O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Nghề Công Tác Xã Hội.doc

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.1...
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.1...
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.1...
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 24 Anúncio

Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Nghề Công Tác Xã Hội.doc

Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Nghề Công Tác Xã Hội. Được sự phân công của lãnh đạo tôi đến xã Mỹ Khánh gặp trực tiếp thân chủ Nguyễn Thị Tư là hội viên của Hội Người cao tuổi trao đổi về một số vấn đề mà thân chủ đang gặp phải để trợ giúp cũng như kiến nghị, đề xuất. Cùng đi đến nhà thân chủ có công chức phụ trách văn hóa xã hội, Bí thư - Trưởng ấp của xã Mỹ Khánh.

Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Nghề Công Tác Xã Hội. Được sự phân công của lãnh đạo tôi đến xã Mỹ Khánh gặp trực tiếp thân chủ Nguyễn Thị Tư là hội viên của Hội Người cao tuổi trao đổi về một số vấn đề mà thân chủ đang gặp phải để trợ giúp cũng như kiến nghị, đề xuất. Cùng đi đến nhà thân chủ có công chức phụ trách văn hóa xã hội, Bí thư - Trưởng ấp của xã Mỹ Khánh.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Nghề Công Tác Xã Hội.doc (20)

Mais de Nhận Viết Đề Tài Trọn Gói ZALO 0932091562 (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Nghề Công Tác Xã Hội.doc

 1. 1. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 SỞ LAO ĐỘNG TB&XH THÀNH PHỐ CẦN THƠ TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ THỚI LAI    Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Nghề Công Tác Xã Hội TÊN ĐỀ TÀI: CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN VỚI NGƯỜI CAO TUỔI Tên đơn vị thực tập: Ủy Ban Nhân dân xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ Giáo viên hướng dẫn: NGUYỄN HOÀNG NHÂN Học sinh thực hiện: NGUYỄN THỊ BÍCH DIỄM Năm 2019
 2. 2. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài: “Công tác xã hội cá nhân với người cao tuổi” là của tôi và do tôi thực hiện. Các số liệu thu thập và kết quả phân tích tình huống trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất cứ đề tài nghiên cứu cá nhân khác. Phong Điền, ngày ….tháng … năm 2019 Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Bích Diễm
 3. 3. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 1. Họ và tên sinh viên: NGUYỄN THỊ BÍCH DIỄM 2. Tên đề tài: CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN VỚI NGƯỜI CAO TUỔI 3. Nơi thực hiện: Ủy ban nhân dân xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. 4. Mục tiêu: Đi vào tìm hiểu phân tích vấn đề và những khó khăn mà thân chủ là Người cao tuổi đang sống tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền. Vận dụng kiến thức, kỹ năng công tác xã hội cá nhân với NCT đã được học và phối hợp với Công chức văn hóa xã hội xã, hiểu rõ hơn tâm tư nguyện vọng của thân chủ nói riêng và NCT nói chung để kịp thời hỗ trợ hoặc sớm kiến nghị về Hội NCT của huyện. 5. Nội dung chính: NVCTXH làm việc với thân chủ Nguyễn Thị Tư sinh năm 1934 là người cao tuổi của xã Mỹ Khánh. 6. Tiến độ thực hiện của đề tài: 6 tuần. Từ ngày 11/03/2019 – 26/04/2019. Thời gian Nội dung công việc Kết quả dự kiến 11 – 14/03/2019 Liên hệ thực tập UBND xã Mỹ Khánh. Liên hệ Công chức văn hóa xã hội phụ trách NCT của xã lấy thông tin về TC. Hiểu rõ hơn về TC và các chế độ đang được hưởng 15/3/2019 Viết lại thông tin đã thu thập lại và chuẩn bị câu hỏi để gặp TC Đạt được yêu cầu của giáo viên hướng dẫn về đề tài đang thực hiện 18/3/2019 Cùng CCVHXH đi gặp TC Thu thập thông tin về TC hoàn chỉnh 19-22/3/2019 Viết lại thông tin đã thu thập vào báo cáo và xuống gặp TC lấy thêm thông tin cần. So sánh với thông tin ban đầu lấy được từ UBND xã Mỹ Khánh. Hoàn chỉnh những bước theo yêu cầu của giáo viên hướng dẫn. 23/3/2019 Cùng CCVHXH Mỹ Khánh đến gặp CCVHXH xã Giai Xuân lấy thông tin về con gái của TC. Ghi nhận được thông tin cần thiết cho tiến trình tiếp cận đối tượng.
 4. 4. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Đến nhà chồng con gái TC thu thập thông tin 25/3/2019 NVCTXH gặp CCVHXH Giai Xuân lấy thêm thông tin. Xuống gặp hàng xóm, người thân của con gái TC Nhận được thông tin cần 26-29/2019 Chỉnh sửa và viết hoàn chỉnh báo cáo 01-03/4/2019 Hẹn gặp TC Lấy thông tin cho bài viết 04/4/2019 Gặp CCVHXH xã Mỹ Khánh xác nhận lại một số thông tin về TC Bổ sung bài báo cáo 05/4/2019 Bổ sung hồ sơ TC 08/4/2019 Hẹn gặp CCVHXH xã Giai Xuân lấy thêm thông tin về con gái TC Bổ sung hồ sơ TC 05-12/4/2019 Hoàn chỉnh yêu cầu bài báo cáo Nộp và nhận được chỉnh sửa của giáo viên 13-19/4/2019 Liên hệ thân chủ bổ sung hồ sơ. Gặp hàng xóm TC Hoàn chỉnh yêu cầu giáo viên 22-26/4/2019 Bổ sung và hoàn chỉnh bài báo cáo Nộp và chỉnh sửa hoàn tất báo cáo cho giáo viên. Xác nhận của CB hướng dẫn Sinh viên thực hiện
 5. 5. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MỸ KHÁNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc PHIẾU NHẬN XÉT THỰC TẬP Họ và tên học sinh: NGUYỄN THỊ BÍCH DIỄM Thực tập tại: Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TPCT Từ ngày: 11/3/2019 - 26/4/2019 1. Về tinh thần, thái độ, ý thức tổ chức kỷ luật …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 2. Về những công việc được giao: …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………… 3. Về các nội dung cần rèn luyện trong thời gian tới: …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………. Phong Điền, Ngày……tháng……năm 2019 Xác nhận của đơn vị thực tập Cán bộ trực tiếp hướng dẫn thực tập (Ký tên và đóng dấu) (Ký tên và ghi họ tên)
 6. 6. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP (Dùng cho giáo viên chấm báo cáo thực tập) Họ và tên học sinh thực tập: NGUYỄN THỊ BÍCH DIỄM Lớp: Công tác xã hội Phong Điền Niên khóa: 2017-2019 Tên đơn vị thực tập: Ủy ban nhân dân xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Tên đề tài: CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN VỚI NGƯỜI CAO TUỔI Nội dung đánh giá Điểm tối đa Điểm thực I. Hình thức trình bày 1,5 I.1 Đúng mẫu định dạng của trường (Trang bìa, trang lời cảm ơn, rang đánh giá thực tập, trang mục lục và các nội dung báo cáo) 0,5 I.2 Sử dụng đúng mẫu mã và Font tiếng việt ( Unicode Times New Roman, size 13) 0,5 I.3 Trình bày mạch lạc, súc tích, không có lỗi chính tả 0,5 II. Lịch làm việc 1,0 II.1 Có lịch làm việc đầy đủ trong thời gian thực tập 0,5 II. 2 Hoàn thành tốt kế hoạch công tác ghi trong lịch làm việc (thông qua nhận xét của cán bộ hướng dẫn) 0,5 III. Nội dung thực tập 7,5 III.1 Có hiểu biết tốt về cơ quan nơi thực tập 1,0 III. 2 Phương pháp thực tập thực hiện phù hợp với nội dung công việc được giao. III.3 Kết quả củng cố lý thuyết III.4 Kết quả rèn luyện kỹ năng thực hành III.5 Kinh nghiệm thực tiễn thu nhận được 1,0 III.6 Kết quả thực hiện công việc tốt 2,5 TỔNG CỘNG 10,0
 7. 7. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ……………………………………………………… Trang LỜI CẢM ƠN …………………………………………………………... Trang KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ……………………………… Trang PHIẾU NHẬN XÉT THỰC TẬP ……………………………………… Trang PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ……………. Trang MỤC LỤC …………………………………………………………......... Trang DANH MỤC BẢNG …………………………………………………… Trang DANH MỤC HÌNH …………………………………………………… Trang Phần 1: MỞ ĐẦU ……………………………………………………… Trang
 8. 8. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CTXH Công tác xã hội NCT Người cao tuổi NVCTXH Nhân viên công tác xã hội TC Thân chủ CCVHXH Công chức văn hóa xã hội UBND Ủy ban Nhân dân CLB Câu lạc bộ TV Thành viên HV Hội viên TPCT Thành phố Cần Thơ
 9. 9. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 1. Giới thiệu vê cơ sở xã hội: 1.1 . Tên cơ sở: Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TPCT 1.2. Địa chỉ: Ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Khánh. 1.3. Tên cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TPCT. Mỹ Khánh là xã ven của thành phố Cần Thơ, là xã cửa ngõ huyện sinh thái của Phong Điền với diện tích tự nhiên 1.058,55 ha, được chia thành 8 ấp với dân số 10.003 nhân khẩu. Là xã có truyền thống anh hùng cách mạng được nhà nước phong tặng “xã Anh Hùng” năm 1996, năm 2000 đơn vị được công nhận xã văn hoá. Đặc biệt, vào năm 2014 Mỹ khánh là xã đầu tiên được công nhận xã Nông thôn mới của huyện Phong Điền. - Xã Mỹ Khánh là 1 xã anh hùng, xã cửa ngõ của Huyện Phong Điền nằm dọc vùng ven đô thị thành Phố Cần Thơ, giáp ranh với quận Ninh Kiều. - Ranh giới hành chính của xã giáp với các xã lân cận như sau: + Phía đông giáp Phường An Bình. + Phía tây giáp Thị Trấn Phong Điền. + Phía nam giáp xã Nhơn Nghĩa. + Phía bắc giáp xã Giai Xuân. - Địa bàn xã Mỹ Khánh trong những năm qua được mở rộng quy hoạch nhiều nên thu hút nhiều nhà đầu tư vào xây dựng các trường đại học lớn và các bệnh,…đã làm thúc đẩy nhu cầu phát triển về nhà ở của người dân, từ đó tình hình chuyển dịch cơ cấu đất đai cũng có nhiều biến đổi. 1.4. Mục đích của cơ sở: Chức năng quản lý hành chính nhà nước, chấp hành nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cùng cấp cũng như các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên. Nhiệm vụ: Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp mình theo hướng dẫn của UBND cấp trên; Quản lí công tác tổ chức, biên chế, lao động, tiền lương theo phân cấp của UBND cấp. 1.5. Đối tượng chính của cơ sở phục vụ: Nhân dân trong xã, các đối tượng được hưởng chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, Người cao tuổi, trẻ em khuyết tật,… 1.6. Tổ chức của cơ sở: - Ban điều hành - Các bộ phận trong tổ chức
 10. 10. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 - Vẽ sơ đồ tổ chức I. Giới thiệu về địa phương - Cơ cấu tổ chức theo sơ đồ:
 11. 11. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 1.8 Nhân sự chuyên môn công tác xã hội: a. Nhân sự chuyên môn công tác xã hội: Hiện tại UBND có 1 công chức một cửa liên thông được đào tạo lớp Trung cấp công tác xã hội năm 2016 b.Nhân sự không chuyên môn: không có. * Ý kiến, nhận xét của học viên về các hoạt động của cơ sở thực tập: Thuận lợi: Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND xã Mỹ Khánh và cán bộ phụ trách người cao tuổi đã nhiệt tình hướng dẫn giúp đỡ sinh viên được tiếp cận người cao tuổi. Lãnh đạo UBND xã Mỹ Khánh có đưa ra nhiều biện pháp để đảm bảo đảm quyền lợi cũng như các chính sách cho các đối tượng. Khó khăn: Chế độ cho người cao tuổi, neo đơn, nghèo cộng lại nhiều khoản, chi tiêu tiết kiệm mới đủ sống. Trình độ học vấn thấp. 2. Giới thiệu về thân chủ 2.1 Bối cảnh chọn thân chủ: Được sự phân công của lãnh đạo tôi đến xã Mỹ Khánh gặp trực tiếp thân chủ Nguyễn Thị Tư là hội viên của Hội Người cao tuổi trao đổi về một số vấn đề mà thân chủ đang gặp phải để trợ giúp cũng như kiến nghị, đề xuất. Cùng đi đến nhà thân chủ có công chức phụ trách văn hóa xã hội, Bí thư - Trưởng ấp của xã Mỹ Khánh. 2.2. Hồ sơ xã hội của thân chủ: a.Thông tin cá nhân thân chủ: Bà Nguyễn Thị Tư năm nay 83 tuổi quê ở ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Bà Tư có chồng bệnh chết và hai con gái là Cúc và Xuân. Chồng bà bị bệnh chết năm con gái Xuân được 8 tuổi. Chị Cúc đã chết vì bệnh ung thư bao tử năm 25 tuổi. Chị Xuân năm nay 50 tuổi có chồng tên Sơn ở xã Long Tuyền (cách nhà bà Tư hơn 10 cây số). Vợ chồng chị Xuân có hai người con (Nga và Minh). Lúc còn trẻ bà Tư đi bán xôi nuôi 2 người con gái. Giờ tuổi cao sức yếu bà sống nhờ vào trợ cấp hàng tháng của nhà nước là 540.000 ngàn/tháng. Hoàn cảnh gia đình chồng chị Xuân nghèo nên không lo cho bà được gì, Chị Xuân hay về xin tiền bà Tư. Anh Sơn và chị Xuân làm phụ hồ đi theo công trình nên ngày đây mai đó. Vì vậy, hai người con Nga và Minh cũng bỏ học sớm theo phụ cha mẹ. Cuộc sống vốn khó khăn và lại khó khăn hơn khi anh Sơn bị tai nạn lao động chấn thương cột sống, chạy thận nhân tạo phải nằm 1 chỗ. Do bỏ học sớm nên 2 cháu Nga và Minh không có công việc ổn định đang theo mẹ phụ hồ. Ba mẹ con Chị Xuân làm không đủ tiền mua thuốc cho anh Sơn, Khi đợt khám sức khỏe xin việc, cháu Minh phát hiện bị hở van tim bác sỹ nói cần phẩu thuật. Lao động chính trong gia đình giờ phụ thuộc vào 2 người phụ nữ. Minh ở nhà chăm cha và lãnh bao xi măng về giặt, xếp mỗi ngày kiếm được 10 - 20 ngàn. Một lần giữa chị Xuân và bà Tư hiểu lầm vì bà Tư bị cạy tủ mất tiền mà hơn 10 năm chị không về nửa.
 12. 12. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Thông tin cá nhân thân chủ: Họ và tên: Nguyễn Thị Tư Giới tính: Nữ Nơi sinh: 1934 Hiện cư ngụ tại: Ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TPCT. *Các thông tin khác về thân chủ: - Quá trình sống và lớn lên: bà Tư sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê nghèo của huyện Phong Điền. Sau đó, bà kết hôn và có 2 cô con gái, chồng bà chết sớm, con gái lớn cũng chết vì bệnh ung thư. Bà Tư học lớp 2 biết đọc, biết viết được tên của bà. Lúc bà lập gia đình cuộc sống cũng khó khăn, nhà chồng ít đất vườn, vợ chồng bà không có đất ở đậu nhà người hàng xóm sau này dành dmuj tiền mua được (100 mét vuông đất cất nhà nơi bà đang sống hiện tại). -Tình trạng thể chất, tinh thần: hiện tại sức khỏe yếu dần do tuổi cao và có trí nhớ giảm (lúc nhớ lúc không). b.Thông tin về môi trường thân chủ: * Thông tin về gia đình: Cha mẹ bà Tư đã mất lúc bà còn trẻ. Dòng họ, người thân không còn liên lạc với bà Tư từ sau khi 2 chị ruột của bà qua đời, con cháu nghèo bỏ xứ đi tha phương làm ăn không về thăm bà đã rất lâu rồi và bà cũng không nhớ rõ. Tôi ghé nhà hàng xóm (chủ đất) được biết lúc trẻ ông bà Tư hiền lành ai cũng thương nhưng nghèo lắm, làm gì cũng lỗ từ nuôi con heo, nuôi gà vịt, rồi nợ nần chồng chất, chán nản ông Tư rượu chè rồi trúng gió mà chết. Mọi gánh nặng tiếp tục đè lên vai bà Tư khi người con gái thứ hai là cô Xuân bị bệnh ung thư bao tử. Bà đi bán xôi để sống, để trả nợ, …
 13. 13. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 - Sơ đồ phả hệ: * Giải thích các mối quan hệ trong gia đình mở rộng: - Mối quan hệ tốt thân thiết: con gái, con rể, 2 đứa cháu gái. - Mối quan hệ bình thường: hàng xóm, bạn bè, bà con họ hàng đều tốt không có mâu thuẫn gì. * Thông tin về môi trường sống chung quanh thân chủ: Mọi người xung quanh rất yêu thương bà Tư, Bà Tư hiền không xích mít với ai, nghèo lo làm ăn, không tham lam, không trộm cắp gì của ai. a. Chân dung gia đình + Môi trường vật chất * Nhà cửa: nhà tol cấp 4, lát gạch tàu. -Các đồ đạc trong nhà: do tuổi đã cao đi lại chậm nên các mạnh thường quân và chính quyền địa phương chăm lo cho bà Tư một số vật dụng cần thiết: nồi cơm điện, 1 cái radio, 2 cái nồi, 2 cái chảo, chén, tô, dĩa, muỗng đủa đủ 1 mình bà Tư sinh hoạt. -Môi trường sinh thái chung quanh: thoáng mát, sạch sẽ, từ ngoài lộ bê tông dẫn vào nhà bà khoảng 20m được các mạnh thường quân, bà con láng giềng đổ đá bụi tránh trơn trợt khi trời mưa.
 14. 14. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 b.Tình trạng kinh tế gia đình thân chủ + Nguồn thu nhập: 540.000 ngàn/ tháng từ chế độ nhà nước quy định. + Việc làm: lúc còn mạnh khỏe bán xôi vò để sống. c.Chăm sóc, giáo dục: + Chăm sóc sức khỏe: hàng tháng các y, bác sỹ đến thăm khám và chữa bệnh cấp thuốc tại nhà cho các đối tượng NCT trong toàn xã Mỹ Khánh trong đó có bà Tư. + Giáo dục: Bà Tư thường kể chuyện ngày còn trẻ về bà, gia đình bà lam lũ thời chiến cho các y bác sỹ, cán bộ xã, ấp đến thăm bà, … d.Mối quan hệ với môi trường xung quanh: mối quan hệ đều tốt đẹp, tình làng nghĩa xóm chan hòa và giúp đỡ nhau.
 15. 15. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Sơ đồ sinh thái: +Mối quan hệ tốt hai chiều: các y bác sỹ, cán bộ BTXH, cán bộ ấp, xã +Mối quan hệ bình thường: bạn bè, hàng xóm, NVCTXH. +Mối quan hệ xa cách: con gái thứ 3, chồng cô con gái thứ 3 và 2 cháu ngoại. Bà con họ hàng của bà.
 16. 16. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP CHO VẤN ĐỀ NGHIÊN CÚU Tiến trình làm việc với thân chủ: -Giai đoạn 1: Tiếp cận thân chủ và nhận diện vấn đề + Quá trình tiếp cận thân chủ:  Thuận lợi: Được cán bộ BTXH và trưởng ấp hướng dẫn đến thăm nhà bà Tư, người hàng xóm nhiệt tình kể cho NVCTXH về gia đình bà Tư.  Khó khăn: Bà hay quên nên nguồn thông tin cần xác minh lại qua hàng xóm, bạn bè của bà. + Nhận diện vấn đề thân chủ: Vấn đề thân chủ gặp phải là tâm lí buồn, tủi thân luôn nhớ con gái, các cháu và không ai chăm sóc bà khi tuổi xế chiều cận kề. Sơ đồ cây vấn đề:
 17. 17. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Phân tích cây vấn đề + Gia đình: hiện tại bà Tư sống 1 mình, đi lại khó khăn không đi xa được, chỉ quanh quẩn trong nhà, con gái nhiều năm không liên lạc với bà do chồng bệnh, con trai bệnh. + Ngày trước khi lấy chồng do bà bị mất 1 số tiền nghi ngờ bà Tư có hỏi cô Xuân có lấy không? Cô nói không có, lời qua tiếng lại giữa bà Tư và cô Xuân rồi từ ấy cô không đến thăm bà nửa, nhưng thỉnh thoảng đạp xe qua với con gái Nga rồi về. Nhiều lần bà kêu vợ chồng anh Sơn về ở với bà Tư luôn nhưng a Sơn không chịu sống bên vợ. + Bản thân: bà Tư là NCT 84 tuổi. + Hoạt động sinh hoạt hàng ngày gặp khó khăn trong việc đi lại, sức khỏe yếu dần. + Những người xung quanh: Bạn bè: có 02 bà bạn gần nhà là bà Năm 71 tuổi và bà Sáu 75 tuổi, thỉnh thoảng đến thăm bà Tư cho ít trái cây: chuối, mớ rau, con cá cho bà Tư tình nghĩa chị em lúc bà còn trẻ đi bán xôi trong ấp và lội bộ có hôm ra đên xã Mỹ Khánh. + Các tổ chức: Định kì hàng tháng có Đoàn cán bộ y tế xã (1 năm 2 lần kết hợp với đoàn y- Bác sỹ của Bv ĐHY dược thành phố Cần Thơ) đến tại nhà thăm, khám sức khỏe cho bà Tư. Giai đoạn 2: Đánh giá và lập kế hoạch giúp đỡ + Đánh giá vấn đề của thân chủ: Thân chủ là người cao tuổi, neo đơn thuộc hộ nghèo đã và đang được chính quyền địa phương tại xã Mỹ Khánh chăm sóc cho hưởng chế độ theo quy định của Nhà nước với mức lương trợ cấp hàng tháng là 540.0000 ngàn. Tâm lí lo sợ chết không được gặp mặt các cháu, buồn khóc khi nhắc về cô Xuân. Mong muốn được gặp vợ chông anh Sơn mỗi khi NV công tác xã hội đến thăm, lấy thông tin để trợ giúp bà. Ước muốn của bà Tư được sống gần con cháu đến ngày bà chết.
 18. 18. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 + Lập kế hoạch giúp đỡ. Bước 1: Tác động tới gia đình thân chủ: Tác động đến bà Tư về hiểu lầm số tiền bị mất trước kia, sau khi biết được là người cháu nhà hàng xóm cạy tủ lấy chứ không phải chị Xuân lấy. NVCTXH chắc rằng bà tư đã bỏ qua cho con gái. Tập trung đến nhà cô Xuân đang ở thông báo tình hình sức khỏe của bà Tư cho cô Xuân, anh Sơn và các cháu biết. Vận động, thuyết phục cô Xuân bỏ qua chuyện cũ vì “những ai còn mẹ đừng để mẹ khóc” để dẫn 2 cháu về thăm bà Tư. Tiếp nói truyền thống đạo đức uống nước nhớ nguồn công sinh thành là vô tận, tác động vào Nga và Minh đế các cháu thuyết phục mẹ. Nói rỏ chế độ nhà nước chăm lo cho bà Tư hàng tháng nên không là gánh nặng cho cô Xuân, và những ngày lễ 06/6 (người cao tuổi Việt Nam), các ngày tết nguyên đán, ngày vu lan thì các phần quà cũng được trao cho bà Tư, gạo-gia vị cũng cho bà Tư nên chị Xuân không phải lo cái ăn cho mẹ. Điểm mạnh - Tuổi cao nhưng trí nhớ vẫn còn - Sức khỏe hiện tại khá, đi lại được. - Có mối quan hệ tốt với xóm làng, được yêu mến. Cơ hội - Được con gái đón về chăm sóc, hoặc cả nhà chị Xuân dọn qua ở nhà bà Tư luôn. - Được mọi người: hàng xóm, nhân viên y tê, chính quyền quan tâm giúp đở. - Tâm trạng hết buồn tủi tăng sức khỏe, có thể tự lo cho sinh hoạt của mình để giảm bớt gánh nặng cho cô Xuân. Điểm yếu - Tâm lý không ổn định buồn lo lắng, cho cô Xuân không tiền lo thuốc than cho chồng-con trai, tự trách bản thân bà là mẹ không giúp được gì cho con gái, cảm thấy cô đơn mỗi khi chiều tà, trời mưa giông sống 1 mình lo sợ. - Lo sợ bệnh nằm 1 chỗ không biết con gái có chăm sóc không và làm phiền xóm giềng. - Có lúc quên nên cần sự trợ giúp của địa phương, bạn bè, hàng xóm. Thách thức Chưa biết cô Xuân chịu về nhà bà Tư ở để chăm sóc bà không và chưa biết cô Xuân chịu đón bà Tư về nhà cô Xuân không.
 19. 19. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 NV công tác xã hội kết hợp với Phụ nữ, chính quyền địa phương đến giải thích chính sách cho chị Xuân vay vốn ngân hàng để làm ăn có lãi mua thuôc cho a Sơn, rồi đăng kí tên cho Minh mổ tim từ thiện. Khảo sát để được xét hộ nghèo,... NV công tác xã hội chắc rằng chị Xuân chịu đến thăm mẹ mình và chăm sóc mẹ khi tuổi già cô đơn. Tạo phương tiện đưa bà Tư đến thăm anh Sơn và các cháu. Phối hợp giúp bà Tư – Chị Xuân giải quyết mâu thuẫn để mẹ con xích lại gần nhau. Bước 2: Tác động vào chính thân chủ: động viên an ủi để tin thần bà ổn định, bớt buồn, bớt lo lắng. Bản thân bà Tư phải bỏ qua chuyện mất tiền, được biết nguyên nhân mất cấp. Mời được người đến nói rõ số tiền mất cho bà tư và chị Xuân không còn hiểu lầm nhau. Bước 3: Tác động tới những người bạn, hàng xóm: kể rõ sự việc mất cắp tiền cho hai bà bạn bà Tư nghe và NV công tác xã hội hẹn và mời được hai bà bạn gần nhà đến trong buổi gặp nhau giữa Mẹ con bà Tư, trưởng ấp tại nhà bà Tư. + Mời được chị Xuân về nhà bà Tư. +Nhân viên công tác XH cùng trưởng ấp, phụ nữ, hai bà bạn và mời được người thấy vụ cạy tủ năm xưa để giải oan cho chị Xuân và để bà Tư không hiểu lầm con gái nữa. Giai đoạn 3: Thực hiện kế hoạch giúp đỡ (Quá trình can thiệp) Bản kế hoạch được thể hiện cụ thể như sau: Thời gian Đối tượng tác động Nội dung tác động Kết quả mong đợi Bước 1 Bố mẹ thân chủ Đánh vào tâm lý bà Tư bỏ qua chuyện mất tiền năm cũ, khơi gợi lại cô con gái và 2 đứa cháu ngoại để bà có động lực sống tiếp: động viên, an ủi bà đã tuổi cao sức yếu bà phải sống có ích, để 2 đứa cháu ngoại noi theo gương, để cái phước, cái thọ cho con cháu đời sau. -TC sẽ nhẹ lòng phấn khởi khi nhắc đến 2 cháu gái bà từng yêu thương ẩm bồng lúc nhỏ. -TC sẽ có động lực sống thể hiện trên gương mặt, ánh mắt khi NVCTXH nhắc đến. -Được sống cùng con-cháu.
 20. 20. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Bước 2 Tác động vào chính bản thân Lời nói NVCTXH làm cho TC cảm thấy sống có ích vì con vì cháu. TC vui vẻ trong cuộc trò chuyện, cỡi mở hơn, vui vẻ hơn, yêu đời hơn. Bước 3 Tác động tới bạn bè Trao đổi trực tiếp động viên nhờ vả 2 bà bạn là (bà 2Vân, và bà 6 Sệ) bạn thăm hỏi sớm hôm, nhắc nhỡ uống thuốc, ưn uống đúng giờ. Giải quyết được việc trước mắt vấn đề TC được sự quan tâm về sức khỏe, sinh hoạt. Quá trình can thiệp: Thời gian Địa điểm Kênh tác động Phương pháp tác động Nội dung tác động Kết quả tác động 1 tháng Xã Long Tuyền UBND xã Long Tuyền và cán bộ phụ trách BTXH Gia đình nhà chồng cô Xuân Lấy thông tin bằng lời nói – ghi chép lại. -Điện thoại liên hệ. NVCTXH mong muốn chính quyền địa phương cung cấp thông tin về gia đình chồng cô Xuân. - NVCTXH mong muốn gia đình nhà chồng cô Xuân phối hợp thực hiện Tìm được địa chỉ cô Xuân đang ở cùng chồng và 2 đứa cháu ngoại và liên lạc bằng điện thoại. 2 – 4 tháng Xã Long Tuyền, xã Mỹ Khánh Nhà bà Tư, nhà chồng cô Xuân, CB BTXH xã Mỹ Khánh, CBXH xã Long Tuyền Lấy thông tin bằng lời nói, Giấy viết chi chép lại , điện thoại liên lạc. Tiếp tục bổ sung hồ sơ và làm rõ hơn về thông tin còn lại của cô Xuân và 2 đứa Động viên và mời được cô Xuân về nhà thăm mẹ. Giải quyết mâu
 21. 21. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 cháu ngoại bà Tư thuẫn xong và thuyết phục được vợ chồng cô Xuân đồng ý về nhà bà Tư để chăm soc bà tuổi xế chiều. Bà Tư hết buồn, vui lên yêu đời hơn khi sống cùng con và các cháu. Giai đoạn 4: Lượng giá và kết thúc: Bản thân nhận thấy khi tiếp xúc thực tế TC Nguyễn Thị Tư gặp rất nhiều khó khăn về: - Khi liên hệ xin gặp cán bộ xã Mỹ Khánh, xã Long Tuyền. - Xin được gặp gia đình bên nhà chồng cô Xuân hỏi chuyện, hẹn gặp cô Xuân khó khi đi làm sớm về muộn. - Bản thân nhận thấy nên cố gắng trao đồi thêm thông tin về ngành đang học, về mối quan hệ xã hội để hỗ trợ công tác ngành khi đi thực tế liên hệ công tác. - Chuẩn bị kinh phí (xã hội hóa) từ mạnh thường quân, tổ chức từ thiện,... để duy trì hoạt động vì khi nhận ca cần trợ giúp mà khi bắt đầu thực hiện kinh phí chưa cấp liền thì NV công tác xã hội cũng có quỹ để thực hiện nhiệm vụ. - Thân chủ cao tuổi sống một mình, nhờ vào sự chăm sóc của hàng xóm và 2 người bạn đến thăm hỏi, khi sức khỏe yếu thì hàng xóm liên hệ con gái bà Tư và cán bộ y tế xã đến nhà khám bệnh và cho thuốc bà Tư uống.
 22. 22. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 PHẦN 3- KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Đề tài: “Công tác xã hội cá nhân với Người cao tuổi” được thực hiện tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Qua nghiên cứu cho ta thấy được đặc điểm Người cao tuổi xã Mỹ Khánh, những vấn đề và nhu cầu của Người cao tuổi đang gặp phải, cần tới sự trợ giúp của các cơ quan chức năng, gia đình, nhân viên công tác xã hội,… Đề tài góp phần hỗ trợ đối tượng yếu thế là Người cao tuổi, hỗ trợ công chức văn hóa xã hội xã trong thực hiện chuyên môn của mình với Người cao tuổi một cách chuyên nghiệp hơn. Qua đây, giúp tôi có cái nhìn tổng thể về công tác xã hội cá nhân hay ngành công tác xã hội- một việc làm mang lại lợi ích cho cuộc sống con người, hướng tới sự phát triển tốt đẹp hơn./.
 23. 23. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Bài giảng Công tác xã hội, Slideshow, Thư viện Công tác xã hội (15/10/2016). 2. Đại học Lao động - Xã hội: Giáo trình Công tác xã hội cá nhân và gia đình, NXB LĐ-XH, Hà Nội, 2010. 3. Giáo trình công tác xã hội với người cao tuổi, NXB Đạo học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia TP.Hồ Chí Minh. 4. Luật Người cao tuổi ngày 01/07/2010. 5. Đại học Lao động - Xã hội: Giáo trình Công tác xã hội cá nhân và gia đình, NXB LĐ-XH, Hà Nội, 2010. 6. Nguyễn Văn Đồng, Tâm lý học phát triển, giai đoạn thanh niên đến tuổi già, NXB Chính trị Quốc gia, 2007. 7. BS. Nguyễn Ý Đức: Vấn đề người cao tuổi. NXB Văn hoá Thông tin, Hà Nội. 8. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Gia đình với người cao tuổi (Tài liệu giáo dục đời sốn gia đình), 2010. 9. TS. Nguyễn Thế Huệ: Người cao tuổi và bạo lực gia đình. NXB Tư pháp, Hà Nội, 2007. 10. TS. Nguyễn Thế Huệ: Người cao tuổi và già làng trong phát triển bền vững Tây Nguyên. NXB Thông tấn, Hà Nội, 2008.
 24. 24. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 PHỤ LỤC

×