O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Ensomhet og psykiatri: Hva er sammenhengene?

1.820 visualizações

Publicada em

Kursopplegg om ensomhet som eksistensielt, sosialt og personlig problem. Gjennomgang av hva ensomhet er, hvilke følger ensomhet kan ha helsemessig og psykisk, og hva man kan gjøre for å mestre og leve med ensomhet som utfordring i ulike faser av livet. Samfunnsmessig forhold som påvirker utbredelse av ensomhet og muligheter for å mestre den.

Publicada em: Saúde e medicina
 • I like this service ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ from Academic Writers. I don't have enough time write it by myself.
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Have you ever used the help of ⇒ www.HelpWriting.net ⇐? They can help you with any type of writing - from personal statement to research paper. Due to this service you'll save your time and get an essay without plagiarism.
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • You can try to use this service ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ I have used it several times in college and was absolutely satisfied with the result.
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Did you try ⇒ www.HelpWriting.net ⇐?. They know how to do an amazing essay, research papers or dissertations.
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Ensomhet og psykiatri: Hva er sammenhengene?

 1. 1. Ensomhet og psykiatri: Hva er sammenhengene? ‘man kanikke lage lover mot ensomheten’ Lunga: Tronvik/Internundervisning post 5 2012
 2. 2. Weiss 1973:«Ensomhet er en tilstand som er vidt utbredt og som er svært plagsom.»
 3. 3. T.S. Elliot:“What is hell?Hell is oneself.Hell is alone, the otherfigures in it Merelyprojections. There isnothing to escape «Hva er helvete?from Helvete er en selv. Helvete er alene, de andre figurene iAnd nothing to escape det er Bare projeksjoner. Det finnesto. One is always ingenting å flykte fra.alone. “ Og ingenting å flykte til. En er alltid alene.»
 4. 4. Den japanske forfatteren Murakamiskriver et- “Hvorfor må folk være så ensomme? Hva er poenget med det hele? Millioner av mennesker i denne verden, alle sammen fulle av lengsel, for at andre skal tilfredsstille dem, men allikevel isolerer de seg. Hvorfor? Ble jorden plassert her bare for å gi næring til menneskenes ensomhet?”
 5. 5. Den amerikanske romanforfatteren Thomas Wolfe skriver i essayet“Guds ensomme menneske” om den almene siden ved menneskersopplevelse av ensomhet: “Hele mitt livs overbevisning hviler nå på tanken om at ensomhet, langt fra å være et sjeldent og merkelig fenomen, spesielt for meg og for noen få andre ensomme mennesker, er et sentralt og uunngåelig faktum i den menneskelig eksistensen. Når vi undersøker øyeblikkene, handlinger og uttalelser fra alle typer mennesker – ikke bare sorgen og ekstasen til de største diktere, men også den enorme ulykkeligheten til den gjennomsnittlig sjel … da tror jeg at vi oppdager at de alle lider av den samme tingen. Den endelige årsaken til deres klager er ensomhet.”
 6. 6. «Leben ist Einsamsein. Kein Mensch kennt den anderen, jeder ist «Å leve er Ensomværen. allein.» Intet menneske kjenner den andre, enhver er alene.»Hermann Hesse
 7. 7. Loneliness, Stress and Well-Being: A Helpers Guide(Av Philip Michael Murphy,Gary Allan Kupshik):Ensomhets-kontinuum:Folk er ikke entenensomme eller ikke; defleste er litt ensomme,noen er ganskeensomme og færre ersvært ensomme
 8. 8. Forbigående, situasjonell og kroniskensomhet:Dette er en annen viktig typologisk inndeling av ensomhet som retter fokus mottidsperspektivet. I denne forbindelse kan ensomhet sees som enten forbigående,situasjonell eller kronisk. Det har også blitt referert til som tilstandsensomhet ogtrekkensomhet.Forbigående tilstandsensomhet er av kort varighet og blir forårsaket av noe i miljøet, ogkan lettes på enkle måter: Når en person er syk og ikke kan omgås med venner er dette ettilfelle av forbigående ensomhet. Når personen kommer seg og får det bedre det ville værelett for dem å lindre sin ensomhet.Situasjonell ensomhet: oppstår gjerne ved brudd i forhold eller overganger i livet, mellomjobber eller skifte av bosted.Kronisk trekkensomhet er mer permanent og forårsaket av egenskaper hos personen, ogkan ikke så lett elimineres: En person som føler seg ensom uansett om hun tar del i enfamiliesammenkomst, er med venner eller er alene opplever kronisk ensomhet. Det spilleringen rolle hva som skjer i omgivelsene, opplevelsen av ensomhet er alltid der.
 9. 9. Robert S. Weiss skjelner mellom ulike typer avensomhet – han kategoriserer ensomhet inn i tohovedtyper Emosjonell isolasjon eller emosjonell ensomhet Ensomhet ved sosial isolasjon eller sosial ensomhet Emosjonell ensomhet er avledet fra tilknytningsteori om forholdet mellom foreldre / omsorgspersoner og barn. Når barn skilles fra sine foreldre, viser de separasjonsangst med gråting, søking etter foreldre og hemmet atferd. Voksne knyttes til romantiske partnere og viser separasjonsreaksjon når de blir skilt fra sine partnere. Weiss definert emosjonell ensomhet som "separasjonsreaksjon uten et objekt". Dette betyr at emosjonell ensomhet er forårsaket av mangel på en romantisk partner, og føles som den separasjonsreaksjonen man føler når man blir forlatt av en romantisk partner. Sosial ensomhet, derimot, er den ensomheten mennesker opplever på grunn av mangel på et bredere sosialt nettverk. De føler ikke de er medlemmer av et fellesskap, eller at de har venner eller allierte som de kan søke til og stole på i tider med vansker og nød.
 10. 10. Ensomhet er ‘kontaktsavn’:«en følelse av savn av ønsket kontakt med andre.Ensomhet vil si å ha mindre kontakt med andre enn manønsker, eller at denne kontakten gir så liten sosial verdi atden ikke opphever følelsen av kontaktsavn.Det er ikke nødvendigvis en sammenheng mellom det åvære ensom og det å være alene.Man kan være helt alene og fornøyd eller ha en storomgangskrets og føle seg ensom.Allikevel er mennesker med få kontakter oftere ensommeenn de med stort nettverk»(Wikipedia)
 11. 11. Eksistensiell ensomhet:Jeg har levd alene størstedelen av mitt liv,og det meste av tiden har jeg foretrukketå ha det på den måten….(-)at ensomhetkan være mer enn en sosial situasjon: detkan være en eksistensiell situasjon imenneskelivet. For riktig å kunne forståensomhet, og for å forstå relasjoner påen riktig måte, så innså jeg at jeg ikkekunne henvende meg til andre: Jeg måttegå dypt inn i mitt eget sinn.»Brendan Myers: Loneliness andRevelation. A study of the sacred. 2010
 12. 12. ‘Alene-væren’ og ensomhetEnsomhet er selvsagt ikke det samme som "å være alene."Mange mennesker som bor eller lever alene opplever seg ikkesom ensomme.Noen enslige og aleneboende personer synes faktisk heller åtrives med ensomheten sin.Omvendt noen mennesker føler" alene "eller frakoblet fraandre, selv når omgitt med folk.Teologen Paul Tillich hadde kanskje akkurat dette i tankene dahan pekte på at språket vårt -"har skapt ordet ensomhet for å uttrykke smerten ved å værealene. Og det har skapt ordet ‘alene-væren’ (solitude) for åuttrykke storheten i det å være alene."
 13. 13. Fra et debattinnlegg i BT høsten 2010)“Jeg ønsker selv å leveuten noen nær meg. Jegønsker å leve alene. Det atdu ikke aksepterer at detfinnes slike som meg,skremmer deg muligens.Men vi finnes her ute, allevi som ikke har lyst å hamed noen å gjøre.”
 14. 14. Den nederlandske forskeren Jenny de Jong-Gierveld definerer ensomhet som: “en situasjon som oppleves av den enkelte der det er en ubehagelig eller utillatelig mangel når det gjelder (kvaliteten til) bestemte relasjoner. Dette omfatter situasjoner der en rekke av de eksisterende relasjonene er dårligere enn det som betraktes som ønskelig eller tillatelig eller situasjoner der den intimiteten man ønsker å ha ikke har blitt realisert. Oppfattet på denne måten omfatter ensomhet den måten som en person opplever og vurderer sin isolasjon og mangel på kommunikasjon med andre mennesker.’
 15. 15. UCLA EnsomhetsskalaO indikerer "Jeg føler ofte på denne måten"N indikerer "Jeg føler noen ganger på denne måten"S indikerer "Jeg føler sjelden på denne måten"A indikerer "Jeg føler aldri på denne måten" Hvor ofte føler du deg ulykkelig fordi du må gjøre så mange O N S A ting alene ? Hvor ofte føler du at du har ingen å snakke med? O N S A Hvor ofte føler du at du kan ikke tåle å være så mye alene? O N S A Hvor ofte føler du at det er ingen som virkelig forstår deg? O N S A Hvor ofte merker du at du går å venter på at folk skal ringe O N S A deg eller skrive til deg? Hvor ofte føler du deg fullstendig alene? O N S A Hvor ofte føler du at du er ute av stand til å få kontakt med og kommunisere med folk som er rundt deg? O N S A Hvor ofte føler du deg utsultet på selskap eller kontakt? O N S A Hvor ofte føler du at du har vanskelig for å få deg venner? O N S A Hvor ofte føler du deg stengt ute og ekskludert av andre ? O N S A Skåring: Skårer mellom 15 og 20 betraktes som en normal opplevelse av ensomhet. Skårer over 30 indikerer at en person opplever alvorlig ensomhet. Dersom ensomhetsskåren din er høyere enn du føler deg komfortable med, dersom du føler deg elendig og kjenner smerte knyttet til ensomhet, kan du søke hjelp for dette.
 16. 16. Ensomhetsforskeren professor Knut Halvorsen sier at:“I en norsk undersøkelse svarte 79prosent av befolkningen at dealdri følte seg ensomme.Ca. 4 prosent svarte at de følte segofte ensomme, og18 prosent at de følte segensomme av og til.Likevel mener jeg atensomhetsfølelsen erfellesmenneskelig, noe vi alle harfølt i blant og kan kjenne igjen.”
 17. 17. Fortsatt: Hvor utbredt er egentligensomhetsopplevelsen blant folk?Britisk undersøkelse 9003 voksne: Folknøler med å innrømme en negativ sosialfølelse – noe som medfører at manundervurderer forekomstenDe fleste – 65% - hevder at dealdri har følt seg ensomme27% innrømmer å ha følt segensomme noen ganger5% sier de ofte har følt segensomme2% har alltid følt seg ensomme
 18. 18. “Loneliness in Australia”:Professor Adrian Franklin and Dr Bruce Tranter finner i enensomhetsundersøkelse i 2007: “våre data tilsier at ensomhet forverrer seg i Australia - i 2007 hevdet 23 prosent av kvinnene og 21 prosent av mennene i alderen 25 ttil 44 at de var ensomme en gang i uken eller oftere. “I 2007 var 34% av kvinnene og 33% av mennene i alderen 25- 44 enige med utsagnet om at ‘ensomhet har til tider vært et alvorlig problem for meg.’ “Sagt på en annen måte; en tredjedel av autralske menn og kvinner har tidvis opplevd ensomhet som et alvorlig problem.”
 19. 19. Forholdet mellom ensomhet ogpsykiatriske symptomer Korrelasjonen mellom følelse av ensomhet og ulike psykiatriske symptomer er godt dokumentert: Generell symptomalvorlighetsgrad og graden av ensomhetsfølelse henger sammen. Følelse av ensomhet og psykiatriske symptomer er påvist å henge sammen i depressive lidelser, angstlidelser og tilpasningsforstyrrelser.
 20. 20. Forhold mellom opplevd ensomhet ogpsykiatrisk symptomatologi: Ingen sammenheng er derimot funnet mellom følelser av ensomhet og symptomer hos personer med rusmiddelproblemer Initial symptomalvorlighetsgrad har en betydelig prediktiv innflytelse på senere ensomhetsopplevelse. Opplevelsen av ensomhet vedvarer og har en tendens til å henge sammen med psykiatrisk symptomatologi gjennom behandlingsforløpet i ulike diagnostiske kategorier. Sivil status har en medierende innflytelse på dette forholdet, sammenhengen mellom ensomhet og symptomatologi var betydelig sterkere blant personer som ikke var gift enn det var blant gifte. Forskningen viser også at noen mellommenneskelige variabler (f.eks sivilstatus) har en bemerkelsesverdig innflytelse på forholdet mellom ensomhet og psykiatrisk symptomatologi.
 21. 21. John Cacioppo finner at: • Det å leve alene øker risikoen for selvmord forunge og gamle. • Ensomme individer rapporterer høyere nivåer avopplevd stress selv når de utsettes for sammestressfaktorer som ikke-ensomme mennesker, ogselv når de slapper av. • Ensomme menneskers sosiale samvær er ikkeslike positive som hos andre mennesker, derelasjonene de har beskytter dem derfor ikke motvirkninger av stress slik sosiale relasjoner vanligvisgjør. • Ensomhet øker nivåene av sirkulerendestresshormoner og blodtrykksnivået. Dettepåvirker blodsirkulasjonen slik at hjertemuskelenarbeider hardere og blodårene utsettes skade somfølge av blodstrømturbulens. • Ensomhet ødelegger kvaliteten og effektivitetenpå individers søvn, slik at den fungerer mindregjenopprettende, både fysisk og psykisk. Devåkner mer om natten og bruke mindre tid isengen med faktisk å sove enn ikke-ensommemennesker.
 22. 22. MARTENS, Willem H.J.. Schizoid personality disorder linkedto unbearable and inescapable loneliness. Eur. J. Psychiat.[online]. 2010, vol.24, n.1, pp. 38-45Schizoid personlighet er forbundet med uutholdelig og uungåeligensomhet:Dette er resultat av en kombinasjon av og samspill mellomintrapsykiske, psykososiale, kulturelle og nevrobiologiske aversivefaktorer som kan forstyrre sunn sosioemosjonell, utvikling avsamspillsmessige/ tilknytningsmessige evner og karakterutvikling:Underutvikling kan føre med seg sosial isolasjon og tilvenning tilensomhet og mangel på sosial-emosjonell samhandling ogopptrening av avgjørende sosiale
 23. 23. Psykologen og ensomhetsforskerenJohn Cacioppo: “Ensomhet har før blittoppfattet som depresjon,innadvendthet, skyhet ellersvake sosiale ferdigheter. (-).Dette viser seg ikke å væreriktig. Forskningen som vi ogandre har gjort tyder på atensomhet i virkeligheten er engrunnleggende menneskeligmotiverende tilstand svært liksult, tørste eller smerte.”
 24. 24. Hva betyr det å oppleve seg slik: Hva innebærer det at en person føler og sier dette? Hva slags følelse er ‘ensomhet’? Er ensomhet en slags skyhet og sjenanse,«Jeg FØLER meg manglende sosiale evner? ensom» Er ensomhet en utbredt tilstand i sosiale nettverk mer enn bare en individuell tilstand? Hvilke følger har opplevd ensomhet for«Jeg ER ensom» individet: fysiologisk og helsemessig, mentalt og psykososialt? Hva kan en gjøre med sin egen ensomhet for å mestre og minske den? Hvorledes går en fram for å støtte folk som opplever ensomhet som en smertefull belastning?
 25. 25. Spise, kosthold, ernæring: spisesteder Sult Metthet Drikke, væske: vannverk, drikketyper Tørste Utørst Samvær, samhandling, møter kommunikasjon, kontakt, Ensom- støtte, sosiale nettverk Samhørighet, het/ samfølelse, tilknytning Fellesskap, trygghet‘Kontakt- savn’Individuelle Samfunnsmessige, politiskemotiverende ogtilstander: teknologiske faktorer Hva vi vil oppnå?
 26. 26. Cacioppo betrakter ensomhetsom en sosial tilstand; Ensomhet er et sosialt fenomen som kan spre seg i samfunnet, fra person til person, nesten som en smittsom sykdom. Som andre sosiale følelser kan ensom spre seg som en bølge i sosiale nettverk mellom mennesker. Det at en person opplever ensomhet, øker sannsynligheten for at andre personer i det omkringliggende sosiale nettverket føler seg ensomme. Jo nærmere relasjonen er, jo sterkere er sannsynligheten for at også andre i nettverket føler seg ensomme.
 27. 27. John Cacioppo:"Vi oppdaget en ekstraordinært mønster medsmitte som fører til at folk beveges motutkanten av det sosiale nettverket når de blirensomme. I periferien har folk færre venner,og allikevel fører deres ensomhet til at demister de få båndene de har igjen."
 28. 28. Ensomhet som tilstand i sosialenettverk: Det ser ut som om ensomhet og isolasjon kan begynne å spre seg fra individ til individ i sosiale nettverk som følge av at isolasjonsdrivende krefter festner seg i samfunnet. Hva skjer når individer ‘pådrar seg’ eller ‘rammes’ av ensomhet: det skjer gjennom at folk sprer negative følelser og innstillinger til hverandre, sammen med mistro og en følelse av sosiale trusler.
 29. 29. Ensomhet som sosial tilstand: Mekanismen for spredning av ensomhet ligger at folk sprer negative sosiale følelser til hverandre som øker avstand og isolasjonen i det sosiale miljøet vi deler med hverandre. Ensomhetsfaktoren forteller at et sosialt miljø henger dårlig sammen eller er begynt å slå sprekker; gradvis driver spredningen av bøler av negative følelser og innstillinger stadig flere individer ut i utkantene og de tynnere delene av det sosiale nettverket med færre forbindelser og relasjoner til andre.
 30. 30. Hva kan og bør en sosialt isolertperson gjøre for å unngå ensomhetog de ledsagende helsemessigefølgene? Vi må innse at ikke alle mennesker erlike godt i stand til å oppleve detstore ved å være alene elleromforme ensomheten sin til enpositivt opplevd alenetilværelse.
 31. 31. Den ensomme amerikaner.Økende avstand mellommennesker i det 21. århundret» (2009)Forfatterne Olds og Schwartz sier: at viktige samfunnsendringer påvirker amerikanernes forhold til hverandre, og at dette gjør at mange føler seg mer alene: «Amerikanere i det 21. århundret bruker mer teknologi for å være i forbindelse med hverandre enn noe annet samfunn i historien, men på en eller annen måte svikter hjelpemidlene oss; studier viser at vi føler oss i økende grad alene.»
 32. 32. Hvorledes opplever vi våre sosiale omgivelserog våre sosiale nettverk?Det er vanlig at de fleste av ossopplever at våre sosialeomgivelser er litt mangelfulleeller utilfredstillende på en ellerannen måte:Folk vi omgås og har kontaktmed kan være kranglete,selvopptatte, travle, fremhverseg selv, osv..Vi kan være misfornøyde medting i vårt sosiale liv, uten at detgjør at vi føler oss ensommeeller isolerte
 33. 33. Sosiologen Philip Slater skriver i boken«På søken etter ensomhet»(1970) at ensomhet kan sees på som en følge av teknologiens utvikling der vi stadig skaffer oss fler og fler hjelpemidler som gjør oss mer og mer uavhengige av andre. Vi skaffer oss aktivt mer og mer av det som gjør oss ulykkeligere: «En enorm teknologi synes å ha satt seg selv oppgaven å gjøre det unødvendig for alle mennesker noen gang å måtte spørre andre om noe som helst i løpet av dagliglivet. (-) Vi søker mer og mer privathet, og føler oss mer og mer fremmedgjorte og ensomme mens vi gjør det.»
 34. 34. I boken ‘Det transparente selvet’ (1971)skriverpsykologen Sidney Jourard:“Vi kamuflerer vårt sanne vesen overforandre for å beskytte oss selv mot kritikk elleravvisning.Vi må betale en høy pris for dennebeskyttelsen.Når de andre i vårt liv vi ikke lærer oss åkjenne på en sann måte, blir vi misforstått.Når vi blir misforstått, spesielt av familie ogvenner, bli vi det “ensommemassemennesket”.Enda verre er det at når vi lykkes i å skjulevårt vesen overfor andre, har vi en tendens tilå miste kontakten med våre virkelige selv.Dette tapet av kontakt med selvet bidrar tilsykdom i mange slags former.”
 35. 35. Internett, sosiale medier ogensomhet: Anneli Rufus skriver i boken ‘Party of One: The Loners Manifesto’: “Internett er, for einstøinger, et absolutt og totalt mirakel»
 36. 36. Ensomhetsevne og selvkultur: Sivilisering er kultivering av ‘ensomhetsevnen’ Denne ensomhetsevnen er en ‘selvteknisk kompetanse’.
 37. 37. «Die eigentliche Malaise unserer Zeitist nicht die Einsamkeit selber,sondern der Mangel anEinsamkeitsfähigkeit.“«Man darf nichts mehr allein machen,weder essen noch schreiben, wederarbeiten noch wohnen, wederdenken noch schlafen, weder redennoch schweigen, weder weinen nochglücklich sein; selbst allein sein darfman nicht mehr allein; alles mussgemeinsam veranstaltet werden.»Odo Marquard, Plädoyer für dieEinsamkeitsfähigkeit
 38. 38. Ensomhetsteknikker og selv-teknologier:Thomas Macho: Mit sich allein. Einsamkeit als Kulturtechnik(2000)Ensomhet som være en aktiv selvinitiert kulturell teknikk, bådesmertefull og lystfull: Munker, eremitter, ørkenfedre"Hva består ensomhetsteknikker i? De lar seg helt genereltkarakteriseres som "fordoblingsteknikker", som strategier forselvbetraktning. Den som ikke bare blir forlatt av allemennesker (som vanligvis fører til døden), men som overlever,mestrer og former sin adskillelse, iscenesetter et slags forholdtil seg selv. Idet han oppfatter sin ensomhet uten å bli gal, delerhan seg minst i to skikkelser: som et vesen som er alene medseg selv - og derfor egentlig er som to."
 39. 39. Ensomhets-teknikker:"Ensomhet snakker, den lokket og overtaler, i detteligger dens potensielle skadelighet. Den ensomme står ifare for bokstavelig talt å bli snakket i hjel , - og det avseg selv (-)For den som er alene, utsetter seg for mange stemmer:uansett om han opplever dem som egne eller fremmedestemmer (. -)Ensomhetsteknikker er strategier for å initiere og å dyrkeselvopplevelser (herunder fantasien om forbilder ogledestemmer); de fører til stimulering og disiplinering -men ikke vilkårlig løsslipping - av den indre dialogen."
 40. 40. Ensomhet som selvteknikk:Monastisismens ensomhetspraksiserMunker, eremitter, ørkenfedrene:Oppsøker ensomhet og ensommesteder som ledd i selvkultivering ogfor ‘å arbeide på seg selv’“Det mennesket som sitter alene og iro har sluppet vekk fra tre kriger:det å høre, det å snakke, det å se:men det er én ting som den enkelthele tiden må kjempe med:det er sitt eget hjerte.”(St.Anthonius)
 41. 41. ‘Ensomhetssteder’:"Ensomhetssteder kjennetegnesvanligvis ikke bare ved fravær avmennesker, men også ved sinensformighet og homogenitet:ørkener, hav, skoger, stepper ogsnøvidder danner (i det minste vedførste øyekast) monotoneomgivelser der man lett kan forvilleseg.Men nettopp denne ensartethetfavoriserer fremkomsten avdemonene, skikkelsene til den ‘storeandre, engler og skytsånder."

×