O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Một Số Kiến Nghị Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Solutions.docx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
i
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0...
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
ii
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : ...
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
iii
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele :...
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 38 Anúncio

Một Số Kiến Nghị Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Solutions.docx

Một Số Kiến Nghị Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty. Là tuyển dụng nhân viên từ thị trường lao động. Một doanh nghiệp thu hút lao động tham gia tuyển dụng từ nguồn bên ngoài cần quan tâm đến các yếu tố như thị trường sức lao động, công việc cần tuyển người, vị thế của doanh nghiệp, chính sách nhân sự của doanh nghiệp và của chính quyền địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động kinh doanh, khả năng tài chính của doanh nghiệp. Nguồn tuyển dụng lao động từ bên ngoài sẽ giúp doanh nghiệp bổ sung cả về số lượng và chất lượng lao động cho quá trình thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

Một Số Kiến Nghị Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty. Là tuyển dụng nhân viên từ thị trường lao động. Một doanh nghiệp thu hút lao động tham gia tuyển dụng từ nguồn bên ngoài cần quan tâm đến các yếu tố như thị trường sức lao động, công việc cần tuyển người, vị thế của doanh nghiệp, chính sách nhân sự của doanh nghiệp và của chính quyền địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động kinh doanh, khả năng tài chính của doanh nghiệp. Nguồn tuyển dụng lao động từ bên ngoài sẽ giúp doanh nghiệp bổ sung cả về số lượng và chất lượng lao động cho quá trình thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Một Số Kiến Nghị Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Solutions.docx (20)

Mais de Nhận Viết Đề Tài Trọn Gói ZALO 0932091562 (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Một Số Kiến Nghị Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Solutions.docx

 1. 1. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 i Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BCA SOLUTIONS Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Chuyên ngành: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Giảng viên hướng dẫn : ……………………… Sinh viên thực hiện : ……………………… MSSV:…………….. Lớp: ………………….
 2. 2. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 ii Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em xin chân thành cảm ơn các thầy Cô trường Đại học Công Nghệ đã truyền đạt cho em nhiều kiến thức quý báu. Đặc biệt em rất cảm ơn giáo viên Th.S ………………. là người hướng dẫn góp ý để em hoàn thành bài báo cáo thực tập này. Đồng thời em cũng xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty đã giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp em hoàn thành tốt bài báo cáo này. Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn các anh chị ở phòng nhân sự đã tận tình chỉ dạy giúp em tìm hiểu thực tế về công tác nhân sự tại công ty cũng như hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua thời gian học tập tại trường cùng với thời gian tìm hiểu thực tế tại công ty em đã từng bước trang bị kiến thức và học hỏi kinh nghiệm cho bản thân để làm việc vững vàng hơn trong chuyên môn nghề nghiệp sau này. Cuối cùng, với lòng quý trọng và biết ơn sâu sắc em xin kính chúc thầy (cô) dồi dào sức khỏe và thành đạt hơn nữa trong sự nghiệp, chúc quý công ty ngày càng phát triển lớn mạnh trong lĩnh vực kinh doanh.
 3. 3. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 iii Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- NHẬN XÉT THỰC TẬP Họ và tên sinh viên : … ……………………………………………. MSSV : …………………………………………………….... Khoá : ……………………………………………… Đề tài : ……………………………………………… 1. Thời gian thực tập ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 2. Bộ phận thực tập ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 3. Tinh thần trách nhiệm với công việc và ý thức chấp hành kỷ luật ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 4. Kết quả thực tập theo đề tài ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 5. Nhận xét chung ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Đơn vị thực tập
 4. 4. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 iv Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Họ và tên sinh viên : ........................................................................................................... MSSV : ......................................................................................................... Khoá : ......................................................................................................... Lớp : ......................................................................................................... Tên đề tài : ......................................................................................................... ........................................................................................................... 1. Thời gian thực tập ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 2. Bộ phận thực tập ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 3. Nhận xét chung ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………... Giảng viên hướng dẫn
 5. 5. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 v Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................................1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BCA SOLUTIONS..............2 1.1.Lịch sử hình thành và phát triển............................................................................2 1.2.Chức nhiệm vụ công ty .........................................................................................3 1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty..................................................................................4 1.3.1. Sơ đồ Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty........................................4 1.3.2.Chức năng của các phòng ban ........................................................................4 1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 2 năm (2017 – 2018)....6 1.5.Cơ sở lý luận về tuyển dụng nhân lực...................................................................6 Tóm tắt chương 1 ........................................................................................................7 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BCA SOLUTIONS..........................................................10 2.1. Tình hình nguồn nhân lực trong 2 năm (2016-2018).........................................10 2.1.1. Theo giới tính...............................................................................................10 2.1.2. Theo độ tuổi.................................................................................................11 2.1.3. Theo trình độ chuyên môn...........................................................................12 2.1.4. Tình hình biến động nhân sự trong vài năm gần đây ..................................13 2.2 Thực trạng quy trình tuyển dụng tại Công ty cổ phần BCA Solutions...............14 2.2.1 Quy chế về công tác tuyển dụng...................................................................14 2.2.2 Nguồn tuyển dụng.........................................................................................14 2.2.3. Quy trình tuyển dụng...................................................................................16 2.2.4 Kết quả tuyển dụng của Công ty thời gian qua ............................................20 2.3. Đánh giá công tác tuyển dụng của Công ty cổ phần BCA Solutions ................21 2.3.1.Ưu điểm của công tác tuyển dụng ................................................................21 2.3.2.Nhược điểm của công tác tuyển dụng ..........................................................21 Tóm tắt chương 2:.....................................................................................................22 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BCA SOLUTIONS ...........................................23 3.1. Nâng cao hiệu quả khai thác nguồn tuyển dụng. ...............................................23 3.2. Cải tiến quy trình tuyển dụng.............................................................................25
 6. 6. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 vi Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 3.3. Nâng cao năng lực làm công tác tuyển dụng. ....................................................26 KẾT LUẬN ..................................................................................................................29 TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................................30
 7. 7. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 vii Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Tên viết tắt Nghĩa 1 HĐQT Hội Đồng Quản Trị 2 TGĐ Tổng Giám Đốc 3 ĐKKD Đăng ký kinh doanh 5 HĐLĐ Hợp đồng lao động 6 BHXH Bảo hiểm xã hội 7 BHYT Bảo hiểm y tế 8 BHNT Bảo hiểm nhân thọ 9 CMND Chứng minh nhân dân
 8. 8. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 viii Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 DANH MỤC HÌNH ẢNH - BẢNG BIỂU Hình 1.1. Logo công ty...................................................................................................2 Hình 1.2: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần BCA Solutions...........................4 Bảng 1.1: Kết quả hoạt động kinh doanh trong 2 năm (2016 – 2018)...........................6 Bảng 2.1: Cơ cấu lao động theo giới tính.....................................................................10 Bảng 2.2: Cơ cấu lao động theo độ tuổi .......................................................................11 Bảng 2.3: Cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn .................................................12 Bảng 2.4: Tình hình biến động nhân sự .......................................................................13 Sơ đồ 2.1. Quy trình tuyển dụng của Công ty cổ phần BCA Solutions.......................16 Bảng 2.6 Kết quả tuyển dụng từ năm 2016 – 2018......................................................20
 9. 9. 1 LỜI MỞ ĐẦU Với xu hướng hội nhập thế giới & thực trạng nền kinh tế trong nước đầy cạnh tranh như hiện nay, để một doanh nghiệp đứng vững và phát triển chúng ta cần phải có một phương thức kinh doanh hiệu quả, sản phẩm đa dạng sáng tạo, chiến lược makerting độc đáo…và yếu tố lợi nhuận là kết quả cuối cùng để đánh giá sự thành công hay thất bại của một doanh nghiệp. Song song với phương án kinh doanh hiệu quả là một cơ cấu tổ chức phù hợp với loại hình kinh doanh và các yếu tố sẵn có của công ty. Chúng ta đang nói đến vai trò của nguồn nhân lực trong tổ chức! Việc tuyển được một nhân viên đủ các tiêu chuẩn được đề ra bởi doanh nghiệp vào một vị trí tuyển dụng nào đó là cả một quá trình dài từ khâu tuyển dụng, sàng lọc, thử thách, hướng dẫn, đào tạo cho đến lúc thành thạo và lành nghề đã tốn không ít thời gian, chi phí của doanh nghiệp. Vậy, nếu chúng ta không tổ chức được khâu tuyển dụng một cách khoa học và nghệ thuật dẫn đến tình trạng nhân viên sau khi trúng tuyển và làm việc được một thời gian thì đã không chịu nổi áp lực của doanh nghiệp, dẫn đến tình trạng trong thời gian ngắn đã xin nghỉ việc hoặc tự ý nghỉ việc…điều này ảnh hưởng thế nào cho doanh nghiệp? Thực trạng cho thấy Công ty Cổ Phần BCA Solutions đang cần tuyển một lượng lớn bộ phận nhân viên bằng hoặc ít hơn số lượng nhân viên đã nghỉ để đảm bảo cho công ty có thể hoạt động bình thường. Điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình kinh doanh của Công ty trong thời gian đó. Vì vậy, trong quá trình thực tập tại công ty em mong muốn được tìm hiểu rõ hơn về hoạt động tuyển dụng nguồn nhân lực và đưa ra ý kiến bản thân mình về vấn đề này nên em chọn đề tài: Một số kiến nghị nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nhân sự tại Công Ty Cổ Phần BCA Solutions .Với vị trí là nhân viên thực tập, em không thể tránh khỏi những thiếu sót khi thực hiện bài báo cáo này. Em mong thầy cô xem qua, và sửa lỗi những chỗ em không đúng, đồng thời xin nhận được sự xét duyệt cũng như chỉ bảo của quý Công ty.
 10. 10. 2 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BCA SOLUTIONS 1.1.Lịch sử hình thành và phát triển CÔNG TY CỔ PHẦN BCA SOLUTIONS Mã số thuế: 0315343480 Địa chỉ: 70 Đường số 1, Phường 4, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh Tên giao dịch: BCA SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY Giấy phép kinh doanh: 0315343480 - ngày cấp: 20/10/2018 Ngày hoạt động: 20/10/2016 Giám đốc: NGUYỄN TIẾN DŨNG / NGUYỄN TIẾN DŨNG Hình 1.1. Logo công ty Ngày 11/11/2018, BCA công bố thành lập Công ty cổ phần BCA Solutions và ra mắt ứng dụng BCASolutions. Đây là ứng dụng công nghệ mang đến những giải pháp hoàn hảo cho quản lý doanh nghiệp nhờ áp dụng mô hình kinh tế chia sẻ và công nghệ 4.0. BCA Slutions mang đến giải pháp hoàn hảo cho hoạt động kinh doanh trực tuyến Việc áp dụng công nghệ 4.0 và mô hình kinh tế chia sẻ của BCASolutions cho phép cung cấp đến người dùng hệ thống dữ liệu khách hàng một cách nhanh nhất, chính xác và chất lượng nhất với khoản chi phí hợp lý. Chỉ cần một cái chạm nhẹ vào ứng dụng và theo dõi tình trạng sản phẩm, tình trạng đơn hàng, bạn có thể dễ dàng kết nối với khách hàng của mình và chia sẻ thông tin để khách hàng chọn lựa sản phẩm phù hợp. Năm 2018 vừa qua là một năm khởi đầu thành công khi chỉ sau hơn một tháng khai trương, công ty đã thu hút hơn 400 đại lý là các cá nhân và tập thể tham gia vào
 11. 11. 3 hoạt động kinh doanh online, tiếp cận hơn 5000 khách hàng trên khắp lãnh thổ Việt Nam. Mục tiêu trong năm 2019 này, BCA Solutions sẽ tiếp tục cải tiến công nghệ trong quản lý đồng thời đưa ra những giải pháp marketing tối ưu hơn để giúp người kinh doanh Online khai thác mô hình kinh doanh một cách tốt nhất. 1.2.Chức nhiệm vụ công ty BCA Solutions là công ty tiên phong ứng dụng công nghệ 4.0 kết hợp kinh tế chia sẻ, giúp cá nhân hóa việc kinh doanh Online với sự hỗ trợ tuyệt vời của công nghệ. Với phương châm mang đến “hệ sinh thái kinh doanh online cho mọi người”, hoạt động kinh doanh của BCA Solutions ngày càng phát triển lớn mạnh và đạt được nhiều bước tiến đáng kể. BCA Solutions hiện đang tập trung hoạt động ở phân khúc sản phẩm cao cấp như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và các sản phẩm công nghệ mới. Ngoài ra, BCA Solutions còn cung cấp giải pháp Công nghệ quản lý điều hành doanh nghiệp, chăm sóc khách hàng “ BCASolutions giúp cho đội ngũ đại lý, cộng tác viên không cần tìm kiếm khách hàng mà chỉ cần chú trọng vào khâu tư vấn sản phẩm để nâng cao chất lượng dịch vụ. Nhà cung cấp sản phẩm được sử dụng hệ thống công nghệ quản lý hiện đại của BCASolutions bằng Công nghệ tự động Automation, Ai, và Blockchain giúp cho việc quản lý doanh nghiệp và chăm sóc khách hàng trở nên đơn giản”. BCA Solutions hoạt động dựa trên nền tảng công nghệ 4.0 với sự tích hợp thêm Affiliate marketing và Dropshipping. Hiện tại, chiến lược của BCA Solutions tập trung vào phân khúc sản phẩm cao cấp như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, các gói điều trị thẩm mỹ, bất động sản, bảo hiểm... và các sản phẩm công nghệ mới.
 12. 12. 4 1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty 1.3.1. Sơ đồ Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty (Nguồn: Phòng Hành Chính – Nhân sự) Hình 1.2: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần BCA Solutions 1.3.2.Chức năng của các phòng ban o Ban Giám Đốc - Xây dựng, triển khai, đánh giá việc thực hiện kế hoạch theo định hướng và mục tiêu kinh doanh của Công ty. - Xây dựng các chiến lược Marketing, quản lý khai thác thị trường và đẩy mạnh phát triển doanh số bán hàng. - Ban hành và phê duyệt các nội quy mới, ra quyết định trong việc quản trị nguồn nhân lực nhân viên mới. o Phòng Kinh Doanh: (1 trưởng phòng, 1 phó phòng và 15 nhân viên) - Hoạch định và triển khai các phương án kinh doanh nhằm phát triển quy mô hoạt động của công ty. Tổng hợp tình hình kinh doanh theo từng tháng, quý và đề ra các đề xuất trong thời gian tiếp theo. - Mở rộng thị phần, tìm thị trường mới. - Tạo được ấn tượng và hình ảnh chất lượng kinh doanh của công ty, không để khách hàng phàn nàn về cung cách phục vụ của nhân viên công ty. GIÁM ĐỐC PHÒNG KINH DOANH PHÒNG MARKETING PHÒNG HC – NS PHÒNG KẾ TOÁN
 13. 13. 5 - Tìm hiểu nhu cầu sử dụng sản phẩm/dịch vụ của khách hàng để tư vấn và giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty đến khách hàng. - Thực hiện việc báo giá và soạn thảo hợp đồng theo yêu cầu. - Ghi nhận các thông tin phản hồi của khách hàng và chuyển đến các bộ phận liên quan để xử lý kịp thời. o Phòng Marketing: (1 trưởng phòng và 4 nhân viên) - Phòng Marketing có nhiệm vụ theo dõi và thu thập thông tin trên thị trường để có những thông tin hỗ trợ cho việc lên kế hoạch triển khai các chiến lược kinh doanh. - Theo dõi, chăm sóc và cải tiến website, khách hàng của công ty. - Nghiên cứu và đưa ra các biện pháp hữu hiệu, tích cực nhằm quảng bá hình ảnh thương hiệu công ty ra bên ngoài. - Chịu trách nhiệm thiết kế, tố chức các cuộc họp, các buổi tọa đàm trong lẫn ngoài công ty. - Soạn thảo nội dung và thiết kế các mẫu quảng cáo, catalog, danh thiếp..... - Hỗ trợ phòng kinh doanh trong việc tiếp cận khách hàng (tìm kiếm thông tin khách hàng, gửi catalog,......). o Phòng Hành Chính – Nhân Sự: (1 trưởng phòng và 3 nhân viên) - Phòng Hành Chính – Nhân Sự là phòng chuyên môn nghiệp vụ có chức năng mô tả công việc các chức danh. - Lập và triển khai các kế hoạch tuyển dụng nhằm đáp ứng yêu cầu nhân lực của các bộ phận về yêu cầu tuyển dụng nhân viên cũng như các hoạt động công chúng nhằm nâng cao hình ảnh của công ty. - Xây dựng và thực hiện quy trình tuyển dụng như quảng cáo, thu nhận hồ sơ, thi và phỏng vấn, khám sức khỏe và thương lượng với ứng viên. o Phòng Kế Toán: (1 kế toán trưởng và 3 nhân viên kế toán) - Phòng Kế Toán có chức năng thiết lập tình hình tài chính bằng cách triển khai và áp dụng hệ thống thu thập, phân tích, xác minh và báo cáo thông tin tài chính. - Tổng hợp kết quả kinh doanh, lập báo cáo kế toán thống kê, phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh để phục vụ cho việc kiểm tra thực hiện kế hoạch của công ty. - Cân đối sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, quyết toán thuế theo quy định của nhà nước.
 14. 14. 6 1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 2 năm (2017 – 2018) Bảng 1.1: Kết quả hoạt động kinh doanh trong 2 năm (2017 – 2018) Đơn vị: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 2017/2016 2018/2017 Doanh Tỷ lệ Doanh Tỷ lệ thu tăng tăng % thu tăng tăng % Tổng doanh thu 126 136 154 10 8% 18 13% Tổng chi phí 124 133 152 9 7% 19 14% Lợi nhuận 2 3 2 1 50% -1 -33% (Nguồn: Tổng hợp từ Kết quả hoạt động kinh doanh) Tình hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần BCA Solutions trong 03 năm gần đây ta nhận thấy rằng:  Về doanh thu: doanh thu năm 2016 là 126 tỷ, năm 2017 là 136 tỷ đồng, tăng 10 tỷ so với cùng kỳ năm 2016, tỷ lệ tăng trưởng 8%, năm 2018 doanh thu là 154 tỷ đồng tăng 18 tỷ đồng tương ứng tăng 13 % so với năm 2017.  Về tổng chi phí: năm 2016 là 124 tỷ, qua năm 2017 chi phí tăng 19 tỷ, năm 2018 chi phí 152 tỷ đồng tăng 19 tỷ đồng tương ứng tăng 14 % so với năm 2017. Chi phí tăng chủ yếu là chi phí giá vốn hàng bán của công ty, một phần nữa là công ty tăng chi phí quản lý của mình.  Lợi nhuận sau thuế: năm 2016 là 2 tỷ, năm 2017 là 3 tỷ đồng, tăng trưởng 50%, đến năm 2018 lợi nhuận 2 tỷ đồng tương ứng giảm 33% so với năm 2017. Lợi nhuận giảm do tỷ lệ chiết khấu doanh số vé năm 2018 có sự biến động giữa các hãng dành cho đại lý, một phần chi phí chi trả thu nhập cho người lao động tăng để người lao động thực hiện công việc tốt hơn thêm gắng bó và cố gắng vì công ty hơn, thu nhập tăng làm người lao động có được an tâm và tạo động lực cho họ phát triển bản thân. Như vậy, qua phân tích trên ta thấy tình hình hoạt động kinh doanh của công ty mặc dù có hiệu quả nhưng chưa đều, còn thất thường giữa các năm, chưa thực hiện được mục tiêu năm sau cao hơn năm trước. Tuy nhiên áp lực của việc tăng doanh thu hàng
 15. 15. 7 năm với công ty sẽ dẫn đến yêu cầu của người lao động trong công ty là cao hơn để có thể đạt được mục tiêu đề ra và như vậy yêu cầu công tác tuyển dụng là làm sao để tuyển được nguồn lao động đáp ứng những mục tiêu này của công ty. 1.5.Cơ sở lý luận về tuyển dụng 1.5.1.Khái niệm về tuyển dụng Tuyển dụng là quá trình tìm kiếm, thu hút ứng cử viên từ các nguồn khác nhau đến nộp đơn đăng ký xin việc. Quá trình tuyển dụng kết thúc khi người tuyển dụng đã có trong tay những hồ sơ của người xin việc. (Nguyễn Thanh Hội) Tuyển dụng là quá trình sàng lọc trong những số những ứng cử viên và lựa chọn trong số họ những ứng cử viên tốt nhất theo đạt được yêu cầu đề ra. Có thể đồng thời cả tuyển dụng và tuyển chọn. (Trần Kim Dung) 1.5.2.Vai trò về tuyển dụng Tuyển dụng giúp tổ chức có đủ nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng nhằm thực hiện kế hoạch hoạt động của tổ chức. Tuyển dụng tốt giúp cho tổ chức có một đội ngũ nhân lực chất lượng tăng khả năng cạnh tranh với các tổ chức khác trên cùng lĩnh vực. Tuyển dụng tốt cũng góp phần hạn chế những rủi ro trong công việc kinh doanh. Nhân lực chất lượng cao đem lại hiệu quả kinh doanh cho các tổ chức từ đó làm cho tổ chức có thể hoạt động sản xuất tốt và ngày càng phát triển. Đặc biệt trong thời đại ngày nay thì nhân lực chất lượng cao luôn rất hiếm do vậy công tác tuyển dụng cần làm tốt để thu hút nhân tài phục vụ cho tổ chức. Tuyển dụng tốt giúp cho hoạt động quản lý nhân sự trở lên dễ dàng hơn, hiệu quả hơn, ít tốn kém hơn, tiết kiệm thời gian, chi phí cho tổ chức. Khi tuyển dụng được những người có năng lực và có khả năng đáp ứng yêu cầu công việc mà tổ chức đòi đỏi thì tổ chức sẽ không mất thời gian và chi phí để đào tạo lại nhân viên hay tuyển nhân viên khác… (Nguyễn Thanh Hội ) 1.5.3. Các nguồn tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp. Nguồn ứng viên từ nội bộ doanh nghiệp Nguồn bên trong được giới hạn ở những người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhưng lại có nhu cầu thuyên chuyển đến công việc khác mà doanh
 16. 16. 8 nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng. Để nắm được nguồn này các nhà quản trị doanh nghiệp cần phải lập các loại hồ sơ khác nhau như hồ sơ nhân sự, hồ sơ phát triển nhân sự và hồ sơ sắp xếp lại nhân lực. Nguồn ứng viên từ bên ngoài doanh nghiệp Là tuyển dụng nhân viên từ thị trường lao động. Một doanh nghiệp thu hút lao động tham gia tuyển dụng từ nguồn bên ngoài cần quan tâm đến các yếu tố như thị trường sức lao động, công việc cần tuyển người, vị thế của doanh nghiệp, chính sách nhân sự của doanh nghiệp và của chính quyền địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động kinh doanh, khả năng tài chính của doanh nghiệp. Nguồn tuyển dụng lao động từ bên ngoài sẽ giúp doanh nghiệp bổ sung cả về số lượng và chất lượng lao động cho quá trình thực hiện các mục tiêu đã đề ra. 1.5.4 Quy trình tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp. Sơ đồ 1.1: Quy trình tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp (Lê Quang Hùng) Thông báo tuyển dụng Thu nhận, nghiên cứu hồ sơ Phỏng vấn sơ bộ Kiểm tra, trắc nghiệm Phỏng vấn lần hai Xác minh, điều tra Khám sức khỏe Ra quyết định tuyển dụng Bố trí công việc Chuẩn bị tuyển dụng
 17. 17. 9 Tóm tắt chương 1 Chương 1 khái quát về Công ty cổ phần BCA Solutions, Công ty cổ phần BCA Solutions là công ty tiên phong ứng dụng công nghệ 4.0 kết hợp kinh tế chia sẻ, giúp cá nhân hóa việc kinh doanh Online với sự hỗ trợ tuyệt vời của công nghệ. Với phương châm mang đến “hệ sinh thái kinh doanh online cho mọi người”, hoạt động kinh doanh của BCA Solutions ngày càng phát triển lớn mạnh và đạt được nhiều bước tiến đáng kể. Trong 3 năm qua tình hình nhân sự và kinh doanh của công ty ngày càng được mở rộng và phát triển
 18. 18. 10 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BCA SOLUTIONS 2.1. Tình hình nguồn nhân lực trong 2 năm (2016-2018) 2.1.1. Theo giới tính Bảng 2.1: Cơ cấu lao động theo giới tính (Đơn vị tính: Người) Giới tính Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Số lượng (người) Tỷ lệ (%) Số lượng (người) Tỷ lệ (%) Số lượng (người) Tỷ lệ (%) Nam 23 43,3 26 38,2 27 38,8 Nữ 30 56,6 42 61,7 45 62,3 Tổng cộng 53 100 68 100 72 100 (Nguồn: Phòng Hành Chính – Nhân Sự) Qua bảng số liệu ta thấy tỷ lệ lao động nam ít hơn tỷ lệ lao động nữ. Cụ thể: Năm 2016 số lao động nam là 23, chiếm tỷ lệ 43,3%, đến năm 2017 là 26 người tăng 3 người so với năm 2016, chiếm tỷ lệ là 38,2%. Đến năm 2018, số lao động nam là 27 người tăng 1 người so với năm 2017, chiếm tỷ lệ là 38,8%. Trong 3 năm qua số lao động nữ chiếm tỷ lệ nhiều hơn lao động nam, cho thấy đội ngũ Công ty cần những nhân viên thích hợp cho các vị trí tư vấn và văn phòng. Cụ thể: Năm 2017 là 42 người chiếm tỷ lệ 61,7%. Đến năm 2018 số lao động nữ là 45 người tăng 3 người và chiếm tỷ lệ là 62,3%. Qua phân tích số liệu bảng trên cho ta thấy lực lượng lao động theo giới tính đã phù hợp với tính chất ngành nghề của công ty, công việc chủ yếu là ngồi 1 chỗ tư vấn và làm các thủ tục cho khách hàng cho nên lao động nữ nhiều là hợp lý, ngoài ra lao động nữ hiền hòa, dịu dàng, chịu khó sẽ phù hợp hơn với lao động nam, tuy nhiên lực lượng lao động nam trong công ty cũng chiếm tỷ lệ không nhỏ, các hoạt động cần lao động nam chủ yếu là lĩnh vực mảng bán vé của công ty. Nhìn chung sự phân bổ lao động theo giới tính của công ty trong 2 năm qua như vậy là hợp lý, góp phần hoàn thành các mục tiêu mà công ty đề ra.
 19. 19. 11 2.1.2. Theo độ tuổi Bảng 2.2: Cơ cấu lao động theo độ tuổi (Đơn vị tính: Người) Độ tuổi (tuổi) Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Số lượng (người) Tỷ lệ (%) Số lượng (người) Tỷ lệ (%) Số lượng (người) Tỷ lệ (%) Dưới 30 26 49,1 38 55,9 42 58,3 Từ 30-45 21 39,6 24 35,3 24 33,3 Trên 45 6 11,3 6 8,8 6 8,3 Tổng cộng 53 100 68 100 72 100 (Nguồn: Phòng Hành Chính – Nhân Sự) Nhận xét:  Số lao động dưới 30 tuổi: Chiếm tỷ lệ cao nhất trong Công ty và tăng qua các năm. Cụ thể: năm 2016 là 26 người chiếm tỷ lệ 49,1%, sang năm 2017 tăng thêm 12 người với tỷ lệ là 55,9%. Đến năm 2018 tổng số LĐ này là 42 người tăng thêm 4 người so với năm 2017 với tỷ lệ là 58,3%.  Số lao động trong độ tuổi từ 30 đến 45: Có sự biến động qua các năm nhưng có xu hướng giảm dần. Năm 2016 tổng số LĐ này là 21 người, chiếm tỷ lệ là 39,6%, năm 2017 là 24 người chiếm 35,3%, giảm 4% so với năm 2016, và giữ nguyên mức lao động là 24 người ở năm 2018 nhưng tỷ lệ giảm 2% còn 33,3% lao động.  Số lao động trên 45 tuổi: Chiếm tỷ lệ nhỏ nhất trong các nhóm tuổi và có số lượng LĐ không đổi qua hai năm, tuy nhiên tỷ lệ có xu hướng giảm dần. Năm 2017 số lao động là 6 người, năm 2018 tỷ lệ lao động vẫn ở mức 6 người và tỷ lệ tiếp tục giảm 0,5% còn 8,3%. Về độ tuổi, nhìn chung Công ty có lực lượng LĐ tương đối trẻ. Điều này thể hiện Công ty rất coi trọng vấn đề trẻ hóa đội ngũ lao động, bởi vì các nhà quản lý hiểu rằng họ chính là lực lượng nòng cốt trong tương lai..
 20. 20. 12 2.1.3. Theo trình độ chuyên môn Bảng 2.3: Cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn ( Đơn vị tính: Người ) (Nguồn: Phòng Hành Chính – Nhân Sự Nhận xét: Qua Bảng 2.3, ta thấy rằng chất lượng lao động của công ty tăng qua mỗi năm, điều này phù hợp với sự phát triển của công ty trong điều kiện cạnh tranh hiện nay. Cụ thể:  Số lao động có trình độ Cao học: Năm 2016 là 16 người chiếm tỷ lệ 31,3% trong tổng số lao động, năm 2017 tăng 7 người chiếm tỷ lệ 33,8%. Đến năm 2018 số lao động này là 25 người chiếm tỷ lệ 33,7%. Như vậy số lao động có trình độ cao học ngày càng được nâng cao và chiếm tỷ lệ ngày càng tăng. Điều này chứng tỏ công ty ngày càng chú trọng vào việc nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công nhân viên và chú trọng vào việc tuyển dụng thêm nhiều nhân viên mới có trình độ để hiện đại hóa lực lượng lao động của mình.  Số lao động có trình độ đại học: số lao động tăng dần lên qua các năm, chiếm tỷ lệ từ 60 đến 70%. Năm 2016 số lao động này là 34 người chiếm tỷ lệ 65.7%, năm 2017 tăng 5 người chiếm tỷ lệ 60.4 % và giữ nguyên mức lao động là 39 người trong 2 năm 2017-2018 nhưng năm 2018 tỷ lệ giảm đi 1,5%. Trình độ Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Số lượng ( người) Tỷ lệ (%) Số lượng ( người) Tỷ lệ (%) Số lượng ( người) Tỷ lệ (%) Cao học 16 31,3 23 33,7 25 29,8 Đại học 34 65.7 39 60.4 39 60,8 Trung cấp, cao đẳng 3 6,6 6 7,9 8 10,4 Tổng cộng 53 100 68 100 72 100
 21. 21. 13  Số lao động cao đẳng: chiếm tỷ lệ lớn nhất trong các nhóm lao động. Năm 2016 có 3 người chiếm 6,6, %, sang đến năm 2017 tăng 3 người, tỷ lệ 7,9 %, đến năm 2018 số LĐ này tăng thêm 2 người chiếm tỷ lệ là 10,4 9%. Số lượng LĐ này một phần là học việc, phần còn lại là lao động có trình độ cao đáp ứng nhu cầu công việc hiện tại. 2.1.4. Tình hình biến động nhân sự trong vài năm gần đây Bảng 2.4: Tình hình biến động nhân sự (Đơn vị tính: Người) STT Bộ phận(người) 2016 2017 2018 1 Hành chính – Nhân Sự 12 16 17 2 Tài chính – Kế Toán 13 15 15 3 Kinh Doanh 15 19 22 4 Marketing 13 18 18 Tổng số lao động 53 68 72 (Nguồn: Phòng Hành Chính – Nhân Sự) Nhận xét: Qua bảng theo dõi tình hình nhân sự của công ty trong ba năm gần đây ta thấy có sự biến động rõ rệt và số lượng lao động tăng dần qua từng năm. Cụ thể:  Bộ phận HC-NS: Năm 2016 là 12 người, đến năm 2017 tăng 4 người so với năm 2016, đến năm 2018 bộ phận này có 17 người, cho thấy công ty đã cung cấp lực lượng quản lý cho bộ phận nhân sự rất kỹ lưỡng để đào tạo nhân tài trong tương lai.  Bộ phận TC-KT: Năm 2016 bộ phận này là 13 người, sang năm 2017 tăng 2 người so với năm 2016 và giữ nguyên cho đến năm 2018 với số lượng là 15 người. Công ty đã duy trì nguồn lực một cách tốt nhất để phát triển và đào tạo nhân viên có tay nghề, chính xác, cẩn thận trong tính toán. Bộ phận Kinh doanh và Bộ phận Marketing: Bộ phận Kinh Doanh và Bộ phận Marketing là hai bộ phận chiếm số đông trong các bộ phận, phù hợp với tố chất công việc như tìm kiếm khách hàng, tư vấn,v.v.... Nhân sự trong bộ phận Kinh doanh và
 22. 22. 14 Marketing tăng dần trong ba năm, cho thấy tình hình kinh doanh của công ty ngày càng phát triển và chi nhánh của công ty đã từng bước mở rộng quy mô thị trường . 2.2 Thực trạng quy trình tuyển dụng tại Công ty cổ phần BCA Solutions 2.2.1 Quy chế về công tác tuyển dụng  Mục đích công tác tuyển dụng  Công tác tuyển dụng nhằm mục đích đổi mới, bổ sung nguồn nhân lực phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh và chiến lược đẩu tư phát triển của Công ty.  Công tác tuyển dụng phải gắn liền với công tác đào tạo, kết hợp đồng thời việc bố trí lao động hợp lý nhằm khai thác và phát triển nguồn nhân lực của Công ty một cách hiệu quả.  Tiêu chuẩn tuyển dụng của Công ty:  Là công dân Việt Nam có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.  Là người có học vấn và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có thể làm việc đạt năng suất cao.  Là người có tác phong nghề nghiệp, trung thực gắn bó với công việc.  Là người có sức khoẻ làm việc lâu dài với Công ty hoàn thành tốt công việc được giao.  Công tác tuyển dụng phải đảm bảo các yêu cầu sau:  Quá trình tuyển dụng phải được tiến hành công khai, công bằng hợp lý, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về công tác tuyển dụng.  Các bước tuyển dụng phải thực hiện theo quy trình của Công ty. 2.2.2 Nguồn tuyển dụng Công ty cổ phần BCA Solutions tuyển dụng nhân viên mới dựa trên 2 nguồn chính là:  Nguồn nội bộ Điều động, thuyên chuyển hay đề bạt một số nhân viên có năng lực để đảm nhiệm một vị trí mới.  Nguồn bên ngoài
 23. 23. 15 + Đăng tin tuyển dụng trên trang web tuyển dụng của Công ty: đây là một kênh tuyển dụng hiệu quả. + Đăng thông tin tuyển dụng trên các website như: timviecnhanh.com: Phân mục “Tuyển dụng” của website này hoàn toàn miễn phí cho phép Công ty đăng thông báo tuyển dụng, https://careerbuilder.vn/, https://vn.indeed.com, : Chỉ được sử dụng khi Công ty có nhu cầu tyển nhân sự từ cấp trưởng phòng trở lên do chi phí dịch vụ khá cao. + Người thân hay bạn bè của nhân viên trong Công ty giới thiệu: Các công nhân viên đang làm việc trong Công ty thường biết rõ người thân hay bạn bè của họ đang cần việc làm và phù hợp với công việc nào. Vì vậy, họ sẽ giới thiệu những người này vào Công ty với những công việc phù hợp. + Sinh viên thực tập: Đa số các sinh viên đến thực tập tại Công ty thường là do nhân viên trong Công ty giới thiệu, bên cạnh đó cũng có nhiều sinh viên tự tìm đến Công ty thông qua tìm hiểu trên trang web của Công ty. Kết thúc thời gian thực tập tại Công ty nếu sinh viên có năng lực làm việc tốt sẽ được giữ lại. + Thông qua trung tâm tư vấn, giới thiệu việc làm: Các trung tâm thường được công ty liên hệ là: trung tâm giới thiệu việc làm thanh niên, Hepza, Sở lao động thương binh và xã hội…Trong đó, lao động phổ thông là đối tượng được tuyển dụng chủ yếu.
 24. 24. 16 Không 2.2.3. Quy trình tuyển dụng Bước 1 Bước 2 Bước 3 Bước 4 Bước 5 Bước 6 Bước 7 Bước 8 Bước 9 Bước 10 Bước 11 (Nguồn: Phòng Hành chính - Nhân sự) Sơ đồ 2.1. Quy trình tuyển dụng của Công ty cổ phần BCA Solutions Giải thích sơ đồ: Bước 1: Xác định nhu cầu bổ sung nhân sự  Do trưởng các bộ phận, phòng ban sử dụng lao động thực hiện. Không đạt Quyết định tuyển dụng và ký hợp đồng Đạt Đào tạo hội nhập nhân viên mới Không đạt Thôi việc Đánh giá sau thử việc Phê duyệt Lập kế hoạch tuyển dụng Xác định nhu cầu bổ sung nhân sự Đạt Đạt Sơ vấn Phỏng vấn chuyên môn Thông báo tuyển dụng Nhận và kiểm tra hồ sơ Thử việc Không đạt Ứng viên bị loại
 25. 25. 17  Căn cứ để xác định nhu cầu tuyển dụng:  Quy mô hiện có và chiến lược phát triển trong tương lai của Công ty.  Kế hoạch phát triển cụ thể trong từng giai đoạn sản xuất kinh doanh của Công ty.  Sự thay đổi cơ cấu tổ chức, sự biến động về số lượng và chất lượng lao động.  Khi có nhu cầu tuyển dụng trưởng các bộ phận, phòng ban sử dụng lao động lập phiếu đề xuất tuyển dụng và phiếu yêu cầu tuyển dụng kèm theo gửi về phòng nhân sự để lập kế hoạch tuyển dụng. Bước 2: Lập kế hoạch tuyển dụng Do trưởng phòng nhân sự chịu trách nhiệm thực hiện. Sau khi nhận phiếu đề xuất tuyển dụng và phiếu yêu cầu tuyển dụng kèm theo của các bộ phận, phòng ban trưởng phòng nhân sự sẽ tiến hành tổng hợp để lập kế hoạch tuyển dụng và trình lên Giám Đốc xem xét ký duyệt. Bước 3: Phê duyệt Giám Đốc xem xét bảng kế hoạch tuyển dụng do trưởng phòng nhân sự thiết lập nếu hợp lý sẽ chính thức phê duyệt để phòng Hành chính - Nhân sự tiến hành triển khai hoạt động tuyển dụng. Bước 4: Thông báo tuyển dụng Phòng Nhân sự ra thông báo tuyển dụng nhân viên trên E-mail nội bộ của Công ty, trang web tuyển dụng của Công ty, trên các website tuyển dụng như: www.timviecnhanh, https://careerbuilder.vn/, https://vn.indeed.com,, các trung tâm tư vấn, giới thiệu việc làm… nhưng chủ yếu là thông báo rộng rãi trong toàn Công ty và yết thị tại cổng Công ty. Nội dung của mỗi hồ sơ theo mỗi vị trí khác nhau, một hồ sơ nội dung gồm: + Số người và vị trí cần tuyển. + Kinh nghiệm: với mỗi vị trí khác nhau thì đòi hỏi kinh nghiệm khác nhau. + Trình độ học vấn. + Ngoài ra là các giấy tờ văn bằng khác… Trong bảng thông báo còn ghi rõ thời gian bắt đầu nhận hồ sơ, hạn cuối nhận hồ sơ, địa điểm nhận hồ sơ. Bước 5: Nhận và kiểm tra hồ sơ
 26. 26. 18 Sau khi thông báo phòng Hành chính - Nhân sự sẽ tiến hành thu nhận hồ sơ. Trong quá trình thu nhận hồ sơ phòng sẽ kiểm tra, phân loại hồ sơ theo phiếu xét duyệt hồ sơ theo các tiêu chuẩn xét duyệt hồ sơ cụ thể như sau: Hồ sơ ứng viên phải thể hiện rõ vị trí dự tuyển, họ tên ứng viên và các dữ liệu cụ thể để Công ty có thể liên hệ khi có nhu cầu. Việc thu nhận hồ sơ sẽ dừng khi đã nhận được đủ số hồ sơ như kế hoạch  Về mặt hình thức: Các giấy tờ cần thiết phải được sắp xếp gọn gàng theo thứ tự như sau:  Đơn xin việc  Sơ yếu lý lịch (có chứng thực của địa phương)  Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ hoặc các giấy tờ thể hiện trình độ, khả năng nghiệp vụ của ứng viên (nếu có và phải có chứng thực hoặc đối chiếu với bản gốc).  Giấy khám sức khoẻ  Bản sao hộ khẩu, Giấy đăng ký tạm trú (nếu có), bản sao CMND  4 tấm hình 3*4  Quyết định thôi việc đơn vị cũ (nếu cần)  Về mặt nội dung  Hồ sơ phải thể hiện đựơc trình độ chuyên môn cũng như các kiến thức theo yêu cầu tuyển dụng thông qua phần trình bày của đơn xin việc và sơ yếu lí lịch, các bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn.  Ứng viên phải được xác nhận có đủ sức khỏe thông qua giấy khám sức khỏe đã đựơc xác nhận của Cơ quan y tế có thẩm quyền.  Các tiêu chuẩn khác:  Việc xét tuyển sẽ đựơc ưu tiên đối với hồ sơ các ứng viên nội bộ.  Hồ sơ ứng tuyển của đợt tuyển dụng trước sẽ đựơc ưu tiên xem xét lại.  Hồ sơ ứng viên đựơc ưu tiên theo thứ tự: Kinh nghiệm chuyên ngành, kinh nghiệm làm việc, không có kinh nghiệm nhưng có tố chất, năng lực có thể phát triển được. Bước 6: Sơ vấn
 27. 27. 19 Trước khi tiến hành sơ vấn các ứng viên phải điền thông tin theo mẫu , sau đó bộ phận tuyển dụng sẽ tiến hành kiểm tra hoặc sơ vấn ứng viên. Các ứng viên đều làm bài kiểm tra hoặc sơ vấn. Các bộ phận có nhu cầu tuyển dụng cần phải gửi đề bài, thang điểm, đáp án cho bộ phận tuyển dụng của phòng Hành chính - Nhân sự trước ngày kiểm tra 2 ngày để tổ chức kiểm tra. Khi ứng viên đã hoàn thành bài kiểm tra, bộ phận tuyển dụng sẽ thông báo cho các phòng ban liên quan đến nhận hồ sơ, đề thi và bài kiểm tra của ứng viên. Chấm điểm xong, bộ phận quản lý trực tiếp gửi bài kiểm tra, điểm, kết quả đánh giá cho bộ phận tuyển dụng chậm nhất 02 ngày kể từ khi nhận được bài làm của ứng viên. Nếu đạt, phòng Hành chính - Nhân sự phối hợp cùng trưởng bộ phận sắp xếp cho ứng viên phỏng vấn chuyên môn, còn nếu không đạt sẽ thông báo loại. Các ứng viên bị loại sẽ được chuyên viên nhân sự công ty gọi điện thoại cảm ơn đã tham gia ứng tuyển và mời ứng tuyển vào đợt tuyển dụng lần sau của công ty. Bước 7: Phỏng vấn chuyên môn Bộ phận tuyển dụng của phòng Hành chính - Nhân sự chuyển những thông tin về ứng viên cho người tham gia phỏng vấn trước ngày phỏng vấn chuyên môn 02 ngày để nghiên cứu.  Nếu tuyển nhân viên thì thành viên tham gia phỏng vấn gồm: trưởng phòng Hành chính - Nhân sự, bộ phận tuyển dụng, trưởng bộ phận có nhu cầu tuyển dụng.  Nếu tuyển các chức danh quản lý cấp trung và cấp cao, thành viên tham gia phỏng vấn gồm: Ban Giám Đốc, trưởng phòng Hành chính - Nhân sự, trưởng các bộ phận, chuyên viên cao cấp hoặc người được Ban Giám Đốc đề cử tham gia phỏng vấn. Trong quá trình phỏng vấn, mỗi phỏng vấn viên phải đưa ra kết quả đánh giá riêng và sau đó trao đổi thống nhất. Nếu không thống nhất được ý kiến, Giám Đốc là người quyết định cuối cùng. Kết quả phỏng vấn được ghi trong bản dữ liệu Các ứng viên bị loại sẽ được chuyên viên nhân sự công ty gọi điện thoại cảm ơn đã tham gia ứng tuyển và mời ứng tuyển vào đợt tuyển dụng lần sau của công ty. Bước 8: Thử việc Dựa vào kết quả phỏng vấn trong bản dữ liệu ứng viên dự tuyển, phòng nhân sự sẽ mời các ứng viên đạt yêu cầu qua vòng phỏng vấn chuyên môn nhận việc thông qua điện thoại. Nhân viên nhân sự sẽ tiến hành ký hợp đồng thử việc với ứng viên và
 28. 28. 20 đưa ra chương trình thử việc mà nhân viên mới phải thực hiện diễn ra từ 1 đến 2 tháng tùy theo công việc và nhận được lương thử việc của Công ty. Bước 9: Đào tạo hội nhập nhân viên mới Ngay buổi đầu tiên thử việc nhân viên mới sẽ được trưởng phòng nhân sự trực tiếp đào tạo hướng dẫn tạo điều kiện cho nhân viên mới hội nhập vào môi trường làm việc nhanh nhất, phổ biến về nội quy, quy định thời gian làm việc và nghỉ ngơi…sau đó trưởng các bộ phận phòng ban quản lý trực tiếp các nhân viên mới này sẽ hướng dẫn cụ thể công việc cũng như phương pháp làm việc để họ có thể bắt tay vào công việc dễ dàng hơn. Bước 10: Đánh giá sau thử việc Phòng Nhân sự có trách nhiệm theo dõi và cung cấp danh sách nhân viên sắp hết thời hạn thử việc cho Trưởng bộ phận hoặc người trực tiếp quản lý nhân viên mới trước 1 tuần. Căn cứ vào yêu cầu công việc và khả năng hoàn thành công việc của nhân viên mới, trưởng bộ phận hoặc người quản lý trực tiếp nhân viên mới sẽ xác nhận, đánh giá kết quả sau thời gian thử việc và gửi về phòng Nhân sự Bước 11: Quyết định tuyển dụng và ký hợp đồng Nhân viên mới sau khi đã qua thời gian thử việc và được trưởng bộ phận, phòng ban phụ trách đánh giá đạt yêu cầu, phòng nhân sự sẽ ra quyết định cho nhân viên mới nhận việc chính thức. Nhân viên mới được ký kết hợp đồng lao động và hưởng đầy đủ các chính sách, chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty. 2.2.4 Kết quả tuyển dụng của Công ty thời gian qua Bảng 2.6 Kết quả tuyển dụng từ năm 2016 – 2018 Đvt: người (Nguồn: Phòng Hành chính - Nhân sự) Vị trí tuyển Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Nội bộ Bên ngoài Nội bộ Bên ngoài Nội bộ Bên ngoài Cán bộ quản lý 1 0 0 0 1 0 Nhân viên 1 5 0 15 0 17
 29. 29. 21 Nhìn chung trong 3 năm gần đây Công ty đã có bước tiến đáng kể, ngày càng hoàn thiện hơn về số lượng và chất lượng tuyển dụng góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận cũng như thu nhập của người lao động ngày càng tăng lên và giải quyết được những vị trí còn trống trong Công ty cả bằng nguồn tuyển dụng bên trong và bên ngoài. 2.3. Đánh giá công tác tuyển dụng của Công ty cổ phần BCA Solutions 2.3.1.Ưu điểm của công tác tuyển dụng Công ty đã xây dựng một quy trình tuyển dụng tương đối đầy đủ và rõ ràng: từ khâu xác định nhu cầu tuyển dụng rồi đi vào triển khai hoạt động cho đến khâu cuối cùng là tuyển chọn được nhân viên mới sau thời gian đã thử việc và chính thức ký hợp đồng tuyển dụng. Đặc biệt, công tác tuyển dụng ngày càng được chuyên môn hóa cao với đầy đủ các loại biểu mẫu nhân sự tạo điều kiện thuận lợi cho việc đánh giá chính xác ứng viên cũng như kiểm soát chặt chẽ đảm bảo công bằng khi tuyển dụng. Bên cạnh đó, việc tham gia của tất cả các bộ phận có nhu cầu lao động theo từng bước quy trình tuyển dụng giúp cho việc đánh giá ứng viên được thuận lợi và đảm bảo chính xác hơn. Từng bộ phận, phòng ban chủ động đề xuất nhu cầu tuyển dụng của mình dựa trên quy mô, kế hoạch phát triển của công ty tránh được trình trạng dư thừa hay thiếu hụt lao động khi cần thiết. Quá trình phỏng vấn được chia làm 2 lần  Phỏng vấn sơ bộ: do nhân viên nhân sự phụ trách tiến hành kiểm tra ứng viên về học vấn, trình độ kỹ năng chuyên môn, ngoại ngữ… dưới hình thức làm bài test.  Phỏng vấn sâu: do trưởng phòng nhân sự và trưởng các bộ phận, phòng ban có nhu cầu tuyển dụng tiến hành phỏng vấn. Sau khi kết thúc quá trình tuyển dụng thì tất cả các hồ sơ về nhân viên mới vừa được tuyển sẽ được lưu vào một hệ thống file giúp cho phòng nhân sự dễ dàng theo dõi và quản lý các nhân viên mới tại các đơn vị họ trực thuộc. 2.3.2.Nhược điểm của công tác tuyển dụng Hạn chế 1:Nguồn tuyển dụng bên ngoài của Công ty chưa rộng, Công ty mới chỉ quan tâm đến đội ngũ lao động là người thân, quen của nhân viên trong Công ty và
 30. 30. 22 một số lao động khác trên thị trường lao động, chưa chú ý đến nguồn sinh viên từ các trường đại học, cao đẳng, người lao động cũ đã từng làm việc tại Công ty. Hạn chế 2: Công ty chưa phân đối tượng tuyển dụng ra làm 2 loại: chưa có kinh nghiệm và đã có kinh nghiệm làm việc để giúp cho quá trình tuyển dụng được thực hiện dễ dàng Hạn chế 3: Hiện nay công việc tuyển dụng công ty chưa đưa ra cụ thể các tiêu chuẩn để chọn nhân viên, điều này cũng gây khó khăn trong việc sàng lọc ban đầu, tránh mất nhiều thời gian cho các công việc đánh giá sau này. Hạn chế 4: Công ty chưa thành lập đội ngũ chuyên viên phỏng vấn chuyên đảm trách công tác tuyển dụng nguồn nhân lực cho mình. Ngoài ra thì công ty cũng chưa thành lập hội đồng tuyển dụng , công tác tuyển dụng còn mang tính chủ quan. Tóm tắt chương 2: Trong chương 2 nêu thực trạng nguồn nhân lưc của Công ty cổ phần BCA Solutions và quy trình tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần BCA Solutions Công tác tuyển dụng nhằm mục đích đổi mới, bổ sung nguồn nhân lực phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh và chiến lược đẩu tư phát triển của Công ty. Công tác tuyển dụng phải gắn liền với công tác đào tạo, kết hợp đồng thời việc bố trí lao động hợp lý nhằm khai thác và phát triển nguồn nhân lực của Công ty một cách hiệu quả Công ty đã xây dựng một quy trình tuyển dụng tương đối đầy đủ và rõ ràng: từ khâu xác định nhu cầu tuyển dụng rồi đi vào triển khai hoạt động cho đến khâu cuối cùng là tuyển chọn được nhân viên mới sau thời gian đã thử việc và chính thức ký hợp đồng tuyển dụng. Đặc biệt, công tác tuyển dụng ngày càng được chuyên môn hóa cao với đầy đủ các loại biểu mẫu nhân sự tạo điều kiện thuận lợi cho việc đánh giá chính xác ứng viên cũng như kiểm soát chặt chẽ đảm bảo công bằng khi tuyển dụng
 31. 31. 23 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BCA SOLUTIONS 3.1. Nâng cao hiệu quả khai thác nguồn tuyển dụng. Để tìm được nguồn ứng viên phong phú, chất lượng cao đơn vị có thể chọn lựa sử dụng một cách hoặc phối hợp nhiều cách thức sau:  Quảng cáo tuyển dụng Quảng cáo tuyển dụng là một kỹ năng quan trọng cần có của các doanh nghiệp và những nhà quản lý nhân sự. Điều này không chỉ nhằm giới thiệu những vị trí còn trống hoặc các yêu cầu về kỹ năng và trình độ mà còn làm cho Công ty cổ phần BCA Solutions trở nên hấp dẫn hơn trên thị trường. Để đạt được mục tiêu, đơn vị cần phải khảo sát thị trường lao động và tiến hành quảng cáo để có được cách tiếp cận phù hợp. Tùy thuộc vào bản chất công việc cần tuyển. Công ty cổ phần BCA Solutions có thể chọn các công cụ và mô hình quảng cáo khác nhau. Một số công dụng và mô hình quảng cáo thông dụng sau đây, Công ty cổ phần BCA Solutions có thể tùy thuộc vào từng chức danh cần tuyển để ứng dụng vào việc thông tin quảng cáo:  Quảng cáo ở những mục quảng cáo tìm lao động trên các báo địa phương, khu vực và các báo chuyên về một lĩnh vực nào đó. Các vị trí khác nhau trên một tờ báo hoặc các báo khác nhau sẽ có chi phí quảng cáo khác nhau. Thêm vào đó, những người tìm việc cũng quan tâm đến các loại báo khác nhau. Ví dụ, một công việc hấp dẫn với yêu cầu trình độ và kỹ năng cao, có thu nhập cao và các vị trí cho các chức quản lý cao cấp thường nên được quảng cáo trên tờ thời báo kinh tế Việt Nam. Những công việc đơn giản không nên quảng cáo ở những tờ báo đó vì nó làm giảm sự ảnh hưởng của bài quảng cáo và rất tốn kém. Đối với những vị trí quản lý cấp trung hoặc cần tuyển lao động mà yêu cầu trình độ không cao như: Nhân viên kế toán, kế hoạch, văn thư, thủ quỹ, lái xe, bảo vệ ... việc quảng cáo tìm lao động nên được đăng ở báo địa phương và những loại báo được đa số người lao động thường quan tâm đọc như : Báo Tuổi trẻ, báo Thanh Niên, …  Phát tờ rơi phát ở nơi công cộng thường được dùng để quảng cáo cho các công việc các hội trợ việc làm. Điều này yêu cầu nhân viên làm việc phải chuyên
 32. 32. 24 nghiệp. Nếu không, nó có thể làm giảm hình ảnh của đơn vị bởi cách giới thiệu không ấn tượng.  Quảng cáo trên các bảng tin tại khu dân cư hoặc bảng tin tại đơn vị.  Quảng cáo trên trang wed nội bộ, trang wed của đơn vị, thêm các trang wed tuyển dụng (www.vietnamworks.com; www.jobsvietnam.com.vn; ...) Ở các mẫu quảng cáo Công ty cổ phần BCA Solutions cũng cần phải để ý đến vấn đề giữ gìn và xúc tiến hình ảnh của Công ty cổ phần BCA Solutions thông qua mục quảng cáo tuyển dụng lao động. Mục quảng cáo cần phải có các nội dung sau: - Tóm lược về cơ cấu tổ chức, địa điểm và ngành nghề kinh doanh của Công ty. - Các vị trí tuyển dụng. - Địa điểm làm việc. - Yêu cầu đối với các ứng viên, trình độ, kỹ năng và đặc điểm cá nhân. - Các yêu cầu về tuổi, giới tính và tôn giáo. - Nếu có thể, cung cấp cả mức lương và điều kiện ưu đãi. - Thời hạn nộp hồ sơ, địa chỉ và các chi tiết khác. Công ty cổ phần BCA Solutions cần lưu ý: Khi làm quảng cáo, cần thiết phải tuân theo luật pháp để tránh những tình huống không đáng có vì thiếu hiểu biết về luật pháp.  Tiếp cận các cơ quan giới thiệu việc làm Bên cạnh việc đăng quảng cáo tuyển dụng trực tiếp, Công ty cổ phần BCA Solutions có thể tìm kiếm ứng viên từ các cơ quan tuyển dụng lao động và từ các tổ chức giới thiệu việc làm. Ở thành phố HCM hiện nay có rất nhiều các Công ty cổ phần BCA Solutions chuyên việc tuyển dụng lao động và các văn phòng giới thiệu việc làm dưới nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt và cung cấp rất nhiều các dịch vụ khác nhau. Do đó, tùy thuộc vào vị trí bản chất công việc cần tuyển. Công ty cổ phần BCA Solutions có thể lựa chọn công việc thích hợp nhất. Đối với những vị trí quan trọng yêu cầu tiêu chuẩn và khả năng chuyên nghiệp. Công ty cổ phần BCA Solutions nên thông qua các cơ quan tuyển dụng chuyên nghiệp tại TP.HCM hoặc một số thành phố lớn để tìm kiếm lao động. Ngược lại, đối với những vị trí cần lao động giản đơn. Công ty cổ phần BCA Solutions có thể liên hệ các trung tâm giới thiệu việc làm: Trung tâm giới thiệu
 33. 33. 25 việc làm của thành phố. Trung tâm việc làm của Hội phụ nữ hoặc các trung tâm khác của các trung cấp và cao đẳng...Dù hợp tác với bất kỳ cơ quan giới thiệu việc làm nào, Công ty cổ phần BCA Solutions cũng cần cung cấp các thông tin cơ bản như: - Tóm lược về cơ cấu tổ chức, địa điểm và ngành nghề kinh doanh của Công ty. - Các vị trí cần tuyển dụng. - Địa điểm làm việc. - Yêu cầu đối với các ứng viên, kỹ năng và đặc điểm cá nhân. - Các yêu cầu đặc biệt. - Nếu có thể, cung cấp cả mức lương và điều kiện ưu đãi. - Thời hạn tuyển dụng (nên thông báo thời hạn ít nhất là trước 1 tháng). Phải làm rõ quyền lợi mà cơ quan tuyển dụng lao động được hưởng khi họ cung cấp dịch vụ cho đơn vị. Nếu cần hai bên nên ký hợp đồng và đưa ra các điều khoản về trách nhiệm của hai bên. Không nên hợp đồng miệng hoặc trao đổi qua điện thoại. Điều này có vẻ đơn giản nhưng sẽ rất khó khăn nếu có tranh chấp xảy ra. Ngoài ra, khi lựa chọn nhà cung cấp tuyển dụng. Công ty cổ phần BCA Solutions cũng nên cân nhắc về chi phí tuyển dụng về lợi ích mà mình đạt được để tránh trường hợp các ứng viên được tuyển lại rời bỏ đơn vị, sẽ làm tăng chi phí tuyển dụng và ảnh hưởng đến công việc của Công ty. 3.2. Cải tiến quy trình tuyển dụng Qua việc xem xét, đánh giá hồ sơ Công ty cổ phần BCA Solutions sẽ chọn ra được một số ứng viên thỏa mãn những yêu cầu cơ bản của vị trí công việc cần tuyển. Từ đây ứng viên thường phải trải qua một số vòng xét tuyển tiếp, trong đó việc xét tuyển qua phỏng vấn hiện nay rất được nhiều doanh nghiệp tuyển dụng và người dự tuyển quan tâm. Việc phỏng vấn xét tuyển có thể được đơn vị thực hiện qua từng bước như sau:  Mời các ứng viên đến tham dự phỏng vấn Sau khi có được danh sách rút ngắn các ứng viên, Công ty cổ phần BCA Solutions mời các ứng viên có đủ tiêu chuẩn để phỏng vấn họ. Công ty cổ phần BCA Solutions nên thông báo cho các thí sinh này bằng thư mời gửi qua đường bưu điện hoặc qua thư điện tử, sau đó xác nhận lại bằng điện thoại để khẳng định các ứng viên đã nhận được thư mời. Trước khi gửi thư mời, Công ty cổ phần BCA Solutions nên
 34. 34. 26 quyết định thời gian, địa điểm phỏng vấn. Địa điểm phỏng vấn thường là tại Công ty cổ phần BCA Solutions hoặc ở một nơi nào khác bên ngoài tùy thuộc vào đối tượng, số lượng người dự tuyển. Việc tiến hành phỏng vấn ở ngay văn phòng chính là một cơ hội tốt để Công ty cổ phần BCA Solutions giới thiệu đến các ứng viên về Công ty cổ phần BCA Solutions của mình. Trong một số trường hợp đặc biệt, ứng viên đã không thể đến Công ty cổ phần BCA Solutions để tham dự phỏng vấn theo thời gian được mời và có thông báo với Công ty. Nếu xét thấy lý do chính đáng. Công ty cổ phần BCA Solutions nên linh động bố trí lại thời gian phỏng vấn cho ứng viên đó. Thư mời phỏng vấn nên bao giờ có nội dung sau: - Cám ơn ứng viên vì đã quan tâm đến vị trí công việc đang trống. - Mục đích của buổi phỏng vấn. - Thời gian phỏng vấn. - Địa điểm phỏng vấn. - Thời hạn và người liên lạc để xác nhận. Sau thời gian gửi thư mời phỏng vấn vài ngày, phía Công ty cổ phần BCA Solutions cử đại diện tại phòng hành chính – nhân sự gọi điện cho các ứng viên để xác nhận xem người dự tuyển đã nhận được thư hay chưa. Cuộc gọi điện này sẽ giúp Công ty cổ phần BCA Solutions có hình ảnh đầu tiên về ứng viên và kiểm tra ứng xử xã hội của ứng viên. Đây là kinh nghiệm tốt trước khi Công ty cổ phần BCA Solutions tổ chức tiến hành phỏng vấn chính thức. 3.3. Nâng cao năng lực làm công tác tuyển dụng. Cơ cấu tổ chức nhân sự là một yếu tố hết sức quan trọng đối với bất cứ doanh nghiệp nào. Cơ cấu tổ chức quy định doanh nghiệp có khả năng phát triển hay không. Đồng thời việc bố trí từ cơ cấu tổ chức lao động hợp lý giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm được lao động, giảm tối đa chi phí sản xuất kinh doanh. Như vậy, một doanh nghiệp muốn sản xuất có hiệu quả trước hết phải hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý nhân sự. Song như đã trình bày ở trên: cơ cấu tổ chức quản lý nhân sự của Công ty cổ phần BCA Solutions tuy đã trải qua một quá trình dài thiết lập sửa đổi song vẫn còn nhiều điểm chưa hợp lý như bộ máy lãnh đạo của Công ty cổ phần BCA Solutions chưa thực sự năng động, công việc quyết định đều thuộc về một hai người, tạo cho
 35. 35. 27 lãnh đạo (giám đốc) quá tải về công việc, cường độ lao động căng thẳng hạn chế sự mở rộng quan hệ với các lĩnh vực khách, các ngành khách thì nhân viên ít có sự sáng tạo trong công việc. Vì vậy, Công ty cổ phần BCA Solutions cần phải có biện pháp đúng đắn để phát huy những mặt tích cực của cơ cấu quản lý hạn chế những mặt tiêu cực. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ phòng nhân sự, bổ sung thêm cán bộ nhân sự cho Bộ phận hành chính nhân sự và các phòng khác. Thực tế chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần BCA Solutions chưa đáp ứng được yêu cầu về số lượng và chất lượng so với quy mô và tốc độ phát triển kinh doanh cũng như yêu cầu trong ngành, nhất là lĩnh vực tư vấn. Với mục tiêu dài hạn của Công ty cổ phần BCA Solutions đặt ra rất cao nên việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một yêu cầu bức bách. Thực hiện đào tạo và phát triển là một kiến nghị để Công ty cổ phần BCA Solutions có thể nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho mình. Chịu trách nhiệm trong lĩnh vực đào tạo phát triển chính là phòng nhân sự, do đó để nâng cao được hiệu quả của đào tạo và phát triển thì phòng cần phải có một đội ngũ cán bộ được đào tạo bài bản, có kiến thức chuyên sâu, có kinh nghiệm để thực hiện công việc. Tuy nhiên, theo điều tra phỏng vấn hiện nay 100% cán bộ nhân sự tại bộ phận hành chính nhân sự tốt nghiệp đại học từ những chuyên ngành khác nên thực sự cũng gặp nhiều khó khăn. Không những vậy, bộ phận hành chính nhân sự còn thiếu người và đảm nhận quá nhiều chức năng. Ở các phòng khác thì thường không có cán bộ chuyên trách nên khi xác định nhu cầu, mục tiêu thường không chính xác dẫn đến việc các đối tượng được đi đào tạo được lựa chọn dường như chỉ dựa trên nguyên tắc: những người đủ tiêu chuẩn, rảnh rỗi được đi và người đó đã được cử đi đào tạo khoá nào hay chưa mà thôi. Để triển thực hiện kiến nghị này cần thực hiện các bước: Thực hiện đào tạo, nâng cao thêm kiến thức, kinh nghiệm về nhân sự cho các cán bộ tại phòng nhân sự Tổ chức nhiều hơn các khoá đào tạo về quản trị nhân lực, lựa chọn các khoá đào tạo có chất lượng cao, có thể cử đi đào tạo dài hạn để cán bộ bộ phận hành chính nhân sự nâng cao được hiệu quả thực hiện công việc. Tăng cường tổ chức và tham gia các cuộc hội thảo, hội nghị về quản trị nhân lực. Có thể cử cán bộ tham gia các khoá
 36. 36. 28 đào tạo ngắn hạn để cập nhật thêm kiến thức. Đặc biệt, nên có những chương trình bổ sung kiến thức về vai trò của việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho tất cả các nhân viên để nâng cao nhận thức của người lao động về vấn đề này giúp họ có ý thức và trách nhiệm hơn khi được cử đi đào tạo.
 37. 37. 29 KẾT LUẬN Chúng ta đang ở vào thời kỳ phát triển rất quan trọng – đẩy mạnh công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước, phấn đấu đến năm 2020 đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp. Để thực hiện nhiệm vụ đó Đảng ta đã xác định “Lấy việc phát huy nguồn nhân lực con người làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững”. Tuy nhiên để yếu tố con người thực sự trở thành động lực tích cực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá thì nguồn nhân lực phải được đào tạo, tổ chức hợp lý, sử dụng và đãi ngộ thoả đáng. Sự phát triển của đất nước cũng như sự thành công của từng doanh nghiệp không thể thiếu được yếu tố con người. Vì vậy, công tác quản trị nguồn nhân lực có vai trò đặc biệt quan trọng để đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Nhận thức được điều đó nên Công ty cổ phần BCA Solutions đã rất chú trọng và quan tâm đến công tác quản trị nguồn nhân lực nói chung cũng như công tác tuyển dụng và trả lương nói riêng. Thời gian qua tuy công tác tuyển dụng và trả lương tại Công ty đã được một số thành tích quan trọng nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế nhất định có thể ảnh hưởng đến sự phát triển trong tương lai của Công ty. Vì vậy, qua thời gian thực tập tại Công ty, bằng việc vận dụng những lý luận đã học cùng với quá trình tìm hiểu thực tế, em đã mạnh dạn đưa ra một số kiến nghị với mong muốn góp phần hoàn thiện quy trình tuyển dụng và trả lương tại Công ty. Nhưng do kiến thức bản thân còn hạn chế nên bài luận văn không tránh khỏi những thiếu sót. Chính vì vậy, em rất mong nhận được những ý kiến quý báu của thấy cô và các bạn để bài báo cáo được hoàn thiện hơn.
 38. 38. 30 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. TS. Bùi Văn Danh, Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực, Trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM, 2016 2. TS. Trần Kim Dung, Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất bản Thống kê, 2011,2015 3. Phạm Đức Thành, Quản trị nhân lực, Nhà xuất bản Thống kê, 2016 4. Một số tài liệu của Công ty cổ phần BCA Solutions

×