Anúncio
Báo cáo tốt nghiệp khoa quản trị kinh tế quốc tế trường Đại học Lạc Hồng.doc
Báo cáo tốt nghiệp khoa quản trị kinh tế quốc tế trường Đại học Lạc Hồng.doc
Báo cáo tốt nghiệp khoa quản trị kinh tế quốc tế trường Đại học Lạc Hồng.doc
Báo cáo tốt nghiệp khoa quản trị kinh tế quốc tế trường Đại học Lạc Hồng.doc
Anúncio
Báo cáo tốt nghiệp khoa quản trị kinh tế quốc tế trường Đại học Lạc Hồng.doc
Báo cáo tốt nghiệp khoa quản trị kinh tế quốc tế trường Đại học Lạc Hồng.doc
Báo cáo tốt nghiệp khoa quản trị kinh tế quốc tế trường Đại học Lạc Hồng.doc
Báo cáo tốt nghiệp khoa quản trị kinh tế quốc tế trường Đại học Lạc Hồng.doc
Báo cáo tốt nghiệp khoa quản trị kinh tế quốc tế trường Đại học Lạc Hồng.doc
Anúncio
Báo cáo tốt nghiệp khoa quản trị kinh tế quốc tế trường Đại học Lạc Hồng.doc
Báo cáo tốt nghiệp khoa quản trị kinh tế quốc tế trường Đại học Lạc Hồng.doc
Báo cáo tốt nghiệp khoa quản trị kinh tế quốc tế trường Đại học Lạc Hồng.doc
Báo cáo tốt nghiệp khoa quản trị kinh tế quốc tế trường Đại học Lạc Hồng.doc
Báo cáo tốt nghiệp khoa quản trị kinh tế quốc tế trường Đại học Lạc Hồng.doc
Anúncio
Báo cáo tốt nghiệp khoa quản trị kinh tế quốc tế trường Đại học Lạc Hồng.doc
Báo cáo tốt nghiệp khoa quản trị kinh tế quốc tế trường Đại học Lạc Hồng.doc
Báo cáo tốt nghiệp khoa quản trị kinh tế quốc tế trường Đại học Lạc Hồng.doc
Báo cáo tốt nghiệp khoa quản trị kinh tế quốc tế trường Đại học Lạc Hồng.doc
Báo cáo tốt nghiệp khoa quản trị kinh tế quốc tế trường Đại học Lạc Hồng.doc
Anúncio
Báo cáo tốt nghiệp khoa quản trị kinh tế quốc tế trường Đại học Lạc Hồng.doc
Báo cáo tốt nghiệp khoa quản trị kinh tế quốc tế trường Đại học Lạc Hồng.doc
Báo cáo tốt nghiệp khoa quản trị kinh tế quốc tế trường Đại học Lạc Hồng.doc
Báo cáo tốt nghiệp khoa quản trị kinh tế quốc tế trường Đại học Lạc Hồng.doc
Báo cáo tốt nghiệp khoa quản trị kinh tế quốc tế trường Đại học Lạc Hồng.doc
Anúncio
Báo cáo tốt nghiệp khoa quản trị kinh tế quốc tế trường Đại học Lạc Hồng.doc
Báo cáo tốt nghiệp khoa quản trị kinh tế quốc tế trường Đại học Lạc Hồng.doc
Báo cáo tốt nghiệp khoa quản trị kinh tế quốc tế trường Đại học Lạc Hồng.doc
Báo cáo tốt nghiệp khoa quản trị kinh tế quốc tế trường Đại học Lạc Hồng.doc
Báo cáo tốt nghiệp khoa quản trị kinh tế quốc tế trường Đại học Lạc Hồng.doc
Anúncio
Báo cáo tốt nghiệp khoa quản trị kinh tế quốc tế trường Đại học Lạc Hồng.doc
Báo cáo tốt nghiệp khoa quản trị kinh tế quốc tế trường Đại học Lạc Hồng.doc
Báo cáo tốt nghiệp khoa quản trị kinh tế quốc tế trường Đại học Lạc Hồng.doc
Báo cáo tốt nghiệp khoa quản trị kinh tế quốc tế trường Đại học Lạc Hồng.doc
Próximos SlideShares
Đặc Điểm Hoạt Động Sản Xuất, Kinh Doanh Và Sơ Đồ Tổ Chức Tại Công TyĐặc Điểm Hoạt Động Sản Xuất, Kinh Doanh Và Sơ Đồ Tổ Chức Tại Công Ty
Carregando em ... 3
1 de 33
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Báo cáo tốt nghiệp khoa quản trị kinh tế quốc tế trường Đại học Lạc Hồng.doc(20)

Mais de Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 😊 Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149(20)

Anúncio

Último(20)

Báo cáo tốt nghiệp khoa quản trị kinh tế quốc tế trường Đại học Lạc Hồng.doc

 1. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG KHOA QUẢN TRỊ KINH TẾ QUỐC TẾ    B BÁ ÁO O C CÁ ÁO O T TỐ ỐT T N NG GH HI IỆ ỆP P N NƠ ƠI I T TH HỰ ỰC C T TẬ ẬP P CÔNG TY TNHH MTV TM SX MINH TẤN ĐẠT D369A, Tổ 8, KP4, P. Long Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai. SINH VIÊN HÀN THÙY TRANG MSSV 110001334 LỚP 10NT112 KHÓA 2010_NGÀY
 2. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG KHOA QUẢN TRỊ KINH TẾ QUỐC TẾ    B BÁ ÁO O C CÁ ÁO O T TỐ ỐT T N NG GH HI IỆ ỆP P N NƠ ƠI I T TH HỰ ỰC C T TẬ ẬP P CÔNG TY TNHH MTV TM SX MINH TẤN ĐẠT D369A, Tổ 8, KP4, P. Long Bình, TP. Biên Hòa,T. Đồng Nai. GVHD PHAN ĐẶNG NGỌC YẾN VÂN SINH VIÊN HÀN THÙY TRANG MSSV 110001334 LỚP 10NT112 KHÓA 2010_NGÀY
 3. Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................................1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VÀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV TM SX MINH TẤN ĐẠT ......................................................................2 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty ........................................................2 1.1.1 Lịch sử hình thành ................................................................................ 3 1.1.2 Quá trình phát triển ............................................................................... 3 1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh và sơ đồ tổ chức tại công ty TNHH MTV TM SX Minh Tấn Đạt .......................................................................................4 1.2.1 Đặc điểm hoạt động sản xuất ................................................................. 4 1.2.1.1 Những sản phẩm chính của công ty...................................................4 1.2.1.2 Những nguyên vật liệu đầu vào của công ty......................................5 1.2.1.3 Quy trình công nghệ của công ty ......................................................6 1.2.1.4 Những thiết bị máy móc sử dụng trong sản xuất ...............................7 1.2.1.5 Những khách hàng của công ty......................................................... 7 1.2.2 Sơ đồ tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban của công ty ..... 7 1.2.1.1 Sơ đồ tổ chức của công ty ..................................................................8 1.2.1.2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban của công ty........................9 1.2.1.3 Sơ đồ tổ chức của phòng xuất nhập khẩu .......................................12 1.2.1.4 Chức năng nhiệm vụ của các thành viên..........................................12 1.2.3 Nội quy làm việc của công ty TNHH MTV TM SX Minh Tấn Đạt........ 13 1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong hai năm...............................16 1.3.1 Mặt hàng kinh doanh........................................................................... 16 1.3.2 Thị trường kinh doanh......................................................................... 18 1.3.3 Kết quả hoạt động kinh doanh ............................................................. 20 CHƯƠNG 2: NỘI DUNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP...........................................22 2.1 Mô tả quy trình và công việc thực tập.................................................................22 2.1.1 Quy trình công việc chung................................................................... 22 2.1.1.1 Quy trình công việc .........................................................................22 2.1.1.2 Diễn giải quy trình .............................................................................22
 4. Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 2.1.2 Công việc tìm hiểu được về thực tế...................................................... 23 2.1.2.1 Tên công việc được giao ...................................................................23 2.1.2.2 Mô tả công việc được giao .................................................................23 2.1.2.3 Học tập được từ công việc được giao ................................................24 2.2 Đánh giá mối liên hệ giữa lý thuyết và thực tiễn ...............................................27 CHƯƠNG 3: TỰ ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP...............29 3.1 Nhận xét ..............................................................Error! Bookmark not defined. 3.1.1 Nhận xét về công đoạn tham gia trong thời gian thực tập tốt nghiệpError! Bookmark not defined. 3.1.2 Nhận xét về nghề nghiệp bản thân ....... Error! Bookmark not defined. 3.1.3 Nhận xét về mối quan hệ giữa các cá nhân, đồng nghiệp, tổ, bộ phận và công ty ....................................................... Error! Bookmark not defined. 3.1.4 Nhận xét về quy định chung của công tyError! Bookmark not defined. 3.2 Kết quả thu nhận được trong quá trình thực tập tốt nghiệp Error! Bookmark not defined. 3.2.1 Kết quả thu hoạch .............................. Error! Bookmark not defined. 3.2.2 Những việc sinh viên chưa làm được ... Error! Bookmark not defined. 3.2.3 Sự hỗ trợ của giáo viên hướng dẫn đối với sinh viên trong quá trình thực tập tốt nghiệp .............................................. Error! Bookmark not defined. 3.2.4 Sự hỗ trợ của cán bộ trực tiếp hướng dẫn tại công ty Error! Bookmark not defined. 3.3 Kiến nghị.............................................................Error! Bookmark not defined. 3.3.1 Với công ty TNHH MTV TM SX Minh Tấn ĐạtError! Bookmark not defined. 3.3.2 Với Khoa/ Trường............................ Error! Bookmark not defined. KẾT LUẬN ..................................................................Error! Bookmark not defined. TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................Error! Bookmark not defined.
 5. 1 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 LỜI MỞ ĐẦU Lĩnh vực hoạt động xuất nhập khẩu từ lâu đã chiếm một tầm quan trọng hàng đầu trong sự tồn tại và phát triển của mỗi quốc gia, đặc biệt là trong xu hướng hội nhập ngày nay. Hoạt động xuất khẩu là cơ sở của của nhập khẩu và là hoạt động kinh doanh đem lại lợi nhuận lớn, là phương thức thúc đẩy phát triển kinh tế hiệu quả. Mở rộng xuất khẩu giúp tăng thu ngoại tệ, tạo điều kiện cho nhập khẩu và xây dựng cơ sở hạ tầng. Điều này thể hiện rõ trong quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế đất nước, Đảng và nhà nước ta đã hết sức coi trọng kinh tế đối ngoại trong đó có xuất nhập khẩu. Hiện nay cơ cấu hàng hóa nước ta đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều mặt hàng xuất nhập khẩu đạt giá trị kim ngạch cao. Do đó Nhà nước ta luôn coi trọng các ngành kinh tế hướng theo xuất khẩu, khuyến khích các thành phần kinh tế mở rộng xuất khẩu để giải quyết công ăn việc làm và nâng cao mức sống. Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của hoạt động xuất nhập khẩu, Công ty TNHH MTV TM SX Minh Tấn Đạt đã không ngừng thúc đẩy hoạt động kinh doanh của mình, nâng cao hiệu quả xuất nhập khẩu và mở rộng thị trường. Qua thời gian thực tập tại công ty, em đã có cơ hội tiếp xúc với thực tế và trang bị thêm kiến thức về xuất nhập khẩu cho bản thân. Được sự giúp đỡ, hướng dẫn tận tình của cô Phan Đặng Ngọc Yến Vân và các anh chị trong công ty, em đã từng bước làm quen với thực tế và hoàn thiện bài báo cáo thực tập này. Do thời gian em tiếp xúc thực tế có hạn và vẫn còn hạn chế về kiến thức nên bài báo cáo của em không thể tránh khỏi những sai sót nhất định. Em kính mong các thầy cô khoa Quản trị kinh tế quốc tế trường Đại học Lạc Hồng cùng các anh chị nhân viên phòng xuất nhập khẩu của Công ty TNHH MTV TM SX Minh Tấn Đạt cho em những ý kiến đánh giá, đóng góp giúp đỡ để bài báo cáo của em được hoàn thiện và tốt hơn. Em xin chân thành cảm ơn!
 6. 2 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VÀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV TM SX MINH TẤN ĐẠT 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty - Tên công ty: CÔNG TY TNHH MTV TM SX MINH TẤN ĐẠT - Địa chỉ: D369A, Tổ 8 KP4, P. Long Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai - Ngày thành lập: 19/8/2011 - Mã số thuế: 3602571870 - Vốn điều lệ: 7.500.000.000 VNĐ - Điện thoại: 0613 994 863 - Fax: 0613 991 797 - Giám đốc: Nguyễn Văn Tấn - Ngành nghề kinh doanh: sản xuất, gia công và kinh doanh xuất khẩu hàng may mặc. (Nguồn:Phòng tổ chức) Hình 1: Hình ảnh công ty
 7. 3 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 1.1.1 Lịch sử hình thành Công ty TNHH MTV TM SX Minh Tấn Đạt hoạt động theo giấy phép do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 19 tháng 8 năm 2011. Nguồn vốn ban đầu của công ty là 3.500.000.000 VND với trụ sở chính và 1 phân xưởng. Tuy chỉ mới thành lập từ năm 2011 và đi vào hoạt động trong vòng 3 năm nhưng công ty TNHH MTV TM SX Minh Tấn Đạt đã phát triển và mở rộng quy mô sản xuất, tạo dựng cho mình một vị thế khá vững trong ngành may mặc và đã được khách hàng lớn cả trong, ngoài nước tin cậy và chọn lựa. Trụ sở chính được đặt tại: D369A, tổ 8, KP4, P. Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: 0613 994 863. Fax: 0613 991 797. Văn phòng tại Tp Hồ Chí Minh: 351 Bình Long, P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân. Điện thoại: 08 6660 4688. Fax: 08 6660 4666 1.1.2 Quá trình phát triển Công ty bắt đầu hoạt động từ năm 2011 có quy mô hoạt động nhỏ, các thiết bị máy móc còn ít, số công nhân chỉ có 50 lao động nhưng đến nay công ty đang từng bước mở rộng quy mô sản xuất. Cụ thể số công nhân tăng lên khoảng 250 công nhân, các thiết bị máy móc ngày càng hiện đại hơn. Hiện nay công ty có hơn 200 máy may (juki, brother, fomax, kansai…), 15 giàn ủi hơi, 10 máy thêu hiện đại, 20 máy cắt vải công nghiệp, 1 máy tạo sợi sơ đồ vi tính, 12 máy kiểm tra vải, 50 máy đập khung và một số thiết bị phụ trợ khác như: hệ thống máy vi tính cho các phòng ban, hệ thống phòng cháy chữa cháy, thiết bị tự bảo vệ… Các sản phẩm của công ty đều được sản xuất và đưa đi tiêu thụ khắp nơi, thị trường trong nước và nước ngoài:  Thị trường trong nước: Các tỉnh trong nước từ Bắc vào Nam với tất cả các sản phẩm của công ty. Nhưng thị trường chủ yếu vẫn là TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông.
 8. 4 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149  Thị trường nước ngoài: Các sản phẩm đã được xuất hàng đi như: Nga, Hồng Kông, Hàn Quốc, Canada, Hoa Kỳ, Colombia,… Đặc biệt trước tình hình kinh tế có nhiều biến đổi. Bên cạnh việc phát triển về quy mô công ty còn chú trọng phát triển về chất lượng sản phẩm để kịp thời thích ứng với những yêu cầu mới. Thu hút nhiều khách hàng với số lượng hàng đặt lớn. Hiện nay Công ty TNHH MTV TM SX Minh Tấn Đạt hoạt động không những trong tỉnh Đồng Nai mà còn mở rộng quy mô hoạt động khu vực lân cận cụ thể là Tp Hồ Chí Minh, góp phần giải quyết công ăn việc làm cho người dân mà còn tăng doanh thu và nâng cao hiệu quả kinh tế. Những thành quả đạt được hôm nay cho thấy công ty đã có những chiến lược kinh doanh phù hợp, đúng đắn. Công ty luôn hoạt động theo phương châm: “Đảm bảo uy tín, chất lượng, giá cả cạnh tranh”. Vì vậy, công ty đã đạt được mục tiêu đề ra:  Đảm bảo và phát triển nguồn vốn.  Nâng cao doanh thu nhằm đạt được lợi nhuận cao.  Nâng cao chất lượng cuộc sống của công nhân viên.  Hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước. 1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh và sơ đồ tổ chức tại công ty TNHH MTV TM SX Minh Tấn Đạt 1.2.1 Đặc điểm hoạt động sản xuất 1.2.1.1 Những sản phẩm chính của công ty Công ty TNHH MTV TM SX Minh Tấn Đạt là công ty chuyên gia công hàng may mặc, sản xuất hàng may mặc bằng các loại vải trong nước và nước ngoài, gồm: sơ mi các loại, quần âu, jacket, trang phục thể thao…phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu. Bên cạnh khách hàng cũ, công ty còn tự tìm khách hàng, đi mua nguyên phụ liệu từ nước ngoài hay trong nước để sản xuất sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng hoặc công ty tự tìm kiếm thị trường tiêu thụ.
 9. 5 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Ngoài ra, công ty còn đầu tư kinh doanh sản xuất và tiến hành nhập khẩu các loại máy móc, thiết bị, phụ tùng may công nghiệp, nguyên liệu ngành may phục vụ cho quá trình sản xuất của công ty. Nhiệm vụ:  Kinh doanh đúng nghành nghề đã đăng ký theo giấy phép kinh doanh.  Thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.  Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài sản, nguồn vốn nhằm thực hiện tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh tối ưu để đem lại lợi nhuận.  Xuất khẩu để thu ngoại tệ, bình ổn cán cân xuất nhập khẩu, cán cân thanh toán.  Thực hiện cam kết các hợp đồng thương mại và các hợp đồng liên quan đến hoạt động xuất khẩu của công ty.  Thực hiện phân phối lao động hợp lý, đúng luật lao động của nhà nước.  Tuân thủ các chính sách và chế độ quản lý kinh tế của nhà nước, thực hiện đầy đủ trung thực báo cáo tài chính.  Về mặt công tác vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động song song với công tác phòng cháy chữa cháy, đảm bảo thực hiện tốt việc giữ gìn an ninh trật tự xã hội.  Tạo niềm tin đối với người tiêu dùng, giữ vững lợi thế cạnh tranh. 1.2.1.2 Những nguyên vật liệu đầu vào của công ty  Băng vải cắt xéo  Chỉ may các loại (PP cường lực 1000 – 4000,…)  Dây dệt  Dây thun  Khoanh cổ giấy  Giấy chống ẩm  Đệm nút
 10. 6 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149  Dây khóa kéo các loại (Nylon, Plastic, kim loại, “Y” type…)  Cúc các loại Hoạt động chính của Công ty TNHH MTV TM SX Minh Tấn Đạt là gia công nên nguyên vật liệu chính phần lớn là do bên đặt gia công cung cấp còn công ty chỉ cung cấp những vật liệu trong quá trình sản xuất như các thùng carton, chỉ may, túi nilon… Các vật liệu này chủ yếu được nhập từ trong nước. Như vậy, nguồn vật tư phục vụ cho hoạt động gia công của công ty chủ yếu là do nước ngoài cung cấp, nguồn nguyên vật liệu chính mà bên đặt gia công cung cấp trung bình chiếm 40 – 70% nguồn nguyên vật liệu sản xuất. Nguyên nhân chính là do sự yếu kém trong thị trường nguyên vật liệu của nước ta, đây cũng chính là một trong những khó khăn lớn của công ty khi tìm nguồn nguyên vật liệu phục vụ cho hoạt động gia công xuất khẩu. 1.2.1.3 Quy trình công nghệ  Gia công: (Nguồn: Phòng tổ chức) Sơ đồ 1.1: Trình tự quy trình thực hiện gia công hàng may mặc  Sản xuất hàng may mặc: (Nguồn: Phòng tổ chức) Sơ đồ 1.2: Trình tự quy trình sản xuất hàng may mặc Nhận NPL Cắt May thành phẩm Kiểm tra Hoàn thiện Phúc tra Xuất hàng Làm rập Cắt vải In ấn May thành phẩm Đóng gói bao bì
 11. 7 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 1.2.1.4 Những thiết bị máy móc sử dụng trong sản xuất  Máy cắt vải  Máy sang chỉ  Máy đo độ xoắn của vải  Máy đo lực căng vải  Máy vắt sổ Trang thiết bị của công ty chủ yếu được nhập từ các nước có trình độ khoa học tiên tiến như Nhật Bản, Đức… và được đánh giá là hiện đại so với các doanh nghiệp may trong nước. Ngoài ra, công ty còn rất chú trọng tới đổi mới thiết bị máy móc, nhà xưởng. Hằng năm, công ty luôn giành một số tiền khá lớn để nâng cấp, tu sửa lại máy móc thiết bị, nhà xưởng để nâng cao năng suất lao động. 1.2.1.5 Những khách hàng của công ty Hiện nay, công ty đang thực hiện gia công cho rất nhiều đơn hàng thuộc các nhãn hiệu thời trang thể thao nổi tiếng như: PUMA, NIKE, REEBOK, VF – THE NORTH FACE… Các công ty liên kết trong nước bao gồm các đơn vị sản xuất quần áo may sẵn: Việt Thịnh, Vĩnh Tiến, Tây Đô, Tiền Tiến…  Các công ty liên doanh với nước ngoài: Việt Thuận, Việt Phát.  Các đơn vị hợp tác kinh doanh: Việt Tiến – Tungshing, M&S VTEC.  Các sản phẩm gia công của công ty hiện nay đã được xuất khẩu sang thị trường các nước như: Hồng Kông, Hàn Quốc, Nam Mỹ, Nga, Canada, Hoa Kỳ… 1.2.2 Sơ đồ tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban của công ty Để thuận tiện cho việc điều hành, quản lý và tổ chức sản xuất kinh doanh, công ty thiết lập một hệ thống quản lý tập trung với các bộ phận chức năng riêng biệt nhằm thực hiện tốt các mục tiêu công ty đã đề ra.
 12. 8 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 1.2.2.1 Sơ đồ tổ chức của công ty (Nguồn: Phòng tổ chức) Sơ đồ 1.3: Sơ đồ tổ chức của công ty GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ NGÀNH CƠ ĐIỆN KIỂM PHẨM VĂN PHÒNG XƯỞNG GIÁM ĐỐC XƯỞNG VĂN PHÒNG CTY XUẤT-NHẬP KHẨU KẾ TOÁN KINH DOANH TỔ CHỨC QLCL
 13. 9 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 1.2.2.2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban của công ty  Ban Giám đốc công ty: Là đại diện pháp nhân của công ty. Ban Giám đốc chịu trách nhiệm trực tiếp trước tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, trước những phương án phát triển công ty. Ban Giám đốc thay mặt công ty ký kết các hợp đồng kinh tế, hợp đồng xây dựng với các tổ chức kinh doanh khác trong và ngoài nước, các ban ngành liên quan, tiến hành các quyết định, quan hệ với các tổ chức có phẩm quyền của nhà nước nhằm giải quyết các vấn đề khúc mắc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động khác đối với công nhân viên. Thành viên Ban Giám đốc gồm: - 01 Giám đốc - 01 Phó giám đốc sản xuất  Phòng Tổng vụ: Là bộ phận thực hiện những vấn đề mang tính tổng quát, hành chính như: xem xét chế độ tuyển dụng lao động, quản lý lao động, quan hệ với các cơ quan chức năng nhằm giải quyết công việc hành chính (áp dụng triệt để các nguyên tắc, quy định về điều lệ lao động chế độ và nghĩa vụ đối với lao động, tiến hành thực hiện những công tác về tổ chức, bố trí mua sắm trang thiết bị văn phòng phẩm, các hình thức trang trí phòng ban, các máy móc thiết bị phục vụ quản lý, quan tâm đến sức khỏe người lao động như tổ chức phòng y tế, các sinh hoạt tất yếu, nhằm khuyến khích người lao động gia tăng sản xuất).  Phòng tổ chức - hành chính: - Thực hiện các chức năng về hành chính, lập kế hoạch nhân sự cho những thời kì nhất định. - Tiếp nhận, lưu trữ công văn đi và công văn đến, quản lý các thiết bị văn phòng và lưu trữ các tài liệu công ty. - Có trách nhiệm tìm kiếm, tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu của các phòng ban khác, sắp xếp, bố trí, quản lý lao động và công tác thi đua khen thưởng. - Có trách nhiệm tiếp khách, quan hệ công tác, quản lý giấy tờ con dấu…
 14. 10 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 - Hỗ trợ các phòng ban khác trong các công việc liên quan đến giấy tờ: thư hỏi hàng, đặt hàng, hợp đồng hoặc các vấn đề liên quan khác. - Xây dựng các quy chế về tuyển dụng lao động, phân bố tiền lương, thưởng. - Lập chiến lược dài hạn về bộ máy quản lý cũng như hành chính.  Phòng Xuất nhập khẩu: - Có chức năng nhập khẩu giao nhận ủy thác và tìm kiếm thị trường nước ngoài, ký kết các hợp đồng xuất nhập khẩu. - Giữ vững và duy trì mối quan hệ với những nhà cung cấp của công ty. - Đàm phán phương thức thanh toán, bảo hiểm và phương tiện vận chuyển phù hợp tùy thuộc vào điều kiện của hợp đồng. - Theo dõi, kiểm kê các đơn nhập - xuất hàng, lên kế hoạch nhập khẩu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị.  Phòng Kế toán: - Là nơi quản lý toàn bộ nguồn tài chính của công ty. - Cân đối các nguồn vốn, theo dõi và hạch toán, kế toán toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh chính của công ty theo đúng kế hoạch chế độ tài chính kế toán của nhà nước. - Phòng kế toán chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về toàn bộ công tác kế toán, thống kê, quản lý tài chính của công ty. - Thực hiện chế độ báo cáo và cung cấp số liệu cho các đoàn kiểm tra thanh tra của Nhà nước. - Lên kế hoạch tồn kho các sản phẩm của công ty.  Phòng kinh doanh: - Giới thiệu và thực hiện việc bán các sản phẩm của công ty trên thị trường Việt Nam, cập nhật các thông tin về sản phẩm và khách hàng cần thiết. - Duy trì hệ thống khách hàng hiện tại và mở rộng các hệ thống khách hàng khác.
 15. 11 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 - Tiến hành các công tác hỗ trợ bán hàng cũng như dịch vụ sau bán hàng.  Phòng quản lý chất lượng: - Xây dựng kế hoạch về quản lý chất lượng, xây dựng quy trình, tiêu chuẩn, kỹ thuật phục vụ việc kiểm tra thử nghiệm chất lượng nguyên liệu đầu vào và kiểm tra chất lượng thành phẩm trước khi tung ra thị trường. - Cập nhật, sửa đổi, bổ sung và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn mà công ty đã và đang thực hiện.  Phòng kế hoạch điều độ: - Chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc, xác định hạng mục công việc, đơn giá, lập dự toán để phục vụ việc lập và thực hiện kế hoạch. - Thực hiện các nghiệp vụ xuất nhập khẩu nguyên phụ liệu, thành phẩm, máy móc thiết bị phục vụ cho ngành may. - Lập định mức cho từng sản phẩm, duyệt hàng mẫu, thanh toán nguyên phụ liệu sản xuất, thanh lý hợp đồng với hải quan.  Phòng kho vận: - Tiếp nhận nguyên phụ liệu nhập kho và cung cấp các nguyên phụ liệu, nhiên liệu cho từng xưởng theo kế hoạch của Phòng, của công ty. - Cung cấp các nguyên phụ liệu, nhiên liệu cho từng xưởng theo kế hoạch của Phòng, của công ty.  Phòng cơ điện: - Quản lý máy móc, thiết bị, hệ thống điện toàn công ty.  Văn phòng xưởng: - Chịu trách nhiệm trực tiếp các hoạt động sản xuất trong xưởng, hướng dẫn, chỉ đạo về kỹ thuật công nghệ nhằm đạt hiệu quả tối ưu nhất trong sản xuất. - Quản lý, đôn đốc lực lượng lao động trong mọi phân xưởng, nâng cao tinh thần sản xuất, đảm bảo số lượng cũng như chất lượng sản phẩm đúng như tiến độ hoạch định ban đầu.
 16. 12 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 - Bàn với Giám đốc xưởng sản xuất trực tiếp giải quyết các sự cố về công nghệ sản xuất, đảm bảo tính an toàn lao động ngay trong khi sản xuất, khắc phục những khó khăn trong lao động. - Tiến hành bố trí và phân bố lực lượng lao động một cách hợp lý vào từng khâu sản xuất.  Tổ chức sản xuất: - Tổ chức sản xuất của công ty là kiểu tổ chức theo lối dây chuyền, sử dụng các loại máy chuyên ngành. - Về mặt tổ chức điều hành Giám đốc xưởng trực tiếp phụ trách nhà máy, điều tiết chế độ sản xuất. Tại các ngành có Trưởng ngành và Phó ngành trực tiếp điều hành các ngành sản xuất. 1.2.2.3 Sơ đồ tổ chức của phòng Xuất nhập khẩu (Nguồn: Phòng Xuất nhập khẩu) Sơ đồ 1.4: Sơ đồ tổ chức của phòng Xuất nhập khẩu 1.2.2.4 Chức năng nhiệm vụ của các thành viên của phòng Xuất nhập khẩu  Chức năng: - Giúp Giám đốc công ty thực hiện quản lý về công tác chuyên môn, nghiệp vụ xuất nhập khẩu, giao thương quốc tế và hợp tác quốc tế. - Thực hiện các dịch vụ kinh doanh xuất nhập khẩu và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, ủy quyền của giám đốc công ty và theo quy định của pháp luật.  Nhiệm vụ: NHÂN VIÊN 1 NHÂN VIÊN 2 NHÂN VIÊN 3 NHÂN VIÊN 4 NHÂN VIÊN 5 TRƯỞNG PHÒNG
 17. 13 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 - Thực hiện tất cả các nội dung công việc trong hoạt động kinh doanh Xuất nhập khẩu: từ khi lên chứng từ đến khi hoàn tất thủ tục xuất hàng đi nước ngoài hoặc nhập hàng về kho của doanh nghiệp đăng ký làm dịch vụ. - Giải quyết mọi vướng mắc của khách hàng một cách nhanh gọn và dứt điểm cho từng lô hàng. 1.2.3 Nội quy làm việc của công ty TNHH MTV TM SX Minh Tấn Đạt  Thời gian làm việc: Thời gian làm việc là 8 giờ một ngày, từ thứ hai đến thứ bảy Sáng: Từ 7h30 đến 11h30 Chiều: Từ 13h đến 17h  Tác phong và trang phục: Quy định chung: - Đi lại nhẹ nhàng, nói nhỏ nhẹ nơi công cộng, không dùng lời lẽ thiếu văn hóa với khách hàng, đồng nghiệp và cấp trên. - Khi làm việc phải mang thẻ nhân viên. Đối với nam: - Áo sơ mi, đóng thùng. - Quần tây, không mặc quần jean, không đi dép lê. Đối với nữ: - Trang phục đẹp, kín đáo, nghiêm túc. - Không được mặc áo, váy quá ngắn. - Không đi dép lê.  Trật tự và an toàn lao động: - Không được làm việc riêng và trao đổi riêng tư trong giờ làm việc, nếu rời vị trí làm việc trên 15 phút thì phải báo cáo với cấp trên trực tiếp. - Chỉ được tiếp khách tại nơi quy định hoặc làm việc trực tiếp với khách hàng
 18. 14 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 tại bàn làm việc. - Không được hút thuốc lá trong khuôn viên công ty.  Quản lý và sử dụng tài sản công ty: - Công nhân viên trước khi rời nơi làm việc phải sắp xếp gọn gàng, kiểm tra, tắt, khóa cẩn thận các thiết bị máy móc sử dụng trong công ty để tiết kiệm và đảm bảo an toàn lao động. - Công nhân viên phải trung thực, thật thà, sáng tạo và luôn ý thức tiết kiệm, bảo vệ tài sản của công ty. - Tài sản được công ty giao sử dụng phải được bảo quản tốt, nếu để hư hỏng, mất mát do thiếu trách nhiệm thì phải bồi thường theo giá trị tài sản. - Không được tự ý mang tài sản công ty ra khỏi công ty khi chưa có sự đồng ý của cấp trên. - Không được phép sử dụng tài sản công ty vào mục đích cá nhân như gọi điện, mail, chat…  Phương tiện thông báo: - Được công bố trên website Quản lý nhân viên của công ty. - Các thông tin cần phải truyền đạt bằng văn bản chính thức sẽ được gắn trên bảng tin nội bộ công ty đặt tại khu vực trung tâm.  Chế độ kỷ luật: - Nghỉ việc không thông báo được xem là tự ý nghỉ việc, sẽ bị trừ lương. - Làm ảnh hưởng đến uy tín hoặc ảnh hưởng đến công việc của công ty, sẽ phải bồi thường thiệt hại và những hình thức kỷ luật khác. - Mọi nhân viên thuộc mọi bộ phận đều phải tuân thủ các điều khoản quy định tại bảng nội quy công ty. Bản nội quy của công ty còn bao gồm: quy định gọi điện thoại, quy định hỗ trợ và các quy định khác.  Quy định về PCCC, vệ sinh, môi trường:
 19. 15 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 - Nghiêm chỉnh thực hiện luật phòng cháy chữa cháy, nêu cao ý thức phòng chống cháy nổ. - Tổ chức quản lý chặt chẽ và sử dụng nguồn điện, gas và các thiết bị điện. - Không sử dụng các phương tiện dễ gây cháy nổ. - Kiểm tra điện cách trở của dây cáp, dây dẫn điện, dây nối đất và chống sét. - Không đặt các vật phẩm dễ cháy nổ như: xăng dầu, giấy, ổ cắm điện… - Nơi cất giữ, lưu trữ chứng từ trong kho phải được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, khoa học để dễ kiểm tra và di chuyển khi có sự cố xảy ra. - Theo dõi tình trạng hệ thống điện, các máy móc thiết bị… tổ chức sửa chữa ngay những hư hỏng, thiếu xót có thể xảy ra cháy nổ. - Trang bị đầy đủ các phương tiện chữa cháy, hệ thống PCCC và thường xuyên kiểm tra. - Hằng năm, củng cố toàn bộ đội PCCC cơ sở, xây dựng phương án PCCC, tổ chức luyện tập xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra.  Quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn chất lượng: - Hàng hóa xuất khẩu phải phù hợp với quy định trong hợp đồng nếu không có thể dẫn đến khiếu nại, kiện cáo hoặc từ chối hàng hóa và chấm dứt hợp đồng làm cho công ty bị thua lỗ. - Gia công xuất khẩu hàng may mặc có một điểm nổi bật hơn so với các sản phẩm khác là sau khi sản phẩm hoàn thiện và được bộ phận KCS (Bộ phận quản lý chất lượng sản phẩm) của công ty kiểm tra thì các sản phẩm này vẫn phải để cho phía đối tác kiểm tra lại rồi sau đó mới được xuất hàng. Tuy việc này làm kéo dài quá trình thực hiện hợp đồng thêm một công đoạn nữa nhưng nó giúp phát hiện kịp thời những lỗi sai hỏng để có những biện pháp khắc phục ngay khi sản phẩm còn ở trong xưởng. Mặt khác, việc làm này còn giúp các doanh nghiệp gia công hàng may mặc xuất khẩu tránh khỏi tình trạng xuất khẩu hàng sang nước bạn rồi bị trả lại, làm giảm bớt một khoản chi phí khá lớn.
 20. 16 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong hai năm 1.3.1 Mặt hàng kinh doanh Thống kê mặt hàng kinh doanh của công ty qua 2 năm, theo bảng sau. Bảng 1.1: Mặt hàng kinh doanh (Nguồn: Phòng kế toán) Biểu đồ 1.1: Mặt hàng kinh doanh của công ty trong 2 năm STT MẶT HÀNG NĂM 2012 NĂM 2013 NĂM 2013 SO NĂM 2012 Giá trị (tỷ đồng) Tỷ trọng (%) Giá trị (tỷ đồng) Tỷ trọng (%) Giá trị (tỷ đồng) Tốc độ tăng (%) 1 Áo sơ mi 1,013 22,76 1,901 25,86 0,888 87,66 2 Áo jacket 1,924 43,24 2,957 40,22 1,033 53,69 3 Quần các loại 1,513 34 2,494 33,92 0,981 64,84 TỔNG 4,450 100 7,352 100 2,902 65,21
 21. 17 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Nhận xét: Nhìn vào biểu đồ 1.1 ta thấy, sản phẩm của công ty từ năm 2012 – 2013 tăng đáng kể, bao gồm:  Áo sơ mi tăng 0,888 tỷ đồng  Áo jacket tăng 1,033 tỷ đồng  Quần các loại tăng 0,981 tỷ đồng Năm 2012, áo jacket là mặt hàng chủ lực của công ty. Vì mới thành lập nên những năm đầu, công ty đã gặp nhiều khó khăn: chưa tạo dựng được thương hiệu, uy tín nên chưa có nhiều khách hàng hợp tác. Cho nên trong năm 2012, mặt hàng áo jacket là sản phẩm chủ lực (chiếm tỷ trọng 43,24% so với tổng các mặt hàng kinh doanh của công ty). Năm 2013, tín hiệu tốt từ việc kinh doanh của công ty qua các sản phẩm đã làm hài lòng đối tác và bắt đầu tạo dựng uy tín cùng thương hiệu cho công ty. Cho nên công ty đã nhận được nhiều đơn đặt hàng của các đối tác trong và ngoài nước. Lúc này các sản phẩm như áo sơ mi, quần các loại tỷ trọng đã tăng nhưng áo jacket vẫn là mặt hàng chủ đạo, chiếm tỷ trọng cao cũng như đem về lợi nhuận cao, nguồn thu lớn cho công ty. Áo jacket (chiếm 40,22 % so với tổng các mặt hàng kinh doanh của công ty).
 22. 18 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 1.3.2 Thị trường kinh doanh Thống kê thị trường kinh doanh của công ty qua 2 năm, theo bảng sau: Bảng 1.2: Thị trường kinh doanh STT THỊ TRƯỜNG NĂM 2012 NĂM 2013 NĂM 2013 SO NĂM 2012 Giá trị (tỷ đồng) Tỷ trọng (%) Giá trị (tỷ đồng) Tỷ trọng (%) Giá trị (tỷ đồng) Tốc độ tăng (%) 1 Mỹ 1,852 41,62 3,424 46,57 1,572 84,88 2 Nga 1,012 22,74 2,094 28,48 1,082 106,92 3 Hồng Kông 0,894 20,09 1,030 14,01 0,136 15,21 4 Thị trường khác 0,692 15,55 0,804 10,94 0,112 16,18 TỔNG 4,450 100 7,352 100 2,902 65,21 (Nguồn: Phòng kế toán) Biểu đồ 1.2: Thị trường kinh doanh của công ty trong 2 năm
 23. 19 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Nhận xét: Nhìn vào bảng 1.2, ta có thể thấy thị trường kinh doanh mục tiêu với tỷ trọng chiếm 41,62 % của Công ty TNHH MTV TM SX Minh Tấn Đạt là thị trường Mỹ. Năm 2013, doanh thu từ thị trường Mỹ chiếm 46,57% và doanh thu tăng so với năm 2012 là 1,572 tỷ đồng. Nhìn chung, các thị trường kinh doanh khác của công ty như: Nga, Hồng Kông, Thị trường khác đều là thị trường phát triển. Các mặt hàng kinh doanh của công ty ở những khu vực này trong năm 2013 đều tăng so với năm 2012. Trong đó:  Thị trường Nga tăng 1,082 tỷ đồng.  Thị trường Hồng Kông tăng 0,136 tỷ đồng.  Thị trường khác tăng 0,112 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng của Nga là cao nhất, cụ thể chiếm 106, 92%. Điều này phản ánh cho ta thấy rằng công ty đang có chiến lược phát triển mục tiêu tiến xa hơn thị trường Nga, phát triển hơn nữa các thị trường như Mỹ, Hồng Kông… Để có được những số liệu đáng kể trên là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Giám đốc và sự phấn đấu nỗ lực làm việc không ngừng của toàn thể công nhân viên trong công ty. Công ty đã phát triển hơn và ngày càng có nhiều đối tác không những trong mà cả ngoài nước.
 24. 20 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 1.3.3 Kết quả hoạt động kinh doanh Tình hình kinh doanh của công ty qua 2 năm, theo bảng sau: Bảng 1.3: Thị trường kinh doanh STT CHỈ TIÊU NĂM 2012 (tỷ đồng) NĂM 2013 (tỷ đồng) NĂM 2013 SO NĂM 2012 Giá trị (tỷ đồng) Tốc độ tăng (%) 1 Doanh thu 4,450 7,352 2,902 65,21 2 Chi phí 2,358 3,433 1,075 45,59 3 Lợi nhuận 2,079 3,095 1,016 48,87 (Nguồn: Phòng kế toán) Biểu đồ 1.3: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 2 năm
 25. 21 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Nhận xét: Nhìn vào bảng 1.3 ta thấy, doanh thu của công ty năm 2013 đạt 7,352 tỷ đồng, doanh thu năm 2012 đạt 4,450 tỷ đồng. Doanh thu năm 2013 tăng đến 65,21% tương đương 2,902 tỷ đồng so với năm 2012. Do công ty nhận được nhiều đơn đặt hàng gia công của khách hàng và sản phẩm làm ra có chất lượng, có được uy tín của các khách hàng, nhờ vậy giúp công ty tạo dựng chỗ đứng trong thương trường và bước qua giai đoạn khó khăn mới ngày đầu thành lập. Chi phí năm 2013 đạt 3,433 tỷ đồng. Chi phí năm 2012 đạt 2,358 tỷ đồng. Chi phí năm 2013 so với năm 2012 tăng 45,59 % tương đương 1,075 tỷ đồng. Vì công ty muốn tăng năng suất sản xuất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và chính sách đãi ngộ để khuyến khích nhân viên làm việc tốt hơn, giúp cho công ty từng bước phát triển và vững mạnh hơn. Ta thấy tốc độ tăng doanh thu lớn hơn tốc độ tăng chi phí làm cho lợi nhuận của công ty trong năm 2013 tăng 48,87% tương đương 1,016 tỷ đồng. Qua các số liệu cụ thể ở trên ta có thể thấy mặc dù doanh thu và lợi nhuận tăng đáng kể nhưng không vì thế mà công ty cắt giảm chi phí. Vì phương châm hoạt động của công ty đã đề ra là: “Đảm bảo uy tín, chất lượng, giá cả cạnh tranh” nên việc đầu tư chi phí để tăng năng suất làm việc đồng thời tăng chất lượng sản phẩm ngày một tốt hơn, đáp ứng với yêu cầu của các khách hàng nhưng với giá cả cạnh tranh và hợp lý. Theo em, phương hướng phát triển của công ty: Tiếp tục phát triển công ty theo phương châm mà công ty đã đặt ra ngay từ lúc đầu thành lập, vì những số liệu cụ thể ở trên đã thể hiện cho ta thấy là mặc dù mới thành lập nhưng công ty đã có những bước tiến đúng đắn và đưa công ty phát triển hơn so với các công ty có cùng ngành nghề trong khu vực.
 26. 22 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 CHƯƠNG 2: NỘI DUNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 2.1 Mô tả quy trình và công việc thực tập 2.1.1 Quy trình công việc chung 2.1.1.1 Quy trình công việc (Nguồn: Phòng xuất nhập khẩu) Sơ đồ 2.1: Sơ đồ quy trình công việc 2.1.1.2 Diễn giải quy trình Nhìn vào sơ đồ trên, ta có thể thấy quy trình làm việc ở bộ phận xuất nhập khẩu diễn ra theo trình tự như sau: Trưởng phòng sẽ quản lý bộ phận xuất nhập khẩu. Quy trình làm việc ở phòng xuất nhập khẩu diễn ra như sau: Phòng xuất nhập khẩu sẽ được tách làm hai tổ là: tổ nhập và tổ xuất. Tổ nhập khẩu: Làm thủ tục khai báo hải quan cho việc nhập khẩu nguyên phụ liệu, máy móc chuyên dùng và các loại phục vụ cho hoạt động gia công hàng may mặc.  Bộ phận chứng từ: có nhiệm vụ liên hệ với hãng tàu và công ty để thu thập các chứng từ cần thiết cho việc lập tờ khai hải quan nhập khẩu.  Bộ phận giao nhận hàng hóa: có nhiệm vụ đăng ký tờ khai hải quan tại chi cục Hải quan để nhập nguyên phụ liệu may và máy móc thiết bị. Bộ phận này sẽ giải quyết và hoàn tất các loại thuế nhập khẩu do Nhà nước quy định. Phòng xuất nhập khẩu Bộ phận chứng từ Bộ phận giao nhận hàng hóa
 27. 23 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Tổ xuất khẩu: Có nhiệm vụ cũng giống như tổ nhập khẩu và cũng được chia làm hai bộ phận là chứng từ và giao nhận hàng hóa.  Bộ phận chứng từ: nhân viên ở bộ phận nắm chắc các nghiệp vụ về chứng từ thanh toán, chứng từ nhập khẩu tại các nước nhập hàng. Từ đó lên kế hoạch phân bổ thời gian và công việc với nhu cầu giao hàng. Tất cả được thực hiện qua các công đoạn: - Lưu cước tàu vận chuyển. - Chọn kho hàng để gửi hàng. - Hoàn tất giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (Certificate of Origin – CO) phù hợp. - Hoàn tất vận đơn (Bill of Lading – BL) và các chứng từ vận tải chính xác theo hướng có lợi cho người nhập khẩu và khách đặt hàng. - Lập tờ khai hải quan xuất khẩu.  Bộ phận giao nhận hàng hóa: Đăng ký tờ khai hàng xuất khẩu tại Chi cục Hải quan và bộ phận có trách nhiệm hoàn tất các khoản thuế và lệ phí theo quyết định của Hải quan. 2.1.2 Công việc tìm hiểu được về thực tế 2.1.2.1 Tên công việc được giao Tìm hiểu các chứng từ liên quan đến nghiệp vụ xuất nhập khẩu. 2.1.2.2 Mô tả công việc được giao ─► ─► (Nguồn: Sinh viên tự tổng hợp) Sơ đồ 2.2: Sơ đồ mô tả công việc được giao Đi thực tế để tìm hiểu công việc xuất nhập khẩu Tìm hiểu các mẫu hợp đồng, các chứng từ Cách khai Hải quan điện tử, chỉnh sửa các sai sót trong bộ chứng từ
 28. 24 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Diễn giải quy trình công việc của cá nhân sinh viên:  Tại Công ty TNHH MTV TM SX Minh Tấn Đạt, sinh viên thực tập ngành xuất nhập khẩu được bố trí thực tập tại phòng xuất Nhập Khẩu nhưng để biết về các loại hợp đồng thì trước tiên sinh viên sẽ được chuyển sang phòng kế hoạch - điều độ để tìm hiểu về các mẫu hợp đồng, cách làm các phụ kiện kèm theo và điều kiện trong các hợp đồng như hợp đồng gia công, hợp đồng sản xuất xuất khẩu, hợp đồng nhập tại chỗ theo chỉ định…  Sau khi được biết về các loại hợp đồng sẽ được chuyển về tổ xuất nhập khẩu các nguyên phụ liệu. Tại đây, sinh viên sẽ được các anh chị hướng dẫn cách khai hải quan điện tử và bộ hồ sơ hoàn chỉnh để đi nộp sau khi đã được hải quan phân luồng.  Tiếp đến sinh viên lại được học hỏi các anh chị về cách chỉnh sửa các sai sót trong bộ chứng từ xuất; cách khai hải quan về xuất khẩu hàng gia công, hàng sản xuất xuất khẩu cùng với bộ hồ sơ để được thanh toán và những giấy tờ cần thiết để xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ.  Cuối cùng là đi thực tế với các nhân viên trong công ty hướng dẫn để tìm hiểu các công việc liên quan đến nghiệp vụ xuất nhập khẩu. 2.1.2.3 Học tập được từ công việc được giao Qua quá trình thực tập tại công ty, sinh viên đã tìm hiểu được những vấn đề như sau: Ở bộ phận xuất nhập khẩu, sinh viên được giao nhập liệu trên mạng cho một lô hàng để xin tờ khai hải quan điện tử. Công việc này đòi hỏi phải chính xác và thận trọng vì việc khai báo hải quan diễn ra trên mạng nên nếu nhập sai dữ liệu thì sẽ gây thiệt hại rất lớn cho công ty. Công việc nhập liệu đăng ký hải quan trên mạng:  Biết thêm nhiều hơn về hệ thống khai báo điện tử hải quan.  Được tiếp xúc với các chứng từ thực tế, vốn ngôn ngữ chuyên ngành cũng được cải thiện, hiểu rõ hơn về các thông tin quan trọng cần chú ý trên các giấy tờ.
 29. 25 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149  Phân biệt được tờ khai xuất khẩu và tờ khai nhập khẩu. Vì trước đây hai tờ khai có hai màu riêng biệt là màu hồng và màu xanh lá. Tuy nhiên thông tư mới của hải quan đã sửa đổi và hai tờ khai này được in trên giấy A4 màu trắng bình thường.  Tờ khai hải quan điện tử chỉ có giá trị trong 15 ngày nên phải khai cho hợp lý. Không nên lập quá sớm vì mặc dù biết ngày đến là ngày nào nhưng có thể chuyển hàng sẽ bị hoãn lại vài ngày, khai trước quá lâu đến khi đó sẽ phải khai lại tờ mới. Do đó nên trừ hao, chỉ nên khai trước ngày đi khoảng một tuần trở xuống nhưng đừng khai quá cận kề vì có thể xảy ra rủi ro, tờ khai không được thông qua.  Tùy vào trường hợp, khu vực mà chọn loại mẫu tờ khai CO hợp lý. Bộ chứng từ Xuất – nhập khẩu sẽ bao gồm: 1. Bill of Lading (Vận đơn đường biển), có 5 loại: - Straight bill of lading - Order bill of lading - Bearer bill of lading - Surrender bill of lading - Airway bill 2. Invoice (Proforma invoice hoặc Commercial Invoice) - Proforma Invoice (Hóa đơn chiếu lệ) - Commercial Invoice (Hóa đơn thương mại) Là chứng từ mà người bán lập ra để tính giá trị lô hàng mà người mua phải trả. Ngoài ra còn là cơ sở cung cấp số liệu thống kê việc thực hiện hợp đồng của người bán. Nội dung: Thường gồm các chi tiết như: ngày, tháng lập hóa đơn, tên và địa chỉ người bán và người mua, tên hàng, số lượng, đơn giá, tổng giá trị. Ngoài ra có thể ghi rõ thêm: số lượng kiện hàng, loại bao bì, ký mã hiệu, ngày gửi hàng, điều kiện giao hàng (FOB hay CIF), điều kiện thanh toán (L/C hay D/P hay T/T).
 30. 26 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 3. Packing List (Bảng kê danh sách hàng hóa đóng thùng chi tiết) - Packing List Sample 01 - Packing List Sample 02 - Packing List Sample 03 Nhân viên chứng từ sẽ liệt kê chi tiết của nhiều loại kiện hàng được vận chuyển trong một chuyến tàu, nhằm tạo điều kiện thuận tiện cho kiểm đếm hàng trong mỗi kiện khi hàng gồm nhiều đặc tính khác nhau, gồm các chi tiết sau: tên người bán, tên hàng, tên người mua, số hợp đồng, số lượng hàng đựng trong kiện. 4. Certificate of Origin (Giấy chứng nhận xuất xứ, nguồn gốc) Giấy chứng nhận xuất xứ là một chứng từ ghi nơi sản xuất hàng do người xuất khẩu kê khai, ký và được người của cơ quan có thẩm quyền của nước người xuất khẩu xác nhận. Chứng từ này cần thiết cho cơ quan hải quan để tùy theo chính sách của Nhà nước vận dụng các chế độ ưu đãi khi tính thuế. Nó cũng cần thiết cho việc theo dõi thực hiện chế độ hạn ngạch. Đồng thời trong chừng mực nhất định, nó nói lên phẩm chất của hàng hóa bởi vì đặc điểm địa phương và điều kiện sản xuất có ảnh hưởng tới chất lượng hàng hóa. 5. Insurance Certificate (Chứng từ bảo hiểm lô hàng) Nếu hợp đồng mua bán được ký theo điều kiện CIF hay CIP thì người bán phải mua bảo hiểm cho hàng hóa. Bộ hồ sơ mua bảo hiểm gồm: - Giấy yêu cầu mua bảo hiểm cho hàng hóa chuyên chở bằng đường biển - Hợp đồng thương mại (1 bản sao y) - Vận đơn đường biển (1 bản sao) - Bản kê chi tiết hàng hóa/phiếu đóng gói (1 bản gốc) - Hóa đơn thương mại (1 bản gốc)
 31. 27 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 6. Shipping Documents (Chứng từ giao hàng) 1. Other Documents (if any) (Các chứng từ linh tinh khác (nếu có)) - Booking Note (Giấy lưu cước phí) - Bill of Lading Terms and Conditions (Các điều khoản của Vận đơn đường biển) - Export Clearance Form (Tờ kê khai hàng hóa xuất khẩu) - Sale Contract (Hợp đồng mua – bán hàng hóa) Ngoài ra, sinh viên còn học được nhiều kinh nghiệm ứng xử trong công ty, giao tiếp với mọi người. Hiểu được rằng môi trường trong công ty không giống như trên ghế nhà trường, không thể làm việc một cách độc lập, phải biết khéo léo cư xử, giao tiếp không ảnh hưởng đến việc chung. 2.2 Đánh giá mối liên hệ giữa lý thuyết và thực tiễn Công việc thực tế sinh viên được giao tại công ty cần vận dụng những kiến thức đã được học vào công việc là môn Nghiệp vụ xuất nhập khẩu, Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng, Phân tích hoạt động ngoại thương, Thuế, Thực hành khai báo hải quan… Những môn học giúp ích cho công việc thực tập của sinh viên:  Nghiệp vụ xuất nhập khẩu: giúp sinh viên hiểu rõ hơn về các chứng từ cần thiết trong hoạt động xuất nhập khẩu và công việc cụ thể liên quan đến nghiệp vụ xuất nhập khẩu.  Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng: giúp sinh viên sử dụng các kiến thức đã được học trong môn học này vào việc làm hợp đồng.  Phân tích hoạt động ngoại thương: giúp sinh viên có thể nhìn vào và nhận xét rõ nét về hoạt động kinh doanh của công ty qua từng năm với các số liệu được công ty cung cấp một cách rõ ràng và cụ thể, qua đó có thể đề xuất phương hướng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong những năm sắp tới.  Thuế: giúp sinh viên có kiến thức đầy đủ về các loại thuế, áp dụng vào việc kê khai thuế khi khai báo hải quan điện tử.
 32. 28 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149  Thực hành khai báo hải quan: giúp sinh viên vận dụng các kiến thức đã được học trong nhà trường vào công việc khai báo với Hải quan, cụ thể là khai báo hải quan điện tử. Ngoài những môn học giúp ích cho việc thực tập của sinh viên đã liệt kê ở trên thì Nhà trường nên đào tạo và đưa thêm những lớp học bổ trợ thêm về kiến thức kỹ năng mềm cho sinh viên, giúp sinh viên có thể nắm chắc vừa kiến thức sách vở và vận dụng tốt kỹ năng mềm để sinh viên tự tin hơn khi ra trường giúp ích cho xã hội. Tổ chức thêm các hoạt động, các câu lạc bộ về kinh tế để sinh viên có thể tham gia, học hỏi và tiếp thu thêm các kiến thức cần thiết giúp ích cho việc đi làm sau này.
 33. 29 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 CHƯƠNG 3: TỰ ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Anúncio