O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Báo Cáo Thực Tập Các Nghiệp Vụ Kế Toán Tại Công Ty Sao Nam Việt.docx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 097...
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 097...
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 097...
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 43 Anúncio

Báo Cáo Thực Tập Các Nghiệp Vụ Kế Toán Tại Công Ty Sao Nam Việt.docx

Báo Cáo Thực Tập Các Nghiệp Vụ Kế Toán Tại Công Ty Sao Nam Việt. Là một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mặt hàng cây trồng Công ty TNHH TMDV Sao Nam Việt hiểu rất rõ vai trò quan trọng của kế toán. Trong những năm gần đây, công ty đã không ngừng hoàn thiện và hiện đại hoá công tác kế toán bằng việc từng bước trang bị máy tính, cải thiện hệ thống sổ sách và phương pháp hạch toán sao cho đảm tuân thủ chế độ mà lại phù hợp với điều kiện cụ thể của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, công ty luôn khuyến khích những kế toán viên có trình độ chuyên môn cao, hiểu biết về vi tính và ngoại ngữ.

Báo Cáo Thực Tập Các Nghiệp Vụ Kế Toán Tại Công Ty Sao Nam Việt. Là một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mặt hàng cây trồng Công ty TNHH TMDV Sao Nam Việt hiểu rất rõ vai trò quan trọng của kế toán. Trong những năm gần đây, công ty đã không ngừng hoàn thiện và hiện đại hoá công tác kế toán bằng việc từng bước trang bị máy tính, cải thiện hệ thống sổ sách và phương pháp hạch toán sao cho đảm tuân thủ chế độ mà lại phù hợp với điều kiện cụ thể của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, công ty luôn khuyến khích những kế toán viên có trình độ chuyên môn cao, hiểu biết về vi tính và ngoại ngữ.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Báo Cáo Thực Tập Các Nghiệp Vụ Kế Toán Tại Công Ty Sao Nam Việt.docx (20)

Mais de Nhận Viết Đề Tài Trọn Gói ZALO 0932091562 (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Báo Cáo Thực Tập Các Nghiệp Vụ Kế Toán Tại Công Ty Sao Nam Việt.docx

 1. 1. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỶ NGHỆ II KHOA KẾ TOÁN BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Đề tài: KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH TMDV SAO NAM VIỆT GVHD: PGS-TS………… SVTH: ……………. Lớp: ……………
 2. 2. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Tp. HCM, ngày……tháng……..năm…… Đơn vị thực tập (Ký và đóng dấu)
 3. 3. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Giảng viên hướng dẫn: ................................................................................................. ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Tp. HCM, ngày……tháng……..năm…… Giảng viên hướng dẫn (Ký và ghi rõ họ tên)
 4. 4. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH LỜI MỞ ĐẦU.............................................................................................................1 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH TMDV SAO NAM VIỆT............................................................................................................................2 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty .......................................................2 1.2 Chức năng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty.........................................2 1.2.1 Chức năng....................................................................................................2 1.2.2 Nhiệm vụ .....................................................................................................2 1.3 Tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh tại công ty..................................................3 1.3.1 Hình thức tổ chức bộ máy quản lý ..............................................................3 1.3.2 Mối quan hệ giữa các phòng ban: ...............................................................3 1.4 Tổ chức công tác kế toán tại công ty.....................................................................5 1.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán ..............................................................................5 1.4.2 Hình thức sổ kế toán:...................................................................................7 1.4.3 Hệ thống chứng từ:......................................................................................8 1.4.4 Hệ thống tài khoản: .....................................................................................8 1.4.5 Hệ thống báo cáo kế toán:...........................................................................8 1.4.6 Chính sách kế toán áp dụng:........................................................................9 1.4.7 Phương tiện phục vụ công tác kế toán: .....................................................10 1.5. Đặc điểm hoạt động kinh doanh, kỳ xác định kết quả hoạt động kinh doanh ...10 CHƯƠNG 2: MÔ TẢ CÁC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH TMDV SAO NAM VIỆT..........................................................................................12 2.1. Kế toán bán hàng................................................................................................12 2.1.1. Nhiệm vụ được giao:................................................................................12 2.1.2. Nghiệp vụ đã thực hiện ............................................................................12 2.2. Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT ...........................................................16
 5. 5. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 2.2.1. Công việc được giao.................................................................................17 2.2.2. Nghiệp vụ phát sinh:.................................................................................17 2.2.2.1 .Chứng từ sử dụng.............................................................................17 2.2.2.2 .Tài khoản sử dụng............................................................................17 2.2.2.3. Một số nghiệp vụ phát sinh thuế GTGT . ........................................17 2.4. Kế toán tiền lương..............................................................................................27 2.4.1. Nhiệm vụ của kế toán tiền lương .............................................................27 2.4.2. Nghiệp vụ phát sinh..................................................................................28 2.4.2.1. Kế toán tiền lương............................................................................28 2.4.2.2. Kế toán các khoản trích theo lương ................................................32 KẾT LUẬN...............................................................................................................36 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO..................................................................37
 6. 6. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty .................................................3 Hình 1.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của công ty .................................................5 Hình 1.3: Sơ đồ trình tự ghi chép theo hình thức sổ kế toán ......................................7 Hình 2.1: trình tự luân chuyển chứng từ:..................................................................29
 7. 7. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 1 LỜI MỞ ĐẦU Trong cơ chế thị trường hiện nay ở Việt Nam, các thành phần kinh tế được tự do phát triển, tự do cạnh tranh và bình đẳng trước pháp luật .Thị trường trong nước được mở cửa, các công ty nước ngoài tràn vào kinh doanh tại Việt Nam. Do vậy cơ chế mới này, một mặt thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển, mặt khác nó đặt các doanh nghiệp vào những cuộc cạnh tranh gay gắt trên thương trường. Các doanh nghiệp bị buộc phải đứng trước hai khả năng: một là thất bại trong cạnh tranh và bị phá sản, hai là đứng vững trước cuộc cạnh tranh và ngày càng phát triển. Vì vậy bất cứ một doanh nghiệp nào cũng tìm mọi biện pháp nâng cao doanh thu, giảm tối đa các chi phí nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng và thu được nhiều lợi nhuận nhất. Để đạt được mục tiêu này, những người quản lý doanh nghiệp phải nhận thức được vai trò của những thông tin kinh tế. Hệ thống các thông tin sử dụng để ra quyết định quản lý được thu từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng thông tin kế toán đóng vai trò quan trọng và không thể thiếu được. Những thông tin mà kế toán cunh cấp cho hoạt động quản lý là kết quả sử dụng các phương pháp khoa học của mình. Chính vì lý do trên mà các doanh nghiệp luôn muốn tổ chức công tác kế toán của mình thật hoàn chỉnh mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng làm được điều này vì còn phải cân nhắc đến yếu tố chi phí. Để xây dựng được bộ máy kế toán đảm bảo thực hiện tốt chức năng phản ánh và giám đốc (hai chức năng quan trọng của kế toán) là không phải dễ dàng nhất là trong điều kiện kinh phí hạn hẹp. Là một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mặt hàng cây trồng Công ty TNHH TMDV Sao Nam Việt hiểu rất rõ vai trò quan trọng của kế toán. Trong những năm gần đây, công ty đã không ngừng hoàn thiện và hiện đại hoá công tác kế toán bằng việc từng bước trang bị máy tính, cải thiện hệ thống sổ sách và phương pháp hạch toán sao cho đảm tuân thủ chế độ mà lại phù hợp với điều kiện cụ thể của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, công ty luôn khuyến khích những kế toán viên có trình độ chuyên môn cao, hiểu biết về vi tính và ngoại ngữ. Qua quá trình thực tập tại công ty, được tìm hiều thực tế, em đã có được cái nhìn tổng quát về công tác kế toán của công ty cũng như nắm thêm được một số vấn đề mà qua quá ttrình học em chưa hiểu hết. Từ kiến thức đã học và thực tế tìm hiểu em xin trình bày các vị trí kế toán trong Công ty TNHH TMDV Sao Nam Việt qua bài báo cáo thực tập của mình. Vì thời gian hạn hẹp nên báo cáo chưa đi sâu vào chi tiết mà chỉ khái quát chung và đánh giá từng phần hành.
 8. 8. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 2 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH TMDV SAO NAM VIỆT 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAO NAM VIỆT Mã số thuế: 0309264505 Địa chỉ: 184/36/26 Bãi Sậy, Phường 04, Quận 6, TP Hồ Chí Minh Tên giao dịch: SAO NAM VIET CO.,LTD Giấy phép kinh doanh: 0309264505 - ngày cấp: 31/07/2009 Ngày hoạt động: 01/06/2011 Giám đốc: TRẦN NGỌC YẾN PHƯỢNG Ngành nghề kinh doanh chính : Bán buôn bán lẻ cây kiểng - Vốn điều lệ ban đầu: 100.000.000 VNĐ - Loại hình doanh nghiệp : Công ty trách nhiệm hữu hạn 1.2 Chức năng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty 1.2.1 Chức năng - Tư vấn, thiết kế, thi công trồng cây sân vườn, biệt thự, nhà ở; - Mua bán cây trồng bao gồm cây kiểng và cây nông nghiệp; - Nhận chăm sóc, nhân giống cây kiểng các loại; - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. 1.2.2 Nhiệm vụ Lập kế hoạch kinh doanh ngắn hạn để không ngừng củng cố và phát triển quy mô phù hợp với chức năng và nội dung của công ty, thu được nhiều lợi nhuận đẩy mạnh sự phát triển của công ty và đảm đảm đời sống cho nhân viên. Thực hiện tốt các chế độ quản lý, kiểm tra tài sản, tài chính, lao động, tiền lương, các chính sách Nhà nước mà công ty quy định. Thực hiện tốt các chế độ báo cáo về thống kê, kế toán, báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo quy định của Nhà nước và công ty. Đồng thời chịu trách nhiệm về tính xác thực của báo cáo.
 9. 9. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 3 1.3 Tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh tại công ty 1.3.1 Hình thức tổ chức bộ máy quản lý Nguồn: Phòng Kế toán Hình 1.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty 1.3.2 Mối quan hệ giữa các phòng ban: * Phòng Giám Đốc: - Là người lãnh đạo cao nhất của công ty và cũng là người trực tiếp điều hành mọi hoạt động của công ty, định hướng kế hoạch và chiến lược phát triển cho công ty. - Là người đại diện cho mọi quyền lợi và nghĩa vụ của công ty trước Pháp luật. * Phòng kinh doanh: - Giữ vai trò quan trọng trong việc tạo lợi nhuận cho công ty. Vì vậy, cấp quản lý phòng họp thường xuyên, đề ra doanh số để công ty ngày càng phát triển trên thị trường; - Cung cấp cho khách hàng những thông tin về sản phẩm như giá cả, các chương trinh khuyến mãi, mẫu mã mới chất lượng và tiện dụng khi sử dụng… - Tố chức và quản lý chặt chẽ bộ phận chăm sóc khách hàng. Xử lý nghiêm minh đối với những trường hợp nhân viên bán hàng có thái độ không hay với khách hàng; - Đảm bảo mọi quyền lợi của khách hàng khi mua hàng tại công ty; Giám đốc Bộ phận Kỹ Thuật Phòng Kinh Doanh Bộ phận Cung Ứng Bộ phận Tiếp Thị Bộ phận Kho Bộ phận Giao Hàng Phòng Kế Toán
 10. 10. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 4 - Mặt khác, cấp quản lý phòng kinh doanh cũng có chế độ khen thưởng đối với những nhân viên tích cực trong công việc. Động viên, khuyến khích tinh thần làm việc của anh em trong kho. * Phòng kế toán: - Luôn có nhiệm vụ kiểm soát tình hình tài chính của công ty. Thực hiện công việc tính toán, ghi chép chính xác đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Thống nhất quan điểm cụ thể và đồng bộ trong việc phối hợp thực hiện công việc giữa nhân viên kế toán trong cùng phòng và giữa phòng kế toán với phòng ban khác; - Đối chiếu số liệu nhập xuất tồn hàng hoá, quản lý thu chi, theo dõi hợp đồng kinh tế, theo dõi công nợ phải thu phải trả, xử lý những sai sót trong quá trình kinh doanh; - Kiểm tra chặt chẽ các phương án kinh doanh để bù trừ chi phí; - Cân đối chi phí doanh thu và báo cáo cho ban giám đốc kết quả kinh doanh cuối mỗi tháng; - Xử lý những khiếu nại về chứng từ. Lập tất cả các loại phiếu, bảng kê nội bộ. Lập các loại tờ khai thuế, Báo cáo tài chính nộp cơ quan thuế; - Có nhiệm vụ giải trình những thắc mắc của cơ quan chức năng khi có yêu cầu; - Mỗi bộ phận kế toán tiếp nhận, xử lý và hoàn thành công việc trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình. Sau đó, cuối tháng tập hợp toàn bộ lại cho Kế toán trưởng để xác định kết quả, lập báo cáo tài chính. * Bộ phận kỹ thuật: - Trực thuộc phòng kinh doanh, nhưng có nghiệp vụ chuyên về bên mảng kỹ thuật; - Tư vấn về vấn đề kỹ thuật chuyên môn cho khách hàng; trực tiếp nuôi trồng, chăm sóc cây cho công ty; - Trực tiếp thi công các hợp đồng trồng cây; - Có hai bộ phận nhỏ trực thuộc là bộ phận kho và bộ phận giao hàng, nhận sự điều động trực tiếp của trưởng bộ phận kỹ thuật. * Bộ phận giao hàng: - Thực hiện việc giao nhận, vận chuyển hàng hóa;
 11. 11. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 5 * Bộ phận kho: - Chịu trách nhiệm về toàn bộ số vật tư, công cụ dụng cụ, máy móc thiết bị, tài sản cố định hàng hoá do mình quản lý; - Theo dõi tình hình nhập, xuất kho vật tư, công cụ dụng cụ, máy móc thiết bị, tài sản cố định, hàng hoá theo hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng năm; - Cùng với bộ phận Kế toán kiểm kê kho định kỳ (theo tháng hoặc theo quý). * Bộ phận tiếp thị: Có nhiệm vụ chủ yếu là liên hệ gặp gỡ khách hàng, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ, thuyết phục khách hàng mua hàng và ký kết hợp đồng kinh doanh. 1.4 Tổ chức công tác kế toán tại công ty 1.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán - Hình thức tổ chức bộ máy kế toán: Căn cứ vào quy mô, địa điểm tổ chức hoạt động và quản lý, công ty TNHH TMDV Sao Nam Việt tổ chức bộ máy kế toán theo hình thức tập trung. Vì đây là công ty có quy mô nhỏ, mô hình tổ chức có đặc điểm toàn bộ công việc xử lý thông tin trong toàn doanh nghiệp như: phân loại chứng từ, kiểm tra chứng từ ban đầu, định khoản kế toán, ghi sổ tổng hợp chi tiết, tính giá thành, lập báo cáo, thông tin kinh tế đều được thực hiện tập trung ở phòng Kế toán của công ty. Nguồn: Phòng Kế toán Hình 1.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của công ty - Cơ cấu phòng kế toán (có 4 người) * Kế toán trưởng (Tổng hợp): + Do quy mô của công ty không lớn, nên kế toán trưởng đảm nhận luôn công việc của kế toán tổng hợp để giảm bớt gánh nặng về nhân sự cho công ty. Tổ chức quản lý phòng kế toán, duy trì hệ thống thông tin kế toán, đảm bảo mức độ ổn định Thủ Quỹ Kế Toán Trưởng (Tổng hợp) Kế Toán Thuế Kế Toán Kho (Kiêm Thủ kho
 12. 12. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 6 tin cậy của hệ thống. Kiểm tra đảm bảo tính hợp lý của hồ sơ khai thuế, báo cáo tài chính hàng tháng, quyết toán thuế năm, báo cáo tài chính năm. Lập các báo cáo, cung cấp thông tin quản lý cho giám đốc. Đào tạo nhân sự kế toán về kỹ năng chuyên môn; + Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các phần hành kế toán, số liệu chi tiết, số liệu tổng hợp. Đảm bảo tính chính xác trong công việc hạch toán thu nhập, doanh thu, chi phí, khấu khao, phân bổ và các nghiệp vụ khác; + Chịu trách nhiệm về mọi gian lận, sai sót ở bộ phận kế toán trước giám đốc. * Kế toán Kho (kiêm Thủ kho): + Lập phiếu xuất nhập kho, ghi chép, theo dõi sổ kho. Quản lý, sắp xếp hàng trong kho, tiến hành nhập kho, xuất kho theo đơn hàng; + Kiểm tra chất lượng hàng hoá trước khi nhập xuất kho, đảm bảo không có hư hỏng sai sót; + Báo cáo hàng tồn kho theo định kỳ, hỗ trợ kế toán trưởng lập kế hoạch thu mua thêm hàng; + Hạch toán các nghiệp vụ có liên quan trong phần hành được giao. Chịu trách nhiệm về những tổn thất, sai sót trước kế toán trưởng và giám đốc; + Ngoài ra, kế toán kho còn đảm nhiệm thêm các nghiệp vụ về theo dõi khấu hao tài sản cố định và phân bổ công cụ dụng cụ. * Kế toán thuế: + Bảo quản và xuất hoá đơn giá trị gia tăng khi có lệnh của cấp trên; + Phụ trách làm và gởi cho cơ quan thuế các báo cáo thuế hàng tháng, quý, quyết toán năm cho công ty; + Tính toán, đôn đốc nộp các loại thuế cho công ty, trực tiếp nhận tiền từ kế toán thanh toán và đi nộp vào ngân sách nhà nước; + Hạch toán các nghiệp vụ có liên quan trong phần hành được giao. Chịu trách nhiệm về những tổn thất, sai sót trước kế toán trưởng và giám đốc. * Thủ quỹ : + Kiểm tra tính hợp lý hợp lệ hợp pháp của hồ sơ thanh toán, thực hiện chính xác kịp thời các nghiệp vụ thanh toán cho khách hàng, chi trả nội bộ, trả lương, nộp thuế và các khoản trích nộp khác bằng tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng;
 13. 13. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 7 + Quản lý tiền mặt, sổ quỹ, sổ phụ ngân hàng, lập phiếu thu, phiếu chi. Thường xuyên đối chiếu số dư của sổ quỹ, sổ phụ để báo cáo lên cấp trên. Kiểm quỹ vào cuối mỗi tháng, hỗ trợ công tác kiểm quỹ khi có yêu cầu từ giám đốc; + Chịu trách nhiệm về mọi tổn thất, sai sót trong tiền quỹ trước kế toán trưởng và giám đốc. 1.4.2 Hình thức sổ kế toán: - Hình thức áp dụng ( Sơ đồ) Công ty TNHH TMDV Sao Nam Việt lựa chọn hình thức “ NHẬT KÝ CHUNG”. - Các loại sổ: Sổ nhật ký chung; sổ nhật ký đặc biệt; sổ cái; các sổ, thẻ kế toán chi tiết. - Trình tự ghi sổ: Hình 1.3: Sơ đồ trình tự ghi chép theo hình thức sổ kế toán Ghi Chú: - Ghi hằng ngày: - Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ: - Quan hệ đối chiếu, kiểm tra: - Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn sứ số liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào sổ Cái theo các tài khoản kế toán phù hợp. Đồng thời Chứng từ kế toán SỔ NHẬT KÝ CHUNG Sổ nhật ký đặc biệt Sổ Cái Bảng cân đối số phát sinh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Sổ, thẻ kế toán chi tiết Bảng tổng hợp chi tiết
 14. 14. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 8 kế toán cũng ghi vào các sổ, thẻ chi tiết có liên quan như: sổ quỹ; sổ theo dõi công nợ; sổ kho, thẻ kho; bảng theo dõi khấu hao, phân bổ;… - Cuối tháng, cuối quý, cuối năm, cộng số liệu trên sổ cái, lập bảng cân đối số phát sinh. - Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên sổ cái và bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ sổ thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập báo cáo tài chính. 1.4.3 Hệ thống chứng từ: Toàn bộ hệ thống các chứng từ, sổ sách được kế toán của công ty thực hiện theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 do Bộ Tài chính ban hành. Ngoài ra công ty còn thiết kế một số biểu mẫu khác để phục vụ cho công việc cụ thể và phù hợp với đặc thù riêng của công ty như: giấy đề nghị tạm ứng, giấy đề nghị thanh toán… và một số biểu mẫu excel nhằm theo dõi chi tiết hơn. Trình tự lập và luân chuyển chứng từ kế toán tại công ty TNHH TMDV Sao Nam Việt được thực hiện như sau: Chứng từ kế toán lập hoặc được nhận từ các đơn vị khác, sau đó được chuyển đến các bộ phận có liên quan để kiểm tra và sử dụng làm căn cứ ghi sổ, quyết toán… Sau đó, bộ phận kế toán sẽ lưu trữ bảo quản chứng từ. Sau khi các chứng từ hết hạn lưu theo quy định các chứng từ sẽ bị hủy. 1.4.4 Hệ thống tài khoản: Công ty áp dụng hệ thống tài khoản ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính. Ngoài ra, để phù hợp với đặc điểm kinh doanh và nhu cầu quản lý, công ty còn mở thêm tài khoản chi tiết cấp 2 theo đúng quy định của Bộ Tài Chính. 1.4.5 Hệ thống báo cáo kế toán: - Hệ thống báo cáo tài chính (Thông tư 200/2014/TT-BTC): + Bảng cân đối số phát sinh; + Bảng cân đối kế toán (mẫu số B01 - DN); + Báo cáo kết quả kinh doanh (mẫu số B02 - DN); + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (theo phương pháp trực tiếp) (mẫu số B03 - DN); + Thuyết minh báo cáo tài chính (mẫu số B09 - DN);
 15. 15. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 9 + Hàng tồn kho: phiếu nhập kho (01-VT), phiếu xuất kho (02-VT), bảng kê mua hàng (06-VT); + Tiền tệ: phiếu thu (01-TT), phiếu chi (01-TT); + Tài sản cố định: bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định; + Hoá đơn giá trị gia tăng (01GTKT3/001); Hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo thuế được công ty lập theo năm dương lịch, sau ngày 31/12 hàng năm. Sau khi kế toán tiến hành hoàn tất các báo cáo thì trình lên ban giám đốc kiểm tra, xét duyệt sau đó nộp qua mạng lên Chi cục thuế quản lý. Hạn nộp các báo cáo tài chính và báo cáo thuế là ngày 31/03 hàng năm. - Hệ thống báo cáo quản trị: + Hàng tháng nộp lên Ban Giám đốc bảng báo cáo công nợ với khách hàng và chủ đầu tư, bảng theo dõi thu chi của công ty; + Hàng quý nộp bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh lên Ban giám đốc xem tình hình lãi lỗ của công ty. 1.4.6 Chính sách kế toán áp dụng: - Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính; - Niên độ kế toán: bắt đấu ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm theo năm dương lịch; - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong việc ghi chép sổ kế toán: Việt Nam Đồng (VNĐ); - Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng: Phương pháp khấu trừ; - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Khi nhập kho: Giá nhập kho = Giá mua trên hoá đơn + Các khoản thuế không hoàn lại + Chi phí thu mua - Các khoản giảm giá và chiết khấu thương mại được hưởng. Khi xuất kho: Áp dụng phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ. - Phương pháp theo dõi hàng tồn kho: Phương pháp kê khai thường xuyên; Trị giá tồn đầu kỳ + Trị giá nhập trong kỳ - Trị giá xuất trong kỳ = Trị giá tồn cuối kỳ. - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ: Theo nguyên giá;
 16. 16. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 10 - Phương pháp khấu hao TSCĐ: Khấu hao theo đường thẳng. 1.4.7 Phương tiện phục vụ công tác kế toán: Công ty sử dụng phần mềm TRISOFT được lập trình trên nền Excel để làm công cụ đưa số liệu lên tất cả sổ sách. Cách sử dụng Phần mềm TRISOFT: Phần mềm Trisoft có kết cấu gồm nhiều file, file dùng để quản lý hàng hóa, file dùng làm sổ sách kế toán để xác định kết quả kinh doanh trong mỗi tháng, file dùng để tổng hợp số liệu lên Báo cáo tài chính. Mỗi file có thiết kế riêng một sheet “Nhập liệu”. Từ những hóa đơn, chứng từ hợp pháp, kế toán lần lượt nhập vào sheet “Nhập liệu”, mọi số liệu sẽ được cập nhật ở những sheet sau như: báo cáo nhập xuất tồn hàng hóa, sổ chi tiết từng mặt hàng, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, Bảng cân đối số phát sinh, sổ nhật ký chung, sổ cái tài khoản, sổ quỹ tiền mặt, phiếu thu tiền, phiếu chi tiền... 1.5. Đặc điểm hoạt động kinh doanh, kỳ xác định kết quả hoạt động kinh doanh Từ khi thành lập năm 2012 đến nay, công ty TNHH TMDV Sao Nam Việt chỉ có 04 nhân viên thuê ngoài còn lại chủ yếu là thành viên trong gia đình, hoạt động chủ yếu là mua bán cây kiểng còn tư vấn, thiết kế, thi công cây sân vườn, biệt thự, nhà ở vẫn còn nhiều hạn chế. Thời gian đầu công ty còn gặp nhiều khó khăn như: thị trường tiêu thụ còn hạn chế; Mỗi loại cây khác nhau cần điều kiện thời tiết khí hậu khác nhau, đòi hỏi tay nghề nhân viên cao để có thể chăm sóc tốt nhất cho cây kiểng; Công ty là một doanh nghiệp tư nhân nên vốn điều lệ chưa cao, khả năng cạnh tranh còn nhiều hạn chế. Nhưng với đội ngũ nhân viên yêu nghề, chuyên nghiệp cùng với phương châm mang lại cho khách hàng là vẻ đẹp hài hòa về mặt kiến trúc, cải thiện môi trường và điều chỉnh luồng khí, giúp không gian sống của người dân chốn thành thị trở nên thi vị, thư giãn, gần gũi với thiên nhiên, công ty TNHH TMDV Sao Nam Việt dần có được uy tín trên thị trường mua bán cây kiểng. Sau hơn 04 năm hoạt động tổng số nhân viên của công ty hiện nay là 14 nhân viên, doanh thu không ngừng tăng lên, thu nhập của nhân viên cũng ổn định và không ngừng tăng cao. Phương hướng phát triển sắp tới của công ty sẽ là:
 17. 17. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 11 + Tạo ra nhiều sản phẩm đa dạng, chất lượng cao, uy tín và giá cả hợp lý; + Nâng cao chất lượng và đa dạng hóa chủng loại hoa đáp ứng thị hiếu của khách hàng; + Mở rộng hệ thống phân phối, chiêu thị tốt để những sản phẩm lấy được lòng tin từ khách hàng; + Tăng cường mở rộng hình thức mua bán qua mạng; + Lập kế hoạch kinh doanh ngắn hạn để không ngừng củng cố và phát triển quy mô phù hợp với chức năng và nội dung của công ty, thu được nhiều lợi nhuận đẩy mạnh sự phát triển của công ty và đảm đảm đời sống cho nhân viên; + Thực hiện tốt các chế độ quản lý, kiểm tra tài sản, tài chính, lao động, tiền lương, các chính sách Nhà nước mà công ty quy định; + Chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng, phát huy khả năng hiện có để nâng cao năng lực cũng như trình độ của nhân viên; + Thực hiện tốt các chế độ báo cáo về thống kê, kế toán, báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo quy định của Nhà nước và công ty. Đồng thời chịu trách nhiệm về tính xác thực của báo cáo. + Thực hiện tốt các chính sách về tiền lương, phân công lao động hợp lý, đảm bảo công bằng xã hội, các chế độ về quản lý tài sản; - Doanh thu và chi phí công ty phát sinh trong năm 2018: + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ; + Các khoản giảm trừ doanh thu; + Doanh thu hoạt động tài chính; + Chi phí tài chính; + Chi phí giá vốn hàng bán; + Chi phí bán hàng; + Chi phí quản lý doanh nghiệp; + Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. - Doanh thu và chi phí công ty không có phát sinh trong năm 2018: + Thu nhập khác: Công ty không phát sinh vì trong năm công ty không có khoản thu nhập nào khác ngoài thu nhập về bán hàng và cung cấp dịch vụ; + Chi phí khác: Công ty không phát sinh. Trong phạm vi bài viết này, tôi chọn kỳ kế toán năm 2018 từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018.
 18. 18. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 12 CHƯƠNG 2: MÔ TẢ CÁC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH TMDV SAO NAM VIỆT 2.1. Kế toán bán hàng 2.1.1. Nhiệm vụ được giao: – Cập nhật theo dõi việc giao nhận hóa đơn (mở sổ giao và ký nhận ) . – Tính toán đúng đắn giá vốn của hàng hoá và dịch vụ đã cung cấp, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và các chi phí khác nhằm xác định kết quả bán hàng. – Hàng ngày nhập số liệu mua hàng, bán hàng vào phần mềm kế toán hoặc sổ sách. – Kiểm tra, đối chiếu số liệu mua bán hàng trên phần mềm với số liệu kho và công nợ. – Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch bán hàng, doanh thu bán hàng của đơn vị, tình hình thanh toán tiền hàng, nộp thuế với Nhà nước. – Cung cấp thông tin chính xác trung thực, lập quyết toán đầy đủ kịp thời để đánh giá đúng hiệu quả kinh doanh cũng như tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước. – Cập nhật các hoá đơn bán hàng, bao gồm hoá đơn bán hàng hoá và hoá đơn bán dịch vụ. – Định khoản và phân loại chứng từ theo từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh. – Đóng chứng từ theo nghiệp vụ phát sinh , số thứ tự ,thời gian. Lưu trữ , bảo quản. – Thực hiện việc đối chiếu với thủ kho về công việc nhập, xuất tồn vào cuối ngày. – Phân hệ kế toán bán hàng liên kết số liệu với phân hệ kế toán công nợ phải thu, kế toán tổng hợp và kế toán hàng tồn kho. 2.1.2. Nghiệp vụ đã thực hiện Để phản ánh tình hình nhập - xuất - tồn kho thành phẩm, kế toán sử dụng các TK chủ yếu sau: TK 155 - Thành phẩm TK 632 - Giá vốn hàng bán
 19. 19. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 13 Khi có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến nhập kho thành phẩm kế toán ghi: Nợ TK 155 - Thành phẩm Có TK liên quan Đối với thành phẩm do công ty tự sản xuất ra: công ty có quy trình sản xuất đơn giản, khép kín, có nhiều loại sản phẩm khác nhau nên công ty áp dụng hình thức giá thành giản đơn. Giá thành sản phẩm sản xuất ra chính là tổng chi phí thực tế phát sinh để sản xuất ra số sản phẩm đó. Biểu số 1: BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Số lượng: TT Khoản mục SPLD đầu tháng CPSX trong tháng SPLD cuối tháng Tổng giá thành 1 NVL trực tiếp - 866.206.891 - 866.206.891 2 NC trực tiếp - 888.525.260 - 888.525.260 3 CPSX chung - 573.113.375 - 573.113.375 Cộng: 2.327.845.526 2.327.845.526 Giá thành đơn vị của 1 sản phẩm = 2.327.845.526 : 26.699 = 87.188đ * Đối với thành phẩm công ty thuê ngoài gia công Khi nhập kho công ty phản ánh trị giá thành phẩm nhập kho theo bút toán sau: Nợ TK 155 Có TK 331 Ví dụ: Căn cứ vào Phiếu nhập kho số 04 ngày 5/12/2018 về số hàng hoá gia công hoàn thành, kế toán định khoản: Nợ TK 155: 16.320.000đ Có TK 331: 16.320.000đ Cuối tháng sau khi tổng hợp các phiếu nhập kho thuê ngoài gia công phản ánh vào chứng từ ghi sổ. Trong tháng 12/2018 công ty nhập kho hàng thuê ngoài gia công trị giá là 17.621.112đ kế toán phản ánh vào chứng từ ghi sổ như sau:
 20. 20. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 14 Biểu số 2: CHỨNG TỪ GHI SỔ Trích yếu Số hiệu TK Số tiền GC Nợ Có Nhập kho hàng thuê ngoài gia công 155 331 17.621.112 Cộng x x 17.621.112 Ngày ….. tháng ….. . năm 2018 Người ghi sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng * Đối với hàng hoá mua ngoài: Căn cứ vào Phiếu nhập kho hàng mua kế toán phản ánh vào sổ nhật ký mua hàng theo định khoản: Nợ TK 156 Có TK 331 Ví dụ: Căn cứ vào Phiếu nhập kho số 02 ngày 4/12 về số hàng hoá mua ngoài nhập kho kế toán định khoản: Nợ TK 156: 15.770.500đ Có TK 331: 15.770.500đ Cuối tháng căn cứ vào sổ nhật ký mua hàng để phản ánh vào sổ cái TK 156 Biểu số 3: SỔ CÁI Tên tài khoản: Hàng hoá Số hiệu: TK 156 NGS Chứng từ Diễn giải SHT KĐƯ Số tiền SH NT Nợ Có Tháng 1/2018 DĐK 30.404.000 Nhập kho hàng hoá Xuất kho hàng hoá 111 632 15.770.500 17850000 Cộng số phát sinh 46.174.500 17.850.000 DCK 28.324.500 Ngày ….. tháng ….. . năm 2018
 21. 21. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 15 Người ghi sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng Trong tháng 12/2018, công ty sản xuất được 26.699 sản phẩm quy đổi trong đó xuất giao bán ngay không qua kho: 18.240 sản phẩm, nhập kho 8.459 sản phẩm còn lại: Phản ánh số sản phẩm nhập kho: Nợ TK 155: 737.523.292đ Có TK 154: 737.523.292đ Phản ánh số sản phẩm bán không qua kho: Nợ TK 632: 1.590.309.120đ Có TK 154: 1.590.309.120đ Trong tháng 12/2018 xuất bán 6.021 sản phẩm quy đổi: Nợ TK 632: 524.973.658đ Có TK 155: 524.973.658đ Căn cứ vào nhật ký chung để ghi vào Sổ cái các TK 154, TK 155, TK632 Biểu số 4: SỔ CÁI Tên tài khoản: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Số hiệu: TK 154 NGS CT Diễn giải TK ĐƯ Số tiền S N Nợ Có Tháng 1/2018 DĐK 722.399.209 4/18 Chi phí thuê ngoài SX 111 23.579.000 Kết chuyển CPNVLTT 621 866.602.891 Kết chuyển CPNCTT 622 888.525.260 Kết chuyển CPSXC 627 573.133.375 Kết chuyển thành phẩm 155 737.523.292 Kết chuyển GVHB 632 1.590.309.120 Cộng số phát sinh: 2.351.424.526 2.327.832.412 DCK 745.991.323 Ngày ….. tháng ….. . năm 2018 Người ghi sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng
 22. 22. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 16 Biểu số 5: SỔ CÁI Tên tài khoản: Giá vốn hàng bán Số hiệu: TK 632 NGS Chứng từ Diễn giải TK ĐƯ Số phát sinh S N Nợ Có SDCK 10/12 Trị giá thực tế thành phẩm hàng hoá tiêu thụ 154 155 156 1.590.309.120 524.973.658 17.850.000 Kết chuyển GVHB 911 2.133.132.778 Cộng số phát sinh: 2.133.132.778 2.133.132.778 SDCK X 0 0 Ngày ….. tháng ….. . năm 2018 Người ghi sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng Biểu số 6: SỔ CÁI Tên tài khoản: Thành phẩm Số hiệu: 155 NGS CT Diễn giải TK ĐƯ Số phát sinh S N Nợ Có 2/12 DĐK 154.768.667 Nhập kho TPSX Nhập kho TP gia công Bán hàng trong tháng Hàng bán bị trả lại 154 331 632 531 737.523.292 17.621.112 20.404.810 524.973.658 Cộng số phát sinh: 775.549.214 524.973.658 DCK 405.344.223 Ngày ….. tháng ….. . năm 2018 Người ghi sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng 2.2. Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT
 23. 23. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 17 2.2.1. Công việc được giao – Hàng ngày: Tập hợp hết các chứng từ gốc, theo dõi sổ sách, nếu công ty mới thành lập thì nộp tờ khai thuế môn bài và nộp tiền thuế môn bài theo bậc thuế môn bài. Thuế môn bài là công việc của đầu năm . – Cuối tháng: kế toán thuế làm báo cáo thuế cho tất cả các loại thuế mà công ty áp dụng (thuế GTGT, TNCN nếu có) , nghĩa vụ tiền nộp thuế GTGT cho hàng tháng nếu công ty có số thuế phát sinh nghĩa là đầu ra – đầu vào. – Hàng quý: Làm báo cáo thuế tháng của quý đó, báo cáo quý cho thuế GTGT, TNDN, TNCN, báo cáo sử dụng hoá đơn – Cuối năm: Làm báo cáo tài chính, báo cáo thuế cho tháng cuối năm và báo cáo thuế TNDN quý 4, báo cáo quyết toán thuế TNCN 2.2.2. Nghiệp vụ phát sinh: 2.2.2.1 .Chứng từ sử dụng Công ty áp dụng tính thuế theo phương pháp khấu trừ do vậy Công ty thực hiện đầy đủ hoá đơn chứng từ theo quy định của Nhà nước: - Hoá đơn GTGT mẫu số 01GTGT-3LL - Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT . - Bảng kê hoá đơn chứng từ của hàng hóa, dịch vụ mua vào (Mẫu số 01-2/GTGT); Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (Mẫu số 01- 1/GTGT) 2.2.2.2 .Tài khoản sử dụng Công ty TNHH TMDV Sao Nam Việt áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT nên công ty mở các tài khoản: - TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ. - TK 3331: Thuế GTGT phải nộp 2.2.2.3. Một số nghiệp vụ phát sinh thuế GTGT . a.Thuế GTGT đầu vào Khi mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất kinh doanh, căn cứ vào hoá đơn GTGT và các chứng từ gốc như phiếu chi, giấy báo nợ của ngân hàng, phiếu nhập kho, kế toán các bộ phận liên quan tiến hành hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 24. 24. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 18 Trích một số nghiệp vụ liên quan đến thuế GTGT đầu vào trong tháng 01/2018 như sau: (1) Ngày 02/10/2018 mua một TSCĐ hữu hình sử dụng ở bộ phận bán hàng, theo HĐ GTGT số 006, có giá mua 60.000.000đ, thuế GTGT 10%, tiền chưa thanh toán cho công ty X . Nợ TK 211: 10.000.000 Nợ TK 133: 1.000.000 Có TK 331: 11.000.000 (2) Ngày 05/10/2018 mua 1 TSCĐ hữu hình sử dụng ở bộ phận quản lý doanh nghiệp, theo HĐ GTGT số 17, có giá mua là 150.000.000 đ, thuế GTGT 10%, tiền chưa thanh toán cho người bán T. Nợ TK 211: 15.000.000 Nợ TK 133: 1.500.000 Có TK 331: 16.500.000 (3) Ngày 09/10/2018 mua 1 bộ máy tính sử dụng ngay ở bộ phận văn phòng, theo HĐ GTGT số 18, giá mua 5.500.000, trong đó VAT chiếm 10%, thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng. Thời gian sử dụng máy tính la 40 tháng. Tài sản có thời gian sử dụng > 12 tháng là Tài sản cố định, cho vào TK 211 và trích khấu hao hàng tháng Nợ TK 211(5): 14.000.000 Nợ TK 133: 1.400.000 Có TK 112: 15.400.000 (4) Ngày 10/11/2018 nhân viên thanh toán tạm ứng - Hàng hóa nhập kho giá trên hóa đơn 8.800.000 đ, gồm thuế GTGT 800.000 đ. - Chi phí vận chuyển hàng hóa 300.000 đ, thuế GTGT 30.000đ. - Số tiền mặt còn thừa nhập lại quỹ Nợ TK 156: 9.100.000= 8.800.000+ 300.000 Nợ TK 133: 830.000.= 800.000+30.000 Nợ TK 111: 70.000= 10.000.000 – 9.930.000 Có TK 141: 10.000.000
 25. 25. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 19 (5) Ngày 12/11/2018mua quyền sử dụng đất 100.000.000đ trả bằng TGNH, thuế chuyển quyền sử dụng đất phải nộp là 30.000.000đ. Nợ TK 211: 16.000.000 Có TK 112 16.000.000 Nợ TK 211: 30.000.000 Có TK 3337: 30.000.000 (6) Ngày 13/11/2018 nhập kho hàng hóa E mua chịu của Công ty X theo hóa đơn (GTGT) số 24, 10.500.000 đ (gồm thuế GTGT 5%). Nợ TK 156: 11..000.000 Nợ TK 133 : 1.100.000 Có TK 331 (X): 12.100.000 (7) Ngày 22/11/2018chuyển khoản mua một xe sử dụng ở bộ phận quản lý doanh nghiệp có giá chưa thuế 296.000.000đ, thuế GTGT 10%, thời gian sử dụng 5 năm. Nợ 211 TK: 9.000.000 Nợ 133 TK: 2.000.000 Có 112 TK: 22.000.000 (8) Ngày 24/12/2018 mua 1 bộ máy tính với giá mua 9.000.000 cho bộ phận bán hàng, trong đó VAT chiếm 10%, thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng. Thời gian sử dụng máy tính là 40 tháng. Nợ TK 211(5): 9.000.000 Nợ TK 133: 900.000 Có TK 112: 9.900.000 (9) Ngày 27/12/2018mua hàng hóa nhập kho 10.000.000đ, thuế GTGT tính 10%, , thuế GTGT tính 10%, đã trả bằng TGNH. Nợ TK 156: 10.000.000 Nợ TK 133: 1.000.000 Có TK 112: 11.000.000 (10) Ngày 29/12/2018 nhận được hóa đơn (GTGT) số 34 của Công ty Thiên Long số tiền 5.500.000 ( gồm thuế GTGT 500.000 đ). Công ty đã chấp nhận thanh toán nhưng hàng hóa vẫn chưa nhập kho.
 26. 26. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 20 Nợ TK 151: 61.721.700 Nợ TK 133: : 6.172.170 Có TK 331: 67.893.870 Công ty TNHH TNHH TMDV Sao Nam Việt SỔ CHI TIẾT THUẾ GTGT ĐẦÙ VÀO CỦA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ TK 133 Quý 4 / 2018 Đơn vị tính: VNĐ Số dư đầu kỳ: 6.000.000.000 Chứng từ Diễn giải Tk đối ứng Số phát sinh Ngày Số hiệu Số phát sinh Nợ Số phát sinh Có 02/10/2018 006 Mua một TSCĐ hữu hình sử dụng ở bộ phận bán hàn 331(X) 1.000.000 05/10/2018 17 Mua một TSCĐ hữu hình sử dụng ở bộ phận quản lý doanh nghiệp. 331(T) 1.500.000 09/10/2018 18 Mua một bộ máy tính sử dụng ngay ở bộ phận văn phòng . 112 1.400.000 …… ….. ……….. ……. ……. …….. 29/12/2018 34 Nhận được hóa đơn (GTGT) của Công ty Thiên Long 331(TL) 6.172.170 Cộng số phát sinh 15.582.170 b.Thuế GTGT đẩu ra Việc tiêu thụ sản phẩm của công ty không thông qua đại lý hay các cửa hàng bán lẻ mà tiêu thụ trực tiếp tại công ty. Khi phát sinh các khoản doanh thu, thu nhập
 27. 27. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 21 khác, kế toán lập hoá đơn GTGT để ghi nhận doanh thu, thu nhập và phản ánh số thuế GTGT đầu ra tính trên doanh thu, thu nhập đó. Trích một số nghiệp vụ liên quan đến thuế GTGT đầu ra trong tháng 01/2018như sau: (1) Ngày 03/10/2018 công ty bán cho khách hàng 4 chậu kiểng, đơn giá 250.000đ/cái theo hóa đơn số 0046752, thuế suất thuế GTGT 10%, khách hàng A thanh toán bằng tiền mặt. Nợ TK 111: 1.100.000 Có TK 511: 1.000.000 Có TK 3331: 100.000 (2) Ngày 06/10/2018, bán 3 bao giống cây, đơn giá 220.000 đ, thuế suất thuế GTGT 10% theo hóa đơn số 0046754, khách hàng B trả bằng tiền mặt Nợ TK 111: 726.000 Có TK 511: 660.000 Có 3331: 66.000 (3) Ngày 09/10/2018 bán 1 thùng áo mưa, đơn giá 350.000 đ theo hóa đơn GTGT số 0046755, thuế suất thuế GTGT 10%, khách hàng C thanh toán bằng tiền mặt Nợ TK 111: 385.000 Có TK 511: 350.000 Có TK 3331: 35.000
 28. 28. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 22 Công ty TNHH TMDV Sao Nam Việt Địa chỉ: SỔ CHI TIẾT THUẾ GTGT ĐẦÙ RA CỦA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ TK 3331: Thuế GTGT phải nộp Quý 4 / 2018 Đơn vị tính: VNĐ Số dư đầu kỳ: 6.000.000.000 Chứng từ Diễn giải Tk đối ứng Số phát sinh Ngày Số Số phát sinh Nợ Số phát sinh Có 03/10 0046752 Thuế GTGT phải nộp khi Công ty bán cho khách hàng 4 chậu kiểng 111(A) 100.000 06/10 0046754 Thuế GTGT phải nộp khi bán 3 bao giống cây 111 (B) 66.000 09/10 0046755 Thuế GTGT phải nộp khi Công ty bán một thùng áo mưa 111 (C) 35.000 … ….. …….. ……. ….. ….. 29/12 Thuế phải nộp khi có thu nhập tài chính 112 430.000 Cộng số phát sinh 17.349.570
 29. 29. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 23 Công ty TNHH Công Nghệ Tin Mẫu số 01-TT Học Minh Khôi (Ban hanh theo QĐ số 48/2006/QĐ Địa chỉ: 121 Lý Thường Kiệt P6 BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng CM BTC 2.3. Kế toán tổng hợp TSCĐ ở công ty 2.3.1. Nhiệm vụ được giao - Ghi chép, phản ánh tổng hợp chính xác, kịp thời số lượng, giá trị TSCĐ hữu hình hiện có, tình hình tăng giảm và hiện trạng TSCĐ hữu hình trong phạm vi toàn đơn vị, cũng như tại từng bộ phận sử dụng TSCĐ hữu hình, tạo điều kiện cung cấp thông tin để kiểm tra, giám sát thường xuyên việc giữ gìn, bảo quản, bảo dưỡng TSCĐ hữu hình và kế hoạch đầu tư đổi mới TSCĐ hữu hình trong từng đơn vị. - Tính toán và phân bổ chính xác mức khấu hao TSCĐ hữu hình vào chi phí sản xuất kinh doanh theo mức độ hao mòn của tài sản và chế độ quy định. Tham gia lập kế hoạch sửa chữa và dự toán chi phí sửa chữa TSCĐ, giám sát việc sửa chữa TSCĐ hữu hình về chi phí và kết quả của công việc sửa chữa. - Tính toán phản ánh kịp thời, chính xác tình hình xây dựng trang bị thêm, đổi mới, nâng cấp hoặc tháo dỡ bớt làm tăng giảm nguyên giá TSCĐ hữu hình cũng như tình hình quản lý, nhượng bán TSCĐ hữu hình - Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị, các bộ phận trực thuộc trong các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ chế độ ghi chép ban đầu về TSCĐ hữu hình, mở các sổ, thẻ kế toán cần thiết và hạch toán TSCĐ theo chế độ quy định. 2.3.2. Nghiệp vụ phát sinh 2.3.2.1. Kế toán tổng hợp tăng TSCĐ Song song với việc hạch toán chi tiết TSCĐ, kế toán tổng hợp tiến hành vào NKC và vào sổ cái TK 211
 30. 30. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 24 NHẬT KÝ CHUNG Đơn vị tính:VNĐ Trang số: NTG S CHỨNG TỪ DIỄN GIẢI Đã Ghi Sổ cái Số TT dòng SHTK đối ứng SỐ PHÁT SINH SH NT NỢ CÓ Mang sang 19/4 BBGN007 19/4 Mua MVT 211 14.279.546 133 1.427.954 112 15.707.500 ... ... ... ... ... ... ... 13/5 PT325 13/5 Tiền thu từ nhượng bán xe tải KPA 111 42.500.000 711 42.500.000 13/5 BBTL02 13/5 Nhượng bán xe tải KPA 811 15.006.266 214 30.125.343 211 45.131.609 Cộng chuyển sang SỔ CÁI TK 211 Năm: Quý II/2018 NT GS CHỨNG TỪ DIỄN GIẢI NK.CHUNG SHTK đối ứng SỐ PHÁT SINH SH NT Trang Số STT dòng NỢ CÓ Số dư đầu kỳ 21.680.452.377 30/6 BBGN007 19/4 Mua máy vi tính 112 14.279.546 30/6 BBTL02 13/5 Nhượng bán xe tải KPA 811 15.006.266 214 30.125.343 Cộng PS 14.279.546 45.131.609 Số dư cuối kỳ 21.649.600.310
 31. 31. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 25 2.3.2.2. Kế toán khấu hao TSCĐ ở công ty TSCĐ trong công ty được tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng, việc tính khấu hao theo nguyên tắc tròn tháng, đối với TSCĐ chưa khấu hao hết đã hỏng thì giá trị còn lại phải thu hồi một lần, đối với những TSCĐ đã khấu hao hết mà vẫn sử dụng được thì không trích khấu hao nữa. Từ bảng tính và phân bổ khấu hao kế toán tiến hành ghi sổ , sổ theo dõi khấu hao. Mở sổ chi tiết TK 214(chi tiết theo từng loại TSCĐ) để cung cấp thông tin chi tiết cho nhà quản lý.Căn cứ vào số liệu trên sổ tổng hợp và sổ chi tiết TK 214 của từng tháng, kế toán tập hợp khấu hao trích theo quý và lập ra bảng khấu hao của mỗi quý * Mức KHTSCĐ đã trích trong quý I-2018 + Bộ phận sản xuất: 95.353.410 + Bộ phận quản lý: 32.586.540 * Mức KHTSCĐ tăng – giảm trong quý II – 2018 + Mức KHTSCĐ tăng trong quý II- 2018 Ngày 19/04/2018 công ty mua 2 bộ máy vi tính, nguyên giá:14.279.546đ. tỉ lệ khấu hao 20%/năm. Mức KH năm= 14.279.546 x 20% = 2.855.909đ 2.855.909 Mức KH tháng = = 237.993đ 12 + Mức KH giảm trong quý II – 2018 Ngày 13/05/2018 công ty có thanh lý một chiếc xe tải KPA 255, nguyên giá: 45.131.609đ Số khấu hao đã trích tới thời điểm thanh lý là 30.125.343đ.tỉ lệ khấu hao 3%/năm. Mức KH năm = 45.131.609 x 3% = 1.353.948đ 1.353.948 Mức KH tháng = = 112.829đ 12
 32. 32. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 26 BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO Quý II năm 2018 Căn cứ vào bảng tính và phân bổ khấu hao kế toán tổng hợp tiến hành ghi vào sổ Nhật ký chung và vào sổ Cái TK214 NHẬT KÝ CHUNG Đơn vị tính:VNĐ Trang số: NT GS CHỨNG TỪ DIỄN GIẢI Đã Ghi Sổ cái Số TT dòng SHT K đối ứng SỐ PHÁT SINH SH NT NỢ CÓ Mang sang ... .... ... ... .... 30/6 BPBKH Qquý II 30/6 Trích,KHTSCĐ quý II/2010 627 95.014.923 642 33.300.519 214 127.804.072 Cộng chuyển sang S T T DIỄN GIẢI tỉ lệ KH BPSD N.giá Khấu hao BP sản xuất BP văn phòng I Số KH quý I/2018 21.680.452.377 127.428.580 95.353.410 32.586.540 II Số KH tăng quý II/2018 14.279.546 713.979 713.979 1 Máy vi tính 20% 14.279.546 713.979 713.979 III Số KH giảm quý II/2018 45.131.609 338.487 338.487 1 3% 45.131.609 338.487 338.487 IV Số KH trích quý II/2018 21.649.600.310 127.804.072 95.014.923 33.300.519
 33. 33. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 27 SỔ CÁI TK 214 Năm: Quý II/2018 NT GS CHỨNG TỪ DIỄN GIẢI NK.CHUNG SHTK đối ứng SỐ PHÁT SINH SH NT Trang Số STT dòng NỢ CÓ Số dư đầu kỳ 16.396.240.671 30/6 BBTL02 13/5 Thanh lý xe tải 211 30.125.343 30/6 BPBKH quý II/2018 30/6 Trích KHTSCĐ quý II/2018 627 95.014.923 642 33.300.519 Cộng PS 128.315.442 30.125.343 Số dư cuối kỳ 16.298.050.570 2.4. Kế toán tiền lương 2.4.1. Nhiệm vụ của kế toán tiền lương Hạch toán số lượng lao động Có rất nhiều nguyên nhân làm thay đổi số lượng và chất lượng lao động trong doanh nghiệp như tuyển dụng mới, thăng chức, nghỉ việc, sa thải nhân viên, về hưu, nghỉ mất sức, nghỉ thai sản… Do đó, căn cứ vào các chứng từ ban đầu như quyết định tuyển dụng, quyết định cho thôi việc, quyết định nâng cấp bậc thợ, ….. kế toán doanh nghiệp sẽ theo dõi, hạch toán sự thay đổi về số lượng và chất lượng lao động. Hạch toán thời gian lao động Việc hạch toán thời gian lao động là hạch toán tình hình sử dụng thời gian lao động bao gồm hạch toán giờ công tác của CNV và hạch toán thời gian lao động tiêu hao cho từng công việc hoặc cho sản xuất từng loại sản phẩm trong doanh nghiệp. Sử dụng bảng chấm công để theo dõi thời gian làm việc của người lao động qua đó hạch toán tình hình sử dụng thời gian lao động. Trong bảng chấm công ghi rõ thời gian làm việc, thời gian vắng mặt và ngừng việc với lý do cụ thể. Bảng chấm công do tổ trưởng ghi chép và tổng hợp nộp cho phòng kế toán vào cuối tháng để làm căn cứ tính lương.
 34. 34. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 28 Hạch toán thời gian lao động tiêu hao cho sản xuất từng sản phẩm hoặc từng loại sản phẩm bằng cách lấy thời gian làm việc cho từng loại sản phẩm trừ đi thời gian ngừng việc, hội họp, học tập… Hạch toán kết quả lao động Tùy từng loại hình sản xuất và điều kiện tổ chức lao động mà áp dụng các chứng từ thích hợp. Các chứng từ thường được sử dụng để hạch toán kết quả lao động là: Phiếu giao nhận sản phẩm, bảng theo dõi công tác tổ… 2.4.2. Nghiệp vụ phát sinh 2.4.2.1. Kế toán tiền lương a. Chứng từ, sổ sách sử dụng Kế toán tiền lương tại công ty sử dụng các chứng từ sau: - Bảng chấm công: là chứng từ ban đầu quan trọng nhất để hạch toán thời gian lao động trong công ty. Bảng chấm công phản ánh thời gian làm việc thực tế và vắng mặt của nhân viên trong một tháng. - Phiếu đăng ký ngoài giờ: khi có phát sinh việc làm ngoài giờ, nhân viên điền vào Bảng đăng ký ngoài giờ có ký duyệt của trưởng phòng chuyển sang cho phòng HCNS tính toán làm bảng thanh toán lương. - Phiếu đề nghị tạm ứng là căn cứ để xét duyệt tạm ứng, làm thủ tục lập phiếu chi và xuất quỹ cho tạm ứng. Giấy này do người xin tạm ứng viết một liên và ghi rõ nội dung, có chữ kí của Thủ trưởng đơn vị ( người xét duyệt tạm ứng). Người viết đề nghị tạm ứng phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, lý do tạm ứng và thời hạn thanh toán. Giấy đề nghị tạm ứng được chuyển cho Kế toán trưởng xem xét và ghi ý kiến đề nghị Thủ trưởng đơn vị duyệt chi. Căn cứ vào xét duyệt của Thủ trưởng, Kế toán tiền mặt lập Phiếu chi kèm theo Giấy đề nghị tạm ứng và chuyển cho Thũ quỹ làm thủ tục xuất quỹ. - Bảng thanh toán tiền lương: từ bảng chấm công nhân viên hành chính kiểm tra và lập bảng tính tiền lương và ghi sổ theo dõi chi tiết tiền lương giao cho thủ quỹ trả lương cho người lao động. - Bảng thanh toán ứng lương: hàng tháng vào ngày 15, nhân viên phòng HCNS giao bảng thanh toán ứng lương có chữ ký của Giám đốc cho kế toán tiền mặt thực hiện thanh toán lương cho nhân viên.
 35. 35. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 29 - Phiếu chi: từ các chứng từ liên quan đến việc chi trả tiền lương, bảng thanh toán BHXH…đã được ban Giám Đốc duyệt, kế toán tiến hành viết phiếu chi để chi trả cho công nhân viên. Trình tự luân chuyển chứng từ trong công ty - Phòng HCNS lập Bảng chấm công cho từng tháng làm việc, cuối tháng Bảng chấm công, bảng tổng hợp ngoài giờ được chuyển lên giám đốc ký duyệt và chuyển cho phòng kế toán làm cơ sở tính lương. Kế toán tiền lương căn cứ vào bảng chấm công hàng tháng để lập bảng thanh toán lương cho cán bộ công nhân viên và lập bảng ký nhận lương cho từng cán bộ công nhân viên. Sau khi bảng thanh toán lương được giám đốc và kế toán trưởng ký duyệt chi, kế toán thanh toán sẽ lập phiếu chi cùng bảng thanh toán lương, bảng ký duyệt lương chuyển đến cho thủ quỹ chi lương cho từng CB CNV. - Định kỳ vào ngày 15 hàng tháng kế toán tiền lương lập Bảng tạm ứng lương cho CB CNV trình giám đốc và kế toán trưởng duyệt. Sau khi Bảng tạm ứng được duyệt kế toán thanh toán làm lệnh chi và chuyển đến cho thủ quỹ chi. Trình Vă Văn bản Ký đã ký duyệt Trả tiền Làm phiếu chi a) Tài khoản sử dụng Hình 2.1: trình tự luân chuyển chứng từ: Tài khoản sử dụng trong kế toán tiền lương ở Công ty: +TK 334 – phải trả công nhân viên +TK 338 – phải trả phải nộp + TK 338.3: BHXH Bảng chấm công, Phiếu đăng ký làm thêm, bảng làm thêm giờ,…. (P.HCNS) Giám đốc Kế toán tiền lương Lập bảng thanh toán lương Kế toán thanh toán Thủ quỹ Người lao động
 36. 36. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 30 + TK 338.4: BHYT + TK 338.9: BHTN b. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh -Ngày 05/9/2018 thanh toán lương kỳ 2 tháng 8 cho cán bộ công nhân viên là 83.046.000 đồng trả bằng tiền mặt theo phiếu chi số 0009 ngày 05/9/2018 Kế toán hạch toán: Nợ TK 334 :83.046.000 Có TK 111 : 83.046.000 -Ngày 15/9/2018 thanh toán tạm ứng lương cho nhân viên tại công ty theo phiếu chi số 0028 ngày 15/9/2018 bằng tiền mặt số tiền 33.800.000 đồng Kế toán ghi: Nợ TK 334 : 33.800.000 Có TK 111 : 33.800.000 -Ngày 20/9/2018 tạm ứng lương cho anh Thái số tiền 2.000.000 theo phiếu chi số 0034 ngày 20/9/2018. Kế toán ghi: Nợ TK 334 : 2.000.000 Có TK 111 : 2.000.000 -Ngày 30/9/2018 trích lương nhân viên tháng 9 là 132.249.273 Kế toán ghi: Nợ TK 642: 90.854.773 Nợ TK 641: 41.494.500 Có TK 334: 132.349.273 b) Sổ sách minh hoạ Các Sổ kế toán sử dụng trong công ty: - Sổ cái TK 334, 111, 112 … - Sổ chi tiết các TK 334, 111, 112, 641, 642…
 37. 37. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 31 Công ty TNHH TMDV Sao nam Việt SỔ CÁI TÀI KHOẢN 334 Tên TK : Phải trả công nhân viên Tháng 9 năm 2018 Ngày GS Chứng từ Diễn giải SHT K ĐƯ Số tiền Số Ngày Nợ Có Dư đầu kỳ 95.705.500 5/9/2018 NK1112/ 001 5/9 Trích thuế TNCN tháng 10/2012 3335 2.142.000 5/9/2018 PC1112/ 009 5/9 Chi: thanh toán lương nhân viên tháng 8/2018 111 83.046.000 15/9/2018 PC1112/ 034 15/9 Chi: thanh toán ứng lương nhân viên tháng 9/2018 111 33,800,000 30/9/2018 NK1112/ 011 30/9 Trích lương nhân viên tháng 9/2018 6421 85,114,000 30/9/2018 BK1112/ 011 30/9 Trích lương nhân viên tháng 9/2018 641 34.659.000 30/9/2018 NK1112/ 012 30/9 Trích BHXH tháng 9/2018 3383 3.360.000 30/9/2018 NK1112/ 013 30/9 Trích BHYT tháng 9/2018 3384 720.000 30/9/2018 NK1112/ 014 30/9 Trích BHTN tháng 9/2018 3389 480.000 Cộng 123.548.000 123.771.00 0 Số dư cuối kỳ 95.928.500 Kế Toán Trưởng Người lập biểu (Ký tên) (Ký tên)
 38. 38. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 32 2.4.2.2. Kế toán các khoản trích theo lương a) Chứng từ, sổ sách sử dụng Quỹ BHXH là khoản tiền đóng góp của người sử dụng lao động và người lao động cho tổ chức xã hội đã để trợ cấp trong cả trường hợp họ mất đi khả năng lao động như ốm đau, thai sản, mất sức…. Theo chế độ hiện hành BHXH được hình thành bằng cách tính theo tỷ lệ 20% trên tổng lương cấp bậc và các khoản phụ cấp thường xuyên của người lao động thực tế trong kỳ hạch toán. Những khoản trợ cấp thực tế cho người lao động tại doanh nghiệp trong các trường hợp họ bị ốm, tai nạn, nghỉ đẻ… Được tính toán trên cơ sở mức lương ngày của họ và thời gian nghỉ (có chứng từ hợp lệ) và tỷ lệ trợ cấp BHXH. Khi người lao động nghỉ hưởng BHXH, kế toán phải lập phiếu nghỉ BHXH cho từng người và từ các phiếu nghỉ BHXH kế toán lập bảng thanh toán BHXH. BHXH trích được trong kỳ sau khi trừ đi các khoản phụ cấp cho người lao động tại doanh nghiệp phần còn lại phải nộp vào quỹ BHXH. Chứng từ kế toán BHXH gồm: - Biên bản xác nhận tai nạn lao động… - Phiếu nghỉ hưởng BHXH - Thanh toán trợ cấp BHXH… Căn cứ vào các chứng từ tính BHXH theo chế độ quy định kế toán tập hợp thanh toán trợ cấp BHXH cho từng công nhân viên theo từng mức lương và tỷ lệ % trợ cấp BHXH được hưởng. Luân chuyển chứng từ: Để thanh toán tiền lương và tiền công hàng tháng kế toán phải lập các bảng trừ vào lương của người lao động toàn Công ty. Khi người lao động nghỉ ốm hay nghỉ đẻ, ban y tế cơ quan thấy cần thiết cho nghỉ để điều trị thì lập Giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH để làm căn cứ xác định số ngày được nghỉ của người lao động để tính trợ cấp BHXH trả thay lương theo chế độ quy định. Bảng này được chuyển cho trưởng ban BHXH xác nhận và chuyển cho kế toán trưởng duyệt chi. Bảng này lập 2 liên: - 1 liên gửi cho Cơ quan quản lý BHXH cấp trên để tất toán - 1 liên lại phòng Kế toán cùng các chứng từ có liên quan.
 39. 39. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 33 b) Tài khoản sử dụng TK338 “ Phải trả, phải nộp khác” Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải trả, phải nộp cho cơ quan pháp luật, cho các tổ chức đoàn thể xã hội, cho cấp trên về BHXH, BHYT, BHTN và các khoản trừ vào lương. Tài khoản này được mở chi tiết theo từng loại: + TK 338.2 KPCĐ + TK 338.3 BHXH + TK 338.4 BHYT + TK 338.9 BHTN c) Nghiệp vụ kinh tế phát sinh - Ngày 30/9/2018 trích BHXH tháng 9, số tiền là 3.598.000 đồng Kế toán ghi: Nợ TK 334 : 3.598.000 Có TK 3383 :3.598.000 - Ngày 30/9/2018 trích BHYT tháng 9 số tiền là 771.000 đồng. Kế toán ghi: Nợ TK 334 : 771.000 Có TK 3384 : 771.000 - Ngày 30/9/2018 trích BHTN tháng 9 số tiền là 514.000 đồng. Kế toán ghi: Nợ TK 334 : 514.000 Có TK 3389 : 514.000 - Ngày 30/9/2018 trích BHXH công ty phải nộp tính vào chi phí quản lý số tiền là 5.525.000 đồng. Kế toán ghi: Nợ TK 6421 : 5.525.000 Có TK 3383 : 5.525.000 d) Sổ sách minh họa Kế toán các khoản trích theo lương sử dụng các số sau: - Sổ cái tài khoản 338 - Sổ cái tài khoản 334
 40. 40. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 34 - Sổ cái tài khoản 641, 642,.... Công ty TNHH TMDV Sao nam Việt SỔ CÁI TÀI KHOẢN 338 Tên TK : Phải trả công nhân viên khác Tháng 9 năm 2018 Ngày GS Chứng từ Diễn giải SHT K ĐƯ Số tiền Số Ngà y Nợ Có Dư đầu kỳ 45.173.000 30/9/2018 PC1112/008 30/9 Thanh toán BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ đợt 2 quý 2/2018 111 20.000.000 30/9/2018 NK1112/012 30/9 Trích BHXH tháng 9/2018 334 3.360.000 30/9/2018 NK1112/013 30/9 Trích BHYT tháng 9/2018 334 720.000 30/9/2018 NK1112/014 30/9 Trích BHTN tháng 9/2018 334 480.000 30/9/2018 NK1112/015 30/9 Trích BHXH tháng 9/2018 6421 5.185.000 30/9/2018 NK1112/015 30/9 Trích BHXH tháng 9/2018 6411 2.975.000 30/9/2018 NK1112/016 30/9 Trích BHYT tháng 9/2018 6421 915.000 30/9/2018 NK1112/016 30/9 Trích BHYT tháng 9/2018 6411 525.000 30/9/2018 NK1112/017 30/9 Trích BHTN tháng 9/2018 6421 305.000 30/9/2018 NK1112/017 30/9 Trích BHTN tháng 9/2018 6421 175.000
 41. 41. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 35 30/9/2018 NK1112/017 30/9 Trích KPCĐ tháng 9/2018 6421 960.000 30/9/2018 NK1112/018 30/9 Trợ cấp thai sản Chị Thuỷ 1388 8 8.000.000 30/9/2018 NK1112/018 30/9 Trợ cấp nghỉ ốm Chị Lan 1388 8 125.000 Cộng 20.000.000 23.725.000 Số dư cuối kỳ 48.898.000 Kế Toán Trưởng Người lập biểu (Ký tên) (Ký tên) Phiếu nghỉ hưởng BHXH Đơn vị: Công ty TNHH TMDV Sao nam Việt Mẫu số C02 Bộ phận: PHC Số 22 Họ tên: Võ Thị Thu Thuỷ Tuổi: 28 Tên cơ quan Y tế Ngày tháng khám Lý do Căn bệnh Số ngày cho nghỉ Y bác sỹ kí tên đóng dấu Số ngày thực nghỉ Xác nhận của phụ trách Tổng số Từ ngày đến ngày Y tế công ty 17/54 TS 120 17/4 17/9 T 120 T Căn cứ vào phiếu nghỉ số 22 lập phiếu thanh toán trợ cấp BHXH
 42. 42. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 36 KẾT LUẬN Trong mọi lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh mục tiêu cuối cùng mà các doanh nghiệp quan tâm là lợi nhuận. Làm thế nào để đạt được lợi nhuận tối đa trên chi phí tối thiểu, điều đó phụ thuộc vào khả năng kinh doanh của Công ty, mà cụ thể là tính hiệu quả của Công ty trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Do vậy, công việc kế toán ngày nay không chỉ đơn thuần là việc ghi chép sổ sách mà nó còn là một công cụ cung cấp thông tin đắc lực phục vụ cho nhà quản lý doanh nghiệp. Kế toán cung cấp những thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh, về tình hình tài chính làm cơ sở cho nhà quản lý đưa ra những quyết định tối ưu kịp thời và hiệu qủa trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũa doanh nghiệp mình. Năm 2018, Công ty TNHH TMDV Sao Nam Việt đã đạt được kết quả kinh doanh khả quan nhưng còn nhiều mặt chưa thực sự mang lại hiệu quả. Hiện nay Công ty đã vạch ra kế hoạch, phương hướng và biện pháp thực hiện trong những năm tới nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và đạt được lợi nhuận cao. Công ty ngày càng tạo được uy tín với các đối tác, đồng thời cũng đã giúp nâng cao đời sống nhân viên. Trong thời gian thực tập tại Công ty, được sự giúp đỡ tận tình của các anh chị trong phòng kế toán, em đã có thêm nhiều hiểu biết về Công ty cũng như vai trò nguyên tắc làm việc của một nhân viên kế toán trong đơn vị. Cuối cùng, em kính chúc Công ty ngày càng lớn mạnh và luôn thuận lợi trong công việc kinh doanh của mình. Do thực tập trong thời gian ngắn, mặt khác cũng do tình độ nhận thức còn hạn chế, còn bỡ ngỡ khi đưa lý thuyết vào thực tế và chưa đánh giá hết được bản chất của công việc. Vì vậy, chắc chắn em còn gặp phải nhiều sai sót trong đề tài này. Em rất mong nhận được sự tận tình chỉ bảo của Quý Thầy cô cũng như Quý Công ty.
 43. 43. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 37 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1) TS Huỳnh Viết Tấn; Thực hiện: hóa đơn, chứng từ thuế GTGT, thuế TNDN, các loại thuế khác trong kinh doanh và hạch toán; NXB chính trị quốc gia, 2004, trang 251-301. 2) TS Bùi Thu Trang,Chế độ kế toán doanh nghiệp, quyển 1, hệ thống tài khoản kế toán; Bộ Tài Chính, NXB Tài Chính, trang 460-492. 3) GS-TS Nguyễn Thị Như Ý, Giáo trình kế toán tài chính- Phần 1, 2 của Nhà xuất bản Giao thông Vận Tải năm 2007 4) TS Võ Thị Xuân, Giáo trình kế toán tài chính ,Phần 5 của Nhà xuất bản Lao động năm 2009. 5) Trang http://www.webketoan.com.vn 6) Trang http://www.tailieu.vn 7) Một số tài liệu nội bộ khác.

×