінавчання Зних:кількістьдітейзінвалідністю Кількістьзагальноосвітніхнавчальних закладівзінклюзивнимнавчанням Кількістькласів зінклюзивнимнавчанням Кількістьштатниходиниць асистентавчителя Кількістьасистентіввчителя Кількість дітей з особливими освітніми потребами, охоплених інклюзивним навчанням (види порушень) Всього з тяжки ми поруш. мови з поруш. слуху, з них: з поруш. зору, з них: з поруш. опорно- руховог о апарату з поруш. інтелект уальног о розвитк у з затримк ою психічно го розвитк у з синдром ом Дауна з розлада ми аутично го спектру з складн ими поруш еннями інші глухі зізниженим слухом сліпі зізниженим зором 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1) Галицький р-н - - - - - - - 2) Залізничний р-н 6 5 2 5 2,5 3 6 2 1 2 1 3) Личаківський р-н 16 16 2 12 5 9 16 11 3 2 4) Сихівський р-н 27 24 2 15 7,5 9 27 2 1 14 4 2 3 1 5) Франківський р-н 3 1 1 3 1,5 2 3 1 2 6) Шевченківський р-н 2 2 2 2 1 2 2 1 1 ВСЬОГО: 54 48 9 37 17,5 25 54 2 1 16 - 1 16 4 9 3 1 1 -
 23. 23. Тяжкі порушення мовлення 2 4% Порушення ОРА, 16, 29% Знижений слух 16 30% Знижений зір 1 2% Глухота 1 2% Порушення інтелектуального розвитку 4 7% Затримка психічного розвитку 9 17% Синдром Дауна 3 5% Розлади спектру аутизму 1 2% Складні порушення 1 2% КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ З ПСИХОФІЗИЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ, ОХОПЛЕНІ ІНКЛЮЗИВНИМ НАВЧАННЯМ В ЗНЗ У М. ЛЬВОВІ СТАНОМ НА 05.10.2015Р. Всього: 54 дітей з особливими освітніми потребами З них: 48 дітей з інвалідністю
 24. 24. м. Львів 130 ЗНЗ 155 учнів з ООП Галицький район 16 ЗНЗ: 8 учнів з ООП Не організована інклюзивна форма навчання Залізничний район 18 ЗНЗ: 25 учнів з ООП ЗОШ № 60 – 5 учнів ЗОШ № 65 – 1 учень Личаківський район 21 ЗНЗ: 20 учнів з ООП ЗОШ № 82 – 15 учнів ЛНВК «Провесінь» – 1 учень Сихівський район 21 ЗНЗ: 31 учень з ООП ЗОШ № 95 – 26 учнів ЗОШ № 72 – 1 учень Франківськ ийон 23 ЗНЗ: 39 учнів з ООП ЛСШ «Надія» – 3 учні Шевченківський район 31 ЗНЗ: 32 учні з ООП ЗОШ № 78 – 1 учень ЗОШ № 23 – 1 учень
 25. 25.  Для організації ефективного інклюзивного навчання є посада асистента вчителя.  Передбачено 0,5 ставки на клас, у якому навчаються діти з особливими освітніми потребами (від 1 до 3 учнів з ООП).  Педагогічне навантаження асистента вчителя становить 25 годин на тиждень (на ставку).  Посада асистента вчителя має статус педагогічного працівника, для якого встановлено тривалість щорічної основної відпустки - 56 календарних дні.  Асистент вчителя, як педагогічний працівник, має право на: o Встановлення надбавки на вислугу років за наявності відповідного стажу; o Отримання надбавки за престижність праці; o Отримання допомоги на оздоровлення при наданні щорічної основної відпустки, щорічної винагороди за сумлінну працю.
 26. 26. Інформація про асистентів вчителя 0 10 20 30 40 50 60 2013/2014н.р. 2014/2015н.р. 2015/2016н.р. 32 44 60 23,25 30,75 36,25 К-тьасистентів вчителя Штати
 27. 27. Інформація про педагогічних працівників, які працюють асистентом вчителя  до навчання дітей за інклюзивною формою залучено 33 вчителі, стаж педагогічної діяльності яких становить: • Від 0-1 рік – 6 осіб; • Від 1-5 років – 11 осіб; • Від 5-10 років - 2 особи; • Від 10-15 років – 2 особи; • Від 15-20 років – 6 осіб; • Від 20 років і більше – 6 осіб. • 4 дітей навчаються на інклюзивній формі без асистентів вчителя (2 учнів - у м. Моршині, 1 учень – у Перемишлянському районі,1 учень – у Пустомитівському районі) Батьки 2-ох дітей залучені асистентами вчителя на громадських засадах (м. Новий Розділ, Перемишлянський район)
 28. 28.  У місті Львові працює 25 вчителів, стаж педагогічної діяльності яких становить: • Від 0-1 рік – 14 осіб; • Від 1-5 років – 1 осіб; • Від 5-10 років - 1 особи; • Від 10-15 років – 3 особи; • Від 15-20 років – 1 осіб; • Від 20 років і більше – 5 осіб.
 29. 29. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Від 0-1р. Від 1-5р. Від 5-10р. Від 10-15р. Від 15-20р. Від 20р. І більше 20 12 3 5 7 11 Зведена інформація про кількість асистентів вчителя, які здійснюють навчання за інклюзивною формою в ЗНЗ, та їх загальний педагогічний стаж
 30. 30. № з/п Назва міста ЗагальнакількістьдітейзООП, якінавчаютьсяуДНЗ наінклюзивнійформінавчання Зних:кількістьдітейзінвалідністю Кількістьдошкільнихнавчальних закладівзінклюзивнимнавчанням Кількістьгруп зінклюзивнимнавчанням Кількістьштатниходиниць асистентавихователя Кількістьасистентіввихователя Кількість дітей з особливими освітніми потребами, охоплених інклюзивним навчанням (з різних нозологій) Всього з тяжким и поруш. мови з поруш. слуху, з них: з поруш. зору, з них: з поруш. опорно- рухового апарату з поруш. інтелект уальног о розвитку з затримк ою психічно го розвитку з синдром ом Дауна з розлада ми аутичног о спектру з складн ими поруш енням и інші глухі зізниженим слухом сліпі зізниженимзором 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 м. Львів: 2 2 1 1 - - 2 1 1 Галицький район Залізничний район Личаківський район 2 2 1 1 - - 2 1 1 Сихівський район Франківський район Шевченківський район 2 Сколівський район 2 2 2 2 2 2 2 1 1 ВСЬОГО: 4 4 3 3 2 2 4 1 1 1 1 Інформація щодо охоплення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням в дошкільних навчальних закладах станом на 05.10.2015р.
 31. 31. Порушення ОРА, 1, 25% Порушення інтелектуальног о розвитку, 1, 25% Затримка психічного розвитку, 1, 25% Розлади спектру аутизму 1 25% КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПСИХОФІЗИЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ, ОХОПЛЕНІ ІНКЛЮЗИВНИМ НАВЧАННЯМ В ДНЗ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ СТАНОМ НА 05.10.2015Р. К-ть дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами, які пройшли ПМПК – 2294.
 32. 32. Алгоритм дії для директорів навчальних закладів, де впроваджується інклюзивна форма навчання Витяг з протоколу засідання обласної, районної (міської) ПМПК. Письмова заява батьків на ім'я директора школи, в якій за їхнім бажанням, буде навчатися дитина з особливими освітніми потребами. Подання керівника ЗНЗ місцевому органу управління освітою щодо погодження організації інклюзивного навчання. Лист-погодження, наказ про відкриття класу інклюзивного навчання у _____ н.р. місцевого органу управління освітою. Наказ керівника ЗНЗ про створення класу з інклюзивною формою навчання та організацію в ньому навчально-виховного процесу у _____ н.р.
 33. 33. Переваги інклюзивного навчання Повноцінна участь дітей з особливими освітніми потребами в житті родини, суспільства Здобуття досвіду спілкування з дорослими і ровесниками Можливість отримати учням з особливостями індивідуального розвитку необхідну психолого- педагогічну допомогу від профільних фахівців Підвищення позитивної самооцінки осіб з особливими освітніми потребами Виховання самостійності в осіб з особливостями психофізичного розвитку Формування позитивного ставлення до сімей, де є діти з особливими освітніми потребами Виховання в суспільстві почуття розуміння, взаємоповаги, толерантного ставлення до осіб з особливими освітніми потребами Створення повноцінного мовного середовища та сприятливих умов для ефективної життєдіяльності всіх дітей, незалежно від особливостей їхнього індивідуального розвитку Адаптація усіх дітей до умов реального життя у сучасному суспільстві
 34. 34. Недоліки інклюзивного навчання Недостатня кількість педагогів з належним рівнем спеціальної підготовки. Часткове несприйняття дітей з особливими освітніми потребами їхніми однолітками. Труднощі із засвоєнням норм соціальної поведінки (дитина з особливими освітніми потребами інколи стає об'єктом кепкувань її однолітків). Недостатність реабілітаційних, соціально- педагогічних та інших спеціальних послуг. Непристосованість приміщень для навчання дітей з особливими освітніми потребами. Відсутність достатнього фінансування інклюзивної освітньої галузі. У державних стандартах не враховані особливості навчання дітей в інклюзивних класах Наповнюваність класів з інклюзивним навчанням становить більше як 20 учнів, що суперечить вимогам чинних документів Недостатність навчальних матеріалів, обладнання, технічних засобів для навчання в ЗНЗ інклюзивного спрямування.
 35. 35.  Інклюзивна освіта у Львівській області реалізується при активній участі громадських організацій, батьків, професійних співтовариств і міжнародних організацій: Програми TACIS (Європейської комісії), Програми MATRA посольства Об’єднаного Королівства Нідерланди, Міжнародного фонду «Відродження», Канадського агентства з міжнародного розвитку (CIDA), Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Всеукраїнського фонду «Крок за кроком», Національної асамблеї інвалідів України та ін.
 36. 36.  З ініціативи товариства «Родина Кольпінга» та департаменту освіти і науки ЛОДА у 2015 році для забезпечення захисту прав та інтересів осіб з особливими потребами створено Координаційну раду з врегулювання проблемних питань організації інклюзивної/інтегрованої та спеціальної освіти, медичного й соціального супроводу дітей та осіб із порушеннями психофізичного розвитку, яка затверджена розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації. Координаційна рада є консультативно-дорадчим органом на постійній основі та утворена для експертного, інформаційного й консультаційно- дорадчого забезпечення врегулювання згаданих вище питань.
 37. 37.  Законодавчі акти щодо впровадження інклюзивної освіти частково декларативні і не передбачають забезпечення реальних механізмів їх реалізації, не сприяють здійсненню міжвідомчої комунікації між місцевими органами виконавчої влади, територіальними громадами, органами управління освітою, охорони здоров’я, соціального захисту, громадськими об’єднаннями стосовно розвитку інклюзивної освіти.  Фінансування інклюзивної форми навчання в закладах освіти потребує доопрацювання на законодавчому рівні з метою повноцінної реалізації принципу «гроші за дитиною».
 38. 38. Враховуючи зазначене в інформації необхідно:  Визначити пріоритетною інклюзивну форму навчання для дітей з особливими освітніми потребами та вжити заходів щодо збільшення кількості дітей, охоплених інклюзивною формою навчання.  Забезпечити системну корекційно – розвиткову допомогу учням з порушеннями психофізичного розвитку спеціальних та інклюзивних класів (груп) шляхом співпраці дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів зі спеціальними загальноосвітніми школами – інтернатами, навчально – реабілітаційними центрами.  Забезпечити дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, в яких організовано інклюзивну форму навчання, навчально – методичними посібниками, підручниками, корекційно – реабілітаційним обладнанням.  Створити належні умови для залучення цієї категорії дітей до позакласної та позашкільної діяльності.
 39. 39.  Створити належні умови для роботи районних (міських) психолого – медико – педагогічних консультацій на постійно діючій основі, забезпечивши їх повноцінним кадровим складом, окремим приміщенням, обладнанням згідно з чинним законодавством для здійснення раннього виявлення дітей з порушеннями психофізичного розвитку.  Заслухати на колегіях управлінь/відділів освіти райдержадміністрацій, міських рад питання щодо організації інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми потребами.  Необхідно удосконалити систему підготовки та перепідготовки педагогічних працівників, які працюють з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку та розробити науково – методичне забезпечення інклюзивної освіти для педагогічних працівників, дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів та рекомендації для батьків дітей з особливими освітніми потребами.  Залучати вчителів – дефектологів спеціальних загальноосвітніх шкіл – інтернатів та навчально – реабілітаційних центрів до проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
 40. 40.  “Школам необхідно знаходити шляхи, які б забезпечували успішне навчання всіх дітей. Основний принцип створення інклюзивної школи полягає в тому, що всі діти мають навчатися разом, коли це можливо, попри певні труднощі чи відмінності, які існують між ними. Інклюзивні школи мають визнавати різноманітні потреби своїх учнів, зважати на них через узгодження різних видів і темпів навчання, а також забезпечувати якісну освіту для всіх завдяки розробці відповідних навчальних планів, запровадження організаційних заходів, розробці стратегій і викладання, використання ресурсів і партнерських звязків зі своїми громадами”. “Саламанська декларація. Програма дій”.

×