Anúncio

Thực tiễn hoạt động tư vấn thành lập doanh nghiệp tại địa phương.docx

25 de Mar de 2023
Thực tiễn hoạt động tư vấn thành lập doanh nghiệp tại địa phương.docx
Thực tiễn hoạt động tư vấn thành lập doanh nghiệp tại địa phương.docx
Thực tiễn hoạt động tư vấn thành lập doanh nghiệp tại địa phương.docx
Thực tiễn hoạt động tư vấn thành lập doanh nghiệp tại địa phương.docx
Anúncio
Thực tiễn hoạt động tư vấn thành lập doanh nghiệp tại địa phương.docx
Thực tiễn hoạt động tư vấn thành lập doanh nghiệp tại địa phương.docx
Thực tiễn hoạt động tư vấn thành lập doanh nghiệp tại địa phương.docx
Thực tiễn hoạt động tư vấn thành lập doanh nghiệp tại địa phương.docx
Thực tiễn hoạt động tư vấn thành lập doanh nghiệp tại địa phương.docx
Anúncio
Thực tiễn hoạt động tư vấn thành lập doanh nghiệp tại địa phương.docx
Thực tiễn hoạt động tư vấn thành lập doanh nghiệp tại địa phương.docx
Thực tiễn hoạt động tư vấn thành lập doanh nghiệp tại địa phương.docx
Thực tiễn hoạt động tư vấn thành lập doanh nghiệp tại địa phương.docx
Thực tiễn hoạt động tư vấn thành lập doanh nghiệp tại địa phương.docx
Anúncio
Thực tiễn hoạt động tư vấn thành lập doanh nghiệp tại địa phương.docx
Thực tiễn hoạt động tư vấn thành lập doanh nghiệp tại địa phương.docx
Thực tiễn hoạt động tư vấn thành lập doanh nghiệp tại địa phương.docx
Thực tiễn hoạt động tư vấn thành lập doanh nghiệp tại địa phương.docx
Thực tiễn hoạt động tư vấn thành lập doanh nghiệp tại địa phương.docx
Anúncio
Thực tiễn hoạt động tư vấn thành lập doanh nghiệp tại địa phương.docx
Próximos SlideShares
Báo Cáo Thực Tiễn Hoạt Động Tư Vấn Thành Lập Doanh Nghiệp Tại Xã Ya Xiêr.docxBáo Cáo Thực Tiễn Hoạt Động Tư Vấn Thành Lập Doanh Nghiệp Tại Xã Ya Xiêr.docx
Carregando em ... 3
1 de 20
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Thực tiễn hoạt động tư vấn thành lập doanh nghiệp tại địa phương.docx(20)

Mais de Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149(20)

Anúncio

Último(20)

Thực tiễn hoạt động tư vấn thành lập doanh nghiệp tại địa phương.docx

 1. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com i Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E-LEARNING BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ Đề tài:Thực tiễn hoạt động tư vấn thành lập doanh nghiệp Tại xã ya xiêr… Đà Nẵng tháng 05/2021 …. Giảng viên hướng dẫn: ThS.Nguyễn thị phan Mai Sinh viên thực hiện: A Mão Ngày sinh: 09/06/1987 Lớp: E112B Ngành đào tạo: Luật kinh tế Địa điểm học: …Đà Nẵng Thời gian thực tập: Từ 14/3/2021… đến 16/05/2021… Mã course học: ……………………………….…
 2. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com ii Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 MỤC LỤC MỤC LỤC...................................................................................................................... ii PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ BÁO CÁO, KHÁI QUÁT NỘI DUNG CẦN TRIỂN KHAI CỦA BÁO CÁO...................................................................................................1 1. Lý do chọn đề tài.....................................................................................................1 2. Đối tượng, mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu........................................................1 3. Mục tiêu nghiên cứu đề tài......................................................................................1 4. Nhiệm vụ nghiên cứu:.............................................................................................1 5. Phạm vi nghiên cứu.................................................................................................1 PHẦN 2 ...........................................................................................................................3 THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI XÃ YA XIÊR, HUYỆN SA THẦY, TỈNH KON TUM. .............................................................3 2.1. Thời gian thu thập thông tin.................................................................................3 2.2. Phương pháp thu thập thông tin ...........................................................................3 2.3. Nguồn thông tin thu thập được và quá trình xử lý thông tin................................4 2.4. Thực tiễn hoạt động tư vấn thành lập doanh nghiệp tại các công ty luật ở địa phương.........................................................................................................................6 2.4.1. Tư vấn loại hình doanh nghiệp .....................................................................6 2.4 2. Vốn điều lệ....................................................................................................7 2.5.3. Thuế môn bài ................................................................................................8 2.4.4. Tư vấn về người đại diện theo pháp luật và các thành viên góp vốn khác...8 2.4.5. Tư vấn về tên doanh nghiệp..........................................................................9 2.4.6. Tư vấn về địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp .......................................10 2.4.7. Tư vấn về ngành nghề đăng ký kinh doanh................................................10 2.4.8. Thời gian, chi phí và tài liệu cần để thành lập doanh nghiệp .....................10 2.4.9. Về kỹ năng thực hiện ..................................................................................12 2.5. Đánh giá hoạt động tư vấn thành lập doanh nghiệp tại địa phương ..................13 2.5.1. Những thuận lợi trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp....................................................................................................................13 2.5.1. Hạn chế dưới góc độ pháp lý ......................................................................15 PHẦN 3 .........................................................................................................................17 NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ ......................................................................................17 3.1. Nhận xét .............................................................Error! Bookmark not defined.
 3. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com iii Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 3.2. Kiến nghị............................................................Error! Bookmark not defined. 3.2.1. Kiến nghị khi thực hiện thủ tục thành lập công ty và một số thủ tục sau thành lập công ty trong năm 2020 ........................Error! Bookmark not defined. 3.2.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về thành lập doanh nghiệp ...............................................................................Error! Bookmark not defined. 3.2.3 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại địa phương ..................................................................Error! Bookmark not defined. KẾT LUẬN ...................................................................Error! Bookmark not defined. DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO.............Error! Bookmark not defined.
 4. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 1 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ BÁO CÁO, KHÁI QUÁT NỘI DUNG CẦN TRIỂN KHAI CỦA BÁO CÁO 1. Lý do chọn đề tài Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, hiện nay nước ta có một số loại hình doanh nghiệp. Vì vậy, nội dung tư vấn thành lập doanh nghiệp trước hết là giúp khách hàng lựa chọn được loại hình doanh nghiệp phù hợp. Trong chuyên đề này, tôi xin nêu lên những nội dung chính về hoạt động tư vấn thành lập doanh nghiệp, đó là các kiến thức pháp luật cần nắm, các kỹ năng tư vấn, các kỹ năng xử lý tình huống…nhằm phục vụ cho quá trình tư vấn kháchhàng. Dựa trên những kiến thức và kỹ năng tôi tiếp nhận được từ chương trinh nghiên cứu vừa qua. Với suy nghĩ như vậy, học viên lựa chọn đề tài " Thực tiễn hoạt động tư vấn thành lập doanh nghiệp tại địa phương" để làm đề tài nghiên cứu. 2. Đối tượng, mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu : Pháp luật về thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong luật doanh nghiệp 2020, Luật đầu tư năm 2020 thực tiễn thực hiện tư vấn tại địa bàn xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. 3. Mục tiêu nghiên cứu đề tài Với mong muốn trước hết là bản thân, sau đó là cho mọi người hiểu rõ và sâu sắc hơn về vấn đề thành lập doanh nghiệp hiện nay ở nước ta, qua đó nêu ra một số thành tựu đã đạt được cũng như những hạn chế còn tồn tại trong quá trình áp dụng pháp luật về thành lập doanh nghiệp ở nước ta, và kèm theo một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về thành lập doanh nghiệp ở nước ta trong thời gian tới. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu: Khái quát cơ sở lý luận về thành lập doanh nghiệp Phân tích thực trạng pháp luật về thành lập doanh nghiệp trên địa bàn xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện về thành lập doanh nghiệp 5. Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Nghiên cứu Pháp luật về thành lập doanh nghiệp trong luật doanh nghiệp 2020 và Luật Đầu tư năm 2020, thực tiễn thực hiện tư vấn tại xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.
 5. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 2 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 - Về thời gian: nghiên cứu từ 2018 -2020 * Bố cục chuyên đề: Ngoài phần giới thiệu chuyên đề, nhận xét và kiến nghị, tài liệu tham khảo thì phần nội dung quá trình tìm hiểu tại đơn vị trọng tâm gồm các phần chính, cụ thể là: Phần 1: Giới thiệu về báo cáo, khái quát nội dung cần triển khai của báo cáo Phần 2: Thực tiễn hoạt động tư vấn thành lập doanh nghiệp tại xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Em cảm ơn sự góp ý của các thầy cô và các anh chị trong công ty đã giúp đỡ, tạo điều kiện để em hoàn thành đề tài này một cách tốt nhất. Em xin chân thành cảm ơn!
 6. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 3 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 PHẦN 2 THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI XÃ YA XIÊR, HUYỆN SA THẦY, TỈNH KON TUM. 2.1. Thời gian thu thập thông tin Tên đơn vị thực tập: Uỷ ban nhân dân xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Bộ phận thực tập : Hội Luật Gia xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum Ya Xiêr là 1 xã của huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, nước Việt Nam. Diện tích xã Ya Xiêr: 47.04 km², dân số vào năm 1999 là 2910 người, mật độ dân số ước tính khoảng 62 người/km². Tôi đã tìm hiểu quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh theo Luật doanh nghiệp 2014, 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Quá trình thực tập, đơn vị đã đã cho tôi tiếp cận những với hồ sơ trong quá trình đăng ký thành lập doanh nghiệp tại các đơn vị trên địa bàn Xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Đơn vị thực tập giao công việc cho tôi như: đọc hồ sơ, nghiên cứu bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh….Qua đó giúp cho tôi hiểu được các điều kiện kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật. Mục đích: Thống nhất cách thức thu thập và xử lý thông tin qua việc nghiên cứu hồ sơ từ đó đưa ra những nhận định trong quá trình xin cấp giấy phép kinh doanh công ty. 2.2. Phương pháp thu thập thông tin Để triển khai báo cáo, em đã sử dụng đồng bộ một số các phương pháp nghiên cứu cụ thể sau đây: Phương pháp lịch sử khảo cứu các nguồn tư liệu, đặc biệt là các tư liệu về đăng ký kinh doanh, Phương pháp phân tích các quy phạm của luật thực định có liên quan đến tên đề tài của báo cáo. Phương pháp tổng hợp các quan điểm khác nhau về nhận thức khoa học xung quanh các khái niệm, các quy phạm pháp lý có liên đến pháp luật về tổ chức quản lý của doanh nghiệp.Phương pháp thống kê các số liệu thực tiễn trong quá trình áp dụng các quy phạm có liên quan đến tên đề tài của báo cáo. Phương pháp thống kê các số liệu thực tiễn trong quá trình áp dụng các quy phạm có liên quan đến tên đề tài của chuyên đề. Phương pháp so sánh luật học nhằm
 7. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 4 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 đối chiếu với các quy định Luật Doanh nghiệp 2005 và Luật Doanh nghiệp 2014. Và Luật doanh nghiệp 2020 2.3. Nguồn thông tin thu thập được và quá trình xử lý thông tin - Thông tin, tài liệu thu thập được tại nguồn cơ sở. Tài liệu thu thập dược chủ yếu là do thu thập tại cơ quan thực tập cung cấp. Đây là những số liệu vô cùng quan trọng nó giúp tôi nhìn rõ quá trình thực thi pháp luật. Sau đây là một số tài liệu thống kê tôi được cung cấp tham khảo: + Hồ sơ đăng ký kinh doanh + Luật doanh nghiệp 2020 và 2014 và văn bản hướng dẫn thi hành Một số nguồn thông tin trên các website để tham khảo như: + http://www.moj.gov.vn/: Bộ Tư pháp Qua 5 năm qua, về hoạt động tư vấn thành lập trên địa bàn xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum , đã có những kết quả đạt được đáng ghi nhận. Tuy đây thật sự chưa phải là những con số ấn tượng, nhưng với một công ty luật trên địa bàn xã cùng các sở ban ngành thì đó vẫn là một thành quả của sự uy tín, chất lượng, nỗ lực để đem tới hiệu quả cho khách hàng trên địa bàn xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum Bảng 2.1: Số vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp tại xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum từ năm 2016 đến năm 2020 Loại hình doanh nghiệp được thành lập Năm Công ty TNHH MTV (vụ) Công ty TNHH 2 TV (vụ) Doanh nghiệp tư nhân (vụ) Công ty Cổ phần (vụ) 2016 2 2 1 2 2017 5 3 5 8 2018 4 3 7 2 2019 5 3 3 4 2020 6 4 4 4
 8. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 5 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Tại xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, tình hình kinh tế xã hội có những dấu hiệu khởi sắc đáng mừng1 . Điều đó cho thấy môi trường kinh doanh tại xã Ya Xiêr trong giai đoạn hiện nay rất “màu mỡ”, mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp. Từ đó, nhu cầu thành lập doanh nghiệp mới càng tăng chính vì thế các cá nhân, tổ chức có mong muốn khởi nghiệp đang tìm đến các dịch vụ pháp lý để được tư vấn các thủ tục thành lập doanh nghiệp rất nhiều. Qua những năm hoạt động, xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum đã tạo được những uy tín nhất định trong lĩnh vực tư vấn thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp. Dưới đây là những lý do mà các tổ chức, cá nhân tìm đến với dịch vụ tư vấn thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp của xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum: Thứ nhất, hiện nay, số lượng doanh nghiệp mới thành lập ngày càng tăng nhanh dẫn đến sự gia tăng nhu cầu được tư vấn pháp luật về lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp, hiệu quả, tư vấn về thủ tục thành lập. Tuy nhiên, không phải chủ doanh nghiệp nào cũng nắm rõ những quy định chính sách của nhà nước đối với lĩnh vực mình sắp hoạt động. Trong giai đoạn đầy cơ hội và thách thức như hiện nay, việc cần được tư vấn rõ ràng và cụ thể trước khi tiến hành thành lập doanh nghiệp để có thể bảo vệ các quyền lợi của chính mình, cũng như tiến hành kinh doanh hiệu quả và tránh những rủi ro không đáng có. Thứ hai, đội ngũ nhân viên am hiểu về luật, có nhiều kinh nghiệp xử lý nhanh các vấn đề với quy trình nghiêm ngặt,cung cấp cho khách hàng chất lượng dịch vụ tốt nhất với chi phí thấp nhất. Thứ ba, mọi quy trình làm việc với cơ quan nhà nước đều do đội ngũ nhân viên công ty thực hiện với tiêu chí lợi ích của khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu. Tiết kiệm được nhiều chi phí và thời gian, khách hàng không phải mất thời gian đi lại để xử lý các vấn đề phát sinh trong khi thực hiện các thủ tục với các cơ quan hành chính. 1 Minh Ngọc; Những con số ấn tượng về số doanh nghiệp thành lập mới năm 2017; truy cập ngày 02/02/2018 http://www.vnmedia.vn/kinh-te/201712/nhung-con-so-an-tuong-ve-so-doanh-nghiep-thanh-lap-moi-nam- 2017-590398/ truy cập ngày 02/5/2021
 9. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 6 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Quy trình tư vấn thành lập doanh nghiệp tại xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum bao gồm những nội dung sau: Tư vấn pháp lý; Soạn thảo hồ sơ; Thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp; Tư vấn sau khi thành lập. 2.4. Thực tiễn hoạt động tư vấn thành lập doanh nghiệp tại các công ty luật ở địa phương 2.4.1. Tư vấn loại hình doanh nghiệp Trường hợp khi thành lập doanh nghiệp chỉ có 1 thành viên. Trong trường hợp này, có thể lựa chọn một trong hai mô hình: doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Doanh nghiệp tư nhân: Ưu điểm: chủ sở hữu có toàn quyền quyết định đối với mức vốn đầu tư vào doanh nghiệp, có quyền quyết định đối với cơ cấu tổ chức của công ty, có quyền hưởng toàn bộ lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh; Nhược điểm: không có tư cách pháp nhân; chủ sở hữu chỉ có thể là cá nhân và chịu trách nhiệm vô hạn; mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân; chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh; Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần; Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên: Ưu điểm: Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; công ty có chế độ trách nhiệm hữu hạn; chủ sở hữu công ty có thể là cá nhân, tổ chức; có cơ cấu tổ chức quản lý công ty tinh gọn, hiệu quả, chủ sở hữu có quyền quyết định cao nhất. Hạn chế: Công ty trách nhiệm hữu hạn không được huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu, trái phiếu. Như vậy, trong trường hợp có một chủ thể bỏ vốn ra thành lập doanh nghiệp thì nên lựa chọn loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên để tránh rủi ro có thể xảy ra, đảm bảo khối tài sản riêng của chủ doanh nghiệp. Trường hợp có 2 chủ thể tham gia thành lập doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên:
 10. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 7 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân; cách thành viên trong công ty chịu trách nhiệm hữu hạn; cơ cấu tổ chức khá chặt chẽ. Tuy nhiên, công ty bị hạn chế số lượng tối đa là 50 thành viên và không được phát hành cổ phiếu, trái phiếu để huy động vốn; Công ty hợp danh: Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân và không được phát hành chứng khoán. Khi thành lập phải có ít nhất hai thành viên hợp danh. Công ty có hai chế độ trách nhiệm: trách nhiệm hữu hạn (đối với thành viên góp vốn) và trách nhiệm vô hạn (với thành viên hợp danh). Một điểm nữa là thành viên hợp danh chỉ có thể là cá nhân. Thành viên góp vốn không có quyền quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty. Trong hai loại hình doanh nghiệp này thì nên lựa chọn công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên vì chế độ trách nhiệm hữu hạn và sự minh bạch giữa tài sản góp vốn của thành viên và tài sản công ty. Trường hợp có trên 2 người góp vốn: Có thể lựa chọn công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên hoặc công ty cổ phần. Công ty cổ phần có trách nhiệm hữu hạn, cổ đông chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp; có quyền phát hành cổ phần để huy động vốn, giúp công ty huy động được nguồn vốn lớn từ nhiều chủ thể và trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, công ty cổ phần có bộ máy quản lý điều hành rất phức tạp, cồng kềnh. Có hạn chế số lượng thành viên tối thiểu và tối đa. 2.4 2. Vốn điều lệ Nếu đăng ký ngành nghề kinh doanh bình thường không yêu cầu mức vốn pháp định thì theo luật không quy định mức vốn điều lệ tối thiểu, tức là kê khai mức vốn điều lệ phù hợp với quy mô thực tế của doanh nghiệp mình bao nhiêu cũng được. Còn nếu doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh yêu cầu mức vốn pháp định thì doanh nghiệp cần kê khai mức vốn điều lệ tối thiểu bằng với mức quy định của ngành nghề kinh doanh đó
 11. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 8 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 2.5.3. Thuế môn bài Đối với doanh nghiệp mới thành lập mà chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì hạn nộp là 30 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.Nếu hoạt động sản xuất kinh doanh thì chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động. Bậc thuế môn bài Mức vốn đăng ký Mức thuế môn bài cả năm (đồng) Bậc 1 Trên 10 tỷ đồng 3.000.000 Bậc 2 Từ 5 tỷ đến 10 tỷ 2.000.000 Bậc 3 Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ 1.500.000 Bậc 4 Dưới 2 tỷ 1.000.000 2.4.4. Tư vấn về người đại diện theo pháp luật và các thành viên góp vốn khác Người đại diện theo pháp luật của công ty cần đáp ứng các điều kiện sau: Là người từ đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự Có thể là người Việt Nam hoặc người nước ngoài. Không thuộc đối tượng bị cấm quản lý và thành lập doanh nghiệp Các chức danh có thể đứng người đại diện theo pháp luật bao gồm: Chủ tịch công ty, Chủ tịch hội đồng thành viên, Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng giám đốc, và các chức danh quản lý khác được quy định trong điều lệ công ty. Về nơi cư trú của người đại diện: doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Nếu hết thời hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác, người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trở lại làm việc, hoặc cho đến khi chủ
 12. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 9 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên, nếu có thành viên là cá nhân làm người đại diện theo pháp luật của công ty bị tạm giam, kết án tù, trốn khỏi nơi cư trú, bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề vì phạm tội buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng và tội khác theo quy định của Bộ luật hình sự thì thành viên còn lại đương nhiên làm người đại diện theo pháp luật của công ty cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng thành viên về người đại diện theo pháp luật của công ty. 2.4.5. Tư vấn về tên doanh nghiệp Trên thực tế tên công ty ngày càng hạn chế do số lượng doanh nghiệp ngày một nhiều. Tuy nhiên, để có thể đặt được tên công ty theo mong muốn rất đơn giản bằng cách thêm các tiền tố hoặc hậu tố vào tên công ty là có thể đăng ký được. Tuy nhiên, cần tránh các tên nổi tiếng đã đăng ký độc quyền nhãn hiệu vì có thể doanh nghiệp có nguy cơ bị yêu cầu đổi tên do trùng với nhãn hiệu đã được bảo hộ độc quyền tại Việt Nam. Trong quá trình đặt tên doanh nghiệp không được đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký; Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó; Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.
 13. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 10 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 2.4.6. Tư vấn về địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp Để đảm bảo công ty có thể phát hành được hóa đơn sau khi thành lập, doanh nghiệp ngoài việc không được đặt trụ sở ở nhà tập thể, nhà chung cư khi thuê nhà, mượn nhà làm trụ sở công ty Quý khách hàng nên ký kết hợp đồng thuê nhà, mượn nhà và yêu cầu chủ nhà cung cấp cho 02 bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ tương đương. Trụ sở công ty phải liên hệ được, có người nhận thư báo, tránh trường hợp cơ quan thuế, cơ quan đăng ký doanh nghiệp gửi thư phát không có người nhận sẽ bị liệt vào công ty không kinh doanh tại trụ sở và bị đóng mã số thuế. 2.4.7. Tư vấn về ngành nghề đăng ký kinh doanh Hiện nay doanh nghiệp được kinh doanh các ngành nghề pháp luật không cấm. Tuy nhiên, doanh nghiệp chỉ được phép kinh doanh các ngành nghề mà mình đã đăng ký và kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp nên lựa chọn phạm vi rộng khi đăng ký các ngành nghề kinh doanh cho công ty trong hồ sơ đăng thành lập công ty. Có thể nói điểm ưu việt của Luật Doanh nghiệp hiện hành là doanh nghiệp chưa cần xuất trình các điều kiện đối với các ngành nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề. Do đó, tùy thuộc vào nhu cầu hoạt động doanh nghiệp có thể lựa chọn mở rộng các ngành nghề kinh doanh để tránh sau khi hoạt động phát sinh thêm thủ tục bổ sung ngành nghề do khi thành lập chưa bao quát các ngành nghề dự định kinh doanh.. - Những ngành nghề kinh doanh có điều kiện về giấy phép con : Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy phép vận tải, giấy phép đào tạo, giấy phép lữ hành, an ninh trật tẹ, chòng cháy chữa cháy, giẩy phép hành nghề ... nếu như khách hàng hoạt động trong các ngành nghề này thì phải kèm theo giấy phép con. 2.4.8. Thời gian, chi phí và tài liệu cần để thành lập doanh nghiệp Thông thường, thời gian thành lập công ty là từ 3 – 5 ngày để xin giấy phép thành lập công ty, giấy phép đăng ký doanh nghiệp Việt Nam từ Sở Kế Hoạch và đầu tư. Tức là thời gian để mở công ty có vốn trong nước sẽ khoảng từ 3 – 5 ngày. Trường hợp thành lập công ty có yếu tố nước ngoài thì sẽ mất từ 15 – 30 ngày để xin giấy phép đăng ký đầu tư và từ 3 – 5 ngày để xin giấy phép đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian cần thiết khi mở công ty có yếu tố nước ngoài sẽ khoảng từ 18 – 30 ngày. Phí và Lệ phí đăng ký doanh nghiệp hiện nay được điều chỉnh bởi Thông tư số 47/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.
 14. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 11 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Stt Nội dung Đơn vị tính Mức thu 1 Lệ phí đăng ký doanh nghiệp (bao gồm: Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp) Đồng/lần 50.000 2 Phí cung cấp thông tin doanh nghiệp a Cung cấp thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Đồng/bản 20.000 b Cung cấp thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; Cung cấp báo cáo tài chính các loại doanh nghiệp Đồng/bản 40.000 c Cung cấp báo cáo tổng hợp về doanh nghiệp Đồng/báo cáo 150.000 d Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp Đồng/lần 100.000 đ Cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên Đồng/tháng 4.500.000 Giấy đề nghị Đăng kí doanh nghiệp: Mẫu giấy đề nghị mới nhất hiện nay được làm theo mẫu Phụ lục I-1 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT về đăng ký doanh nghiệp. Chủ DN cần điền đủ các nội dung: Tình trạng thành lập, Tên doanh nghiệp, Địa chỉ trụ sở chính, Ngành, nghề kinh doanh, Vốn đầu tư, Thông tin đăng ký thuế trong giấy đề nghị đăng kí. Điều lệ doanh nghiệp: Ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ có điều lệ khác nhau. Điều lệ công ty có thể sửa đổi sau khi nộp nhưng không được phép làm trái pháp luật Bản danh sách đầy đủ các thành viên góp vốn trong công ty, tương ứng cổ đông trong công ty cổ phần. Bản công chứng các giấy tờ: Căn cước công dân(hộ chiếu) còn hiệu lực, giấy ủy quyền,…. Hợp đồng ủy quyền: Trong trường hợp DN sử dụng dịch vụ thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp của công ty thì 2 bên sẽ có hợp đồng ủy quyền có chữ kí của 2 bên. Công ty sẽ có nghĩa vụ hoàn thành hồ sơ của quý Doanh Nghiệp chính xác, hoàn chỉnh trong thời gian nhanh nhất có thể. Ngoài ra việc miễn lệ phí Theo quy định tại Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/02/2020.
 15. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 12 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 2.4.9. Về kỹ năng thực hiện Việc tiếp xúc, trao đổi với khách hàng là khởi đầu cho quá trình cung cấp dịch vụ pháp lý và quá trình làm việc, hợp tác giữa khách hàng với công ty. Thường tâm lý của khách hàng khi làm thủ tục liên quan đến thay đổi đăng ký doanh nghiệp là muốn kết quả nhanh, tiện lợi. Nên khi tiếp xúc với khách hàng Luật sư cần phải: xác định rõ yêu cầu của khách hàng; Kiểm tra tài liệu, chứng cứ do khách hàng xuất trình; Phân tích những khó khăn, thuận lợi trong giải quyết vụ việc, đồng thời yêu cầu khách hàng bổ sung hồ sơ liên quan; Giải thích các quyền và nghĩa vụ của Luật sư và khách hàng; Vấn đề thù lao; Quyết định tiếp nhận hay không tiếp nhận yêu cầu của khách hàng. Cần chú ý thái độ khi tiếp xúc với khách hàng cần nhẹ nhàng, có văn hóa, tránh gây hiểu lầm không đáng có. Cuối cùng, khi khách hàng đã đồng ý mời luật sư đại diện ngoài tố tụng thực hiện thủ tục để đăng ký doanh nghiệp thì phía công ty sẽ tiến hành phân công người thực hiện công việc và lấy số điện thoại của khách hàng để hai bên trao đổi công việc. - Kỹ năng của nhân viên trong việc xác định đúng yêu cầu, mục đích của khách hàng Việc xác định đúng yêu cầu của đương sự giúp nhân viên công ty nắm bắt được đúng trọng tâm của vụ việc từ đó giải quyết yêu cầu của khách hàng được chu đáo, toàn diện và khách quan. Đồng thời, đưa ra những lời tư vấn phù hợp về yêu cầu nào là phù hợp với pháp luật để khách hàng xem xét. - Xác định được các tài liệu làm cơ sở cho việc giải quyết vụ việc Căn cứ vào yêu cầu của khách hàng để nhân viên yêu cầu khách hàng cung cấp những tài liệu cần thiết phục vụ cho việc thay đổi đăng ký doanh nghiệp. Đồng thời, nhân viên phải xem xét các tài liệu, biểu mẫu nào cần phải soạn để đưa khách hàng ký, bổ sung vào hồ sơ để xử lý.
 16. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 13 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 2.5. Đánh giá hoạt động tư vấn thành lập doanh nghiệp tại địa phương 2.5.1. Những thuận lợi trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp Quyền tự do kinh doanh đã có những bước tiến đáng kể, tạo ra môi trường kinh doanh thông thoáng cho doanh nghiệp. Trước hiến pháp 2013 thì trong Hiến pháp năm 1992, Điều 57 quy định “Công dân có quyền tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật”. Đây là lần đầu tiên quyền tự do kinh doanh của công dân được ghi nhận trong lịch sử lập pháp của Việt Nam. Tất nhiên, vẫn còn một số hạn chế nhất định ở vấn đề phạm vi, các chủ thể chỉ được tự do kinh doanh trong các lĩnh vực mà pháp luật cho phép, thế nhưng so với các quan niệm quản lý kinh tế thời kỳ trước đó, đây vẫn được xem là bước tiến vượt bậc trong việc ghi nhận quyền tự do kinh doanh ở Việt Nam. Đến Hiến pháp năm 2013, quyền tự do kinh doanh đã có một bước tiến mới, đột phá hơn với nguyên tắc: “Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm”2 . Quy định này chứa đựng hai ý quan trọng, đó là: mọi người có quyền tự do kinh doanh và giới hạn của quyền tự do đó là những gì luật cấm. Để hiện thực hóa quyền đó, hai bộ luật liên quan đến doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Luật Đầu tư năm 2014 đã được xây dựng với cách tiếp cận về quyền tự do kinh doanh theo hướng đơn giản hóa điều kiện, thủ tục cấp phép, dỡ bỏ hàng loạt hạn chế, bất cập của quy định cũ, mở rộng các nhóm quyền tự quyết của doanh nghiệp. Trong đó, việc đơn giản hóa thủ tục hành chính trong việc đăng ký thành lập doanh nghiệp đem lại nhiều thuận lợi cho quá trình thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp.3 Thứ nhất, theo quy định trước đây của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP, đối với doanh nghiệp khi kinh doanh các ngành, nghề đòi hỏi phải có vốn pháp định hoặc chứng chỉ hành nghề, thì doanh nghiệp đó chỉ được đăng ký thành lập doanh nghiệp khi có đủ vốn pháp định hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, về bản chất, việc đăng ký thành lập doanh nghiệp là việc ghi nhận sự xuất hiện về mặt pháp lý của doanh nghiệp trên thị trường. Do vậy, quy định này thực ra thiên về 2 Điều 33 Luật Hiến pháp 2013 3 Hoàng Thanh Tuấn ; Luật doanh nghiệp năm 2014- Tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp trong toàn bộ quá trình thành lập hoạt động; Cục Quản lý đăng ký kinh doanh; http://luathoangdan.vn/luat-doanh-nghiep- nam-2014-tao-thuan-loi-toi-da-cho-doanh-nghiep-trong-toan-bo-qua-trinh-thanh-lap-hoat-dong.html truy cập ngày: 02/02/2018
 17. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 14 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 “tiền kiểm” hơn là giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và hoàn toàn không phù hợp với định hướng cải cách thủ tục hành chính và quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020. Tuy nhiên, từ ngày 01/01/2021, khi Luật Doanh nghiệp năm 2020 chính thức có hiệu lực, doanh nghiệp sẽ không phải nộp chứng chỉ hành nghề, văn bản xác nhận vốn pháp định khi đăng ký doanh nghiệp. Thứ hai, kể từ ngày 27/12/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 136/NQ- CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong đó có quy định về lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, nội dung phương án đơn giản hóa bao gồm nhóm 5 thủ tục hành chính sau đây: đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân; đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; đăng ký thành lập công ty cổ phần; đăng ký thành lập công ty hợp danh. Thứ ba, tỷ lệ số hồ sơ thành lập doanh nghiệp đúng thời gian theo quy định ngày càng tăng4 . Với cơ chế phối hợp, thời gian thực hiện các thủ tục cơ bản của quá trình gia nhập thị trường theo quy định đã giảm từ 32 ngày làm việc trong giai đoạn trước năm 2014 xuống 22 ngày làm việc từ khi Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực và hiện nay chỉ còn tối đa 3 ngày làm việc. Để đạt được kết quả này, một phần là do các nỗ lực trong việc hoàn thiện hệ thống khuôn khổ pháp lý về đăng ký doanh nghiệp cũng như phối hợp với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý nghiệp vụ đã phát huy hiệu quả. Từ đó, hiệu quả của công tác quản lý về đăng ký doanh nghiệp ngày càng được nâng cao. Thứ tư, hiện nay đã cắt giảm các công đoạn không cần thiết trong quá trình đăng ký thành lập doanh nghiệp giúp đơn giản hóa thủ tục thành doanh nghiệp. Điều đó đã tạo những thuận lợi cho doanh nghiệp gia nhập thị trường khi đưa ra những quy định mang tính tiến bộ: quy định về giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không bắt buộc ghi ngành nghề kinh doanh như trước đây; có sự phân định giữa giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; đồng thời về điều kiện kinh doanh theo hướng bãi bỏ yêu cầu về điều kiện kinh doanh tại thời điểm đăng ký thành lập 4 Trịnh Thị Hồng Minh ; Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nhìn lại 10 năm hình thành và phát triển; Cục quản lý đăng ký kinh doanh;; http://tthtdn.danang.gov.vn/chi- tiet?idcat=21982&articleId=62013; truy cập ngày 15/05/2021
 18. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 15 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 doanh nghiệp; tạo ra sự cân bằng giữa thủ tục đăng ký kinh doanh với các thủ tục khác như thuế, bảo hiểm xã hội; giao cho doanh nghiệp quyền tự quyết con dấu về cả nội dung và hình thức. 2.5.1. Hạn chế dưới góc độ pháp lý Thứ nhất, hạn chế trong thủ tục đăng ký doanh nghiệp khi có sự không tương thích, mâu thuẫn giữa một số quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp với quy định của các luật chuyên ngành khác. . Trong quá trình thực thi Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp 2020 có phát sinh những vướng mắc, chồng chéo giữa hai luật này với quy định của các luật chuyên ngành khác.5 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và hiện tại là Luật doanh nghiệp năm 2020 đều có quy định ngoại trừ áp dụng đối với lĩnh vực chuyên ngành. Theo Điều 3 Luật doanh nghiệp năm 2020 thì “Trường hợp luật chuyên ngành có quy định đặc thù về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp thì áp dụng quy định của Luật đó”. Như vậy, theo quy định của Luật doanh nghiệp và tại văn bản hướng dẫn chỉ áp dụng đối với các đối tượng cụ thể như công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân hoạt động tuy nhiên lại không có bất kỳ quy định nào về đăng ký các loại hình kinh doanh khác trong các lĩnh vực mang tính đặc thù như tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng liên doanh, các công ty bảo hiểm... Thứ hai, quyền tự do thành lập doanh nghiệp của các cá nhân còn gặp trắc trở bởi các quy định về đặt tên doanh nghiệp. Việc quy định về tên doanh nghiệp đã được luật hóa tại Điều 37 Luật doanh nghiệp năm 2020 và Chương III Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, cụ thể là cấm đặt tên doanh nghiệp trong các trường hợp: Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký quy định tại Điều 41 của Luật doanh nghiệp năm 2020; Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, 5 Phạm Thị Hồng Đào; Một số hạn chế của Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư năm 2014 cần hoàn thiện; http://www.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=2066; truy cập ngày 04/02/2018.
 19. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 16 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó; Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc. Thế nhưng, chưa có bất kỳ căn cứ nào xác đáng được đưa ra để xác định cụ thể các nhân vật như thế nào là danh nhân, nhân vật trong lịch sử bị coi là phản chính nghĩa, kìm hãm sự tiến bộ. Vì thế, những quy định mang tính khái quát như trên đã gây ra nhiều khó khăn cho người thành lập doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Tính đến thời điểm hiện nay, vẫn chưa có công bố hay phụ lục nào quy định thế nào là thuần phong, mỹ tục, những hành vi nào là vi phạm truyền thống văn hóa Việt Nam nên khi muốn thuyết phục doanh nghiệp đổi tên lại không có căn cứ cụ thể. Do đó hệ quả kéo theo sẽ là sự “ khước từ” của cơ quan quản lý trong cấp đăng ký doanh nghiệp, làm hạn chế quyền tự do thành lập doanh nghiệp, trong đó có quyền đặt tên cho doanh nghiệp của nhà đầu tư. Thứ ba, bất cập trong quy định về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.6 Có thể nói Luật doanh nghiệp 2020 mang tính đột phá khi khẳng định “quyền tự do kinh doanh” của doanh nghiệp. So với trước đây thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp đã được cải thiện và đơn giản hóa nhiều. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những quy định chưa thực tế, ảnh hưởng đến quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp mà đặc biệt trong đó là quy định về thành phần hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Thứ năm, những vướng mắc trong quy định về hệ thống ngành nghề kinh tế. Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 rằng không ghi ngành nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng tại Điều 7 Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì khi tiến hành đăng ký thành lập doanh nghiệp, nhà đầu tư vẫn phải đăng ký ngành nghề kinh doanh theo mã ngành cấp IV trong Hệ thống ngành, nghề kinh tế Việt Nam giống như quy định tại Nghị định 43/2010/NĐ-CP trước đây. 6 . Ths. Đỗ Đình Chuyền; Hạn chế quy định về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trong luật doanh nghiệp năm 2014, https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/han-che-quy-dinh-ve-ho-so-dang-ky-doanh-nghiep-trong-luat- doanh-nghiep-nam-2014-4180/ truy cập ngày: 02/02/2018
 20. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com 17 Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 PHẦN 3 NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
Anúncio