O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Báo Cáo Thực Tập Hoạt Động Cho Vay Bất Động Sản Tại Ngân Hàng Kiên Long.docx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.1...
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
i
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917...
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
ii
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 091...
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 43 Anúncio

Báo Cáo Thực Tập Hoạt Động Cho Vay Bất Động Sản Tại Ngân Hàng Kiên Long.docx

Báo Cáo Thực Tập Hoạt Động Cho Vay Bất Động Sản Tại Ngân Hàng Kiên Long. Do hoạt động tín dụng trung và dài hạn có phạm vi rất rộng. Xét trên góc độ Ngân hàng thì chất lượng tín dụng trung và dài hạn là nội dung được quan tâm và bao trùm nhất trong hoạt động tín dụng trung và dài hạn vì xét cho đến cùng thì chất lượng tín dụng luôn là mục tiêu hướng tới của Kien Long Bank cũng như của các Ngân hàng, nó bao hàm gần như toàn bộ quá trình hoạt động của lĩnh vực tín dụng trung và dài hạn, quản trị rủi ro, giám sát tín dụng trung và dài hạn,… Nên trong phạm vi đề tài này, em xin được đề cập đến vấn đề “Chất lượng tín dụng trung và dài hạn cho các dự án bất động sản của toàn bộ hệ thống Kien Long Bank giai đoạn 2016-2018” và khách hàng của Kien Long Bank trong các dự án bất động sản là các doanh nghiệp để có những nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng và sát thực nhất đối với hoạt động tín dụng trung dài hạn của Kien Long Bank.

Báo Cáo Thực Tập Hoạt Động Cho Vay Bất Động Sản Tại Ngân Hàng Kiên Long. Do hoạt động tín dụng trung và dài hạn có phạm vi rất rộng. Xét trên góc độ Ngân hàng thì chất lượng tín dụng trung và dài hạn là nội dung được quan tâm và bao trùm nhất trong hoạt động tín dụng trung và dài hạn vì xét cho đến cùng thì chất lượng tín dụng luôn là mục tiêu hướng tới của Kien Long Bank cũng như của các Ngân hàng, nó bao hàm gần như toàn bộ quá trình hoạt động của lĩnh vực tín dụng trung và dài hạn, quản trị rủi ro, giám sát tín dụng trung và dài hạn,… Nên trong phạm vi đề tài này, em xin được đề cập đến vấn đề “Chất lượng tín dụng trung và dài hạn cho các dự án bất động sản của toàn bộ hệ thống Kien Long Bank giai đoạn 2016-2018” và khách hàng của Kien Long Bank trong các dự án bất động sản là các doanh nghiệp để có những nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng và sát thực nhất đối với hoạt động tín dụng trung dài hạn của Kien Long Bank.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Báo Cáo Thực Tập Hoạt Động Cho Vay Bất Động Sản Tại Ngân Hàng Kiên Long.docx (20)

Mais de Nhận Viết Đề Tài Trọn Gói ZALO 0932091562 (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Báo Cáo Thực Tập Hoạt Động Cho Vay Bất Động Sản Tại Ngân Hàng Kiên Long.docx

 1. 1. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 UBND TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY BẤT ĐỘNG SẢN CHO ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG – PGD TÙNG THIỆN VƯƠNG – CHI NHÁNH SÀI GÒN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG BẬC: ĐẠI HỌC HÌNH THỨC: CHÍNH QUY SINH VIÊN THỰC HIỆN: LÂM THỊ TÚ UYÊN LỚP: DTN1152 KHÓA HỌC: 2016 - 2019 GVHD: Ths. TRẦN THỊ HÀ TRANG TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 4 NĂM 2019
 2. 2. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com i Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 UBND TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY BẤT ĐỘNG SẢN CHO ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG – PGD TÙNG THIỆN VƯƠNG – CHI NHÁNH SÀI GÒN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG BẬC: ĐẠI HỌC HÌNH THỨC: CHÍNH QUY SINH VIÊN THỰC HIỆN: LÂM THỊ TÚ UYÊN LỚP: DTN1152 KHÓA HỌC: 2016 - 2019 GVHD: Ths. TRẦN THỊ HÀ TRANG
 3. 3. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com ii Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 4 NĂM 2019
 4. 4. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com iii Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu và kết quả nghiên cứu là trung thực. Ngày … tháng … năm… Tác giả chuyên đề tốt nghiệp
 5. 5. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com iv Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ...........................................................Error! Bookmark not defined. NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP .................Error! Bookmark not defined. MỤC LỤC................................................................................................................. iv DANH MỤC CÁC BẢNG....................................................................................... vii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ - BIỂU ĐỒ ................................................................. viii LỜI MỞ ĐẦU........................................................................................................... ix 1. Lý do chọn đề tài................................................................................................... ix 2. Mục tiêu nghiên cứu................................................................................................x 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu...........................................................................x 4. Phương pháp nghiên cứu....................................................................................... xi 5. Kết cấu chuyên đề ................................................................................................. xi CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG PGD TÙNG THIỆN VƯƠNG .........................................................................................................1 1.1. Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP Kiên Long .............................................1 1.1.1. Sơ lược về Ngân hàng TMCP Kiên Long.........................................................1 1.1.2. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Kiên Long – PGD Tùng Thiện Vương.........2 1.2. Giới thiệu về Kien Long Bank – CN Sài Gòn - PGD Tùng Thiện Vương – Chi nhánh Sài Gòn.............................................................................................................3 1.2.1. Thông tin về Kien Long Bank - CN Sài Gòn - PGD Tùng Thiện Vương – Chi nhánh Sài Gòn.............................................................................................................3 1.2.2. Cơ cấu tổ chức PGD Tùng Thiện Vương..........................................................3 1.2.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Kiên Long - PGD Tùng Thiện Vương – Chi nhánh Sài Gòn.............................................................................5 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY BẤT ĐỘNG SẢN CHO ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI Ngân HÀNG KIÊN LONG – CN SÀI GÒN - PGD TÙNG THIỆN VƯƠNG.........................................14 2.1. Thực trạng hoạt động cho vay bất động sản đối tượng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Kiên Long – CN Sài Gòn - PGD Tùng Thiện Vương ................14 2.1.1. Cơ sở lý luận về hoạt động cho vay bất động sản...........................................14
 6. 6. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com v Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 2.1.1.1. Khái niệm về cho vay bất động sản. ............................................................14 2.1.1.2. Đặc điểm của cho vay bất động sản.............................................................14 2.1.1.3. Phân loại cho vay bất động sản....................................................................15 2.1.1.4. Vai trò của hoạt động cho vay bất động sản. ...............................................15 2.1.2. Hoạt động cho vay bất động sản dành cho đối tượng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Kiên Long – CN Sài Gòn - PGD Tùng Thiện Vương. ...............17 2.1.2.1. Quy trình cho vay.........................................................................................17 2.1.2.2. Sản phẩm cho vay của ngân hàng ................Error! Bookmark not defined. 2.1.3. Tình hình cho vay mua bất động sản ..............................................................24 2.1.3.1. Doanh số cho vay.........................................................................................25 2.1.3.2. Doanh số thu hồi nợ .....................................................................................29 2.1.3.3. Nợ quá hạn ...................................................Error! Bookmark not defined. 2.1.3.4. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình cho vay bất động sản tại phòng giao dịch. ...................................................................................Error! Bookmark not defined. 2.2. Phân tích hoạt động cho vay bất động sản đối tượng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Kiên Long – PGD Tùng Thiện VươngError! Bookmark not defined. 2.2.1. Ưu điểm...........................................................Error! Bookmark not defined. 2.2.2. Hạn chế............................................................Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY BẤT ĐỘNG SẢN CHO ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI KIEN LONG BANK –PGD TÙNG THIỆN VƯƠNG .......Error! Bookmark not defined. 3.1. Định hướng phát triển của Phòng giao dịch trong tương lai.Error! Bookmark not defined. 3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng dự án bất động sản tại NHTMCP Kiên Long ..........................................................................Error! Bookmark not defined. 3.2.1. Tăng cường huy động vốn đặc biệt là vốn trung dài hạn cho vay bất động sản ...................................................................................Error! Bookmark not defined. 3.2.2. Hoàn thiện nội dung thẩm định trong hoạt động cho vay dự án bất động sản ...................................................................................Error! Bookmark not defined.
 7. 7. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com vi Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 3.2.3. Tăng cường công tác quản trị rủi ro trong cho vay bất động sản ........... Error! Bookmark not defined. 3.2.4.Thành lập nhóm chuyên trách thẩm định cho vay đối với các dự án BĐS, nâng cao đạo đức nghề nghiệp của cán bộ tín dụng ..........Error! Bookmark not defined. 3.2.5.Hoàn thiện phần mềm chấm điểm tín dụng để đánh giá khách hàng trong lĩnh vực bất động sản........................................................Error! Bookmark not defined. 3.2.6.Bảo hiểm cho các khoản vay trung và dài hạn đối với dự án bất động sản ...................................................................................Error! Bookmark not defined. 3.3. Kiến nghị nâng cao chất lượng tín dụng BĐS ...Error! Bookmark not defined. 3.3.1. Đối với Chính Phủ và các Bộ, Ngành có liên quanError! Bookmark not defined. 3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước ...............Error! Bookmark not defined. KẾT LUẬN...............................................................Error! Bookmark not defined. TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................................................31
 8. 8. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com vii Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của NH TMCP Kiên Long – CN Sài Gòn - PGD Tùng Thiện Vương giai đoạn 2016-2018.........................................................11 Bảng 2.3: Tỷ lệ tăng trưởng doanh số bất động sản của PGD Tùng Thiện Vương qua các năm 2016-2018 ............................................Error! Bookmark not defined. Bảng 2.4: Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ trong hoạt động cho vay bất động sản của PGD Tùng Thiện Vương giai đoạn 2016-2018..................Error! Bookmark not defined. Bảng 2.5: Tỷ lệ thu lãi của PGD Tùng Thiện Vương qua các năm 2016-2018 Error! Bookmark not defined. Bảng 2.6: Tỷ lệ thu nợ đến hạn và nợ quá hạn của PGD Tùng Thiện Vương giai đoạn 2016-2018.........................................................Error! Bookmark not defined. Bảng 2.7: Tỷ lệ nợ xấu của PGD Tùng Thiện Vương giai đoạn 2016-2018 .... Error! Bookmark not defined.
 9. 9. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com viii Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ - BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1.1: Cơ cấu bộ máy quản lý của Ngân hàng TMCP Kiên Long – PGD Tùng Thiện Vương. ..............................................................................................................3 Sơ đồ 2.1: Quy trình xử lý hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng..........................................17 Biểu đồ 2.1: Doanh số cho vay theo thời hạn giai đoạn 2016-2018 của Kien Long Bank – PGD Tùng Thiện Vương ..............................................................................26 Biểu đồ 2.2: Doanh số cho vay theo sản phẩm tại Kien Long Bank – PGD Tùng Thiện Vương giai đoạn 2016 – 2018 .......................................................................28 Biểu đồ 2.3: Doanh số thu hồi nợ theo sản phẩm cho vay tại Kien Long Bank – PGD Tùng Thiện Vương giai đoạn 2016-2018.........Error! Bookmark not defined. Biểu đồ 2.4: Doanh số thu hồi nợ theo thời hạn cho vay của sản phẩm bất động sản tại NHTMCP Kiên Long – PGD Tùng Thiện VươngError! Bookmark not defined. Biểu đồ 2.5: Dư nợ quá hạn theo sản phẩm cho vay bất động sản tại Kien Long Bank – PGD Tùng Thiện Vương giai đoạn 2016-2018Error! Bookmark not defined. Biểu đồ 2.6: Nợ quá hạn theo thời hạn cho vay bất động sản tại Kien Long Bank – PGD Tùng Thiện Vương giai đoạn 2016-2018.........Error! Bookmark not defined.
 10. 10. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com ix Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Sau hơn ba mươi năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế - xã hội, văn hoá - giáo dục, y tế, thể dục thể thao, quốc phòng - an ninh, ngoại giao,… Đặc biệt tốc độ tăng trưởng kinh tế của chúng ta trong suốt những năm qua luôn ở mức tương đối cao và ổn định so với khu vực và trên thế giới. Để có được những thành công này là sự kết hợp của nhiều yếu tố và các thành phần trong nền kinh tế, trong đó phải kể đến vai trò của hệ thống Ngân hàng thương mại (NHTM) so với nền kinh tế quốc dân. Ngân hàng thương mại là một trong những trung gian tài chính có vai trò quan trọng trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế, trung chuyển luồng tiền phục vụ cho mọi hoạt động kinh doanh của tổ chức, cá nhân trong nền kinh tế. Hệ thống Ngân hàng có hoạt động tốt thì mới điều hoà được nguồn vốn cho nền kinh tế. Do đó, thành công hay là sự thất bại trong hoạt động của hệ thống Ngân hàng có thể kéo theo sự biến động cùng chiều của nền kinh tế. Hoạt động cho vay là một trong những hoạt động mang lại lợi nhuận lớn và chủ yếu cho Ngân hàng. Trong đó, hoạt động tín dụng trung và dài hạn tài trợ cho các dự án nói chung và các dự án bất động sản nói riêng là hoạt động có quy mô lớn, dư nợ chiếm tỷ trọng cao trong các nghiệp vụ cấp tín dụng của các Ngân hàng thương mại. Trong khoảng 10 năm trở lại đây thì hoạt động tín dụng trung và dài hạn trong lĩnh vực bất động sản được các Ngân hàng hết sức chú trọng và chiếm tỷ trọng không nhỏ trong tổng hạn mức tín dụng trung và dài hạn của các Ngân hàng. Do đó, chất lượng cho vay dự án bất động sản sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng hoạt động tín dụng trung và dài hạn nói riêng và hoạt động tín dụng nói chung và từ đó góp phần quyết định kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Tại Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kien Long Bank), hoạt động tín dụng trung và dài hạn trong các dự án trong đó có các dự án bất động sản cũng là hoạt động chính của Ngân hàng. Tuy nhiên, do biến động của thị trường bất động sản, đặc biệt là 2-3 năm trở lại đây thì chất lượng cho vay trong các dự án bất động sản này của Kien Long Bank nói riêng hay ngành Ngân hàng nói chung đang có chiều hướng
 11. 11. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com x Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 giảm sút, nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ để hoạt động này trở lên thông suốt, hiệu quảhơn. Việc nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn trong các dự án bất động sản đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết đối với Kien Long Bank nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng cho vay trong sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các Ngân hàng thương mại như hiện nay. Chính vì vậy, em đã chọn đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn cho các dự án bất động sản tại Kien Long Bank” cho chuyên đề tốt nghiệp của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm giải quyết các vấn đề sau: - Giới thiệu quy trình tín dụng trung và dài hạn trong các dự án bất động sản tại Kien Long Bank. - Phân tích thực trạng chất lượng tín dụng trung và dài hạn trong các dự án bất động sản tại Kien Long Bank. - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn trong các dự án bất động sản tại Kien Long Bank. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Tín dụng trung và dài hạn cho các dự án bất động sản tại Kien Long Bank. - Phạm vi nghiên cứu: Do hoạt động tín dụng trung và dài hạn có phạm vi rất rộng. Xét trên góc độ Ngân hàng thì chất lượng tín dụng trung và dài hạn là nội dung được quan tâm và bao trùm nhất trong hoạt động tín dụng trung và dài hạn vì xét cho đến cùng thì chất lượng tín dụng luôn là mục tiêu hướng tới của Kien Long Bank cũng như của các Ngân hàng, nó bao hàm gần như toàn bộ quá trình hoạt động của lĩnh vực tín dụng trung và dài hạn, quản trị rủi ro, giám sát tín dụng trung và dài hạn,… Nên trong phạm vi đề tài này, em xin được đề cập đến vấn đề “Chất lượng tín dụng trung và dài hạn cho các dự án bất động sản của toàn bộ hệ thống Kien Long Bank giai đoạn 2016-2018” và khách hàng của Kien Long Bank trong các dự án bất động sản là các doanh nghiệp để có những nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng và sát thực nhất đối với hoạt động tín dụng trung dài hạn của Kien Long Bank.
 12. 12. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com xi Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 4. Phương pháp nghiên cứu Do tính chất của đề tài, em chủ yếu dựa vào dữ liệu đã có ở quá khứ của một Ngân hàng thương mại, kết hợp với sự quan sát những yếu tố, nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng trung và dài hạn trong lĩnh vực bất động sản tại Kien Long Bank để từ đó, tác giả tiến hành phân tích và đưa ra các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn trong các dự án bất động sản cho Kien Long Bank. Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài sẽ được em sử dụng các phương pháp sau: phương pháp tổng hợp, chọn lọc nguồn thông tin từ các tạp chí, sách và tài liệu chuyên ngành, phương pháp thu thập số liệu từ các báo cáo tổng kết hoạt động của Ngân hàng, phương pháp thống kê, phân tích và phương pháp so sánh sự biến động của dãy số qua các năm để từ đó làm sáng tỏ mục tiêu đặt ra đối với đề tài. 5. Kết cấu chuyên đề Ngoài lời mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, chuyên đề được kết cấu thành 3 chương như sau: Chương 1: Giới thiệu Ngân hàng TMCP Kiên Long PGD Tùng Thiện Vương Chương 2: Phân tích tình hình hoạt động cho vay bất động sản cho đối tượng khách hàng cá nhân tại Kien Long Bank. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay bất động sản cho đối tượng khách hàng cá nhân tại Kien Long Bank
 13. 13. 1 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG PGD TÙNG THIỆN VƯƠNG 1.1. Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP Kiên Long 1.1.1. Sơ lược về Ngân hàng TMCP Kiên Long Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kien Long Bank) tiền thân của Ngân hàng TMCP Nông thôn Kiên Long được thành lập ngày 18/09/1995. Kien Long Bank chính thức hoạt động ngày 27/10/1995 tại số 44 Phạm Hồng Thái, Phường Vĩnh Thanh Vân, TP.Gạch Giá, Tỉnh Kiên Giang. Ngày 25/12/2006 quyết định của Thống Đốc NHNN Việt Nam chấp thuận việc chuyển đổi mô hình hoạt động và đổi tên Ngân hàng TMCP Nông thôn Kiên Long thành Ngân hàng TMCP Kiên Long. Từ một Ngân hàng hoạt động tín dụng tại các vùng nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long với số vốn điều lệ 1,2 tỷ đồng, đến nay vốn điều lệ của Ngân hàng đã lên 3.000 tỷ đồng. Hiện tại, Kien Long Bank đã có mạng lưới hoạt động rộng khắp tại các vùng trọng điểm trong cả nước. Qua 15 năm phát triển, Kien Long Bank đã trở thành một Ngân hàng phát triển mạnh, bền vững và tạo được niềm tin của khách hàng. Ngân Hàng TMCP Kiên Long luôn đặc biệt chú trọng đầu tư công nghệ thông tin, không ngừng nghiên cứu, cải tiến sản phẩm dịch vụ hiện có và phát triển các sản phẩm dịch vụ mới nhằm cung cấp nhiều tiện ích cho khách hàng, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của xã hội. Phương châm hoạt động: “Nâng cao tính ổn định, tối ưu hóa chi phí và đảm bảo an toàn”. Tên đầy đủ: Ngân hàng TMCP Kiên Long Tên giao dịch quốc tế: Kien Long Commercial Joint - Stock Bank Tên gọi tắt: Kien Long Bank Mã giao dịch Swift: KLBKVNVX. Chủ tịch HĐQT: Ông Lê Khắc Gia Bảo Tổng Giám đốc: Bà Trần Tuấn Anh Mã số thuế: 1700197787 Với phương châm “Nâng cao tính ổn định, tối ưu hóa chi phí và đảm bảo an toàn” luôn đặt lên hàng đầu trong hoạt động kinh doanh. Kien Long Bank đã triển
 14. 14. 2 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 khai đưa vào nhiều dự án công nghệ thông tin nhằm đáp ứng quy mô ngày càng lớn mạnh, an toàn của Ngân hàng như: Xây dựng Trung tâm dữ liệu dự phòng (Data Center) tại Long An, Hệ thống Domain Controller; Hệ thống Mail Exchange, truyền thông hợp nhất Microsoft Lync; Chương trình mua bán nội bộ FTP; và nâng cấp hệ thống Contact Center. Bên cạnh đó, Kien Long Bank đã thương thảo ký kết hợp đồng để triển khai hệ thống Core Banking TCBS (sản phẩm của tập đoàn OSI - Hoa Kỳ), đơn vị trực tiếp triển khai là Công ty Tin học Á Châu (AICT), ký kết hợp tác phát triển giải pháp công nghệ thẻ với Tập đoàn Sungard, hoàn thành trung tâm dữ liệu và nâng cấp hệ thống core Thẻ. Với sự nâng cấp này sẽ mang đến cho khách hàng những dịch vụ tiện ích và hiện đại nhất về Thẻ cũng như thanh toán rộng rãi trên các kênh trong nước và quốc tế. Nâng cao tính bảo mật về Thẻ, tạo sự an tâm cho khách hàng khi sử dụng các dịch vụ tại Kien Long Bank. Ngoài ra, Kien Long Bank cũng đã chính thức đưa vào hoạt động số hotline 1900 6929 và vận hành hệ thống Call center mới. Trong năm 2018, Kien Long Bank đã kết nối với Payoo triển khai thanh toán hóa đơn (billing) & nạp thẻ (topup) trên kênh ebanking nhằm đa dạng hóa sản phẩm Ngân hàng điện tử. Đồng thời, nâng cấp hệ thống Thu thuế điện tử với Tổng cục thuế (eTax), kết nối hệ thống thu thuế Hải quan. Để rút ngắn thời gian xử lý giao dịch, hạn chế rủi ro, sai sót, tăng năng suất lao động, Kien Long Bank đã xây dựng chương trình báo có tự động Citad; Xây dựng các giải pháp tăng cường an ninh thông tin trong hoạt động Ngân hàng bằng cách: triển khai máy chủ ghi nhận nhật ký sự kiện quan trọng hệ thống CNTT, xây dựng máy chủ Log tập trung, xây dựng kịch bản thảm họa đối với hệ thống website Ngân hàng và chuyển đổi dự phòng đối với hệ thống website tại hai trung tâm dữ liệu Bình Dương/Bến Lức. 1.1.2. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Kiên Long – PGD Tùng Thiện Vương Địa chỉ: Số 453 Tùng Thiện Vương, Phường 12, Quận 8, Tp.HCM Số điện thoại: 028 3951 6447 Số Fax: 028 3951 6448 Giám đốc: Nguyễn Thị Hồng Nhung
 15. 15. 3 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 1.2. Giới thiệu về Kien Long Bank – CN Sài Gòn - PGD Tùng Thiện Vương – Chi nhánh Sài Gòn 1.2.1. Thông tin về Kien Long Bank - CN Sài Gòn - PGD Tùng Thiện Vương – Chi nhánh Sài Gòn Ngân Hàng TMCP Kiên Long (Kien Long Bank) - CN Sài Gòn - PGD Tùng Thiện Vương Địa chỉ: 453, Tùng Thiện Vương, Phường 12, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh Số điện thoại: 028 39516447 1.2.2. Cơ cấu tổ chức PGD Tùng Thiện Vương Sơ đồ 1.1: Cơ cấu bộ máy quản lý của Ngân hàng TMCP Kiên Long – PGD Tùng Thiện Vương. (Nguồn: Phòng nhân sự PGD Tùng Thiện Vương) Giám Đốc Phó Giám Đốc Nhân sự Kế toán Ngân quỹ Tín dụng
 16. 16. 4 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Chức năng, nhiệm vụ các Phòng/ Ban trong Phòng Giao dịch: (Mở luật tổ chức các tín dụng có định nghĩa về các cấp bậc trong bộ máy Ngân hàng, copy dán vào sau đó sửa chữ “Ngân hàng” thành chữ “Kien Long Bank” dùng replace thay 1 lần duy nhất) Giám đốc: Là người có trách nhiệm điều hành tổ chức thực hiện của chi nhánh và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Chi nhánh, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc về mọi mặt hoạt động của chi nhánh. Phó giám đốc: là người có trách nhiệm quản lý phòng hành chính nhân sự, phòng kế toán, phòng Ngân quỹ đồng thời chịu sự chỉ đạo của Giám đốc. Phòng Tín dụng: Tham mưu cho Ban điều hành về việc xây dựng chính sách tín dụng, chiến lược đầu tư trung hạn, dài hạn và kế hoạch hàng năm của Ngân hàng Kiên Long đối với khách hàng. Tham mưu xây dựng quy chế, quy trình chuẩn của Ngân hàng Kiên Long đối với hoạt động kinh doanh. Tổ chức triển khai, quản lý và hỗ trợ hoạt động tín dụng trong toàn hệ thống Ngân hàng Kiên Long nhằm đạt chỉ tiêu doanh thu lợi nhuận tăng trưởng, hoạt động kinh doanh hiệu quả và an toàn theo kế hoạch do Ban Điều hành giao. Quản lý, giám sát, tập huấn triển khai bảo đảm việc thực hiện quy chế, quy trình, chính sách tín dụng được thống nhất, minh bạch trong toàn Ngân hàng. Phối hợp các Phòng, Ban xác định danh mục cho vay của Ngân hàng Kiên Long trong từng thời kỳ, định mức tiêu chuẩn dòng sản phẩm đối với khách hàng. Phòng Kế toán: Quản lý hoạt động tài chính, kế toán toàn Ngân hàng nhằm đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực kế toán theo quy định và cung cấp thông tin kế toán quản trị. Xây dựng các quy trình, quy chế, hướng dẫn hạch toán cho toàn hệ thống Ngân hàng Kiên Long. Thực hiện công tác kế toán tài chính, kế toán tổng hợp, kế toán quản trị và kế toán chi tiết.
 17. 17. 5 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Phòng Ngân quỹ: Quản lý kho quỹ Hội sở hoạt động an toàn hiệu quả, xử lý các nghiệp vụ liên quan đến tiền mặt được nhanh chóng, chính xác, kịp thời. Quản lý tiền mặt tại Hội sở. Cân đối quỹ tiền mặt cho nhhu cầu toàn Ngân hàng. Phòng nhân sự: Quản lý hiệu quả chức năng nhân sự nhằm thu hút, duy trì và phát triển một đội ngũ nhân viên chất lượng cao cho Ngân hàng. Phát triển nguồn nhân lực và quản lý nhân sự. Tham mưu cho Tổng Giám đốc về các lĩnh vực trong công tác lao động tiền lương, công tác đào tạo. Phòng Kiểm soát nội bộ: Tham mưu cho Giám Đốc xây dựng và ban hành các cơ chế-chính sách, các quy chế, quy trình làm cơ sở pháp lý trong quá trình hoạt động, tham mưu trong công tác quản trị điều hành hoạt động của Ngân hàng Kiên Long trong mọi lúc, mọi nơi đều thông suốt, tuân thủ đúng pháp luật, kiểm soát rủi ro, phát triển an toàn, hiệu quả. 1.2.2. Các sản phẩm, dịch vụ. Đặc điểm của lĩnh vực kinh doanh ngân hàng đó là ngoài uy tín thì sự phong phú, đa dạng về các loại dịch vụ sẽ đóng vai trò quan trọng cho sự thành công, vì vậy để nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường, Ngân hàng Kiên Long không ngừng cải tiến, mở rộng và phát triển sản phẩm, dịch vụ mới để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Ngân hàng Kiên Long tiến hành các hoạt động nghiệp vụ huy động vốn trên các loại như: vốn ngắn, trung, dài hạn (tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm) bằng VND và ngoại tệ trong nước và ngoài nước đề đầu tư trực tiếp cho nền kinh tế. Đối với hoạt động sử dụng vốn Ngân hàng Kiên Long cho vay ngắn hạn với các tổ chức kinh tế và cá nhân được phép hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ, thương mại và các nhu cầu hợp pháp khác, cho vay trung và dài hạn tuỳ theo tính chất và khả năng nguồn vốn mang lại hiệu quả kinh tế và lợi nhuận, hoàn vốn đúng hạn. Các hoạt động dịch vụ của Ngân hàng Kiên Long có thể
 18. 18. 6 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 chia thành 3 loại đó là : Các dịch vụ cho khách hàng cá nhân, các dịch vụ cho khách hàng doanh nghiệp và các dịch vụ, sản phẩm khác. 1.2.2.1. Các dịch vụ cho khách hàng cá nhân. Để thu hút thêm nguồn tiền gửi từ các khách hàng cá nhân, ngoài các dịch vụ thông thường như tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, tiền gửi thanh toán (bằng VND, USD và EUR) thì Ngân hàng Kiên Long còn mở thêm hàng loạt các dịch vụ mới và hấp dẫn người gửi như: Kỳ phiếu ngắn hạn – Lãi suất cực cao, chương trình tiết kiệm “ Linh hoạt 13 tháng”, tiết kiệm “ Lãi suất gia tăng – Rút vốn linh hoạt”…Đồng thời với đó là các hoạt động cho vay để đáp ứng nhu cầu chi tiêu của cá nhân, đặc biệt là các nhu cầu thường gặp trong điều kiện kinh tế phát triển hiện nay như: cho vay du học, cho vay mua xe hơi trả góp, cho vay sản xuất kinh doanh, cho vay nâng cao đời sống, cho vay “ An cư lạc nghiệp”( vay tiền để mua bán nhà đất hoặc chi phí xây dựng – sửa chữa nhà trên địa bàn Việt Nam ). Ngoài ra là các dịch vụ chuyển tiền : Chuyển tiền trong nước, chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam, chuyển tiền ra nước ngoài, dịch vụ chuyển tiền nhanh giữa Ngân hàng Kiên Long …Và các dịch vụ khác : Mua bán cổ phiếu có kỳ hạn chưa niêm yết ( là một dịch vụ tài chính, cho phép người sở hữu cổ phiếu bán có kỳ hạn một phần hoặc toàn bộ số cổ phiếu đang sở hữu cho Ngân hàng Kiên Long và cam kết sẽ mua lại số cổ phiếu này từ Ngân hàng Kiên Long tại một thời điểm trong tương lai với mức giá do hai bên thỏa thuận tại thời điểm Ngân hàng Kiên Long mua của khách hàng). 1.2.2.2. Các dịch vụ cho khách hàng doanh nghiệp. Về hoạt động cho vay: Ngân hàng Kiên Long cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các hợp tác xã vay ngắn, trung dài hạn để bổ sung vốn lưu động thiếu hụt trong quá trình sản xuất kinh doanh, thực hiện các dự án đầu tư mới, di dời cơ sở sản xuất vào các khu công nghiệp, khu chế xuất, hoặc để mở rộng sản xuất, hiện đại hóa công nghệ. Với hai hình thức cho vay chính là cho vay doanh nghiệp và cho vay sản xuất kinh doanh (Cho vay doanh nghiệp là hoạt động cho vay với các tổ chức có đủ năng lực pháp luật dân sự và mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp, có dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khả thi có hiệu quả, có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ vay trong thời hạn cam kết, thực hiện các quy
 19. 19. 7 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 định về đảm bảo vay tiền theo quy định của Ngân hàng Kiên Long như bất động sản, động sản, chứng từ có giá hoặc được bảo lãnh của bên thứ ba có tài sản thế chấp, cầm cố. Còn cho vay sản xuất kinh doanh là hoạt động cho vay với các tổ chức có đủ năng lực dân sự và mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp, có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết, có vốn tự có tham gia vào dự án hoặc phương án sản xuất kinh doanh, có dự án đầu tư, phương án kinh doanh hiệu quả, khả thi phù hợp với quy định của pháp luật, có tài sản bảo đảm hợp pháp hoặc được bên thứ ba bảo lãnh bằng tài sản). Về dịch vụ tài khoản : Ngân hàng Kiên Long cung cấp các dịch vụ như tiền gửi thanh toán doanh nghiệp, dịch vụ bảo lãnh, dịch vụ thu, chi hộ tiền mặt, dịch vụ chi hộ lương cán bộ công nhân viên… Về dịch vụ thanh toán quốc tế : Ngân hàng Kiên Long hiện có các dịch vụ chuyển tiền bằng điện (T/T), nhờ thu nhập khẩu (D/A,D/P), tín dụng thư nhập khẩu, nhờ thu xuất khẩu, thư tín dụng xuất khẩu, bao thanh toán. 1.2.2.3. Các dịch vụ, sản phẩm khác Ngoài các dịch vụ đã nói ở trên, để tăng thêm tính tiện ích và phục vụ khách hàng tốt hơn nữa, Ngân hàng Kiên Long đã mở rộng thêm một số dịch vụ, sản phẩm khác. Trong đó nổi bật là dịch vụ “ Tư vấn vay vốn tại nhà” với phương châm mang lại cho khách hàng sự hài lòng – Nhân viên tư vấn sẵn sàng lắng nghe nhu cầu của khách hàng và đưa ra những giải pháp thích hợp thật đơn giản; sự nhanh chóng – Khách hàng sẽ đc hướng dẫn để hoàn tất thủ tục, hồ sơ gọn nhẹ; sự thuận tiện – Khách hàng được yêu cầu thời gian và địa điểm trao đổi thuận lợi nhất cho mình; miễn phí – Nhân viên Ngân hàng Kiên Long sẽ tới tận nơi tư vấn cho khách hàng mà không hề kèm theo một mức phí dịch vụ tăng thêm nào.
 20. 20. 8 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 1.2.3. Tình hình nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Kiên Long – PGD Tùng Thiện Vương trong 3 năm (2016-2018) 1.2.3.1. Theo giới tính Bảng 1.1. Cơ cấu lao động theo giới tính Qua bảng số liệu ta thấy tổng số lao động ở Ngân hàng tăng dần qua các năm  Lao động nam: Qua bảng số liệu ta thấy tỷ lệ lao động nam ít hơn tỷ lệ lao động nữ. Cụ thể: Năm 2016 số lao động nam là 23, chiếm tỷ lệ 43,3%, đến năm 2017 là 26 người tăng 3 người so với năm 2016, chiếm tỷ lệ là 38,2%. Đến năm 2018, số lao động nam là 27 người tăng 1 người so với năm 2017, chiếm tỷ lệ là 38,8%.  Lao động nữ: Trong ba năm qua số lao động nữ chiếm tỷ lệ nhiều hơn lao động nam, cho thấy đội ngũ Ngân hàng cần những nhân viên cần cù, chăm chỉ. Cụ thể: Năm 2016 số lao động nữ là 30 người chiếm tỷ lệ 56,6%, đến năm 2017 là 42 người tăng 12 người so với năm 2016, chiếm tỷ lệ 61,7%. Đến năm 2018 số lao động nữ là 45 người tăng 3 người và chiếm tỷ lệ là 62,5%. Giới tính Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Số lượng ( người) Tỷ lệ (%) Số lượng ( người) Tỷ lệ (%) Số lượng ( người) Tỷ lệ (%) Nam 23 43,3 26 38,2 27 38,8 Nữ 30 56,6 42 61,7 45 62,3 Tổng cộng 53 100 68 100 72 100 (Nguồn: Phòng Hành Chính – Nhân Sự và tính toán của tác giả)
 21. 21. 9 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 1.2.3.2. Theo độ tuổi Bảng 1.2: Cơ cấu lao động theo độ tuổi ( Đơn vị tính: Người) Độ tuổi (tuổi) Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Số lượng ( người) Tỷ lệ (%) Số lượng ( người) Tỷ lệ (%) Số lượng ( người) Tỷ lệ (%) Dưới 30 26 49,1 38 55,9 42 58,3 Từ 30-45 21 39,6 24 35,3 24 33,3 Trên 45 6 11,3 6 8,8 6 8,3 Tổng cộng 53 100 68 100 72 100 (Nguồn: Phòng Hành Chính – Nhân Sự và tính toán của tác giả)) Số lao động dưới 30 tuổi: Chiếm tỷ lệ cao nhất trong Ngân hàng và tăng qua các năm. Cụ thể: năm 2016 là 26 người chiếm tỷ lệ 49,1%, sang năm 2017 tăng thêm 12 người với tỷ lệ là 55,9%. Đến năm 2018 tổng số LĐ này là 42 người tăng thêm 4 người so với năm 2017 với tỷ lệ là 58,3%.  Số lao động trong độ tuổi từ 30 đến 45: Có sự biến động qua các năm nhưng có xu hướng giảm dần. Năm 2016 tổng số LĐ này là 21 người, chiếm tỷ lệ là 39,6%, năm 2017 là 24 người chiếm 35,3%, giảm 4% so với năm 2016, và giữ nguyên mức lao động là 24 người ở năm 2018 nhưng tỷ lệ giảm 2% còn 33,3% lao động.  Số lao động trên 45 tuổi: Chiếm tỷ lệ nhỏ nhất trong các nhóm tuổi và có số lượng LĐ không đổi qua ba năm, tuy nhiên tỷ lệ có xu hướng giảm dần. Năm 2016 tổng số có 6 người chiếm 11,3%, năm 2017 số lao động là 6 người, tỷ lệ giảm 2,5% còn 8,8%, đến năm 2018 tỷ lệ lao động vẫn ở mức 6 người và tỷ lệ tiếp tục giảm 0,5% còn 8,3%. Về độ tuổi, nhìn chung Ngân hàng có lực lượng LĐ tương đối trẻ. Điều này thể hiện Ngân hàng rất coi trọng vấn đề trẻ hóa đội ngũ cán bộ CNV, bởi vì các nhà quản lý hiểu rằng họ chính là lực lượng nòng cốt trong tương lai. 1.2.3.3.Tình hình biến động nhân sự trong vài năm gần đây
 22. 22. 10 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Bảng 1.3: Tình hình biến động nhân sự (Đơn vị tính: Người) STT Bộ phận(người) 2016 2017 2018 1 Hành chính – Nhân Sự 12 16 17 2 Tài chính – Kế Toán 13 15 15 3 Kinh Doanh – Tín dụng 15 19 22 4 Giao dịch viên 13 18 18 Tổng số lao động 53 68 72 (Nguồn: Phòng Hành Chính – Nhân Sự) Nhận xét: Qua bảng theo dõi tình hình nhân sự của Ngân hàng trong ba năm gần đây ta thấy có sự biến động rõ rệt và số lượng lao động tăng dần qua từng năm. Cụ thể:  Bộ phận HC-NS: Năm 2016 là 12 người, đến năm 2017 tăng 4 người so với năm 2016, đến năm 2018 bộ phận này có 17 người, cho thấy Ngân hàng đã cung cấp lực lượng quản lý cho bộ phận nhân sự rất kỹ lưỡng để đào tạo nhân tài trong tương lai.  Bộ phận TC-KT: Năm 2016 bộ phận này là 13 người, sang năm 2017 tăng 2 người so với năm 2016 và giữ nguyên cho đến năm 2018 với số lượng là 15 người. Ngân hàng đã duy trì nguồn lực một cách tốt nhất để phát triển và đào tạo nhân viên có tay nghề, chính xác, cẩn thận trong tính toán.  Bộ phận Kinh doanh và Bộ phận tín dụng: Bộ phận Kinh Doanh và Bộ phận tín dụng là hai bộ phận chiếm số đông trong các bộ phận, phù hợp với tố chất công việc như tìm kiếm khách hàng, tư vấn,v.v.... Nhân sự trong bộ phận Kinh doanh và Tín dụng tăng dần trong ba năm, cho thấy tình hình kinh doanh của Ngân hàng ngày càng phát triển và chi nhánh của Ngân hàng đã từng bước mở rộng quy mô thị trường.
 23. 23. 11 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 1.2.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Kiên Long - PGD Tùng Thiện Vương – Chi nhánh Sài Gòn Trong nhiều năm qua, Ngân hàng đã có những đóng góp hết sức quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam, các Ngân hàng thương mại là trung tâm tài chính quan trọng trong quá trình huy động các nguồn vốn này cho các mục tiêu đầu tư khác nhau trong nền kinh tế. Mặc dù nền kinh tế từ năm 2016 đến nay có nhiều biến cố, từ sự suy thoái kinh tế trong năm 2016 cho đến những bước dần ổn định trong hoạt động Ngân hàng trong giai đoạn 2017-2018. Kết quả hoạt động kinh doanh của phòng giao dịch cũng đạt được nhiều điều đáng khích lệ và được thể hiện cụ thể thông qua lợi nhuận thời gian qua của phòng giao dịch. Tuy nhiên, cơ cấu lợi nhuận của hệ thống Ngân hàng trong giai đoạn này có nhiều biến đổi, nhưng lợi nhuận từ hoạt động cấp tín dụng vẫn chiếm một tỷ lệ rất cao trong hoạt động của Ngân hàng. Sự gia tăng lợi nhuận sẽ giúp Ngân hàng có vốn để tăng vốn điều lệ và lợi nhuận để tái đầu tư. Bảng 1.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của NH TMCP Kiên Long – CN Sài Gòn - PGD Tùng Thiện Vương giai đoạn 2016-2018 (Đơn vị tính: Tỷ đồng) Năm Chênh lệch 2017 so với 2016 2018 so với 2017 2016 2017 2018 Số tiền Tương đối (%) Số tiền Tương đối (%) Doanh thu 34.591 39.780 52.716 5.189 15,00 12.936 32,52 Chi phí 21.048 23.153 26.245 2.105 10,00 3.092 13,35 Lợi nhuận trước thuế 13.543 16.627 26.471 3.084 22,77 9.844 59,20 Thuế 3.792 4.656 6.618 0.864 22,78 1.962 42,13 LN ròng 9.751 11.971 19.853 2.220 22,77 7.882 65,84 (Nguồn: Báo cáo tài chính Ngân hàng TMCP Kiên Long – PGD Tùng Thiện Vương) Năm 2016 được coi là một trong những năm kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn. Cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu tiếp tục sa lầy mà lối thoát thì chưa thực sự rõ ràng, tăng trưởng kinh tế chậm lại, thất nghiệp tăng cao, sức mua hạn
 24. 24. 12 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 chế, nợ công nhiều hơn. Nhiều doanh nghiệp kinh doanh thua lổ, rất nhiều doanh nghiệp bị phá sản. Tuy nhiên với những chính sách phù hợp cùng những định hướng phát triển Ngân hàng ổn định, kết quả kinh doanh của phòng giao dịch được duy trì ổn định và bền vững. Cụ thể: Doanh thu của phòng giao dịch tăng đều qua các năm, doanh thu của phòng giao dịch được tính từ các nguồn thu tín dụng, tài trợ thương mại, dịch vụ thanh toán, Ngân quỹ và thu từ các hoạt động khác. Trong đó chủ yếu là doanh thu từ hoạt động tín dụng. Năm 2016 doanh thu của phòng giao dịch là 34.591 tỷ đồng, đến năm 2017 doanh thu đạt 39.7 8tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2016, mức tăng 2018 là 12.936 tỷ đồng, tăng 32,52% so với năm 2017. Điều này cho thấy định hướng phát triển của phòng giao dịch trong giai đoạn qua luôn bám sát theo chủ trương và kế hoạch của Ngân hàng. Hoạt động của phòng giao dịch đang dần trở thành phòng giao dịch phát triển bền vững và mạnh mẽ nhất trong thời gian tới. Chi phí của phòng giao dịch cũng biến động theo sự tăng trưởng của doanh thu, năm 2016 tổng chi phí mà phòng giao dịch năm 2016 là 21.048 tỷ đồng, đến năm 2017 con số này là 23.153 tỷ đồng, tăng 2.105 tỷ đồng tương ứng 10% so với năm 2016 và năm 2018 là 26.245 tỷ đồng, tăng 3.092 tỷ đồng tương ứng 13.35% so với năm 2017. Giải thích nguyên nhân có sự biến động chi phí trong thời gian dần ổn định của nền kinh tế là do tổng chi phí huy động của phòng giao dịch tăng lên, các chi phí liên quan đến công tác điều hành và quản lý cũng có chiều hướng tăng, một nguồn chi phí khác chiếm một tỷ lệ không nhỏ trong hoạt động kinh doanh của phòng giao dịch là chi phí hoa hồng cho các đối tác giới thiệu khách hàng. Đó là những nguyên nhân làm chi phí của phòng giao dịch tăng tịnh tiến với doanh thu. Giai đoạn 2016-2017 đón nhận những khó khăn trong việc phát triển kinh tế của Việt Nam cũng như thế giới. Lãi suất huy động vốn cũng như cấp tín dụng ngất ngưỡng của hệ thống Ngân hàng, tưởng chừng lợi nhuận của phòng giao dịch có chiều hướng sụt giảm, tuy nhiên lợi nhuận của phòng giao dịch năm 2016 đạt 9.751 tỷ đồng; năm 2017 là 11.971 tỷ đồng, tăng 2.22 tỷ đồng tương ứng 22,77% so với năm 2017. Trong giai đoạn 2017 - 2018, lợi nhuận của phòng giao dịch có sự tăng mạnh, cụ thể năm 2018 đạt 19.853 tỷ đồng tăng 7.882 tỷ đồng tương ứng 65.84 % so với năm 2017, giải thích nguyên nhân có sự sụt tăng mạnh lợi nhuận của phòng
 25. 25. 13 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 giao dịch là do trong năm 2018, phòng giao dịch đẩy mạnh hoạt động cấp tín dụng, mở rộng chính sách cho vay làm tăng lợi nhuận của phòng giao dịch. 1.6. Định hướng phát triển BIDV - CN Ba Tháng Hai tiếp tục định hướng : Phát triển mở rộng mạng lưới phòng giao dịch, Củng cố và phát triển các sản phẩm hiện có nghiên cứu để chuẩn bị phát triển các dịch vụ ngân hàng điện tử; Nâng cao chất lượng hoạt động nhất là chất lượng tín dụng; Củng cố và nâng cao khả năng thanh khoản để đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng. Nghiên cứu xây dựng mô hình hoạt động đủ sức đáp ứng yêu cầu đổi mới trong hội nhập. Tiếp tục đào tạo và đào tạo lại nhằm bổ sung bộ máy nhân sự đủ sức vận hành công nghệ ngân hàng mới, thực hiện các nghiệp vụ và quản trị ngân hàng theo chuẩn mực quốc tế. BIDV - CN Ba Tháng Hai cũng chú trọng đổi mới phong cách phục vụ KH phù hợp với công nghệ mới và việc quản trị ngân hàng theo mô hình tiên tiến; Không ngừng xây dựng và quảng bá thương hiệu BIDV.
 26. 26. 14 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY BẤT ĐỘNG SẢN CHO ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI Ngân HÀNG KIÊN LONG – CN SÀI GÒN - PGD TÙNG THIỆN VƯƠNG 2.1. Thực trạng hoạt động cho vay bất động sản đối tượng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Kiên Long – CN Sài Gòn - PGD Tùng Thiện Vương 2.1.1. Cơ sở lý luận về hoạt động cho vay bất động sản 2.1.1.1. Khái niệm về cho vay bất động sản. Cho vay bất động sản là quan hệ tín dụng giữa Ngân hàng và khách hàng (pháp nhân và thể nhân) liên quan đến lĩnh vực bất động sản. Theo đó, cho vay bất động sản là việc Ngân hàng cấp vốn cho khách hàng căn cứ vào mục đích vay vốn của khách hàng có liên quan đến bất động sản Mục đích của sản phẩm này là Ngân hàng cho khách hàng vay để: đầu tư kinh doanh bất động sản, xây dựng nhà để bán hoặc để ở, sửa chữa mua bán nhà cửa, mua nhà trả góp, xây dựng văn phòng, nhà trọ cho thuê.... Như vậy, cho vay bất động sản bao gồm cả hai hình thức là cho vay đầu tư kinh doanh bất động sản và cho vay tiêu dùng bất động sản (để sử dụng cho chính nhu cầu của người vay vốn hay còn gọi là khách hàng cá nhân gồm: xây dựng, sửa chữa, mua nhà ở, quyền sử dụng đất). 2.1.1.2. Đặc điểm của cho vay bất động sản. Trong hoạt động của Ngân hàng, cho vay bất động sản là những khoản vay xây dựng ngắn hạn, được thanh toán lại cho Ngân hàng trong vòng vài tuần và chậm nhất là trong 1 năm khi dự án hoàn tất và cũng có thể là những khoản thế chấp kéo dài từ 20 đến 25 năm, nhằm cung cấp một nguồn tài chính lâu dài cho việc mua lại một tài sản hoặc cải tạo, nâng cấp tài sản đó. Tuy nhiên, hình thức cho vay bất động sản là một trong những hình thức rủi ro nhất trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng. Cho vay bất động sản là một lĩnh vực mà bản thân nó chứa đựng một sự khác biệt so với các dạng cho vay khác của Ngân hàng. Cho vay bất động sản có một số đặc điểm khác biệt so với các sản phẩm khác, cụ thể:
 27. 27. 15 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Thứ nhất, quy mô trung bình một khoản vay cho mục đích bất động sản thường lớn hơn nhiều so với một khoản vay tiêu dùng hay sản xuất kinh doanh quy mô nhỏ. Thứ hai, về thời hạn vay đối với sản phẩm cho vay bất động sản thường kéo dài hơn so với các sản phẩm cho vay khác. Cụ thể một khoản vay bất động sản trung bình có thời hạn dài hơn so với khoản tiêu dùng hay sản xuất kinh doanh từ 3 đến 4 lần. Thứ ba, yếu tố tài sản đảm bảo bằng bất động sản dùng thế chấp vay có tầm quan trọng trong việc đánh giá khoản vay. Thứ tư, trong hoạt động cho vay bất động sản có một đặc thù quan trọng là có thể tài sản được tài trợ cho vay cũng chính là tài sản được thế chấp tại Ngân hàng cho vay mà các sản phẩm khác không có đặc điểm này. 2.1.1.3. Phân loại cho vay bất động sản. Việc phân loại cho vay bất động sản sẽ có những cách khác nhau, tuy nhiên nếu căn cứ vào mục đích vay thì hoạt động cho vay bất động sản được chia là 2 mảng chính là cho vay kinh doanh bất động sản và cho vay tiêu dùng bất động sản. Mảng cho vay kinh doanh bất động sản: dành cho đối tượng khách hàng doanh nghiệp để tài trợ cho các dự án bất động sản như xây dựng khu đô thị mới, khu thương mại, các căn hộ chung cư... Mảng cho vay tiêu dùng bất động sản: dành cho đối tượng khách hàng cá nhân để tài trợ cho nhu cầu về nhà ở như xây dựng, sửa chữa, mua nhà đất, trang trí nội thất... và đây chính là mảng mà đề tài đang hướng đến. 2.1.1.4. Vai trò của hoạt động cho vay bất động sản.  Đối với Ngân hàng Thứ nhất, cho vay bất động sản là một trong những hình thức cho vay mà lãi suất cơ bản ngang với lãi suất của các sản phẩm khác, tuy nhiên xét trên phạm vi rộng về thời gian thì lãi suất cho vay sản phẩm bất động sản cao hơn so với các khoản vay khác. Điều này mang lại khoản lợi nhuận nhiều hơn cho Ngân hàng. Thứ hai, từ hoạt động cho vay bất động sản, Ngân hàng có thể có được thêm các khoản huy động vốn và chiếm dụng vốn từ phía khách hàng và người bán trong trường hợp khách hàng mua nhà và thế chấp bằng chính tài sản mua hoặc có thể phát sinh thêm các khoản vay kèm theo khoản vay mua bất động sản như sửa chữa
 28. 28. 16 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 lại căn nhà dự định mua hoặc trang trí thêm nội thất. Thứ ba, ngoài các lợi nhuận đạt được từ thu lãi suất, Ngân hàng còn có thể đạt được những khoản phí khác như phí sử dụng dịch vụ thẻ thanh toán, quản lý tài khoản Ngân hàng và có thể những khách hàng này chính là “nhà môi giới tài ba” giới thiệu khách hàng cho Ngân hàng trong thời gian tới mà Ngân hàng không phải tốn phí.  Đối với khách hàng. Thứ nhất, khách hàng có được nguồn vốn từ phía Ngân hàng cấp để mua hoặc tài trợ cho những dự án mà mình mong muốn có. Thứ hai, với việc mua nhà đất trả góp, khách hàng cân đối nguồn chi phí thuê nhà với chi phí trả cho Ngân hàng, trong thời gian dài khách hàng có được nhà, đất mà chi phí bỏ ra không nhiều. Thứ ba, với các dự án nhà, đất chưa ra sổ. Khách hàng có thể phòng ngừa được một lượng lớn rủi ro trong quá trình mua bán. Cụ thể, trường hợp khách hàng mua chung cư thế chấp bằng chính tài sản mua và Ngân hàng đồng ý tài trợ 70% vốn, trường hợp trong quá trình xây dựng và tiến độ thanh toán đã được 80% nhưng vì một lí do nào đó mà dự án khách hàng mua bị treo và không thể hoàn thiện được. Khi đó, nếu khách hàng sử dụng toàn bộ vốn của mình để đầu tư sẽ thiệt thòi nặng, tuy nhiên nếu khách hàng sử dụng sản phẩm của Ngân hàng, khách hàng có thể giảm rủi ro của mình bằng cách đẩy một phần lớn rủi ro về phía Ngân hàng.
 29. 29. 17 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 2.1.2. Hoạt động cho vay bất động sản dành cho đối tượng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Kiên Long – CN Sài Gòn - PGD Tùng Thiện Vương. 2.1.2.1. Quy trình cho vay Một điểm mới của gia đoạn này so với dự án cho vay ở những năm trước đó là các chi nhánh của Ngân hàng TMCP Kiên Long nếu muốn tiếp cận cho vay cần phải làm tờ trình Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Kiên Long để xin chấp thuận về mặt chủ trương trước khi bắt tay vào thẩm định chính thức. Sơ đồ 2.1: Quy trình xử lý hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng. Tiếp nhận hồ sơ khách hàng Thẩm định và lập báo cáo thẩm định. Trình cấp thẩm quyền phê duyệt Ra quyết định xét duyệt và làm các thủ tục về tài sản, thủ tục giải ngân Định kỳ kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng sau khi giải ngân, thu nợ, thanh lý hợp đồng
 30. 30. 18 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ khách hàng Khi khách hàng đến các chi nhánh của Ngân hàng TMCP Kiên Long để tiếp cận vốn vay trung dài hạn đối lĩnh vực bất động sản. Cán bộ tại mỗi chi nhánh của Ngân hàng TMCP Kiên Long có trách nhiệm hướng dẫn khách hàng cung cấp các hồ sơ có liên quan bao gồm: - Hồ sơ vay vốn: + Đơn đề nghị vay vốn và phương án trả nợ. + Nghị quyết của cấp có thẩm quyền bên vay đối với việc vay vốn và ủy quyền người đại diện làm việc với ngân hàng. + Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi, dự án đầu tư, quyết định phê duyệt của các cấp có thẩm quyền. + Thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán; quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán của cấp có thẩm quyền. + Các quyết định, văn bản chỉ đạo, tham gia ý kiến, các văn bản liên quan về chế độ ưu đãi, hỗ trợ của các cấp, nghành, địa phương có liên quan. + Phê chuẩn báo cáo đánh giá các tác động môi trường, phòng cháy cháy nổ, đối với những dự án có yêu cầu. + Quyết định giao đất, cho thuê đất; hợp đồng thuê đất, thuê nhà xưởng để thực hiện dự án. + Các văn bản liên quan đến việc đền bù, giải phóng, chuẩn bị mặt bằng xây dựng. + Thông báo kế hoạch đầu tư hàng năm của cấp có thẩm quyền, đối với những dự án vay vốn theo kế hoạch của nhà nước. + Thông báo chỉ tiêu kế hoạch đầu tư, đối với doanh nghiệp là thành viên của tổng công ty. + Báo cáo khối lượng đầu tư hoàn thành, tiến độ triển khai thực hiện dự án, đối với dự án đang được tiến hành đầu tư. + Tài liệu chứng minh về vốn đầu tư hoặc các nguồn vốn tham gia đầu tư dự án, đối với dự án đã đầu tư hoặc có nhiều nguồn vốn đầu tư. + Tài liệu đánh giá, chứng minh nguồn cung cấp nguyên liệu, thị trường của dự án.
 31. 31. 19 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 + Giấy phép xây dựng, đối với công trình yêu cầu phải có giấy phép xây dựng + Các văn bản đã có hoặc bổ sung sau liên quan đến quá trình đấu thầu thực hiện dự án như: phê duyệt kế hoạch đấu thầu, kết quả đấu thầu, hợp đồng giao nhận thầu. + Hợp đồng thi công xây lắp, cung cấp thiết bị, văn bản phê duyệt hợp đồng nhập khẩu thiết bị, hợp đồng tư vấn. + Các giấy tờ khác liên quan đến dự án đầu tư, mục đích sử dụng tiền vay và bảo đảm dự án được triển khai hợp pháp. - Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp: + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. + Điều lệ doanh nghiệp, đối với doanh nghiệp pháp luật quy định phải có điều lệ. + Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế, đăng ký mã số xuất nhập khẩu đối với doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu. + Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc (giám đốc) và kế toán trưởng (nếu có) + Bản sao chứng minh nhân dân của Tổng giám đốc (hoặc giám đốc) và kế toán trưởng (nếu có) + Giấy đăng ký số hiệu tài khoản tại Ngân hàng TMCP Kiên Long (thực hiện việc mở tài khoản tiền gửi và thanh toán tại Ngân hàng TMCP Kiên Long) + Các văn bản, giáy tờ pháp lý khác đối với từng loại hình doanh nghiệp và các giấy tờ khác có liên quan. + Báo cáo tài chính định kỳ, lập theo mẫu của Bộ Tài chính, gồm có:Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính + Thời hiệu của báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính quý gần nhất và 3 năm liên tục gần nhất hoặc từ khi thành lập nếu hoạt động chưa tới 3 năm. + Kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong kỳ. + Báo cáo tổng kết, sơ kết năm, quý, tháng. - Hồ sơ bảo đảm tiền vay: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyết định giao đất hoặc hợp đồng thuê đất và các giấy tờ có liên quan đến tài sản thế chấp khác như hợp đồng mua bán thiết bị, giấy tờ sở hữu phương tiện vận tải… Bước 2: Thẩm định và lập báo cáo thẩm định. Sau khi nhận hồ sơ đầy đủ, tiến hành đi thẩm định thực tế hoạt động sản xuất doanh
 32. 32. 20 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 của khách hàng, thu thập, tìm hiểu thêm thông tin về khách hàng. Nội dung tiến hành thẩm định về mặt hồ sơ, lập báo cáo thẩm định trong cho vay TDH cũng tập trung vào: - Thẩm định năng lực của chủ đầu tư: + Thẩm định thông tin phi tài chính của doanh nghiệp: Bao gồm thông tin pháp lý, thông tin về nhóm công ty/cá nhân có mối quan hệ liên quan với khách hàng vay vốn, thông tin về sản phẩm/dịch vụ, tỷ lệ doanh thu /sản phẩm, tính năng của sản phẩm, những sản phẩm mục tiêu mà doanh nghiệp muốn hướng tới…thông tin về thị trường trong đó có 2 nội dung chính là thị trường đầu vào và thị trường đầu ra trong mỗi loại trong đó cần làm rõ mối quan hệ và thời gian quan hệ, doanh số mua bán giữa hai bên, những chính sách ưu đãi (nếu có )… để từ đó đánh giá được thị trường đầu vào và đầu ra hiện tại của doanh nghiệp, hình thức phân phối, sản xuất, công nghệ (nếu có), nguồn lực nhân sự và cơ cấu phòng ban. + Thẩm định thông tin tài chính của doanh nghiệp: Thông qua các báo cáo tài chính đã thu thập được nêu ở bước 1, cán bộ tín dụng thực hiện phân tích bảng cân đối kế toán trong đó tập trung vào một số chỉ tiêu cơ bản như khoản phải thu, hàng tồn kho, tài sản cố định, khoản phải trả, nợ vay và vốn chủ sở hữu...Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh để đánh giá doanh thu, chi phí, lợi nhuận và tình hình tài chính của doanh nghiệp. Thực hiện chấm điểm khách hàng để trên cơ sở đó đánh giá số điểm đạt được của doanh nghiệp, xếp loại tương ứng và tính toán bộ chỉ tiêu về các chỉ số của doanh nghiệp, phân tích các chỉ số xếp hạng của doanh nghiệp. + Dựa trên kết quả thẩm định phi tài chính, tài chính, cán bộ tín dụng sẽ thực hiện đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. + Việc thẩm định thông tin tài chính và phi tài chính cũng là bước quan trọng để Ngân hàng TMCP Kiên Long thực hiện chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng. Với mỗi một loại hình kinh doanh của doanh nghiệp sẽ được gắn với một bộ chỉ tiêu chấm điểm riêng phù hợp với loại hình đó, trong đó mỗi một chỉ tiêu nhỏ sẽ được gán cho một trọng số thể hiện mức độ quan trọng của nó đối với việc đánh giá khách hàng. Tổng số điểm của khách hàng sẽ bao gồm tổng điểm phi tài chính và tài chính, tổng điểm này được xác định trên cơ sở lấy mỗi chỉ tiêu nhỏ nhân với trọng số tương ứng. Trên cơ sở so sánh tổng điểm với những tiêu chuẩn cụ thể,
 33. 33. 21 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 doanh nghiệp sẽ được xếp loại tương ứng với các mức nhóm 1 (AAA, AA+, AA, A+, A) , nhóm 2 (BBB, BB+, BB, B+) , nhóm 3 (B,CCC, CC+,CC, C+) , nhóm 4 (C), nhóm 5 (D). Quan điểm của ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Kiên Long là chỉ tiếp cận xem xét cho vay mới các dự án trong lĩnh vực bất động sản có xếp hạng tín dụng nhóm 1. Thông qua việc chấm điểm này, hệ thống cũng cho phép đánh giá bộ chỉ tiêu về các nhóm chỉ số: Nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lời 2 -3 năm gần nhất bao gồm: Chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng doanh thu, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận, ROE, ROA, giá vốn hàng bán/doanh thu, tỷ lệ lợi nhuận gộp/doanh thu, chi phí bán hàng và quản lý/doanh thu. Nhóm chỉ tiêu thanh toán 2 -3 năm gần nhất: Chỉ tiêu khả năng thanh toán ngắn hạn, khả năng thanh toán nhanh, khả năng thanh toán tức thời. Nhóm chỉ tiêu cân đối nguồn vốn, sử dụng vốn: Mức độ độc lập tài chính (hệ số đòn bẩy tài chính, hệ số nợ phải trả), mức độ đảm bảo vốn cố định, mức độ đảm bảo vốn lưu động. Vòng quay vốn lưu động trên cơ sở xác định: Vòng quay các khoản phải thu, số ngày phải thu bình quân, vòng quay hàng tồn kho, số ngày dự trữ hàng tồn kho bình quân, vòng quay các khoản phải trả, số ngày phải trả bình quân, vòng quay vốn lưu động, số ngày hoàn thành chu kỳ sản xuất kinh doanh. - Thẩm định cụ thể dự án xin vay Ngoài việc thẩm định năng lực của chủ đầu tư như phân tích ở trên thì khi quyết định cho vay, Ngân hàng TMCP Kiên Long cần thực hiện đánh giá toàn bộ dự án bất động sản mà khách hàng đóng vai trò là chủ đầu tư bởi có nhiều trường hợp năng lực tài chính và phi tài chính của khách hàng tốt nhưng bản thân dự án lại không có hiệu quả hoặc ngược lại, khi đó bản thân các cán bộ thẩm định của Ngân hàng TMCP Kiên Long cần phải xem xét lại trước quyết định đầu tư của mình. Nội dung thẩm định cụ thể từng dự án đóng vai trò rất quan trọng, giúp ngân hàng ra quyết định cho vay một cách chính xác trên cơ sở đó đảm bảo khả năng chi trả gốc lãi của doanh nghiệp, đảm bảo chất lượng tín dụng của ngân hàng cũng như an toàn cho doanh nghiệp, ổn định kinh tế. Kết quả thẩm định chính xác của Ngân
 34. 34. 22 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 hàng TMCP Kiên Long trong nhiều trường hợp cũng sẽ góp phần giúp doanh nghiệp có những thông tin ra quyết định đầu tư vào những dự án có hiệu quả. Nội dung thẩm định bao gồm: + Thẩm định tổng vốn đầu tư: Thẩm định tổng vốn đầu tư là yếu tố rất quan trọng, việc thẩm định đúng tổng vốn đầu tư sẽ giúp dự án triển khai khả thi trong thực tế, đứng trên góc độ ngân hàng việc thẩm định tổng vốn đầu tư chính xác sẽ xác định được nhu cầu cần thiết phải tài trợ của ngân hàng. Nhiệm vụ của cán bộ tín dụng là xem xét xem tổng vốn đầu tư đó đã hợp lý hay chưa, chủ đầu tư đã tính đủ các hạng mục cần thiết để triển khai dự án hay chưa, đã tính đến những thay đổi về giá cả, phát sinh thêm khối lượng hay chưa…Việc xem xét này cần dựa trên cơ sở điều tra thị trường, những dự án tương tự, kết quả phê duyệt của các cấp có thẩm quyền…. + Xác định nhu cầu vốn đầu tư theo tiến độ: Cán bộ tín dụng xem xét tiến độ thi công từng giai đoạn để xác định nhu cầu vốn tương ứng cho mỗi giai đoạn đó. Các nguồn vốn tham gia đáp ứng nhu cầu vốn từng giai đoạn, để từ đó có cơ sở dự báo tiến độ giải ngân, tính toán lãi vay, thời gian vay trả để đảm bảo khả năng cân đối nguồn. + Xác định nguồn vốn đầu tư: Trên cơ sở tổng vốn đầu tư cần thiết cho dự án, phải thẩm định lại cơ sở của các nguồn đầu tư, trên cơ sở đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp để xem xét nguồn vốn chủ sở hữu tham gia vào dự án. Việc xác định các nguồn vốn đầu tư vào dự án nhằm đánh giá tính khả thi trong việc triển khai dự án + Thẩm định doanh thu, chi phí và dòng tiền ròng của dự án: Dựa vào các phân tích đánh giá trên phương diện kỹ thuật, phương diện thị trường và các yếu tố khác có liên quan để kiểm tra lại các thông số đầu vào của dự án làm cơ sở tính toán hiệu quả tài chính dự án. Đánh giá tính khả thi của nguồn vốn, cơ cấu của các nguồn vốn để đưa vào chi phí vốn đầu tư ban đầu, trên cơ sở đó xác định tổng mức khấu hao hàng năm, gốc, lãi vay vốn cố định. Đánh giá về khả năng cung cấp nguyên vật liệu đầu vào, tìm hiểu thị trường về giá cả, đặc tính kỹ thuật, tham khảo hợp đồng ký quy định giá …để xác định chi phí dự án.
 35. 35. 23 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Trên cơ sở đánh giá thị trường, khả năng tiêu thụ sản phẩm, sản lượng của dự án để đưa vào tính hiệu suất sử dụng của dự án để từ đó tính toán doanh thu của dự án. Nghiên cứu chế độ thuế hiện hành để xác định nghĩa vụ của chủ đầu tư dự án đối với ngân sách nhà nước. Trên cơ sở những nội dung nêu trên, cán bộ thẩm định sẽ lập bảng tính báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối trả nợ hàng năm, bảng chỉ tiêu hiệu quả tài chính, bảng khấu hao cơ bản, bảng kế hoạch trả nợ vốn vay trung hạn, bảng tính kế hoạch vay vốn ngắn hạn, bảng phân tích độ nhạy của dự án. Trong trường hợp khi tính toán khả năng cân đối nguồn trả nợ từ bản thân dự án không đủ, các nguồn bổ sung khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh, từ những nguồn tiền khác ngoài dự án được xem là nguồn trả bổ sung không ảnh hưởng tới các chỉ số của dự án. Nguồn tiền bổ sung này sẽ được đưa vào bảng cân đối trả nợ để đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng. + Phân tích rủi ro của dự án: Rủi ro cơ chế chính sách của nhà nước, rủi ro tiến độ thực hiện dự án, rủi ro thị trường đầu ra của dự án, rủi ro về nhà cung cấp cung cấp đầu vào của dự án, rủi ro kỹ thuật và vận hành, bảo trì dự án, rủi ro về môi trường và xã hội, rủi ro kinh tế vĩ mô của Việt Nam và Thế giới. Mỗi loại rủi ro trên đều có biện pháp giảm thiểu, những biện pháp này có thể do chủ đầu tư phải thực hiện - trường hợp đó là những vấn đề thuộc phạm vi điều chỉnh, trách nhiệm của chủ đầu tư, hoặc do ngân hàng phối hợp với chủ đầu tư cùng thực hiện Bước 3: Trình cấp thẩm quyền phê duyệt Quy trình phê duyệt khoản vay có sự kết hợp giữa phân quyền độc lập và phụ thuộc. Cụ thể: - Phân quyền độc lập: Để có thể phân quyền phê duyệt độc lập cho mỗi một trưởng đơn vị thì Tổng giám đốc căn cứ trên 2 yếu tố: + Thời gian và kinh nghiệm làm việc của từng chi nhánh của Ngân hàng TMCP Kiên Long + Khả năng phát triển kinh doanh tại mỗi đơn vị kinh doanh mà trưởng đơn vị phụ trách, trong đó tập trung vào khả năng tăng trưởng dư nợ cũng như các dịch vụ phi tín dụng khác, chất lượng tín dụng tại đơn vị để từ đó quyết định thẩm quyền phê duyệt độc lập cho từng cá nhân. Chính vì vậy, thẩm quyền phê duyệt của mỗi cá
 36. 36. 24 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 nhân là khác nhau tùy vào năng lực thực tế của cá nhân đó. Bước 4: Ra quyết định xét duyệt và làm các thủ tục về tài sản, thủ tục giải ngân Sau khi khoản vay được chấp thuận ở bước 3 thì cấp có thẩm quyền của ngân hàng sẽ ra quyết định xét duyệt, phê duyệt đối với khoản vay và thông báo cho khách hàng để khách hàng biết được các điều khoản và điều kiện phê duyệt đối với khoản vay đó. Sau đó, Ngân hàng TMCP Kiên Long và khách hàng sẽ cũng thực hiện các bước đàm phán, ký kết hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp và các văn kiện tín dụng khác theo quy định của pháp luật và quy định của ngân hàng. Việc đăng ký thế chấp và nhận cầm cố tài sản bảo đảm là điều kiện tiên quyết khi giải ngân vốn vay. Khi giải ngân vốn vay, Ngân hàng TMCP Kiên Long sẽ tuân thủ các quy định trong hoạt động cho vay, giám sát việc giải ngân vốn vay đúng mục đích và việc giải ngân này chỉ nhằm thanh toán cho các chi phí hợp lý, hợp lệ đã nằm trong dự toán tổng mức đầu tư của dự án bất động sản đó. Bước 5: Định kỳ kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng sau khi giải ngân, thu nợ, thanh lý hợp đồng Theo quy định của Ngân hàng TMCP Kiên Long, định kỳ 06 tháng/lần, cán bộ phụ trách khoản vay sẽ phải đi kiểm tra thực tế dự án và tình hình khách hàng, đồng thời kiểm soát hoạt động sau cho vay nhằm mục đích thu hồi nợ đúng hạn theo lịch trả nợ đã ký giữa Ngân hàng TMCP Kiên Long và khách hàng. Trường hợp khách hàng đã thực hiện xong toàn bộ các nghĩa vụ nợ đối với Ngân hàng TMCP Kiên Long thì Ngân hàng TMCP Kiên Long sẽ tiến hành giải chấp tài sản bảo đảm và thanh lý hợp đồng tín dụng Những nội dung khác cũng tương tự như quy trình trong 2.1.3. Tình hình cho vay mua bất động sản Tín dụng là hoạt động không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Sự chuyển đổi vốn từ vốn huy động sang vốn để cấp tín dụng đóng một vai trò rất quan trọng, điều đó không chỉ có ý nghĩa đối với nền kinh tế mà còn có ý nghĩa với Ngân hàng. Thu nhập từ việc cấp tín dụng trả đi chi phí huy động sẽ tạo ra được lợi nhuận của Ngân hàng, tức là thu nhập từ tín dụng tăng sẽ làm cho lợi
 37. 37. 25 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 nhuận của Ngân hàng tăng với điều kiện các chi phí khác không thay đổi. Tuy nhiên, hoạt động cấp tín dụng là một hoạt động mang tính rủi ro rất lớn cho Ngân hàng, do đó, ngoài việc gia tăng doanh số cấp tín dụng nhằm gia tăng lợi nhuận cho Ngân hàng cần đảm bảo được tính chặt chẽ và hạn chế những điều rủi ro đến lợi nhuận của Ngân hàng. 2.1.3.1. Doanh số cho vay Bảng 2.1: Doanh số cho vay mua bất động sản giai đoạn 2016-2018 (Đơn vị tính: Tỷ đồng) Chỉ tiêu Năm So sánh 2016 2017 2018 2017/2016 2018/2017 Số tiền % Số tiền % Doanh số cho vay mua bất động sản 362,58 547,04 466,94 184,46 50,87% -80.10 - 14,64% (nguồn: NH TMCP Kiên Long – PGD Tùng Thiện Vương) Giai đoạn 2016-2017 là giai đoạn mà nền kinh tế đang trong thời kỳ khủng hoảng, nhu cầu vốn trong năm 2016 của các cá nhân không nhiều. Một mặt do khủng hoảng làm người dân có tâm lý hoang mang, cân nhắc trong việc có nên vay vốn hay không, một mặt do lãi suất của Ngân hàng cao. Do đó, doanh số cho vay ở mảng bất động sản này trong năm 2016 chỉ đạt 362,58 tỷ đồng. Sang năm 2017, nhờ vào sự khởi sắc của kinh tế, kéo theo nhu cầu vốn tăng cao cùng chính sách nới lỏng tín dụng của Ngân hàng, tổng doanh số cho vay mảng bất động sản trong năm 2017 đạt 547,04 tỷ đồng, tăng 50,87% tương đương tăng 184,46 tỷ đồng so với năm 2016. Giai đoạn 2017-2018 là giai đoạn tăng trưởng mạnh trong hoạt động của phòng giao dịch Ngân hàng. Tính đến cuối năm 2018, tổng doanh số cấp tín dụng dành cho mảng bất động sản đạt 466,94 tỷ đồng, so với năm 2017 thì doanh số giảm nhẹ 14,64% tương đương 80.1 tỷ đồng. doanh số giảm nhẹ được giải thích là do sự cạnh tranh quá gay gắt giữa các Ngân hàng, nhiều Ngân hàng hướng mục tiêu đến khách hàng là cá nhân, thực hiện chiến lượt giảm lãi suất nhằm tăng tính cạnh tranh trên thị trường và một nguyên nhân khác là do phòng giao dịch có sự biến động mạnh về
 38. 38. 26 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 nhân sự, cơ cấu nhân sự thay đổi làm cho doanh số giải Ngân trong năm 2018 giảm nhẹ.  Doanh số cho vay mua bất động sản theo thời hạn. Bảng 2.2: Doanh số cho vay theo thời hạn giai đoạn 2016-2018 của Kien Long Bank – PGD Tùng Thiện Vương (Đơn vị tính: Tỷ đồng) Chỉ tiêu Năm So sánh 2016 2017 2018 2017/2016 2018/2017 Số tiền % Số tiền % Ngắn hạn 15,46 11,09 1,40 - 4,37 - 28,27 - 9,69 - 87,38 Trung hạn 73,62 156,80 103,14 83,18 112,99 - 53,66 - 34,22 Dài hạn 273,50 379,15 362,40 105,65 38,63 - 16,75 - 4,42 Doanh số cho Vay 362,58 547,04 466,94 184,46 50,87% -80.10 - 14,64% (nguồn: NH TMCP Kiên Long – PGD Tùng Thiện Vương) Biểu đồ 2.1: Doanh số cho vay theo thời hạn giai đoạn 2016-2018 của Kien Long Bank – PGD Tùng Thiện Vương Giai đoạn 2016-2018 là giai đoạn mà các Ngân hàng đang trong thời kỳ chuyển giao chính sách tín dụng. Cụ thể trong năm 2016, lãi suất cho vay cũng nằm trong khoảng 15-17%/năm, đến năm 2017 Ngân hàng bắt đầu cơ cấu lại lãi suất, hạ lãi suất cho vay của Ngân hàng cho đối tượng khách hàng cá nhân, đến năm 2018 là năm mà hàng loạt các Ngân hàng đưa ra chính sách ưu đãi dành cho đối tượng 15.46 11.09 1.4 73.62 156.8 103.14 273.5 379.15 362.4 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2015 2016 2017 Ngắn hạn Trung hạn Dài hạn
 39. 39. 27 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 khách hàng cá nhân, theo đó lãi suất cho vay của Ngân hàng chỉ dao động ở mức 7- 9%/năm cho năm đầu. Ngân hàng Kien Long Bank – PGD Tùng Thiện Vương cũng vậy, hàng loạt các chính sách tín dụng Ngân hàng đưa ra nhằm kích cầu khách hàng, các sản phẩm mua nhà trả góp thời hạn 20 năm, bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh doanh trả góp được thực thi mạnh mẽ, do đó, sản phẩm tín dụng trung dài hạn được sử dụng nhiều, doanh số lớn. Cụ thể: Năm 2016, doanh số cấp tín dụng dài hạn đạt 273,5 tỷ đồng, đến năm 2017 là 379,15 tỷ đồng, tăng 105,65 tỷ đồng so với năm 2016, đạt tỷ lệ tăng 38,63%. Năm 2018 doanh số tín dụng dài hạn có sự sụt giảm nhẹ và đạt 362,4 tỷ đồng, giảm 16,75 tỷ đồng so với năm 2017 và tỷ lệ giảm là 4,42 %. Doanh số cấp tín dụng trung hạn trong giai đoạn 2016-2018 có sự biến động mạnh, theo đó doanh số cho vay trung hạn năm 2016 đạt 73,62 tỷ đồng, đến năm 2017 có sự tăng mạnh vượt bậc là 156,8 tỷ đồng, tăng 83,18 tỷ đồng đạt tỷ lệ tăng 112,99% so với năm 2016. Đến năm 2018, doanh số cấp tín dụng giảm nhẹ xuống 103,14 tỷ đồng, mức giảm cụ thể là 53,66 tỷ đồng. Điều đáng lưu ý trong giai đoạn cấp tín dụng 2016-2018 là sự sụt giảm mạnh mẽ của sản phẩm cấp tín dụng ngắn hạn. Cụ thể, năm 2017 doanh số cấp tín dụng ngắn hạn giảm nhẹ, đạt tỷ lệ giảm 28,27% so với năm 2016 nhưng trong năm 2018 chứng kiến sự sụt giảm đáng kể, giảm 87,38% so với năm 2017, nguyên nhân được giải thích là do trong năm 2018, Ngân hàng chuyển giao cơ cấu lãi suất. Áp dụng hình thức cho vay mới là nhiều khách hàng kéo dài thời gian vay nhằm đảm bảo được khả năng tài chính để trả gốc lãi cho Ngân hàng. Do đó sản phẩm cho vay mua nhà đất ngắn hạn rất hạn chế với KHCN đi vay. Mặc khác sản phẩm này chỉ áp dụng cho đối tượng KHCN mua nhà đất để ở, do đó với các khách hàng vay đầu tư bất động sản cũng phải hướng qua hạng mục trung dài hạn dẩn đến daonh số giải Ngân ngắn hạn giảm mạnh trong năm 2018.  Doanh số cho vay theo sản phẩm. Các sản phẩm bất động sản Ngân hàng đang cho vay hiện tại bao gồm sản phẩm cho vay mua nhà đất thông thường, cho vay mua nhà chung cư, cho vay mua đất dự án, cho vay xây dựng, sửa chữa.
 40. 40. 28 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Bảng 2.3: Doanh số cho vay theo sản phẩm tại Kien Long Bank – PGD Tùng Thiện Vương giai đoạn 2016 – 2018 Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm So sánh 2016 2017 2018 2017/2016 2018/2017 Số tiền % Số tiền % Cho vay mua nhà đất thông thường 189,73 263,49 247,48 73,76 38,88% -16,01 -6,08% Cho vay mua nhà chung cư 87,25 175,3 121,6 88,05 100,9% -53,7 -30,63% Cho vay mua đất dự án 12,4 12,32 14,2 8,92 71,94% -7,12 -33,40% Cho vaysửa nhà 73,2 95,93 83,66 22,73 31,05% -12,27 -12,79% Tổng 362,58 547,04 466,94 184,46 50,87% -80.10 -14,64% (Nguồn: NHTMCP Kiên Long – PGD Tùng Thiện Vương) Biểu đồ 2.2: Doanh số cho vay theo sản phẩm tại Kien Long Bank – PGD Tùng Thiện Vương giai đoạn 2016 – 2018 Trong cơ cấu doanh số cho vay đối với KHCN của phòng giao dịch, phòng giao dịch tập trung vào sản phẩm cho vay nhà đất thông thường. Năm 2016 sản phẩm cho vay nhà đất thông thường đạt 189,73 tỷ đồng, chiếm 52,3% tổng doanh số cho vay bất động sản với KHCN. Đến năm 2018, doanh số cho vay nhà đất thông thường đạt 247,48 tỷ đồng tăng 30,43% so với năm 2016 nhưng lại giảm 8,43% so với năm 2017 (giảm 16,01tỷ đồng). Sản phẩm cho vay mua nhà chung cư cũng được đẩy mạnh và có sự biến động 189.73 263.49 247.48 87.25 175.3 121.6 12.4 12.32 14.2 73.2 95.93 83.66 0 50 100 150 200 250 300 2015 2016 2017 Cho vay mua nhà đất thông thường Cho vay mua nhà chung cư Cho vay mua đất dự án Cho vay xây dựng, sửa chữa
 41. 41. 29 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 trong giai đoạn 2016-2018. Cụ thể, năm 2016 tổng doanh số giải Ngân cho sản phẩm cho vay mua chung cư đạt 189,73tỷ đồng, đến năm 2017 con số này là 263,49 tăng 73,76tỷ đồng tương ứng 38,88% so với năm 2016, tuy nhiên trong giai đoạn 2017-2018. Doanh số cho vay đối với hạng mục này không còn được duy trì như trước. Cụ thể tổng doanh số cho vay năm 2018 là 121,6 tỷ đồng, giảm 53,7 tỷ đồng so với năm 2017. Giải thích nguyên nhân có sự sụt giảm này là do chính sách của Ngân hàng. Cụ thể Ngân hàng chỉ thực hiện việc ký kết hợp đồng hợp tác với bên chủ đầu tư. Điều này dẩn đến một hệ quả là các chuyên viên quan hệ khách hàng không thể khai thác một cách triệt để các khách hàng có nhu cầu mua nhà chung cư làm suy giảm doanh số cho vay. Nhìn chung, doanh số cho vay sản phẩm mua đất dự án của phòng giao dịch luôn nằm ở mức thấp chỉ đạt ở trong khoảng 12 đến 14 tỷ đồng. Trong thị trường bất động sản đang nóng lên như thời gian từ năm 2018 đến nay, doanh số cho vay đối với sản phẩm đất dự án chỉ đạt ở mức như vậy là một điều đáng đề cập và cân nhắc. Tuy nhiên, nhìn rộng ra về vấn đề vị trí địa lí, phòng giao dịch có trụ sở đặt tai trung tâm thành phố, khó tiếp cận với các dự án đất nền đang nổi ở quận 9. Cùng với chính sách của Ngân hàng là các phòng giao dịch hạn chế cho vay ở các địa điểm tài sản nằm ở quá xa phòng giao dịch dẩn đến tình trạng khó kiểm soát tài sản. Với doanh số cho vay sản phẩm xây dựng, sửa chữa nhà. Doanh số cho vay năm 2016 là 73,2 tỷ đồng, chiếm 20,2% doanh số giải Ngân của cả phòng giao dịch cho mảng bất động sản. Năm 2017 doanh số cho vay đạt 95,93 tỷ đồng, tăng 31.05% so với năm 2018, đạt doanh số tăng ròng là 22,75 tỷ đồng. Đến năm 2018, doanh số cho vay đạt 83,66 tỷ đồng, giảm nhẹ 12,79% so với năm 2017. Điều bất cập trong doanh số cho vay của sản phẩm này không phải là sự biến động của doanh số trong giai đoạn 2016-2018, mà điều bất cập là doanh số cho vay lại chiếm một lượng quá lớn trong cơ cấu sản phẩm. Giải thích nguyên nhân của điều bất cập này là do sản phẩm này là sản phẩm mà chuyên viên quan hệ khách hàng dùng để lách phương án cho khách hàng, do trong cơ cấu sản phẩm của Ngân hàng không có sản phẩm cho vay góp vốn kinh doanh, hoặc hạn mức cho vay tiêu dùng chỉ ở mức tối đa 500 triệu đồng. Do đó, các nhu cầu tiêu dùng trên 500 triệu hoặc nhu cầu vay góp vốn được chuyên viên quan hệ khách hàng lách qua sản phẩm này. 2.1.3.2. Doanh số thu hồi nợ Doanh số thu hồi nợ cho biết quá trình hoạt động của phòng giao dịch trong những năm trước đó và những khoản tín dụng ngắn hạn của phòng giao dịch được
 42. 42. 30 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 thu hồi như thế nào.
 43. 43. 31 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Phan Thị Thu Hà (2007), “Giáo trình Ngân hàng thương mại”, nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân 2. Đinh Thế Hiển (2008), “Giáo trình lập & thẩm định hiệu quả tài chính dự án đầu tư”, nhà xuất bản thống kê 3. Lưu Thị Hương (2004), “Giáo trình thẩm định tài chính dự án”, nhà xuất bản Tài chính 4. Nguyễn Minh Kiều (2008), “Giáo trình Tín dụng và thẩm định tín dụng Ngân hàng”, nhà xuất bản Tài chính. 5. Nguyễn Thu Thủy (2011), “Giáo trình Quản trị tài chính doanh nghiệp”, NXB Lao Động 6. Website: http://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang.chn

×