Anúncio
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành thẻ tại Ngân Hàng Đông Á.docx
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành thẻ tại Ngân Hàng Đông Á.docx
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành thẻ tại Ngân Hàng Đông Á.docx
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành thẻ tại Ngân Hàng Đông Á.docx
Anúncio
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành thẻ tại Ngân Hàng Đông Á.docx
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành thẻ tại Ngân Hàng Đông Á.docx
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành thẻ tại Ngân Hàng Đông Á.docx
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành thẻ tại Ngân Hàng Đông Á.docx
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành thẻ tại Ngân Hàng Đông Á.docx
Anúncio
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành thẻ tại Ngân Hàng Đông Á.docx
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành thẻ tại Ngân Hàng Đông Á.docx
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành thẻ tại Ngân Hàng Đông Á.docx
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành thẻ tại Ngân Hàng Đông Á.docx
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành thẻ tại Ngân Hàng Đông Á.docx
Anúncio
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành thẻ tại Ngân Hàng Đông Á.docx
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành thẻ tại Ngân Hàng Đông Á.docx
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành thẻ tại Ngân Hàng Đông Á.docx
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành thẻ tại Ngân Hàng Đông Á.docx
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành thẻ tại Ngân Hàng Đông Á.docx
Anúncio
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành thẻ tại Ngân Hàng Đông Á.docx
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành thẻ tại Ngân Hàng Đông Á.docx
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành thẻ tại Ngân Hàng Đông Á.docx
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành thẻ tại Ngân Hàng Đông Á.docx
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành thẻ tại Ngân Hàng Đông Á.docx
Anúncio
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành thẻ tại Ngân Hàng Đông Á.docx
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành thẻ tại Ngân Hàng Đông Á.docx
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành thẻ tại Ngân Hàng Đông Á.docx
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành thẻ tại Ngân Hàng Đông Á.docx
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành thẻ tại Ngân Hàng Đông Á.docx
Anúncio
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành thẻ tại Ngân Hàng Đông Á.docx
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành thẻ tại Ngân Hàng Đông Á.docx
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành thẻ tại Ngân Hàng Đông Á.docx
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành thẻ tại Ngân Hàng Đông Á.docx
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành thẻ tại Ngân Hàng Đông Á.docx
Anúncio
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành thẻ tại Ngân Hàng Đông Á.docx
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành thẻ tại Ngân Hàng Đông Á.docx
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành thẻ tại Ngân Hàng Đông Á.docx
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành thẻ tại Ngân Hàng Đông Á.docx
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành thẻ tại Ngân Hàng Đông Á.docx
Anúncio
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành thẻ tại Ngân Hàng Đông Á.docx
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành thẻ tại Ngân Hàng Đông Á.docx
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành thẻ tại Ngân Hàng Đông Á.docx
Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành thẻ tại Ngân Hàng Đông Á.docx
Próximos SlideShares
 Nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành thẻ tại ngân hàng ĐÔNG Á, Chi nhánh 5 Nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành thẻ tại ngân hàng ĐÔNG Á, Chi nhánh 5
Carregando em ... 3
1 de 43
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành thẻ tại Ngân Hàng Đông Á.docx(20)

Mais de Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149(20)

Anúncio

Último(20)

Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành thẻ tại Ngân Hàng Đông Á.docx

 1. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM KHOA NGÂN HÀNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á - PGD BẾN XE MIỀN TÂY - CHI NHÁNH QUẬN 5 Giảng viên hướng dẫn : Ths. Lê Nguyễn Quỳnh Hương Sinh viên thực hiện : Hồ Thị Hồng Mai Khóa – Hệ : 20 – Liên Thông Chuyên ngành : Ngân hàng Thông tin liên hệ : mai.hothihong@gmail.com – 0977.211.206 Niên khóa
 2. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á - PGD BẾN XE MIỀN TÂY VÀ HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH THẺ TẠI NHTM 2.1 Tổng quan về Ngân hàng TMCP Đông Á – PGD Bến Xe Miền Tây 2.1.1 Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Đông Á 2.1.2 Hoạt động chủ yếu và công nghệ của Ngân hàng TMCP Đông Á 2.1.3 Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Đông Á – PGD Bến Xe Miền Tây 2.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đông Á . Đánh giá thuận lợi và khó khăn tại Ngân hàng TMCP Đông Á. 2.1.5 Kế hoạch phát triển trong năm tới 2.2 Tổng quan về thẻ- hoạt động phát hành thẻ tại NHTM 2.2.1 Giới thiệu khái quát về thẻ NH 2.2.2 Nhu cầu của thị trường về Việt Nam về sản phẩm thẻ 2.2.3 Khái niệm về hiệu quả hoạt động phát hành thẻ của ngân hàng 2.2.4 Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả hoặt động phát hành thẻ 2.2.4.1 Chỉ tiêu số lượng 2.2.4.1.1 Tốc độ trăng trưởng số lượng loại sản phẩm thẻ thanh toán 2.2.4.1.2 Tốc độ tăng trưởng số lượng khách hàng sử dụng thẻ thanh toán 2.2.4.2 Chỉ tiêu chất lượng 2.2.4.2.1 Tốc độ tăng trưởng doanh thu từ thu phí dịch vụ của thẻ thanh toán 2.2.4.2.2 Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận từ hoạt động phát hành thẻ thanh toán TÓM TẮT CHƯƠNG 2 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á 3.1 Các sản phẩm thẻ của NHTMCP Đông Á 3.1.1 Các sản phẩm thẻ tại Ngân hàng TMCP Đông Á 3.1.2 Các máy móc thiết bị liên quan đến quy trình giao dịch bằng thẻ 3.1.3 Quy trình phát hành thẻ
 3. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 3.1.4 Thời hạn sử dụng thẻ, gia hạn thẻ và tất toán thẻ 3.2Phân tích tình hình hoạt động thẻ thanh toán tại NH TMCP Đông Á 3.2.1 Doanh số phát sinh trên tài khoản thẻ 3.2.2 Tình hình số lượng thẻ được phát hành 3.2.3 Nguồn thu từ nghiệp vụ thẻ 3.2.4 Đánh giá chung về hoạt động phát hành thẻ tại Ngân hàng TMCP Đông Á 3.3Phân tích rủi ro và cá yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động phát hành thẻ tại NHTMCP Đông Á 3.3.1 Một số tồn tại 3.3.2 Những cơ hội và thách thức TÓM TẮT CHƯƠNG 3 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC NHỮNG TỒN TẠI NHẰM PHÁT NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á 4.1Định hướng phát triển về sản phẩm thẻ của ngân hàng Đông Á trong xu thế hội nhập 4.2 Giải pháp nhằm thỏa mãn sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm thẻ 4.2.1 Phổ biến kiến thức về cho người dân 4.2.2 Tăng cường hệ thống đại lý chấp nhận thẻ về số lượng và chất lượng 4.2.3 Đa dạng hóa chửng loại thẻ 4.2.4 Một số biện pháp Marketing 4.2.5 Hoàn thiện tính năng của thẻ ATM Đông Á 4.2.6 Tăng cường mức độ an toàn và bảo mật cho người tiêu dùng 4.2.7 Khắc phục những sự cố trong giao dịch 4.2.8 Thực hiện các chương trình truyền thông khuyến mãi
 4. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 TÓM TẮT CHƯƠNG 4 KẾT LUẬN
 5. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á VÀ HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH THẺ TẠI NHTM 2.1Tổng quan về Ngân hàng TMCP Đông Á – PGD Bến Xe Miền Tây: 2.1.1 Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Đông Á: (Trích nguồn: www.dongabank.com.vn) Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Commercial Joint Stock Bank – gọi tắt DongA) Được thành lập và chính thức đi vào hoạt động ngày 01/07/1992 với số vốn điều lệ 20 tỉ đồng, 56 cán bộ công nhân viên và 3 phòng ban nghiệp vụ, qua 23năm hoạt động, với tầm nhìn, mục tiêu, chiến lược hướng đến lĩnh vực bán lẻ, DongA Bank đã khẳng định vị trí hàng đầu về việc phát triển ứng dụng công nghệ không ngừng của mình trong hệ thống Ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam. Những thành tựu vượt bậc của DongA Bank được thể hiện qua những con số ấn tượng: - 5.000 tỷ đồng là số vốn điều lệ tính đến 31.12.2014 - 87.258 tỷ đồng: tổng tài sản đến cuối năm 2014 - 9 Khối 36 phòng ban trung tâm thuộc hội sở cùng 3 công ty thành viên và 223 chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc - 4.183 người: tổng số cán bộ, nhân viên - 4.112 lượt CBNV: được đào tạo kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ phát triển kinh doanh, vận hành và các nghiệp vụ liên quan - Trên 7,5 triệu khách hàng Cá nhân và Doanh nghiệp - 1,6 tỷ USD doanh số chi trả Kiều hối.  Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi:  Tầm nhìn: Tập đoàn Tài chính Ngân hàng hàng đầu Việt Nam – Vươn ra quốc tế, được khách hàng mến yêu, tín nhiệm và giới thiệu.  Sứ mệnh: Bằng trách nhiệm, niềm đam mê và trí tuệ, chúng ta cùng nhau kiến tạo nên những điều kiện hợp tác hấp dẫn khách hàng, đối tác, cổ đông, cộng sự và cộng đồng.  Giá trị cốt lõi: Chúng tôi xác định giá trị cốt lõi của DongA Bank chính là Niềm tin – Trách nhiệm – Đoàn kết – Nhân văn – Tuân Thủ - Nghiêm Chính – Đồng hành – Sáng tạo.
 6. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149  Các kênh giao dịch:  Ngân hàng Đông Á truyền thống (hệ thống 223 điểm giao dịch trên 55 tỉnh thành)  Ngân hàng Đông Á Tự động (hệ thống hơn 1.016 máy ATM với 250 máy ATM Thế hệ mới “Gửi & Rút tiền báo có tức thì”)  Ngân Hàng Đông Á Điện Tử (DongA eBanking với 4 phương thức giao dịch là SMS Banking, Mobile Banking, Phone Banking và Internet Banking)  Thông tin cổ đông  DongA Bank có 100% cổ đông trong nước. Tính đến 31/12/2014  Tổng số vốn cổ phần của cổ đông pháp nhân chiếm tỉ lệ 40,68%  Tổng số vốn cổ phần của cổ đông thể nhân chiếm tỉ lệ 59,32%  Căn cứ vào danh sách cổ đông cập nhật vào ngày 31/12/2014, những cổ đông pháp nhân sở hữu tỉ lệ lớn bao gồm:  Công ty Cổ Phần Xây dựng Bắc Nam 79: 10% VĐL  Công ty Cổ Phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ): 7,7% VĐL  Văn phòng Thành ủy TP.HCM: 6,9% VĐL  Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kỳ Hòa: 3,78% VĐL  Công ty CP Vốn An Bình: 2,73%  Công ty TNHH MTV XD và KD Nhà Phú Nhuận: 2,14%  Công ty thành viên  Công ty Kiều hối Đông Á (DongA Money Transfer)  Công ty Chứng khoán Đông Á (DongA Securities) Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á Tên viết tắt bằng tiếng Việt: NGÂN HÀNG ĐÔNG Á Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: DONG A COMMERCIAL BANK Tên viết tắt bằng tiếng Anh: DongA Bank (DAB) Hội sở: Địa chỉ: 130 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Q.Phú Nhuận, TPHCM, Việt Nam
 7. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Điện thoại: (84.8) 39951483 – 39951484 Fax: (84.8) 39951603 – 39951614 Website: www.dongabank.com.vn Phương châm hoạt động: Thành công của khách hàng là thành công của ngân hàng Lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh tiền tệ và cung cấp các dịch vụ ngân hàng.  Chức năng, nhiệm vụ và định hướng hoạt động của DAB:  Chức năng: kinh doanh tiền tệ đóng vai trò trung gian đáp ứng nhu cầu chu chuyển vốn trong  Nhiệm vụ:  Phục vụ khách hàng, thực hiện các chủ trương về tài chính tiền tệ từ Ngân hàng Nhà nước.  Xây dựng chiến lược dài hạn, phương pháp, kế hoạch kinh doanh hàng năm cho toàn thể Ngân hàng và các công ty thành viên trực thuộc Ngân hàng.  Khai thác thị trường tài chính ngân hàng nhằm tìm kiếm ý tưởng phát triển kinh doanh, đẩy mạnh và duy trì tính cạnh tranh của Ngân hàng so với đối thủ cạnh tranh cùng ngành.  Thiết lập và duy trì chế độ đãi ngộ xứng đáng cho toàn thể nhân viên Ngân hàng.  Định hướng hoạt động:  Với phương châm “Bình dân hóa dịch vụ ngân hàng - Quần chúng hóa công nghệ ngân hàng”, Đông Á đã đặt mục tiêu trở thành ngân hàng đa năng – ngân hàng được người tiêu dùng Việt Nam yêu thích nhất - một tập đoàn dịch vụ tài chính vững mạnh, toàn thể các thành viên của DAB sẽ nỗ lực hoạt động, nâng cao hiệu quả, nắm bắt các cơ hội của giai đoạn hội nhập và vượt qua thách thức, đưa con thuyền Đông Á tự tin vươn ra biển lớn.  Cơ cấu tổ chức của ngân hàng TMCP Đông Á: Một cấu trúc quản trị và điều hành tốt rất cần thiết để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng an toàn và hiệu quả. Vì thế, DAB đã thiết lập một cấu trúc quản trị điều hành phù hợp với các tiêu chuẩn về tổ chức và hoạt động của NHTM. Qua
 8. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 những năm hoạt động và phát triển, DAB đã không ngừng thay đổi và bổ sung các nguồn lực để giúp cho các hoạt động của ngân hàng thuận lợi và chuyên nghiệp hơn. Chính vì vậy, cơ cấu tổ chức luôn luôn đóng vai trò rất quan trọng và mang tính chất quyết định cho sự tốn tại và phát triển của ngân hàng. Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức của DAB:
 9. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 2.1.2 Hoạt động chủ yếu và công nghệ của Ngân hàng TMCP Đông Á: 2.1.2.1Hoạt động chủ yếu:  Huy động vốn  Hoạt động cho vay  Thanh toán quốc tế  Thẻ đa năng Đông Á  Kinh doanh chi trả kiều hối, chuyển tiền nhanh và thu chi hộ  Ngân hàng điện tử  Kinh doanh chứng khoán  Kinh doanh địa ốc  Nghiệp vụ bảo lãnh trong và ngoài nước  … 2.1.2.2Công nghệ ngân hàng: Từ năm 2006, DongA Bank đưa vào áp dụng công nghệ phần mềm quản lý mới (Core Banking) trên toàn hệ thống do tập đoàn I-flex cung cấp. Với việc đầu tư này, DongA Bank đã chính thức triển khai các dự án phục vụ khách hàng với tốc độ nhanh nhất, hiện đại nhất, đáp ứng nhu cầu khách hàng mọi lúc mọi nơi. Song song với kênh ngân hàng truyền thống, DongA Bank còn rất chú trọng đến kênh Ngân hàng điện tử. Việc nâng cao công nghệ nhằm gia tăng các dịch vụ tiện ích là yếu tố sống còn trong môi trường đầy cạnh tranh hiện nay. Với kênh Ngân hàng tự động, khách hàng của DongA Bank sẽ được hưởng dịch vụ 24/24 giờ như đổi ngoại tệ, chuyển khoản nhanh, thanh toán hóa đơn dịch vụ, tra cứu thông tin tài khoản, mua thẻ cào, gửi và rút tiền tự động,… Bên cạnh đó, DongA Bank rất tự hào về công nghệ thẻ đa năng Đông Á của mình, hợp tác với các đối tác nước ngoài sản xuất máy ATM Thế kỷ 21 với trí tuệ Việt Nam. Đây là loại máy đầu tiên tại Việt Nam có tính năng gửi tiền trực tiếp và đổi ngoại tệ qua máy ATM. Đồng thời, DongA Bank còn là nhà sáng lập hệ thống kết nối thẻ Viet Nam Bank Card (VNBC).
 10. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 DongA Bank là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam sở hữu nhiều dòng máy ATM hiện đại như: máy ATM TK21 – Kỷ lục Việt Nam năm 2007 (nhận tiền mặt trực tiếp 100 tờ với nhiều mệnh giá khác nhau trong 1 lần gửi), sản phẩm ATM lưu động (Kỷ lục Việt Nam năm 2010), máy H38N và nhiều dòng máy ATM hiện đại khác. DongA Bank tự hào là ngân hàng có số lượng khách hàng đạt kỷ lục, với trên 6 triệu người, và cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích khổng lồ, từ các dịch vụ ngân hàng truyền thống đến các dịch vụ qua các kênh Thanh toán tự động, Ngân Hàng Điện Tử eBanking, các sản phẩm khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp, kiều hối, thanh toán quốc tế… DongA Bank không ngừng mở rộng mạng lưới rộng khắp từ thành thị, đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa, trong nỗ lực mang các dịch vụ ngân hàng đến gần hơn với người dân Việt Nam. Số lượng chi nhánh, phòng giao dịch, điểm 24h tính đạt 240 điểm cùng với 1.400 máy ATM và 1.500 máy POS, kết nối thành công với 3 hệ thống liên minh thể VNBC, Smarklink và Banknetvn. 2.1.3 Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Đông Á – PGD Bến Xe Miền Tây: PGD Bến Xe Miền Tây thuộc chi nhánh NH Đông Á Quận 5.Địa chỉ 488 - 490 Kinh Dương Vương, P.An Lạc A, Q.Bình Tân, Tp HCM. Được chính thức đưa vào hoạt động vào 20/09/2008. Với sự điều hành của Giám Đốc PGD Nguyễn Phi Hùng, một trưởng phòng và gồm 5 nhân viên, 4 giao dịch viên và 1 nhân viên chăm sóc khách hàng 2.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đông Á_Đánh giá thuận lợi và khó khăn tại Ngân hàng TMCP Đông Á : Năm 2013-2014 là những năm khó khăn chung của nền kinh tế, ngành tài chính ngân hàng nói chung và DongA Bank nói riêng, khi mà tỉ lệ nợ xấu tăng cao và hầu hết các ngân hàng phải trích lập dự phòng rủi ro, do đó dẫn đến lợi nhuận chưa cao. Tiếp tục với định hướng “Đổi mới và phát triển”, kiên trì với chiến lược phát triển an toàn, bền vững, 2013-2014 DongA Bank đã tập trung phát triển nền tảng, tái cơ cấu, sắp xếp lại bộ máy tổ chức, hệ thống vận hành, nhân sự, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện mô hình thẩm định, xét duyệt và quản lý rủi ro tín dụng tập trung, đảm bảo hiệu quả về quản lý rủi ro hoạt động … tiếp tục phát huy những thế mạnh sẵn có về công nghệ, sản phẩm
 11. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 dịch vụ, chất lượng phục vụ, … đồng thời khẳng định hình ảnh “Ngân hàng trách nhiệm, Ngân hàng của những trái tim” sâu sắc trong lòng công chúng. Đặc biệt, năm 2015 là năm với nhiều biến chuyển mạnh mẽ về hỉnh ảnh và hoạt động. Tiếp tục ghi những dấu ấn quan trọng như: sở hữu lượng khách hàng kỷ lục trong hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần với trên 7,5 triệu, ra mắt và đi vào hoạt động mạng lưới ATM thế hệ mới có chức năng nhận tiền mặt trực tiếp lên đến 250 máy đặt tại hầu hết các trụ sở giao dịch của ngân hàng; khai trương hàng loạt trụ sở mới khang trang, hiện đại trên cơ sở phuc vụ khách hàng ngày một tốt hơn, khai trương đi vào hoạt động Cao ốc 468 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, Tp. HCM khang trang, bề thế được xem như hội sở 2 của DongA Bank, hoạt động Kiều hối tiếp tục dẫn đầu thị trường với kết quả đạt được 1,6 tỷ USD năm 2015. DongA Bank trong năm nay cùng với kiểm soát chất lượng tín dụng đã được nâng tầm. Theo đó, đã triển khai các sản phẩm tín dụng nông nghiệp, nông thông, cho vay khách hàng cá nhân, DNVVN cũng như tích cực tham gia các chương trình cho vay bình ổn giá và chương trình kết nối với doanh nghiệp của NHNN. Bảng 2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh NH TMCP Đông Á: ( đvt:Triệu đồng ) Khoản mục 2013 2014 2015 2016 Chênh lệch Chênh lệch Chênh lệch 2014 so 2015 2015 so 2014 2016 so 2015 ST % ST % ST % Thu nhập 6.577. 505 5.592. 157 5.871. 765 6.178. 655 - 985.348 -15 279.608 6 306.890 5 Chi Phí 4.349. 923 4.108. 588 4.914. 017 5.287. 269 - 241.335 -6 805.429 20 373.252 8 Lợi nhuận 2.227. 582 1.483. 569 957.74 8 891.38 6 - 744.013 -33 525.821 35 -66.362 - 7
 12. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Qua bảng số liệu ta thấy được biến động của thu nhập, chi phí và lợi nhuận trước thuế của NH qua các năm như sau: - Về thu nhập: Thu nhập của NH chủ yếu là thu lãi từ hoạt động cho vay KH, thu lãi từ tiền gửi các tổ chức khác, các khoản thu nhập từ kinh doanh các dịch vụ bán lẻ, ngoại tệ… Trong đó lãi thu được từ việc cho vay KH chiếm phần lớn trong thu nhập của NH, còn lãi tiền gửi và thu nhập từ các dịch vụ bán lẻ chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ. Theo kết quả có được từ bảng thì thu nhập giảm vào năm 2014 và tăng mạnh vào năm 2015 và tiếp tục tăng vào năm 2016. Cụ thể: năm 2013, thu nhập của NH là 6.577.505 triệu đồng. Qua năm 2014, thu nhập giảm xuống còn 5.592.157 triệu Đồng, giảm 985.348 triệu Đồng (tương ứng 15%) so với năm 2013. Đến năm 2015, doanh số thu về có tăng lên khá cao, tăng 279.608 triệu đồng (tương ứng với 7%) so với năm 2014, nâng tổng thu nhập năm 2016 lên con số 5.871.765 triệu ñồng. Qua năm 2016 Doanh Thu tăng lên 6.178.765 (tức là tăng 306.890 triệu đồng) tương ứng với tỷ lệ 5%. - Về chi phí: chi phí mà NH phải trả nhiều nhất trong tổng chi phí của NH là lãi tiền gửi của KH. Đây chính là chi phí chiếm tỷ trọng cao nhất. Ngoài ra, NH còn phải chi trả chi phí để hoạt động như chi trả lương cho nhân viên, mua trang thiết bị, chi thuế… Qua 4 năm, chi phí của NH cũng có nhiều biến động. Năm 2014, chi phí của NH là 4.108.588 triệu đồng, giảm 241.335 triệu đồng (tương ứng với tốc độ - 6%) so với năm 2013. Tuy nhiên, qua năm 2015, chi phí của NH lại tăng cao 805.429 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ 20%. Đến năm 2016 chi phí có tăng tuy nhiên tỷ lệ tương đối với con số 8% tương ứng với 306.890 triệu đồng. - Về lợi nhuận trước thuế: nhìn chung, lợi nhuận trước thuế của NH giảm qua 4 năm. Năm 2013 lợi nhuận trước thuế là 2.227.582 triệu đồng. Qua năm 2014 đã giảm xuống còn triệu đồng, giảm 744.013triệu đồng so với năm 2013 (tương ứng với tốc độ 33%). Đến năm 2015, lợi nhuận trước thuế tiếp tục giảmcòn957.748triệu đồng, giảm 525.821triệu đồng so với năm 2015 (về tỷ lệ là 35%). Và năm 2016 giảm nhẹ với tốc độ -7%, lợi nhuận 2016 còn 891.386 triệu đồng. 2.1.5 Kế hoạch phát triển trong năm tới: - Lợi nhuận trước thuế đạt 1.200 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2016.
 13. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 - Phấn đấu trở thành một ngân hàng bán lẻ tốt nhất và mở chi nhánh trên 60 tỉnh thành trên cả nước, số lượng chi nhánh tiếp tục tăng lên theo vốn điều lệ. - Có tốc độ tăng trưởng bền vừng, tỷ lệ tăng trưởng các chỉ tiêu chủ yếu từ 15-25%. - Số lượng khách hàng mở tài khoản giao dịch đạt tối thiểu 10 triệu khách hàng. 2.2Tổng quan về thẻ- hoạt động phát hành thẻ tại NHTM 2.2.1 Giới thiệu khái quát về thẻ NH : Thẻ ngân hàng là phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, ra đời từ phương thức mua bán chịu hàng hóa bán lẻ và phát triển gắn liền với việc ứng dụng công nghệ tin học trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Thẻ ngân hàng là công cụ thanh toán do ngân hàng phát hành cấp cho khách hàng sử dụng để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ hoặc rút tiền mặt trong phạm vi số dư tiền gửi của mình hoặc hạn mức tín dụng đượccấp. Thẻ ngân hàng còn dùng để thực hiện các dịch vụ thông qua hệ thống giao dịch tựđộng hay còn gọi là hệ thống tự phục vụ ATM.  Các đối tượng liên quan đến phát hành và thanh toán thẻ:  Ngân hàng phát hành thẻ: Đây là ngân hàng được phép thực hiện nghiệp vụ phát hành thẻ, là ngân hàng thiết kế các tiêu chuẩn kỹ thuật, mật mã, ký hiệu,…cho các loại thẻ thanh toán để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng thẻ. Sau đó, cung cấp thẻ cho khách hàng và chịu trách nhiệm thanh toán số tiền mà khách hàng phải trả cho người bán hàng bằng thẻ thanh toán.  Chủ thẻ (người sử dụng thẻ): Chủ thẻ là người có nhu cầu sử dụng thẻ thanh toán và được ngân hàng phát hành thẻ cấp thẻ để sử dụng trong giao dịch thanh toán. Chủ thẻ phải là các cá nhân, bao gồm chủ thẻ chính và chủ thẻ phụ; trong đó, chủ thẻ chính là người đứng tên xin được cấp thẻ và được DAB cấp thẻ để sử dụng, còn chủ thẻ phụ là người được cấp thẻ theo đề nghị của chủ thẻ chính.
 14. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149  Đơn vị chấp nhận thẻ: Đó là hệ thống VNBC - hệ thống kết nối giao dịch giữacác ngân hàng, các cửa hàng thương mại, siêu thị, trung tâm mua bán,… đồng ý thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ mà mình cung cấp cho khách hàng bằng thẻ ATM. Đơn vị chấp nhận thẻ sẽ được ngân hàng phát hành thẻ trang bị một máy chuyên dùng để kiểm tra, đọc thẻ và lập hóa đơn thanh toán nhằm đảm bảo thanh toán kịp thời, chính xác và an toàn.  Ngân hàng thanh toán thẻ: Đây là ngân hàng được ngân hàng phát hành thẻ ủy quyền đứng ra thực hiện dịch vụ thanh toán thẻ. Ngân hàng thanh toán thẻ thực hiện việc thanh toán cho đại lý chấp nhận thanh toán bằng thẻ khi người này nộp biên lai thanh toán vào ngân hàng hoặc ứng tiền (rút tiền) cho người sử dụng thẻ khi có yêu cầu ứng tiền của người này.  Tiện ích của việc sử dụng thẻ: - Đới với chủ thẻ:  Một hình thức thanh toán hiện đại, nhanh chóng, tiện lợi và chính xác.  Tránh sự phiền hà và nguy hiểm khi mang theo một lượng lớn tiền mặt khi đi công tác hay du lịch trong và ngoài nước. Khi mất thẻ chủ thẻ có thể báo ngay cho ngân hàng phát hành thẻ để kịp thời phong tỏa tài khoản thẻ, đồng thời người nhặt hay lấy cắp thẻ cũng khó sử dụng vì thẻ có chữ ký và hình.  Thực hiện thanh toán các giao dịch dễ dàng nhờ vào mạng lưới rộng rãi các đại lý chấp nhận thẻ trong và ngoài nước như các khách sạn, nhà hàng, siêu thị, các điểm bán vé máy bay, các công ty du lịch,…  Thực hiện việc rút tiền mặt khi cần thiết tại các máy rùt tiền tự động ATM.  Một tính năng hữu ích của thẻ hiện nay đó là chủ thẻ có thể được xét duyệt hạn mức thấu chi nếu đủ điều kiện.  Đáp ứng nhu cầu cho các gia đình có con em đi du học xa nhà tạo thuận lợi cho thân nhân theo dõi và thanh toán kịp thời các chi phí học tập, ăn ở trong thời gian xa nhà.  Dịch vụ chủ thẻ 24/24.
 15. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 - Đối với đại lý chấp hành thẻ:  Đa dạng hóa phương thức thanh toán.  Tăng doanh số bán hàng.  Giảm tình trạng chậm trả của khách hàng.  Được lắp đặt các thiết bị đọc thẻ miễn phí..  Dịch vụ đại lý 24/24. - Đối với ngân hàng:  Ngân hàng được hưởng chiết khấu đại lý của người bán hay người cung cấp dịch vụ khi họ thanh toán hóa đơn.  Huy động được một nguồn vốn khi khách hàng nộp tiền vào tài khoản 2.2.2 Nhu cầu của thị trường Việt Nam về sản phẩm thẻ 2.2.2.1Đối với khách hàng là CB – CNV: Hiện nay, thị trường thẻ ATM đang diễn ra khá sôi động với nhiều loại thẻ của các ngân hàng khác nhau. Thẻ là một công cụ thanh toán hiện đại, an toàn, tiện lợi nhất hiện nay. Chính vì vậy, các công ty đã và đang dần hợp thức hóa hình thức trả luơng qua thẻ; phần lớn các doanh nghiệp, công ty khi sử dụng hình thức trả lương qua thẻ đều với mục đích tiết kiệm tối đa thời gian và nhân lực trong việc quản lý ngân quỹ, mỗi khi đến kỳ lương thì nhân viên sẽ không phải đến gặp thủ quỹ ký nhận mà thay vào đó tiền sẽ được chuyển vào tài khoản thẻ tại ngân hàng, nhân viên được cấp thẻ ATM, khi cần tiền tiêu thì chỉ việc ra máy ATM rút tiền, đó cũng là một hình thức giúp nhà quản lý bảo mật thông tin về tiền lương. Ngoài ra, ưu điểm của việc nhận lương qua thẻ là khách hàng có thể sử dụng được các tiện ích khác như truy vấn tài khoản bằng internet, điện thoại,…Vì vậy, có thể xem thẻ ATM là một “chiếc ví hiện đại”, việc mỗi người sở hữu một chiếc thẻ ATM là điều rất cần thiết hiện nay. 2.2.2.2Đối với khách hàng là giới trẻ: Mỗi người đến với thẻ qua những tình huống khác nhau, thế nhưng không ít bạn trẻ sắm thẻ vì cho rằng thẻ cũng giống như điện thoại, xe,..là thứ thể hiện đẳng cấp, do vậy mà giờ đây thẻ ATM đang được bình dân hóa. Hiện nay, với số tiền khoảng 50.000 đồng – 100.000 đồng thì mỗi người có thể là chủ sở hữu của một chiếc
 16. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 thẻ ATM. Như một phong trào trong một bộ phận giới trẻ và với nhiều phương thức tiếp thị chạy đua của các ngân hàng, số người dùng thẻ đang đà tăng lên. Bên cạnh đó, thẻ ATM mang lại rất nhiều tiện ích đối với các bạn học sinh, sinh viên đi học xa nhà. Họ muốn tạo cho mình một tài khoản riêng để có thể tự quản lý, có thể tự lập, trưởng thành hơn trong cuộc sống. Với chiếc thẻ ATM thì mỗi sinh viên có thể thanh toán học phí, thanh toán các khoản chi tiêu hàng tháng của mình. Vì vậy, việc phát triển dịch vụ thẻ là rất cần thiết hiện nay, nó giúp thuận tiện trong việc thanh toán đối với mọi người, nhất là đối tượng các bạn học sinh, sinh viên, và giới trẻ. 2.2.2.3Các đối tượng khách hàng khác: Ngày nay, với xu thế hội nhập nền kinh tế, Việt Nam gia nhập WTO sẽ thu hút đầu tư nhiều hơn, các doanh nghiệp Việt Nam cũng có nhiều cơ hội xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài. Vì vậy, nhu cầu sử dụng thẻ ngày càng tăng, phương thức thanh toán bằng thẻ đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng trong và ngoài nước: an toàn, tiện lợi, nhanh chóng. Hiện nay, đại đa số chủ thẻ Việt Nam là những doanh nhân, những người có nhu cầu đi công tác ở nước ngoài, những người làm việc trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng,…họ có khuynh hướng sử dụng thẻ để thực hiện các giao dịch trong nuớc và quốc tế như: chuyển khoản thanh toán cho nhau qua thẻ tiết kiệm chi phí, thời gian và an toàn hơn là chuyển tiền qua bưu điện như lúc trước; mặt khác những doanh nhân thường xuyên phải đi công tác nuớc ngoài, việc sử dụng thẻ có thể giúp họ bớt lo lắng về việc phải mang quá nhiều tiền mặt trong người, giúp họ có thể an tâm hoàn thành công việc một cách suôn sẻ. Chính vì vậy, việc phát hành thẻ là nhu cầu tất yếu đối với tất cả mọi người với nhiều mục đích sử dụng khác nhau, có thể nói thẻ là người bạn đồng hành tin cậy của tất cả mọi người 2.2.3 Khái niệm về hiệu quả hoạt động phát hành thẻ của ngân hàng: Hoạt động kinh doanh phát hành thẻ của ngân hàng có hiệu quả là đạt cả về chỉ tiêu số lượng và chỉ tiêu chất lượng 2.2.4 Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả hoặt động phát hành thẻ:
 17. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 2.2.4.1Chỉ tiêu số lượng:  Tốc độ trăng trưởng số lượng loại sản phẩm thẻ thanh toán: Số lượng thẻ phát hành là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá hiệu quả kinh doanh. Sô lượng thẻ thanh toán ngày càng nhiều chứng tỏ nhu cầu sử dụng thẻ thanh toán của khách hàng ngày càng tang. Khi đó cũng đồng nghĩa với việc hiệu quả kinh doanh sẽ được nâng cao hơn.  Tốc độ tăng trưởng số lượng khách hàng sử dụng thẻ thanh toán: Thể hiện qua tần suất giao dịch của khách hàng, phản ánh số lần giao dịch bằng thẻ tần suất giao dịch càng cao chứng tỏ hiệu quả kinh doanh thanh toán thẻ tăng Ngoài việc tăng số lượng thẻ phát hành cũng cần khuyến khích khách hàng thường xuyên sử dụng thẻ để nâng cao hiệu quả kinh doanh thẻ 2.2.4.2Chỉ tiêu chất lượng: Phản ánh lợi nhuận thu từ dịch vụ thẻ. - Thu nhập từ hoạt động thẻ = thu từ dịch vụ thẻ - chi phí dịch vụ thẻ - Nếu thu > chi : kinh doanh có hiệu quả, làm tăng lợi nhuận cho NH - Nếu thu < chi: Kinh doanh chưa hiệu quả, làm giảm lợi nhuận của NH  Để xác định hiểu quả kinh doanh cần xác định thu nhập trên mỗi thẻ: - Thu nhập trên mỗi thẻ = tổng thu nhập thẻ / tổng số thẻ
 18. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á 3.1Các sản phẩm thẻ của NHTMCP Đông Á: 3.3.1 Các sản phẩm thẻ tại Ngân hàng TMCP Đông Á Các loại thẻ DAB hiện nay được làm bằng nhựa cứng, hình chữ nhật, kích thước là 53,98mm x 85,60mm, và độ dày là 1mm. Mặt trước thẻ thể hiện: - Logo Ngân hàng Đông Á, biểu tượng thẻ của Ngân hàng Đông Á. - Logo chìm mặt trước góc trái bên dưới thẻ. - Logo VNBC-UNICARD ở góc phải bên dưới thẻ. - Tên chủ thẻ được in nổi. - Số thẻ in nổi có 16 ký tự được biểu thị: 9704 xxyy yyyy yzrs. Trong đó, 4 ký tự đầu tiên là 9704 cố định đối với tất cả thẻ thanh toán Đông Á. - Thời hạn hiệu lực được in nổi. - Mặt sau thẻ: + Vạch từ tính chạy dọc theo cạnh dài phía trên của mặt sau thẻ + Trên dãi chữ ký có chữ ký của chủ thẻ.  Hiện nay, DongA bank đã có những sản phẩm:  Thẻ Đa năng Đông Á: Đây là sản phẩm thẻ được phát dành cho tất cả các đối tượng khách hàng cá nhân bao gồm nhiều chức năng hữu ích như: rút tiền, gửi tiền, chuyển khoản trực tuyến, thanh toán tiền mua hàng, cước phí taxi, chuyển khoản từ thẻ Đông Á sang thẻ Đông Á, chuyển khoản qua SMS Banking, Internet Banking, mua hàng online, gửi tiền an toán qua máy ATM không phụ thuộc giờ hành chính, thanh toán tự động tiền điện, tiền nước, điện thoại, phí bảo hiểm Manulife,… Đặc biệt, thẻ đa năng Đông Á còn một số tính năng hữu ích khác, đó là hàng tháng khách hàng có thể nhận lương điện tử qua thẻ mà không cần phải gặp thủ quỹ để ký nhận tiền lương như lúc trước. Và khi nhận lương qua thẻ hoặc có giao dịch thường xuyên qua thẻ, khách hàng có thể được xét hạn mức thấu chi – tiền trong tài khoản đã hết nhưng vẫn có thể rút tiền hoặc thanh toán tiền mua hàng hoàn trả sau có tính lãi. Hạn mức thấu chi tối đa cho một khách hàng là 50 triệu đồng.
 19. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149  Đối với khách hàng tín chấp: - Khách hàng củaDongA bank: 100% giá trị cổ phần, tối đa 100 triệu đồng. - Hành chánh sự nghiệp: 5 tháng lương - Khách hàng khác (lãnh đạo doanh nghiệp, giảng viên, bác sỹ,…): tùy theo sự xét duyệt của giám đốc bộ phận., hạn mức thấu chi là 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu, 50 triệu.  Đối với khách hàng thế chấp tài sản: - Sổ tiết kiệm của DAB: 95% giá trị sổ tiết kiệm - Khách hàng có tài sản đảm bảo: 80% giá trị tài sản, tối đa 100 triệu. - Nếu nhu cầu vay của khách hàng trên 50 triệu đồng thì khách hàng thực hiện hợp đồng vay tín dụng thông thường.  Thẻ Đa năng Richland Hill: Là một loại thẻ chuyên biệt nhằm phục vụ cho tất cả các khách hàng cá nhân có nhu cầu tham gia mua căn hộ tại khu phức hợp Richland Hill va các dự án khác của Công ty CP Vốn Thái Thịnh. - Đặc điểm: bên cạnh các tính năng của Thẻ Đa năng Đông Á thông thường, Thẻ Đa năng Richland Hill mang đến những ưu đãi đặc biệt sau: - Được tham gia đặt chỗ và rút thăm mua căn hộ trong khu phức hợp Richland Hill. - Được hưởng các ưu đãi đặc biệt dành riêng cho chủ thẻ Richland Hill trong việc thanh toán hàng hóa, sử dụng các dịch vụ tại khu phức hợp Richland Hill và các địa điểm khác có liên kết. - Được cập nhật thông tin về dự án Richland Hill và thông tin các dự án khác của Công ty CP Vốn Thái Thịnh.  Thẻ Đa năng CK Card: Đây là sản phẩm thẻ do DongA bankphát hành dành riêng cho các Nhà đầu tư chứng khoán, thực hiện các giao dịch chứng khoán online như: mua bán chứng khoán, đặt cọc, chi trả cổ tức,…  Thẻ liên kết sinh viên:
 20. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 DongA Bankđã và đang phối hợp với các trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc để cho ra đời Thẻ liên kết sinh viên dưới hình thức là Thẻ sinh viên kết hợp Thẻ đa năng Đông Á. Đây được xem là một bước đột phá mới trong thị trường thẻ Việt Nam và mang ý nghĩa rất cao. Ngoài ra, Ngân hàng Đông Á còn phát hành một số sản phầm: Thẻ liên kết Mai Linh, Thẻ liên kết Việt Tiến, Thẻ liên kết Viettel, Thẻ dành cho cán bộ hưu trí,… 3.1.1 Các máy móc thiết bị liên quan đến quy trình giao dịch bằng thẻ 3.1.1.1Máy POS (Point of sale): Là loại máy đơn, nhỏ gọn, hình chữ nhật. Bên trái có 1 rãnh nhỏ - là nơi dùng để quẹt thẻ. Khách hàng nhập mã PIN trực tiếp trên máy. Để bảo mật thông tin cho khách hàng, nhân viên tại các điểm chấp nhận thẻ thường đưa máy cho khách hàng nhập mã PIN, sau đó đặt lại vị trí cũ để kết nối với hệ thống và thực hiện các giao dịch.  Những lưu ý khi sử dụng máy POS: - Chủ thẻ cần ký tên vào mặt sau của thẻ; chữ ký trên biên lai và chữ ký sau thẻ phải đồng nhất với nhau. - Trong quá trình giao dịch, chủ thẻ cần chú ý bảo vệ mật mã cá nhân của mình. Chủ thẻ không nên đưa thẻ của mình cho người thân để thực hiện việc thanh toán thẻ qua máy POS. 3.1.1.2Máy rút tiền tự động ATM (Automated Teller Machine): Trước khi máy ATM xuất hiện, khi muốn rút tiền mặt khách hàng phải đến ngân hàng trong giờ làm việc. Nhưng ngày nay nhờ vào ATM khách hàng có thể rút tiền mặt, chuyển khoản, kiểm tra số dư tài khoản bất cứ khi nào. Nhờ vào sự tiện lợi và linh hoạt đó mà ATM ngày càng được sử dụng rộng rãi và phát triển trên toàn thế giới. Máy ATM bao gồm một số bộ phận cơ bản như: màn hình, bàn phím để nhập PIN, số tiền muốn rút; khe để đút thẻ vào máy và khe để nhận tiền. 3.1.2 Quy trình phát hành thẻ:
 21. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Nhận hồ sơ xin phát hành thẻ Xét duyệt yêu cầu xin phát hành thẻ Lập hồ sơ khách hàng Gửi danh sách KH đến trung tâm thẻ Nhận lại thẻ và số pin và giao cho KH  Điều kiện và thủ tục phát hành (cấp thẻ): Chủ thẻ chỉ được mở một tài khoản thẻ để giao dịch và được phép sử dụng một trong các giấy tờ sau: CMND, CM Quân đội, hoặc Passport (còn hiệu lực).  Điều kiện cấp Thẻ đa năng Đông Á: Thẻ đa năng Đông Á được phát hành cho tất cả các đối tượng khách hàng cá nhân có nhu cầu sử dụng thẻ với nhiều tiện ích và tính năng ưu việt. Thẻ đa năng phù hợp với mọi người, mọi giới, không quan tâm tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp.  Thủ tục đăng ký:  Điền thông tin đầy đủ vào Giấy đăng ký sử dụng thẻ.  Photo CMND/ CM quân đội hoặc Passport.  1 tấm hình 4x6.  Đối với dịch vụ thấu chi tài khoản thẻ: Khách hàng được cấp hạn mức thấu chi và số tiền thấu chi sẽ được ngân hàng tính lãi. Đây là loại hình dịch vụ có tính chất tương tự như thẻ tín dụng nhưng được tích hợp chung vào Thẻ thanh toán của DAB. Khi có giao dịch phát sinh, tài khoản của
 22. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 khách hàng sẽ tự động chuyển thấu chi khi tiền trong tài khoản thẻ không đủ nhu cầu sử dụng. Phí và lãi sẽ được thu tự động ngay khi tài khoản thẻ của khách hàng có số dư. Đối tượng khách hàng của dịch vụ thấu chi: 4 nhóm + Nhóm 1: Khách hàng sử dụng dịch vụ chi lương hộ + Nhóm 2: Lãnh đạo doanh nghiệp, cổ đông, giảng viên, giáo viên,… + Nhóm 3: Khách hàng có sổ tiết kiệm, tài khoản tiền gửi tại DAB. + Nhóm 4: Khách hàng có tài sản đảm bảo. Thủ tục đăng ký: Để sử dụng dịch vụ thấu chi, khách hàng cần có tài khoản thẻ và ký hợp đồng sử dụng dịch vụ với Trung tâm thẻ. Kèm theo Hợp đồng dử dụng dịch vụ thấu chi là một trong các loại giấy tờ sau: + Giấy xác nhận công tác + Sổ tiết kiệm + Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản đảm bảo Tổ chức hoạt động: + Trung tâm thẻ sẽ chịu trách nhiệm chính về dịch vụ, ký duyệt các hợp đồng sử dụng dịch vụ, quản lý giao dịch,… + Bộ phận tín dụng Hội sở chịu trách nhiệm xem xét và đề xuất hạn mức, quản lý rủi ro các nhóm khách hàng cần xét duyệt cho Giám Đốc Trung tâm thẻ duyệt: Khách hàng có tài sản đảm bảo, khách hàng là chủ doanh nghiệp. + Bộ phận tín dụng và Giám đốc chi nhánh chịu trách nhiệm đề xuất hạn mức, quản lý rủi ro các khách hàng của chi nhánh mình. Quy trình triển khai:
 23. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Quá trình thực hiện dịch vụ thấu chi tài khoản thẻ được thể hiện theo sơ đồ sau:  Điều kiện cấp Thẻ đa năng Richland Hill: Từ khi đăng ký tham gia mở thẻ đến khi tham gia bốc thăm: khách hàng cam kết duy trì số dư tối thiểu hàng ngày là 100.000.000 VND. Sau khi tham gia bốc thăm: + Khách hàng trúng và đăng ký mua căn hộ: Ngân hàng phong tỏa số dư tối thiểu 100.000.000đ (vẫn được hưởng lãi suất 0.2%/tháng). + Khách hàng chưa trúng mua căn hộ: Nếu khách hàng muốn được tham gia bốc thăm các đợt tiếp theo: Khách hàng tiếp tục sử dụng thẻ Richland Hill và duy trì số dư tối thiểu trong thẻ là 100.000.000đ. Nếu khách hàng không muốn tiếp tục tham gia dự án Richland Hill: khách hàng có thể tất toán thẻ Richland Hill, trả lại thẻ cho Ngân hàng. Thủ tục đăng ký:  Có “Giấy đăng ký mở thẻ và tham gia tìm hiểu dự án Richland Hill”.  Điền đầy đủ thông tin vào Giấy đăng ký mở thẻ.  Đính kèm bản sao CMND/ CM quân đội hoặc Passport. Marketing Khách hàng Quản lý giao dịch Cung cấp dịch vụ Ký hợpđồng Xét duyệt hạn mức Đăng ký sử dụng DV KH nhận lại HĐ vàđược thông báo hạn mức
 24. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149  Có số dư tối thiểu hàng ngày trong tài khoản thẻ là 100.000.000 VND ngay khi mở thẻ. Điều kiện cấp Thẻ đa năng CK Card: Thẻ đa năng CK Card được phát hành dành riêng cho các Nhà đầu tư chứng khoán:  Có CMND hoặc Chứng minh quân đội hoặc Passport.  Có mở tài khoản lưu ký chứng khoán tại bất cứ công ty chứng khoán nào.  Có sử dụng dịch vụ Ngân Hàng Đông Á điện tử (tối thiểu có sử dụng dịch vụ thay đổi số dư qua SMS). Thủ tục đăng ký:  Điền thông tin đầy đủ vào Giấy đăng ký sử dụng thẻ (mẫu DAB).  Bản sao CMND/ CM quân đội hoặc Passport (không cần công chứng).  Giấy đăng ký sử dụng dịch vụ Ngân hàng Đông Á điện tử.  Và 1 tấm hình 4x6. Lưu ý: + Trường hợp khách hàng đã có thẻ đa năng Đông Á, khách hàng có thể đổi sang thẻ CK Card để được hưởng các chính sách và tiện ích của loại thẻ này. + Trường hợp khách hàng muốn dùng cả 2 loại thẻ thì khách hàng phải trả phí thường niên cho 2 thẻ, căn cứ theo chính sách của từng loại thẻ.  Điều kiện cấp Thẻ liên kết sinh viên: Đối tượng được phát hành là sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc. Ngoài chức năng là một chiếc thẻ sinh viên gắn liền với quá trình học tập: vào thư viện, điểm danh khi lên lớp,…Thẻ liên kết sinh viên còn mang đến các bạn sinh viên những tính năng ưu việt của chiếc Thẻ đa năng Đông Á, thực hiện các giao dịch tiện ích: gửi tiền trực tiếp vào tài khoản thẻ qua máy ATM hiện đại, mua thẻ cào, thanh toán học phí, nhận học bổng qua thẻ,… Thủ tục đăng ký:  Điền đầy đủ thông tin vào Giấy đăng ký sử dụng thẻ.
 25. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149  Thẻ sinh viên.  Bản sao CMND. 3.1.4 Thời hạn sử dụng thẻ, gia hạn thẻ và tất toán thẻ: Thời hạn sử dụng của tất cả các thẻ DAB hiện nay là vô thời hạn kể từ ngày phát hành. Riêng đối với Thẻ liên kết sinh viên, thời hạn hiệu lực thẻ là thời hạn theo học tại trường còn lại của chủ thẻ. Việc gia hạn thẻ được thực hiện theo đúng thời hạn thẻ không còn hiệu lực được ghi trên mặt trước của thẻ. Thủ tục gia hạn thẻ cũng tương tự như thủ tục phát hành thẻ: Ngân hàng sẽ thu lại thẻ hết hạn và cấp cho khách hàng thẻ mới để tiếp tục việc sử dụng thẻ. Trong thời hạn hiệu lực của thẻ, DAB cho phép khách hàng được thay thế trước hạn hoặc chấm dứt sử dụng thẻ trước hạn. Điều này chỉ được thực hiện khi trung tâm thẻ nhận được đề nghị bằng văn bản của chủ thẻ. Việc tất toán, chấm dứt không sử dụng thẻ chỉ thực sự có hiệu lực khi khách hàng điền thông tin vào mẫu “Yêu cầu ngừng sử dụng thẻ” và trả lại thẻ cho ngân hàng. Tuy nhiên trung tâm thẻ có thể đơn phương chấm dứt trước hạn việc sử dụng thẻ mà không cần báo trước cho khách hàng. Đó là khi Trung tâm thẻ phát hiện khách hàng vi phạm qui định về sử dụng thẻ hoặc phía DAB phát hiện các trường hợp giả mạo.  Biểu phí sử dụng thẻ: Đối với tất cả các sản phẩm thẻ của DAB, khi khách hàng có nhu cầu mở tài khoản thẻ sẽ được miễn phí mở thẻ, nhưng phải chịu phí thường niên sử dụng thẻ là 50.000 VND. Bên cạnh đó, còn một số quy định về mức biểu phí khi giao dịch được thực hiện bằng thẻ: Bảng 3.1 Biểu phí dịch vụ Thẻ Đa năng DAB 1. Phí mở thẻ Miễn phí 2. Phí thường niên 50.000 đồng /năm 3. Số dư tối thiểu Không có
 26. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 4. Phí thanh toán hàng hóa, dịch vụ Miễn phí 5. Phí rút tiền mặt Rút cùng Tỉnh/TP nơi mở tài khoản thẻ: *Chủ thẻ chính Miễn phí *Chủ thẻ phụ - Dưới 10 triệu đồng Miễn phí - Từ 10 triệu đồng trở lên 0.05%/ Tổng số tiền rút (Tối đa 500.000 đồng) Khác Tỉnh/TP - Dưới 10 triệu đồng / lần rút Miễn phí - Từ 10 triệu đồng trở lên / lần rút 0.05% / Tổng số tiền rút (Tối đa 500.000 đồng) 6. Phí chuyển khoản trong hệ thống Ngân hàng Đông Á Chuyển sang tài khoản khác của chủ thẻ chính Miễn phí Chuyển sang tài khoản của người khác *Trong cùng Tỉnh/TP nơi mở thẻ - Sang tài khoản thẻ Miễn phí - Sang tài khoản khác 5.000 đồng *Khác Tỉnh/TP nơi mở thẻ 0.05%/ Tổng số tiền nộp vào thẻ (tối thiểu là 5.000 đồng, tối
 27. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 đa là 500.000 đồng) 7. Phí nộp tiền mặt Cùng Tỉnh/TP nơi mở TK thẻ Miễn phí Khác Tỉnh/TP *Do chủ thẻ chính nộp Miễn phí *Không phải chủ thẻ chính nộp 0.05%/ Tổng số tiền nộp vào thẻ (tối thiểu là 5.000 đồng, tối đa là 500.000 đồng) 8. Lãi suất thấu chi 0.05%/ ngày Lãi suất thấu chi quá hạn (quá 3 tháng) 0.075%/ ngày 9. Phí cấp lại thẻ 50.000 đồng / thẻ 10. Phí in sao kê 2.000 đồng/ sao kê (hàng tháng) 11. Phí in 10 giao dịch gần nhất trên ATM 1.000 đồng / lần 12. Phí khiếu nại (không đúng) 10.000 đồng / lần 13. Phí tra cứu số dư Miễn phí 14. Phí đổi mật mã cá nhân Miễn phí 15. Phí tất toán trước hạn Miễn phí 16. Phí cấp lại số PIN Miễn phí (Nguồn: www.dongabank.com.vn)  Khi nhận thẻ:
 28. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Khi khách hàng đã hoàn tất hồ sơ đăng ký mở thẻ thì sau 7 - 10 ngày khách hàng sẽ nhận được thẻ và mã số PIN của Ngân hàng cấp cho khách hàng được đính kèm trong phong bì khi nhân viên giao dịch giao thẻ cho khách hàng. Khi nhận được thẻ, chủ thẻ cần kiểm tra ngay các thông tin về số CMND, về loại thẻ, số thẻ, thời hạn hiệu lực của thẻ được thể hiện trên phong bì và trên thẻ. Nếu thông tin không chính xác thì chủ thẻ phải báo ngay cho nhân viên ngân hàng để xử lý kịp thời . Sau khi nhận thẻ, trước tiên khách hàng phải thực hiện thao tác đổi mật mã (PIN) theo hướng dẫn được ghi trong phong bì. Sau đó, khách hàng sử dụng thẻ với 4 số PIN mà khách hàng đã chọn. Trong thời gian sử dụng thẻ, chủ thẻ cần bảo quản, giữ gìn thẻ cẩn thận, không để thẻ bị gãy, cong, quăn góc; không để thẻ gần những vật có từ tính, vì như vậy sẽ làm hỏng thông tin trên vạch từ của thẻ; tuyệt đối không giao thẻ cho người khác sử dụng, không tiết lộ số PIN của thẻ.  Rút tiền mặt: Tại các CN, PGD và các trung tâm trực thuộc DAB: + Xuất trình thẻ và chứng minh nhân dân hoặc Passport cho nhân viên ngân hàng. + Thông báo số tiền c/ần rút và nhân viên ngân hàng lập hóa đơn. + Nhân viên ngân hàng có nhiệm vụ nhận thẻ và kiểm tra bằng mắt thường thông qua các đặc điểm nhận dạng của thẻ như sau: màu sắc thẻ, hình dạng thẻ phải nguyên vẹn, không sứt mẻ; logo, biểu tượng của DAB; các yếu tố in nổi trên thẻ, thời hạn sử dụng trên thẻ; mặt sau có băng chữ ký của chủ thẻ; thông tin trên CMND, chữ ký của khách hàng có trùng khớp hay không. + Nếu đúng, ký xác nhận vào hóa đơn và giữ lại 1 liên để lưu và đối chiếu.  Tại các máy rút tiền tự động ATM: Có nhều loại máy ATM trên thế giới với cách sử dụng được chỉ rõ trên máy. Đặc biệt, năm 2007 vừa qua Ngân hàng Đông Á đã phát hành ra máy ATM TK21 và được chứng nhận “Kỷ lục Việt Nam” – là máy ATM đầu tiên tại Việt Nam có chức năng nhận và đổi tiền trực tiếp qua máy. Dưới đây là cách sử dụng máy ATM DAB: Bước 1: Đưa thẻ vào khe đọc thẻ theo chiều mũi tên của thẻ. Thông thường mặt có số thẻ nổi lên trên. Chờ trong giây lát (Please wait).
 29. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Bước 2: Khách hàng nhập mật mã cá nhân của mình (4 số). Trên máy xuất hiện các ký hiệu * khi nhập mã số PIN vào máy. Nếu nhập sai số PIN, nhấn phím Clear và nhập lại số PIN đúng. Nhấn phím Enter để kết thúc. Bước 3: Chọn loại giao dịch, bấm phím “Rút tiền mặt”, sau đó chọn “Tài khoản thẻ”. Bước 4: Nhập số tiền cần rút trên màn hình, ngoài các số mặc định trên màn hình có thể chọn vào mục “Nhập số khác” rồi nhập số tiền rút theo nhu cầu muốn rút bằng bàn phím bên dưới. Số tiền được rút tối đa tại các máy ATM là 10 triệu đồng / lần, 20 triệu đồng / ngày. Bước 5: Chờ trong giây lát để nhận tiền ở khe bên dưới, và nhớ lấy hóa đơn do máy đưa ra. Bước 6: Chọn “giao dịch khác” để quay về màn hình giao dịch ban đầu hoặc “hủy bỏ giao dịch” để nhận lại thẻ.  Một số chú ý khi sử dụng Thẻ ATM DAB: - Khi khách hàng nhập mật mã sai 3 lần, lần 4 nhập đúng hay sai đều bị tạm giữ thẻ. - Khi kết thúc giao dịch thẻ, trong vòng 1 phút không lấy thẻ sẽ bị tạm giữ thẻ. - Để đảm bảo an toàn, khi máy đưa tiền ra trong vòng 1 phút khách không nhận lại tiền, thì tiền tự động đưa vào máy. - Thời gian chờ tất cả các màn hình là 1 phút. Riêng thời gian gửi tiền là 2 phút. 3.2Phân tích tình hình hoạt động thẻ thanh toán tại NH TMCP Đông Á 3.2.1 Doanh số phát sinh trên tài khoản thẻ: Bảng 3.2 Doanh số phát sinh trên tài khoản thẻ của ngân hàng Đông Á (nguồn PGD- Bến Xe Miền Tây) (Đvt: triệu đồng) Khoản mục 2013 2014 2015 2016 Chênh lệch Chênh lệch Chênh lệch 2014 so 2013 2015 so 2014 2016 so 2015 ST % ST % ST %
 30. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Doanh số rút tiền mặt 89.786 114.428 163.783 243.574 24.642 27 49.355 43 79.791 49 Doanh số chuyển khoản 1.832 6.022 29.049 47.579 4.190 22 9 23.027 38 2 18.530 64 Tổng doanh số 91.618 120.450 192.832 291.153 28.832 31 72.382 60 98.321 51 Doanh số phát hành thẻ chỉ thể hiện mức độ phổ biến của loại thẻ tại khu vực hoạt động. Để đánh giá hiệu quả của việc sử dụng thẻ cần xem xét ñến khá nhiều yếu tố như: số lượng giao dịch, loại giao dịch…trong đó doanh số thanh toán là chỉ tiêu phản ánh hiệu quả của việc sử dụng thẻ của KH. Doanh số thanh toán là doanh số phát sinh làm tăng hoặc giảm số dư trên tài khoản thẻ của KH như rút tiền, nạp tiền, chuyển khoản, thanh toán tiền hàng hoá… Qua bảng số liệu, ta thấy doanh số thanh toán thẻ gia tăng qua các năm theo số lượng thẻ đã phát hành. Năm 2013, doanh số thanh toán là 91.618 triệu đồng, đến năm 2014 doanh số thanh toán đã lên đến 120.450 triệu đồng, tăng 31% so với năm 2013 (tương ứng với số tiền là 28.832 triệu đồng). Năm 2015, doanh số thanh toán tiếp tục tăng cao. Cụ thể là cuối năm 2015, doanh số thanh toán đã lên đến con số 192.832 triệu đồng, tăng 60% (tương ứng với số tiền tăng thêm là 72.382 triệu đồng) so với năm 2014. Và qua năm 2016 thì doanh số đạt tới 291.153 triệu đồng, tăng 98.321 triệu đồng so với 2015 tương ững với tốc độ tăng 51%. Doanh số thanh toán liên tục tăng cao qua các năm là một dấu hiệu đáng mừng cho NH. Điều này cho thấy KH ngày càng tin tưởng vào dịch vụ thẻ và các lợi ích mà thẻ của NH đem lại. Để đánh giá được chất lượng của dịch vụ thẻ, ngoài số lượng thẻ ngày càng tăng, ta phải xem xét đến các chỉ tiêu khác, không kém phần quan trọng, đó chính
 31. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 là số lượng giao dịch và loại giao dịch mà KH giao dịch với NH. Và doanh số thanh toán ngày càng tăng đã khẳng định được chất lượng của dịch vụ thẻ mà NH đã cung cấp. Nhìn chung, giao dịch qua thẻ chủ yếu là giao dịch rút tiền mặt và chuyển khoản. Trong đó, giao dịch rút tiền mặt luôn chiếm tỷ trọng cao hơn giao dịch chuyển khoản. Năm 2013, tỷ trọng của giao dịch rút tiền mặt là 98%, lớn hơn gấp nhiều lần so với tỷ trọng của giao dịch chuyển khoản 2%. Nguyên nhân là do năm 2013, thị trường thẻ chỉ mới bắt đầu sôi động. Loại hình thẻ được nhiều người biết đến với chức năng chủ yếu là rút tiền mặt. Đồng thời, người dân vẫn có thói quen sử dụng tiền mặt nhiều. Đây là một thói quen có từ rất lâu. Do đó để thay đổi cần phải có thời gian để người dân dần thích ứng. Qua năm 2014, tỷ trọng của giao dịch rút tiền có giảm xuống, nhưng vẫn còn ở mức rất cao 95%, so với giao dịch chuyển khoản chỉ có 5%. Tuy nhiên đây cũng là một dấu hiệu đáng mừng, vì người dân đã dần quen và bắt đầu sử dụng loại giao dịch này. Đến năm 2015, tỷ trọng của 2 loại giao dịch này có sự thay đổi rõ rệt. Tỷ trọng của giao dịch rút tiền mặt giảm xuống còn 84,94%, tỷ trọng của giao dịch chuyển khoản đã tăng lên đến 15,06%. Qua tới năm 2016 thì khoảng cách tỷ lệ này còn 83.6% và 16.4%. Đồng thời, ta cũng thấy, doanh số giao dịch của 2 loại này đều tăng mạnh qua 4 năm. Cụ thể: năm 20013, doanh số rút tiền mặt chỉ có 89.786 triệu đồng thì qua năm 2014 con số này đã lên đến 114.428 triệu đồng, tăng 27,45% tương ứng với 24.642 triệu đồng so với năm 2013. Năm 2015, doanh số rút tiền mặt tăng vọt lên 163.783 triệu đồng, tăng 43,13% tương ứng với 49.355 triệu đồng so với năm 2014. Năm 2016 doanh số rút tiền mặt đạt 243.574 triệu đồng, tăng 79.791 triệu đồng so với năm 2015 (tương ứng tỷ lệ tăng 49 %) Doanh số chuyển khoản cũng tăng trưởng ở mức cao qua 4 năm. Năm 2014, doanh số chuyển khoản là 6.022 triệu đồng, tăng 4.190 triệu tương ứng với 228,71% so với năm 2013. Đến năm 2015, doanh số này tiếp tục tăng lên về cả số tiền và tỷ lệ. Năm 2015, doanh số của loại giao dịch này là 29.049 triệu đồng, tăng 382,38% tương ứng 23.027 triệu đồng so với năm 2014. Đặc biệt 2016 thì con số này đã tăng đến 45.579 triệu đồng, với tốc độ tăng 64% so với năm 2015. Tuy vẫn còn chiếm tỷ trọng nhỏ trong
 32. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 tổng doanh số thanh toán của thẻ, nhưng qua phân tích trên ta thấy được xu hướng tăng dần tỷ trọng của doanh số chuyển khoản. Đây là chiều hướng tốt đẹp cho NH. KH sẽ dần chuyển tiền từ tài khoản này sang tài khoản khác hoặc thanh toán bằng cách chuyển khoản chứ không rút tiền mặt để chi tiêu, NH sẽ tận dụng ñược số tiền này trong tài khoản của KH để cho vay và tạo ra thu nhập cho NH. Có thể thấy lợi nhuận thực sự mà NH thu được là từ số vốn nhàn rỗi từ tài khoản của KH chứ không phải là phí thu được từ việc phát hành thẻ. 3.2.2 Tình hình số lượng thẻ được phát hành: Bảng 3.3 Số lượng thẻ phát hành của Đông Á (nguồn PGD Bến Xe Miền Tây) Khoản mục 2013 2014 2015 2016 Chênh lệch Chênh lệch Chênh lệch 2014 so 2013 2015 so 2014 2016 so 2015 ST % ST % ST % Thẻ Đa năng Đông Á 2.488 3.432 4.926 6.548 944 38 1.494 44 1.622 33 Thẻ Đa năng Richland Hill: 1.344 2.391 3.790 4.875 1047 78 1.399 59 1.085 29 Thẻ Đa năng CK Card 3.557 6.556 8.365 9.719 2.999 84 1.809 28 1.354 16 Thẻ liên kết sinh viên 3.832 5.943 8.919 12.87 9 2.111 55 2.976 50 3.960 44 Thẻ tín dụng 3.891 5.825 6.949 8.026 1.934 50 1.124 19 1.077 15
 33. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 (Đơn vị: thẻ) Qua bảng số liệu trên, ta thấy số lượng thẻ phát hành qua 4 năm đều tăng. Năm 2013, tuy thị trường thẻ vẫn còn khá mới mẻ với người dân và thương hiệu thẻ của Đông Á được nhiều người biết đến. Nhưng trong thời gian này KH chủ yếu của NH là các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp. Đồng thời, các doanh nghiệp này cũng nhận ra được nhiều lợi ích khi tiến hành trả lương qua tài khoản như: giảm chi phí vận chuyển tiền về doanh nghiệp, tránh được các thủ tục rườm rà, tiết kiệm được thời gian trong việc nhận tiền, kiểm đếm và phân phát tiền… Do đó, trong năm này, số lượng thẻ phát hành còn hạn chế. Qua năm 2015, 2016 thị trường thẻ trở nên sôi động, nhu cầu mở thẻ cũng tăng cao. Bên cạnh đó, người dân dần quen với các dịch vụ thẻ của NH. Và, trong năm 2015, 2016 NH đã nỗ lực rất lớn trong việc quảng bá và đưa sản phẩm đến với người dân. Năm 2015, cụm từ “thẻ ATM” đã thật quen thuộc với người dân. Nhiều người đã nhận ra được những tiện ích mà thẻ ATM đem lại. Trước đây, khi muốn chuyển tiền, người dân phải đến NH hay bưu điện vào giờ hành chính để thực hiện giao dịch. Nhưng với thẻ ATM, họ chỉ cần đến các máy ATM của NH mở thẻ để tiến hành đặt lệnh giao dịch, và họ có thể tiến hành giao dịch này vào bất cứ thời điểm nào trong ngày. Việc rút tiền mặt để sử dụng và các dịch vụ khác cũng có những ích lợi tương tự. Bên cạnh đó, trong năm 2015, NH thực hiện chương trình khuyến mãi lớn, giảm 50 % phí phát hành thẻ khi mở thẻ tại NH. Do đó, trong năm 2015, số lượng thẻ được phát hành tiếp tục tăng cao. Đặc biệt con số này tiếp tục tăng trong năm 2016, Cụ thể, số lượng thẻ đã phát hành trong năm 2016 số lượng thẻ Thẻ Đa năng Đông Á đạt con số 6.548(tăng 33% so với 2015), Thẻ Đa năng Richland Hill tăng 1.085 thẻ với tốc đọ tăng tương ứng là 29%, Thẻ Đa năng CK Card tăng 16% , tương ứng với 1.354 thẻ, Thẻ liên kết sinh viên tăng mạnh với 44%, đạt con số 12.897 thẻ tức là tăng 3.960 thẻ so với 2015. Về Thẻ tín dụng cũng tăng lên tới 8.026 thẻ, tăng 1.077 thẻ so vơi 2015 (tương ứng tỷ lệ tăng 15%) 3.2.3 Nguồn thu từ nghiệp vụ thẻ:
 34. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Qua bảng số liệu bên dưới, ta thấy tổng phí mà NH thu được từ nghiệp vụ thẻ tăng lên vào năm 2014 và giảm mạnh vào năm 2015. Cụ thể, năm 2013 phí thu được là 118 triệu đồng từ phí phát hành thẻ. Qua năm 2013, tổng phí thu Được đã lên đến mức 249 triệu đồng, tăng 111% (tương ứng 131 triệu đồng) so với năm 2013. Đến năm 2015, tổng phí giảm mạnh vì đây là năm NH tiến hành chương trình khuyến mãi cho KH mở thẻ. Trong năm này, NH chỉ thu được 132,03 triệu đồng từ hoạt động thẻ, giảm 46,98% so với năm 2014 (tương ứng với số tiền giảm đi là 116,97 triệu đồng).
 35. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Bảng 3.4 Nguồn thu từ nghiệp vụ thẻ của Ngân Hàng Đông Á (nguồn PGD Bến Xe Miền Tây) (Đơn vị: Triệu Đồng) Khoản mục 2013 2014 2015 2016 Chênh lệch Chênh lệch Chênh lệch 2014 so 2013 2015 so 2014 2016 so 2015 ST % ST % ST % Phí phát hành thẻ 1.180 2.380 842 1.026 1.200 102 -1.538 -65 184 22 Dịch vụ trả lương qua thẻ 620 956 1280 620 336 54 324 34 Phí Thường niên 1.464 1.976 2.715 4.347 512 35 739 37 1.632 60 Tổng phí thu được 2.644 4.976 4.513 6.653 2.332 88 -463 -9 2.104 47 Trong tổng phí thu được từ nghiệp vụ thẻ thì phí phát hành thẻ và phí thường niên chiếm tỷ trọng rất cao, còn phí thu được từ dịch vụ trả lương qua tài khoản chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ. Năm 2013, khi NH chưa tiến hành trả lương qua tài khoản cho KH thì phí phát hành thẻ và phí thường niên chiếm 100% tổng nguồn thu của NH từ nghiệp vụ thẻ. Năm này, phí phát hành mà NH thu được là 1.180 triệu đồng và phí thường niên là 1.464 triệu đồng. Sang năm 2014, công tác marketing thẻ được NH chú trọng hơn, KH bắt đầu sử dụng các sản phẩm thẻ của NH nhiều hơn. Số lượng thẻ được phát hành tăng lên thẻ dẫn đến phí phát hành thẻ tăng lên đến 2.380 triệu đồng, chiếm 48% trong tổng phí thu được. So với năm 2013 thì năm 2014, phí phát hành thẻ tăng và về số tiền tăng 1.026
 36. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 triệu đồng. Phí thường niên cũng tăng lên 1.976 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 40 %. Dịch vụ trả lương qua thẻ chiếm 12%. Năm 2015 là năm NH áp dụng chương trình khuyến mãi lớn cho KH mở thẻ tại NH, giảm 50% phí phát hành thẻ cho KH. Do đó, trong năm 2015, tuy số lượng thẻ phát hành tăng lên nhưng phí thu được lại giảm mạnh, chỉ có 842 triệu đồng (chiếm 19% tổng phí thu được), về tỷ lệ giảm đến 65% và về số tiền giảm 1.538 triệu đồng so với năm 2014; đối với phí thu được từ dịch vụ trả lương qua tài khoản, NH chỉ mới tiến hành qua 2 năm 2014 và 2015, doanh số thu được vẫn còn thấp. Cụ thể, năm 2014 phí thu được từ dịch vụ trả lương qua tài khoản là 620 triệu đồng, chỉ chiếm 12% tổng phí thu được của NH từ dịch vụ thẻ. Năm 2015, KH mở thẻ của NH chủ yếu là các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp. Cụ thể, phí thu được là 956 triệu đồng. Tuy chỉ chiếm 21 % tổng phí thu được từ dịch vụ thẻ nhưng về tỷ lệ thì tăng tới 54% so với năm 2014, và về số lượng tăng 336 triệu đồng. Sang năm 2016, con số này lại tiếp tục tăng lên đến 1.280 triệu đồng, với tỷ lệ tăng 34% tương ứng 324 triệu, nâng tổng phí thu từ dịch thẻ lên đến 6..653 triệu đồng, tăng 47% so với 2015. Trong những năm sắp tới, khi các đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt và chỉ thị trả lương qua tài khoản được hoàn thiện thì tổng phí thu được từ dịch vụ trả lương qua tài khoản và phí thu được từ việc mở thẻ sẽ không chỉ dừng lại ở con số 6.653triệu đồng như hiện nay. 3.2.4 Đánh giá chung về hoạt động phát hành thẻ Ngân hàng TMCP Đông Á: Qua các bảng số liệu phân tích trên ta thấy số lượng phát hành thẻ tăng đều qua các năm, với tốc độ tăng trưởng ổn định, cho thấy ngân hàng Đông Á ngày càng được nhiều người biết đến và chiếm được lòng tin của khách hàng từ các dịch vụ từ ngân hàng cung cấp. Bên cạnh đó còn thấy được sự nổ lực trong công việc của các cán bộ nhân viên luôn hoàn thành vượt số lượng đặt ra, bằng chứng là tốc độ tăng số lượng phát hành so với năm trước đạt trung bình với tỷ lệ cao. Điều DongA Bank là tuy không phải là NH đi đầu trong lĩnh vực thẻ nhưng NH lại có số lượng thẻ được phát hành rất lớn trên thị trường. NH cũng là NH đi đầu trong việc khai thác các tính năng và tiện ích trên thẻ. Hiện nay DongA Bank đang đứng đầu về số lượng các tính năng và tiện ích trên thẻ. NH đang cung cấp khoảng 16 tiện ích
 37. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 trên thẻ cho KH. Đây là một thế mạnh của NH. Đặc biệt là tính năng gửi tiền trực tiếp tại máy ATM. Đây là tính năng được KH rất ưa thích vì không phải tốn nhiều thời gian đến NH mà vẫn gửi được tiền. Và tính năng này đã trở thành tính năng chính để cạnh tranh với các sản phẩm thẻ khác trên thị trường. Hoạt động thẻ là hoạt động được NH Đông Á rất chú trọng, không chỉ công tác marketing được quan tâm mà hệ thống máy ATM cũng được NH đầu tư rất nhiều. Hệ thống máy ATM được trang bị hiện đại với giọng nói hướng dẫn KH, giúp KH giao dịch thuận tiện hơn tại máy và giảm thiểu rủi ro do KH không thành thạo các thao tác trên máy. Ngoài ra, NH Đông Á là NH có lắp đặt camera tại các máy ATM để theo dõi việc giao dịch của KH. Từ đó phát hiện ra các hoạt động gian lận của kẻ gian, đảm bảo an toàn cho KH đến giao dịch. Tuy nhiên, hiện nay hệ thống máy ATM và máy POS của NH vẫn chưa rộng khắp, chưa đáp ứng hết nhu cầu của KH. Máy ATM và máy POS của NH chủ yếu đặt tại các trung tâm, thành phố lớn và các khu dân cư đông đúc nên các KH ở các khu vực khác nếu có nhu cầu phải tốn rất nhiều thời gian và công sức để đến giao dịch. này gây tâm lý e ngại của KH. Đồng thời, thẻ của NH Đông Á chỉ được chấp nhận trong hệ thống Vietnam Bank Card nên phạm vi sử dụng thẻ là chưa rộng. Ngoài ra, do thực hiện chương trình khuyến mãi miễn phí mở thẻ. KH đến mở thẻ ở NH rất nhiều nhưng số lượng KH thực sự sử dụng thẻ thì thấp. Từ đó dẫn đến số lượng “thẻ” ảo tăng cao. Với quyết tâm của Ban Giám Đốc và nỗ lực của toàn thể CB –NV, hoạt động phát hành và thanh toán thẻ năm 2016 của DAB đã đạt được kết quả rất khả quan. Theo số liệu của Hiệp hội Thẻ Việt Nam, toàn thị trường Việt Nam đã phát hành 45.8 triệu thẻ; trong đó có 38.7 triệu thẻ nội địa (tính đến cuối năm 2015). DongA Bank đang đứng thứ 3 trong số những ngân hàng phát hành thẻ nội địa tại Việt Nam với 6.2 triệu thẻ. Tính đến cuối tháng 11/2016, tổng số thẻ phát hành của DongA Bank đạt đến con số 6.4 triệu thẻ. Phát hành thẻ tín dụng quốc tế ngắn hạn là một trong những phương thức mà DongA Bank áp dụng để hỗ trợ các khách hàng cá nhân đi du lịch, công tác,...Theo đó, khách hàng có thể cầm cố sổ tiết kiệm hoặc nộp tiền ký quỹ để mở thẻ tín dụng.
 38. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 3.3 Phân tích rủi ro và cá yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động phát hành thẻ tại NHTMCP Đông Á 3.3.1 Một số tồn tại Trong bất cứ hoạt động kinh doanh nào cũng có rủi ro, hoạt động thẻ cũng có không ít rủi ro cho cả NH phát hành, cho chủ thẻ và cho cả xã hội. Đối với NH, rủi ro mà NH thường gặp phải trong hoạt động thẻ là rủi ro giả mạo và rủi ro kỹ thuật. đối với KH rủi ro thường gặp là bị mất tiền trong tài khoản. Tuy nhiên, đối với NH TMCP Đông Á do có hoạt động quản lý rủi ro tốt nên NH không gặp rủi ro về thẻ bị giả mạo. Nhưng, NH thường gặp rủi ro về kỹ thuật. Nguyên nhân là do lỗi đường truyền, do nghẽn mạch hay do quá tải. Điều này làm cho KH không nhận được tiền khi giao dịch hoặc giao dịch không thành công tại máy ATM. Trong năm 2016, có tổng cộng 4.457.927 giao dịch của KH tại các máy ATM của NH, trong đó chỉ có 3.381.192 giao dịch thành công chiếm tỷ lệ 83%. Số giao dịch bị lỗi là 1.076.725 giao dịch với tỷ lệ 17% trong tổng số các giao dịch. Đối với một số trường hợp, KH không thể thực hiện giao dịch do máy không hoạt động ĐôngA Bank là một trong các ngân hàng Việt Nam đi đâu trong việc giới thiệu các sản phẩm tích hợp nhiều tiện ích tại Việt Nam. ĐôngA Bank chiếm thị phần cao về các loại thẻ nội địa. Trong đó Thẻ đa năng ĐôngA đã trở thành loại thẻ số 1 tại thị trường Việt Nam cung cấp nhiều tiện ích phục vụ cuộc sống hiện đại qua các kênh giao dịch tự động và ngân hàng điện tử. Ngoài ra, ĐôngA Bank còn tích hợp các tính năng ưu việt của Thẻ đa năng để phát triển thêm nhiều loại thẻ dành cho các đối tượng khác nhau như: Thẻ CK card, thẻ đa năng… Các loại thẻ ưu việt này đã thực sự mang đến tiện ích cao nhất cho mọi đối tượng người dân Việt Nam sử dụng các dịch vụ ngân hàng đồng thời góp phần bổ sung và làm hoàn hảo hơn các dòng sản phẩm thẻ tại thị trường Việt Nam. Nhưng rủi ro xảy ra chủ yếu là KH giao dịch tại máy ATM xong nhưng không nhận được tiền. Đây là loại rủi ro mà NH và cả KH thường gặp nhất.
 39. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Những kết quả đạt được ở trên đã khẳng định được hướng đi đúng của Ngân hàng Đông Á để tiếp tục phát triển các sản phẩm - dịch vụ thẻ dành cho khách hàng và kết nạp thêm thành viên mới cho hệ thống VNBC trong những năm tới. Tuy nhiên, trong năm 2016 hoạt động phát hành và thanh toán thẻ còn tồn tại một số vấn đề cần khắc phục nhanh chóng: + Hệ thống ATM: khách hàng chưa thật sự hài lòng, đơn vị quản lý ATM chưa được phân bố hợp lý => gây phiền hà cho khách hàng. + Điều bất tiện khi thanh toán mua hàng trực tuyến bằng thẻ đa năng Đông Á là không thể thanh toán với giá trị cao, khi khách hàng mua hàng có giá trị lớn thì phải dùng nhiều thẻ để thanh toán hoặc chỉ dùng số tiền trên thẻ để đặt cọc. + Người sử dụng thẻ vẫn còn bị thất vọng vì nó không thật sự tiện lợi như đã được các nhà cung cấp dịch vụ thẻ giới thiệu. Ở nhiều nơi trong TP.HCM chiếc thẻ vẫn nằm ngoài vùng “phủ sóng”. Thậm chí tình trạng này xảy ra ở ngay những điểm mua sắm, ăn uống tại trung tâm. Lỗi này do ngân hàng “chưa phủ sóng” rộng khắp các điểm chấp nhận thẻ. + Mặt khác, khách hàng chưa thực sự chấp nhận thẻ là một phương tiện thanh toán an toàn, tiện lợi; vì vậy người sử dụng thẻ luôn có thói quen phòng hờ tiền mặt trong túi.. 3.3.2 Những cơ hội và thách thức:  Cơ hội đối với DAB Card: Trong xu thế hội nhập, sự giao lưu văn hóa, kinh tế giữa các nước với Việt Nam đã tạo cơ hội cho người dân Việt Nam tiếp cận những nền văn hóa mới. Hơn nữa, vấn đề đa dạng hóa và hiện đại hóa dịch vụ ngân hàng đã được các ngân hàng chú trọng, đặc biệt là về thẻ. Đó là những yếu tố thuận lợi tạo điều kiện cho các ngân hàng mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực thẻ, nhất là thẻ nội địa. Hiệp định thuơng mại Việt Mỹ đã tạo cơ hội cho sự hội nhập kinh tế của Việt Nam trở nên mạnh mẽ hơn, tạo điều kiện cho các ngân hàng Việt Nam gia nhập vào nền công nghệ ngân hàng hiện đại, từ đó ngân hàng
 40. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Việt Nam có thể học hỏi trực tiếp kinh nghiệm của các ngân hàng và các tổ chức phát hành thẻ của Mỹ, được coi là đầu tàu của ngành công nghiệp thẻ trên thế giới. Ngoài những thuận lợi chung nói trên, DAB còn có những lợi thế riêng của mình khi gia nhập vào thị trường thẻ ở Việt Nam: + Đầu tiên, phải kể đến uy tín mà DAB đã tạo dựng được trong 15 năm hoạt động trên thị trường tài chính – tín dụng – ngân hàng và được sự tín nhiệm của khách hàng. + DongA Bank là một trong những ngân hàng dẫn đầu về công nghệ thẻ với loại thẻ ATM hiện đại nhất hiện nay, với máy ATM TK21 DongA Bank đã xác lập kỷ lục là Ngân hàng có máy ATM hiện đại nhất Việt Nam. + Việt Nam gia nhập WTO đã thu hút đầu tư nhiều hơn, hoạt động thẻ vốn gắn liền với sự phát triển của ngành dịch vụ nên có nhiều cơ hội nâng cao doanh số giao dịch thẻ và tiếp cận công nghệ mới về thẻ. + DAB có nhiều đại lý chấp nhận thẻ, hệ thống máy ATM (hệ thống VNBC), và luôn cố gắng tìm kiếm, nâng số lượng đại lý chấp nhận thẻ của mình ở mọi nơi. VNBC là hệ thống kết nối giao dịch thẻ giữa các ngân hàng do DAB sáng lập, hiện nay đã có 4 thành viên: DAB, Saigon Bank, Habubank và MHB. + Bản thân Thẻ đa năng đã thể hiện được nhiều tính năng tiện ích, ưu thế riêng của nó: - Bên cạnh các tính năng thông thường của thẻ ATM như: rút tiền, kiểm tra số dư,..thì thẻ đa năng của DAB có tính năng đặc biệt, mà các loại thẻ của ngân hàng khác không có, đó là gửi tiền trực tiếp vào tài khoản thẻ qua hệ thống ATM mà không cần đến gửi trực tiếp tại ngân hàng. - Thủ tục phát hành thẻ đa năng rất đơn giản. - Không yêu cầu duy trì số dư trong tài khoản, và khách hàng có thể được ngân hàng cấp hạn mức thấu chi nếu đủ điều kiện. - Có thể dùng thẻ đa năng để thanh toán mua hàng trực tuyến; thanh toán tự động tiền điện, tiền nước, internet,…
 41. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Những yếu tố trên là động lực thúc đẩy sự phát triển của thẻ nội địa, tạo sự thu hút đối với các khách hàng thuộc mọi tầng lớp dân cư.  Thách thức đối với DAB Card: Thẻ là một ngành công nghệ non trẻ và hoàn toàn mới ở Việt Nam nên cũng có rất nhiều thách thức đối với các tổ chức ngân hàng nói chung và DAB nói riêng khi tham gia vào thị trường này.  Thói quen sử dụng tiền mặt quá lâu của người dân, Việt Nam là một quốc gia đang sử dụng quá nhiều tiền mặt. Hơn nữa, hệ thống ngân hàng Việt Nam còn nhiều hạn chế nên người dân chưa tin tưỏng và có tâm lý e ngại khi đến ngân hàng. Bên cạnh đó, việc mua sắm hàng hóa và chi trả dịch vụ hàng ngày là những khoản nhỏ, lẻ, ít tiền tại chợ, cửa hàng ven phố nên họ không có nhu cầu làm thẻ. Như vậy, thị trường thẻ nội địa Việt Nam thực sự bắt đầu có cung nhưng cầu thì rất nhỏ.  Trong khi các nguồn lực của mỗi NHTM còn hạn chế, thị trường dịch vụ thẻ phát triển cần sự liên kết giữa các ngân hàng để tiết giảm chi phí dịch vụ. Hiện nay, việc triển khai dịch vụ thẻ ngân hàng, chi phí đầu tư mạng lưới trung tâm thanh toán đòi hỏi rất lớn nhưng các ngân hàng chưa “bắt tay” được với nhau nên việc triển khai dịch vụ thẻ của một số ngân hàng rất khó phát triển nhanh. Vấn đề đang được các NHTM quan tâm thực hiện là nỗ lực hạn chế sử dụng tiền mặt trên cơ sở lắp đặt hàng loạt máy ATM và máy POS với giá từ 20.000 USD – 30.000 USD/ATM và 800 – 900 USD/POS.  Công nghệ hiện đại thì không thể thiếu nguồn nhân lực chuyên nghiệp: quá trình phát triển công nghệ ngân hàng đi kèm theo sự chuyển hướng sang lĩnh vực hoạt động ngân hàng bán lẻ, nhân sự trong ngành ngân hàng không gặp phải vấn đề về lượng nhưng lại vướng phải vấn đề về chất. Trình độ cán bộ không theo kịp những yêu cầu phát triển công nghệ đã trở thành một lực cản không nhỏ đối với nhiều ngân hàng khi muốn hiện đại hóa các hoạt động của mình.  Hiện nay, hầu hết các tổ chức ngân hàng trong nước đều đã phát hành thẻ tín dụng nội địa và quốc tế; nhưng DAB thì vẫn chưa phát hành thẻ tín dụng. Như vậy, DAB có thể sẽ bị đánh giá thấp so với các tổ chức ngân hàng về việc phát hành và thanh toán thẻ tín dụng.
 42. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149  Việt Nam gia nhập WTO, một mặt tạo điều kiện cho DAB tiếp cận với công nghệ mới; mặt khác có thêm rất nhiều đối thủ cạnh tranh của ngân hàng nước ngoài mở chi nhánh tại Việt Nam. Bên cạnh việc tiếp tục giữ vững và phát huy những thuận lợi, cơ hội đã có được; mặt khác DAB cần phải quan tâm, chú ý đến những mặt hạn chế, những tác động bên ngoài có thể làm ảnh hưởng không tốt đến hoạt động phát hành và thanh toán thẻ của mình. NH Đông Á là của một trong những ngân hàng TMCP lớn. Với uy tín và thế mạnh về tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh của NH trong 4 năm qua vẫn khá ổn định, khi mà 3 năm qua đặc biệt năm 2015 và 2016 là 2 năm đầy biến động với nền kinh tế nói chung và hệ thống tài chính. Bên cạnh đó, công tác triển khai các sản phẩm dịch vụ NH điện tử mới có nhiều thuận lợi. Các sản phẩm bán lẻ cũng ngày càng đa dạng và phong phú hơn. Hoạt động thẻ trong những năm gần đây đã mang lại nguồn thu, làm gia tăng doanh thu của NH. Hiện nay, NH đang chú trọng phát triển hoạt động TTT. Đây là lĩnh vực mang lợi nhuận cao, là kênh huy động vốn khá lớn với chi phí thấp.
 43. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC NHỮNG TỒN TẠI NHẰM PHÁT NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á
Anúncio