Anúncio
Khóa luận Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Sao Nam Việt.docx
Khóa luận Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Sao Nam Việt.docx
Khóa luận Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Sao Nam Việt.docx
Khóa luận Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Sao Nam Việt.docx
Anúncio
Khóa luận Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Sao Nam Việt.docx
Khóa luận Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Sao Nam Việt.docx
Khóa luận Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Sao Nam Việt.docx
Khóa luận Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Sao Nam Việt.docx
Khóa luận Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Sao Nam Việt.docx
Anúncio
Khóa luận Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Sao Nam Việt.docx
Khóa luận Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Sao Nam Việt.docx
Khóa luận Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Sao Nam Việt.docx
Khóa luận Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Sao Nam Việt.docx
Khóa luận Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Sao Nam Việt.docx
Anúncio
Khóa luận Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Sao Nam Việt.docx
Khóa luận Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Sao Nam Việt.docx
Khóa luận Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Sao Nam Việt.docx
Khóa luận Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Sao Nam Việt.docx
Khóa luận Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Sao Nam Việt.docx
Anúncio
Khóa luận Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Sao Nam Việt.docx
Khóa luận Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Sao Nam Việt.docx
Khóa luận Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Sao Nam Việt.docx
Khóa luận Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Sao Nam Việt.docx
Khóa luận Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Sao Nam Việt.docx
Anúncio
Khóa luận Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Sao Nam Việt.docx
Khóa luận Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Sao Nam Việt.docx
Khóa luận Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Sao Nam Việt.docx
Khóa luận Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Sao Nam Việt.docx
Khóa luận Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Sao Nam Việt.docx
Anúncio
Khóa luận Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Sao Nam Việt.docx
Khóa luận Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Sao Nam Việt.docx
Khóa luận Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Sao Nam Việt.docx
Khóa luận Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Sao Nam Việt.docx
Próximos SlideShares
Báo cáo thực tập khoa quản trị kinh doanh trường đại học công nghệ sài gòn.docxBáo cáo thực tập khoa quản trị kinh doanh trường đại học công nghệ sài gòn.docx
Carregando em ... 3
1 de 33
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Khóa luận Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Sao Nam Việt.docx(20)

Mais de Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149(20)

Anúncio

Último(20)

Khóa luận Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty Sao Nam Việt.docx

 1. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH BÁO CÁO THỰC TẬP ĐỀ TÀI: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH SAO NAM VIỆT GVHD : Ths . HUỲNH MINH TÂM SVTH : NGUYỄN DƯƠNG TƯỜNG VI MSSV : 1800000373 LỚP : 18DQN1A TP.HCM
 2. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH BÁO CÁO THỰC TẬP ĐỀ TÀI: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH SAO NAM VIỆT GVHD : ThS. HUỲNH MINH TÂM SVTH : NGUYỄN DƯƠNG TƯỜNG VI MSSV : 1800000373 LỚP : 18DQN1A TP.HCM
 3. ii NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ......................................................................................................................................
 4. iii NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ......................................................................................................................................
 5. iv NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ......................................................................................................................................
 6. v MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU ..........................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ......................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 1.3. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN:...........................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 1.4. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU:.............................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 1.5. PHẠM VI NGHIÊN CỨU:..................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 1.6. CẤU TRÚC ĐỀ TÀI..........................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. PHẦN 2: NỘI DUNG ....................................................................................................1 CHƯƠNG 1....................................................................................................................1 QUAN VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP..................................................................................1 1.1.GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY ..........................................................................1 1.2.CƠ CẤU TỔ CHỨC....................................................................................................2 1.3.GIỚI THIỆU PHÒNG NHÂN SỰ..................................................................................3 1.4.MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ TIÊU CHUẨN CÔNG VIỆC CỦA VỊ TRÍ SINH VIÊN THỰC TẬP ..6 - ĐẢM BẢO HỒ SƠ NHÂN VIÊN ĐẦY ĐỦ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VÀ QUY ĐỊNH CỦA CÔNG TY.....................................................................8 1.5.PHÂN TÍCH KẾT QUẢ SXKD CỦA CÔNG TY..........................................................12 CHƯƠNG 2..................................................................................................................13 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH SAO NAM VIỆT ......................................................................................13 2.1.PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG.........................................13 2.2.PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ NGUỒN TUYỂN DỤNG...............................................19 2.3.THỰC TRẠNG VỀ HÌNH THƯC TUYỂN DỤNG ..........................................................20 2.4. KINH PHÍ TUYỂN DỤNG ........................................................................................20 2.5. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG.....................................................................21 2.5.1. Ưu điểm........................................................................................................21 2.5.2. Nhược điểm ..................................................................................................24 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THỰC TẬP .......................................................................26 3.1. MÔ TẢ 01 NGÀY LÀM VIỆC ĐIỂN HÌNH CỦA SINH VIÊN ĐI THỰC TẬP .........ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
 7. vi 3.2. BÀI HỌC CỦA BẢN THÂN...............................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 3.2.1. Bài học kinh nghiệm về cách thực hiện công việc .......Error! Bookmark not defined. 3.2.2. Bài học kinh nghiệm về kỹ năng.....................Error! Bookmark not defined. 3.2.3. Bài học kinh nghiệm về thái độ......................Error! Bookmark not defined. 3.3. ĐỊNH HƯỚNG CÔNG VIỆC CỦA BẢN THÂN SAU KHI TỐT NGHIỆP ................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. PHẦN 3: KẾT LUẬN..................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
 8. vii DANH MỤC VIẾT TẮT ATLĐ An toàn lao động BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế CBCNV Cán bộ công nhân viên CĐ Cao đẳng ĐH Đại học GĐ Giám đốc HC-NS Hành chính nhân sự PCCC Phòng cháy chữa cháy PGĐ Phó giám đốc NXB Nhà xuất bản
 9. viii DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1. Sơ đồ cấu tạo bộ máy ......................................................................................2 Hình 1.2. Cơ cấu phòng hành chính nhân sự...................................................................3 Hình 2.1: Sơ đồ quy trình tuyển dụng lao động trực tiếp tại công ty............................13 Hình 2.2: Biểu mẫu đánh giá thử việc của công ty .......................................................16 Hình 2.3: Sơ đồ quy trình tuyển dụng lao động gián tiếp tại công ty ...........................17 Hình 3.1: Quy trình công việc 1 ....................................Error! Bookmark not defined.
 10. ix DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1. Khái quát doanh thu, lợi nhuận, chi phí của Công ty giai đoạn 2018 – 2020 .......................................................................................................................................12 Bảng 2.1: Bảng so sánh nhu cầu tuyển dụng và thực tế tuyển dụng công ty năm 2018 - 2020 ...............................................................................................................................21 Bảng 2.2: Kết quả tuyển dụng nhân lực của công ty.....................................................22
 11. 1 PHẦN 2: NỘI DUNG CHƯƠNG 1 QUAN VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP 1.1.Giới thiệu sơ lược về Công ty Tên công ty Công ty TNHH Sao Nam Việt Ngày thành lập Ngày 31 tháng 07 năm 2009 Vốn đăng ký kinh doanh 10 tỷ VNĐ Tên viết tắt SAO NAM VIỆT Lĩnh vực kinh doanh Thiết kế website, Công nghệ thông tin, Quảng cáo trực tuyến, Truyền thông, Quản lý tài sản … Người đại diện pháp luật Trần Ngọc Yến Phượng Điện thoại Địa chỉ 0933846889 31A Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh Website Sao Nam Việtco.com Email Saonamviet@gmail.com Sao Nam Việt trung thành với triết lý kinh doanh “Sát cánh cùng thương hiệu của doanh nghiệp – Thành công của doanh nghiệp là thành công của Sao Nam Việt”. Công ty cam kết đảm bảo lợi ích cao nhất cho khách hàng, đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu trong các lĩnh vực: Quảng cáo trực tuyến, Công nghệ thông tin, Quản lý tài sản, Phát triển nhân lực… Với đội ngũ nhân viên lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, chúng tôi luôn hướng tới cung cấp các dịch vụ tốt nhất với giá cả hợp lý, để mỗi khi nhắc đến Sao Nam Việt là khách hàng nhắc đến sự hài lòng. Các lĩnh vực: Quảng cáo trực tuyến, Công nghệ thông tin, Quản lý tài sản,
 12. 2 Tầm nhìn, sứ mạng và chức năng nhiệm vụ của công ty Công ty theo đuổi và phát triển trong lĩnh vực Marketing Online, công ty hiểu được sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường. Do đó chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao chất lượng dịch vụ – chìa khóa để tạo dựng lòng tin cho khách hàng.  Chiến lược Tổng thể về Marketing  Kênh quảng cáo phủ sóng, thấu hiểu người dùng  Nhắm chọn vào Hiệu quả Chiến dịch  Kinh nghiệm, Công nghệ và Cách làm từ Nhật Bản  Mức giá phù hợp 1.2.Cơ cấu tổ chức Vì lĩnh vực kinh doanh của công ty là bán dịch vụ thiết kế website, các dịch vụ quảng cáo nên về mặt các bộ phận văn phòng chỉ ở mức cơ bản. Bộ phận được quan tâm nhiều nhất là bộ phận kinh doanh và thiết kế. Vì đây là nơi giữ vai trò then chốt, quyết định sự thành công của công ty. Nơi đây tập trung rất nhiều nhân viên kinh doanh; Cũng như là các trưởng nhóm, trưởng phòng có vai trò định hướng các thành viên trong nhóm phát triển, nỗ lực trong công việc nhằm đạt được doanh số, chỉ tiêu mà công ty đề ra. Nguồn: phòng nhân sự Hình 1.1. Sơ đồ cấu tạo bộ máy Nhiệm vụ của các phòng ban Trong cơ cấu này, mỗi người sẽ đảm nhận những vai trò và nhiệm vụ khác nhau, cùng phối hợp để giúp cho việc kinh doanh hiệu quả nhất. Trong đó: - Ban giám đốc: là người lãnh đạo, trực tiếp điều hành mọi hoạt động của công ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của công ty. BAN GIÁM ĐỐC PHÒNG KẾ TOÁN PHÒNG NHÂN SỰ PHÒNG KINH DOANH PHÒNG KỸ THUẬT
 13. 3 - Phòng kinh doanh: là bộ phận nồng cốt của công ty, có vai trò đem lại doanh số cho công ty, đảm bảo thực hiện mục tiêu doanh số mà công ty đề ra. - Phòng kế toán: có nhiệm vụ thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích tình thông tin tài chính, tình hình kinh tế của công ty. - Phòng nhân sự: thực hiện kế hoạch tuyển dụng nhân sự, thông báo thông tin từ Giám đốc đến nhân viên. - Phòng kỹ thuật: Có nhiệm vụ thiết kế theo yêu cầu khách hàng, về quảng cáo thì theo dõi giá thầu, báo giá, triển khai dự án theo kế hoạch từ phòng kinh doanh. 1.3.Giới thiệu Phòng nhân sự Trong thời gian thực tập tại Công ty em đã được công ty phân vào vị trí thực tập trong phòng hành chính nhân sự. Tại phòng chánh nhân sự có cơ cấu tổ chức và chức năng cụ thể như sau : Cơ cấu tổ chức : Hình 1.2. Cơ cấu phòng hành chính nhân sự ( Nguồn : Phòng nhân sự) Tổng nhân viên : 04 - Trưởng phòng : 01- anh Lê Xuân Phát - Chuyên viên nhân sự tiền lương : 01 – chị Đào Thị Hương - Chuyên viên tuyển dụng nguồn nhân lực : 01- anh Lê Xuân Thống - Chuyên viên hành chính văn phòng : 01 – chị Nguyễn Thị Liên Trình độ học vấn : Trưởng phòng Chuyên viên Nhân sự tiền lương Chuyên viên tuyển dụng Nhân sự Chuyên viên Hành chính Văn phòng
 14. 4 - Thạc sĩ : 01 - Cử nhân : 03 Chức năng nhiệm vụ các thành viên: Trưởng phòng nhân sự: Trưởng phòng nhân sự có nhiệm vụ chính là quản trị nguồn nhân lực trong công ty. Bốn nhiệm vụ chính của trưởng phòng nhân sự là: lập kế hoạch và tuyển dụng, đào tạo và phát triển, duy trì và quản lý, cung cấp, truyền thông tin và dịch vụ nhân sự : - Hỗ trợ cho cấp trên (Giám đốc/ ban giám đốc) giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực nhân sự trong công ty. - Điều hành các hoạt động trong phòng của mình. - Tương tác, hỗ trợ các phòng, ban khác khi họ có yêu cầu hay khó khăn trong vấn đề nhân sự. - Tham mưu cho Tổng giám đốc về công tác quản lý và phát triển nguồn nhân lực để phục vụ tốt chiến lược kinh doanh của Công ty. - Thực hiện các công tác hành chính quản trị nhằm đảm bảo các hoạt động điều hành, quản lý của Công ty. Chuyên viên Nhân sự tiền lương - Chấm công nhân viên. - Xây dựng các biểu mẫu, quy trình đánh giá thành tích nhân viên. - Xây dựng các chỉ tiêu đánh giá thành tích nhân viên. - Đôn đốc cán bộ công nhân viên trong toàn công ty thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. - Triển khai áp dụng hệ thống thang bảng lương trong toàn Công ty. - Thực hiện báo cáo thống kê lao động và tiền lương Theo quy định. Phối hợp với các phòng ban xây dựng và cập nhật điều chỉnh, bổ sung các chế độ chính sách, nội quy, quy chế phù hợp từng thời điểm, giai đoạn. - Cấp phát thẻ BHXH, BHYT. - Triển khai thực hiện các chế độ chính sách của Nhà Nước liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của nhân viên. - Tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của anh chị em trong công ty để có những giải pháp giải tỏa kịp thời những vướng mắt cho họ.
 15. 5 - Kiểm soát biểu mẫu, việc thực hiện đánh giá CBNV trong công ty. - Kiểm soát các chỉ tiêu đánh giá thành tích nhân viên ở từng phòng ban. - Xây dựng và quản lý hệ thống thang bảng lương. Thực hiện công tác lập bảng thanh toán lương định kỳ hàng tháng. - Quản lý và chịu trách nhiệm về hồ sơ lương. - Đảm bảo việc thực hiện thống nhất các quy định về tiền lương, thưởng do công ty ban hành. - Rà soát đề nghị và thực hiện việc nâng lương, nâng bậc cho người lao động Theo quy định (Theo dõi tiến độ, thông báo cho trưởng bộ phận,tiến hành các thủ tục cần thiết). - Chịu trách nhiệm trong việc cập nhật, Theo dõi, kiểm tra và thực hiện công tác chế độ chính sách lao động trong toàn công ty. - Hoàn tất các hồ sơ, biểu mẫu để mua BHYT, BHXH hằng tháng cho nhân viên. - Thực hiện bảng đối chiếu qúy , nữa năm, một năm với cơ quan bảo hiểm về việc mua bảo hiểm. - Tổ chức xây dựng và Hoàn thiện các các chính sách lương bổng, khen thưởng, phúc lợi, phụ cấp cho CBNV. - Kiểm soát việc chấm công và thực hiện thống nhất việc tính lương, chế độ phụ cấp, khen thưởng cho CBNV trong toàn công ty. Chuyên viên tuyển dụng nguồn nhân lực: - Dự báo nhu cầu tuyển dụng hàng năm. - Lên kế hoạch chuẩn bị nguồn lực (kinh phí, phòng ốc, các bài kiểm tra, trắc nghiệm ứng viên…) cho việc tuyển dụng nhân viên mới. - Xác định nguồn tuyển dụng. - Tiếp nhận sàng lọc và xử lý hồ sơ ứng viên. - Lập danh sách ứng viên tham gia phỏng vấn và thông báo cho họ biết. - Tiến hành phỏng vấn ứng viên. - Lập chương trình hội nhập và- công ty cho nhân viên mới. - Tổng kết công tác tuyển dụng. - Theo dõi và đánh giá biến động nhân sự trong Công ty. - Cho nhân viên mới ký kết hợp đồng lao động.
 16. 6 - Đăng ký lao động Theo các quy định của luật pháp và các cơ quan chức năng. - Thành lập hội đồng tuyển dụng. - Mô tả công việc các chức danh cần tuyển.. - Kiểm soát việc quy trình tuyển dụng nhân sự trong công ty. Chuyên viên Hành chính Văn phòng: - Mua sắm các trang thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm. - Trực tiêp đi đóng các chi phí: điện nước, tiền thuê nhà, phân xưởng … - Liên hệ (với Sở Kế hoạch – Đầu tư) làm hồ sơ thay đổi pháp nhân, địa chỉ và giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện. Đảm bảo công việc được tiến hành nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu của công ty. - Trình ký các đề xuất, giấy tờ. - Thực hiện những công việc Theo sự chỉ đạo trực tiếp bằng văn bản của BGĐ. - Đôn đốc các bộ phận có liên quan thực hiện việc kiểm định, gia hạn, làm mới các giấy tờ trên đúng hạn. - Lập kế hoạch chi trả các chi phí phát sinh và cố định (điện, nước…) trình lên Ban Giám Đốc và gửi cho phòng Kế toán, tiến hành nhận tiền từng phần để thanh toán. 1.4.Mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc của vị trí sinh viên thực tập Khái quát công việc - Tham gia lập các mô tả công việc, tư vấn lãnh đạo phòng xây dựng các chính sách nhân sự, đánh giá và phát triển nguồn nhân lực; - Tham gia xây dựng các quy định, quy trình và quy chế quản trị chung của Công ty và các phòng ban; - Theo dõi và xử lý các biến động về nhân sự trong Công ty, quản lý hồ sơ nhân sự, soạn thảo các quyết định, công văn hành chính nhân sự, lập hợp đồng lao động cho cán bộ nhân viên. - Thực hiện các nhiệm vụ của công tác tuyển dụng gồm lập kế hoạch tuyển dụng, đăng tuyển, lọc xét hồ sơ và phỏng vấn. - Làm các thủ tục chuẩn bị và tiếp đón nhân viên mới, xây dựng tài liệu và tổ chức đào tạo hội nhập cho nhân viên mới; - Phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện các phong trào xây dựng nề nếp văn hóa và thúc đẩy tinh thần làm việc của cán bộ nhân viên trong Công ty; - Lập các báo cáo công việc.
 17. 7 - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý phòng. Tiêu chuẩn công việc - Lập và triển khai các kế hoạch tuyển dụng nhằm đáp ứng yêu cầu về nhân lực của các bộ phận về yêu cầu tuyển dụng lao động tại công ty - Xây dựng và thực hiện quy trình tuyển dụng như quảng cáo, thu nhận hồ sơ, thi và phỏng vấn, khám sức khoẻ và thương lượng với ứng viên. liên lạc với thí sinh đi làm việc tại công ty. Tìm cách tốt nhất để nâng cao các hoạt động tuyển dụng như giới thiệu tại trường Đại học, Cao đẳng hoặc tham gia hội chợ việc làm và đăng quảng cáo trên báo, trên Internet ...Tổ chức tuyển dụng theo chương trình đã được phê duyệt. - Nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, trả hồ sơ không đạt, lên danh sách trình trưởng phòng/Giám Đốc - Lập – gửii thư mời test theo yêu cầu trưởng phòng, điện thoại báo ứng viên ngày giờ test, chuẩn bị bài test – phòng test, chuyển bài test cho trưởng phòng, lên danh sách kết quả test, thông báo ứng viên không đạt bằng thư - Lên danh sách phỏng vấn, thông báo ứng viên phòng vấn bằng điện thoại và thư, tổ chức phỏng vấn (phòng họp, nhắc lại lịch), lên danh sách kết quả phỏng vấn, thông báo ứng viên không đạt yêu cầu, thông báo ứng viên đạt yêu cầu và lịch nhận việc, lập giấy nhận việc. - Theo dõi kết quả thử việc, tổ chức ký hợp đồng lao động thử việc, chính thức cho người lao động. - Tham gia giải quyết các vấn đề về pháp luật liên quan đến các hoạt động tuyển dụng của công ty. Đề xuất với cấp trên trực tiếp về mọi ý tưởng sáng tạo nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng công việc của bộ phận - Quản lý hồ sơ, lý lịch của cán bộ nhân viên toàn Công ty: lưu hồ sơ cán bộ nhân viên trong file theo bộ phận. Lập danh sách cán bộ nhân viên Công ty theo biểu mẫu, cập nhật định kỳ hàng tháng. - Quản lý hồ sơ lý lịch của ứng viên không đạt yêu cầu: lập danh sách ứng viên không đạt yêu cầu theo biểu mẫu danh sách phỏng vấn của Thủ tục tuyển dụng, hồ sơ của từng đợt tuyển dụng đối với mỗi loại chức danh được lưu giữ riêng theo thứ tự trong danh sách. - Quản lý hồ sơ cán bộ nhân viên nghỉ việc: tất cả cán bộ nhân viên nghỉ việc được lưu theo thứ tự thời gian, cán bộ nhân viên nghỉ việc rút lại hồ sơ thì phải photo
 18. 8 lưu hồ sơ, lập danh sách cán bộ nhân viên nghỉ việc theo thời gian, danh sách cán bộ nhân viên nghỉ việc tương tự như danh sách cán bộ nhân viên hiện thời. - Quản lý việc đào tạo của công ty: lập kế hoạch, chương trình đào tạo, liên hệ cơ sở đào tạo, làm thủ tục cho cán bộ nhân viên đi đào tạo, lưu bằng cấp – chứng chỉ đào tạo của cán bộ nhân viên, đánh giá kết quả đào tạo, lưu hồ sơ đào tạo. - Lưu giữ hồ sơ của ứng viên, nhân viên, nhân viên nghỉ việc theo quy định. Theo dõi biến động nhân sự. Định kỳ thống kê, lập báo cáo phân tích tình hình sử dụng nhân sự trình Trưởng phòng xem xét để báo cáo Giám Đốc. - Đảm bảo hồ sơ nhân viên đầy đủ theo quy định của pháp luật và quy định của công ty. - Cập nhật các loại tài liệu, hồ sơ liên quan đến quá trình thực hiện công việc của nhân viên như hồ sơ đào tạo, đánh giá, cung cấp tài sản . Cập nhật, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ người lao động đúng quy định - Trực tiếp dự thảo các văn bản thay đổi công việc, mức lương, khen thưởng, xử phạt, chấm dứt hợp đồng lao động.
 19. 12 1.5.Phân tích kết quả SXKD của Công ty Bảng 1.1. Khái quát doanh thu, lợi nhuận, chi phí của Công ty giai đoạn 2018 – 2020 Đơn vị: VNĐ NGUỒN VỐN Năm 2018 Năm 2018 Năm 2020 So sánh 2018/2018 So sánh 2020/2018 Số tiền Số tiền Số tiền Tuyệt đối Tương đối (%) Tuyệt đối Tương đối (%) Doanh thu 114,571,329,858 131,432,318,529 141,913,492,308 16,860,988,671 14.72 10,481,173,779 7.97 Chi phí 12,090,526,946 13,597,232,531 13,480,311,860 1,506,705,585 12.46 -116,920,671 -0.86 Lợi nhuận trước thuế 2,358,415,047 392,060,607 1,059,967,851 -1,966,354,440 -83.38 667,907,244 170.36 (Nguồn: Bảng kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty) Chỉ tiêu doanh thu và chi phí, lợi nhuận của Công ty trong 3 năm đều tăng vào năm 2018 và giảm vào năm 2020. Hai chỉ tiêu doanh thu và chi phí thay đổi tương đương nhau vào năm 2018 và năm 2020. Năm 2018 cả hai chỉ tiêu doanh và chi phí của doanh ngiệp đều tăng 16,1% so với doanh thu và chi phí của năm 2018. Điều đó chứng tỏ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có chiều hướng phát triển, tổng doanh thu của Công ty tăng là do Công ty đã mở rộng thị trường tiêu thụ tiến hành các hoạt động marketing cho sản phẩm của mình, tạo ra những mẫu mã đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Bên cạnh đó Công ty chú trọng đến việc nâmg cao chất lượng sản phẩm và tạo được uy tín đối với khách hàng. Vào năm 2020 cả hai chỉ tiêu này đều giảm do Công ty nhận thấy sự khó khăn của nền kinh tế thế giới trong năm 2020 nên Công ty thu hẹp sản xuất kinh doanh và tổ chức lại sản xuất nên Công ty đã chủ động giảm chi phí xuống 10,5% so với năm 2018 đồng thời Công ty cũng giảm giá bán sản phẩm để kích thích tiêu dùng ở nước nhập khẩu nên làm cho doanh thu trong năm của Công ty giảm 10,3% so với năm 2018
 20. 13 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH SAO NAM VIỆT 2.1.Phân tích thực trạng về quy trình tuyển dụng Quy trình tuyển dụng của mỗi công ty không hoàn toàn giống nhau và tùy thuộc vào ngành nghề, tính chất đặc thù công việc. Hiện nay, Công ty TNHH Sao Nam Việt đang áp dụng hai quy trình tuyển dụng đối với các vị trí tuyển dụng khác nhau trong công ty:  Quy trình tuyển dụng đối với công nhân trực tiếp làm việc tại công trình quảng cáo (Công nhân hàn, vận hành thiết bị, lái xe…) Nguồn: Phòng HC -NS) Hình 2.1: Sơ đồ quy trình tuyển dụng lao động trực tiếp tại công ty Nội dung cụ thể các bước được tiến hành như sau: Bước 1: Tiếp nhận và sàng lọc hồ sơ Việc tiếp nhận hồ sơ sẽ được phòng hành chính nhân sự thực hiện từ 2 đến 3 tuần bắt đầu từ ngày thông báo. Căn cứ vào nhũng nội dung thông báo tuyển dụng, bộ Tiếp nhận và sàng lọc hồ sơ Phỏng vấn và kiểm tra sức khỏe Sát hạch tay nghề Tiếp nhận thử việc, hướng dẫn nhân viên mới và đánh giá sau thử việc Ký hợp đồng và lưu hồ sơ
 21. 14 phận hành chính nhân sự sẽ kết hợp với bộ phận bảo vệ để tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ xin việc của các ứng cử viên. Hồ sơ tuyển dụng yêu cầu bao gồm: - Sơ yếu lý lịch, dán ảnh 4x6 (không quá 06 tháng) - Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, giấy khai sinh,. - Giấy khám sức khỏe (không quá 06 tháng). - Hộ khẩu, chứng minh thư photo và được công chứng. - Xác nhận nhân sự, 2 ảnh 3*4. Sau khi nhận được các hồ sơ của ứng viên, phòng hành chính nhân sự tiến hành sắp xếp các hồ sơ xin việc theo thứ tự ưu tiên. Tiêu chí để sắp xếp hồ sơ đầu tiên là trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc sau đó mới tới bằng cấp, chứng chỉ liên quan, tình trạng sức khỏe, nguyện vọng cá nhân… Các hồ sơ này phải được photo công chứng đầy đủ theo yêu cầu quy định của công ty. Đối với vị trí ứng tuyển là công nhân, tính chất công việc giản đơn không mang tính phức tạp nên yêu cầu bằng cấp là trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, sơ cấp hoặc trung học. Kết thúc quá trình tiếp nhận và sàng lọc hồ sơ, bộ phận tuyển dụng sẽ lên kế hoạch cụ thể về thời gian, địa điểm phỏng vấn hay thi tuyển đối với ứng viên đạt yêu cầu. Đối với ứng viên không đạt yêu cầu, bộ phận tuyển dụng sẽ loại và không trả lại hồ sơ. Tại Công ty TNHH Sao Nam Việt, việc lựa chọn và sàng lọc hồ sơ chưa được định lượng rõ ràng và bài bản, nhân viên tiếp nhận hồ sơ chỉ mới sàng lọc và sắp xếp hồ sơ nào có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm lên trước, sau đó mới đến các hồ sơ khác, ngoài ra công ty chưa chú trọng đến việc xác lập rõ tỉ lệ tuyển chọn dẫn đến khó khăn trong công tác phân loại các ứng viên. Bước 2: Phỏng vấn và kiểm tra sức khỏe Bộ phận tuyển dụng sẽ tiến hành gọi điện thông báo lịch hẹn phỏng vấn cho ứng viên trong thời gian chậm nhất 3 ngày trước khi phỏng vấn. Người phỏng vấn là đại diện phòng HC - NS chuyên trách công tác tuyển dụng và người đại diện đơn vị cần tuyển. Mục tiêu của việc phỏng vấn là xác định tố chất và khả năng của ứng viên xem họ có phù hợp với yêu cầu công việc hay không. Người phỏng vấn sẽ quan sát thái độ, khả năng giao tiếp của ứng viên và đặt ra những câu hỏi
 22. 15 xoay quanh việc kiểm chứng các thông tin cá nhân, tìm hiểu các thông tin khác chưa có trong hồ sơ, các thông tin về công việc cũ và mong muốn công việc mới. Sau khi phỏng vấn, ứng viên được mời đến phòng khám sức khỏe để kiểm tra sức khỏe. Công ty sẽ mời đại diện cán bộ cơ quan Y tế có thẩm quyền tại địa phương đến để khám sức khỏe cho ứng viên. Bước phỏng vấn và kiểm tra sức khỏe được thực hiện bài bản và đặc biệt là khâu kiểm tra sức khỏe đã được công ty rất chú trọng vì do đặc thù công việc yêu cầu có thể lực tốt, chịu được áp lực công việc, làm tốt các công việc nặng nhọc. Bước 3: Sát hạch tay nghề Sau đó ứng viên phải trải qua kiểm tra sát hạch tay nghề tại xưởng sản xuất của công ty. Sau khi phỏng vấn và sát hạch tay nghề, nhân viên phỏng vấn và người chấm thi sẽ đánh giá khả năng của ứng viên. Nếu thấy phù hợp, công ty sẽ thông báo cho ứng viên biết ngày nhận việc. Việc sát hạch tay nghề được diễn ra nghiêm túc, có sự chuẩn bị trang thiết bị và kế hoạch rõ ràng, có sự liên kết giữa các bộ phận để việc sát hạch diễn ra suôn sẻ, tuy nhiên chưa có biểu mẫu ghi lại kết quả của từng ứng viên mà người chấm thi sát hạch chỉ đơn giản là ghi lại kết quả của các ứng viên là đạt hay không đạt. Đối với vị trí tuyển dụng là công nhân thì việc sát hạch tay nghề là một bước quan trọng vì trình độ tay nghề của công nhân có ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng của sản phẩm. Công ty nên đưa ra biểu mẫu để ghi lại kết quả một cách bài bản, cụ thể để tiến hành đánh giá ứng viên một cách minh bạch, khách quan. Bước 4: Tiếp nhận thử việc, hướng dẫn nhân viên mới và đánh giá sau thử việc Ngày đầu tiên nhận việc, ứng viên sẽ được giới thiệu về nội quy và chính sách của công ty, các ứng viên cũng được giới thiệu các kiến thức chung về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi và các chế độ phúc lợi lao động khác theo quy định của Pháp luật. Nhân viên mới phải trải qua quá trình thử việc trong vòng 1 hoặc 2 tháng. Quá trình này nhân viên mới sẽ được Trưởng bộ phận và phó bộ phận kèm cặp hướng dẫn mô tả công việc cần thực hiện. Sau 3 ngày thử việc, Trưởng bộ phận sẽ có một bảng nhận xét về nhân viên mới. Công nhân không được ký hợp đồng thử việc ngay mà sau 3 ngày thử việc đạt yêu cầu, công nhân mới sẽ ký hợp đồng thử việc và công ty sẽ xem
 23. 16 xét mức lương phù hợp trong giai đoạn thử việc. Sau thời gian thử việc nếu không đạt thì sẽ quyết định chấm dứt thử việc hoặc gia hạn thời gian thử việc (thời gian gia hạn không quá 1 tháng). Nếu đạt phòng nhân sự tiến hành lập quyết định tiếp nhận chính thức. Trong giai đoạn thử việc, nhân viên mới được chỉ dẫn công việc tận tình, không khí gần gũi, vui vẻ và thoải mái. Bảng nhận xét thử việc đã được công ty xây dựng cụ thể, rõ ràng, là cơ sở khách quan cho các quyết định nhân sự. Nguồn: Phòng HC - NS) Hình 2.2: Biểu mẫu đánh giá thử việc của công ty Bước 5: Ký hợp đồng và lưu hồ sơ Căn cứ vào bảng nhận xét đánh giá thử việc (có xác nhận của Trưởng bộ phận phòng nhân sự, Giám đốc), phòng nhân sự soạn thảo hợp đồng lao động trình Giám đốc ký duyệt. Kết thúc đợt tuyển dụng, phòng Hành chính - Nhân sự lập báo cáo tuyển dụng và lưu hồ sơ.
 24. 17  Quy trình tuyển dụng đối với ứng viên là nhân viên làm việc tại văn phòng Nguồn: Phòng HC -NS) Hình 2.3: Sơ đồ quy trình tuyển dụng lao động gián tiếp tại công ty So với vị trí ứng tuyển là Công nhân làm việc trực tiếp tại xưởng thì đối với vị trí ứng tuyển này quy trình tuyển chọn sẽ có thêm một bước là : “Phỏng vấn chuyên sâu” và bước “Thi tuyển” nội dung có sự khác biệt. Bước 1: Tiếp nhận và sàng lọc hồ sơ Bước này tiến hành tương tự như tuyển vị trí công nhân nhưng yêu cầu công việc phức tạp hơn nên yêu cầu bằng cấp là Cao đẳng, Đại học và sàng lọc cũng chặt chẽ, khắt khe hơn. Hồ sơ yêu cầu bao gồm: - Đơn xin việc - Sơ yếu lý lịch - Bản sao các văn bằng, chứng chỉ - Giấy khám sức khỏe không quá 06 tháng. - Chứng minh thư, hộ khẩu photo công chứng. Yêu cầu hồ sơ mà công ty đưa ra sẽ gây ra tình trạng ứng viên tự thiết kế sơ yếu lý lịch hoặc thậm chí sử dụng mẫu có sẵn được bày bán trên thị trường, công ty sẽ không khai thác được những thông tin cần thiết để xem xét và sàng lọc hồ sơ, không Tiếp nhận và sàng lọc hồ sơ Phỏng vấn sơ bộ và thi tuyển Phỏng vấn chuyên sâu Xác minh, điều tra Ký hợp đồng và lưu hồ sơ Tiếp nhận thử việc, hướng dẫn nhân viên mới và đánh giá sau thử việc
 25. 18 khai thác hết được tố chất của ứng viên. Một trong những thông tin mà ứng viên thiếu sót chưa đề cập đến trong đơn xin việc là thông tin tham khảo gây ảnh hưởng đến công tác xác minh điều tra sau này. Công ty nên soạn ra form mẫu CV và yêu cầu ứng viên tải về điền vào và nộp kèm hồ sơ xin việc. Ngoài ra công ty nên bổ sung thêm hình thức nộp hồ sơ trực tuyến để tiết kiệm thời gian lựa chọn ứng viên. Bước 2: Phỏng vấn sơ bộ và thi tuyển Việc phỏng vấn sơ bộ được tiến hành tương tự như tuyển vị trí công nhân. Phần thi tuyển thì ứng viên sẽ thi Tiếng Anh, tin học Văn phòng và thi kiến thức chuyên môn. Bài thi kiến thức chuyên môn tùy thuộc theo từng vị trí mà bộ phận cần tuyển dụng cung cấp. Sau khi thi tuyển, bài thi của thí sinh sẽ được bộ phận chấm điểm và kết quả sẽ được lấy từ cao xuống thấp. Công ty đã có đưa ra những bài thi nhằm kiểm tra kiến thức chung cũng như kiến thức chuyên môn về công việc, và việc chấm điểm được thực hiện nghiêm túc và kỹ lưỡng để đưa ra quyết định tuyển chọn đúng đắn. Bước 3: Phỏng vấn chuyên sâu Công ty thường sử dụng loại phỏng vấn theo mẫu, cán bộ phỏng vấn cũng có thể linh hoạt sử dụng các câu hỏi phù hợp với từng ứng viên cụ thể để khai thác và đánh giá chính xác các khía cạnh của ứng viên. Phỏng vấn theo mẫu là hình thức phỏng vấn rất phù hợp khi phải phỏng vấn nhiều ứng viên đồng thời tất cả các kết quả đều được chuẩn hóa sẽ giúp cho việc so sánh các ứng viên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, cách phỏng vấn nay mang tính máy móc cao và khá căng thẳng từ đó có thể khiến một số ứng viên tiềm năng bị loại. Vì vậy, tùy vào từng vị trí mà công ty nên nghiên cứu áp dụng các hình thức phỏng vấn khác nhau để có thể đánh giá ứng viên một cách chính xác hơn. Bước 5: Tiếp nhận thử việc, hướng dẫn nhân viên mới và đánh giá sau thử việc Được tiến hành giống như vị trí ứng tuyển là công nhân. Mặc dù ứng viên trong quá trình thử việc được sự quan tâm và giúp đỡ hướng dẫn công việc một cách nhiệt tình nhưng công ty chưa xây dựng bảng mô tả công việc cho một số vị trí nên quá trình làm quen với công việc của ứng viên còn một số khó khăn. Nếu ứng viên được nhận bản mô tả công việc cho vị trí làm việc của mình thì ứng viên sẽ dễ dàng hình dung
 26. 19 một cách chi tiết và cụ thể về công việc hơn là việc chỉ nghe hướng dẫn công việc từ người chỉ dẫn. Bước 6: Ký hợp đồng và lưu hồ sơ Được tiến hành giống như vị trí ứng tuyển là công nhân 2.2.Phân tích thực trạng về nguồn tuyển dụng Hiện nay, công ty khai thác cả hai nguồn tuyển mộ từ nội bộ và bên ngoài tổ chức và có những phương pháp tuyển dụng phù hợp cho cả hai nguồn này là Phương pháp tuyển dụng đối với nguồn nội bộ tại Công ty TNHH Sao Nam Việt Tuyển dụng qua sự đề bạt nội bộ: phương pháp này thường được sử dụng trong trường hợp ví trí tuyển là cấp quản lý .Các nhà quản lý không thông báo rộng rãi mà sẽ cân nhắc tiến cử một nhân viên nào đó vào vị trí ấy dựa vào những thông tin trong hồ sơ cá nhân và quá trình làm việc mà nhân viên đó thể hiện. Trong trường hợp không lựa chọn được người phù hợp thì công ty mới tuyển dụng bên ngoài cho vị trí quản lý. Tuyển dụng căn cứ vào thông tin lưu trong hồ sơ cá nhân: sau khi được tuyển dụng thì thông tin của nhân viên sẽ được lưu trữ vào hồ sơ cá nhân, tuy nhiên do hồ sơ không được cập nhật thường xuyên và số lượng hồ sơ đạt chất lượng chiếm tỉ lệ nhỏ nên phương pháp này vẫn chưa được công ty coi trọng. Phương pháp tuyển dụng từ nguồn bên ngoài tại Công ty TNHH Sao Nam Việt Nhờ nhân viên trong công ty giới thiệu (với các vị trí công nhân, nhân viên văn phòng): đây là phương pháp tuyển dụng mà công ty thường xuyên sử dụng, công ty luôn khuyến khích các cán bộ công nhân viên tích cực giới thiệu nguồn lao động cho công ty bằng cách giới thiệu cho bạn bè, người thân. Công ty muốn tận dụng những ưu điểm của phương pháp này là nhanh chóng, đỡ tốn chi phí quảng cáo đăng tin, lấy uy tín của người giới thiệu để đảm bảo chất lượng cũng như cam kết làm việc lâu dài, trong một môi trường làm việc có những người thân quen như vậy thì nhân viên mới dễ dàng hòa nhập với công ty. Đăng quảng cáo trên truyền thông internet: công ty sử dụng phương pháp tuyển mộ này trong trường hợp muốn tuyển nhân sự với số lượng lớn. Là một công ty
 27. 20 quảng cáo nên công ty muốn đăng tuyển trên internet để dễ dàng tiếp cận nguồn lao động hơn. Ngoài ra, công ty còn kết hợp với các trung tâm giới thiệu việc làm để thông báo, tìm kiếm và thu hút các ứng viên phù hợp. 2.3.Thực trạng về hình thưc tuyển dụng Ban giám đốc sẽ trực tiếp phỏng vấn để kiểm tra trình độ, năng lực nghiệp vụ, ngoại ngữ, khả năng ứng xử, đối đáp của các ứng viên. Sau quá trình phỏng vấn, BGĐ sẽ là người trực tiếp chọn lọc và đưa ra quyết định. Công ty áp dụng hình thức tuyển dụng chung cho tất cả các bộ phận như: phỏng vấn, thi viết...... Trong đó, hình thức thi viết được áp dụng cho bộ phận văn phòng và phỏng vấn cho bộ phận kinh doanh. Với hình thức văn phòng sẽ kiểm tra được độ chính xác và tỉ mỉ về phong cách quản lý và tổ chức công việc. Với hình thức kinh doanh sẽ kiểm tra về khả năng ứng xử và cách thuyết phục, qua đó nhận xét được ứng viên có tác phong ứng xử khi đối đáp với khách hàng. Khi xác định được hình thức phỏng vấn, phòng nhân sự lên danh sách các bảng câu hỏi và nội dung thi cho buổi phỏng vấn. Khi buổi phỏng vấn kết thúc, người phỏng vấn có trách nhiệm đánh giá lại phần thi viết, phỏng vấn của ứng viên và trình lên BGĐ. 2.4. Kinh phí tuyển dụng + Kinh phí tuyển dụng đã hợp lý hay chưa ta có thể đánh giá qua bảng sau: Bảng 4.1: Kinh phí tuyển dụng thực hiện so với dự kiến giai đoạn 2018- 2020 của Công ty Đơn vị: đồng Năm Dự kiến Thực hiện Chênh lệch Tuyệt đối Tương đối 2018 23.055.000 22.945.000 -110.000 0,48% 2019 19.400.000 19.127.500 - 272.500 1,4% 2020 24.790.000 26. 673.000 +1.883.000 7,6% Nguồn: Phòng Hành chính- Nhân sự Chi phí chi cho tuyển dụng tại Công ty qua cấc năm nhìn chung khá hợp lý. Năm 2018 và 2019 chi phí thực hiện thấp hơn so với chi phí dự kiến, đảm bảo tiết kiệm
 28. 21 được chi phí, nhưng số chênh lệch này không nhiều chứng tỏ việc dự trù kinh phí ở Công ty khá chính xác: năm 2018, chênh lệch chi phí thực hiện so với dự kiến chỉ là 110.000 đồng; năm 2019, số chênh lệch này là 272.500 đồng. Đến năm 2020, chi phí thực hiện có vượt quá chi phí dự kiến là 1.883.000 đồng nhưng nó cũng không phải là chênh lệch quá lớn. Vì giá cả những năm trở lại đây có xu hướng ngày càng tăng nên giá một số chi phí cũng tăng theo. Điều này làm cho việc dự kiến khó chính xác được. 2.5. Đánh giá công tác tuyển dụng 2.5.1. Ưu điểm Nhìn chung trong những năm qua, công tác tuyển dụng của Công ty TNHH Sao Nam Việt có nhiều bước chuyển biến theo hướng tốt hơn: Kế hoạch tuyển dụng dựa trên kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty nên có quyết định nhanh chóng trong việc tuyển dụng, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh không bị gián đoạn. Quá trình tuyển mộ có phân chia rõ ràng về trách nhiệm và quyền hạn cụ thể của mỗi cá nhân, đơn vị trong việc hoạch định nhu cầu tuyển mộ, tuyển chọn. Tuyển mộ cả hai nguồn là bên trong và bên ngoài tổ chức, ưu tiên cho nguồn nội bộ và người thân của nhân viên trong công ty nên nhân viên mới dễ hòa nhập với môi trường làm việc mới, kinh nghiệm làm việc nhanh chóng được học hỏi từ người thân. Công ty có quy trình tuyển dụng riêng cho hai đối tượng là lao động trực tiếp và lao động gián tiếp giúp cho quá trình thực hiện dễ dàng hơn. Bước kiểm tra sức khỏe được công ty chú trọng và làm bài bản giúp đảm bảo các ứng viên được tuyển có đầy đủ sức khỏe để đáp ứng cho công việc. Có thể nhận xét tổng quát tổng quát chung về công tác tuyển dụng của công ty hiện nay tuy chưa thực sự hoàn thiện song vẫn đang đáp ứng được yêu cầu đề ra của công ty. Những người được tuyển dụng có độ tuổi khá trẻ, chủ yếu là nam giới, phù hợp với tính chất công việc và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Bảng 2.1: Bảng so sánh nhu cầu tuyển dụng và thực tế tuyển dụng công ty năm 2018 - 2020 Chỉ tiêu 2018 2018 2020
 29. 22 Nhu cầu tuyển dụng (người) 18 23 20 Số lao động tuyển được thực tế (người) 18 20 17 Tỷ lệ đáp ứng kế hoạch (%) 100 87 85 (Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Phòng HC -NS) Qua bảng số liệu ta thấy năm 2018, tỉ lệ số lao động được tuyển dụng đáp ứng 100% so với kế hoạch, tuy nhiên tới năm 2020 thì tỉ lệ đáp ứng kế hoạch là 85%, giảm 15% so với năm 2018. Điều này cho thấy công tác tuyển dụng của công ty qua hai năm gần đây chưa thực sự hiệu quả, làm sao để nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng là một vấn đề mà công ty đang rất quan tâm hiện nay. Bảng 2.2: Kết quả tuyển dụng nhân lực của công ty Đơn vị tính: người Chỉ tiêu Năm 2018 2018 2020 Số người % Số người % Số người % Tổng số lao động của công ty 78 100 95 100 117 100 Tổng số lao động tuyển dụng 18 100 20 100 17 100 1. Theo tính chất công việc - Lao động trực tiếp - Lao động gián tiếp 18 14 4 100 78 22 20 17 3 100 85 15 17 12 5 100 71 29 2. Theo giới tính - Nam - Nữ 18 15 3 100 83 17 20 18 2 100 90 10 17 15 2 100 88 12 3. Theo trình độ chuyên môn - Trên ĐH - Đại học, Cao đẳng - LĐPT 18 4 11 3 100 22 61 17 20 2 14 4 100 10 70 20 17 5 12 0 100 30 70 0 4. Theo nguồn - Nguồn nội bộ - Nguồn bên ngoài 18 2 16 100 11 89 20 0 20 100 0 100 17 1 16 100 6 94
 30. 23 5. Theo vị trí công việc - Cán bộ quản lý - Nhân viên + Kế toán + Kỹ thuật + HC - NS + Nhân viên kho + Thiết kế + Công nhân + Bảo vệ 18 2 16 0 2 0 1 2 10 1 100 11 89 20 1 19 2 1 1 0 1 11 3 100 5 95 17 0 17 1 2 2 1 2 9 0 100 0 100 (Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Phòng HC -NS) Qua bảng số liệu về kết quả tuyển dụng nguồn nhân lực trên, ta có nhận xét như sau: Về tính chất lao động: Năm 2018 công ty tuyển thêm 18 người thì trong đó có 14 lao động trực tiếp, chiếm 78%, lao động gián tiếp là 4 người, chiếm 22%. Đến năm 2020, số lao động được tuyển thêm là 17 người, trong đó lao động trực tiếp là 12 người, chiếm 71%, lao động gián tiếp là 2 người, chiếm 29%. Số lao động trực tiếp được tuyển dụng qua các năm vẫn chiếm một tỉ lệ cao hơn so với số lao động gián tiếp. Về giới tính lao động: Năm 2018, trong số 18 lao động được tuyển thêm thì lao động nam chiếm 83%, năm 2020 thì số lao động nam được tuyển chiếm 88% so với số lao động nữ được tuyển, tăng 5% so với năm 2018. Số lao động nam được tuyển qua các năm luôn chiếm tỉ trọng cao hơn so với lao động nữ. Về trình độ chuyên môn: đội ngũ lao động có chuyên môn ngày càng được công ty chú trọng. Năm 2018, trong số 18 người được tuyển thì số lao động có trình độ cao đẳng, đại học chiếm 61%, đến năm 2018, 2020 tỉ lệ này là 70%. Về nguồn lao động: Công ty chú trọng đến việc đề bạt nội bộ, tuy nhiên nguồn này chưa đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của công ty nên nguồn bên ngoài vẫn chiếm tỉ lệ cao hơn. Năm 2018 công ty tuyển thêm 18 người thì trong đó có 2 lao động nội bộ, chiếm 11%, lao động từ nguồn bên ngoài là 16 người, chiếm 89%. Đến năm 2020, số lao động được tuyển thêm là 17 người, trong đó lao động từ nguồn nội bộ là 1 người, chiếm 6%, lao động từ nguồn bên ngoài là 16 người, chiếm 94%
 31. 24 Qua kết quả tổng hợp trên ta thấy công ty ngày càng chú trọng tuyển lao động có trình độ và tỷ trọng lao động nam cao hơn lao động nữ, lao động trực tiếp cao hơn lao động gián tiếp, kết quả tuyển dụng của công ty là phù hợp với ngành nghề hoạt động kinh doanh của công ty tuy nhiên tỉ lệ số lao động được tuyển lại có xu hướng giảm so với kế hoạch tuyển dụng đã đưa ra trước đó. Xét về lâu về dài thì điều này sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty, vì vậy mà công ty cần có những biện pháp cải thiện và nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng. 2.5.2. Nhược điểm Bên cạnh những ưu điểm trên, công tác tuyển dụng cũng có những mặt hạn chế cần khắc phục: Bản mô tả công việc chưa được xây dựng hoàn thiện, chưa phục vụ cho công tác tuyển mộ, tuyển chọn. Công ty mới chỉ có các bản mô tả công việc cho một số chức danh, chưa có thêm mới và bổ sung. Điều này gây khó khăn cho nhân viên tuyển dụng trong việc thiết kế thông báo và ảnh hưởng đến tính chính xác của bản thông báo. Ta nhận thấy, mặc dù phòng Hành chính - Nhân sự đã có nhiều hình thức thông báo tuyển dụng phổ biến song chưa đa dạng phong phú. Điều này làm ảnh hưởng đến kết quả của thông báo tuyển dụng đó là số lượng người biết thông tin để đến nộp đơn xin việc tại công ty không nhiều, dẫn đến ít cơ hội và khả năng lựa chọn người phù hợp với vị trí tuyển dụng hơn. Quá trình tuyển dụng nhanh nên việc sàng lọc không kỹ càng. Nội dung câu hỏi thi và phỏng vấn ứng viên chưa có sự đổi mới, chưa tạo điều kiện cho ứng viên thể hiện hết những ưu nhược điểm của mình. Vì thế không đầy đủ tiêu chuẩn để đánh giá ứng viên một cách toàn diện. Công ty ưu tiên người quen do nhân viên giới thiệu nên việc tuyển dụng chịu ảnh hưởng quan hệ cá nhân, chưa thực sự khách quan. Nhiều lúc Phòng hành chính - Nhân sự có thể tuyển được người nhưng chưa hẳn người đó đã thực hiện tốt công việc nhưng vẫn được nhận vào Các hệ thống, chính sách, chế độ chưa thực sự đầy đủ thêm vào đó các chính sách đãi ngộ của công ty vẫn chưa thực sự thu hút được các lao động, nhiều lao động làm cho công ty một vài năm thì lại chuyển sang công ty khác có điều kiện và mức lương cao hơn.
 32. 25 Hiện nay có thể công tác quản trị của công ty vẫn có thể đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực của công ty. Song với sự phát triển nhanh chóng của cơ chế thị trường nếu công ty không có sự đổi mới trong công tác tuyển dụng, khắc phục những mặt còn hạn chế thì điều đó sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sự nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của công ty, đến sự phát triển bền vững của công ty.
 33. 26 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THỰC TẬP
Anúncio