Anúncio

Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại công ty đầu tư phát triển công nghệ môi trường thành tiến vina.docx

23 de Mar de 2023
Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại công ty đầu tư phát triển công nghệ môi trường thành tiến vina.docx
Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại công ty đầu tư phát triển công nghệ môi trường thành tiến vina.docx
Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại công ty đầu tư phát triển công nghệ môi trường thành tiến vina.docx
Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại công ty đầu tư phát triển công nghệ môi trường thành tiến vina.docx
Anúncio
Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại công ty đầu tư phát triển công nghệ môi trường thành tiến vina.docx
Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại công ty đầu tư phát triển công nghệ môi trường thành tiến vina.docx
Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại công ty đầu tư phát triển công nghệ môi trường thành tiến vina.docx
Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại công ty đầu tư phát triển công nghệ môi trường thành tiến vina.docx
Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại công ty đầu tư phát triển công nghệ môi trường thành tiến vina.docx
Anúncio
Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại công ty đầu tư phát triển công nghệ môi trường thành tiến vina.docx
Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại công ty đầu tư phát triển công nghệ môi trường thành tiến vina.docx
Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại công ty đầu tư phát triển công nghệ môi trường thành tiến vina.docx
Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại công ty đầu tư phát triển công nghệ môi trường thành tiến vina.docx
Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại công ty đầu tư phát triển công nghệ môi trường thành tiến vina.docx
Anúncio
Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại công ty đầu tư phát triển công nghệ môi trường thành tiến vina.docx
Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại công ty đầu tư phát triển công nghệ môi trường thành tiến vina.docx
Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại công ty đầu tư phát triển công nghệ môi trường thành tiến vina.docx
Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại công ty đầu tư phát triển công nghệ môi trường thành tiến vina.docx
Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại công ty đầu tư phát triển công nghệ môi trường thành tiến vina.docx
Anúncio
Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại công ty đầu tư phát triển công nghệ môi trường thành tiến vina.docx
Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại công ty đầu tư phát triển công nghệ môi trường thành tiến vina.docx
Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại công ty đầu tư phát triển công nghệ môi trường thành tiến vina.docx
Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại công ty đầu tư phát triển công nghệ môi trường thành tiến vina.docx
Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại công ty đầu tư phát triển công nghệ môi trường thành tiến vina.docx
Anúncio
Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại công ty đầu tư phát triển công nghệ môi trường thành tiến vina.docx
Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại công ty đầu tư phát triển công nghệ môi trường thành tiến vina.docx
Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại công ty đầu tư phát triển công nghệ môi trường thành tiến vina.docx
Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại công ty đầu tư phát triển công nghệ môi trường thành tiến vina.docx
Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại công ty đầu tư phát triển công nghệ môi trường thành tiến vina.docx
Anúncio
Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại công ty đầu tư phát triển công nghệ môi trường thành tiến vina.docx
Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại công ty đầu tư phát triển công nghệ môi trường thành tiến vina.docx
Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại công ty đầu tư phát triển công nghệ môi trường thành tiến vina.docx
Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại công ty đầu tư phát triển công nghệ môi trường thành tiến vina.docx
Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại công ty đầu tư phát triển công nghệ môi trường thành tiến vina.docx
Anúncio
Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại công ty đầu tư phát triển công nghệ môi trường thành tiến vina.docx
Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại công ty đầu tư phát triển công nghệ môi trường thành tiến vina.docx
Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại công ty đầu tư phát triển công nghệ môi trường thành tiến vina.docx
Próximos SlideShares
Nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty kỹ ngh...Nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty kỹ ngh...
Carregando em ... 3
1 de 37
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại công ty đầu tư phát triển công nghệ môi trường thành tiến vina.docx(20)

Mais de Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149(20)

Anúncio

Último(20)

Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại công ty đầu tư phát triển công nghệ môi trường thành tiến vina.docx

 1. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GON KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  BÁO CÁO THỰC TẬP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG THÀNH TIẾN VINA GVHD : THS. PHẠM NGỌC QUÝ SVTH : TRẦN MINH HÀO LỚP : D13_KD01
 2. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 NHÂN XÉT ĐƠN VỊ THỰC TẬP Họ và tên người nhận xét:………………………………………………………………...... Chức vụ:……………………………………………………………………………………. Nội dung nhận xét: ……………………………………………………………………………………………… …………………………….……………………………………………………………… …………………………………………………………….……………………………… ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………… …………………………….……………………………………………………………… …………………………………………………………….……………………………… ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………… …………………………….……………………………………………………………… …………………………………………………………….……………………………… ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………… …………………………….……………………………………………………………… …………………………………………………………….……………………………… ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………… …………………………….……………………………………………………………… …………………………………………………………….……………………………… ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………… …………………………….……………………………………………………………… …………………………………………………………….……………………………… ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………… …………………………… ……..Ngày………tháng…….năm Người nhận xét (ký tên, đóng dấu)
 3. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………… …………………………….……………………………………………………………… …………………………………………………………….……………………………… ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………… …………………………….……………………………………………………………… …………………………………………………………….……………………………… ……………………………………………………………………….…………………… ……………………………………………………………………………………………… ……….…………………………………………………………………………………… ……………………………………….…………………………………………………… ……………………………………………………………………….…………………… ……………………………………………………………………………………………… ……….…………………………………………………………………………………… ……………………………………….…………………………………………………… ……………………………………………………………………….…………………… ……………………………………………………………………………………………… ……….…………………………………………………………………………………… ……………………………………….…………………………………………………… ……………………………………………………………………….…………………… ……………………………………………………………………………………………… ……….…………………………………………………………………………………… ……………………………………….…………………………………………………… ……………………………………………………………………….…………………… ……………………………………………………………………………………………… ……….…………………………………………………………………………………… ……………………………………….…………………………………………………… ……………………………………………………………………….…………………… ………………………………… ……..Ngày………tháng…….năm Người nhận xét (ký tên, đóng dấu)
 4. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 LỜI CẢM ƠN Hoàn thành được bài báo cáo thực tập này tôi cũng xin gửi lời tri ân sâu sắc đến Các Thầy Cô giảng dạy tại trường đại học Công Nghệ Sài Gòn đã truyền đạt những kiến thức về quản trị cho các học viên đang theo học tại trường cũng như đã tạo môi trường học tập tốt nhất cho chúng tôi. Đặc biệt, tôi xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến giảng viên Thạc Sĩ Phạm Ngọc Quý đã cung cấp, hướng dẫn cho tôi những kiến thức bổ ích, quý báu để tôi có thể hoàn thành bài báo cáo thực tập này. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến công ty Thành Tiến Vina đã cho tôi khoảng thời gian thực tập. Và cung cấp nhiều kiến thức, môi trường làm việc, tài liệu, thông tin, để làm bài báo cáo thực tập. Bên cạnh đó, tôi cũng xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến gia đình đã luôn bên cạnh, động viên tôi trong suốt khóa học. Sau cùng, tôi xin cảm ơn đến các học viên cùng khóa trong trường đã đồng vai, sát cánh và hỗ trợ, chia sẻ với tôi nhiều kiến thức, nhiều kinh nghiệm thú vị để tôi có thể hoàn thành bài đồ án này. Tuy đã có nhiều cố gắng nhưng chắc chắn bài đồ án còn có nhiều thiếu sót. Tôi rất mong các Quý Thầy Cô giảng viên góp ý để bài đồ án được hoàn chỉnh hơn Trân trọng!
 5. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, CÁC BẢNG Sơ đồ Tên sơ đồ Trang Sơ đồ 1.1 Cơ cấu tổ chức 5 Sơ đồ 2.1 Kế hoạch đào tạo nhân viên 7 Sơ đồ 3.1 Thực hiện phân tích nhu cầu đào tạo theo năng lực 31 Sơ đồ 3.2 Học thuyết kỳ vọng Victor Vroom 34 Bảng Tên bảng Trang Bảng 1.1 Kết quả hoạt động kinh doanh 8 Bảng 2.1 Tổng hợp cán bộ quản lý, công nhân theo trình độ học vấn. 9 Bảng 2.2 Tổng lao động theo giới tính 10 Bảng 2.3 Số người đào tạo qua các năm của công ty Thành Tiến Vina 13 Bảng 2.4 Nội dung đào tạo 14 Bảng 2.5 Số lượng đào tạo 18 Bảng 2.6 Năng suất lao động 19 Bảng 2.7 Kết quả khảo sát 23 Bảng 3.1 Kế hoạch đào tạo năm 2017 của công ty Thành Tiến Vina 30
 6. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 i MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .....................................................................................................................1 CHƯƠNG 1.GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY THÀNH TIẾN VINA .....................................2 1.1. Giới thiệu chung về công ty Thành Tiến Vina ......................................................2 1.2. Ngành nghề hoạt động kinh doanh ........................................................................2 1.3. Tầm nhìn ................................................................................................................4 1.4. Sứ mệnh .................................................................................................................4 1.5. Cơ cấu tổ chức .......................................................................................................5 1.6. Sơ đồ kế hoạch đào tạo nhân viên..........................................................................7 1.7. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh ................................................................7 CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY THÀNH TIẾN VINA..........................................................9 2.1. Đặc điểm nguồn nhân lực của công ty Thành Tiến Vina ......................................9 2.1.1 Phân loại theo trình độ ....................................................................................9 2.1.2 Phân loại theo giới tính .................................................................................10 2.2. Tình hình thực hiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty Thành Tiến ViNa trong thời gian qua............................................................................11 2.2.1 Xác định nhu cầu đào tạo..............................................................................11 2.2.2 Xác định mục tiêu đào tạo.............................................................................12 2.2.3 Phân tích nội dung chương trình và phương pháp đào tạo ...........................14 2.2.4 Phân tích đội ngũ giáo viên giảng dạy ..........................................................17 2.2.5 Phân tích thực trạng kết quả đào tạo .............................................................20 2.2.6 Đánh giá chung về tình hình sử dụng nguồn nhân lực tại công ty................26
 7. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 ii CHƯƠNG 3.GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY THÀNH TIẾN VINA 30 3.1. Định hướng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty Thành Tiến ViNa Error! Bookmark not defined. 3.2. Kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty Thành TIến ViNa năm 2017 đến 2018 ........................................................Error! Bookmark not defined. 3.3. Một số giải pháp nhằn hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Thành Tiến ViNa..........................................Error! Bookmark not defined. KẾT LUẬN .......................................................................Error! Bookmark not defined. TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................Error! Bookmark not defined.
 8. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 1 LỜI MỞ ĐẦU Từ nhiều thập kỷ qua, các tổ chức kinh tế đã nhận thức được rằng : trong các yếu tố để phát triển nhanh và bền vững của doanh nghiệp, của nền kinh tế thì nguồn lực con người là yếu tố cơ bản, quan trọng nhất. Bởi lẽ con người vừa là người sáng tạo ra, vừa là người sử dụng phương tiện, phương pháp công nghệ để đạt được lợi ích kinh tế cao nhất cho xã hội, cho doanh nghiệp và cho bản thân họ. Tuy nhiên, nguồn nhân lực phát huy được vai trò của nó không phải do ưu thế về số lượng mà là ở chất lượng. Vì vậy, vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đang trở thành vấn đề bức xúc của mỗi quốc gia nói chung và các doanh nghiệp nói riêng. Một chiến lược đào tạo, phát triển hợp lý sẽ phát huy được nội lực cao nhất, phát huy được khả năng làm việc, khả năng sáng tạo của người lao động, nâng cao trách nhiệm, tăng năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh. Hiện nay đất nước ta đang bước vào một thời kỳ phát triển mới sau khi đã hội nhập toàn diện vào nền kinh tế toàn cầu hóa, với những cơ hội và thách thức chưa từng có, đòi hỏi phải có nguồn nhân lực thích ứng. Mặt khác chất lượng nguồn nhân lực của nước ta hiện nay được đánh giá là còn thấp, chưa đáp ứng được mục tiêu phát triển của xã hội. Chính vì vậy nhu cầu đào tạo và nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động càng trở nên quan trọng và cần thiết. Thực tế đã chứng minh rằng đầu tư vào nguồn nhân lực có thể mang lại hiệu quả cao hơn hẳn so với việc đầu tư đổi mới trang thiết bị kỹ thuật và các yếu tố khác của quá trình sản xuất kinh doanh. Đó cũng chính là lý do vì sao mà các nhà lãnh đạo doanh nghiệp giàu kinh nghiệm của Mỹ và Nhật đều chú trọng hàng đầu đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
 9. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 2 CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY THÀNH TIẾN VINA 1.1. Giới thiệu chung về công ty Thành Tiến Vina Tên Công Ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG THÀNH TIẾN VINA. Vốn điều lệ : 24.000.000.000 đồng Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng Mã số doanh nghiệp : 0313906681 Giám đốc : Trần Thị Diễm Trang Địa chỉ : 28 Đường 232 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại : 0983901777 Fax: 085.3948454 Là công ty xử lý chất thải hàng đầu trong lĩnh vực xử lí chất thải Công nghiệp và chất thải nguy hại. Với 100% vốn đầu tư trong nước. Nhà máy được trang bị đầy đủ các máy móc, thiết bị và công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. Công ty đáp ứng mọi nhu cầu về khâu gom thu, vận chuyển, xử lý chất thải đảm bảo tuân thủ tuyệt đối về môi trường theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT đúng quy chuẩn hiện hành. Giúp doanh nghiệp giải quyết toàn bộ các vấn đề về môi trường một cách nhanh nhất, an toàn và hiệu quả. Công ty đã được tập đoàn Anh Quốc BSI chứng nhận ISO 9001; ISO 14001; ISO 181001. 1.2. Ngành nghề hoạt động kinh doanh Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
 10. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 3 Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp Khai thác, xử lí và cung cấp nước Xây dựng nhà các loại Xây dựng công trình kĩ thuật dân dụng khác Đại lý, môi giới, đấu giá Buôn bán đồ dùng khác cho gia đình Buôn bán nhiên liệu rắn lỏng khí và các sản phẩm liên quan Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Bốc xếp hàng hóa Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Trồng cây điều Trồng cây hồ tiêu Trồng cây chè Trồng cây cà phê Trồng cây cao su Trồng cây gia vị, cây dược liệu Trồng cây lâu năm khác Trồng rừng và chăm sóc rừng
 11. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 4 Khai thác đá , cát, sỏi, đất sét Cưa ,xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ Sản xuất đồ gỗ xây dựng. Đại lí du lịch Điều hành tour du lịch 1.3. Tầm nhìn Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Môi trường Thành Tiến VINA phấn đấu trở thành một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xử lí ô nhiễm chất thải với chất luọng dịch vụ cao, đem lại sự tin tưởng và công nhận của đối tác, xã hội. 1.4. Sứ mệnh Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Môi trường Thành Tiến VINA cam kết cung cấp dịch vụ với chất lượng cao nhất, tin cậy và linh hoạt, việc bảo đảm an toàn cho con người, hàng hóa và môi trường luôn được ưu tiên hàng đầu. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Môi trường Thành Tiến VINA cam kết đem lại giá trị cao cho cuộc sống người lao động với mức thu nhập tốt với văn hóa doanh nghiệp tốt, môi trường làm việc thân thiện, bình đẳng, đoàn kết. Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Môi trường Thành Tiến VINA cam kết hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội, đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và niềm tự hào dân tộc
 12. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 5 1.5. Cơ cấu tổ chức (Nguồn: Phòng nhân sự tại Công ty) Sơ đồ 1.1 Cơ cấu tổ chức Chức năng của các phòng ban - Phòng kế toán: Tham mưu cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty trong lĩnh vực Tài chính - Kế toán - Tín dụng của Công ty. Kiểm soát bằng đồng tiền các hoạt động kinh tế trong Công ty theo các quy định về quản lý kinh tế của Nhà nước và của Công ty. Quản lý chi phí của Công ty. Thực hiện công tác thanh tra tài chính các đơn vị trực thuộc Công ty - Phòng kĩ thuật: Kiểm tra, giám sát, nghiệm thu chất lượng sản phẩm. Tư vấn thiết kế, giám sát các công trình theo ngành nghề kinh doanh của Công ty. Chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi các đơn vị trực thuộc về công tác nghiệp vụ theo chức năng được giao HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG GIÁM ĐỐC PHÒNG KẾ TOÁN PHÒNG KĨ THUẬT PHÒNG NHÂN SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHÒNG DỰ ÁN XƯỞNG XÂY LẮP VÀ THIẾT BỊ
 13. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 6 - Phòng nhân sự: Tổ chức, triển khai, thực hiện nội quy lao động của Công ty, theo dõi quản lý lao động, đề xuất khen thưởng. Thực hiện các quy định nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ đối với người lao động như lương, thưởng, trợ cấp, phúc lợi,…. Phối hợp với phòng kế toán thực hiện về công tác thanh toán tiền lương, tiền thưởng và các mặt chế độ, chính sách cho người lao động, và đóng bảo hiểm xã hội thành phố theo đúng quy định của Nhà nước và của Công ty. - Phòng dự án: Phối hợp với đơn vị cấp trên làm việc với các bộ ngành liên quan, chủ đầu tư và các cơ quan liên quan xây dựng định mức, đơn giá, tổng dự toán, dự toán các công trình, giá ca máy các loại thiết bị mới - Xưởng: Quản lý, vận hành toàn bộ các thiết bị của công ty theo phân giao của Giám đốc. Là đơn vị trực tiếp sản xuất, chịu trách nhiệm quản lý vận hành các tổ máy, hệ thống thiết bị phụ an toàn, hiệu quả theo đúng phương thức và quy trình, quy phạm.
 14. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 7 1.6. Sơ đồ kế hoạch đào tạo nhân viên (Nguồn: Phòng nhân sự tại Công ty) Sơ đồ 1.1 Cơ cấu tổ chức 1.7. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh Kết quả sản xuất Của công ty Thành Tiến ViNa trong những năm gần đây được thể hiện qua bảng sau: Kế hoạch hoá nguồn nhân lực Dự báo nhu cầu Khả năng sẵn có về nhân lực So sánh giữa nhu cầu và khả năng sẵn có Xác định sự dư thừa hay thiếu hụt về số lượng và chất lượng lao động - Hạn chế tuyển dụng. - Về hưu sớm. - Nghỉ tạm thời Tuyển từ thị trường Bố trí sắp xếp lại Đào tạo và phát triển
 15. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 8 Bảng 1.1 kết quả kinh doanh ĐVT: Nghìn đồng Chỉ tiêu Năm 2014 2015 2016 Doanh thu 128,363,052 138,529,941 149,235,129 Lợi nhuận trước thuế 13,122,383 13,976,868 14,629,807 (Phòng: Kế toán) Qua số liệu trên bảng ta thấy Công ty Thành Tiến ViNa là công ty đang làm ăn có hiệu quả, doanh thu hàng năm của công ty đều tăng lên so với năm trước. Công ty đang đẩy mạnh một chính sách tốt cho người lao do tính chất cạnh tranh gay gắt trong thời buổi hiện này nên luôn đặt ra yêu cầu với công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty là phải làm sao đảm bảo duy trì và nâng cao trình độ người lao động một cách liên tục để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh ngày càng cao của công ty. Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của đối tác thì sẽ có thêm nhiều khách hàng gắn bó với Công ty Thị trường ngày càng phát triển và nhu cầu khách hàng ngày càng cao, nên công ty Thành Tiến ViNa luôn cố gắng nâng cao hiệu quả của mình bằng việc đầu tư đổi mới trang thiết bị hiện đại và nỗ lực nâng cao hiệu quả lao động nhờ đó mà năng suất lao động của công ty hàng năm đều tăng lên. Do vậy doanh thu, lợi nhuận và thu nhập người lao động của công ty đều tăng lên hàng năm. Thu nhập của người lao động tăng cùng với sự phát triển của Công ty khuyến khích người lao động thực hiện công việc tốt hơn, thêm gắn bó và cố gắng vì công ty hơn. Đồng thời thu nhập tăng làm người lao động có được an tâm và tạo động lực cho họ phát triển bản thân.
 16. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 9 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY THÀNH TIẾN VINA 2.1. Đặc điểm nguồn nhân lực của công ty Thành Tiến Vina 2.1.1 Phân loại theo trình độ Đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên sản xuất của công ty Thành Tiến Vina ngày càng lớn mạnh và có cơ cấu ổn định. Bảng 2.1: Tổng hợp cán bộ quản lý, công nhân theo trình độ học vấn. Trình độ học vấn Năm 2014 2015 2016 Người % Người % Người % Trên đại học 2 1.4 2 1.3 2 1.2 Đại học 10 6.8 7 4.6 14 8.9 Cao đẳng 23 16 22 14.6 13 8.2 Phỗ thông 108 75.5 119 79.3 128 81.5 Tổng 143 100 150 100,00 157 100 (Nguồn: Phòng nhân sự tại Công ty)
 17. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 10 Nhìn vào bảng 2.1 ta thấy do đặc thù công ty nên số lượng lao động phổ thông chiếm tỷ trọng. Số lượng cán bộ Trên Đại học, Đại học, Cao đẳng cũng tăng lên nhưng ta thấy số lượng cán bộ có trình độ trên đại học vẫn còn ít nên chiếm tỷ lệ nhỏ trong cơ cấu trình độ học vấn của các cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật. Trình độ lao thông Đại học và cao đẳng ít biến động. 2.1.2 Phân loại theo giới tính Lao động nữ trong Tổng công ty Thành Tiến ViNa chiếm một tỷ lệ nhỏ hơn nam giới trong tổng số lao động của cả Tổng công ty. Bảng 2.2 Tổng lao động theo giới tính Chỉ tiêu 2014 2015 2016 Người % Người % Người % Lao động nữ 43 30.1 39 26 42 26.7 Lao đông nam 100 69.9 111 74 115 73.2 Tổng 143 100 150 100 157 100 (Nguồn: Phòng nhân sự tại Công ty) Nhìn chung lao động nữ vẫn chiếm một tỷ lệ nhỏ trong số lao động của cả tổng công ty. Lao động nữ chiếm số lượng nhỏ như vậy sở dĩ là do đặc điểm của ngành. Thường lao động nữ ít có nhu cầu đào tạo để phát triển năng lực. Do đó công ty phải có công tác đào tạo nguồn nhân lực này một cách phù hợp: đảm bảo giờ giấc, cơ sở đào tạo thuận lợi và khuyến khích lao động nữ nâng cao trình độ, kỹ năng.
 18. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 11 2.2. Tình hình thực hiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty Thành Tiến ViNa trong thời gian qua 2.2.1 Xác định nhu cầu đào tạo Việc xác định nhu cầu đào tạo được thực hiện thông qua phòng Tổ chức hành chính của công ty, phòng Tổ chức hành chính hướng dẫn các đơn vị khác trong công ty thực hiện việc xác định nhu cầu đào tạo của mình. Nhu cầu đào tạo lao động của công ty được xác định căn cứ vào phương hướng hoạt động kinh doanh, căn cứ vào tình hình thực tế mà có nhu cầu cụ thể của từng đơn vị theo chức danh quản lý, từng chuyên ngành, chuyên môn nghiệp vụ. Hàng năm thông qua mục tiêu của công ty về sản phẩm mới, thiết bị mới, lao động mới tuyển dụng và nhu cầu nâng cao tay nghề mà các bộ phận trong công ty sẽ đưa lên phòng tổ chức hành chính bản kế hoạch đào tạo. Những căn cứ để xác định nhu cầu đào tạo của công ty Thành Tiến Vina bao gồm: - Một là: Chiến lược sản xuất kinh doanh và tình hình sản xuất kinh doanh cụ thể của công ty, thông qua chiến lược kinh doanh mà công ty có thể xác định lượng lao động mới cần thiết để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm là bao nhiêu, qua đó công ty có thể dự trù được lượng lao động mới, lĩnh vực cần đào tạo mới. Cùng đó với kế hoạch chi tiết hàng năm về sản phẩm, sản lượng, cũng như doanh thu của mỗi ngành sản xuất kinh doanh mà công ty có thể xác định số người lao động cần bồi dưỡng, nâng cao trình độ để thực hiện mục tiêu đã đặt ra. - Hai là: Thông qua đánh giá hàng kỳ của người quản lý để phục vụ cho việc xác định nhu cầu đào tạo của công ty. Qua đánh giá thực hiện công việc mà người quản lý so sánh năng lực của người lao động rồi so sánh với tiêu chuẩn thực hiện công việc từ đó để thấy những kỹ năng cần thiết phải đào tạo đối với người lao động để thực hiện công việc có hiệu quả.
 19. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 12 - Ba là: Dựa trên nhu cầu được đào tạo của người lao động để thực hiện việc xác định nhu cầu đào tạo công ty lấy ý kiến của người lao động điển hình để xác định nhu cầu đào tạo trong từng ngành sản xuất kinh doanh là gì cùng với định hướng sản xuất kinh doanh, từ đó xác định ngành nghề gì cần được ưu tiên đào tạo để tạo hiệu quả lao động tốt nhất. Dựa trên những căn cứ để xác định nhu cầu đào tạo của công ty Thành Tiến Vina thì thấy rằng công ty xuất hiện nhu cầu đào tạo khi: - Cần tuyển thêm lao động là lao động mùa vụ, cán bộ quản lý, nhân viên phục vụ mới. - Khi công ty đầu tư vào dây chuyền công nghệ mới, sản phẩm mới. - Mở rộng thị trường kinh doanh, thị trường cho sản phẩm mới. - Muốn nâng cao trình độ, trang bị thêm kiến thức cho người lao động hiện tại - Đảm bảo hiệu quả và các tiêu chuẩn về an toàn lao động, vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ… trong quá trình lao động. - Kế hoạch đào tạo hàng năm của công ty chiếm phần lớn là đào tạo nâng cao cho người lao động. Cùng với việc đào tạo bồi dưỡng hàng năm cho công nhân và nhân viên phục vụ thì công ty cũng chú trọng đào tạo các cán bộ quản lý, đặc biệt là cán bộ quản lý cấp cơ sở để đảm bảo khả năng quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thông suốt. 2.2.2 Xác định mục tiêu đào tạo Căn cứ vào nhu cầu đào tạo hàng năm công ty Thành Tiến Vina đưa ra mục tiêu đào tạo hàng năm:
 20. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 13 - Một là: Nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng quản lý của người lao động để có thể thực hiện hiệu quả công việc của người lao động - Hai là: Nắm bắt được xu hướng phát triển của các ngành sản xuất kinh doanh có trong công ty, để áp dụng vào thực tiễn sản xuất nhằm tăng hiệu quả - Ba là: Đào tạo người lao động để có thể bắt kịp nhu cầu thị trường trong thời gian tới. Bảng 2.3 Số người đào tạo qua các năm của công ty Thành Tiến Vina Hình thức đào tạo 2014 2015 2016 Số người % Số người % Số người % Đào tạo tại chỗ 23 74.2 31 86.1 25 60.9 Cử đi học lớp ngắn hạn 8 25.8 5 13.8 3 7.3 Đào tạo lại 0 0 0 0 13 31.7 Tổng 31 100 36 100 41 100 (Nguồn: Phòng nhân sự tại Công ty)
 21. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 14 Trong đó hình thức đào tạo tại chỗ của công ty Thành Tiến Vina bao gồm những lớp học cạnh doanh nghiệp được công ty tổ chức để đào tạo bổ sung và nâng cao trình độ cho người lao động Hình thức đào tạo bằng cách cử đi học lớp ngắn hạn được tổ chức để đào tạo các cán bộ quản lý, nhân viên tại các bộ phận văn phòng. Bằng cách cử họ đi học ở những trường chính qui để đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ cần thiết trong công việc cho các nhân viên kế toán, nhân viên phòng tổ chức hành chính tại công ty. Hình thức đào tạo lại chủ yếu được công ty sử dụng để nhắc lại cho người lao động về những nội quy, quy chế, các quy định về an toàn trong lao động. 2.2.3 Phân tích nội dung chương trình và phương pháp đào tạo a) Nội dung chương trình đào tạo Chuơng trình đào tạo phải bao gồm được những môn học, bài giảng mà thông qua đó thể hiện những kỹ năng, kiến thức mà người lao động sẽ được tiếp thu sau mỗi khóa học. Tại công ty Thành Tiến Vina chương trình học được xây dựng khá hợp lý và đầy đủ. Chương trình đào tạo của công ty được xây dựng khá đầy đủ cả về đối tượng, kiến thức và kỹ năng, thời gian đào tạo. Các chương trình đào tạo của công ty được thể hiện qua bảng sau: Dưới đây là bảng mục tiêu đào tạo cho các đối tượng cần được đào tạo của Công ty: Bảng 2.4 Nội dung đào tạo Đối tượng. Các loại hình đào tạo. Yêu cầu, mục tiêu đặt ra.
 22. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 15 Công nhân trực tiếp sản xuất Đào tạo nâng bậc 100% đạt yêu cầu nâng bậc. Đào tạo mới Nắm vững được kiến thức và kỹ năng sau khi được đào tạo. Đào tạo sử dụng trang thiết bị công nghệ mới Nắm vững nguyên lý chuyển động, cấu tạo của máy, sử dụng thành thạo và an toàn máy móc thiết bị mới. Đào tạo an toàn lao động, quy trình sản xuất và nội quy lao động Sau khi được đào tạo, giảm thiểu được tối đa số vụ tai nạn lao động. Cán bộ, nhân viên khối văn phòng Nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ CBNV phải nắm vững được kiến thức, kỹ năng liên quan đến công việc. Đào tạo tin học Sau khoá học đảm bảo CBNV ứng dụng kiến thức, phần mềm quản lý để vận dụng vào công việc có hiệu quả. Đào tạo ngoại ngữ. Có thể áp dụng được vào thực tế công việc hoặc làm việc được với chuyên gia nước ngoài. (Nguồn: Phòng nhân sự tại Công ty)
 23. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 16 Như vậy, ở mỗi chương trình đào tạo, Công ty đều đặt ra những yêu cầu, mục tiêu cụ thể tương ứng với mỗi nội dung đào tạo.Việc đặt ra mục tiêu cụ thể cho từng đối tượng và áp dụng cho từng loại hình đào tạo đã khiến cho việc tổ chức thực hiện và đánh giá hiệu quả được tốt hơn. Nhìn chung nội dung chương trình đào tạo của công ty đã được chú trọng và thiết kế tốt, công ty đã xác định được đầy đủ nội dung của chương trình và điều này sẽ giúp nâng cao hiệu quả đào tạo của mình. Tuy nhiên cũng thấy rằng chương trình đào tạo của công ty chủ yếu để phục vụ cho mục tiêu hàng năm thông qua các khóa học ngắn hạn, công ty vẫn chưa chú trọng đầu tư vào xây dựng các chương trình đào tạo phục vụ lâu dài cho việc sản xuất kinh doanh trong tương lai. b) Phương pháp đào tạo trong công ty Công ty Thành Tiến Vina hiện nay có sử dụng khá nhiều các phương pháp đào tạo khác nhau để thực hiện việc đào tạo cho người lao động như: phương pháp chỉ dẫn trong công việc, kèm cặp chỉ bảo, tổ chức lớp cạnh doanh nghiệp, cử người đi học ở trường chính quy… Cụ thể như sau: - Thứ nhất: Đối với phương pháp chỉ dẫn trong công việc: phương pháp này được áp dụng chủ yếu với những người lao động mới vào công ty. Đặc biệt là những lao động thời vụ vì công việc của họ là khá giản đơn, chỉ cần họ được hướng dẫn và cho làm thử một thời gian ngắn là có thể thực hiện được công việc như đóng gói sản phẩm, xếp sản phẩm vào trong các kiện, do đó đây là phương pháp để đào tạo cho người lao động quen với công việc thuận tiện, nhanh chóng và hiệu quả nhất.
 24. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 17 * Tuy nhiên phương pháp đào tạo này chỉ giúp người lao động làm quen với những công việc đơn giản ban đầu, còn về sau để thực hiện công việc thuần thục thì phải thông qua những khóa đào tạo nâng cao người lao động mà công ty tổ chức hàng năm - Thứ hai: Với phương pháp kèm cặp và chỉ bảo thì được dùng trong công ty để đào tạo chủ yếu là lao động quản lý mới vào,với cán bộ quản lý mới thì được người lãnh đạo trực tiếp như trưởng phòng hướng dẫn và giám sát giúp làm quen với công việc. * Phương pháp này có thể thực hiện ngay tại nơi làm việc của người lao động do đó có thể tận dụng được cơ sở vật chất và đội ngũ lao động trong công ty để thực hiện đào tạo, và như vậy cũng giúp người lao động hiểu thêm về công ty và công việc đang làm. - Thứ ba: Cử đi học ở các trường chính quy là phương pháp đào tạo công ty áp dụng đối với những người làm công tác lãnh đạo các cấp trong công ty hay đối với những người có trình độ chuyên môn cao và cần được nâng cao trình độ để đáp ứng mục tiêu của công ty. Nhìn chung công ty Thành Tiến Vina thực hiện các phương pháp đào tạo khá phù hợp với mục mục tiêu đào tạo và sản xuất kinh doanh của công ty. Các loại hình đào tạo phù hợp với thực tiễn. 2.2.4 Phân tích đội ngũ giáo viên giảng dạy Giáo viên thực hiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty Thành Tiến Vina bao gồm cả giáo viên bên trong và bên ngoài công ty. Đối với giáo viên bên trong công ty thì chủ yếu là các cán bộ quản lý của công ty như giám đốc, trưởng các bộ phận hoặc là những người lao động giỏi lâu năm có trình độ tay nghề cao. Giáo viên bên trong công ty phải đảm bảo được những yêu cầu nhất định để đảm bảo chất lượng giảng dạy như: phải có trình độ đại học trở lên, đã có kinh nghiệm làm việc tại các vị trí được giảng dạy.
 25. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 18 Còn với giáo viên bên ngoài công ty là các giảng viên ở các trường đào tạo mà người lao động sẽ học hoặc thuê của các trường chính quy, các cơ sở đào tạo tư nhân, hay các cán bộ lâu năm của các cơ quan có uy tín. Những giáo viên này thường được ban lãnh đạo và phòng tổ chức của công ty lựa chọn các tiêu chí để phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty. Tùy theo hình thức giảng dạy và phương pháp giảng dạy mà công ty xác định giáo viên thực hiện công tác giảng dạy là giáo viên bên trong hay bên ngoài. Nếu để nhắc lại hay giúp người lao động làm quen với công việc thì công ty sẽ sử dụng giáo viên bên trong công ty, còn nếu muốn cung cấp cho người lao động những kiến thức mới hay nâng cao trình độ thì công ty có xu hướng là sử dụng giáo viên bên ngoài. Bảng 2.5 Số lượng đào tạo Chỉ tiêu ĐVT 2014 2015 2016 1. Số lượng người được đào tạo Người 31 36 41 2. Tỷ lệ đạt yêu cầu % 100 100 100 3. Tỷ lệ khá giỏi % 40,2 52,4 60,5 4. Tổng chi phí cho đào tạo Trđ 42,16 42,84 52,07 5. Chi phí đào tạo bình quân/người Trđ 1,26 1,19 1,27 ( Nguồn: phòng tài chính )
 26. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 19 Nhìn vào bảng ta thấy số lượng người được đào tạo qua các năm liên tục tăng, điều này cho thấy Công ty ngày càng chú trọng đến công tác đào tạo và phát triển cho cán bộ công nhân viên. Chất lượng đào tạo - Cũng qua bảng trên ta thấy chất lượng đào tạo của Công ty ngày càng tăng, thể hiện: Tỷ lệ đạt yêu cầu luôn ở mức 100%, tỷ lệ khá giỏi tăng hàng năm, cụ thể: năm 2014 là 40,2%, năm 2015 là 52,4%, và năm 2016 là 60,5%. - Hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty còn được biểu hiện qua sự tăng lên của năng suất lao động. Điều này được thể hiện cụ thể qua bảng dưới đây:
 27. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 20 Bảng 2.6 Năng suất lao động ( Nguồn: Phòng tổ chức hành chính ) Nhìn vào bảng ta thấy nhờ có công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực mà trình độ năng lực tay nghề chuyên môn của người lao động được nâng lên đáng kể góp phần làm tăng năng suất lao động bình quân của 1 lao động qua các năm. 2.2.5 Phân tích thực trạng kết quả đào tạo Sau mỗi khóa học công ty đều thực hiện việc đánh giá kết quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của mình, việc này giúp cho công ty có thể nhận biết được chỗ hiệu quả và chưa hiệu quả trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty mình. Việc đánh giá kết quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty còn giúp công ty có thể thấy rõ tác dụng của công tác đào tạo đối với kết quả sản xuất kinh doanh, đây là điều mà mỗi doanh nghiệp đều quan tâm. Đặc biệt khi thực hiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong công ty mình. Chỉ tiêu ĐVT 2014 2015 2016 1. Doanh thu Nghìn đồng 128,363,052 138,529,941 149,235,129 2. NSLĐ bình quân của 1 lao động Nghìn đồng /người 897643.7 923532.9 950542.2 3. Tỷ lệ tăng NSLĐ % +1.02 + 1.03
 28. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 21 Sau mỗi khóa đào tạo là công ty Thành Tiến Vina lại có những cuộc đánh giá kết quả của khóa đào tạo mà công ty thực hiện. Để thực hiện việc đánh giá kết quả đào tạo công ty sử dụng những phương pháp đánh giá khác nhau cho những phương pháp đào tạo khác nhau. Đối với phương pháp đào tạo trong công ty như các lớp cạnh doanh nghiệp, chỉ dẫn kèm cặp… thì sau khi đào tạo công ty đều có những bài kiểm tra đối với các học viên, những bài kiểm tra này được biên soạn bởi các giáo viên. Để đạt yêu cầu thì người lao động cần phải đạt được điểm nhất định đối với bài kiểm tra. Còn đối với đào tạo tại các cơ sở ngoài doanh nghiệp thì việc kiểm tra sẽ do cơ sở đào tạo đó đảm nhiệm, họ sẽ ra bài kiểm tra và chấm điểm nếu đạt thì người lao động sẽ được cấp chứng chỉ. Ngoài ra để đánh giá kết quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực thì công ty còn thông qua đánh giá kết quả thực hiện công việc của người lao động sau khi đào tạo. Công ty sử dụng phiếu đánh giá nhân viên để nhân viên tự đánh giá, trong phiếu gồm có các nội dung như: Khả năng cá nhân: bao gồm các tiêu chí như thái độ làm việc, khả năng làm việc,… Khả năng làm việc: bao gồm các tiêu thức năng suất lao động, tính đánh tin cậy, khả năng sáng tạo, khả năng thích ứng, khả năng hợp tác… Đối với cán bộ quản lý thì có thêm tiêu thức đánh giá là khả năng tổ chức. Các chỉ tiêu trên được thể hiện trong bảng bình bầu xếp loại A, B, C... Sau khi thu thập sự đánh giá của nhân viên thì người quản lý cũng làm phiếu đánh giá của mình để đánh giá nhân viên, trong phiếu có các chỉ tiêu như: sự thực hiện công việc, nhận trách nhiệm, chuyên cần, cẩn thận và chính xác, hợp tác phối hợp, mức độ hoàn thành công việc, sáng kiến…
 29. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 22 Công ty sẽ tổng hợp tất cả các yếu tố trên để đánh giá công tác đào tạo của mình, từ đó công ty sẽ tìm ra ưu điểm và hạn chế của công tác đào tạo sau đó phục vụ cho việc xác định nhu cầu đào tạo, phương pháp đào tạo… vào kế hoạch năm sau. PHIẾU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO Anh/chị hiện đang làm việc ở bộ phận:………………………………………. Theo anh /chị, tham gia các khóa đào tạo trong công ty là: * Rất tốt * Tốt *Bình thường * Lãng phí Lý do: …………………………………………………………………………. Đánh giá của anh/chị về các phương pháp đào tạo được áp dụng trong các khóa học * Rất tốt * Tốt * Bình thường * Không phù hợp Đánh giá của anh/chị về giáo viên giảng dạy trong các khóa đào tạo: * Rất tốt * Tốt * Bình thường * Chưa tốt * Ý kiến khác, cụ thể: ……………………………………………………..………………………….. Đánh giá của anh/chị về các vấn đề sau của chương trình đào tạo. Nội dung Mức độ hài lòng
 30. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 23 Kém Trung bình Khá Tốt Giúp ích cho công việc đang làm Thời gian bố trí đào tạo hợp lý Tài liệu học tập được trang bị Nội dung được đào tạo Lựa chọn người được đào tạo Những gì anh/chị muốn được học thêm từ khóa học? …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Anh/chị có đề nghị gì về việc sửa đổi các khóa học không? ………………………………………………………………………………… Hiệu quả cụ thể của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Số liệu tổng hợp khảo sát về chương trình đào tạo tại Công ty (Mẫu:50 người)
 31. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 24 Bảng 2.7 Kết quả khảo sát Chỉ tiêu Số lượng(người) Rất Tốt Tốt Bình thường Chưa tốt Sự cần thiết của công tác đào tạo 4 46 0 0 Phương pháp đào tạo của khóa học 0 11 36 3 Giáo viên giảng dạy 2 40 8 0 Giúp ích cho công việc đang làm 0 27 23 0 Thời gian bố trí đào tạo hợp lý 0 6 22 22 Tài liệu học tập được trang bị 0 9 41 0 Nội dung được đào tạo 5 7 32 6 Lựa chọn người được đào tạo 0 11 39 0
 32. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 25 Qua khảo sát trên cho thấy nhân viên rất coi trọng công tác đào tạo tại công ty, được đào tạo là quyền lợi của người lao động, giáo viên giảng dạy cũng có kết quả hài lòng cao. Tồn tại bên cạnh những kết quả mà công ty thu được qua quá trình đào tạo và phát triển thì vẫn còn những bất cập mà do công ty vẫn còn thiếu sót trong quá trình thực hiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Đó là vẫn có những người lao động chưa vận dụng được những kiến thức được dạy trong khóa học vào thực tiễn công việc, và họ chỉ mở mang được kiến thức trong công việc. Trong số đó có người thấy rằng do bản thân mình còn có hạn chế, ngoài ra còn có những người có nhu cầu học những khóa học khác hơn, để thu được nhiều các kiến thức khác hơn nữa… Như vậy có thể thấy là công ty vẫn còn thiếu trong việc xác định nhu cầu đào tạo của người lao động để xây dựng chương trình đào tạo một cách đầy đủ, công ty trong quá trình thực hiện xác định nhu cầu đào tạo là thông qua nhu cầu đào tạo được xác định từ dưới các bộ phận cơ sở nên chưa có sự thống nhất về tiêu chuẩn để lựa chọn lao động được đào tạo. Việc lựa chọn này phụ thuộc nhiều vào sự đánh giá thực hiện công việc của người quản lý tại các cấp cở sở đối với nhân viên, do đó không thể tránh được tình trạng ý kiến chủ quan của người quản lý có thể ảnh hưởng đến công tác đào tạo. Chỉ tiêu thời gian bố trí để đào tạo là chưa hợp lý và có kết quá đánh giá thấp nhất do việc đào tạo thường bố trí ngoài giờ hành chính, nhân viên phải ở lại tham dự buổi đào tạo và làm thêm giờ. Các chỉ tiêu còn lại đều được đánh giá ở mức bình thường.
 33. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 26 2.2.6 Đánh giá chung về tình hình sử dụng nguồn nhân lực tại công ty Ưu điểm: - Số người lao động được đào tạo của công ty Thành Tiến Vina được đào tạo đều tăng qua các năm. Có thể thấy rằng số người lao động được đào tạo của công ty mỗi năm đều tăng lên. Lãnh đạo Công ty rất quan tâm đến vấn đề đào tạo nhân viên. - Trong những năm vừa qua công ty thực hiện đào tạo người lao động thông qua những phương pháp đào tạo chủ yếu như là kèm cặp, chỉ dẫn công việc, tổ chức các lớp cạnh doanh nghiệp, cử đi đào tạo tại nước ngoài, hội thảo… Phương pháp đào tạo được công ty thực hiện đào tạo với hình thức đào tạo ngay tại công ty có số người lao động tham gia cao nhất. Điều này cho thấy hình thức đào tạo tại chỗ với sự tham gia giảng dạy của chuyên gia thuê từ bên ngoài của công ty được người lao động đánh giá cao và phát huy hiệu quả, cùng với đó việc đào tạo tại chỗ cũng phù hợp hơn với hoạt động sản xuất kinh doanh nên công ty có xu hướng đào tạo theo phương pháp nay nhiều hơn so với những phương pháp còn lại. - Thực hiện mọi chính sách lao động của Nhà nước qui định đối với một doanh nghiệp nên quyền lợi toàn thể cán bộ công nhân viên đảm bảo. - Về giáo viên thực hiện công tác giảng dạy thì công ty Thành Tiến Vina đã có sự đầu tư khá tốt. Những người làm công tác giảng dạy trong công ty là nhưng người lao động lâu năm hiểu biết về công ty và có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất, những người làm công tác giảng dạy này đa phần là có trình độ đại học trở lên. Còn đối với những người làm công tác giảng dạy từ bên ngoài công ty thì đều có trình độ đào tạo đại học trở lên và họ có kiến thức, kỹ năng giảng dạy chuyên nghiệp , nhiệt tình nên rất thu hút người lao động được đào tạo trong công ty - Sau khi được đào tạo nâng cao tay nghề, thì năng suất lao động trong sản xuất tăng lên rõ rệt.
 34. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 27 - Cán bộ quản lý được nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, từ đó nắm bắt được - nhiều cái mới và hiểu rõ hơn tình hình kinh tế thế giới trong giai đoạn hiện nay. Nhược điểm: - Hiện nay công ty Thành Tiến Vina dựa trên kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty hàng năm để xác định nhu cầu đào tạo là chủ yếu, do vậy nếu tình hình sản xuất kinh doanh của công ty có những biến đổi cũng làm cho công tác đào tạo và phát triển bị xáo trộn theo để đáp ứng thực tiễn sản xuất kinh doanh. Việc lập kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tuy được lập dựa trên kế hoạch phát triển và kinh doanh của công ty nhưng lại không tương xứng với mức độ chi tiết ấy. Công ty chỉ xây dựng chiến lược một cách chung chung về số lượng đào tạo trong thời gian tới để đáp ứng nhu cầu sản xuất chứ không có sự cụ thể hóa đối với công tác đào tạo. Tình trạng này của công ty là do công ty không có kế hoạch đào tạo lao động từ trước để họ đủ khả năng kiêm nhận một vị trí cụ thể. Có thể thấy rằng thời gian tới công ty có một số vị trí sắp tới thời gian nghỉ hưu những vẫn chưa có kế họach đào tạo cụ thể với người lao động thay thế vào vị trí đó. Như vậy có thể thấy rằng công tác đào tạo của công ty vẫn còn sự bị động và đôi khi chưa theo kịp sự thay đổi, điều này nếu lâu dài có thể gây ra những ảnh hưởng không tốt đối với cả người lao động và công ty - Công ty xác định nhu cầu đào tạo tuy đã có sự kết hợp giữa nhu cầu của người lao động và nhu cầu của công ty nhưng chủ yếu vẫn xuất phát từ yêu cầu đối với sản xuất kinh doanh của công ty. Công ty chưa thực sự xác định nhu cầu đào tạo của người lao động bằng cách dựa vào việc xác định nhu cầu và đánh giá thực hiện công việc của người lao động. Hiện nay công ty đang thực hiện việc xác định nhu cầu đào tạo của mình thông qua người quản lý ở các bộ phận, họ tập hợp nhu cầu đào tạo của bộ phận mình thành bảng kế hoạch rồi trình lên công ty để xét duyệt đào tạo, như vậy việc xác định này vẫn có hạn chế là có thể dựa trên kinh nghiệm chủ quan của mình để xác định các kiến thức kỹ năng cần thiết cho việc thực hiện công việc ở bộ phận mình để lập kế hoạch đào tạo
 35. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 28 - Hiện nay kinh phí đào tạo của công ty vẫn chưa được thành lập một quỹ riêng mà vẫn được hạch toán vào quỹ đầu tư phát triển của công ty, do vậy nguồn kinh phí đào tạo và phát triển của công ty vẫn phải hạch toán vào chi phí sản xuất của doanh nghiệp nên nguồn kinh phí hàng năm phải dựa vào khả năng kinh doanh của doanh nghiệp thì mới xác định cụ thể được. Điều này làm cho kế hoạch đào tạo hàng năm của công ty chưa có sự ổn định mà phải dựa vào nguồn kinh phí đào tạo rồi mới xác định nhu cầu đào tạo cụ thể của công ty trên cơ sở các kế hoạch đào tạo mà các bộ phận cơ sở trình lên. - Việc đánh giá về khóa đào tạo của người làm công tác đào tạo tại công ty là khá sơ sài, chỉ dựa vào sự theo dõi chủ quan và ý kiến của một số người lao động được đào tạo để đánh giá nội dung chương trình đào tạo. Để đánh giá khóa học thì người làm công tác đào tạo chỉ dựa vào các phiều điều tra với một số người lao động dể dùng làm cơ sở để đánh giá khóa học. Người làm công tác đào tạo chưa đánh giá hiệu quả của khóa học sau khi người lao động học xong và thực hiện công việc một thời gian,do vậy việc đánh giá khóa học chưa hoàn toàn chính xác vì chưa có đủ thông tin để có thể đánh giá là khóa học có mang lại hiệu quả hay không, những kiến thức ấy có thực sự áp dụng tốt trong thực tiễn lao động không. Việc đánh giá hiệu quả đào tạo của công ty còn những bất cập cần giả quyết - Cán bộ quản lý của Công ty chưa được trang bị kỹ càng những kỹ năng đểnhận biết sự thay đổi của thị trường và sự biến đổi của kinh tế thế giới trong tương lai. - Phân tích công việc tại Công ty thực hiện chưa tốt còn mang tính chung chung chưa rõ ràng. - Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực chưa được quan tâm đúng mứcvới tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.
 36. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 29 - Do khối lượng công việc có sự thay đổi lớn theo yêu cầu thị trường dẫn đến việc Công ty dễ bị động trong khâu chuẩn bị các nguồn lực để sản xuất, kinh doanh trong đó có việc chuẩn bị nguồn nhân lực. - Ở xa các trung tâm kinh tế lớn trong cả nước nên sự năng động trong thờibuổi kinh tế thị trường của cán bộ công nhân viên còn hạn chế....tầm hiểu biết còn hạn hẹp.
 37. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 30 CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY THÀNH TIẾN VINA
Anúncio