Anúncio
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Anúncio
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Anúncio
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Anúncio
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Anúncio
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Anúncio
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Anúncio
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Anúncio
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Anúncio
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Anúncio
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc
Próximos SlideShares
Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty TNHH TM &...Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty TNHH TM &...
Carregando em ... 3
1 de 76
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc(20)

Mais de Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149(20)

Anúncio

Último(20)

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty thương mại và đầu tư Tuấn Linh.doc

 1. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 1 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 1. TNHH: Trách nhiệm hữu hạn 2. TM & ĐT: Thương mại và Đầu tư 3. NSLĐ & LN: Năng suất lao động và Lợi nhuận 4. NXB: Nhà xuất bản 5. QTKDQT: Quản trị kinh doanh quốc tế 6. XD & XNK: Xây dựng và xuất nhập khẩu 7. LN: Lợi nhuận 8. NK: nhập khẩu 9. TSLN: Tỷ suất lợi nhuận 10. HQKD: Hiệu quả kinh doanh 11. VLĐ: Vốn lưu động 12. VCĐ: Vốn cố định 13. NNL: Nguồn nhân lực
 2. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 2 DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU, HÌNH Trang I. BẢNG SỐ LIỆU Bảng 1: Bảng tổng kết báo cáo nhân sự công ty giai đoạn 2003 – 2007 .... 44 Bảng 2: Số lượng NK hàng năm giai đoạn 2003 – 2007............................. 49 Bảng 3: Bảng các chỉ tiêu LN, TSLN giai đoạn 2003 – 2007..................... 53 Bảng 4: Bảng các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn......................... 57 Bảng 5: Bảng các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng lao động................................ 62 Bảng 6: Bảng các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận NK trong thời gian tới..... 77 II. HÌNH Hình 1: cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý công ty TNHH TM & ĐT Tuấn Linh................................................................................... 45 Hình 2: Số lượng NK hàng năm giai đoạn 2003 – 2007............................ 50 Hình 3: Giá trị NK hàng năm giai đoạn 2003 – 2007................................ 50 Hình 4: Tăng trưởng LN qua các năm 2003 – 2007 .................................. 54 Hình 5: TSLN theo DT, CF qua các năm 2003 – 2007.............................. 55 Hình 6: Hiệu quả sử dụng VLĐNK qua các năm 2003 – 2007 ................ 58 Hình 7: Số vòng quay VLĐ qua các năm 2003 – 2007 ............................. 59 Hình 8: Thời gian 1 vòng quay vốn lưu động............................................ 60 Hình 9: Thời hạn thu hồi vốn ..................................................................... 61 Hình 10: Hệ số đảm nhiệm vốn.................................................................. 62 Hình 11: NSLĐ & LN bình quân............................................................... 63 Hình 12: Mô hình phân phối sản phẩm hiện tại của công ty ................... 81 Hình 13: Mô hình phân phối sản phẩm đề xuất với công ty...................... 83
 3. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 3 LỜI MỞ ĐẦU Trong xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế hiện nay, kinh doanh quốc tế ngày càng được mở rộng và giữ vai trò quan trọng. Vai trò đó ngày càng được khẳng định khi nhờ nó mà nhiều doanh nghiệp, nhiều nghành, nhiều nền kinh tế quốc gia có cơ hội phát triển.Trong nền kinh tế thị trường, việc mở rộng giao thương với các đối tác nước ngoài là việc tất yếu khách quan. Khi Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của WTO, điều đó càng trở nên quan trọng. Nắm bắt xu thế đó, ngày càng có nhiều công ty thương mại hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của khách hàng, đồng thời thu lợi nhuận. Trong môi trường cạnh tranh ngày càng ác liệt như hiện nay, để có thể tồn tại, có cơ hội mở rộng kinh doanh và phát triển, đòi hỏi các công ty kinh doanh quốc tế phải hết sức chú trọng tới mọi khâu trong chuỗi hoạt động nhằm nâng cao sức mạnh cạnh tranh. Bắt đầu từ việc tìm kiếm đối tác cung cấp nguồn nguyên vật liệu để sản xuất, tìm kiếm nhà cung cấp hàng hóa, việc marketing sản phẩm, marketing doanh nghiệp cho tới việc phân phối tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm. Tất cả các khâu đều đóng vai trò quan trọng trong sự tồn tại của doanh nghiệp kinh doanh. Công ty TNHH TM & ĐT Tuấn Linh là một doanh nghiệp kinh doanh quốc tế chuyên nhập khẩu tấm nhôm vật liệu và phân phối trên thị trường Hà Nội cũng như một số thị trường tại các tỉnh khác. Mặc dù đây là sản phẩm khá mới mẻ, công ty lại được coi là đi đầu trong cung ứng sản phẩm cho thị trường, nhưng cho tới nay, trong hoạt động nhập khẩu công ty Tuấn Linh còn tồn tại nhiều hạn chế và chưa thực sự đạt hiệu quả cao, chưa đúng với tiềm năng và vị thế của công ty. Xuất phát từ lý do trên, em lựa chọn đề tài chuyên đề thực tập tốt nghiệp là: “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty TNHH TM & ĐT Tuấn Linh” nhằm đưa ra các giải pháp giúp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty.
 4. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 4 Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở phân tích thực trạng hiệu quả hoạt động cũng như thực trạng nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của công ty trong thời gian qua, đề tài đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của toàn công ty nói chung. Để đạt được mục đích nghiên cứu trên, nhiệm vụ vủa chuyên đề là: - Hệ thống hóa lý luận về nhập khẩu, hiệu quả kinh doanh nhập khẩu cũng như sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của doanh nghiệp. - Phân tích thực trạng hoạt động nhập khẩu, hiệu quả kinh doanh nhập khẩu và thực trạng việc nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của công ty trong thời gian qua. - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của công ty trong thời gian tới. Đối tượng nghiên cứu của đề tài chính là vấn đề hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Tuấn Linh. Phạm vi nghiên cứu chính là hoạt động nhập khẩu sản phẩm tấm nhôm vật liệu của công ty 5 năm gần đây, giai đoạn 2003 – 2007. Về kết cấu của đề tài, ngoài phần mở đầu và kết luận, chuyên đề được chia làm 3 chương: - Chương I: Lý luận chung về nhập khẩu, hiệu quả kinh doanh nhập khẩu và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của doanh nghiệp. - Chương II: Thực trạng nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Tuấn Linh trong những năm qua. - Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Tuấn Linh.
 5. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 5 Cuối cùng, em xin được gửi lời cám ơn tới ban giám đốc, phòng kinh doanh, phòng xuất nhập khẩu công ty TNHH TM & ĐT Tuấn Linh đã chỉ bảo, giúp đỡ em trong thời gian thực tập.Do điều kiện thời gian hạn hẹp, kiến thức còn nhiều hạn chế nên đề tài của em còn nhiều thiếu sót. Nhưng em hy vọng rằng nó có thể góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu nói riêng cũng như hiệu quả kinh doanh nói chung của công ty TNHH TM & ĐT Tuấn Linh, để công ty có thể đạt được các mục tiêu đã đề ra. Em cũng xin chân thành cảm ơn thạc sỹ Nguyễn Thị Thanh Hà - người đã tận tình hướng dẫn để em hoàn thành được đề tài này.
 6. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 6 CHƯƠNG I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHẬP KHẨU, HIỆU QUẢ KINH DOANH NHẬP KHẨU VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH NHẬP KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NHẬP KHẨU 1. Khái niệm nhập khẩu Trong thời gian gần đây, khi vai trò của Việt Nam trong các tổ chức quốc tế ngày càng được khẳng định thì cùng với đó là sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động ngoại thương. Xuất nhập khẩu hàng hóa trở thành một mảng quan trọng trong hoạt động nói chung của cả nền kinh tế. Hai hoạt động chủ yếu là xuất khẩu hàng hóa ra thị trường nước ngoài và nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài về tiêu thụ tại thị trường trong nước trở thành các hoạt động khá phổ biến. Cùng với xuất khẩu, hoạt động nhập khẩu là các yếu tố cấu thành chính cho hoạt động ngoại thương. Nhập khẩu là một hoạt động kinh doanh quốc tế, vượt ra khỏi phạm vi biên giới quốc gia. Có thể nói, nhập khẩu chính là việc các công ty trong nước mua hàng hóa của các nhà sản xuất, phân phối nước ngoài về tiêu thụ tại thị trường nội địa nước mình, nhằm phục vụ những nhu cầu về sản xuất, tiêu dùng hoặc tái sản xuất mà nền sản xuất trong nước không đáp ứng được hoặc đáp ứng chưa tốt nhu cầu đó. Trên cơ sở đó, tìm kiếm lợi nhuận cho mình. Hoạt động nhập khẩu thể hiện mối liên hệ phụ thuộc, sự ràng buộc của nền kinh tế một nước với nền kinh tế thế giới. Như vậy, có thể nói rằng nhập khẩu là việc mua bán hàng hóa, dịch vụ từ các nhà sản xuất, cung ứng nước ngoài về phục vụ các nhu cầu trong nước. Điều này góp phần làm cho chủng loại hàng hóa trên thị trường nội địa trở nên phong phú và đa dạng, người tiêu dùng có cơ hội lựa chọn nhiều loại hàng hóa hơn cho nhu cầu của mình.
 7. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 7 2. Đặc điểm cơ bản và vai trò của hoạt động nhập khẩu 2.1 Đặc điểm cơ bản của hoạt động nhập khẩu Nhập khẩu là một hoạt động kinh doanh quốc tế, nó mang những đặc trưng rất riêng so với kinh doanh nội địa. Những đặc điểm riêng này có tác động và ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động kinh doanh nhập khẩu của doanh nghiệp. Các đặc điểm có thể kể đến như: Về thị trường, các nhà nhập khẩu hoàn toàn có thể lựa chọn được cho mình nhà cung cấp nước ngoài một cách hợp lý nhất. Bất cứ quốc gia nào có thể cung cấp sản phẩm, hàng hóa đều có thể trở thành thị trường cho các nhà nhập khẩu hàng hóa. Mỗi quốc gia đều có những lợi thế so sánh tuyệt đối và tương đối khác nhau, họ hoàn toàn có thể sản xuất những hàng hóa họ có lợi thế nhất, từ đó cung cấp cho người tiêu dùng những sản phẩm có lợi thế cạnh tranh nhất. Các nhà nhập khẩu có nhiều cơ hội lựa chọn thị trường nhập khẩu cho mình. Trong một thị trường rộng lớn, phong phú và đa dạng như vậy, để chọn được thị trường hiệu quả và hợp lý, các nhà nhập khẩu phải phân tích, so sánh để có được lựa chọn đúng đắn nhất. Trong hoạt động kinh doanh, mục tiêu lợi nhuận luôn được chú trọng. Để đạt được mục tiêu đó, các nhà nhập khẩu cần cân nhắc tới những lợi ích đạt được cũng như các chi phí bỏ ra khi kinh doanh trên một thị trường nhất định. Các yếu tố liên quan thị trường thường được các nhà nhập khẩu xem xét bao gồm: hàng hóa thị trường cung ứng, chất lượng hàng hóa đó, nhu cầu thị trường với hàng hóa đó, chi phí vận chuyển, các quy định pháp luật… Về cách thức thanh toán, nhập khẩu cũng như hoạt động ngoại thương, có rất nhiều phương thức thanh toán như: chuyển tiền, nhờ thu, tín dụng chứng từ… với nhiều công cụ thanh toán như: tiền mặt, séc, hối phiếu, kỳ phiếu… Trong thanh toán nhập khẩu, các bên thường quy định điều khoản thanh toán rất cụ thể, tỷ mỉ. Các loại ngoại tệ mạnh thường được sử dụng, điều đó cũng đồng nghĩa với việc nhà nhập khẩu phải chịu rủi ro rất lớn khi tỷ giá hối đoái biến động lớn. Để đảm bảo hiệu quả hoạt động của mình không bị ảnh hưởng, đạt kết quả cao, yêu
 8. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 8 cầu đối với các doanh nghiệp tham gia nhập khẩu phải rất chú ý tới điều khoản thanh toán. Các yếu tố như: hình thức thanh toán, thời hạn thanh toán, đồng tiền sử dụng để thanh toán, tỷ giá hối đoái… là các yếu tố buộc các doanh nghiệp phải rất chú trọng. Về hệ thống pháp lý, hoạt động nhập khẩu chịu sự chi phối của nhiều hệ thống pháp luật khác nhau. Do chủ thể của hoạt động nhập khẩu đến từ các quốc gia khác nhau, nên hoạt động nhập khẩu chịu sự chi phối của luật nước người mua, luật nước người bán, luật quốc tế, các tập quán thương mại… Các nguồn luật này nhiều khi có sụ xung đột, mâu thuẫn nhau. Điều này thường mang lại nhiều rủi ro cho các bên. Yêu cầu đặt ra là mỗi doanh nghiệp tham gia hoạt động nhập khẩu phải lưu ý và nắm rõ điều này để lựa chọn được nguồn luật điều chỉnh hợp đồng, tránh được các phát sinh không cần thiết. Xuất phát từ đặc điểm hoạt động vượt ra khỏi biên giới quốc gia mà hoạt động nhập khẩu mang những đặc điểm riêng nêu trên. Những đặc điểm này một mặt mang lại cho các bên tham gia hoạt động nhập khẩu cả những cơ hội lớn cũng như các rủi ro đáng kể. 2.2 Vai trò của hoạt động nhập khẩu Trước hết, nhập khẩu giúp chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Chính phủ các quốc gia có thể kiểm soát, điều chỉnh cơ cấu kinh tế thông qua các chính sách nhập khẩu. Đối với các nghành cần khuyến khích phát triển, chính phủ có thể áp dụng các biện pháp, chính sách nhập khẩu nhiều ưu đãi với những mặt hàng phục vụ nghành đó. Đồng thời với những sản phẩm cạnh tranh trực tiếp với sản phẩm nghành đó sản xuất ra, chính phủ có thể áp dụng biện pháp hạn chế nhập khẩu, các biện pháp bảo hộ. Mặt khác, với những quốc gia đang hoặc kém phát triển, họ ít có điều kiện nghiên cứu phát triển và triển khai công nghệ mới, hiện đại. Thông qua hoạt động nhập khẩu, họ có thể có được những công nghệ mới, hiện đại, phục vụ nền sản xuất trong nước, làm gia tăng năng suất cũng như khả năng cạnh tranh
 9. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 9 cho nền kinh tế quốc gia đó. Đồng thời cũng có thể đáp ứng được nhu cầu cho thị trường trong nước, qua đó làm giảm sự lệ thuộc vào các nước khác. Thứ hai, nhập khẩu góp phần làm nền kinh tế quốc gia phát triển ổn định, cân đối. Mỗi quốc gia, dù giàu có và phát triển đến đâu cũng không thể tự sản xuất và đáp ứng tất cả các nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng và phong phú của mình. Như đã nói, mỗi đất nước có một lợi thế so sánh riêng. Để đạt hiệu quả cao nhất, họ chỉ tập trung vào sản xuất những mặt hàng họ có lợi thế đó, mang những sản phẩm đó đi trao đổi để đáp ứng các nhu cầu khác nữa. Hoạt động nhập khẩu là một mặt của sự trao đổi đó. Nó giúp cho các nền kinh tế có được sự cân đối giữa các chủng loại sản phẩm họ có thể sản xuất và không thể sản xuất nhằm đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng của người dân. Nhập khẩu giúp bổ sung một cách hợp lý những thiếu hụt của nền kinh tế quốc gia. Với vai trò này, nhập khẩu thực sự trở thành một hoạt động không thể thiếu với nền kinh tế các quốc gia. Nó đảm bảo cho các quốc gia có thể phát triển một cách cân đối, ổn định, vững bền. Thứ ba, nhập khẩu giúp cải thiện và nâng cao chất lượng sống của người dân. Trong điều kiện kinh tế phát triển như hiện nay, nhu cầu người tiêu dùng ngày càng lớn, đa dạng và phong phú. Những sản phẩm sản xuất trong nước nhiều khi không thể đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Nhập khẩu giúp bổ sung đáp ứng các nhu cầu cao đó. Mặt khác, nhập khẩu làm cho chủng loại hàng hóa trở nên phong phú, đa dạng hơn. Cùng một chi phí, để đáp ứng cùng một nhu cầu, người tiêu dùng có thể lựa chọn hàng hóa có xuất sứ từ nhiều quốc gia khác nhau. Bên cạnh đó, hoạt động nhập khẩu còn đảm bảo cung cấp các yếu tố đầu vào cho hoạt động sản xuất khi nguồn nguyên vật liệu trong nước khan hiếm không đáp ứng đủ nhu cầu. Trên cơ sở đó, nhiều hoạt động sản xuất được duy trì và mở rộng, tạo điều kiện tạo ra nhiều việc làm và thu nhập cho nền kinh tế nói chung. Thứ tư, nhờ nhập khẩu, chất lượng sản xuất nền kinh tế quốc gia được cải thiện. Khi các sản phẩm nhập khẩu được đưa vào tiêu thụ trên thị trường nội địa,
 10. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 10 các sản phẩm sản xuất trong nước có thể vì thế mà mất thị trường. Để cạnh tranh, yêu cầu đặt ra với các nhà sản xuất trong nước là phải tìm cách để nâng cao chất lượng sản phẩm, cắt giảm chi phí. Chính áp lực cạnh tranh với hàng hóa nhập khẩu đã buộc các công ty nội địa cải tiến quy trình, công nghệ, cung cách làm việc của mình để sản xuất được những sản phẩm có thể cạnh tranh. Điều này góp phần làm thay đổi năng lực sản xuất của các công ty, của một nghành, từ đó làm thay đổi năng lực sản xuất của cả nền kinh tế. Thứ năm, nhập khẩu có tác động tích cực, thúc đẩy hoạt động xuất khẩu. Hoạt động nhập khẩu một mặt đảm bảo các yếu tố đầu vào sản xuất cho một số nghành, một mặt làm thay đổi công nghệ, quy trình sản xuất. Điều đó cho phép chúng ta sản xuất ra được những sản phẩm đảm bảo chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật của họ, là bước khởi đầu cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa ra thị trường nước ngoài. Ngoài ra, trong nhiều chương trình hợp tác giữa các chính phủ, các tổ chức nhà nước, khi chúng ta chấp nhận nhập khẩu hàng hóa của họ, họ cũng sẽ chấp nhận nhập khẩu hàng hóa khác của ta. Khi đó, hoạt động nhập khẩu cũng đã góp phần thúc đẩy và tác động tích cực tới hoạt động xuất khẩu. 3. Các hình thức nhập khẩu Trong ngoại thương, các phương thức giao dịch mua bán hàng hóa khá phong phú và đa dạng. Cùng với đó, hoạt động nhập khẩu cũng có khá nhiều hình thức. Khi tham gia kinh doanh nhập khẩu, tùy thuộc vào năng lực tài chính của doanh nghiệp, vào chủng loại và đặc tính hàng hóa, vào quan hệ giữa các bên mà nhà nhập khẩu có thể lựa chọn cho mình các hình thức nhập khẩu phù hợp và đạt hiệu quả. Hiện nay, các hình thức nhập khẩu có thể kể đến bao gồm: nhập khẩu trực tiếp, nhập khẩu ủy thác,nhập khẩu hàng đổi hàng, nhập khẩu gia công, nhập khẩu liên doanh. Nhập khẩu trực tiếp là hình thức nhập khẩu mà hai bên mua và bán trực tiếp giao dịch với nhau, hàng hóa được nhà nhập khẩu mua trực tiếp từ nhà sản xuất, cung ứng nước ngoài mà không qua trung gian. Theo đó, bên xuất khẩu trực
 11. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 11 tiếp giao hàng cho bên nhập khẩu. Nhà nhập khẩu sẽ tự bỏ vốn để kinh doanh nhập khẩu, tự thực hiện các công việc như tìm đối tác, đàm phán, ký kết hợp đồng, tự tổ chức kinh doanh hàng nhập khẩu, tự chịu chi phí cho giao dịch, nghiên cứu thị trường, giao nhận, lưu kho… Theo hình thức này, các doanh nghiệp nhập khẩu phải chịu trách nhiệm với các hoạt động của mình. Nhập khẩu trực tiếp chứa đựng độ rủi ro cao hơn các hình thức nhập khẩu khác nhưng mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho các nhà nhập khẩu. Nhập khẩu ủy thác hay còn gọi là nhập khẩu qua trung gian, là hình thức nhập khẩu qua trung gian thương mại. Theo hình thức này, bên nhập khẩu sẽ ủy thác cho một trung gian thương mại, trung gian này sẽ liên hệ với nhà xuất khẩu, thực hiện các nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa thông thường để nhập hàng về theo hợp đồng ủy thác với nhà nhập khẩu thực sự. Khi hoàn thành hợp đồng, nhà nhập khẩu sẽ phải trả cho trung gian một khoản tiền gọi là phí ủy thác. Doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu nhận ủy thác sẽ không phải bỏ vốn, không phải xin hạn nghạch, không cần quan tâm tới thị trường tiêu thụ hàng hóa nhập về đó mà chỉ hoạt động theo ý nghĩa đại diện cho bên đã ủy thác cho mình tiến hành các giao dịch với nhà xuất khẩu như: đàm phán, ký hợp đồng, thông quan hàng nhập, giải quyết khiếu nại, đòi bồi thường khi có tổn thất… Doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu ủy thác không phải bỏ vốn, rủi ro thấp nhưng lợi nhuận không cao. Doanh thu chủ yếu là phí ủy thác nhận được từ nhà nhập khẩu chính thức. Nhập khẩu hàng đổi hàng là hình thức nhập khẩu đi đôi với xuất khẩu. Thanh toán cho hoạt động này không dùng tiền mà dùng hàng hóa. Hình thức nhập khẩu này thực chất là sự thực hiện hai nghiệp vụ khác nhau: xuất và nhập khẩu. Theo hình thức này, khi doanh nghiệp nhập khẩu một lượng hàng hóa của đối tác nước ngoài, đi kèm với việc xuất khấu cho họ một lượng hàng hóa khác tương ứng với giá trị, tính chất lô hàng đã nhập. Theo hình thức này, các bên tham gia hợp đồng vừa là người nhập khẩu, vừa là người xuất khẩu. Họ có thể tìm
 12. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 12 kiếm được lợi nhuận từ việc kinh doanh hàng nhập khẩu, đồng thời lại tiêu thụ được hàng hóa khác của mình. Nhập khẩu gia công là hình thức nhập khẩu mà bên nhập khẩu cũng là bên nhận gia công thực hiện nhập khẩu nguyên vật liệu hay bán thành phẩm từ bên đặt gia công để tiến hành gia công hàng hóa theo hợp đồng gia công. Nhập khẩu liên doanh là hình thức nhập khẩu trên cơ sở một liên kết kinh tế. Liên kết này được hình thành một cách tự nguyện giữa các doanh nghiệp, trong đó có ít nhất một doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu trực tiếp. Liên kết kinh tế này cùng phối hợp các kỹ năng để giao dịch, đưa ra biện pháp, chính sách, đường lối để hoạt động nhập khẩu có lợi nhất cho tất cả các bên tham gia liên kết. Hình thức này chứa đựng ít rủi ro hơn so với hình thức nhập khẩu trực tiếp, vì có sự chia sẻ nghĩa vụ cho các bên tham gia liên kết, nhưng đồng thời mức lợi nhuận cũng thấp hơn do có sự chia sẻ lợi ích. II. HQKD NHẬP KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP 1. Khái niệm HQKD, HQKD nhập khẩu của doanh nghiệp 1.1 Khái niệm hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp Tham gia vào hoạt động kinh tế, nói chung bất cứ đơn vị nào cũng hướng tới mục tiêu lợi nhuận. Tối đa hóa lợi nhuận là mục tiêu cuối cùng các doanh nghiệp theo đuổi. Với một đồng vốn bỏ vào kinh doanh, ai cũng muốn nó mang lại nhiều đồng lợi nhuận nhất. Muốn đạt được điều đó, các doanh nghiệp không ngừng đầu tư cho nghiên cứu thị trường, thay đổi quy trình, công nghệ, cải tiến sản phẩm, cắt giảm chi phí sản xuất, cũng như các chi phí liên quan… Tất cả những điều đó, nói một cách khác là sự sắp xếp, hợp lý hóa quá trình sản xuất kinh doanh. “Hiệu quả kinh doanh” là một thuật ngữ để đánh giá, xem xét mứ độ hợp lý hóa quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Dưới nhiều góc độ khác nhau, có rất nhiều quan điểm, ý kiến về thuật ngữ “hiệu quả kinh doanh” này. Có thể kể đến một số quan điểm sau đây:
 13. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 13 Quan điểm thứ nhất cho rằng “Hiệu quả kinh doanh là kết quả đạt được trong hoạt động kinh doanh, là doanh thu tiêu thụ hàng hóa”1 . Quan điểm đã thể hiện được mối liên hệ giữa doanh thu và hiệu quả kinh doanh. Theo quan điểm này, hiệu quả kinh doanh là như nhau nếu các hoạt động kinh doanh cùng mang lại một mức doanh thu. Có thể thấy, trên thực tế để mang lại cùng một mức doanh thu nhưng doanh nghiệp phải có sự đầu tư khác nhau cho các hoạt động khác nhau. Mức đầu tư đó chính là chi phí doanh nghiệp đã bỏ ra để đạt được doanh thu. Chưa phản ánh được điều này chính là hạn chế của quan điểm trên về hiệu quả kinh doanh. Quan điểm thứ hai cho rằng “Hiệu quả kinh doanh là quan hệ tỷ lệ giữa phần tăng thêm của kết quả và phần tăng thêm của chi phí”2 . So với quan điểm thứ nhất, quan điểm này đã thể hiện được mối liên hệ giữa doanh thu và chi phí. Nó phản ánh được trình độ sử dụng đồng vốn tăng thêm của doanh nghiệp, trên cơ sở đó giúp doanh nghiệp ra quyết định có nên đầu tư mở rộng hoạt động đó hay không. Mặc dù vậy, quan điểm này vẫn còn hạn chế nhất định, đó là việc nó mới chỉ phản ánh mối liên hệ giữa chi phí và doanh thu bổ sung mà chưa phản ánh được mối liên hệ giữa doanh thu và chi phí ban đầu. Mà trên thực tế, ban đầu doanh nghiệp phải bỏ vốn đầu tư tới một ngưỡng nhất định mới có thể có doanh thu bước đầu. Với những đầu tư ban đầu, quan điểm về hiệu quả kinh doanh ở trên chưa phản ánh được trình sử dụng chúng. Quan điểm thứ ba cho rằng “Hiệu quả kinh doanh là một đại lượng so sánh giữa kết quả thu được và chi phí bỏ ra để có được kết quả đó”3 . Quan điểm này đã phản ánh được mối liên hệ giữa doanh thu và chi phí bỏ ra để có kết quả đó. Theo quan điểm này, hiệu quả kinh doanh chính là lợi nhuận thu được từ hoạt động đó. 1 Giáo trình Quản trị dự án và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài – FDI, PGS.TS Nguyễn Thị Hường tập 2, trang 318. 2 Giáo trình Quản trị dự án và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài – FDI, PGS.TS Nguyễn Thị Hường tập 2, trang 318 3 Giáo trình Quản trị dự án và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài – FDI, PGS.TS Nguyễn Thị Hường tập 2, trang 318
 14. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 14 So với hai quan điểm trên, quan điểm này đã phản ánh được mối quan hệ bản chất của hiệu quả kinh doanh. Quan điểm này cho thấy, với những hoạt động khác nhau, với cùng một lượng vốn bỏ ra mà thu về cùng một lượng giá trị thì các hoạt động kinh doanh đó đã có hiệu quả như nhau. Nhưng trên thực tế, điều này là không chính xác. Quan điểm về hiệu quả kinh doanh này chưa thể hiện được vai trò của các yếu tố khác như thời gian thu được kết quả, quy mô hoạt động… Đây cũng chính là hạn chế của quan điểm này. Quan điểm thứ tư cho rằng “Hiệu quả kinh doanh là một phạm trù phản ánh mối liên hệ giữa sự vận động của kết quả với sự vận động của chi phí bỏ ra để đạt kết quả đó, đồng thời phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực sản xuất”4 . Về cơ bản, quan điểm này đã phản ánh được mối liên hệ bản chất về hiệu quả kinh doanh giữa doanh thu và chi phí cũng như sự vận động của hai yếu tố này, đồng thời còn phản ánh được trình độ sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệp. Tuy vậy, hạn chế của nó là chưa thể hiện được mối quan hệ chặt chẽ giữa hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp với hiệu quả kinh tế xã hội. Với bốn quan điểm trên về hiệu quả kinh doanh, chúng ta vẫn chưa tìm được đáp án chung và chính xác nhất để nói về hiệu quả kinh doanh. Một cách tổng quát, có thể nói rằng: “Hiệu quả kinh doanh là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực sản xuất, trình độ tổ chức và quản lý của doanh nghiệp để thực hiện ở mức cao nhất các mục tiêu kinh tế xã hội với chi phí thấp nhất”5 . Nó là thước đo phản ánh trình độ tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Quan điểm này đã phản ánh được mối liên hệ bản chất giữa việc sử dụng các nguồn lực và kết quả do nó mang lại, đồng thời cũng thể hiện được trình độ sử dụng các nguồn lực cũng như phản ánh được mối liên hệ giữa hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp với hiệu quả kinh tế xã hội. Trên góc 4 Giáo trình Quản trị dự án và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài – FDI, PGS.TS Nguyễn Thị Hường tập 2, trang 319 5 Giáo trình Quản trị dự án và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài – FDI, PGS.TS Nguyễn Thị Hường tập 2, trang 319
 15. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 15 độ nền kinh tế quốc gia, hiệu quả kinh doanh phải phản ánh mức độ thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của người dân và toàn xã hội về cả chất lượng lẫn số lượng. Hiệu quả được xem xét trên cơ sở lợi ích toàn xã hội, làm sao để đạt được mức phát triển lớn nhất với nguồn lực xã hội thấp nhất. 1.2 Khái niệm hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của doanh nghiệp Về cơ bản, dưới góc độ kinh tế đơn thuần hiệu quả kinh doanh nhập khẩu cũng như hiệu quả kinh doanh nói chung. Có thể nói rằng hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của doanh nghiệp chính là trình độ sử dụng các nguồn lực để nhập khẩu và trình độ tổ chức quản lý của doanh nghiệp để thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội ở mức cao nhất với chi phí nhất định trong quá trình nhập khẩu. Như đã nói ở trên, hoạt động nhập khẩu thường sử dụng ngoại tệ để nhập khẩu vật tư, thiết bị hay hàng hóa, góp phần cân đối nền kinh tế. Với đặc điểm này,hiệu quả hoạt động nhập khẩu đã phản ánh cả hiệu quả kinh tế xã hội. Hoạt động nhập khẩu lúc này đã tạo động lực phat triển kinh tế xã hội. Với doanh nghiệp, hoạt động nhập khẩu đạt hiệu quả khi kết quả thu về là lớn nhất với chi phí bỏ ra thấp nhất. Đồng thời, hiệu quả kinh doanh nhập khẩu còn thể hiện trình độ cũng như khả năng sử dụng các nguồn lực sẵn có phục vụ cho hoạt động kinh doanh nhập khẩu đó. Trên giác độ toàn xã hội, hoạt động nhập khẩu chỉ đạt được hiệu quả khi kết quả thu về từ việc nhập khẩu hàng hóa của nhà cung cấp nước ngoài cao hơn kết quả thu được nếu tiến hành sản xuất hàng hóa đó trong nước. nói cách khác, hoạt động nhập khẩu đạt hiệu quả khi nó góp phần nâng cao hiệu quả xã hội, làm tăng chất lượng hàng hóa và hạ giá thành sản phẩm. Hiệu quả kinh doanh nhập khẩu là một phạm trù phức tạp, nó chịu tác dụng của nhiều yếu tố và bao hàm nhiều nội dung hơn. Hoạt động nhập khẩu có hiệu quả phải đồng thời mang lại lợi ích cho doanh nghiệp tiến hành hoạt động và đảm bảo mang lại những lợi ích cho nền kinh tế và toàn xã hội.
 16. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 16 2. Phân loại hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của doanh nghiệp Dười nhiều góc độ khac nhau, dựa vào các căn cứ khác nhau người ta có nhiều cách phân loại hiệu quả kinh doanh nhập khẩu. Dưới đây là một số cách phân loại hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của doanh nghiệp. 2.1 Căn cứ theo phương pháp tính hiệu quả Theo căn cứ này, bao gồm hiệu quả tương đối và hiệu quả tuyệt đối. 2.1.1 Hiệu quả tuyệt đối Hiệu quả tuyệt đối là đại lượng thể hiện sự chênh lệch giữa kết quả thu được và chi phí bỏ ra để đạt được kết quả đó đối với mỗi phương án kinh doanh, trong từng thời kỳ với từng doanh nghiệp khác nhau. Hiệu quả tuyệt đối được thể hiện qua tương quan chênh lệch của kết quả và chi phí, nói cách khác đó là sự chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí. Có thể hiểu hiệu quả tuyệt đối qua công thức tính sau: E = KQ – CF (*) Trong đó: - E: hiệu quả tuyệt đối, là chỉ tiêu trực tiếp đo lượng lợi nhuận doanh nghiệp thu được sau mỗi kỳ kinh doanh. Hiệu quả tuyệt đối thường được đo bằng các đơn vị tiền tệ như: triệu đồng, tỷ đồng, triệu USD… - KQ: Tổng các kết quả thu được bao gồm: doanh thu từ hoạt động bán hàng, doanh thu từ hoạt động tài chính, các khoản thu khác… Kết quả thường được đo bằng các đơn vị tiền tệ như: triệu đồng, tỷ đồng, triệu USD… - CF: Tổng các chi phí bỏ ra để thu được kết quả trên bao gồm: tiền nhập hàng từ nước ngoài về, chi phí vận chuyển, chi phí mua bảo hiểm hàng hóa, chi phí lưu kho, bảo quản hàng, chi phí lãi vay ngân hàng, chi phí mua ngoài, tiền lương công nhân viên… Chi phí thường được đo bằng các đơn vị tiền tệ như: triệu đồng, tỷ đồng, triệu USD… Cần lưu ý rằng, trong kinh doanh, doanh thu và chi phí có thể được đo lường bằng các đơn vị tiền tệ khác nhau, nhưng khi tính hiệu quả tuyệt đối cần
 17. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 17 đưa về cùng một đơn vị tiền để tính. Khi kết quả và chi phí được đo bằng đồng tiền nào để tính thì hiệu quả cũng được tính bằng được tính bằng đồng tiền đó. 2.1.2 Hiệu quả tương đối Hiệu quả tương đối là phạm trù phản ánh trình độ sử dụng các yếu tố sản xuất của doanh nghiệp. Với CF và KQ như trong công thức (*) ở trên, ta có 2 cách tính hiệu quả tương đối với các ý ngĩa khác nhau: Chỉ tiêu 1: H1 = Error! Về mặt ý nghĩa chỉ tiêu này phản ánh 1 đồng chi phí bỏ ra sẽ mang lại bao nhiêu đồng kết quả. Điều này cũng có nghĩa rằng chỉ tiêu này phản ánh hiệu quả kinh doanh, đồng thời thể hiện sức sản xuất của các yếu tố đầu vào, cũng như việc sử dụng vốn của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp được coi là hoạt động có hiệu quả khi doanh nghiệp đó hoạt động có lãi. Nói cách khác, ít nhất doanh nghiệp đó phải đảm bảo được doanh thu đủ bù đắp chi phí. Về mặt toán học, điều đó có nghĩa là kết quả doanh nghiệp đạt được phải hớn hơn chi phí bỏ ra (hay KQ > CF). Vì vậy, một doanh nghiệp được coi là hoạt động hiệu quả khi chỉ tiêu H1 nêu trên có giá trị lớn hơn 1. Chỉ tiêu này càng cao thể hiện doanh nghiệp kinh doanh càng hiệu quả và ngược lại. Chỉ tiêu 2: H2 = Error! Về mặt ý nghĩa, chỉ tiêu này là chỉ tiêu phản ánh ngược của chỉ tiêu trên. Chỉ tiêu này cho biết để thu được về một đồng kết quả, doanh nghiệp phải bỏ ra bao nhiêu đồng chi phí. Với các doanh nghiệp có quy trình sản xuất kinh doanh hợp lý, thì một đồng vốn bỏ vào hoạt động kinh doanh sẽ tạo ra nhiều đồng kết quả hơn so với các doanh nghiệp khác.Ngược lại với chỉ tiêu trên, chỉ tiêu này
 18. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 18 càng thấp thể hiện hiệu quả kinh doanh, sử dụng vốn của doanh nghiệp càng cao và ngược lại. Dưới góc độ toán học, khi giá trị của H2 nhỏ hơn 1 cho thấy chi phí doanh nghiệp bỏ ra ít hơn kết quả thu về (có nghĩa là CF < KQ), cũng có nghĩa doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. 2.2 Căn cứ theo phạm vi tính hiệu quả Theo phạm vi, hiệu quả kinh doanh bao gồm hiệu quả kinh doanh tổng hợp và hiệu quả kinh doanh bộ phận. 2.2.1 Hiệu quả kinh doanh tổng hợp Là hiệu quả kinh doanh tính chung cho toàn doanh nghiệp , cho tất cả các bộ phận trong doanh nghiệp. Nó cho biết kết quả thực hiện các mục tiêu doanh nghiệp đề ra trong một giai đoạn nhất định. 2.2.2 Hiệu quả kinh doanh bộ phận Là hiệu quả kinh doanh được tính cho từng bộ phận, từng hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp, hoặc với từng yếu tố sản xuất của doanh nghiệp như vốn, lao động… Hiệu quả kinh doanh bộ phận chỉ phản ánh hiệu quả từng hoạt động, từng yếu tố riêng lẻ chứ không phản ánh được hết hiệu quả của toàn doanh nghiệp. Giữa hiệu quả kinh doanh bộ phận và hiệu quả kinh doanh tổng hợp có mối liên hệ mật thiết. Hiệu quả kinh doanh tổng hợp tăng có thể phản ánh sự tăng lên tương ứng của hiệu quả kinh doanh bộ phận, cũng có thể hiệu quả kinh doanh bộ phận không đổi hoặc đang giảm sút. Mặc dù phản ánh chi tiết và chính xác hiệu quả sử dụng các yếu tố sản xuất riêng biệt cũng như sự đóng góp của chúng, nhưng chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh bộ phận không phản ánh được một cách tổng quát khả năng, trình độ sử dụng nguồn lực vào sản xuất kinh doanh cũng như hiệu quả kinh doanh toàn doanh nghiệp.
 19. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 19 2.3 Căn cứ theo thời gian mang lại hiệu quả Khi tính toán hiệu quả, ngoài phạm vi tính toán thì giới hạn thời gian là một yếu tố quan trọng phản ánh chính xác hiệu quả doanh nghiệp đạt được. Theo căn cứ thời gian này, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp gồm hiệu quả trước mắt và lâu dài. 2.3.1 Hiệu quả kinh doanh trước mắt Hiệu quả kinh doanh trước mắt là hiệu quả được đánh giá, xem xét trong khoảng thời gian ngắn trước mắt. Kết quả được xem xét là kết quả mang tính tạm thời. Để có thể phát triển ổn định, bền vững, để đạt được các mục tiêu trước mắt cũng như các mục tiêu trong chiến lược phát triển lâu dài, các nhà quản trị ngoài việc tính toán để đạt các mục tiêu trước mắt còn phải cân nhắc để đảm bảo hiệu quả lâu dài của doanh nghiệp mình. 2.3.2 Hiệu quả kinh doanh lâu dài Hiệu quả kinh doanh lâu dài là hiệu quả được xem xét trong một phạm vi thời gian khá dài, thường gắn với các chiến lược, kế hoạch phát triển bền vững của doanh nghiệp. Không thể lấy hiệu quả ngắn hạn để phản ánh hiệu quả lâu dài, bởi vì trên thực tế, tình hình thị trường cũng như môi trường kinh doanh luôn biến động, thay đổi. Không phải giai đoạn kinh doanh nào cũng như nhau. Với lí do này, hiệu quả kinh doanh lâu dài sẽ phản ánh chính xác và đầy đủ hơn hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động. 2.4 Căn cứ theo giác độ đánh giá hiệu quả Theo căn cứ này, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bao gồm hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế xã hội. 2.4.1 Hiệu quả tài chính Hiệu quả tài chính cũng chính là hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đây là hiệu quả được xem xét, phân tích dưới góc độ doanh nghiệp. Với hoạt động nhập khẩu, hiệu quả tài chính chính là mối liên hệ giữa các lợi ích mà doanh nghiệp nhận được từ hoạt động nhập khẩu đó và chi phí doanh nghiệp bỏ
 20. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 20 ra. Đối với doanh nghiệp, tiêu chuẩn phản ánh hiệu quả tài chính chính là lợi nhuận. Đây cũng chính là mục tiêu cuối cùng mà các doanh nghiệp hướng tới, cũng là mối quan tâm lớn nhất của các doanh nghiệp nói chung. 2.4.2 Hiệu quả chính trị - xã hội Hiệu quả chính trị - xã hội là hiệu quả được xem xét dưới góc độ xã hội. Đó chính là lợi ích mà hoạt động kinh doanh mang lại cho xã hội, là sự đóng góp vào việc phát triển kinh tế, nâng cao mức sống của người dân. Các lợi ích mà hoạt động nhập khẩu có thể mang lại cho xã hội như: góp phần phát triển sản xuất, đổi mới cơ cấu kinh tế, tăng năng suất lao động, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu, cải thiện điều kiện sống cho nhân dân, tích lũy ngoại tệ, tăng thu cho ngân sách nhà nước… Giữa hiệu quả tài chính và hiệu quả chính trị - xã hội là mối liên hệ gắn bó. Trên thực tế nhiều doanh nghiệp vì theo đuổi mục tiêu hiệu quả tài chính mà bỏ quên hiệu quả chính trị - xã hội. Họ sẵn sàng cắt giảm chi phí bằng cách bỏ qua việc xử lý các hậu quả do hoạt động sản xuất gây nên như ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước… 3. Các chỉ tiêu phản ánh HQKD nhập khẩu của doanh nghiệp 3.1 Các chỉ tiêu tổng hợp 3.1.1 Lợi nhuận Lợi nhuận là chỉ tiêu hiệu quả kinh tế mang tính tổng hợp, phản ánh toàn bộ kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. (1) Lợi nhuận được tính theo công thức sau: LNNK = DTNK – CFNK Trong đó: LNNK: Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh nhập khẩu DTNK: Doanh thu từ hoạt động kinh doanh nhập khẩu, thường là doanh thu tiêu thụ sản phẩm trong mỗi kỳ kinh doanh.
 21. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 21 CFNK: Chi phí cho hoạt động kinh doanh nhập khẩu, được tính bằng tổng của các khoản chi phí như: giá mua hàng hóa, các chi phí vận chuyển, bảo hiểm, lưu kho, bảo quản, chi phí trả lương nhân viên, các khoản thuế phải nộp, các tổn thất khác trong kỳ liên quan hoạt động nhập khẩu. LNNK, DTNK, CFNK được tính bằng các đơn vị tiền tệ như: triệu đồng, tỷ đồng, triệu USD, tỷ USD… Dù DTNK, CFNK được đo lường bằng các đơn vị tiền tệ khác nhau, nhưng khi tính toán LNNK đạt được, cần chú ý đưa về cùng một đơn vị tính, một loại tiền. Khi đó, lợi nhuận được tính bằng đồng tiền chung quy về đó. Trong kinh doanh, lợi nhuận các doanh nghiệp thu được sau mỗi kỳ kinh doanh là rất khác nhau, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Lợi nhuận có thể mang giá dương, nhưng cũng có thể mang giá trị âm. Khi nó dương, điều đó có nghĩa là doanh nghiệp hoạt động có lãi, có hiệu quả. Khi lợi nhuận mang trị số âm, điều đó thể hiện doanh nghiệp đang thua lỗ, hoạt động không đạt hiệu quả, nếu duy trì tình trạng này trong thời gian dài, có thể sẽ dẫn doanh nghiệp đến phá sản. Về mặt ý nghĩa, lợi nhuận là cơ sở để doanh nghiệp duy trì hoạt động, đồng thời tái sản xuất kinh doanh. Lợi nhuận càng lớn, tiềm lực tài chính của doanh nghiệp càng tăng, nó cũng chứng tỏ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng đạt hiệu quả cao. Đây là cơ sở để doanh nghiệp mở rộng quy mô hoạt động, tạo điều kiện cải thiện đời sống người lao động. Lợi nhuận, tối đa hóa lợi nhuận cũng là mục tiêu cuối cùng các doanh nghiệp hướng tới. Mặc dù là chỉ tiêu quan trọng nhưng lợi nhuận lại không phản ánh được hết hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu của doanh nghiệp. Lợi nhuận chỉ phản ánh sự chênh lệch về lượng giữa doanh thu và chi phí hoạt động kinh doanh nhập khẩu mà không phản ánh được quá trình sinh ra nó. Do đó, để đánh giá chính xác và hiệu quả, người ta thường so sánh lợi nhuận với doanh thu, chi phí và nguồn vốn phục vụ hoạt động nhập khẩu.
 22. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 22 3.1.2 Tỷ suất lợi nhuận nhập khẩu (2) Tỷ suất lợi nhuận theo doanh thu nhập khẩu Tỷ suất lợi nhuận theo doanh thu là một chỉ tiêu tổng hợp phản ánh mối liên hệ giữa lợi nhuận đạt được và doanh thu thu về. Tỷ suất lợi nhuận được tính theo công thức sau: Trong đó: Ddt: tỷ suất lợi nhuận theo doanh thu thu về từ hoạt động nhập khẩu, được tính bằng tỷ lệ % LNNK, DTNK: lợi nhuận và doanh thu nhập khẩu, được tính như trong chỉ tiêu (1) ở trên. Về mặt ý nghĩa, chỉ tiêu này cho biết trong một đồng doanh thu từ hoạt động kinh doanh nhập khẩu có bao nhiêu đồng lợi nhuận. Qua chỉ tiêu này, có thể thấy xu hướng biến đổi của lợi nhuận khi doanh thu tăng lên, trên cơ sở đó có những biện pháp phù hợp để nâng cao mức doanh lợi của doanh thu nhằm làm tăng hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp. (3) Tỷ suất lợi nhuận theo chi phí nhập khẩu Tỷ suất lợi nhuận theo chi phí là một chỉ tiêu tổng hợp phản ánh mối liên hệ giữa lợi nhuận đạt được và chi phí bỏ ra. Tỷ suất lợi nhuận được tính theo công thức sau: Trong đó: Dcf: tỷ suất lợi nhuận theo chi phí bỏ ra cho hoạt động nhập khẩu, được tính bằng tỷ lệ %. LNNK, CFNK: lợi nhuận và chi phí nhập khẩu, được tính như trong chỉ tiêu (1) ở trên.
 23. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 23 Về mặt ý nghĩa, chỉ tiêu này phản ánh một đồng chi phí bỏ ra cho hoạt động kinh doanh nhập khẩu mang lại bao nhiêu đồng lợi nhuận. Cũng như tỷ suất lợi nhuận theo doanh thu, chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận theo chi phí càng cao thì hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp càng cao. 3.2 Các chỉ tiêu bộ phận 3.2.1 Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn nhập khẩu (4) Hiệu quả sử dụng vốn lưu động nhập khẩu Hiệu quả sử dụng vốn lưu động nhập khẩu là một chỉ tiêu bộ phận, phản ánh khả năng sinh lời của một đồng vốn. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động nhập khẩu được tính theo công thức: Trong đó: Hvld: Hiệu quả sử dụng vốn lưu động nhập khẩu LNNK: như chỉ tiêu (1) ở trên VLĐNK: vốn lưu động nhập khẩu, được tính bằng các đơn vị tiền tệ như: triệu đồng, tỷ dồng, triệu USD… Vốn lưu động nhập khẩu là các khoản vốn lưu động được sử dụng cho hoạt động nhập khẩu như: các khoản tiền mặt dùng cho nhập hàng, các khoản vay, các khoản tạm ứng, các chi phí trả trước… cho hoạt động nhập khẩu. Về mặt ý nghĩa, chỉ tiêu này phản ánh, một đồng vốn lưu động đầu tư cho hoạt động nhập khẩu mang lại bao nhiêu đồng lợi nhuận. Chỉ tiêu này càng lớn, chứng tỏ khă năng sử dụng vốn lưu động cho hoạt động nhập khẩu của doanh nghiệp càng hiệu quả. (5) Số vòng quay của vốn lưu động nhập khẩu Số vòng quay của vốn lưu động nhập khẩu là một chỉ tiêu bộ phận, phản ánh khả năng quay vòng của vốn lưu động nhập khẩu. Số vòng quay của vốn lưu động nhập khẩu được tính theo công thức:
 24. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 24 Trong đó: Svq: số vòng quay vốn lưu động nhập khẩu trong một kỳ kinh doanh, được tính bằng đơn vị vòng quay. DTNK: như chỉ tiêu (1) ở trên. VLĐNK: như chỉ tiêu (4) ở trên. Về mặt ý nghĩa, chỉ tiêu này cho biết vốn lưu động nhập khẩu quay được bao nhiêu vòng trong một kỳ kinh doanh. Số vòng quay vốn lưu động càng lớn thì càng thể hiện doanh nghiệp sử dụng càng hiệu quả vốn lưu động và ngược lại. Bên cạnh đó, có thể sử dụng một chỉ tiêu phụ để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động, đó là chỉ tiêu thời gian một vòng quay vốn. Đây là chỉ tiêu ngược với chỉ tiêu (5) ở trên. (6) Chỉ tiêu thời gian một vòng quay vốn: ( Coi kỳ kinh doanh 1 năm có 360 ngày) Trong đó: T1vq: thời gian vốn lưu động quay được một vòng, thường được tính bằng số ngày. DTNK, VLĐNK: doanh thu, vốn lưu động nhập khẩu được tính như trong các chỉ tiêu (1) và (4) ở trên. Về mặt ý nghĩa, chỉ tiêu này phản ánh lượng thời gian cần thiết để vốn lưu động quay được một vòng. Chỉ tiêu này càng nhỏ thì số vòng quay của vốn lưu động trong một kỳ kinh doanh càng nhiều, hiệu quả sử dụng vốn lưu động càng cao. (7) Hệ số đảm nhiệm vốn lưu động
 25. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 25 Hệ số đảm nhiệm vốn lưu động là một chỉ tiêu bộ phận, phản ánh mối liên hệ giữa doanh thu thu được và vốn lưu động bỏ ra cho hoạt dộng nhập khẩu. Hệ số đảm nhiệm vốn lưu động được tính theo công thức sau: Trong đó: Hdn: hệ số đảm nhiệm vốn lưu động nhập khẩu. DTNK, VLĐNK: doanh thu thu được và vốn lưu động bỏ ra cho hoạt động nhập khẩu được tính như trong các chỉ tiêu (1) và (4) ở trên. Về mặt ý nghĩa, chỉ tiêu này cho biết để thu được một đồng doanh thu cần bao nhiêu đồng vốn lưu động. Chỉ tiêu này càng thấp có nghĩa là để thu được một đồng doanh thu càng phải sử dụng ít vốn lưu động nhập khẩu, điều đó càng phản ánh hiệu quả kinh doanh cao và ngược lại. 3.2.2 Thời hạn thu hồi vốn nhập khẩu (8) Thời hạn thu hồi vốn nhập khẩu Thời hạn thu hồi vốn nhập khẩu là một chỉ tiêu hiệu quả bộ phận, phản ánh khoảng thời gian mà vốn đầu tư dần dần được thu hồi sau mỗi kỳ kinh doanh. Thời hạn thu hồi vốn nhập khẩu được tính như sau: Tvld = VNK LNNK Trong đó: Tvld: thời hạn thu hồi vốn nhập khẩu, được tính bằng số kỳ kinh doanh. VNK: Vốn đầu tư cho hoạt động nhập khẩu bao gồm cả vốn cố định và vốn lưu động. Vốn nhập khẩu cũng được tính bằng các đơn vị tiền tệ như: triệu đồng, tỷ đồng, triệu USD… LNNK: như chỉ tiêu (1) ở trên. Về ý nghĩa, chỉ số này phản ánh để thu hồi vốn đầu tư cho hoạt động nhập khẩu cần bao nhiêu kỳ kinh doanh. Chỉ tiêu này càng nhỏ có nghĩa là số vốn đầu
 26. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 26 tư cho hoạt động nhập khẩu sau ít kỳ kinh doanh có thể thu hồi lại. Điều đó càng thể hiện việc sử dụng vốn nhập khẩu đạt hiệu quả khá tốt. 3.2.3 Hiệu quả sử dụng lao động nhập khẩu (9) Năng suất lao động nhập khẩu hay doanh thu bình quân Năng suất lao động nhập khẩu hay doanh thu bình quân là chỉ tiêu bộ phận phản ánh kết quả làm việc của người lao động. Năng suất lao động nhập khẩu hay doanh thu bình quân được tính theo công thức sau: Trong đó: Wld: năng suất lao động nhập khẩu hay doanh thu bình quân, được tính bằng các đơn vị như: triệu đồng/ người, tỷ đồng/ người, triệu USD/người… DTNK: như chỉ tiêu (1) ở trên SLĐ: số lao động tham gia hoạt động nhập khẩu trong doanh nghiệp. Về mặt ý nghĩa, chỉ tiêu này cho biết năng suất lao động bình quân của một lao động trong công ty. Nói cách khác, nó phản ánh một lao động mang lại bao nhiêu đồng doanh thu cho hoạt động của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này càng lớn càng thể hiện chất lượng nguồn nhân lực của công ty. Điều đó cũng có nghĩa là doanh nghiệp đang sử dụng một nguồn nhân lực hiệu quả. (10) Lợi nhuận trung bình được tạo ra bởi một người lao động Lợi nhuận trung bình được tạo ra bởi một người lao động là một chỉ tiêu bộ phận phản ánh khả năng mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp của một người lao động. Lợi nhuận trung bình được tạo ra bởi một người lao động được tính theo công thức sau: Trong đó:
 27. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 27 Hld: Lợi nhuận trung bình được tạo ra bởi một người lao động, được tính bằng các đơn vị như: triệu đồng/ người, tỷ đồng/ người, triệu USD/người… LNNK, SLĐ: lợi nhuận nhập khẩu, số lao động như các chỉ tiêu (1) và (9) ở trên Về mặt ý nghĩa, cũng như chỉ tiêu năng suất lao động, chỉ tiêu này phản ánh năng lực, trình độ nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Nó thể hiện một lao động trong doanh nghiệp có khả năng tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận cho công ty. Chỉ tiêu này càng lớn càng thể hiện hiệu quả hoạt động kinh doanh cao. 4. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu của doanh nghiệp Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu của doanh nghiệp. Trong đó, bao gồm các yếu tố từ môi trường cạnh tranh, từ nền kinh tế nói chung. Nhưng cũng có những yếu tố xuất phát từ bản thân doanh nghiệp. 4.1 Các nhân tố từ môi trường bên ngoài doanh nghiệp Môi trường bên ngoài doanh nghiệp chính là môi trường khách quan, doanh nghiệp không thể can thiệp, điều chỉnh hay tác động tới nó theo ý muốn chủ quan của bản thân. Có thể nói, đó chính là môi trường nơi diễn ra hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Với hoạt động nhập khẩu, môi trường kinh doanh không chỉ là môi trường trong nước mà còn là môi trường quốc tế, môi trường kinh doanh nước xuất khẩu. Môi trường này có tác động rất lớn tới hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp dưới các góc độ về văn hóa, pháp lý, kinh tế. 4.1.1 Môi trường văn hóa Đây là yếu tố có tác động khá lớn đối với hiệu quả của hoạt động kinh doanh nhập khẩu. Các yếu tố của môi trường văn hóa có tác động lớn tới hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp có thể kể đến như: yếu tố về ngôn ngữ, thói quen phong cách tiêu dùng, các nét đặc trưng truyền thống, vấn đề về tôn giáo…
 28. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 28 Ngôn ngữ bất đồng có thể gây sự hiểu lầm giữa các bên tham gia hoạt động mua bán quốc tế. Sự hiểu lầm đó dù nghiêm trọng hay không cũng có tác động tới hiệu quả của hoạt động nhập khẩu. Một mặt, buộc các bên phải mất thêm chi phí để thuê phiên dịch viên. Một mặt, nó có thể đòi hỏi phải có sự thay đổi về ngôn ngữ sử dụng trong các tài liệu hướng dẫn sử dụng. Điều này làm tăng chi phí hoạt động nhập khẩu, có thể làm giảm hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Phong cách tiêu dùng, tôn giáo tín ngưỡng cũng như các nét đặc trưng truyền thống cũng gây những tác động cả theo chiều hướng tích cực lẫn tiêu cực tới hiệu quả kinh doanh. 4.1.2 Môi trường pháp lý Trong hoạt động nhập khẩu, môi trường pháp lý bao gồm các quy định của pháp luật bên nhập khẩu, bên xuất khẩu, các quy định quốc tế hay các tập quán thương mại quốc tế. Với những quy định này, doanh nghiệp chỉ có thể thực hiện một cách nghiêm túc mà không thể tác động để thay đổi nó. Nếu các chính sách quy định một cách rõ ràng, minh bạch, nhất quán sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp thực hiện một cách dễ dàng các nghiệp vụ ngoại thương. Điều đó cũng tạo tâm lý an tâm cho phép doanh nghiệp đầu tư mở rộng hoạt động. Doanh nghiệp cũng chỉ có thể áp dụng một cách nghiêm túc các quy định pháp luật nếu chúng hợp lý. Một vấn đề thường gặp phải về vấn đề pháp lý trong hoạt động nhập khẩu, đó là sự mâu thuẫn giữa các nguồn luật điều chỉnh một quan hệ mua bán hàng hóa. Trong trường hợp đó, sự mâu thuẫn đối kháng có thể gây nên những tranh chấp không đáng có, tác động làm giảm hiệu quả của hoạt động nhập khẩu. Ngoài ra, các chính sách đối ngoại giữa các nước xuất và nhập khẩu cũng tạo nên các tác động khác nhau tới hiệu quả hoạt động nhập khẩu. Các biện pháp được áp dụng như cấm hay hạn chế nhập khẩu, các ưu đãi thuế quan, hạn nghạch, thủ tục hải quan… đều có ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả kinh doanh nhập khẩu
 29. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 29 của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, sự ổn định về môi trường chính trị cũng có những tác động tích cực tới hoạt động này. Môi trường pháp lý có ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu qua các yếu tố như: hạn nghạch, thuế nhập khẩu, các quy định về chính sách, thủ tục hải quan… 4.1.3 Môi trường kinh tế Cùng với môi trường văn hóa và pháp lý, môi trường kinh tế có tác động trực tiếp và mạnh mẽ nhất tới hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Các nhân tố thuộc môi trường kinh tế có tác động tới hiệu quả kinh doanh một cách rõ ràng có thể kể đến như: các quan hệ kinh tế quốc tế, sự phát triển nền sản xuất trong và ngoài nước, sự biến động của thị trường trong và ngoài nước, sự biến động của tỷ giá hối đoái, sự phát triển của cơ sở hạ tầng, hệ thống tài chính ngân hàng… Về các quan hệ kinh tế quốc tế, chúng có tác dụng ngày càng to lớn và rõ ràng tới hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của doanh nghiệp. Với sự phát triển của xu hướng toàn cầu hóa mạnh mẽ như hiện nay, các quan hệ kinh tế quốc tế ngày càng gia tăng cả về số lượng và chất lượng. Các tổ chức kinh tế quốc tế ngày càng nhiều như: WTO, ASEAN, AFTA, APEC… đang ngày càng khẳng định được vai trò của mình trong hoạt động kinh tế. Với các chính sách đặc biệt về thuế quan, về thị trường… các quốc gia thành viên các tổ chức này ngày càng có nhiều cơ hội phát triển với nhiều lợi ích thiết thực. Các nhà sản xuất kinh doanh có cơ hội được mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ra nước ngoài, các nhà sản xuất nội địa có cơ hội thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào đổi mới công nghệ sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh, còn các nhà nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với các nhà sản xuất và cung ứng sản phẩm hơn, đồng thời có cơ hội nhận được những ưu đãi từ phía nước bạn. Tất cả những điều đó đều có tác động rất lớn tới hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của doanh nghiệp. Về sự phát triển nền sản xuất trong nước cũng như quốc tế có ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động nhập khẩu hàng hóa. Khi nền sản xuất nội địa phát triển,
 30. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 30 có thể sản xuất những hàng hóa mà trước nay vẫn nhập khẩu thì sự cạnh tranh trên thị trường nội địa trở nên gay gắt, áp lực cạnh tranh lớn có thể làm giảm nhu cầu nhập khẩu. Trong trường hợp nền sản xuất trong nước vẫn không thể sản xuất ra những hàng hóa với công nghệ cao, thiết bị hiện đại, thì điều đó lại có thể thúc đẩy hoạt động nhập khẩu. Trong cả hai trường hợp trên, rõ ràng trình độ sản xuất của quốc gia có ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động nhập khẩu, từ đó có tác động tới hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp. Cùng với đó, khi trình độ sản xuất sản phẩm nước ngoài phát triển, họ có khả năng tạo ra các sản phẩm hấp dẫn khách hàng hơn cũng sẽ có tác động thúc đẩy hoạt động nhập khẩu. Về sự biến động của thị trường trong và ngoài nước, có tác động trực tiếp tới hoạt động nhập khẩu của doanh nghiệp. Được coi như chiếc cầu nối giữa thị trường trong nước và nước ngoài, hoạt động nhập khẩu chịu tác động của sự biến đổi từ hai đầu cầu này. Khi nhu cầu trong nước tăng, điều đó có thể thúc đẩy hoạt động nhập khẩu diễn ra mạng mẽ, quy mô hơn. Sự biến động về mức giá, nhu cầu ở thị trường trong nước có tác động trở lại tới thị trường nhập khẩu. Mặt khác, sự đa dạng và phong phú về chủng loại hàng hóa trên thị trường nhập khẩu làm tăng khả năng đáp ứng các nhu cầu trên thị trường nội địa thì vai trò chiếc cầu nối giữa hai thị trường này của doanh nghiệp nhập khẩu càng được thể hiện rõ rệt. Sự biến động của tỷ giá hối đoái có tác động trực tiếp tới doanh thu và chi phí của doanh nghiệp nhập khẩu. Trong trường hợp tỷ giá tăng, nội tệ mất giá, nhà nhập khẩu phải bỏ ra một lượng nội tệ lớn hơn để nhập khẩu hàng hóa về. Điều này dẫn đến giá cả hàng nhập khẩu tại thị trường nội địa tăng, làm hạn chế sự tiêu dùng của người dân, dẫn đến việc hạn chế nhập khẩu. Quy mô nhập khẩu giảm, chi phí nhập khẩu tăng, việc tiêu thụ hàng hóa gặp khó khăn, những điều này làm giảm hiệu quả của hoạt động kinh doanh nhập khẩu của mọi doanh nghiệp. Tuy vậy, dưới góc độ vĩ mô, việc tỷ giả hối đoái tăng lại khuyến khích xuất khẩu, sản xuất trong nước tăng, tạo nhiều việc làm và góp phần cải thiện cán
 31. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 31 cân thanh toán quốc tế. Trong trường hợp ngược lại, tỷ giá giảm, đồng nội tệ tăng giá, nhà nhập khẩu sẽ phải bỏ một lượng nội tệ ít hơn để nhập hàng hóa từ nước ngoài về. Điều này làm cho giá sản phẩm nhập ngoại giảm, khuyến khích người tiêu dùng nội địa dùng hàng ngoại, điều này lại khuyến khích hoạt động nhập khẩu. Nhưng đồng thời, dưới góc độ nền kinh tế, tỷ giá hối đoái giảm lại làm hạn chế xuất khẩu, thu hẹp sản xuất trong nước, giảm việc làm, chuyển dich cán cân thanh toán theo hướng bất lợi. Như vậy, dù tỷ giá hối đoái biến động theo chiều hướng nào cũng đều tác động và ảnh hưởng một cách trực tiếp tới hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của doanh nghiệp. Về hệ thống giao thông vận tải – thông tin liên lạc, đây là yếu tố có vai trò rất lớn trong hoạt động ngoại thương nói chung và trong hoạt động nhập khẩu nói riêng. Trong nhập khẩu, sự xa cách về địa lý và không gian là đặc điểm nổi bật rất dễ nhận thấy. Khi mức cạnh tranh ngày càng lớn, nhu cầu người tiêu dùng biến đổi ngày càng phong phú và đa dạng thì việc đáp ứng một cách chính xác, kịp thời các nhu cầu đó trở thành yếu tố sống còn với các doanh nghiệp nhập khẩu. Để làm được điều đó, sự phát triển của hệ thống giao thông vận tải và thông tin liên lạc là tất yếu. Một hệ thống giao thông phát triển cho phép các nhà nhập khẩu lựa chọn được phương án vận chuyển hàng hóa hiệu quả, đảm bảo thời gian kịp cung cấp hàng cho người tiêu dùng nhưng lại tiết kiệm được chi phí. Mạng lưới thông tin bao phủ và rộng khắp cho phép doanh nghiệp nắm bắt thông tin một cách nhanh nhậy, kịp thời và chính xác, giúp họ tận dụng được các cơ hội kinh doanh, đơn giản hóa nghiệp vụ nhập khẩu, từ đó làm tăng hiệu quả kinh doanh hoạt động nhập khẩu. Mặt khác, khi hoạt động nhập khẩu phát triển, kéo theo sự phát triển của hoạt động xuất khẩu, góp phần làm tăng ngân sách nhà nước, tạo điều kiện đầu tư xây dựng cở sở hạ tầng, hoàn thiện hệ thống giao thông vận tải cũng như mạng lưới thông tin liên lạc. Hệ thống tài chính ngân hàng cúng có tác động rất lớn tới hiệu quả kinh doanh nhập khẩu. Một mặt, hệ thống ngân hàng giúp nhà nhập khẩu cũng như các
 32. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 32 doanh nghiệp tham gia hoạt động ngoại thương trong nghiệp vụ thanh toán quốc tế. Trong kinh doanh quốc tế, giá trị các đơn hàng thường rất lớn, các chủ thể hoạt động ngoại thương cũng không thể gặp nhau trực tiếp để trả tiền cho nhau. Điều này gây mất rất nhiều thời gian và chi phí. Hệ thống ngân hàng giúp các bên đảm nhận nghiệp vụ này một cách chính xác, hiệu quả. Điều này góp phần làm tăng hiệu quả của hoạt động nhập khẩu cho các doanh nghiệp. Mặt khác, vai trò của ngân hàng còn thể hiện ở việc hỗ trợ nguồn vốn để các doanh nghiệp có thể thực hiện kinh doanh hoặc mở rộng hoạt động của mình. Hệ thống ngân hàng tài chính phát triển góp phần làm đơn giản hóa quy trình thanh toán trong ngoại thương, từ đó góp phần làm tăng hiệu quả kinh doanh của hoạt động này. 4.2 Các nhân tố từ bên trong doanh nghiệp Môi trường bên trong doanh nghiệp là môi trường do bản thân doanh nghiệp tạo nên, đây cũng là nơi doanh nghiệp có thể có những tác động làm thay đổi nó theo ý muốn chủ quan, theo hướng có lợi cho hoạt động của mình. Môi trường bên trong doanh nghiệp ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có thể kể đến các yếu tố như: nguồn nhân lực, trình độ quản lý, nguồn vốn và khả năng huy động vốn, cơ sở vật chất, hệ thống thông tin. Mỗi yếu tố có sự tác động khác nhau tới hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của doanh nghiệp, nhưng những sự tác động đó là khá rõ ràng và ý nghĩa. 4.2.1 Nguồn nhân lực Nhân lực được coi là yếu tố quan trọng nhất thuộc về bản thân doanh nghiệp. Người lao động chính là chủ thể thực hiện tất cả các hoạt động của doanh nghiệp, duy trì và điều hành các hoạt động đó. Trong kinh doanh nhập khẩu, khi hoạt động vượt ra khỏi biên giới quốc gia thì vai trò nguồn nhân lực lại càng quan trọng. Người lao động nắm chắc các nghiệp vụ nhập khẩu, am hiểu và thông thạo các quy định pháp luật về thủ tục thông quan hàng hóa, thủ tục thanh toán quốc tế, quy định về hạn nghạch, giấy phép… sẽ giúp cho các giao dịch của doanh nghiệp diễn ra liên tục, thông suốt và nhanh chóng. Mặt khác, khi nhân lực công
 33. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 33 ty có trình độ và chuyên môn sẽ làm cho các giao dịch thương mại, công tác đàm phán ký kết đơn đặt hàng cho công ty diễn ra nhanh chóng, chính xác và đạt hiệu quả cao. Tất cả những điều đó giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức cho doanh nghiệp, góp phần làm tăng hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Mặt khác, khi hoạt động nhập khẩu được nâng cao hiệu quả thì doanh nghiệp sẽ có điều kiện đầu tư để hoàn thiện và nâng cao hơn trình độ chuyên môn cho nguồn nhân lực của mình. Trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt như hiện nay, khi chất lượng sản phẩm không còn là yếu tố duy nhất tạo nên sức mạnh cạnh tranh cho doanh nghiệp, thì yếu tố chất lượng dịch vụ cung ứng cũng như thế mạnh về nguồn nhân lực lại là cơ sở để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh của mình. Điều đó càng cho thấy vai trò quan trọng của yếu tố nguồn nhân lực. Nó không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả kinh doanh mà còn tạo nên sức mạnh cạnh tranh cho doanh nghiệp trên thị tường. 4.2.2 Trình độ tổ chức quản lý Trình độ tổ chức quản lý của doanh nghiệp chính là khả năng sắp xếp thành hệ thống, quản lý hệ thống các nguồn lực của doanh nghiệp để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh. Trình độ tổ chức của doanh nghiệp càng cao thì hiệu quả sử dụng các nguồn lực đó càng lớn, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp cũng từ đó được nâng cao. Trong kinh doanh nhập khẩu, trình độ quản lý của doanh nghiệp không chỉ thể hiện ở việc doanh nghiệp tổ chức các nguồn lực của mình như thế nào mà còn thể hiện khá rõ qua công tác lập kế hoạch, xây dựng chiến lược nhập khẩu một cách khoa học và hợp lý. Trình độ quản lý của doanh nghiệp càng cao thì khả năng tổ chức kế hoạch nhập khẩu hàng hóa càng chính xác, kịp thời. Điều này thể hiện ở việc doanh nghiệp có nắm bắt được cơ hội thị trường, tận dụng được các cơ hội kinh doanh, có đáp ứng kịp thời các nhu cầu của thị trường hay không. Trình độ quản lý cao sẽ cho phép doanh nghiệp có kế hoạch nhập khẩu đúng đắn,
 34. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 34 vừa tận dụng được cơ hội kinh doanh, vừa sử dụng một cách hiệu quả và hợp lý nguồn vốn. Đồng thời, trình độ quản lý cao còn cho phép doanh nghiệp thực hiện các hoạt động tiêu thụ hàng hóa một cách nhanh chóng, tiết kiệm chi phí. Những điều này góp phần làm tăng hiệu quả sử dụng nguồn lực cũng như hiệu quả hoạt động tiêu thụ hàng nhập khẩu, qua đó làm tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 4.2.3 Nguồn vốn và khả năng huy động vốn Nguồn vốn là điều kiện đảm bảo cho các hoạt động trong doanh nghiệp có thể diễn ra liên tục và ổn định. Nguồn vốn là cơ sở để doanh nghiệp thực hiện các giao dịch nhập khẩu hàng hóa, là yếu tố đảm bảo cho doanh nghiệp có khả năng thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho hàng hóa nhập khẩu. Nguồn vốn cho phép doanh nghiệp chi trả các chi phí để duy trì hoạt động, trả lương cho người lao động. Sau các kỳ kinh doanh, khi hiệu quả ngày càng cao, lợi nhuận doanh nghiệp thu được ngày càng nhiều là điều kiện để doanh nghiệp gia tăng lượng vốn cho hoạt động của mình. Doanh nghiệp có thể sử dụng lợi nhuận thu được để tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh. Trong thực tế, khi nắm bắt cơ hội kinh doanh, doanh nghiệp có thể tiến hành các giao dịch, các đơn đặt hàng có giá trị lớn. Khi đó, nguồn vốn doanh nghiệp không đủ để đáp ứng nhu cầu đó. Doanh nghiệp có thể huy động vốn từ bên ngoài, từ các tổ chức ngân hàng tài chính. Khả năng huy động vốn có tác động rất lớn tới hoạt động doanh nghiệp. Nó cho phép doanh nghiệp tận dụng được các cơ hội kinh doanh kiếm lời. Nguồn vốn cũng như khả năng huy động vốn có ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng duy trì và thực hiện các đơn hàng, giúp doanh nghiệp có thể hoạt động ổn định, tìm kiếm lợi nhuận, nâng cao hiệu quả kinh doanh cho mình. 4.2.4 Hệ thống thông tin của doanh nghiệp Thông tin có vai trò quan trọng trong tất cả các hoạt động kinh tế cũng như các hoạt động xã hội. Đặc biệt trong hoạt động ngoại thương, yếu tố thông tin lại
 35. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 35 càng có vai trò quan trọng. Với doanh nghiệp nhập khẩu, thông tin cho phép doanh nghiệp nắm bắt được chính xác các cơ hội kinh doanh, theo dõi sự biến động của nhu cầu thị trường tiêu dùng trong nước cũng như thị trường nhập khẩu để có những thay đổi, những hành động kịp thời và hiệu quả. Có đầy đủ thông tin giúp cho doanh nghiệp có thể tìm kiếm các nguồn hàng đảm bảo chất lượng, chi phí hợp lý, đồng thời cho phép doanh nghiệp có được các kế hoạch đưa hàng tới thị trường tiêu thụ một cách hiệu quả nhất. Thông tin kịp thời, nhanh nhạy và chính xác là điều kiện để doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình. Mặt khác, hệ thống thông tin trong chính doanh nghiệp sẽ giúp quá trình phối hợp giữa các phòng ban chức năng được chính xác và kịp thời. Điều đó góp phần hoàn thiện hoạt động làm tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 4.2.5 Cơ sở vật chất kỹ thuật Điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật là yếu tố đảm bảo cho hoạt động nhập khẩu diễn ra một cách hiệu quả. Cơ sở vật chất đảm bảo cho phép doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, thời gian giao dịch với đối tác cung cấp hàng. Hệ thống kho bãi, nhà xưởng đảm bảo cho phép doanh nghiệp tiết kiệm chi phí cho công tác lưu kho,bảo quản hàng hóa. Mức độ trang bị các thiết bị hiện đại cho phép nhân viên doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ một cách hiệu quả, góp phần làm tăng năng suất lao động. Mặt khác, hệ thống thông tin liên lạc hiện đại cho phép doanh nghiệp nắm bắt và dễ dàng xử lý các tình huống đột xuất. Cơ sở vật chất có vai trò thúc đẩy tiến trình thực hiện hoạt động nhập khẩu. Điều kiện vật chất đảm bảo cho phép doanh nghiệp tự thực hiện tất cả các nghiệp vụ mà không cần qua trung gian, vừa tiết kiệm chi phí vừa đảm bảo tính chủ động cho chính doanh nghiệp mình. Cơ sở vật chất kỹ thuật còn thể hiện ở khả năng áp dụng các kỹ thuật mới, tiên tiến vào hoạt động kinh doanh của mình. Điều này cũng cho phép doanh
 36. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 36 nghiệp mua được những hàng hóa đảm bảo chất lượng, làm tăng uy tín của doanh nghiệp trên thị trường tiêu thụ, góp phần làm tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh. Các nhân tố nêu trên, dù doanh nghiệp có thể kiểm soát, tác động tới nó hay không thì nó vẫn có ảnh hưởng một cách trực tiếp tới hiệu quả kinh doanh của mọi doanh nghiệp. Để tăng hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp mình, yêu cầu được đặt ra là các doanh nghiệp phải luôn chú tâm, nắm bắt sự biến đổi các nhân tố này để có sự điều chỉnh hợp lý, đảm bảo hoạt động kinh doanh luôn đạt hiệu quả cao. III. SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO HQKD NHẬP KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP Việc nâng cao hiệu quả kinh doanh nói chung và hiệu quả kinh doanh nhập khẩu nói riêng là yêu cầu, là điều kiện đảm bảo cho hoạt động của doanh nghiệp được duy trì, cũng là yêu cầu đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trong tương lai. Trong môi trường kinh doanh luôn có sự biến động, các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh luôn có sự biến đổi không ngừng, doanh nghiệp không thể kiểm soát chúng. Để đảm bảo khả năng tồn tại và phát triển, buộc doanh nghiệp phải tìm giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh của mình, tránh sự tụt hậu và duy trì năng lực cạnh tranh trên thị trường. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của doanh nghiệp được thể hiện dưới các khía cạnh dưới đây: 1. Sự khan hiếm nguồn lực sản xuất đòi hỏi doanh nghiệp nhập khẩu phải nâng cao hiệu quả kinh doanh Để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh đòi hỏi các doanh nghiệp phải đầu tư, sử dụng các nguồn lực của mình. Vấn đề được đặt ra là nguồn lực doanh nghiệp không phải vô hạn. Trên góc độ vĩ mô, nguồn lực của từng quốc gia cũng có những hạn chế nhất định. Do vậy, nâng cao hiệu quả kinh doanh là yêu cầu tất yếu khách quan xuất phát từ đặc điểm này. Nâng cao hiệu quả kinh doanh là việc
 37. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 37 sử dụng các nguồn lực một cách hợp lý, tiết kiệm sao cho cùng một nguồn lực bỏ ra có thể mang lại nhiều kết quả nhất. Với doanh nghiệp nhập khẩu, các nguồn lực được sử dụng là: người lao động với trình độ chuyên môn, nguồn vốn, thời gian, lượng ngoại tệ… Các nguồn lực trên đây cũng hạn chế với một số lượng nhất định. Điều đó đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phải nâng cao hiệu quả kinh doanh, sử dụng tiết kiệm và hợp lý nguồn lực mình có. Việc áp dụng các tiến bộ công nghệ khoa học giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu nâng cao hiệu quả kinh doanh của mình. 2. Để tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh gay gắt buộc các doanh nghiệp phải nâng cao hiệu quả kinh doanh NK Trong xu thế khu vực và toàn cầu hóa như hiện nay, cơ hội được mở ra cho các doanh nghiệp khá nhiều. Song bên cạnh đó, nó cũng mang lại không ít những thách thức đáng kể cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Hoạt động ngoại thương nói chung vốn chứa đựng rất nhiều rủi ro, trong bối cảnh như hiện nay, rủi ro này còn nhiều hơn nữa. Cùng cung cấp một mặt hàng, giờ đây trên thị trường không chỉ có một nhà sản xuất, một nhà phân phối cung ứng sản phẩm đó. Người tiêu dùng có thể lựa chọn nhiều nhãn hiệu hàng hóa khác nhau để đáp ứng nhu cầu của mình. Khi nhu cầu tiêu dùng không đổi, số lượng nhà cung cấp hàng hóa tăng lên, làm cho môi trường cạnh tranh trở nên gay gắt, nhiều áp lực hơn. Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt buộc các doanh nghiệp phải tìm cách nâng cao năng lực cạnh tranh cho mình, để có thể tồn tại và phát triển. Khi các doanh nghiệp nói chung đều đặt mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận cho mình, thì việc phải nâng cao hiệu quả kinh doanh là yêu cầu bắt buộc trong bối cảnh môi trường cạnh tranh ngày càng nhiều. 3. Sự phát triển của khoa học công nghệ đòi hỏi phải nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của doanh nghiệp Trong thời đại ngày nay, khi khoa học công nghệ liên tục phát triển, việc áp dụng các tiến bộ đó vào sản xuất đã cung cấp cho thị trường nhiều sản phẩm với
 38. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 38 chủng loại, mẫu mã phong phú và đa dạng. Bên cạnh đó, công nghệ phát triển cho phép các doanh nghiệp áp dụng các trang thiết bị mới vào phục vụ hoạt động của mình là cơ sở để doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu. Khoa học công nghệ với các trang thiết bị hiện đại, góp phần làm đơn giản hóa và giúp người lao động thực hiện các nghiệp vụ nhập khẩu một cách khoa học, nhanh chóng, an toàn. Điều này làm giúp tiết kiệm chi phí đi lại, lưu trữ văn thư, thời gian… Những điều này tạo điều kiện cho doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình. Khi hiệu quả kinh doanh được nâng cao, doanh nghiệp có điều kiện trang bị các thiết bị mới, hiện đại cho hoạt động của mình. Đó là tác động hai chiều, cũng là đòi hỏi của sự phát triển khoa học công nghệ với công tác nâng cao hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp. 4. Nâng cao hiệu quả kinh doanh là con đường cơ bản để nâng cao đời sống cho người lao động Hiệu quả kinh doanh là yếu tố đảm bảo cho hoạt động của doanh nghiệp được duy trì và phát triển trong tương lai. Hiệu quả kinh doanh tăng đồng nghĩa với việc doanh nghiệp ngày càng thu được nhiều lợi ích cho mình. Một phần lợi ích đó được chia sẻ cho người lao động dưới dạng lương thưởng. Điều này có nghĩa là, khi hiệu quả kinh doanh tăng thì thu nhập của người lao động cũng được tăng theo, trên cơ sở đó đời sống của người lao động cũng được cải thiện và nâng cao. Nói cách khác, nâng cao hiệu quả kinh doanh nói chung và nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu nói riêng đều góp phần nâng cao mức sống người lao động. Trong điều kiện mức sống nói chung ngày càng cao, nếu doanh nghiệp không đáp ứng được điều kiện đó cho người lao động trong doanh nghiệp mình thì họ sẽ tìm sang các doanh nghiệp khác có thể đảm bảo cho cuộc sống của họ ngày càng tốt hơn. Lúc đó, doanh nghiệp có thể sẽ không thể tồn tại do không có nhân lực hoặc chất lượng nguồn nhân lực không đảm bảo yêu cầu. Để người lao động làm việc và cống hiến hết mình doanh nghiệp cần chú trọng nâng cao hiệu
 39. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 39 quả kinh doanh, trên cơ sở đó nâng cao thu nhập cho người lao động, đảm bảo điều kiện sống của họ ngày càng tốt hơn. Như vậy, ở chương này đã trình bày một cách tổng quát các vấn đề liên quan nhập khẩu, hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của doanh nghiệp cũng như hệ thống các chỉ tiêu đo lường, đánh giá hiệu quả kinh doanh nhập khẩu. Đây là cơ sở để phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và của công ty TNHH TM & ĐT Tuấn Linh dưới đây.
 40. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 40 CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TUẤN LINH TRONG THỜI GIAN QUA I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY Công ty TNHH TM & ĐT Tuấn Linh được thành lập và hoạt động kinh doanh theo giấy phép đăng ký kinh doanh số: 01020200226 do phòng đăng ký kinh doanh, sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 20 tháng 4 năm 2000. 1.Tên, trụ sở công ty  Tên công ty: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TUẤN LINH  Tên giao dịch đối ngoại: TUAN LINH TRADING AND INVESTMENT COMPANY LIMITED  Tên giao dịch viết tắt: TU-LIN CO., LTD  Trụ sở công ty: N2, ngõ 90, đường Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.  Địa chỉ giao dịch: số 3, ngõ 121 – Thái Hà, Hà Nội  Điện thoại: 04. 5146698 Fax: 04. 5146988  Email: tu_lin@fpt.vn 2. Hình thức và nhiệm vụ của công ty Hình thức:  Công ty TNHH TM & ĐT Tuấn Linh là một công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên.  Các cổ đông sáng lập công ty gồm: o Ông Nguyễn Mạnh Hùng o Ông Nguyễn Chiến Thắng
 41. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 41  Các thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty.  Công ty không được phát hành cổ phiếu  Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  Thành viên công ty có thể là tổ chức, cá nhân nhưng tổng số không vượt quá 50 thành viên  Công ty là một tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tiền Việt Nam và ngoại tệ tại ngân hàng theo quy định pháp luật. Nhiệm vụ của công ty:  Kinh doanh đúng các lĩnh vực đã được cấp phép.  Cung cấp và đảm bảo đầy đủ các yêu cầu, điều kiện làm việc ở mức tốt nhất cho người lao động. Thực hiện các biện pháp, chính sách giúp họ yên tâm làm việc, phát huy được tối đa tinh thần chủ động, sáng tạo trong công việc của họ.  Hoàn thành các nghĩa vụ với nhà nước, cơ quan quản lý đúng thời gian, đúng yêu cầu theo quy định. Công ty có nghĩa vụ cung cấp thông tin một cách chính xác, kịp thời cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu.  Đảm bảo cho hoạt động kinh doanh phát triển, hiệu quả. Đảm bảo cho doanh nghiệp làm ăn có lãi.  Đảm bảo cung ứng cho thị trường các sản phẩm có chất lượng, uy tín với giá cả hợp lý.  Đảm bảo thu nhập của người lao động ổn định, giúp cho cuộc sống của cán bộ nhân viên công ty ngày càng tốt hơn, đầy đủ hơn.
 42. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 42 3. Nghành nghề kinh doanh Công ty được thành lập nhằm mục đích thực hiện các hoạt động, chức năng:  Sản xuất, mua bán các sản phẩm gốm sứ;  Sản xuất và buôn bán vật liệu xây dựng, thiết bị nhà vệ sinh, phòng bồn tắm, đồ gỗ gia dụng, hàng trang trí nội thất, hàng thủ công mỹ nghệ và đồ gia dụng;  Sản xuất và gia công hàng cơ khí, kim khí, điện máy;  Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì ô tô, xe máy;  Buôn bán ô tô, xe máy và phụ tùng, máy móc thiết bị ô tô, xe máy;  Môi giới và xúc tiến thương mại;  In và các dịch vụ liên quan đến in (theo quy định của pháp luật hiện hành);  Tổ chức hội chợ, triển lãm;  Sản xuất phim quảng cáo;  Đại lý phát hành các xuất bản phẩm được phép lưu hành (phim, ảnh, các chương trình truyền hình, các chương trình phát thanh, đĩa compact, CD, VCD,DVD);  Đại lý mua bán và ký gửi hàng hóa;  Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh./. 4. Quá trình phát triển Qua 8 năm hình thành và phát triển, công ty TNHH Tuấn Linh đã có những bước phát triển nhất định về cả quy mô và hoạt động. Về quy mô:  Công ty TNHH Tuấn Linh đã tăng vốn điều lệ từ 1 tỷ VND lên 1,7 tỷ VND.  Số lượng cán bộ công nhân viên của công ty cũng tăng từ 6 người khi mới thành lập lên 18 người.
Anúncio